24-03-2018 AirGig

Vele jaren geleden was er sprake van Powerline. Men wilde HF signalen via het stroomnet de huizen binnenbrengen. In twee plaatsen heeft men zo proeven gedaan, maar men is er van af gestapt. Een van de redenen was een uitbraak van meningitis (als ik mij goed herinner) en het gaf nogal wat storingen.

Nu blijkt dat AT&T het onzalige idee heeft opgepakt om de stroomkabels van hoogspanningsleidingen als antenne te gaan gebruiken.
Met alle gevolgen van dien. Het is een onzalig plan.

https://tinyurl.com/ycds4pqb

https://tinyurl.com/ybvuwft3

https://www.youtube.com/watch?v=4ApPDP_DbGc

 

Postings index:


Op vorige pagina 11TT:
Frequenties-IoT-Gevoeligheid-Interferentie-IoT 2-Minder 2-Grenzen-IoT 3-Lyme-IoT 4-EU-IoT 5-IoT 6-IoT 7-Einde-Cuba-Burr-KPEMV en de Killer Beam-Radioactiviteit-IoT einde-Meten-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-Vallen-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-

Op vorige pagina 11UU
KPEMV- IoT einde-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-EEG in auto-America today-Killer Beam 2-Fracking-NSS & GMO-America 5G-NL 5G-Oproep Charmio-Dreamhealer-Magneetvelden-Dom, dommer-Signaal sterkte-Brom-Stomme meter-6G-Afschermen??-Proefje-RNA-04-02-2018 Proefje

Vandaag nog maar eens een klein proefje gedaan.
Binnen in onze flat bloeddruk gemeten: 143.

Met de bloeddukmeter nog om de pols naar buiten naast de voordeur gaan staan en nog eens gemeten: 181.

Terug binnen: 154.

Tja, wat kan daar nu een verklaring voor zijn?
Zou de buitenlucht aan onze voordeur zo slecht zijn?
Zouden de buren spruitjes hebben gegeten?
Zou er buiten een onzichtbare UFO zijn, die mijn bloeddrukmeter van slag maakt?
Zouden mijn hersengolven de bloeddrukmeter kunnen beinvloeden?

Of is het toch inderdaad die colère *Killer Beam*, wat niemand wil geloven, waar al die *protestanten* in Utrecht over zwijgen?
In de lift hoorden we ook buren praten over *duizeligheid*.
Dat worden dan weer de volgenden die opeens plotseling naar het ziekenhuis moeten, en waarvan even later de flat vrijkomt. Zo zijn er al een aantal flats vrijgekomen. Allemaal sinds Juli 2017.

Natuurlijk ben ik stapelgek, en weet ik na al die jaren nog niet hoe ik mijn bloeddruk dien te meten. Uiteraard is zo'n *KillerBeam* flauwekul, en kan het niet zo zijn, dat zo'n uiterst lage stralingswaarde van die drie zenders tesamen zo'n ravage aan kunnen richten.

Agentschap Telecom overweegt het Antennebureau op te heffen, zodat niemand straks meer weet waar we het over hebben, of waar het nog te vinden is.


02-02-2017 6G

Er zijn personen/groepjes die als evangelisten hun betoog houden in Utrecht tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs.
Met als motto *Eerlijk over Straling* voeren de organisaties Stichting EHS, Stop-Overdosis-Straling, Stop UMTS, Verminder-Electrosmog, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland en Zeeuws Platform Stralingsrisico een gezamenlijke campagne.

Eerlijk?
Dat valt te betwijfelen.
Men kakelt als een kip zonder kop.
Men wil alweer een petitie, nu tegen 5G.
De vrees voor 5G is gebaseerd op onderbuikgevoelens, want niemand weet hoe de signalen van 5G er uitzien, en officieel is men nog steeds aan het schaven van een 5G norm.
5G is nog helemaal niet in bedrijf. Men verwacht eerst in 2020.
5G wordt geacht te functioneren in het hogere GHz frequentiesegment, en wel voor nog snellere datacommunicatie.
De kakelende kippen in Utrecht denken ook dat NB-IoT ook tot 5G behoort, hetgeen een misvatting is.

NB-IoT is een langzaam signaal in de 950MHz frequentieband, tesamen met LTE900 en UMTS900, die beiden wel snel zijn.
Lage bandbreedte. Apparaten sturen soms maar een paar byte aan data per dag. Slimme parkeermeters bijvoorbeeld sturen alleen een bericht als er een plek vrijkomt. Bij dergelijke toepassingen is er geen noodzaak voor voice-ondersteuning of dubbele datatransmissie.
Een lange levensduur. Veel apparaten, zoals sensoren die de grondkwaliteit meten in de landbouw, bevinden zich niet in de buurt van een stroomvoorziening. Batterijen moeten het de hele levensduur van het apparaat uithouden, tot wel tien jaar of meer.
Dat is geheel anders bij telecommunicatie bij mobieltjes.

Het is dus onzinnig om nu al tegen 5G te gaan protesteren, net zoals het onzinnig is nu al te gaan protesteren tegen het komende 6G, de opvolger van 5G.

Tja, en wat moet je met *Verminder elektrosmog* of *Stop-Overdosis-Straling*?
De kreet *Verminder* is geheel vrijblijvend en geen van die betweters heeft aangegeven tot hoever verminderd dient te worden.
Tot voor kort kon men nog aangeven vanaf welke stralingsdichtheid in µW/m² of V/m men hoogfrequente straling als gevaarlijk kon classificeren. Dat is nu voorbij. Definitief.
Meetcursussenn hebben derhalve totaal geen zin meer.

20 jaar lang heb ik vele elektrosmog bronnen ervaren, maar nooit ergens last van ondervonden.
Totdat de *Killer Beam* van T-Mobile in Juli 2017 in gebruik genomen werd.
Vodafone mag dan stellen dat bij hun geen interferenties optreden, maar dat is bij T-Mobile wel degelijk het geval.
Op één mast staan drie verschillende zenders, 950MHz, 954,703MHz en 957,4MHz die wel degelijk een verwoestende werking op het lichaam uitoefenen. Zeer opmerkelijk voor mij als meetdeskundige, is het feit dat de stralingsdichtheid van deze drie zenders tesamen, RMS gemeten, slechts 1-14 µW/m² bedraagt.
Dat zet de hele meetdiscussie op zijn kop.

Eensgezind en eensluidend predikt men dat het allemaal heel erg is.
Verder dan kreten als *elektrosmog vermijden* en *wat afschermen* komt men echter niet.
Opvallend daarbij is, dat niemand een werkende oplossing aanbiedt,
Niemand die zelfs maar naar mijn 30 puntenplan wijst, of er vragen over stelt.

 

10-04-2018 Verslaving

Andrew Michrowsky stuurde mij volgende posting.
Er zijn veel domme ouders, die het interessant vinden dat hun kroost zich met smartphones en tablets bezig houden. Zelfs al worden baby's er mee zoet gehouden.
Zo worden generaties gekweekt van verslaafden.
Als je nu al rondkijkt is het duidelijk dat het merendeel van de mensen strek verslaafd zijn, alleen nog maar op hun schermpje turen, geen oog meer voor hun omgeving hebben en geheel verdwaasd overkomen.
Zelfs de *Sint Jobs* scholen van Maurice de Hond blijken slechte opvoeders te zijn.

What is too often ignored is that since the 1970s it was known that electromagnetic fields (EMF) themselves induce addiction .  This has been forgotten because there used to be very few sources of directed emissions so close to individuals.

EMF research – for ELF (extremely low frequency), Radio-frequency – microwave band signaling consistently shows calcium flux (Ca 2+ ), the Fos series signal transduction that occurs in nucleus accumbens , neurotransmitter or ion trafficking, which play a standard role in neurotransmission and interactions within addiction-related reward structures of the brain, as indicated in the standard model associated with addiction (below, shown as blue-dotted paths  [ . . . ] injected from the synaptic cleft onto gene products, whether protein or mRNA ).

Addiction is a direct physical reaction to exposure to EMF emissions which act in the same manner as morphine (Henry Lai http://www.mapcruzin.com/radio frequency/henry_lai2.htm ).  
Current wireless technology such as SmartPhones is,   additionally , co-addictive due to implementation of reward, motivation, relief enhancements protocols and applications.
Kinderen dienen te leren om te fantaseren en hun hersenen daarbij te gebruiken.
Spelen met blokken en daarbij fantaseren dat ze een kasteel aan het bouwen zijn. Bij velen ontbreekt het totaal aan fantasie of verbeelding.
Hoevelen gaan niet naar de woonboulevard en bestellen daar een tafel van 1 meter.
Echter, wanneer die wordt afgeleverd blijkt die ene meter veel groter of kleiner dan men gedacht had.
Heel die toestand met Fake News is een situatie waarbij veel mensen niet meer zelfstandig kunnen denken, en ze klakkeloos alles aannemen wat de MSM hen voorspiegelt.
Zo rollen we achteloos in WW3.
Zelfs uit het hoofd rekenen is er niet meer bij.

En nog maar eens een wat oudere pdf over *gezelligheid*: Heden.pdf

10-04-2018 Watistat?

Jaren geleden heb ik deze foto lange tijd op mijn website laten staan.
Ook heb ik diverse betrokkenen, meetspecialisten and anderen er op gewezen.


Want wat is hier het geval?
Op de flat tegenover deze woning staan enkele zendmasten. De bewoners hebben er last van en hebben alle meubels van de voorzijde woning naar achteren verplaatst, omdat ze niet meer in de voorzijde kunnen verblijven. In de tuin werken is er niet meer bij en de tuinman ervaart ook snel allerlei problemen.
Met speciale meters heb ik kunnen constateren dat binnenskamers in de hoek van de woning zich veel, wat ik noem *dirty air* bevindt. Dat zijn frequenties tussen 5kHz en 150kHz en in feite heftiger dan de UMTS signalen.
Als proef heb ik geadviseerd om buiten een geaarde antenne aan te brengen, die deze middenfrequenties kan afvangen.
En zo geschiedde.
Het gevolg was dat de meubels weer naar de voorzijde van de woning verplaatst werden.
De voorzijde van de woning werd nu weer bewoond. Ook kon men nu weer uren in de tuin werken en de tuinman had ook nergens geen last meer van.
Let wel. In de woning is geen enkele afscherming aangebracht. Enkel de antenne zorgde voor het mirakel. Ook aan de zendmasten op de flat was niets veranderd.

De foto heeft jaren op mijn website gestaan, doch geen enkele van de *deskundigen*, *woonbiologen*, *meetspecialisten* heeft op mijn *mirakel* gereageerd. Niemand toonde enige interesse of vroeg hoe het zit.

Net als met mijn vaststelling van de *Killer Beam*, en een aantal andere ontdekte *fenomenen*, kan men zich afvragen in hoeverre de *meetspecialisten* eigenlijk wel bekwaam zijn. Zij kunnen wellicht wel een meter (Knatterbox) vasthouden en veel dure afschermingen adviseren (netvrijschakelaars en afgeschermde kabels, die elektrosensitieven nog zieker maken), maar zorgen dat de elektrogevoeligheid verdwijnt is voor hen een ander hoofdstuk.
Mijn streven is niet symptoombestrijding (afschermen en ontwijken), maar na het bestuderen van de oorzaken van elektrosensitiviteit, het opstellen van een werkend recuperatieplan.
Ook daarvan wil de goegemeente niets weten, want men wil alles *wetenschappelijk* betrachten, in de ijdele hoop serieus genomen te worden.
Echter, de *wetenschap* erkent elektrosensitiviteit niet, en vele proeven hebben aangetoond dat elektrogevoeligen niet in staat bleken aan te geven of een elektrosmog bron aan stond of niet.
Er wordt gejubeld, dat het Kennisplatform EMV bereid is beleefd te luisteren. Maar daar houdt het ook meteen mee op. Erkenning is er niet. En de enige instantie waar de overheid naar luistert is de Gezondheidsraad, een club van Farizeëers, omdat zij zich enkel baseren op voorgeselecteerde welgevallige literatuur.

Het is niet moeilijk om vast te stellen of iemand elektrosensitief is. Met een bepaald meetinstrument kunnen binnen twee minuten zo'n 240 medische biomarkers worden bepaald, zoals het gehalte aan electromagnetic radiation en het vetgehalte van de lever (beide reageren zeer snel op elektrosmog).
Met een impulsdetector kan ook aanwezige elektrosmog in het lichaam aangetoond worden. Voorts kan met andere apparatuur de medische invloed van elektrosmog op organen, weefsels,  cellen, chromosomen en DNA gemeten worden. Die apparatruur laat ook zien welke latente aandoeningen in een pre-klinisch stadium aanwezig zijn, en in hoeverre die aandoeningen door een elektrosmog bron worden aangewakkerd.
Maar ook daar haalt de goegemeente de neus over op, want dat is *alternatief*, en alternatief is iets vies.
Maar wat men ook beweert, alternatief is de toekomst. Het is al bewezen dat het nu al goed werkt, mits juist toegepast.
Alles is frequenties!

Als men het toneel bekijkt is het landschap nogal verscheurd. Ieder clubje of groepje heeft zijn eigen agenda, en een samenwerking is ver te zoeken, zelfs onmogelijk gebleken. Een aantal strijdbare personen die enkele jaren geleden nog behoorlijk van zich lieten horen, hebben het bijltje erbij neergegooid. Er zijn weliswaar weer nieuwe clubjes ontstaan, die naief met allerei onmogelijke eisen komen, en zich ook niet behoorlijk geinformeerd hebben en niet weten waarover zij het hebben.
Men houdt lotgenoten gesprekken, verzamelt klagers op Facebook, houdt voordrachten en lezingen over hoe erg allemaal is, en hoe erg het wel niet zal worden, men stuurt brieven, en houdt petities.
Maar niemand propageert werkende oplossingen, die de elektrogevoeligheid effectief doen verminderen, waardoor elektrosensitieven weer een *normaal* leven kunnen leiden, niet alleen in huis, maar ook op straat. Het lijkt wel of die clubjes dat per sé niet willen.
Men maakt de burgers bezorgd, echter zonder uitzicht op enige verbetering.
Maar onverenigde burgers alleen zullen weinig bereiken, ondanks brieven en petities.
Het gros van de burgers en hun baby's kunnen nu al niet meer zonder hun kleine schermpje!
En de politici helemaal niet. De minister president liet hem in de wc vallen, maar viste hem er weer uit. Tijdens hoorzittingen in de Tweedekamer luisteren de politici helemaal niet, maar turen en toetsen op hun smartphone.

Ten overvloede: Berichten over kankerstudies hebben alleen betrekking op mobieltjes, niet op zendmasten.

Alhoewel ik de autoriteiten van mijn bevindingen op de hoogte heb gesteld, en er geen enkele reatie op is gekomen, zou men kunnen concluderen, dat de overheid nu een slinkse achterbakse nauwelijks te ontdekken tool heeft gevonden om van al die zwakke ouderen geruisloos af te komen.
Het is een soort verborgen genocide.

27-03-2018 Ramazzzini

Er wordt veel lawaai gemaakt omtrent de Ramazzini studie, als zou daarbij aangetoond zijn, dat zendmasten hersen tumoren zouden veroorzaken. (Mobieltjes is een ander hoofdstuk.)
Die interpretatie is onjuist.

Hier het commentaar van Dariusz Leszczynski.
08-04-2018 Uitleg

De overheid heeft een Internet Consultatie opgesteld, *Actieplan Digitale Connectiviteit.*

Het is opvallend dat veel personen er op gereageerd hebben, zonder dat men zich in deze materie heeft verdiept.
Iedereen roept maar *Minder, Minder, Minder!* zonder er over nagedacht te hebben.

Uiteraard zijn er een aantal elektrosensitieven, die dagelijks te lijden hebben onder de invloed van elektrosmog. Hun aantal is echter veel geringer dan de beweerde 3-6%.
In Nederland is er geen enkele officiele instantie waar men zich kan registreren, waar dat gecatalogiseerd wordt en geregistreerd. Dus zijn er geen officiele cijfers.
(Veel elektrosensitieven die hulp zoeken bij de GGD's worden van het kastje naar de muur gestuurd, en als psychisch gestoord de deur uit gewerkt.)

Er zijn een aantal studies die weliswaar bepaalde effecten aantonen, maar men gaat er aan voorbij, dat deze effecten niet als *schadelijk* worden aanzien. Vaak worden in die studies hogere stralingshoeveelheden toegepast, die echter nooit in de praktijk voorkomen.

Als een roepende in de woestijn stel ik al jaren dat er een wetenschappelijk onderzoek naar de optredende dagelijkse gezondheidssymptomen dient ondernomen te worden.

Niemand komt met zijn symptomen verder bij de artsen.
Ik heb het niet over kanker, dat is een hoofdstuk apart. Ik heb het over de bekende symptomen waar de elektrosensitieven over klagen, en die niet serieus genomen worden.
Er zijn medische protocollen, aan de hand waarvan artsen een zekere *schadelijkheid* kunnen bepalen. Daar zijn niet eens elektrosmog exposities voor nodig. Gewoon chronische hoofdpijn, of slapeloosheid. Als die grenswaarden voor die optredende aandoeningen zijn bepaald, is het niet moeilijk om een link met elektrosmog te leggen.
Nu hebben al die klagers geen poot om op te staan.
Hun lijden is reëel, maar wordt door de overheid niet erkend, en evenmin door de medici.

De leden van de nederlandse Gezondheidsraad zijn Farizeërs:
Hun mening putten zij uit voorgeselecteerde literatuur.
De belgische Hoge Gezondheidsraad heeft leden die zelf wel degelijk stralingsonderzoeken hebben verricht, en niet afgaan op enkel literatuur.
In Vlaanderen heeft men al lagere grenswaarden, dwz men hanteert er twee verschillende:
a. Een voor een enkele zender
b. Een voor een combinatie van zenders
Maar in Brussel werd al geklaagd dat die lagere grenswaarden voor 4G niet voldoende waren, en heeft men ze verhoogd.
Zoals ik eerder vermeldde:
In Nederland gelden de ICNIRP grenswaarden.
Per frequentiegebied gelden hier tussen 28 en 61V/m.
Metingen in de praktijk tonen waarden van maximaal 5V/m, volgens ICNIRP als RMS gemeten. (Dat is iets anders dan de piekwaarden van een zg. *Knatterbox*.)

Men roept *Minder*, maar niemand geeft aan hoeveel minder. Ja, er zijn er die de suggestie van de SBM zouden willen. Dat is 100µW/m² ofwel 0,2V/m. Maar dat is problematisch.
In de eerste plaats omdat men dan nauwelijks nog kan telefoneren.
En in de tweede plaats omdat het nog veel te hoog is.
Er zijn elektrosensitieven die reeds bij 1 µW/m² of 0,02V/m en zelfs minder al met een aantal lichamelijke klachten te kampen hebben.
Waar totaal aan voorbij gegaan wordt is het feit, dat er nu al zendercombinaties zijn, die naast bromtonen ook reeds, zoals in onze flat sinds ingebruikname Juli 2017, een vijftal plotselinge doden ten gevolge hebben.
En dit bij niet-elektrosensitieve personen.
Optredende klachten; plotselinge sterk verhoogde bloeddruk, plotseling optredende hersenbloedingen, etc.. Daar het meestal om oudere personen gaat, die ook wat grieperig zijn, wordt de werkelijke oorzaak niet erkend. Men wil het niet weten.
Het betreft hier een *Killer Beam* met 1µW/m² ofwel 0,02V/m als gevolg van interferentie tussen LTE900, NB-IoT en UMTS900. De frequenties van deze zenders zitten bij elkaar *op schoot*, en kunnen met een *Knatterbox* vrijwel niet gemeten worden.
Het is een vrome wens om *minder straling* te willen, maar hoeveel minder dan 1µW/m² moet dat dan zijn?
Daar heeft nog niemand mij op kunnen/willen antwoorden.


Net als bij de komst van de stoommachine, wordt 5G nu al met hel en verdoemenis vergeleken. Allemaal gebaseerd op onderbuikgevoelens.
5G wordt gedacht in de hogere GHz frequentie gebieden te functioneren. Echter daar is de penetratiegraad in gebouwen en lichaam zeer gering. Daarom wordt er over gesproken om kleine minizenders op bijvoorbeeld lantaarnpalen en dergelijke te plaatsen.
Het is echter zo, dat een hoge zendmast een groot zendbereik moet hebben, dus een hoog stralings niveau. Het is de vraag hoe het met het stralingsniveau is gesteld bij vele kleine minizenders. Proeven in Duitsland hebben uitgewezen, dat dit lager is, dan bij grote zendmasten.

Hogere internetsnelheid is de grootste onzin. Dat is gewild door personen die illegale fims downloaden. Ikzelfs heb 98Mbps download en 20 Mbps upload via glasvezelkabel en koperdraad (Tele2), en dat is voor normaal gebruik meer dan voldoende.
De industrie zou het nodig hebben. Maar de slager zal niet meer vlees verkopen, en AppieHeyn ook niet. Als je wat op Internet bestelt, wordt het bij hogere snelheden ook niet sneller verstuurd. En e-mails komen niet sneller aan voor je ze verstuurt.

Het is niet moeilijk om vast te stellen of iemand elektrosensitief is.
Met een bepaald meetinstrument kunnen binnen twee minuten zo'n 240 medische biomarkers worden gemeten, zoals het gehalte aan electromagnetic radiation en het vetgehalte van de lever (beide reageren zeer snel op elektrosmog).
Met een impulsdetector kan ook aanwezige elektrosmog in het loichaam aangetoond worden.
Voorts kan met andere apparatuur de medische invloed van elektrosmog op organen, weefsels, cellen, chromosomen en DNA gemeten worden. Die apparatuur laat ook zien welke latente aandoeningen in een pre-klinisch stadium aanwezig zijn, en in hoeverre die aandoeningen door een elektrosmog bron worden verhevigd.

 

https://tinyurl.com/y9jqlpul

Onze MSM vermeldt ook tevens, ten onrechte:
In Nederland gelden geen vastgestelde limieten voor de straling van telefoonzendmasten. De Europese richtlijn met limieten voor elektromagnetische velden, die in 1999 werd opgesteld, is in Nederland niet wettelijk ingevoerd.
Dat is klinkklare onzin. In Nederland gelden wettelijk de afgesproken ICNIRP grenswaarden.
En de praktijk wijst uit, dat we daar ver onder zitten.
Of dat voldoende is, is een heel ander hoofdstuk.


08-04-2018 Zeeuws Groenlinks

Zeeuwse Groenlinksers willen het wiel opnieuw uitvinden.
Zij willen namelijk dat er in Zeeland strengere normen voor straling komen.
En dat nog wel in semenwerking met de GGD. Ha, ha, wat een grap.
(10.000 elektrosensitieve Zeeuwen? Hoe komt men aan dat aantal? Wie heeft ze geteld, c.q. geregistreerd? Dat zijn er meer dan in heel Nederland.)

Het wordt tijd dat het *Platform Stralingsgevaar Zeeland* zich eens echt in de deze materie gaat verdiepen en geen onzin gaat uitslaan. Want kennelijk weten zij niet waar over zij het hebben. *Minder, minder* wordt er geroepen, maar waar heeft men het eigenlijk over?
(Dat geldt eigenlijk voor alle protesterenden)

In Nederland gelden de ICNIRP grenswaarden.
Per frequentiegebied gelden hier tussen 28 en 61V/m.
Metingen in de praktijk tonen waarden van maximaal 5V/m, volgens ICNIRP als RMS gemeten. (Dat is iets anders dan de piekwaarden van een zg. *Knatterbox*.)

Ook is nu in de praktijke gebleken dat de *Killer Beam* (interferentie tussen LTE900, NB-IoT en UMTS900) met een sterkte van slechts 0,02V/m reeds dodelijke effecten kan teweegbrengen.

Vraag: Wat willen die Zeeuwen nu eigenlijk?
Het staat natuurlijk stoer om zomaar wat te roepen, maar het dient wel iets reëels te zijn.

Alleen in Vlaanderen gelden lagere grenswaarden.
En daar is het ook nog eens anders geregeld.

In de eerste plaats gelden daar waarden per enkele zendmast.
En op de tweede plaats gelden daar waarden van meerdere zendmasten tesamen.
Dus in feite twee aparte grenswaarden per situatie.
Maar in Brussel kwam men met die lagere grenswaarden (voor 4G) niet toe en heeft men ze verhoogd.

 

28-03-2018 Normen?

Er wordt veel lawaai gemaakt als zou het ministerie van Economische Zaken overwegen normen voor straling te willen gaan opstellen.

Eenieder die al eens bij de rechtbank of Hoge Raad heeft vertoefd omtrent een klacht over straling van zenders werd steeds geconfronteerd met twee vragen van de rechter:

1. Voldoen de stralingshoeveelheden aan de geldende normen?
Antwoord: Ja, ze zijn beneden de ICNIRP grenswaarden.

2. Zijn er schadelijke gezondheidseffecten te verwachten?
Antwoord: Nee, beneden de ICNIRP grenswaarden helemaal niet, stelt de Gezondheidsraad nav. literatuurstudies.

Dus alles hangt af op twee instanties: de ICNIRP en de Gezondheidsraad.

Voorts wordt in de MSM geschermd met Europese richtlijnen, die in feite de ICNIRP grenswaarden zijn, en reeds lang in Nederland rechtsgeldig zijn.

Al die protesten op 5G zijn gebaseerd op onderbuikgevoelens, want het is nog steeds niet in gebruik, en niemand weet hoe die signalen er uit zien. Welke vorm, welke modulaties en type. In principe hoeft 5G geen problemen voor de gezondheid te vormen, daar ze in de hogere GHz frequentiebanden gebruikt zullen worden. Zoals men in de studie van Boyden kan lezen, laten de hersenen hoogfrequente straling goed door en hebben geen invloed. Resulterende (interfereerende) ultralage frequenties daarentegen wel degelijk!

Dat de totale straling zal toenemen staat buiten kijf.
Het ministerie van Economische zaken zou dan beter eens de Vlaamse grenswaarden gaan bestuderen.
Daar maakt men namelijk onderscheid tussen de toegestane stralingshoeveelheid
per enkele antenne, en de totale hoeveelheid van meerdere antennes. Dat maakt nog al een verschil en blijkt ook uit de Vlaamse grenswaarden.

Zoals ik meerdere malen heb vermeld, en ook aan de *protestanten* heb medegedeeld, zijn normen of grenswaarden nu iets onnozels geworden.
Immers mijn *Killer Beam* meet een sterkte van 0,02V/m , waar de ICNIRP 41V/m toelaat, en de praktijk een waarde van max 5V/m laat zien.
Maar de zwakke *Killer Beam* veroorzaakt wel verhoogde bloeddruk en hersenbloedingen met dodelijke afloop!

Iemand stelde eens: een veilige grenswaarde is 0V/m.


10-03-2018 6G (2)

Op 02-02-2018 had ik het gekscherend over 6G, terwijl alle protestgroepjes nog aan het janken zijn over 5G, wat er nog helemaal niet is, blijkt nu dat men in China bezig is met de ontwikkeling van inderdaad 6G.

Miao Wei, Minister of Industry and Information Technology, has announced the beginning of research into the next-generation of mobile communications networks, 6G, on the sidelines of the 13th National People's Congress. He noted that the start of the research is closely tied to the constant broadening and development of the "Internet of Things."

Miao Wei is adamant that the use of driverless cars will be significant in the future, as well as the overall digitalization of life. According to the minister, in order to properly function, such devices will have to actively communicate with each other and thus will require faster networks, capable of transferring massive amounts of data in the future.

https://sptnkne.ws/gVZe

----- 5G

De Australiers zijn van plan het eerste 5G Internet op te zetten, dat 20 keer sneller zou zijn dan het huidige.

Australians set to get world first 5G internet - with speeds up to TWENTY TIMES faster than taxpayer-funded National Broadband Network
Telstra has confirmed it will begin rolling out 5G mobile internet network in 2019
Next-generation technology has download speeds that are faster than NBN
Telco giant made the announcement at Mobile World Congress in Barcelona
It says its new mobile internet will be 20 times more efficient than $49b NBN

https://tinyurl.com/ybym8swh

 

03-02-2018 Afschermen???

Net als de hoogte van de stralingsdichtheid staat nu ook het credo van *afschermen* nu ook onder druk, volgens een nieuwe studie.

Groundbreaking Study Shows Shielding EMF Improves Autoimmune Disease

https://tinyurl.com/yb5eduwe

A research group headed by Lushinov, for example, found that repeated exposures to low-level non-ionizing electromagnetic radiation impaired the immune response in mice, negatively influencing immunogenesis, or the ability of the immune response to respond to an immune-provocating antigenic substance.

According to researchers Marshall and Heil, "It seems likely that signals a million times lower than those currently being used in research may be sufficient to elicit a tangible change in human biology"

Alarmingly, the patterns observed in human electroencephalograms (EEG) was altered by wave amplitudes as low as -100 dBm. Bise was able to induce an immediate frontal headache at a level of -60 dBm. Unfortunately, barring use of a Faraday cage, these experiments are impossible to replicate since electrosmog background levels in cities are now 100,000 times stronger at -50 dBm.

Silver-Threaded EMF-Blocking Caps Improve Autoimmune Disease

In a recent case series, patients wore shielding clothing and tenting consisting of silver-coated polyester threads interspersed with bamboo fibers that were partially capable of blocking penetration of microwave electrosmog. Due to anecdotal testimonies of improvement, researchers decided to distribute standardized garments that would shield the brain and brain stem in order to systematically analyze the results.

In this study, 64 patients with assorted autoimmune diagnoses such as systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis (RA), multiple sclerosis (MS), Sjogren's syndrome, and celiac disease, many of whom were disabled and house-bound, were recruited. Subjects wore the silver-threaded cap for four hours at night and for four hours during the day, and patient-reported outcomes were collected. Impressively, 90% of patients indicated a "definite" or "strong" change in their symptomatology, which is at variance with the 3% of the population that is estimated to be sensitive to electrosmog.

Enfin, het is een lang artikel.

 

15-02-2018 RNA

Leven na de dood?
Ja, dat schijnt mogelijk te zijn.

Cells in the body continue to function for a period after death, new research claims, with some genes even becoming more active when an individual shuffles off this mortal coil.

Human genes and their activity are defined by two types of code, DNA and RNA. Essentially, DNA is a set of instructions, while RNA reads the instructions and translates them into actions and bodily functions. This new study has found that RNA continues to transcribe the DNA's instructions even after the moment of death.
"There is a reaction by the cells to the death of the individual. We see some pathways, some genes, that are activated and this means that sometime after death there is still some activity at the level of transcription," study lead researcher Roderic Guigó told the BBC.

DNA bevat een aantal instructies, terwijl het RNA die instructies leest en ze vertaalt in acties en lichaamsfuncties.

https://on.rt.com/8z4h

 

24-02-2018 Nanodrops

Newly invented eyedrops could replace glasses altogether

A revolutionary eyedrop invention from a team of Israeli ophthalmologists has been found to heal damaged corneas and improve the vision of pigs. Clinical trials for humans are expected to begin later this year.
The recently patented 'nanodrops' developed by a team at Shaare Zedek Medical Center and Bar-Ilan University's Institute of Nanotechnology and Advanced Materials improved both short-sightedness and long-sightedness in tests on pigs.

Prospective patients would use a smartphone app to scan the eyes, measure their refraction, create a laser pattern, and then apply a "laser corneal stamping" of an optical pattern onto the corneal surface of their eyes. While the synthetic nanoparticle solution has been found to correct vision problems, the doctor did not specify exactly how often the drops would have to be applied in order to replace glasses entirely.

Kijk, dat is nu een positief bericht.

https://on.rt.com/8zun
Ons aller Ollongren zal wel knarsentanden, omdat zulks weer een bericht van die *foeilijke Russen* afkomstig is. Iets bwaar je in onze vaderlandse pers niets over leest.

 

24-02-2018 Killer beam slot

Ik heb hier verscheidene malen geschreven wat ik heb geconstateerd omtrent de nieuwe *Killer beam*, met haar angstaanjagende effecten op onze gezondheid.

Typerend daarbij is dat de *straling* slechts 1µW/m² bedraagt.
Dat is beduidend lager dan de honderden/duizenden µW/m² waar nromaal over gesproken wordt, en waar wij totaal geen last van ondervinden, maar van deze
*Killer Beam* wel degelijk.
Wij hebben dat nu onder de knie met speciale genomen maatregelen.

Niet alleen heb ik er over geschreven op mijn website, maar ik heb ook enkele *spraakmakende groepjes* hierover geinformeerd, en tevens de vraag gesteld hoeveel elektrosmog zij nu *minder* wensen.

Typerend is, dat er geen enkele reactie of vraag is gekomen.
Daar er kennelijk geen enkele interesse is, welke maatregelen er nu precies genomen zouden kunnen worden, heb ik besloten er nu maar het zwijgen toe te doen, en geen informatie meer te verstrekken.

Als bij *zullie* ook omwonenden bij bosjes de pijp uit gaan, zoals bij ons, kan men dat zichzelf verwijten.

 

01-03-2018 Sterfgevallen

Een trouwe lezeres berichtte mij:
Hier zijn vooral mensen die net de griep hebben gehad en daarna klachten krijgen.
2 Kennissen kregen heel hoge bloeddruk. Een ervan kreeg er nierfalen bij en een beroerte en in het ziekenhuis snapten zij er niets van. Zou het te maken kunnen hebben met de griepprik ?.

De reden is dat hun immuunsysteem door de griepprik verzwakt is, waardoor ze gevoeliger zijn geworden voor de *Killer Beam*.

De Telegraaf bericht vandaag :
DEN HAAG - Het aantal sterfgevallen is vorige week opgelopen tot 3622, het hoogste aantal overledenen in één week deze winter. Volgens statistiekbureau CBS overleden sinds eind oktober vorig jaar wekelijks meer mensen vergeleken met de winters van de afgelopen zeven jaar.

De hogere sterftecijfers hangen samen met het koude winterweer en de griepepidemie die Nederland al elf weken in zijn greep houdt. Mede daardoor liggen veel Nederlandse ziekenhuizen al weken overvol met grieppatiënten. Volgens gezondheidsorganisatie Nivel kregen relatief veel ouderen een longontsteking.

Meer oudere mensen dood
Deze winter gingen er dan ook veel meer oudere mensen dood. Het aantal sterfgevallen onder 80-plussers lag in de eerste zeven weken van dit jaar ruim een kwart (26 procent) hoger dan in een gemiddelde week in 2017. Ook onder 65- tot 80-jarigen lag het aantal sterfgevallen hoger (12 procent).


Nu.nl meldt:
Het aantal overleden personen per week is in de afgelopen winter verder gestegen ten opzichte van de winters in voorgaande jaren. Met name het aantal sterfgevallen onder ouderen ligt deze winter hoger dan normaal.
Het aantal 80-plussers dat in de eerste zeven weken van 2018 stierf kwam uit op 2.028. In 2017 was dit aantal in dezelfde periode nog 1.612, meldt het CBS op basis van het voorlopige aantal sterfgevallen.

Ook het totaal aantal sterfgevallen was deze winter hoger dan in 2017 en de jaren daarvoor. Gemiddeld stierven er in de winters tussen 2011 en 2016 ruim 3.000 mensen per week. In de afgelopen winter kwam dit aantal uit op ruim 3.600.

In de week van 12 tot 18 februari stierven er zelfs 3.622 personen. Dit is het hoogste aantal overledenen in één week deze winter.

Normaal gesproken is in deze periode in het jaar juist sprake van een daling van het aantal sterfgevallen, maar dit jaar is er in de laatste weken van deze winter juist een stijging te zien.

Mogelijk houdt de stijging verband met de huidige griepepidemie, die afgelopen week volgens het NIVEL de tiende week inging. Vooral ouderen kregen bijvoorbeeld relatief vaak te maken met een longontsteking.

Maar ja, niemand wil een van de werkelijke redenen weten.

Vanuit Australië had men mij om een artikel gevraagd.
Dat heeft men in hun nieuwsbrief opgenomen:

https://tinyurl.com/ybhb7ede

Een spectrumanalyse staat hier:

http://www.milieuziektes.nl/Pictures/NB-IoT2.jpg

 

25-01-2018 *Stomme* meter

Een buurman boven ons had aan koppelingen van zijn stadsverwarming zitten draaien, waardoor er een enorme wateroverlast in de meterkasten en daaronder ontstond.
De zekeringkast moest bij ons vervangen worden en ook onze analoge electriciteitsmeter moest ook vervangen worden.
Na wat getrouwtrek heeft men vervolgens een simpele digitale meter geplaatst.
Die zendt niet, maar heeft eenmaal per jaar een slimme bewoner nodig, die de meterstanden doorgeeft aan Enexis. Je krijgt toch maar een keer per jaar een afrekening
In plaats van een mechanisch telwerk heeft deze een digitaal display, die dus *doofstom* is.
Er is dus wel degelijk een goed alternatief voor de zg. *slimme meter*.

 

07-01-2018 Brom

Er zijn nogal wat personen die lichamelijke klachten ervaren, speciaal de laatste tijd, en speciaal van bromtonen.

Men laat metingen verrichten, die echter niets opleveren. Gemeentelijke instanties geven ook niet thuis. Dat is logisch, want er valt weinig te meten.
Toch is die *Killer beam* er wel degelijk.


1. Op deze screendump is een meting met een spectrum analyser te zien van LTE900, NB-IoT en UMTS900 tesamen.
De totale *Leistungsflussdichte* van de drie zenders tesamen bedraagt 966 nW/m², ofwel nog geen 1 µW/m², RMS gemeten, belachelijk laag. Wel is er eens een maximum van alle drie de zenders van 14 µW/m² gemete, ook bijzonder laag.
Stralings metingen hebben derhalve weinig zin.

2. Bromtonen *horen* is een fenomeen, waarbij er geen echt *geluid* aanwezig is, maar dat door veel elektrosensitieven wel degelijk wordt *waargenomen*, evenals sissen, knetteren, etc..
Dit is een bekend verschijnsel bij hoogfrequente straling, waarbij gevoeligen wel wat *horen* maar anderen niet. De beenderen en zenuwen in het lichaam vertalen de *straling* als *geluid*. De NASA heeft voor de USA defensie proeven gedaan, waarbij men proefpersonen blootstelde aan frequenties zoals gebruikelijk bij mobiele telefonie. Men ervoer geluiden, niet alleen in het hoofd, maar ook achter het hoofd.
Het heeft derhalve weinig zin om geluidsmetingen te laten doen.

3. Zoals Boyden met zijn proeven op muizen aantoonde, (zie 08-10-2017) kunnen er bij meerdere hoogfrequente zenders, waarvan de frequenties slechts weinig van elkaar verschillen, zorgen voor ongewenste interferenties, met als resultante een zeer laagfrequente component, de *bromtoon*.

4. In theorie kan men frequenties van 950MHz, 954,703MHz en 957,3MHz vredig naast elkaar laten bestaan, de praktijk leert wat geheel anders.
Heel typisch dat sinds Juli 2017 er al een aantal personen plotselong hersenbloedingen (met dodelijke afloop), verhoogde bloeddruk en vreemde valpartijen hebben ervaren.

5. Dat Rutte III met gristelijke aanhang dat allemaal tolereert, als zijnde een nieuwe policy, is een grove schande. Het lijkt een manier om het pensioenstelsel veilig te stellen.
Het ziet er als een echt nieuw wapen uit. Is bijna niet te detecteren, en maakt gehakt van diegenen met een verzwakt immuun systeem.
Veel ouderen, elektrosensitieven, personen met MCS, met Lyme Disease, met CFS, etc..

6. Feit is dus, dat normale metingen weinig resultaat zullen geven omtrent e transversale golven.
Normale elektrosmog bevat daarbij ook longitudinale golven (waarvan de technici niets willen weten). De *Killer Beam* daarentegen bevat daarnaast ook nog eens *magnetische longitudinale golven*, zg. MLW, en die vereisen een speciale aanpak.

PS. Wij hadden jarenlang een groot aantal zenders om ons heen, zonder ergens ook maar de geringste hinder van te ervaren, totdat de NB-IoT in gebruik genomen werd.
Het was NIET *een druppel die de emmer deed overlopen*, maar ineens een ijskoude douche.

 

28-12-2017 Signaal sterkte

Het is een misvatting dat men denkt dat de sterkte van een elektrosmog signaal bepalend is voor de biologische impact op het lichaam.
Ook spelen hoge tot zeer hoge frequenties hierbij helemaal geen rol.

Dat klinkt paradoxaal, maar is gebleken in de praktijk.
Juist in de praktijk zijn geheel andere feiten naar voren gekomen. Ik noem er hier twee:

1. Tijdens een wandeling *voelt* een elektrosensitieve persoon een *zware* DECT, maar heeft daar geen enkele problemen bij.
Een eind verder bezorgt een hele *lichte* DECT juist wel degelijk problemen.
De volgende dag wordt dezelfde wandeling gemaakt, maar nu in omgekeerd richting.
De hele *lichte* DECT veroorzaakt weer problemen, terwijl de *zware* DECT weliswaar nog *gevoeld* wordt maar totaal geen biologische effecten veroorzaakt.

2. Na 20 jaar ben ikzelf echt wel aan allerlei en vele elektrosmog bronnen blootgesteld geweest, en nergens enige hinder van ondervonden.
Totdat ik geconfronteerd werd met de heilige drie-eenheid van T-Mobile, die het presteerde om drie geheel verschillende mobiele zenders op één enkele mast te plaatsen, LTE900,
NB-IoT en UMTS900, met frequenties van respectievelijk 950, 954,703 en 957,4 MHz.
Daardoor ontstonden interferenties.

Opmerkelijk is, dat er zware biologische efecten optraden, bij 1.) bij uiterst lichte *straling* en bij 2.) ook bij lichte *stralings hoeveelheden*.

Bij 2.) met een breedbandmeter slechts een 30 µW/m². En zelfs nog nadat de*straling* was gereduceerd tot 5 µW/m² waren er nog biologische effecten.
Een *normale* straling van GSM900, UMTS2150 van ca. 1000 µW/m² hadden geen enkel effect, maar nu die *speciale 5 µW/m² wel degelijk.
De optredende effecten had ik al eerder hier vermeld.

De SBM kan hier geen verklaring voor geven.

Dan is er maar één verklaring:

En dat zijn *longitudinale golven*.
Normale zendmasten veroorzaken longitudinale golven, of wel Hyperschall, terwijl T-Mobile nu erbij nog eens magnetische longitidinale golven, ofwel MLW, afstraalt.

Het spectrum van longitudinale golven is bepalend voor de eigenschappen.
Enfin, er staat een heel hoofdstuk over longitudinale golven op mijn website.

Er wordt ook heel wat gespeculeerd over 5G, omdat die hoge frequenties zou gebruiken.
Welnu, voor die hoge frequenties ben ik helemaal niet bang. Maar wel omtrent de lage frequenties die men evenueel aan de hoge draaggolf zou kunnen gaan toevoegen.
(Hoe hoger de draaggolf, hoe slechter de penetratiegraad!)

Neem bijvoorbeeld GSM900. Die heeft een draaggolf van 900 MHz, die weinig effect ressorteert. Biologhische effecten ontstaan door de laagfrequente pulsrate van 217 Hz op het mobieltje, en 1733 Hz op het basisstation (zendmast).
Een basisstation van een DECT werkt met 1890 MHz, maar het gevaarlijke is de pulsrate van 100 Hz. En de pulsrate van een draadloos modem is 10 Hz.
Allemaal laagfrequent.

PS. Denk ook eens aan *gevoeligen* die beweren wat te voelen, terwijl de meters niets of nauwelijks iets aangeven.
Probeer eens een simpele afscherming zoals op Pagina600.html staat vermeld.Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws. www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

15 -02 -2018: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html en Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html enPagina11v.html en Pagina11w.html en Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html en Pagina11FF.html en Pagina11GG.html en Pagina11HH.html en Pagina11II.html en Pagina11KK.html en Pagina11LL.html en Pagina11MM.html en Pagina11NN.html en Pagina11PP.html
Pagina11QQ.html en Pagina11RR.htm en Pagina11SS.html en Pagina11TT.html


Het voorlaatste staat op Pagina11UU.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)