Home Vervolg van Home Sitemap

 

Veel mensen lopen met hun klachten tegen allerlei muren op, worden niet begrepen en vaak naar de psychiater verwezen.

De sussende woorden van onze overheden zijn niet afdoende gebleken om de steeds zieker wordende mensen te helpen.

Net als asbest, DDT, roken, houtveredelingsprodukten, röntgenstraling, softenon, etc. welke jarenlang beslist geen schadelijke invloed op onze gezondheid zouden hebben, is helaas het tegendeel gebleken.

Op ieder pakje sigaretten staat: "Roken is dodelijk", alhoewel dat wetenschappelijk niet vaststaat.
Duizenden runderen, varkens, kippen en ander gevogelte zijn geruimd, alhoewel wetenschappelijk niet vaststond, dat zij allen besmet waren.
Dit gebeurde allemaal uit het Voorzorgsprincipe. Dat is juist.

Maar voor milieu invloeden weigert de overheid dit Voorzorgsprincipe toe te passen, en zijn 16 miljoen nederlanders onvrijwillig proefkonijn.

Ik weet uit allerlei bronnen hoe schadelijk dat allemaal kan zijn.
Daarover weet ik dus heel veel.
Maar u kunt er gif op nemen dat onze overheid daar nog veel meer over weet. Zij kennen ook deze bronnen, kunnen ook het internet op en lezen dat ook allemaal.

Onderzoek

De Gezondheidsraad doet enkel literatuuronderzoek en baseert haar uitspraken daarop. Zij adviseert de overheid, en iedereen verschuilt zich dan daarachter.

Een nieuwe medicijn mag pas na 10-20 jaar op de markt komen.
Maar een schadelijke techniek als bv UMTS mag zomaar zonder voorafgaand onderzoek op de markt gegooid worden.
(Ik hoor nu al alarmerende berichten uit Duitsland waar het draait)

En al die onderzoekers van chronische moeheid, chronische hoofdpijn, depressiviteit, hartritmestoornissen, vergeetachtigheid en meer, willen bewust niet naar milieu invloeden kijken.

Er is geen enkele milieuorganisatie in Nederland die naar milieu invloeden wil kijken.

In Duitsland zijn er 12.000 Burgeriniatieven. In Nederland niet één!
Dat dient te veranderen. Niet door een opstand te organiseren.

Het is de bedoeling dat men zich gaat realiseren waar men mee bezig is.
Dat men zich realiseert dat zo'n draadloze huistelefoon volgens DECT een echte *Gezondheidskiller* is.

En zo zijn er nog veel meer punten.

Het is de bedoeling dat eenieder zich eens gaat afvragen wat de oorzaak zou kunnen zijn van al die ziekteverschijnselen, waarvoor de reguliere geneeskunde geen oorzaak kan aangeven.

De politici in den Haag hebben allemaal zitten slapen en hebben de telefoonproviders carte blanche gegeven om overal hun antennes neer te planten. Die vermeerderen zich dagelijks en ze groeien ook nog.
(Alle tweedekamerleden hebben het bitje van juli 2002 toegestuurd gekregen; niet één heeft er op gereageerd. Daarin werd hun medegedeeld dat bij ingebruikname van UMTS ca 60 % van de bevolking ernstig ziek zou zijn!) Persoonlijk heb ik het de premier en de staatssecretaris toegezonden, maar zij heben het ter kennisneming aangenomen. Dat was het dan.

De vuile lucht en alles wat daar mee samenhangt (fijnstof) wil men niet daadwerkelijk aanpakken. Iemand die 2 km/h te hard rijdt en dan bekeuren heeft niets met het milieu te maken.

Alleen mensen die bijvoorbeeld naar Frankrijk op vakantie gaan komen terug met verhalen over die prachtige sterrenhemels aldaar!

Rotterdammers geloven daar niets van. Als zij naar boven kijken zien zij niets.

Tenslotte wil ik graag een pluim geven aan de GGD te Groningen en Fryslan.
Zij verstrekken uitstekende en duidelijke dokumentatie over een aantal schadelijke zaken.
Naar men mij heeft verteld is men bezig deze nog beter te maken.

Resultaten onderzoeken.

Ja maar, zult u zeggen, de onderzoeken tonen toch niets aan?

Dat is nu juist een misvatting. Onze overheid laat vrijwel geen onderzoek plegen. De enige, die wel onderzoek laat doen is de telecom industrie.
Zij betalen en hebben dus een grote vinger in de pap bij de resultaten. Bij hun opdrachten geven zij al aan wat zij willen dat onderzocht wordt. Zij willen enkel rapporten, waarbij de onschadelijkheid wordt aangetoond.
Komen er rapporten waarin wat negatiefs staat, dan mogen deze wetenschappelijke onderzoeksrapporten niet gepubliceerd worden, en dus tellen ze dan niet mee.
Als er wel al eens een rapport gepubliceerd wordt, dient een peer-to-peer onderzoek gedaan te worden.
Echter, niemand wil betalen voor een onderzoek, waarvan vantevoren vaststaat, dat er eenzelfde uitslag uit zal komen. Daarom worden er bij dergelijke onderzoeken een aantal parameters veranderd, en het gevolg is, dat een dergelijk herhaal onderzoek met andere uitslagen komt.

Zo wordt een hele winter in een korenveld naar aardbeien gezocht, en er geen gevonden. Een herhaalonderzoek wordt dan vervolgens in de zomer gedaan. En er worden dan ook geen aardbeien gevonden in het korenveld. De konklusie luidt dan dat aardbeien niet kunnen bestaan!

Het mag dan lachwekkend klinken, maar in die zin wordt er ook naar mobiele telefonie onderzoek gepleegd. Het TNO onderzoek was er ook vanuit gegaan, dat men de onschadelijkheid kon aantonen, hetgeen behoorlijk tegenviel.

Het Ecolog Instituut kreeg destijds ook opdracht van een telecom bedrijf om het een en ander te onderzoeken, maar ze mochten beslist niet naar a-thermische effekten onderzoeken. Zij omzeilden dat door te zoeken naar micro-effekten.
Hun rapport werd een jaar lang onder tafel gehouden, maar toen was de maat vol en stelde Ecolog het rapport op het internet. Desgevraagd stelt de GR dat zij dit rapport gelezen hebben, dat het wetenschappleijk is, maar dat de GR zich daarover geen mening heeft gevormd.
Je zou ze wat!

Heel veel onderzoeksrapporten waar wat werd aangetoond zijn verdwenen. En kritische wetenschappers wordt het werk onmogelijk gemaakt. Er is al een lange lijst met goede kritische wetenschappers, met jarenlange ervaring op dit gebied, die het werken onmogelijk is gemaakt.

Hoe de *wetenschap* ons behandelt is goed beschreven door Wolfgang Maes, gepubliceerd in Wohnung+Gesundheit nr 109. Het artikel: Wissenschaft? Noch lange nicht!

De telecom industrie gaat nog steeds door, net als destijds de asbest en tabaks industrie, met het bagatelliseren van de gevaren van de mobiele telefonie.
Er zijn zoveel rapporten, die aanwijzingen geven dat het gevaarlijk is, maar niemand wil een onderzoek betalen, waarin dat definitief wordt aangetoond.
Politici zitten ook onder de plak van de industrie. Het boek *Mobilfunk, ein Freilandverscuch am Menschen* is daar een duidelijk voorbeeld van. Er is geen reden waarom dat in nederland anders zou zijn.

UMTS is schadelijk voor de gezondheid. TNO heeft dat aangetoond. UMTS is een verloren zaak.
Technisch is het achterhaald, te duur en te langzaam. Er is geen markt voor. Er is geen zogenaamde *killer-applikatie*.
Het is de overheid die het koste wat kost wil doordrukken. Zij eisen 70% dekking in 2007.
Dit alles wordt ook nog eens bevestigd door Paul Smits, oud-topman van KPN.

Minister Brinkhorst ziet geen enkele aanleiding om de uitrol van het UMTS te pauzeren.
Alleen al het TNO Rapport geeft alle aanleiding het Voorzorgsprincipe toe te passen.
Het is de vraag hoe een minister dat met zijn geweten overeenkomt.
Ook hij heeft *het bitje* juli 2002 ontvangen, waarin staat, dat bij het gebruik van het UMTS netwerk ca 60 % van de bevolking ernstig ziek zal zijn!
Ook premier Balkenende en staatssecretaris van Geel hebben dat persoonlijk ontvangen.
Maar ook zij kijken gewoon toe.

Het klinkt toch erg hypocriet mensen te laten bekeuren die 2 km/h te hard rijden, op snelwegen zones van 80 km/h te willen, de mond vol te hebben over Kyoto, maar aan deze milieuvervuiling, die mensen, dieren en planten langzaam om zeep helpen, niets tegen willen ondernemen.
Het is natuurlijk een prachtig excuus om zo iets tegen de vergrijzing en de zwakkeren in de samenleving te kunnen doen, zonder dat iemand daar de zere vinger op kan leggen.

Men gaat zich zo het een en ander overdenken, zoals bv. over de Nieuwe Wereld Orde.

 

De Gezondheidsraad, de GGD's, de providers, het Antennebureau, Monet, etc verklaren allemaal doodleuk dat mobiele telefonie geen kwaad kan. Die mening is gebaseerd op de benodigde energie die nodig is om een zak zout water te verwarmen (1 graad celcius binnen 6 minuten).

Echter, wij mensen zijn niet te vergelijken met zakken zout water.
Kijk, een enkele arts kun je voor gek verslijten, twee misschien ook nog wel, maar als er 100 artsen aan de bel trekken (Freiburger Appell) en inmiddels ondersteund worden door een duizend duitse artsen, is dat een teken.
Het Bamberger Appell is nu ondersteund door zo'n 138 kinderartsen. Ook niet niks.
De Naila Studie werd door een vijftal artsen opgezet, die de moeite namen de dossiers van 10 jaar te vergelijken.
Dr. Germann tapte bij 1018 mensen bloed af en deed dat 6 tot 12 maanden later weer, nadat zendmasten in gebruik genomen waren, bij 498 personen, en stelde bloedveranderingen vast.

Dat zijn dus allemaal artsen die vanuit hun dagelijkse praktijk alarm slaan en ziektebeelden direkt in verband brengen met het in gebruik nemen van zendmasten, gebruik mobieltjes en DECT telefoons.
Die artsen zijn allemaal bezorgd.
Wie zijn dan die goeroe's van de Gezondheidsraad, die haar uitspraken enkel baseert op literatuur onderzoek, althans wat hun welgevallig is, en die de meningen van al die artsen als kletskoek afdoet en blijft wegwuiven als *niet wetenschappelijk bewezen*.

Ik acht de mening van zo'n 1.500 artsen hoger dan die van de GR.

 

Sitemap

 

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2003 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |