14-02-2017 Vrouwen hart

Het rommelt al een tijdje bij de cardiologen.

Het hart van vrouwen is anders dan dat van mannen, waarop vele studies zijn gebaseerd.
Zo komt het dat bij vrouwen, die klagen over vage klachten, niet de link naar hartklachten worden gelegd.
CardiologeJanneke Wittekoek heeft daar een boek over gepresenteerd: *Het Vrouwen Hart*.

Naar het schijnt krijgen veel vrouwen na onderzoek gewoon pijnstillers, omdat de artsen niet kunnen vaststellen dat er iets met het vrouwenhart mis is.
Vaak zit het hem in de doorbloeding van de kleine bloedvaatjes in het hart zelf, wat heel slecht door artsen te diagnostiseren valt.

Zo'n diagnose hoeft echter geen probleem te zijn.

Een therapeut of zelfs jijzelf kunt dat perfect doen, met een NLS systeem.
Een goed Non Linear diagnostic System kost all-in zo'n € 1000,-.en een uitgebreide € 2000,-.

Zie: http://www.hetbitje.nl/BitjeE201411p.pdf en http://www.hetbitje.nl/bitjeE201509.pdf
Evenals Pagina306.html

Voor diegenen, die een NLS systeem in China kopen, run ik een internationaal support forum.

Middels een speciale hoofdtelefoon worden een aantal lichaamsonderdelen gescand en eventueel behandeld. Lichaamsdelen zijn er in verschillende doorsnedes.
De nauwkeurigheid van dergelijke scans hebben de Russen vergeleken met gebruikelijke apparatuur:

De scans wortden voorzien van zg. Nidus punten die aangeven waar iets aan de hand is.
Een NLS meet het energie niveau, en geeft daarmee aan waar er te weinig is.

Een 1 is uitstekend en een 6 is heel slecht.
Hier nu een langsdoorsnede van het hart, eerst een scan en dan nadat het behandeld is.

.....

Merk op, dat er zich een acht-tal 5-en bevinden in de scan.
Bij iedere afbeelding kan men ook een tabel raadplegen, de zg. CSS tabel, ofwel Coefficient of Spectral Similarity.
Daaraan kan men zien welke aandoeningen aanwezig zijn, èn welkke er aan dreigen te komen.
Onder een CSS waarde van 0,425 dient het meteen behandeld te worden. Daarvoor zijn verscheidene therapiën beschikbaar in det programma.

...

Duidelijk is te zien, dat de behandeling positief is, en dat men de gevaarlijke tpestand voorbij is.
Een en ander kan weer langzaam terugkomen, en daarom zijn een aantal behandelingen nodig.
Tevens kan men zien welke microorganismen er aanwezig zijn.

Nu toon ik nog een aantal afbeeldingen van hetzelfde hart, gescand vlak na elkaar. Duidelijk is te zien, dat de kleine haarvaatjes aan de binnenkant harder zijn aangetast dan aan de buitenkant van het hart.

.

Dwarsdoorsnede hart .............................................................Hartkleppen hart dwarsdoorsnede

..

Langsdoorsnede ......................................................hartwand, merk drie 5-en linkerkant

..

Binnenkant

..

Buitenkant

..

Hartkleppen doorsnede ............................................................conductive heart system

.........

En zo kan men heel veel over het eigen lichaam te weten komen, tot zelfs chromosomen en DNA toe.

PS. Een aantal vage klachten bij vrouwen kunnen ook duiden op een typische vrouwenziekte HPU.
Kijk maar eens op http://www.hputest.nl/introductie.htm en vul zelf de lijst in.
HPU is een stofwisselingsziekte en zo'n 10% van vrouwen en meisjes zouden aan HPU lijden.

Met een 8D LRIS kan men weliswaar niet HPU diagnostiseren, maar wel een prima remedie aanmaken.
De benodigde ingredienten staan in het boek *Hebt u HPU?* van Toine de Graaf en Hanneke van Rossum.

 


07-01-2017 Aanvulling

Op Pagina600 zijn vier Powerpoints (nr 7, 8, 9 en 10) toegevoegd.

04-03-2017 Ontstoorders? 2

StopUMTS volhardt in haar onlogische zienswijze.
Zo heeft men nu een tweede artikel geplaatst over ontstoorders, en nogmaals gesteld dat deze onzin zijn.

Kennelijk heeft men niet mijn artikel willen lezen, en blijf tmen hardnekkig erbij dat enkel afschermen met special afschermingsmiddelen zoals bv. verf etc. de enige oplossing is.
Afschermen is leuk en aardig, maar biedt slechts een tijdelijke oplossing, en enkel binnen in de woning, en niet op straat. Ook doet het niets aan het lichaam.

Ontstoorders doen helemaal niets aan de stralingsbronnen, maar doen wel degelijk wat aan het lichaam, hetgeen te meten is, maar niet gedaan wordt.

Kennelijk kent StopUMTS geen enkele van de vele elektrosensitieven die positief gebruik maken van *ontstoorders* en daarmee zelfs weer op straat kunnen komen.
Daarvan zijn legio voorbeelden, maar die worden hardnekkig door StopUMTS verzwegen.
De positieve gebruikers van deze, door StopUMTS genoemde *nepproducten*, zouden dus aan waandenkbeelden lijden, en niet in staat zijn een positieve werking in hun lichaam te kunnen vaststellen.
Feitelijk stelt StopUMTS dat elektrosensitieven niet in staat zouden zijn *aan den lijve* een negatieve als een positieve werking gewaar te worden. Dat zou dan een placebo effect zijn. Daarmee worden een aantal elektrosensitieven goed geschoffeerd, en blijkt weereens, dat men geen benul heeft wat elektrosensitief in feite inhoudt.

Er zijn inderdaad vele types en soorten *ontstoorders*, die meer of minder functioneren.
Men kan zelfs op eenvoudige wijze zendmasten effectief *ontstoren*, dat wil zeggen, dat de afgestraalde signalen hetzelfde blijven, maar dat de biologische werking drastisch verminderd wordt.

Met de logica van StopUMTS kun je zelfs stellen, dat elektrosensitieven niet zouden bestaan, omdat het *wetenschappelijk* niet bewezen is..

StopUMTS is verworden tot wat de Duitsers noemen *Panikmache* en *Ängste Schüren*.
Men preekt *Hel en Verdoemenis*, en laat pertinent na om elektrosensitieven hoop en moed te geven.
Alle berichtgeving is negatief, en nooit komt daar eens een positief bericht.

Met het lezen van de berichten op StopUMTS raak je steeds dieper in de put, hetgeen kennelijk de bedoeling is. Nooit eens berichten, waarmee elektrosensitieven iets positiefs kunnen halen.

Bijvoorbeeld worden er nu al rampberichten geplaatst over 5G, twerwijl nog helemaal niet duidelijk is hoe de signalen van 5G er uit gaan zien. Veel landen zijn weliswaar aan het experimenteren, maar er is nog steeds geen overeenstemming hoe de norm er gaat uitzien, zoals gebruikte frequenties, signaalvorm, pulsrate, etc.
Ieder land is met eigen signalen bezig, die niet met die van anderen overeenkomen. Het uiteindelijke 5G kan heel andere uitpakken.
Veel mensen maken zich nu al onnodig zorgen.
StopUMTS is aan het paniekzaaien en biedt een platform voor diegenen, die ook negatieve berichten willen plaatsen. Het is uiteraard niet slecht om je frustraties van je aft te schrijven, maar het biedt geen oplossingen. En van werkende oplossingen wil StopUMTS niets weten.

Hulp aan elektrosensitieven is er niet bij, behalve het aangeven van *meetspecialisten*, die echter niet alle bronnen kunnen opsoren, waar elektrosensitiueven onder te lijden hebben. Zij adviseren soms zelfs zaken die contra productief zijn. Er zijn behalve dat genoemde clubje ook anderen, die professioneel goed bezig zijn, maar die worden angstvallig niet genoemd.

Het aantal echte elerktrosensitieven is aanmerkelijk minder dan algemeen geroepen wordt.
Dat blijkt ook uit het feit dat er een aantal (minstens vijf) bedrijven waren die zich hadden toegelegd op het ontwikkelen en fabriceren van *ontstoorders*, in de hoop snel miljonair te worden, maar die de een na de ander ermee gestopt zijn. .

Nee, StopUMTS is verworden tot een negatieve paniekzaaier.
Nooit berichten van personen die in staat bleken hun beschadigde immuunsysteem te repareren, en daardoor minder gevoelig geworden zijn.

In plaats van aan een onderzoek te willen meewerken om medische grenswaarden van optredende symptomen te bepalen, gaat men liever verder met petities en protesten naar gemeenten te sturen, die daar totaal niets mee kunnen, omdat de Gezondheidsraad terecht claimt dat er geen schadelijkheid te verwachten is.

StopUMTS vindt *alternatief* een vies woord. Van longitudinale golven wil men niets weten, omdat men zich er niet in wil verdiepen en het niet wil begrijpen, terwijl men zelf weinig van elektrosensitiviteit heeft begrepen.

Ja, van de optredende symptomen heeft men wel gehoord, maar niet van het hoe en waarom.

Uiteraard kunnen *ontstoorders* wel een zekere bescherming bieden, maar *genezen doen ze niet. Daarvoor dient men wel andere maatregelen te nemen, om het beschadigde immuunsysteem te repareren.
Zoals mijn 30 puntenplan of consulten bij bepaalde therapeuten.
En nee, de meeste artsen kunnen je niet helpen, omdat zij niets alternatiefs willen doen.

 

 

04-03-2017 Kanker

Er schijn nu toch een rapport te zijn, waarin vermeld staat dat het gebruik van mobieltjes (niet zendmasten) tot kanker kan leiden.

https://sputniknews.com/us/201703041051257485-cell-phone-cancer-connection/

 

07-03-2017 Russian Cancer cure

klaarblijkelijk zijn de Russen er in geslaagd een succesvolle behandeling voor kankertumoren te ontwikkelen.
Hieronder een posting van Peter Walker van het Rife Forum:


Posted by : Peter Walker
 
This is a report I have not seen in any English language news sources.
The following is a Google translate of the original Russian story (http://izvestia.ru/news/668274):
 
March 3, 2017
In Russia, we created a cure for cancer and tested it in space
*Gene Engineering products from all types and stages of cancer patients can be available in three or four years.*
Attachment 3467 (http://www.rifeforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=3467)
 
At the State Research Institute of Highly Pure preparations of the Federal Medical-Biological Agency (FMBA) Russia completed preclinical trials "heat shock proteins" - a drug that can make a revolution in oncology. This is a fundamentally new tool for the treatment of malignant tumors derived from biotechnology. Scientists believe that it will help people with incurable tumors today. Success in establishing a preparation was achieved with a space experiment. The correspondent of "Izvestia" Valerie Nodelman said the deputy director of the Institute for Science, Corresponding Member of RAS, Doctor of Medicine, Professor Andrew Simbirtsev.
 
*- What is the main active ingredient of a new drug for malignant tumors?*
- Our preparation has a working title of "Heat shock protein" - for the main active ingredient. This molecule is synthesized by any cells of the human body in response to various stress influences. About its existence, scientists have known for a long time. Initially it was assumed that the protein can only protect cells from damage. Later it was learned that in addition to this it has a unique feature - helps the cell to show their tumor antigens to the immune system and thereby increases the anti-tumor immune response.
 
*- If the body produces such molecules, why he can not cope with cancer?*
- Because the amount of this protein in the body is minimal. It is not sufficient to achieve a therapeutic effect. You also can not just pick up the molecules of healthy cells to inject into patients. Therefore, a special biotechnology for synthesizing protein has been developed in an amount necessary for the creation of the drug. We have isolated a gene of human cells responsible for the production of protein, and it was cloned. Then we create a producing strain and caused the bacterial cell to synthesize the human protein. Such cells reproduce well, which allowed us to get an unlimited amount of protein.
 
*- Your invention is to provide a technology of "heat shock proteins"?*
- Not only. We were also able to examine its structure, to decipher the mechanism of antitumor action at the molecular level. FMBA has a unique opportunity to conduct medical research using space programs. The fact that it is necessary to generate from the ultrapure crystal for X-ray analysis of protein activities. However, in the Earth's gravity is impossible to get it - protein crystals grow unevenly. The idea was born to grow crystals in space. This experiment was conducted in 2015. We packed ultra-pure protein in the capillary tubes and sent them to the ISS. Within six months of flight perfect crystals formed in the ducts. They were lowered to the ground and analyzed in Russia and Japan (there is a heavy-duty equipment for X-ray analysis).
 
*- A drug's effectiveness has been proved?*
- We have carried out experiments on mice and rats that have developed melanoma and sarcoma. A course of administration of the drug in most cases leads to a complete cure even in the later stages. That is, we can say with certainty that the protein has the desired biological activity for the treatment of cancer.
 
*- Why do you think that "Heat shock protein" will not only help with sarcoma, but also in other types of malignant tumors?*
- The basis of a new drug - a molecule that is synthesized by all types of cells. No it does not have specificity. On the other types of cancer drug will work thanks to this versatility.
 
*- Will you need to create the drug each time to send the protein in space?*
- No. Creating a crystal in weightlessness was required only for the scientific stage of drug development. Space experiment only confirmed that we are on the right track. A production will be exclusively terrestrial. Actually, we already produce the drug at the production sites of the Research Institute. It is a protein solution that can be administered to patients. The mice we introduce it intravenously. But, perhaps, during clinical trials find more effective approaches - for example, it may be best targeted protein delivery into the tumor.
 
*- Are there any side effects from the new drug?*
- So far, no problems have been identified. During the test, "Heat shock protein" showed no toxicity. But finally we can make a conclusion about the complete safety of the drug only after the completion of pre-clinical studies. It will take another year.
 
*- And then you will be able to begin clinical trials?*
- It depends entirely on whether we can find the source of their funding. In preclinical we received a grant from the Ministry of Education and Science. Clinical trials are very expensive - about 100 million rubles. They are usually held in the co-financing: is a private investor who invests, and the state returns 50% in the case of successful completion. We count on the support of Industry and Trade and the Ministry of Health.
 
*- A private investor has already been found?*
- No. We have a lot of work with his quest. We could offer Japanese investors to speak, but I want to start with Russia, since it is domestic development. We knock on all the doors, because the drug is unique. We are on the verge of opening a brand new treatment for cancer. It will allow to help people with incurable tumors.
 
*- Are there any such developments abroad?*
- We have heard about attempts to get the drug "heat shock proteins" in different countries. Such work is carried out, for example, in the United States and Japan. But no one has yet published their results. I hope that we are now ahead of foreign colleagues in this issue. The main thing - do not stop along the way. And this can only happen for one reason - due to lack of funding.
 
*- When really, at all favorable circumstances, mankind will be able to get a cure for cancer?*
- Complete clinical trials usually take two to three years. Unfortunately, the faster will not work - it's a serious investigation. That is, taking into account the final stages of pre-clinical studies, patients receive the new drug within three to four years.

 

 

08-03-2017 *Wetenschap*

In Duitsland geldt het EMF-Portal als een soort bibliotheek van allerlei wetenschappelijke onderzoeken en studies omtrent elektrosmog. In feite wordt hier ook naar verwezen zoals onze Gezondheidraad dat doet.
In Duitsland heeft IZGMF de conclusies van een aantal studies op een rijtje gezet:

Von Vielen ziemlich unentdeckt schlummern im Bauch des EMF-Portals ein paar Übersichtsbewertungen für biologische EMF-Risiken. Im Gegensatz zu den schön formatierten, inhaltlich jedoch dilettantischen Risikobewertungen durch organisierte Mobilfunkgegner, haben die Bewertungen des EMF-Portals einen qualifizierten wissenschaftlichen Hintergrund. Wer sich also schnell ein belastbares unaufgeregtes Bild über den Forschungsstand zu diversen biologischen Risiken elektromagnetischer Felder machen möchte, der ist mit den Bewertungen des Portals richtig gut beraten. Einziges Manko: Die Bewertungen sind derzeit auf dem Stand 2014/2015. Nachfolgend nur jeweils das Fazit, die Links führen zu den ausführlicheren Begründungen auf den Seiten des EMF-Portals.

EEG/HirnaktivitätAls Fazit kann gezogen werden, dass internationale wie nationale Expertengremien höchstens leichte Wirkungen auf die Hirnaktivität durch Mobilfunk-relevante hochfrequente elektromagnetische Felder als möglich erachten, dabei jedoch keine ausreichende Evidenz für gesundheitlich relevante Wirkungen sehen.

SchlafAls Fazit kann gezogen werden, dass internationale wie nationale Expertengremien höchstens leichte Wirkungen auf das Schlaf-EEG durch Mobilfunk-relevante hochfrequente elektromagnetische Felder als möglich erachten, jedoch keine ausreichende Evidenz für einen Einfluss auf die Schlaf-Qualität und gesundheitlich relevante Wirkungen sehen.

Blut-Hirn-SchrankeFazit ist, dass internationale wie nationale Expertengremien von keiner negativen Wirkung Mobilfunk-relevanter hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke ausgehen.

FertilitätFazit aus den Bewertungen nationaler und internationaler Expertengremien ist, dass wegen vieler methodischer Mängel aus den bislang vorliegenden Studien keine belastbaren Schlüsse gezogen werden können – das heißt, ausreichende wissenschaftliche Belege liegen zurzeit weder für noch gegen negative Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Fruchtbarkeit vor.

GenotoxizitätAls Fazit kann gezogen werden, dass internationale wie nationale Expertengremien keine ausreichende Evidenz für genotoxische Wirkungen von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern unterhalb der Grenzwerte sehen.

Men mag dan zeer tevreden zijn enige woorden met Jesse Klaver en Alexander Pechthold .gewisseld te mogen hebben, maar die zijn bang hun handen aan water te branden, want de almachtige GGD en de Gezondheidsraad blijven bij hun versleten grammofoonplaat.
Men wil nog steeds niet inzien dat we geen poot hebben om op te staan.
Ondanks alle bezwaarschriften, petities en rondschrijven.
En de lijdende elektrosensitieven schieten er geen millimeter mee op.

Maar het is wel zo, dat alle overheden op deze studies teruggrijpen, en zich niet laten beïnvloeden door allerlei beweringen en vage verhalen.
StopUMTS en StichtingEHS en anderen willen zo graag serieus genomen worden door de overheden, maar zijn niet bereid daarvoor de nodige munitie te verzamelen.


08-03-2017 Moderne ouders

Je zult maar kind zijn van Moderne Ouders.
Dan ben je wel *in de aap gelogeerd*, zoals men pleegt te zeggen.

Want Moderne Ouiders vinden dat hun kroost goed digitaal moeten zijn.
Ze krijgen daarom al op zeer jonge leeftijd allerlei tablets en smartphones.
Je ziet dan al babies en peuters met tablets en smartphones spelen..

Men is vervolgens heel verbaasd als er dan allerlei lichamelijke klachten optreden, waarmee de huisarts ook geen raad weet.

Uit Engeland komt nu het bericht dat tot drie maal meer kinderen onder de 14 jaar in ziekenhuizen worden opgenomen in verband met slaapstoornissen dan tien jaar geleden.
Technologie houdt de kinderen uit de slaap.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/04/surge-children-admitted-hospital-sleeping-disorders-many-kept/

11-03-2017 5G

Er wordt al veel geroepen over het komende 5G, maar weinigen weten hoie het ber uit gaat zien.
Jazeker, velen zijn al bezig met eigen proeven, maar ewr is nog helemaal niet bekend hoe de signalen er uit gaan zien, of ze gemoduleerd zijn of niet, en op welke frequenties het zal gaan ingezet worden.

Hoe hoger de frequentie, hoe moeilijker het wordt om in gebouwen te kunnen penetreren.
Daarom wordt al gesproken van de frequentie van 700MHz, maar dat is nog helemaal niet zeker.

De firma Qualcomm, producent van modems, heeft een demo filmpje gemaakt over hun systeem voorstel, waarmee men zelfs *om een hoekje* kan stralen.

https://www.qualcomm.com/videos/mobilizing-mmwave-5g

Opmerkelijk in deze video is de volgende afbeelding:
Qualcomm stelt hier gebruik te willen maken van frequenties boven de 24GHz.
5G zou dan ook gebruik maken van vele kleine cellen.


Als je de juichende verhalen mag geloven, wordt er beweerd dat in 2035, 5G voor zo'n 20 miljoen banen zal zorgen en enorme winsten.

Zie: ihs-5g-economic-impact-study.pdf

 

09-03-2017 Wim Hof Protocol

In een Rife nieuwsgroup postte Nenah Sylver (schrijfster van het Rife Handbook) het volgende:


1. Feeling better on the Wim Hof protocol
    From: Nenah Sylver

I am writing to tell you about a new, self-help method developed by Dutchman Wim Hof. He sells an extended (paid) course on the Internet, but you can get the basic method from various (free) videos on You Tube and elsewhere, many with Wim Hof hosting, some with his students narrating. I have been doing his method for a little under six weeks and have experienced major benefits. For only about 15 minutes a day with a minimum amount of effort, you may benefit, too. Here are my notes.

Wim's site: https://www.wimhofmethod.com/

You Tube videos-start here: https://www.youtube.com/watch?v=RW1C_3OXhEs

Nenah's notes: Breathing rapidly in succession, and then holding the breath, builds up the body's ability to assimilate, utilize, and hold onto the oxygen that it has. Building up oxygen capacity has profound implications on health, as it affects all bodily systems-as verified by doctors and research scientists who have studied the effects on (mainly) Wim Hof and others. Just a few effects of these breathing exercises are: alkalization of the blood, and restoration of the mitochondria (the fuel-burning units of the cells).
The immune cells function more efficiently, eliminating infections. Tissue cells function better. This includes nerve cells, thus enabling improvement in nervous system disabilities; muscle cells, thus enabling improvement in muscular strength; and eye tissue, thus enabling improvement in vision. Among many accounts, adherents report better digestion, clearer thinking, and greater optimism. Since energy increases, sometimes dramatically, I suggest that you do the breathing in the morning or early afternoon, rather than in the evening.

It doesn't matter if you can't hold your breath for very long. When I began, I could hold my breath for only 15 seconds. By the end of five weeks, I was holding my breath for over a minute on average, and occasionally was able to hold it for 1 minute 45 seconds. My partner holds his breath for over 2 minutes. Advanced students of Wim's hold their breath for over 3 minutes.

An inexpensive stopwatch, the kind worn by joggers and bicyclists, will allow you to time how long you can hold your breath and inspire you to keep progressing. I also acquired an oxygen meter/heart rate reader-the kind you stick your finger into. After four or five weeks, my readings showed that even after I'd been holding my breath for a little over a minute, my oxygen levels remained at 98% or 97%, and sometimes even climbed to a full 100%.

Interestingly, scientists who have studied Wim Hof show his blood alkaline level to be above 7.45, which is the upper limit of what medical science believes is optimal. With the blood this alkaline, Wim and his
advanced students can survive in an atmosphere that contains 30% less oxygen. Thus, with some further conditioning of being in cold water and ice (see next section), they have been able to climb Mount Everest clad only in shorts, in two days.

  Three Cycles of Breathing Minimum

Directions:

1. INHALE very deeply and kind of quickly- completely fill the abdominal cavity and lungs (but don't involve the shoulders, as that doesn't help). EXHALE more slowly than the Inhale.
2. Do this at least 30 times. You are hyperventilating to flood your tissues with oxygen, so you'll feel tingling, probably somewhat lightheaded, and perhaps even mild pain in some areas that have been starved for oxygen.
3. On the 31st EXHALE, HOLD the breath on the EXHALE for as long as possible.
4. After you have held the breath on the exhale for as long as possible, INHALE and HOLD breath for between 10 and 15 seconds.
5. Repeat the above twice more. If you take Wim's course, he adds more breaths per cycle, and then more cycles, as the weeks progress. For example, you add another 10 breaths to each cycle (making it 40 Inhale/Exhales), and later on, a fourth cycle. However, each person is different. Do what you
feel comfortable with. 

B) Cold Showers-Very Important

Nenah's notes: In many ways, this portion of Wim's protocol is very similar to the original Hydrotherapy of the Natural Health Movement, instituted in hospitals in the 1800s and used by native populations centuries earlier. Wim advocates using cold to provide positive stress to the body-either in the form of cold showers, or (for his more advanced students) lying in the snow, or in tubs of cold water or ice.

A native of Holland, Wim moved to Poland, which has "brisk" (brutally cold) winters, so he can regularly hang out in the snow. Scientists who have studied him confirm that he can indeed stay in cold ice for an hour staying warm, without a variation in body temperature.

Continual and repeated exposure to the cold turns off the pain receptors to cold but still allows the remaining (fewer) receptors to cold to register that the water is cold. You'll be able to tolerate the cold while maintaining a normal, warm body temperature in both the core and extremities. Also, running the cold water down the neck, shoulders and spine activates the special brown fat patches located there, whose function is to
induce the burning of "regular" white fat for fuel. This is how you maintain a normal, warm body temperature without injury. (It's also one of the mechanisms to maintain normal body weight.)

6. Before or after your warm shower, take a cold shower for as long as you can, on both the front and back of your body. Repeat between warm and cold if you can. You can begin on either warm or cold and end on either warm or cold. Even one round of cold water will speed the burning of adipose tissue. Stay in the cold water for as long as possible. 

C) Various Yoga Exercises, Stretching, and More

Nenah's notes: I consider these exercises optional. I can't even do one pushup while breathing; so obviously, this part of Wim's course is for people in better shape than I am. Gentle stretching without pain is always
good advice. But even without these "add-ons," the breathing technique is very powerful all by itself, and its benefits exponentially increase with the cold showers. If you cannot do any physical exercises, try to get
acclimated to even one brief session a day of cold shower.

7. In his course, Wim advises doing as many pushups as possible after the final round, without breathing. Or, he'll add other forms of exercise, stretching and/or yoga.

My personal experience: The breathing is not exactly "fun" and I wouldn't call it enjoyable, but I find that the benefits are exponential. After only four or five weeks of doing this breathing technique almost every day, I
have experienced: more energy, improved muscular strength, greater clarity of thought, better digestion, fewer airborne allergies and fewer ingested food sensitivities, a vastly decreased (by over 50%) need for nutritional supplements, more stamina, and much better immune function (fewer infections). Also, severe cracks and flakes of skin that were present on both heels for years, have almost completely healed.

Another benefit, of course, has been greater tolerance of both the cold, and of extreme temperature fluctuations involving cold and heat. This I attribute to the cold showers. Initially, I balked at taking cold showers. As someone with a consistently low body temperature my entire life (averaging in the 97._ range, and rarely going over 98.0), understandably I've hated the cold. But I started doing the cold showers, starting at 15 seconds, averaging one minute at a time, and even working my way up to two minutes sometimes. After three weeks, after running cold water down my back, it actually started to feel good to me. And I no longer wanted my "regular" showers to be as hot as I was used to taking them. One great benefit of these cold showers (which has been reported by a number of people) has been effortless weight loss. I not only lost a good bit of my oversized belly, but in about a month I went down a clothing size.


Disclaimer: This is not medical advice. Nor is it Wim Hof's "official" course. Note that I have taken only a few weeks so far of the 10-week online official Wim Hof course, so there is more to what he teaches than what I
have presented here. These summaries and instructions are as I understand them, and they're not meant to be a substitute for either Wim's official course or any of the online video clips. Finally, I am reporting the
benefits of the Wim Hof method only as I have personally experienced them
Everyone is different, and your experiences will be different from mine.

 

 

 

 

 

18-03-2017 Lyme

Mit einem Sondergutachten informierte der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen 1999 die deutsche Bundesregierung. Über MCS ist in diesem Gutachten erstaunlich viel zu finden, über "Elektrosensibilität" oder "Elektrosmog" hingegen nichts.

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/023/1402300.pdf

Nu een verhaal van dr. Jane Marke, die een voordracht heeft gegeven over Lyme en microorganismen Lenox Hill Hospital November 12, 2016

 
Dit is een presentatie over Lyme die *hout snijdt*.

Dr. Jane Marke contracted Lyme disease over 20 years ago, and was undiagnosed and misdiagnosed for over 15 years, which gives her a first hand experience with Lyme as one of its victims.

http://www.janemarkemd.com/services-provided/lyme-psychiatry/

Hier een lijst van de dia presentaties:

--- Microbes and Mental Illness -- Slide Titles ---
 
 (Copies of Presentation Slides begin on p. 4)
 
 Slide 1 -- Title Page 
 Slide 2 -- Learning Objectives 
 Slide 3 -- Psychiatric illness as chronic (inflammatory) disease. 
 Slide 4 -- Psychiatric Disorders as Chronic Disease 
 Slide 5 -- Refractory psychiatric illness caused by "stealth" microbes persist by evading and suppressing immune system. 
 Slide 6 -- Stealth Microbes 
Slide 7 -- Psychiatric Disorders and Microbes - Remember Syphilis? 
 Slide 8 -- What is Lyme? 
 Slide 9 -- National Diagnostic Standards 
 Slide 10 -- Knowingly or not, most psychiatrists have at some point been challenged by 
 patients with late-stage psychiatric manifestations of Lyme Borreliosis. 
             These are your most treatment resistant cases. 
 Slide 11 -- What is Lyme? The Ticks -- 
  Multi-infection is the rule - ticks are "co-infected": 
 Slide 12 -- What is Lyme: Naturalistic History 
 Slide 13 -- What is Neuroborreliosis? 
 Slide 14 -- Epidemiology in Psychiatric Patients: Borrelia 
             Lyme is over-represented in psychiatric patients: 
 Slide 15 -- Tick Borne Disease (TBD) and Psychiatric Illness: Peer-Reviewed Articles 
 Slide 16 -- Stealth microbes persist and cause cognitive and psychiatric symptoms through cytokines, neurotoxins, and molecular mimicry. 
 Slide 17 -- Key Features of Virulence & Immune Evasion 
 Slide 18 -- Are Psychiatric Disorders Inflammatory Diseases? 
 Slide 19 -- Pathophysiology: Microglial Activation in Lyme -> Cytokine Release 
 Slide 20 -- Impaired HPA: The Stress of Inflammation 
 Slide 21 -- Borrelia in the Brain
 Slide 22 -- Pathophysiology: Neurotoxins — Quinolinic Acid 
 Slide 23 -- Bb Increases Neurotoxins: Quinolinic Acid + Nitric Oxide 
 Slide 24 -- Homocysteine Metabolism in the Brain 
 Slide 25 -- Molecular Mimicry: Antibodies 
 Slide 26 -- Mitochondrial Damage 
 Slide 27 -- Pathophysiology: Cytokines, Neurotoxins, Antibodies and Encephalopathy 
 Slide 28 -- Why Don't People Get Better? Co-Infections 
 Slide 29 -- Co-Infections
  Slide 30 -- Persistence of Live and Viable Organisms 
 Slide 31 -- --This slide not seen in YouTube presentation– 
 Slide 32 -- Flow Chart showing effects of... Persistence of Borrelia 
 Slide 33 -- "Lyme Loonies" Cartoon by David Skidmore 
 Slide 34 -- Encephalopathy: Ubiquity and Neuropsychological Testing 
 Slide 35 -- Encephalopathy: Brain Imaging in Lyme Disease - MRI/CT/SPECT
  Slide 36 -- Lyme Encephalopathy Mimics ADHD 
 Slide 37 -- Encephalopathy and Cytokines in TBD 
 Slide 38 -- Delta Sleep and Lyme Disease 
 Slide 39 -- Depression in TBD 
 Slide 40 -- Suicide and LAD Articles 
 Slide 41 -- 6 Suicides - 5 in Past 12 Months 
 Slide 42 -- Doctor Suicide 
 Slide 43 -- Children and Depression and Suicide 
 Slide 44 -- --This Slide Not Seen in YouTube Presentation— 
 Slide 45 -- TBD Psychiatric Presentations: Depression 
 Slide 46 -- Clinical Presentations: Anxiety 
 Slide 47 -- Case Studies: Intrusive Symptoms 
 Slide 48 -- OCD 
 Slide 49 -- Pediatric Auto-immune Neurological Disorder: ANDAL 
 Slide 50 -- PANS Work-Up 
 Slide 51 -- Depersonalization 
 Slide 52 -- Violence and Self-Harm 
 Slide 53 -- Psychiatric Clinical Presentation 
 Slide 54 -- Autism Spectrum Disorder in Children 
 Slide 55 -- Alzheimer's Disease 
 Slide 56 -- Association of Spirochetes Alzheimer's Disease 
 Slide 57 -- Drexel University Team Duplicates Dr. Alan MacDonald's Findings of Bacterial 
                    Biofilms in Alzheimer's Plaques 
 Slide 58 -- Alzheimer's and Other Microbes: Meta-analysis 
 Slide 59 -- Psychiatric Syndromes: Worse with Co-infections 
                              Coinfections make psychiatric symptoms worse: 
 Slide 60 -- Provocative Findings & Associations
  Slide 61 -- Diagnosis of microbe-caused mental illness based on history, exam, lab results, 
                    and, sometimes, antibiotic challenge. 
 Slide 62a -- Workup for TBD: Decision Tree [Flow Chart] [Slide 82?] 
 Slide 62b -- Diagnosing Lyme/TBD: History 
 Slide 63 -- Mental Status Exam 
 Slide 64 -- Mental Status Exam 
 Slide 65 -- Physical/Neuro Exam: Key Points 
 Slide 66 -- CDC Guidelines and Controversy 
 Slide 67 -- Lyme Western Blot Interpretation 
 Slide 68 -- Other Lyme Tests 
 Slide 69 -- Supplementary Test Diagnosis and Guidance 
 Slide 70 -- Treatment of microbe-caused mental illness focused on antibiotic treatment, 
                    reducing inflammation, and improving host terrain. 
 Slide 71 -- IV Therapy for Lyme Encephalopathy: Safety and Efficacy 
 Slide 72 -- Figure: SPECT images of the brain before and after treatment with ceftriaxone 
 Slide 73 -- Treatment: Infection 
 Slide 74 -- Treatment: Inflammation/Pain 
 Slide 75 -- Treatment to lower Glutamate Excitotoxity 
 Slide 76 -- Low Dose Naltrexone: 
 [Chart showing biological and psychological improvements in patients] 
 Slide 77 -- Treatment: Symptomatic 
 Slide 78 -- What Should a Psychiatrist Do? Think Microbes 
Slide 79 -- Thanks for your attention!

Naschrift:
Een PDF met de dia's: -Dr Jane Marke Lecture - Microbes and Mental Illness.pdf

 

 

 

 

 

17-02-2017 Ontstoorders?

StopUMTS heeft weer eens een artikel geplaatst over een onderwerp waar men daar geen verstand van heeft. Ontstoorders zouden gewoon flauwekul zijn.

Ja, als men als natuurkundige een aantal zaken bekijkt met de ogen van de *wetenschap* kom je altijd tot bepaalde conclusies, die niet altijd met de werkelijke feiten overeenkomen..

Zo heeft de wetenschap bepaald, dat elektrogevoeligheid gewoon flauwekul is.

Honderden studies hebben bewezen dat zg. elektrogevoeligen niet in staat bleken aan te geven of ze nu wel of niet aan elektrosmog velden werden blootgesteld.
Vraag maar aan het Kennisplatform EMV. Vraag maar aan de Gezondheidsraad. Vraag maar aan alle overheidsinstanties. Vraag maar aan de GGD, Antennebureau, etc..
Zelfs de meeste artsen, die hun oren laten hangen, denken er zo over.
Ja, dat klopt en er is momenteel niets tegen in te brengen.

Feit is, dat elektrosensitieven wel degelijk lichamelijk reageren op diverse soorten van elektrosmog, alleen er is tot nu toe nog geen enkele serieuze studie daarnaar ondernomen, uitgaande van het feit dat elektrosensitieven inderdaad lichamelijk kunnen reageren. Men *bevraagt* proefpersonen, en laat hen formulieren invullen, doch er wordt niet serieus aan het lichaam zelf gemeten, want dat is de enige manier om er achter te komen.

Voor ca. US$ 120,- kun je al een apparaat hebben dat aan het lichaam binnen 2 minuten zo'n 240 medische Biomarkers kan meten, non-invasive.
Een expositie met een elektrosmog bron gedurende bv. zo'n 10 minuten, kan al een verandering in het lichaam aantonen, zoals bv. de Electromagnetic Radiation Factor, en de Liver Fat Content.
Andere organen hebben een wat langere tijd nodig om veranderingen in het lichaam aan te tonen.

Zo kan men heel eenvoudig aantonen of een bepaalde ontstoorder inderdaad een effect heeft.
De *wetenschappelijke wijsneuzen/natuurkundigen* gaan onderzoeken of er iets aan de elektrosmog veranderd is, en dat blijkt, uiteraard, niet het geval.

De ontstoorders doen helemaal niets aan de elektrosmogbronnen, maar doen wat met het aangetaste lichaam. en dat heeft men nu juist niet serieus onderzocht.
De *wetenschappers* hebben geen kennis van psychologie en biologie, en houden er helemaal geen rekening mee dat proefpersonen op weg naar het laboratorium reeds met elektrosmog voorbelast zijn, en vervolgens onder een psychische druk staan, in ieder geval niet onbevangen aan de proeven deelnemen.
Dat kan leiden tot veranderingen in bloeddruk en hartritme, evenals huidweerstand.
(Zo is gebleken bij het COFAM I van TNO en COFAM II van ETH)

Er zijn helaas weinigen die zich in het thema elektrosensitiviteit grondig biologisch verdiept hebben, en de meesten houden zich enkel met symptoombestrijding bezig.

Als men wil aannemen dat elektrosensitiviteit inderdaad een gegeven is, dient men ook te accepteren, dat een aantal ontstoorders een positief effect op het lichaam van een elektrosensitieve persoon kan uitoefenen, hetgeen in de praktijh vele malen bewezen is.

Zeker er zijn een aantal ontstoorders, die geen effecten uitoefenen, maar er zijn er wel degelijk, die een gewone tot sterke positieve invloed op het lichaam kunnen uitoefenen.

Het is dus niet moeilijk om de werking aan te tonen, middels metingen aan het lichaam.
(Vandaar dat therapeuten meer *weet* hebben dan artsen.)
Daarnaast kan een elektrosensitieve persoon de werking als positief ervaren, omdat het gestoorde immuunsysteem dan weer op gang komt. Zij *voelen* de positieve werking.
*Normale* personen daarentegen *voelen* helemaal niets, en zeer gezonde personen kunnen zelfs de werking als overkill ervaren en klachten krijgen.

Naschrift:

Het moge duidelijk zijn dat al die protesten, petities, demonstraties en dergelijke geen enkele zin hebben, omdat er wetenschappelijk nog steeds niet is aangetoond dat de door elektrosmog optredende symptomen inderdaad schadelijk voor de gezondheid zijn.
Alle bekende studies ten spijt, waarbij meestal hoge doses expositie werden toegepast, die in de praktijk vrijwel niet voorkomen.
Let wel ik heb het hier over de bekende symptomen, nietover kanker.
Artsen dienen hier te bepalen wanneer een symptoom inderdaad schadelijk genoemd kan worden.
Maar niemand is geinteresseerd in een dergelijke studie.

Niemand!


Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws. www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

04 -03 -2017: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html en Pagina11w.html en
Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html en Pagina11FF.html en Pagina11GG.html en Pagina11HH.html en Pagina11II.html en Pagina11KK.html en Pagina11LL.html en Pagina11MM.html en Pagina11NN.html en

 


Het voorlaatste staat op Pagina11PP.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)