Een opsomming van een groot aantal russische studies heeft prof. Karl Hecht HIER uiteengezet.

Een studie over straling en bijen staat HIER.

Milieuziektes uiten zich in overgevoeligheid voor *elektrosmog* (elektrische, magnetische en elektromagnetische velden), multiple chemical sensitivity disorder, post viraal syndroom, post traumatisch stress syndroom, slapeloosheid, chronische vermoeidheid, chronische hoofdpijn, prikkelbare darm syndroom, tinnitus, hartritmestoornissen en andere moeilijk objectiveerbare, regulier behandelbare chronische aandoeningen.

Elektrosensibiliteit is een zeer complex thema.
Het is niet zo, dat men kan stellen: *Daar staat een zendmast, en daar wordt ik dus ziek van*.
Zo simpel ligt het niet.
Enkel mensen met een bepaalde voorgeschiedenis en voorbelasting kunnen elektrosensibel worden. Dat is ook de reden waarom er nog zoveel mensen zijn die momenteel nog geen last hebben, alhoewel iedereen met de tijd voor de bijl zal gaan.

Bekend is bijvoorbeeld, dat mensen nog net een DECT telefoon kunnen verdragen, maar als er een zendmast bijkomt, zij dan ineens gezondheidsklachten vertonen.

De oorzaak is dan de DECT telefoon, en de zendmast is slechts de druppel, die de emmer doet overlopen.
Ook spelen laagfrequente elektrische- en magnetische velden een grote rol, evenals gelijkvelden zoals die vaak bij bedden gevonden worden.

In feite is alles boven 200 nanoTesla en 200 microWatt per vierkante meter ziekmakend.

De overheid stelt herhaaldelijk, dat de gemeten straling ver onder de grenswaarden liggen.
Er is zo of zoveel procent van de grenswaarden gekonstateerd.
Maar dat is een zoethoudertje.

Langdurige blootstelling aan 200 tot 2.000 uW/m2 (0.275 - 0.9 V/m) kan leiden tot elektrosensibiliteit.

En eenmaal elektrosensibel geworden mensen kunnen al reageren vanaf 1 uW/m2 ofwel 0.02 V/m.

Dat wordt door de overheid ontkend, maar is in de praktijk wel het geval.

En laat u niet in de war brengen:
UMTS is niet alleen schadelijk.

GSM, DECT en draadloos modem is net zo schadelijk als UMTS.

In feite zijn DECT telefoons en draadloze modems dat nog meer, omdat hun HF stralingshoeveelheid nog hoger is, dan die van zendmasten.

Trouwens, onderschat de mobieltjes zelf ook niet:
Zie volgende foto's, waarbij tot 174 V/m = 80 miljoen uW/m2 werd gemeten!!!!!!!!


Onze emmer wordt ook al gevuld met allerlei gifstoffen, die ons voedsel, water en lucht bevatten.
De ene mens heeft een grotere emmer dan de andere. Die andere wordt dan eerder ziek.
Ook is het zo, dat de gepulste hoogfrequente straling van de mobiele telefonie als een katalysator werkt op alle zwakke plekken in ons immuunsysteem, en reeds zwakke aanwezige ziektebronnen doet versterken. Het valt dus de zwakste schakel het eerst aan. Daar deze zwakste schakel bij iedereen verschillend is, zal eenieder daarom ook anders reageren. De een krijgt slaapstoornissen, de ander pijn op de borst, nog een ander heeft last van maag- en darmklachten.
Dit voor een goed begrip van de materie.

Krampachtig houden de overheden vol, dat er geen aanwijzigingen zijn, dat mobiele telefonie schadelijk voor de gezondheid zou kunnen zijn.
Dat is gewoon niet waar.
Men weigert een aantal studies, die dat wel aantonen te accepteren. Het aantal studies daarover is overweldigend.
Vaak komen verschillende wetenschappers langs andere wegen toch tot dezelfde konklusies.

Interessant is het artikel van Wolfgang Maes: Wissenschaft? Noch lange nicht!

De overheden stellen steeds dat vele studies geen effecten hebben aangetoond. Men is daarbij echter wel heel selektief. De studies die wat aantonen worden daarbij onder tafel geveegd en bestempeld als onwetenschappelijk, onjuist, vol fouten, etc.
Men mag ook niet vergeten, dat het merendeel van de studies die geen schadelijkheid aantonen betrekking hebben op laagfrequente velden, en dat is iets geheel anders dan gepulste signalen.

De meeste studies over mobiele telefonie hebben betrekking op mobieltjes; over zendmasten zijn er slechts enkele studies gedaan.

Opgemerkt zij ook, dat veel studies in opdracht worden gegeven door de telecom industrie, die graag rapporten wil, die de onschadelijkheid aantonen.
Wanneer er dan toch schadelijkheid gevonden wordt, beslist de opdrachtgever, dat er niet gepubliceerd mag worden (bv de Ecolog studie), of dat er weglatingen zijn en andere interpretaties (zoals bv bij de duitse Rinderstudie).

Ook wordt vaak aangevoerd, dat een bepaalde studie niet herhaald is. Maar de praktijk leert, dat geen enkele studie herhaald wordt, want niemand wil betalen voor eenzlfde studie met eenzelfde uitkomst. Bij zg. herhaalstudies worden er altijd een aantal parameters veranderd.
Zo is het zwitserse ETH onderzoek geen replica van het TNO-Cofam onderzoek.
Bij TNO was er GSM900, GSM1800 en UMTS, met 0.71 en 1 V/m, en dat slechts op een enkele dag.
Bij ETH is er enkel sprake van UMTS, 1 V/m en 10 V/m, en verdeeld over 4 weken.

Henry Lai heeft een aantal studies op een rijtje gezet, die met mobiele telefonie te maken hebben.

Home | News | Facts | Freiburger Appell | het bitje | Elektrosmog | Symptoms | DECT |

Info | SBM-2003 | Building Biology house investigation | Literature | Alternativ | Links | Contact |

Een opsomming van een groot aantal russische studies heeft prof. Karl Hecht HIER uiteengezet.

Een studie over straling en bijen staat HIER.

De overheden houden ook krampachtig vast aan het thermische principe:
Zonder warmteontwikkeling zou er geen schade kunnen optreden.

Inmiddels is uitvoerig bekend, dat er bij zeer lage stralingshoeveelheden echt wel biologische effecten optreden, zonder dat er van enige warmteontwikkeling sprake is.
We noemen dat a-thermische effecten.
Dr. Warnke heeft daarover al eens een lijst met zo'n 200 rapporten opgesteld.

Omdat we niet meteen dood omvallen, stelt men dat die biologische effecten niet schadelijk zijn.
Maar bloedbeelden veranderen, er treden DNA breuken op, de erfelijkheid wordt aangetast, en er treden een groot aantal kwalen op, waarvoor geen directe oorzaak gevonden kan worden.
Al die chronische slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, pijn in gewrichten, armen en benen, last van maag- en darmklachten en urinewegen, kortetermijngeheugen, pijn op de borst, hartritmestoornissen, en degeneratieve aandoeningen bij steeds jongere mensen zijn er wel degelijk, zonder aanwijsbare oorzaak. Dat zou allemaal *tussen de oren zitten*.

Dr. Ulrich Warnke stelt dat reeds tientallen jaren de gezondheidsschade door hoogfrequente zenders *Stand des Wissens* is.

Er zijn steeds wetenschappers die de gevaren van mobiele telefonie bagatelliseren en geschriften de wereld insturen om anderen proberen wijs te maken dat er niets aan de hand is.
Iemand die dat graag doet is Prof. Dr. Dr. med. habil. Jiri Silny van de TH te Aken.
Hij liet een geschrift bij alle zwitserse artsen in de brievenbus vallen. Frequentia

Dat papier tart iedere beschrijving, en daar is Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht het beslist niet mee eens, en heeft daarom volgende verhandelingen geschreven. Later zal nog een boek verschijnen.
Wie de 81-jarige Karl Hecht is staat hier: KarlHecht.pdf

PDF1 , PDF2
PDF3 , PDF4

Bij elkaar zijn dit 200 pagina's, maar beslist de moeite van het lezen waard.

Men vraagt zich af wat deze Jiri Silny bezielt om dergelijke zaken naar buiten te brengen.
Daar is slechts een enkel triest antwoord op.

Hier ook het besproken BAG studie rapport.

De europese Reflex Studie is nog steeds niet in zijn geheel gepubliceerd.
En wat er van reeds bekend is wordt ook niet aanvaard.

Op hese-project staan wekelijks ook nieuwe studies en rapporten.
En dat zijn er al behoorlijk veel. Overweldigend veel.

Een geliefkoosde stelling van de Gezondheidsraad is dat zij geen werkingsmodel voor elektrosensibiliteit zouden kennen.

Univ.-Doz. Dr. Ferdinand Ruzicka van de universiteit van Wenen denkt daar anders over.
Een plausibel werkingsmodel voor bioeffecten in het athermiche bereik voor EMF's van allerlei frequenties tot in het Terrahertz - gebied is reeds onderzocht, in onafhankelijke universiteitsinstituten bevestigd en in vaktijdschriften met Peer Review gepubliceerd, zie samenvatting:
http://www.buergerwelle.de/pdf/wirkmodell_fuer_athermische_bioeffekte.doc

en
http://www.mikrowellensmog.info/Elektrosmog.html

In zijn boek *Cellular Telephone Russian Roulette* van Robert C. Kane staat beschreven dat voor het ontdooien van een kip in een magnetron (met 2.450 MHz) een bepaalde tijd duurt. Als men echter de frequentie van een mobieltje (GSM 900 MHz) neemt zal die kip eerder ontdooid zijn.
Daar kwam men in amerika te laat achter toen er al miljoenen mobieltjes verkocht waren en men dus de frequentiebanden niet meer kon veranderen.
De 900 MHz heeft een diepere penetratiegraad in het lichaam.
Daarom worden er in ziekenhuizen ook vaak frequenties van 800-900 MHz gebruikt (en soms nog lager).

Beweringen, als zou het water in ons lichaam gaan koken bij 2.450 MHz is onzinnig.
Als dat zo zou zijn, was dat bij 900 MHz al veel eerder het geval!

De pulsrate is ook van belang.
Verscheidene studies toonden aan, dat dezelfde hoogfrequente straling, maar niet gepulst, lang zo schadelijk niet is, dan wanneer ze wel gepulst is.
Neem bijvoorbeeld de radio en TV signalen. Als men niet pal op de zenders woont, hebben weinigen last van deze straling.

UMTS organisatiekanaal is gepulst met 15.000 Hz.
De basisstations van GSM zenden met pulsrate van 1733 Hz.
Een mobieltje met 217 Hz.
Een DECT basistation met 100 Hz.
Een C2000 zender met 17.6 Hz.
En een Wlan draadloze router/modem met 10 Hz.

 

Wat wel het geval kan zijn, is dat bepaalde zware metalen die in ons lichaam opgeslagen zitten de elektromagnetische velden versterken.
(Gebleken is dat bij uitleiding van zware metalen het elektrosensibelen veel beter gaat)
Door *photon chemistry* worden cellen en groepen van cellen als het ware doof. Daardoor wordt de communicatie tussen cellen en celwanden dermate gestoord, dat biologische effecten optreden.

Australische wetenschappers onderzoeken hoe signalen van neuron tot neuron in de hersenen vervuild kunnen raken waardoor beelden en voorstellingen in de hersenen vervormd zijn als verkeerd geheugen en verkeerde psychologische antwoorden worden gegeven omdat de frequentie lichtjes afweek en de verkeerde DNA overschrijving was gemaakt.
Op die manier denkt men dat mensen met schizofrenie geluiden horen en vreemde dingen zien, die anderen niet horen of zien. Dat heeft blijkbaar allemaal te maken met het overschrijven van DNA in de in de hersenen opgeslagen geheugenbanken.