12-10-2017 NB-IoT einde

Naar het zich momenteel laat aanzien zijn onze ervaren problemen ten aanzien van de drie antennes, LTE900, NB-IoT en UMTS900, nu ook buitenshuis, volledig opgelost.
Zoals ik herhaaldelijk beweer, is de enige oplossing om het lichaam weerbaarder te maken.
De behandeling van een element, waar alle elektrosensitieven mee te maken hebben, heeft hierbij de doorslag gegeven.
Enfin, de gevoeligheid van mijn echtgenote is geheel verdwenen, en heeft geen enkel *protectie middel* meer nodig.

Wat niet wegneemt, dat het Antennebureau hier technisch gezien volledig en faliekant heeft gefaald. De theoretici daar meenden dat wat op papier mooi klinkt ook wel in de praktijk mooi zou klinken. Theorie en praktijk blijken hier twee heel aparte en verschillende zaken te zijn.

 

17-10-2017 Logica

Zoals ik op mijn website heb bericht, is het nu zo, dat mijn echtgenote tot voor kort geen 200 meter kon wandelen zonder in katzwijm te geraken (heftige hart- en longklachten), ondanks diverse protectiemiddelen, en is het nu zo, dat zij momenteel 1-1,5 kilometer kan wandelen, zonder enige problemen te ervaren. En dat zonder enig protectiemiddel, over dezelfde weg!
Ik ben hier stom toevallig tegen aan gelopen op iets wat Klinghardt heeft gesteld, en heb daarop voort geborduurd.

Ik heb hier enige ruchtbaarheid aan gegeven, o.a. Marloes, maar behalve twee fervente website bezoekers, heeft er verder niemand interesse getoond. Ook geen enkele van de 1800 volgers van Marloes op haar Faceboek pagina.
Kennelijk is het aantal echte elektrosensitieven toch veel minder dan beweerd wordt, en totaal niet geinteresseerd hoe men de gevoeligheid kan verminderen..

Ook over mijn opmerkingen omtrent de *Killer Beam*, een gevolg van LTE900, NB-IoT en UMTS900 zenders, die tesamen een geheel andere, en nieuwe, biologische impact heeft dan wat we tot nu toe hebben ervaren, is hierover geen enkele reactie of vraag gekomen.
(Weet dat breedbandmeters hier geen onderscheid kunnen maken, niet het totaal kunnen aangeven, maar slechts het sterkste signaal meten. Ook de op StopUMTS aangehaalde cursusleider *Straling meten* legt het naast zich neer.)

Gezien de oorverdovende stilte heb ik besloten er verder geen ruchtbaarheid meer aan te geven, en laat iedereen verder in hun waan dat enkel protesteren, petities, Facebook en afschermen de enige oplossing is.

Ook mijn betoog voor een wetenschappelijke studie omtrent het aantonen van schadelijkheid van optredende gezondheids symptomen (wel of niet door elektrosmog) heeft geen enkele weerklank gevonden. De goegemeente blijft nog steeds denken dat protesteren de enige manier is om iets veranderd te krijgen. Echter alle optredende gezondheidsklachten (door elektrosmog) worden door de meeste artsen naar de prullenbak verwezen, en alle rechtzaken, ook bij de Hoge Raad, geseponeerd.

Het op afstand scannen en behandelen van personen en dieren gaat steeds beter. Ook in het verre buitenland.

Zo ben ik ook bekend met een nieuwe installatie waarmee er binnen vijf minuten, door er gewoon voor te staan, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijderd worden. Zo ook parasieten en virussen.
Er lopen momenteel proeven in een vijftal artsen praktijken (in het buitenland), waarvan de resulaten tegen de kerst bekend zullen worden.

Gezien het feit dat mijn bevindingen doodgezwegen worden, heb ik besloten te stoppen met het geven van advies, etc.
Ik wens de klagers op Internet veel succes.

 

17-10-2017 Verleden

Typisch dat ik zo vaak gelijk krijg.

Vele, vele jaren geleden, toen ik mij al grote zorgen maakte omtrent de straling van zendmasten op het dak en *het sprookje van de pannekoek* middels metingen kon weerleggen, had ik een discussie met de Gemeente Rotterdam.

Immers, theoretisch gaat men ervan uit, dat een zender ca. 8-12 graden onder de horizon afstraalt. In de zender grafieken zijn slechts een horizontaal en een vertikaal vlak weergegeven, maar nooit een 3 D afbeelding. Want veel zenders hebben ook zijlobben, die niet 8-12 graden naar beneden afstralen, maar 80-90 graden, dus vrij steil omlaag.
Daar kom je alleen achter als je ze meet, en dat kan behoorlijk hohe waarden opleveren.
Bornkessel heeft dat ook in Duitsland gemeten en kwam tot onthutsende waarden.

Gezien het Plaatsingsplan opperde ik het idee bij de Gemeente Rotterdam om in ieder geval de bewoners van een gebouw, waar men van plan was een antenne op hun dak te plaatsen, een horizontale afscherming op het dak, onder de antenne, te plaatsen, opdat de naar beneden komende straling geen onheil bij de bewoners zou veroorzaken.
Een *expert* van het Antennebuerau vond het maar niks, en stelde dat de straling sowieso langs het dak en dakrand naar beneden zou kruipen.

Nu blijkt dat mijn *onzin-idee* toch in de praktijk wordt toegepast, gezien de foto van een 5G installatie. Zou men bang zijn voor interferentie?

 

25-10-2017 Geldrolletjes

Op StopUMTS is weer een persbericht van Peter van der Vleuten verschenen omtrent zijn *geldrolletjes*.
Geldrolletjes worden te pas en te onpas als argument gebruikt om de schadelijke effecten van mobieltjes aan te tonen. Maar de proef is helemaal niet representatief en zelfs misleidend.
Met geldrolletjes worden bedoeld het aaneen klonteren van rode bloedcellen.

In het verre verleden heb ik ook dergelijke proeven gedaan met een microscoop van supermarkt Lidl, van € 70,-
Zie: http://www.hetbitje.nl/bitjeD2508g.pdf , dat was in Augustus 2005!

..met Lidl microscoop

Peter van der Vleuten verkoopt nu een apparaat, de Waverider, welke zelf ook frequenties uitzendt. Men probeert hier met Beëlzebub de Satan uit te drijven.
De Waverider is niet goedkoop.
Hetzelfde effect kan men ook bereiken met de BioProtect kaart (€ 28,-)
De hieronder getoonde BioProtect Handy is nog goedkoper dan de kaart.

In eerste instantie lijken geldrolletjes een ernstige zaak, maar dat is het in feite niet, omdat ze vanzelf weer snel verdwijnen.
Zie de studie van Heidrich.
Ook de Gezondheidsraad tilt er helemaal niet aan.
Maar ja, er blijven altijd personen die proberen argeloze burgers te imponeren.

In Japan gebruikte men op beurzen de geldrolletjes proef. Men toont de geldrolletjes.
Vervolgens stelt men de proefpersoon bloot aan ca. 40kHz, en de geldrolletjes verdwijnen weer als sneeuw voor de zon.

Beter is het om ervoor te zorgen dat je helemaal niets meer nodig hebt.
Maar ja, dat interesseert maar weinigen.

Met spanning zit ik te wachten op de proefresultaten van een nieuwe installatie, die momenteel in een vijftal artsen praktijken wordt getest. De klinische resultaten van de vijf prototypes worden tegen de kerst verwacht. Als de resultaten zijn zoals verwacht, wordt daarna met een productie gestart. Ik heb al een foto en enkele resultaten, maar daar mag ik nog niets over vermelden.
Als je voor die installatie gaat staan, zijn binnen vijf minuten alle zware metalen, gifstoffen, virussen, etc. uit het lichaam verdwenen.

Dat is heel andere koek.

PS. Ik heb nog nergens juichende berichten omtrent de behandeling van elektrogevoeligen door Belpomme kunnen lezen.

 

18-10-2017 Killer Beam

De blootstelling aan de drie genoemde antennes in de buitenlucht heb ik verder onderzocht.
Daarbij heb ik het hoofd met de hersenen verder onderzocht.
Eerst een scan in huis, en vervolgens na een wandeling van ca. 20 minuten buiten.
Gevoeld of ervaren was er niets.

Hier de Cerebrum Medial Surface, left side.
Duidelijk is te zien dat het geheel verslechterd is, speciaal de achterzijde kritisch.

..

Hier scans Cerebrum Gray Matter vóór een wandeling van ca 20 minuten, en erna.

...

Nidus waarde 1 en 2 is prima, Nidus waarde 5 en 6 is heel slecht.

Weliswaar voelt men het niet, maar een aantal eigenschappen in de hersenen zijn nadelig beïnvloed, zoals bijvoorbeeld de Alzheimer coëfficient.
Men mag dus de conclusie trekken, dat onder andere hersenfuncties nadelig worden beïnvloed en er een snellere veroudering plaatsvindt.
(De invloed op het hart had ik al eerder laten zien.)

Uiteraard is dit allemaal flauwekul, niet wetenschappelijk, niet door de KEMA gekeurd, heel alternatief (en dus in principe slecht), niet driedubbel blind uitgevoerd, niet door een erkend wetenschappelijk instituut, maar het toont wel wat aan, op zijn Jan Boeren Fluitjes.

De *experts* van de diverse clubjes zullen wel hun neus ophalen, om dat het in hun ogen niet *wetenschappelijk* is, maar zij vergeten dat hun argumenten tot nu toe alleen gebaseerd zijn op *ervaringsverhalen*. Ik baseer mij op verkregen data en cijfers uit metingen.
Bovenstaande zijn slechts enkele van vele onderzoeken.

 

27-10-2017 NLS NB-IoT

Zojuist heb ik nog maar eens een kleine proef gedaan.
Ik heb mijn hersenen gescand en direct daarna enkele minuten naast de voordeur in het schijnsel van de NB-IoT antenne gaan staan. En vervolgens weer zo'n scan gedaan.

Een NLS systeem kent CSS waarden toe aan aandoeningen die momenteel aanwezig zijn en aan die welke in het verschiet liggen.

Nu heb ik de CSS waarden van de nul-scan vergeleken met die van de expositie.
Opvallend daarbij bleek dat een aantal aandoeningen achteruit gegaan waren, wat te verwachten was, maar zeer opmerkelijk bleken een aantal andere aandoeningen verbeterd te zijn. Dat gaat nog een vervolg krijgen.
Waarop mijn echtgenote zei: *Nou, als je straks kanker hebt, zet ik je naast de voordeur!*

 

31-10-2017 OHRA

Het is nu mode dat bedrijven door anderen worden overgenomen.
Zo kreeg ik in oktober het bericht dat mijn inboedel en aansprakelijkheidsverzekering nu was ondergebracht bij OHRA. De eertsvolgende maandpremie zou komen te vervallen per 01-11 per automatische incasso. Zo ver zo goed.

Echter, ik kreeg tevens een schrijven dat de premie vanaf 1 juni (?) tot eind v.h. jaar ook nu geincasseerd zou worden. Daar ik niet graag dubbel wil betalen heb ik geprobeerd om bij OHRA uitleg te krijgen.
En dat is een totale mislukking.
Je wordt verwezen naar hun website, waar je aan een automaat vragen kunt stellen, maar hoe je die ook formuleert, ze worden niet begrepen.
OHRA heeft geen e-mail adres!! Geen e-mail adres.

Je kunt wel via sociale media whatsappen, maar zonder een smartphone gaat dat niet.
De telefoon is konstant bezet, en de telefoniste stelt dat je teruggebeld kunt worden, hetgeen
dan binnen drie dagen zal geschieden. Daar ik daar geen genoegen mee nam, beloofde de telefoniste dat ik diezelfde dag nog teruggebeld zou worden. De hele dag verder gewacht op een telefoontje van OHRA, maar tevergeefs. Niet dus.
Kijk, geld van je rekening halen is zo gepiept, maar terugstorten is een geheel ander chapiter. Daar doen veel bedrijven erg moeilijk en traag over.

Zodoende bleef mij geen andere optie dan snel elders een verzekering af te sluiten en die bij OHRA op te zeggen, hetgeen op hun website lukte.

Moraal van het verhaal: Zie als elektrosensitieve dat je werkt met bedrijven die ook een e-mail adres hebben.
In een e-mail kun je op je gemak allerlei data en gegevens op een rijtje zetten.
Mijdt dus OHRA.

Veel te veel bedrijven/instanties gaan er van uit dat iedereen een smartphone heeft, maar dat is beslist niet het geval.
(Later vernam ik van het door OHRA overgenomen bedrijf, dat wel een e-mail adres heeft, dat die factuur een interne storing ten grondslag had.)
Ik vind een e-mail adres belangrijk. Ook bijvoorbeeld om snel een kopie van een aanrijdings formulier naar je verzekeraar te kunnen sturen, of andere documenten.

 

05-11-2017 Jeugd

Het is nu overal duidelijk zichtbaar.
Op straat zie je geen gezichten meer, maar enkel nog voorhoofden met of zonder haarkapsel.
Een verzameling afbeeldingen van *sociaal samenzijn* toonde ik al eerder.

Nu heeft er weer iemand een studie van gemaakt:

In an article entitled, "Have smartphones destroyed a generation?" [1] she explains that everything has changed since 2012.
That year, more than one in two teens were equipped with a smartphone.
Today it is four out of five.

During this period, the following developments have occurred. They concern all stratas of the population, rich or poor:
Depressive symptoms have increased by 50% for girls and 21% for boys between 2012 to 2015.
The number of girls who committed suicide tripled between 2007 and 2015, and that of boys has doubled.
The number of young people who see friends every day has dropped by 40% between the years 2000 and 2015.
Currently, 16-year-olds are going out less than 12-year-olds did in 2009. They have gradually stopped going out to socialize in parks, squares, etc., and instead remain alone at home with their smartphones.
In 2015, only 56% of the senior year students were "going out" with someone, compared to 85% of the young people ten years earlier, a figure that had been stable since the 1960s.
The number of children who lack sleep has increased by 57% between the years 1991 and 2015.
In the United States, where a driving license was the dream of all young people in the past — a passport for freedom —there is now a massive lack of interest among teenagers, who prefer to stay in their room on their smartphone and be driven by their parents.
With regards to alcohol consumption and dating, teenagers behave as we did at age 15, and those at age 15 as we did at age 13.
In spite of going out less often, the few times they do spend going out, their time abundantly consumed by communicating on Snapchat, Instagram or Facebook. And those who are not invited, therefore feel cruelly excluded: the number of girls feeling rejected and isolated has increased by 48% from 2010 to 2015 and the number of boys by 27%.

Voorts wordt bericht dat in de USA 44% van de millennials liever *socialisme* dan *capitalisme* prefereert. Een ideologie die de Verenigde Staten lange tijd heeft beschouwd als een van haar grootste bedreigingen.

Bron: https://sptnkne.ws/fRZq

 

10-11-2017 Geldrolletjes 2

Op onderstaande video is te zien, dat de geldrolletjes in het bloed, een befaamd verschijnsel optredend bij expositie van elektrosmog, na 30 minuten behandeling van dit apparaat rond de pols verdwenen zijn.
Het specifieke aan deze uitvoering is, dat er naast rode ook blauwe lasers hun werk doen.
De achterkant van het *laser horloge* bevat een tiental laser punten.
Een bloeddruk van 180 zakt zo naar 145.

https://youtu.be/jnQttiIv5lA

 

Postings index:

Op vorige pagina 11RR
Soorten-Utrecht-Eke Vriens-Monique-Frequenties-Zonnepanelen-Deals-Off topic-Krankheitserfinder-IoT-Gevoeligheid-Smart meters-Cannabis sigaretten-VLC-Interferentie-Weetjes-

Op vorige pagina 11SS
Frequenties-Deals-Off Topic-Krankheitserfinder-IoT-Gevoeligheid- Cannabis sigaretten-Interferentie-Weetjes-WLAN uitbreiding-IoT 2-Minder-Minder 2-Grenzen-IoT 3-Lyme--

Op vorige pagina 11TT:
Frequenties-IoT-Gevoeligheid-Interferentie-IoT 2-Minder 2-Grenzen-IoT 3-Lyme-IoT 4-EU-IoT 5-IoT 6-IoT 7-Einde-Cuba-Burr-KPEMV en de Killer Beam-Radioactiviteit-IoT einde-Meten-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-Vallen-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-

20-11-2017 EEG in auto

Hier een film van RTL waarbij de EEG van een chauffeur werd gemaakt bij diverse instelingen van de auto.

https://www.youtube.com/watch?v=WoixggJRK7w&feature=youtu.be

 

10-11-2017 Monsanto

Monsanto, bekend van zijn gifstoffen voor GMO, heeft alwaar voor een probleem gezorgd.
Naast Roundup, (glyfosaat) en nu weer Dicamba.

According to the US Environmental Protection Agency (EPA), the farmers have submitted more than 2,700 claims to state agricultural agencies that neighbors' dicamba spraying destroyed 3.6 million acres of soybeans. About 900,000 acres of crops were reportedly damaged in Arkansas alone, more than in any other state. The herbicide is also blamed for destroying other crops, such as cantaloupe and pumpkins.

https://on.rt.com/8rxf

Monsanto moet toch wel een heel kapitaalkrachtige onderneming zijn om zoveel parlementariers van steekpenningen te kunnen voorzien.
Hier tiert de Russofobie welig, maar de Russen hebben GMO verboden, en hebben tevens veel lagere grenswaarden voor elektrosmog.


06-11-2017 Biologische wapens

Het is niet onwaarschijnlijk dat een aantal ziektes veroorzaakt zijn door mensenhanden ontwikkeld en verspreid.
Soms is het per ongeluk, soms is het bewust.
Ebola zou alleen bij negroide personen aanslaan, maar dat liep mis.
In bepaalde landen is de pest weer aan het opzetten.
Lyme disease is ook zo'n verhaal.

Heel verdacht is de berichtgeving dat de Amerikaanse luchtmacht (met veel biologische laboratoria) op zoek is naar DNA van verschillende Russische bewoners, en wel in verschillende landsstreken van Rusland.

http://russia-insider.com/en/pentagon-developing-personalized-bioweapons-use-against-russia/ri21454

https://on.rt.com/8r0y

https://www.fpri.org/article/2014/10/weaponizing-ebola/

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/16/5/09-1633_article

 

20-11-2017 America today

Hier de zienswijze van een geboren Amerikaan:

A once-proud nation which was the envy of the world now suffers from a kind of omni-present dementia.

Having grown up during the second half of the 20th century, I don’t recognize my country today. I experienced life in a competent country, and now I experience life in an incompetent country.

Everything is incompetent. The police are incompetent. They shoot children, grandmothers, cripples, and claim that they feared for their life.

Washington’s foreign police is incompetent. Washington has alienated the world with its insane illegal attacks on other countries. Today the United States and Israel are the two most distrusted countries on earth and the two countries regarded as the greatest threat to peace.

The military/security complex is incompetent. The national security state is so incompetent that it was unable to block the most humiliating attack in history against a superpower that proved to be entirely helpless as a few people armed with box cutters and an inability to fly an airplane destroyed the World Trade Center and part of the Pentagon itself. The military industries have produced at gigantic cost the F-35 that is no match for the Russian fighters or even for the F-15s and F-16s it is supposed to replace.

The media is incompetent. I can’t think of an accurate story that has been reported in the 21st century. There must be one, but it doesn’t come to mind.

The universities are incompetent. Instead of hiring professors to teach the students, the universities hire administrators to regulate them. Instead of professors, there are presidents, vice presidents, chancellors, vice chancellors, provosts, vice provosts, assistant provosts, deans, associate deans, assistant deans. Instead of subject matter there is speech regulation and sensitivity training. Universities spend up to 75% of their budgets on administrators, many of whom have outsized incomes.

The public schools have been made incompetent by standardized national testing. The purpose of education today is to pass some test. School accreditation and teachers’ pay depend not on developing the creativity or independent thinking of those students capable of it, but on herding them through memory work for a standardized test.

One could go on endlessly.

Instead, I will relate a story of everyday incompetences that have prevented me from writing this week and for a few more days yet.

Recently, while away from my home, a heavy equipment operator working on a nearby construction site managed to drive under power lines with the fork lift raised. Instead of breaking the wire, it snapped the pole in half that conveyed electric power to my house. The power company came out, or, as I suspect, an outsourced contractor, who reestablished power to my home but did not check that the neutral wire was still attached.

Consequently for a week or so my house experienced round the clock surges of high voltage that blew out the surge protection, breaker box, and every appliance in the house. Expecting my return, the house was inspected, and the discovery was that there was no power. Back came the power company and discovered that high voltage was feeding into the house and had destroyed everything plugged in.

So. Here we have a moron operating heavy equipment who does not understand that he cannot drive under power lines with the lift raised. We have a power company or its outsourced contractor who does not understand that power cannot be reconnected without making certain that the neutral wire is still connected.

So every appliance is fried. Glass everywhere from blown out light bulbs. We are talking thousands of dollars.

This is America today. And the incompetents ruling incompetents want war with Iran, Korea, Russia, China. Considering the extraordinary level of incompetence throughout the United States, I guarantee you that we will not win these wars.

Bron: https://tinyurl.com/yconxcu2

Ik kan me dat wel voorstellen. Als je kijkt hoe de Amerikanen, ik meen hun overheid, te keer gaan, hoe bij hen een lange termijn planning volkomen ontbreekt. Zij kijken niet verder dan een week.
Hilary heeft niet verloren door de Russen, maar door haar eigen gedrag.
Het *America First*van Trump betreft alleen zijn wapenverkopen, niet Amerikaanse burger belangen, infrastructuur, etc. Het Congres bestaat enkel uit corrupte zakkenvullers.
Ze hebben Iran met sancties buitengesloten. De door de Ameikanen vroeger geleverde vliegtuigen hadden gebrek aan onderdelen, omdat het door Amerika verboden was ze te leveren. Gevolg: Iran heeft door *reverse engineering* zlef de onderdelen kunnen maken. En dat lukyte zo goed, dat men zelf verder is gaan ontwikkelen en nu zelf vliegtuigen en tanks bouwt.
Amerika heeft sancties tegen Rusland uitgevaardigd. Wat is het gevolg?
Een aantal Europese bedrijven hebben nu fabrieken in Rusland gevestigd en produceren nu daar oorspronkelijk Europese kazen en auto's. Rusland is nu het grootste tarwe exportland ter wereld.
Amerika maakt met iedereen ruzie en wil *regime change*. Rusland (Putin) doet prima zaken met veel landen en sluit veel contracten af, voor olie en gas. Ook leveren zij nu veel wapens naar het Midden Oosten. Amerika heeft het nog steeds niet door, maar de Petrodollar is verleden tijd. Rusland en China handelen nu in Yuan. Wanneerm en van de Yuan afwil, kan die eenvoudig omgezet worden in goud.
Veel landen richten zich meer tot Rusland en China, en trekken zich terug van Amerika.
Amerika heeft nu een impulsieve egocentrische president, die het niet kan laten om zijn gedachten via Twitter de werled in te sturen.
Obama was al een *bommengooier*, zij het zonder ruchtbaarheid, maar Trump is nog erger.
Men zou verwachten dat een *zakenman* toch in staat moet zijn aan bekwaam personeel te komen, deze vooraf te laten screenen, en hun antecedenten te laten controleren. Niets van dat al. Het Witte Huis is een doorgangshuis.

Twee maten:

De Engelsen hebben via een referendem (51%) bepaald dat ze uit de EU willen: de zg Brexit.
Dat wordt door iedereen geaccepteerd.

De Oekrainers hebben via een referendem (ca 95%) bepaald dat ze bij Rusland willen.
Dat wordt niet geaccepteerd.
De Catalanen hebben via een referendum bepaald, dat ze los van Spanje willen.
Dat wordt niet geaccepteerd.
De afscheiding van Kosovo werd afgedwongen, doordat de NATO hevige bombardementen op Belgrado had uitgevoerd.

De Turken kregen in 2013 de beschikking over Patriot raketten, van US, Duitsland en Nederland, en nog enkele landen.
In 2015 werden die teruggehaald. Turkije lukte het niet om van de NATO andere te verkrijgen. Als alternatief wilde men Chinese ralketten aanschaffen, maar dat werd door de US verboden. Uiteindelijk heeft Turkije de Russische S-400 raketten besteld.
https://sptnkne.ws/fVM9

Vergelijking Russische S-400 ten opzichte van de Amerikaanse Patriot:
Range of damage of aerial targets: >250 km ................/160km
Target elimination height: max - 27 km, min - 0,01 km / max - 24 km, min - 0,06 km
Range of radar coverage: 600 km / >150 km
Deployment time: 5 minutes / 30 minutes
Maximum speed of targets for successful elimination:
...................up to 4,800 meters per second / at least 2,200 meters per second
System reaction time: 10 seconds / 15 seconds
Launch angle of missile: 90 degrees / 38 degrees
https://tinyurl.com/yaau9tmp


De kat in de zak Joint Strike Fighter F-35.
The Lockheed Martin F-35 fighter jet should avoid contact with the Russian-built Su-35 attack aircraft, and there are a number of reasons to support this comparison between the two high tech warcraft.
The first answer contained within their article "Russia's Su-35 vs. America's Stealth F-35: Who Wins?" observed that "The most likely answer is that they would change course and call in the F-22 Raptors and F-15Cs, which are tasked with gaining and maintaining air superiority."
The Su-35 is capable of reaching Mach 2.25 at high altitudes and Mach 1.13 at sea level, on par with the US F-22 Raptor fifth-generation plane. The F-35, on the other hand, "can just barely touch Mach 1.6 in full afterburner,"
Slower speed means less missile launch energy which, in turn, means a shorter attack range. Scout noted that the F-35 is not capable of carrying as many air-to-air missiles as the F-22.
And with AIM-9X, a much shorter-range missile intended for dogfights, the F-35 in its stealth configuration does not carry any at all.
The F-35's AIM-120 AMRAAM long-range missiles, capable of beyond-eyesight engagement, are also susceptible to radio jamming.
"If forced into a dogfight, an American F-35 pilot's superior skills and experience might be the only factor that might save him or her from being shot down," 

Remarkably, what the F-35 also lacks is maneuverability. All in-service US fighter jets can outrun the F-35 in terms of maneuverability — including the older machines such as F-16 or even F/A-18 Hornets. The only thing the F-35 can rely upon is its stealth and high tech sensors. If a pilot is lucky, he or she might conduct a surprise AMRAAM attack from beyond the visible range.
https://sptnkne.ws/fVyz

En wat betreft de zogenaamde Stealth heb ik al eens gelezen, dat de huidige radar inderdaad de F35 niet zou zien, maar de in de Tweede Wereld oorlog gebruikte wel.
China heeft nu een nieuwe generatie TeraHertz radar ontwikkeld, die ook Steath vliegtuigen kunnen ontdekken.
https://sptnkne.ws/f78W
Voorts schijnen de Amerikanen nog steeds problemen te hebben met hun catyapult op hun vliegdekschepen. De Chinezen schijnen dat probleem te hebben opgelost.
China Creates Advanced Catapult for Planes 'Outperforming' the US
https://sptnkne.ws/fYzW

Nederland zou geen tanks meer hebben, en ze van Duitsland lenen. Het is de vraag welke?
More than half of the German Bundeswehr's Leopard 2 tanks are not ready for operation, local media reported Thursday.
At the moment, the Bundeswehr has 244 tanks of this type in service, but only 95 of them are in full combat readiness, the Focus magazine has reported. Meanwhile, 53 tanks are reportedly being upgraded, seven are at test sites, and multiple others cannot be repaired due to lack of spare parts.
https://tinyurl.com/yazrve6t
Nederland heeft ook een viertal fregatten, waarvan onderdelen, wanneer nodig, van een ander schip gehaald dienen te worden.
De topsnelheid van 30 knopen wordt niet gehaald en blijkt slechts 20 knopen te halen.
Het kan dan zo zijn 'dat een belangrijk systeem dat goed werkt op operationeel inzetbaar schip A toch verwijderd moet worden omdat schip B een opdracht heeft waarbij dat systeem belangrijk is. Het systeem wordt dan overgeplaatst naar schip B, en schip A gaat zonder werkend systeem naar zee'. Waar dit eerder nog noodoplossingen waren, lijken ze nu de nieuwe standaard geworden.
https://tinyurl.com/y7yn7o36

Dit zijn slechts een gering aantal berichten, waarvan de overheid niet graag heeft dat wij dat weten, en minister Ollongren ons voor waarschuwt.
Opgemerkt zij dat veel artikelen op RT, Sputniknews en Russia Insider geschreven zijn en worden door internationale journalisten, die ook reeds in ons bekende internationale media geschreven hebben, dus bepaald geen Russen, zoals men ons wil wijsmaken.


30-11-2017 Killer Beam 2

Zoals ik reeds verwachtte, zijn er de laatste twee weken plotseling twee buren op de galerij overleden. Hart- en herseninfarct problemen.

Een persoon had net nog voor zijn rollator, een *oprij-drempel* voor zijn voordeur laten aanleggen, en twee dagen later was hij dood.
De andere persoon plotsklaps naar het ziekenhuis, en ook binnen twee dagen overleden.
Meerdere personen verklaren momenteel hogere bloeddruk te hebben.

Tja, het gaat snel, en er zullen nog meer volgen.

Mijn huisarts keek me met glazige ogen aan na mijn relaas.

Werd gisteren gebeld door iemand uit Hellevoetsluis, die het ook niet meer had. Men verdacht het 5G, maar dat is er nog helemaal niet.
Volgens het Antenne register staat erbij die persoon op ca. 50 meter afstand de befaamde Killer Beam; LTE900, NB-IoT, en UMTS900.
- NB-IoT met 954,703MHz
plus
- UMTS900, met 957,4MHz, 2162,2MHz en 2167,2MHz, evenals
- LTE900, met 950MHz, 1860MHz en 2144,7MHz.

Het blijkt een probaat middel om van een aantal *ouderen* af te komen.
Het zijn speciaal de zwakkeren in de samenleving, die er onder te lijden hebben.
Bromtonen horen is nog tot daaraantoe, maar hart- en hersenproblemen is andere koek.
Ik had het Kennisplatform EMV er op gewezen, maar blijkbaar vinden zij het prachtig.
Het moet dus wel degelijk bekend zijn, en iedere techneut kan op zijn vingers natellen, dat die op elkaar geplakte frequentie-mix niet deugt.

Men kan niet anders concluderen, dan dat dit een nieuw overheidsbeleid is.
De bevolkingskillers van Rutte III.

 

08-10-2017 KPEMV en de *Killer Beam*

In verband met de nietszeggende antwoorden van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, ben ik maar weer eens in de pen gedoken.


Geachte heer Claessens,

In de wetenschappelijke literatuur is geen verband gevonden tussen de blootstelling aan radiosignalen en de bloeddruk.
Wij kunnen u helaas niet helpen en adviseren u met deze klachten naar uw huisarts te gaan.

Met hartelijke groet,

Francien van de Steeg,
Namens het Kennisplatform

Hallo Francien van de Steeg,

nu dacht ik dat het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid bestond uit een aantal deskundigen, op het gebied van EMV.
Maar kennelijk heb ik mij vergist en zijn het een aantal sufferdjes, die als schriftgeleerden enkel kijken wat er in het (verre) verleden is geschreven, maar beslist niet men hun tijd zijn meegegaan.

Uiteraard kan men weinig zeggen over iets wat nog niet is onderzocht, maar er heeft zich nu een geheel nieuwe situatie voorgedaan.

1. Normaal liggen de frequenties van zenders ver uit elkaar: 900MHz, 1800MHz, 2150MHz, etc.
Geheel nieuw is nu dat er op één en dezelfde mast drie verschillende zenders zijn, met frequenties van 950MHz, 954,703 en 957,4MHz, een verschil van 2,7MHz op een bandbreedte van 15MHz.
Heeft het KPEMV daarvan kennis genomen, en een en ander laten ondezoeken?

2. http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30584-6?dgcid=cell.com-slider_referral_cell-slider-boyden
Edward S. Boyden, co-director M.I.T. Center for Neurobiological Engineering heeft in het vakblad Cell zijn proeven met muizen gepubliceerd, met als doel om diep gelegen plekken in de hersenen te kunnen stimuleren, zonder invasief te zijn, maar met interferentie.


De hersencellen reageren alleen op een elektrisch veld met een lage frequentie, het equivalent van lage tonen in muziek. Elektrische golven met een hoge frequentie doen ze niets, die laten ze passeren. Een beetje zoals een autoruit alleen bij bepaalde tonen uit de subwoofer begint mee te trillen.
De twee hoogfrequente bronnen op de schedel van muizen gaf op het snijpunt een LAAGFREQUENTE component waarmee men de hersenen kon manipuleren
(Een aantal personen klagen momenteel over bromtonen in het hele huis.)

3. . https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2016/
November/ 5G_im_industriellen_Einsatz/5G-im-industriellen-Einsatz-Positionspapier.pdf

In dit Duitse epistel staat op pagina 6 :*Interferenzprobleme sind hier allgegenwärtig *.
Met andere woorden: Interferenties zijn niet te vermijden.

4. Gedurende 20 jaar ben ik aan allerlei vormen van elektrosmog blootgesteld geweest, i.v.m.metingen, maar heb nog nooit enige hinder ervaren.
Nu ook niet als wij buiten het bereik van de NB-IoT zenders zijn. De woning hebben wij nu met speciale materialen kunnen afschermen.
Normaal kunnen mijn echtgenote en ik te voet naar het winkelcentrum, zo'n 1 km. Nu liggen wij binnen de 200 meter op apegapen, met hart en longklachten.
Nooit eerder ervoer ik bloeddrukmetingsverschillen van 130 binnen, 174 en hoger naast de voordeur en weer binnen zakkend naar 153.

5. De sterkte van het signaal.gemeten met een zg breedbandmeter ligt op 20 µW/m², een belachelijk lage waarde. Met een spectrumanalyser gemeten liggen die waarden uiteraard nog veel lager.
Dit signaal moet wel bijzondere karakteristieken hebben om zo'n invloed op de gezondheid te hebben. (Buiten het bereik van deze zenders zijn er geen enkele problemen.)

6. Wordt het niet tijd dat het KPEMV wat onderzoek gaat doen naar deze vreemde interferenties, en het Antennebureau adviseert om dergelijke zenders verder uit elkaar te houden.
Site sharing is hier uit den boze.

7. Het KPEMV dient nu onder de hand te weten dat huisartsen zich geen raad weten met gezondheidsklachten, veroorzaakt door elektrosmog.

8. Literatuur:
https://www.rfsafe.com/cell-phones-can-make-blood-pressure-rise/
http://grouper.ieee.org/groups/scc28/sc4/Immune.pdf
http://www.earthcalm.com/high-blood-pressure-and-emfs
https://www.nature.com/articles/srep13206

https://www.rf3headsets.com/video_edu/emf-health-hazards/blood-pressure/
Het zal wel niet aan uw strenge eisen voldoen, doch er is wel degelijk gewag van gemaakt.

9. Tenslotte een scan met een Vector NLS systeem
Links de toestand hoge bloedduk, rechts na behandeling.
Inbeeldding is hier uitgesloten.

...

Met vriendelijke groeten,
Charles Claessens
www.milieuziektes.nl
www.milieuziektes.be
www.minderstraling.nl
www.hetbitje.nl
checked by Emsisoft

Tja, als het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid geen actie onderneemt zijn we aan de ratten overgeleverd.
Dan laat men bewust een *Killer beam* op de bevolking los.

Wanneer personen in een *hotspot* van hoogfrequente straling komen, zoals op een bepaalde brug in Parijs, kan men struikelen en vallen, zonder een aanwijsbare reden.
Inmiddels zijn er in ons flatgebouw al vier personen zo gevallen in hun woning.
Met mijn bovenstaand betoog moge het ook duidelijk zijn, dat het horen van bromtonen een bepaalde oorzaak kan hebben.


Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws. www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

10 -11 -2017: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html en Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html enPagina11v.html en Pagina11w.html en Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html en Pagina11FF.html en Pagina11GG.html en Pagina11HH.html en Pagina11II.html en Pagina11KK.html en Pagina11LL.html en Pagina11MM.html en Pagina11NN.html en Pagina11PP.html
Pagina11QQ.html en Pagina11RR.htm en Pagina11SS.html


Het voorlaatste staat op Pagina11TT.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)