Home | vervolg van Home | Sitemap

Doelstelling is het helpen, adviseren en voorlichten van mensen, die in hun woon- of werkplek lijden aan de schadelijke gezondheidseffekten tengevolge van milieu omstandigheden.
Deze kunnen ontstaan door elektrische- magnetische- of elektromagnetische velden, stoffen of gassen in de lucht, schimmels en andere schadelijke stoffen.

Onze missie is NIET "Mensen leren leven met EHS", want dat is berusten in de situatie en is struisvogelpolitiek.
Het is WEL onze missie om mensen weerbaarder te maken tegen de invloeden van elektrosmog.
Dat kan enerzijds door aanpassingen in de woning en anderzijds door aanpassingen aan de elektrosensitieve persoon zelf, waardoor de gevoeligheid voor elektrosmog danig af kan nemen.

Deze website geeft informatie over
- technische,
- wetenschappelijke
en
- gezondheids
aspecten.

Sommige personen klagen dat deze website niet flitsend modern is. Dat is juist.
Ik weet echter niets van HTML en maak deze site als een Desktop Publishing pagina.
Uiteindelijk gaat het over de inhoud en of het Nieuws recent is.
De lettergrootte heb ik afgesteld op oudere lezers; instelling MEDIUM.

De problematiek van elektrosensibiliteit beperkt zich niet tot zendmasten alleen, maar elektrosmog heeft velerlei vertakkingen in aanverwante gebieden en is veelomvattender dan menigeen denkt.
www.milieuziektes.nl probeert tot de kern van de zaak door te dringen, maar houdt zich niet bezig met politiek.
Wel worden in onze ogen onjuiste voorstellingen, bekritiseerd.

Dat hele gedoe over UMTS is veelal gebaseerd op onderbuikgevoelens, terwijl er een aantal andere stralingsbronnen zijn, die wellicht nog grotere gevolgen voor de gezondheid hebben, maar buiten beschouwing gelaten worden.
*Hoera, we konden een UMTS mast tegenhouden* wordt er geroepen, terwijl nieuwe GSM masten geen strobreed in de weg worden gelegd.
Ook blijft iedereen zich van een mobieltje bedienen, en denkt niemand er over zijn DECT telefoon en draadloos modem in de vuilbak te gooien.

Veel duitse (milieu-) artsen zien een direct verband tussen ingebruikname van mobiele telefonie en een aantal gezondheidsklachten. Zij hebben zich verenigd in een aantal Appells.
Bij elkaar zijn dat nu zo'n slordige 2.000 artsen, tandartsen, apothekers, wetenschappers, etc.
Zouden die allemaal gek zijn om de alarmbel te luiden?

www.milieuziektes.nl richt haar activiteiten in het bijzonder op het doen van bouwbiologische huisonderzoeken en daaruit voortvloeiend het geven van adviezen ter voorkoming en vermindering van opgetreden gezondheidsklachten.
Gehanteerd daarbij worden de duitse Bouwbiologische Richtlijnen SBM-2015, welke waarden aangeven, waarbij het risico van ziek worden sterk is verminderd.
Deze waarden zijn ontstaan na tienduizenden huisonderzoeken in diverse landen.
In Nederland kennen we dergelijke richlijnen niet.

Daar deze SBM2008 een aardige indruk geven hoe bepaalde situaties beoordeeld kunnen worden, ga ik uit van bepaalde bronnen, waarvan ik weet dat die een funeste invloed op elektrosensitieven kunnen hebben.

Mijn zienswijze is nogal afwijkend van hoe anderen tegen de problematiek van elektrosensitiviteit aankijken.
Ik bekijk het vanuit het oogpunt van de elektrosensitieve, en niet zoals het in het boekje staat.

Door jarenlange ervaring weet ik precies waar elektrosensitieven op kunnen reageren, en dat is het uitgangspunt van een onderzoek.

Sinds 1999 houd ik mij intensief met de problematiek van elektrosensitiviteit bezig.
Naast de vraag waarom een aantal personen die aandoening krigen, heb ik mij tevens de vraag gesteld waarom ca. 75% van de bevolking nog helemaal geen problemen ondervindt van dit oerwoud van elektrosmog. Want dat is een feit wat niet te loochenen valt.
En mijn mening is, dat deze groep misschien een iets beschadigd immuunsysteem zal hebben, maar waarbij de kritische drempel nog helemaal niet bereikt is, en het ook nog zeer lang zal duren eer die bereikt wordt.

De resterende 25% kan wel een beschadigd immuunsyteem hebben, waar verschillende onsamenhangende oorzaken voor kunnen zijn, zelfs zonder elektrosmog.
Het is wel zo, dat elektrosmog kan helpen de kritische drempel te overschrijden.
In ieder geval kan men elektrosensitief worden wanneer de kritische drempel overschreden wordt.
Typerend daarbij is, dat daarvoor een behoorlijke hoeveelheid elektrosmog nodig is, maar wanneer men eenmaal elektrosensitief geworden, men bij uiterst geringen hoeveelheden al met lichamelijke klachten kan reageren. Daar hebben de wetenschappers nog geen kaas van gegeten.

Op Pagina11f.html (03-09-2011) heb ik beschreven hoe ik dat zie met testen elektrosensitiviteit.

Mijn punt is nu, dat wanneer men in staat is om het beschadigde immuunsyteem re repareren, de gevoeligheid voor elektrosmog afneemt. Dat is in de praktijk al bewezen.
Voormalige zware elektrosensitieven, die vroeger aan huis geklusiterd zaten, kunnen nu weer in het openbaar verschijnen, met het openbaar vervoer reizen en weer op kantoor functioneren.
Natuurlijk moet men daar het een en ander voor doen.
Ik heb daartoe mijn 30 puntenplan opgesteld als therapie, welke men zelf kan uitvoeren.
En 's werelds eerste Rife Freqiency Therapy Device, de ClaeSmog, ontwikkeld, welke gebaseerd is op longitudinale golven.

Net zoals niet iedereen kanker krijgt, zal ook niet iedereen elektrosensitief worden. Zeker niet de personen in de 75% groep.
Alleen dus een gedeelte van de overige 25% loopt risico.


Alhoewel bij velen de link gezondheidsklachten en elektrosmog nog niet gelegd is, mede dank zij de onwetendheid bij vele artsen, schat ik het aantal betroffenen in Nederland op ca. 5.000 personen.
Dat zijn er veel minder dan menigeen denkt, maar dat zijn er wel 5.000 teveel.
Deze personen hebben ook recht op een gezond leefmilieu.

Het is weliswaar nog een minderheid, maar een, die toch wel groeiende is.
Hier ben ik niet zo pessimistisch als vele anderen, maar het blijft wel een punt waar terdege op gelet dient te worden.
Het milieu wordt steeds vuiler en ook ons voedsel bevat niet meer de nodige voedingsstoffen, zoals dat vroeger het geval was, en moeten we ons behelpen met extra vitamines en supplementen.

Ook ben ik geen voorstander van al die kankerverhalen.
Zendmasten veroorzaken geen kanker, want anders zou nu iedereen kanker hebben, hetgeen gelukkig niet het geval is.
Wat wèl het geval is, is het feit dat personen die sowieso kanker zouden krijgen op een termijn van bijvoorbeeld 20 jaar, deze kanker door elektrosmog nu versneld naar buiten treedt.
En dat kan volgens Donna Fischer op 5 jaar en volgens Samuel Milham op 3 jaar tijd gebeuren.
Dat is geheel andere koek.
Maar het dagelijkse lijden waar veel elektrosensitieven aan onderhevig zijn maar daarom niet gebagatelliseerd worden en wel degelijk serieus genomen worden.
Een groot euvel is het onbegrip van de omgeving en veel artsen, die er weinig van (willen) begrijpen.
Wat velen ook niet begrijpen is het feit dat proeven op gezonde personen helemaal niets zegt. Enkel elektrosensitieven kunnen op bepaalde velden reageren!

Wetenschappers stellen na analyse van een aantal EU rapporten, dat we nu bezig zijn DNA en genen te beschadigen, waarvan de negatieve gevolgen pas over drie à vier generaties naar buiten treden.
Specifiek meisjes kunnen deze beschadigingen doorgeven aan hun dochters, die dat ook weer doorgeven, en waarvan de desastreuze resultaten dan pas naar buiten komen.
We dienen dus extra zuinig op onze kinderen te zijn en die juist extra gevoelig en vatbaar zijn.

Publikaties

Periodiek publiceert www.milieuziektes.nl een informatief elektronisch magazine, *het bitje*, welke gratis gedownload kan worden vanaf deze site.

Website laatst aangepast op: 10- 04 - 2018 om 19:00 h
Kijk regelmatig op Nieuws:
Op vorige pagina 11UU

KPEMV- IoT einde-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-EEG in auto-America today-Killer Beam 2-Fracking-NSS & GMO-America 5G-NL 5G-Oproep Charmio-Dreamhealer-Magneetvelden-Dom, dommer-Signaal sterkte-Brom-Stomme meter-6G-Afschermen??-Proefje-RNA-

Recent op Pagina11:
Signaal sterkte-Brom-Stomme meter-6G-Afschermen??-Proefje-RNA- Nanodrops-Killer beam-Sterfgevallen-6G (2)-AirGig-Ramazzini-Normen?-Zeeuws Groenlinks-Uitleg-Watistat?-Verslaving-

 

Google
Search WWW Search www.milieuziektes.nl

Waarom de naam *Milieuziektes* ?
Omdat veel ziekteverschijnselen hun oorzaak vinden in milieu omstandigheden.
Daarbij komt ook nog, dat genezing van bestaande *normale* ziektes nadelig door deze milieu invloeden beïnvloed kunnen worden.
Bijvoorbeeld, iemand met kanker heeft, wanneer deze zich onder invloed van gepulste hoogfrequente straling (van bv mobieltjes, zendmasten en DECT telefoons) bevindt , de grootste moeite om een genezingsproces succesvol te laten verlopen.
Om die reden zijn homeopatische middelen ook minder effektief geworden in een dergelijke belastende woonomgeving.

De duitse ziekenfondsen hebben gesteld, dat ca 25 % van hun leden te lijden hebben onder een of andere vorm van een milieuziekte.
In nederland sterven jaarlijks 21.000 mensen door het milieu; dat is 14 % van alle sterfgevallen.
Zie teletekst bericht dd. 13-06-2007.

Alles op deze website is onze mening, doch vervangt niet de medische adviezen van uw huisarts en/of specialist.
Het is daarom goed onze adviezen met uw huisarts te bespreken. Het kan hem wellicht helpen bij het vaststellen van zijn diagnose.

Deze website wordt voortdurend aangepast.

Lees verder vervolg van Home

 

Disclaimer:

De informatie die u op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met uw persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie op deze site is ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor.

Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Belangrijk: raadpleeg bij lichamelijke klachten ook altijd eerst uw huisarts. Wij bieden op deze website informatie aan. Inhoudelijk betekent dit, dat wij geen garantie geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er is vermeld.
Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist.
Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan.
Er zijn externe links aangelegd voor informatief gebruik. Dit betekent dat deze externe links alleen en enkel worden aangeboden voor gebruiksgemak van u als bezoeker, wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op die externe sites.

Opmerking

Er worden nogal wat akties gevoerd om de installatie van zendmasten tegen te houden. Wanneer dat soms lukt is dat toch maar iets van korte duur, want zendmasten worden dan elders geplaatst.

De zendmasten zijn niet het probleem; het grotere probleem vormen de mobieltjes en andere draadloze toepassingen.

En zolang er niets gedaan wordt om het belgebruik te verminderen, zullen er nieuwe zendmasten nodig zijn.

Iedereen wil wel de zendmast voor zijn/haar deur weg, maar is niet bereid van het eigen mobieltje afstand te doen! En dat is niet verenigbaar.

Er is momenteel overal voldoende dekking; ook UMTS haalt 98 %.
Iedere zendmast kan echter maar een beperkt aantal mobieltjes verzorgen.
Hoe meer er geouwehoerd wordt, want dat is toch de meeste prietpraat, hoe meer zenders er nodig zijn.

Dus als u met Sinterklaas of Kerst uw partner, kinderen, oma, tante enz. een mobieltje cadeau schenkt, geeft u meteen noodzaak voor een extra zendmast.

En zolang er niet iemand met een witte jas verklaart dat men van elektrosmog wel eens ziek kan worden, worden die *paar mensen, die beweren last van straling* te hebben als een acceptabel risico gezien.
(Want het werkelijke aanzienlijke aantal van lijdenden, is officieel niet bekend. )
Dus niet de providers, noch de wethouders zijn de tegenstanders, maar het overgrote deel van de medici, de GGD's en uiteraard de Gezondheidsraad.

Zolang elektrosensibiliteit niet als een aandoening erkend wordt, zal er weinig kunnen veranderen.

Daarom dienen de akties veel meer gericht te worden om de medici wakker te maken.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het Medisch Appèl Stralingsrisico's te ondersteunen.
Helaas was deze actie enkel er op gericht om een aantal handtekeningen te verzamelen.
Zeer te verwijten valt het feit, dat men heeft nagelaten om de medici ook van een juiste voorlichting te voorzien. Want de kennis omtrent elektrosensitiviteit is bij enkele artsen dramatisch, zo niet beschamend te noemen.
Er is zelfs een arts, die een elektrosensitieve dwingend wil voorschrijven volgende te volgen:
1. Cursus dansen
2. Cursus creativiteit (tekenen, schilderen)
3. Cursus werken in de tuin.
Met andere woorden, die heeft er helemaal niets van begrepen, en volhardt in domheid.
Want andere oorzaken dan elektrosmog voor een beschadigd immuunsysteem worden niet geaccepteerd. Heel onprofessioneel!
Net als een eigenwijze dwaas in Wageningen die er ook zo over denkt.

English pages

Voor de gehaaste lezer: Er staat heel veel relevante informatie op deze website.
Specifiek over Elektrosmog bronnen:
Laagfrequent: www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html
Hoogfrequent, www.milieuziektes.nl/Pagina12d.html
TNO en Zwitsers onderzoek: www.milieuziektes.nl/Pagina12e.html
Nog meer wat er is en komen gaat : http://www.milieuziektes.nl/Pagina12f.htm
l

Plus de uitgaves van *het bitje* :
TNO-Cofam I : www.hetbitje.nl/bitje2401h.pdf
ETH-Cofam II : www.hetbitje.nl/bitje2609h.pdf

Elektrosmogarme vakantieplekken: Zie Pagina20.html
Laatst aangevuld: 16-09-2016

ClaeSmog zie Pagina300.html

30puntenplan zie enkel nog op aanvraag
30 pointsplan (30PP) on demand (send e-mail)

Wanneer de tekst door elkaar zou lopen, kan het zijn, dat de tekstgrootte in uw webbrowser niet op *medium* is ingesteld.

Eigen Onderzoek

Daarnaast doet www.milieuziektes.nl ook onderzoek naar middelen, *dingen* en apparaten, welke verlichting kunnen brengen in genoemde toestanden.
www.milieuziektes.nl is volkomen onafhankelijk, onpartijdig en objektief.

Door de vele verrichte bouwbiologische huisonderzoeken hebben wij meer inzicht verkregen in de problematiek van elektrosensibiliteit en hebben daardoor ruime ervaring opgebouwd om te kunnen bepalen wat wel en wat niet van invloed is. Deelname aan een groot aantal internationale nieuwsgroepen heeft daar ook toe bijgedragen.
Zo hebben wij ook kunnen bepalen waar bepaalde grenzen liggen.

En weten wij hoe men de gevoeligheid voor EMV kan doen afnemen.
Het is ons reeds gelukt deze bij een aantal mensen met 95 % te doen verminderen.

Deze website poogt informatie te verschaffen over de problematiek van o.a. elektrosmog.
Het is allemaal weliswaar nogal technisch maar we proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, opdat iedereen zich een mening kan vormen.
Voor een beter begrip is het ook aan te raden een aantal uitgaves van het gratis elektronisch magazine, het e-zine *het bitje*, te downloaden en te lezen. Hierin worden regelmatig nieuwe ontwikkelingen geventileerd.

Ook al bent u zelf misschien nog niet elektrosensibel of lijdt u nog niet aan een vorm van milieuziektes, het is toch goed van deze fenomenen op de hoogte te zijn, om in ieder geval begrip op te kunnen brengen voor medemensen, die daar wel aan lijden en er behoorlijk last van ondervinden.
Wees gewaarschuwd; misschien ervaart u het nog niet, maar u kunt best al een slachtoffer van milieuziektes zijn zonder het te weten.
Ouderdom is geen reden om ziek te zijn. Jeugd ook niet.
Hoofdpijn en vermoeidheid zijn niet normaal.

Om ruimte op de server te besparen zijn een aantal oudere rapporten op de server verwijderd. Wanneer men deze rapporten toch wil inzien gelieve mij een mail te sturen met de titel van het betreffende rapport.
Dan zal ik ze per kerende toezenden.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |