Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.
www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

01 -12 -2014: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd
Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html en Pagina11w.html en
Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html


Het voorlaatste staat op Pagina11CC.html

06-12-2014 Balck

Op Pagina600.html staat het een en ander over longitudinale golven (LG).
Veel daarvan is afkomstig van Reiner Gebbensleben.

Enkele foto's tonen effectieve reflectie van lonmgitudinale golven.

Daar er meer is tussen hemel en aarde, en een aantal zaken ongrijpbaar lijken, heb ik heden er een aantal relevante documenten van Friedrich Balck aan toegevoegd.

Dit om een andere verhelderende zienswijze naar voren te brengen, en ook om aan te geven, dat bepaalde *gevoelige* personen, die menen een en ander te *voelen*, wat anderen schijnbaar niet voelen, of zelfs kunnen meten, toch de waarheid kunnen spreken, en voor uitleg aan het mainstream denken een andere zienswijze dienen toe te voegen.

01-10-2014 Witte zones

Normaal gesproken ben ik niet zo voor petities, omdat vaak het doel nogal schimmig is, en van tevoren niet vaststaat wat men ermee wil gaan doen.
Marloes weigert ook steeds om aan te geven wat zij van plan is met die handtekeningen te gaan doen.
Zo blijkt ook die Avaaz petities weinig om hjet lijf te hebben.

Het Freiburger Appell I en II hebben ook niet opgeleverd wat voor ogen stond.

Maar nu is er een handtekeningenactie, die wel degelijk wat in de melk te brokken heeft.
Op StopUMTS staat volgende:

Veel mensen, vooral uit de grensgebieden, klagen over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Om die reden willen telecombedrijven en gemeenten samenwerken om de mobiele bereikbaarheid van 112 te verbeteren. Zo komen er mogelijk steunzenders in kerktorens in de gebieden waar het alarmnummer nu niet te bereiken is. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat de telecomproviders 100% mobiele dekking gaan bieden. 
Bij 100% mobiele dekking verdwijnen helaas de ‘witte zones’. Het is belangrijk dat deze witte zones behouden blijven voor elektrogevoeligen en anderen die in een stralingsarme omgeving willen verblijven. 

Deze oproep komt nu omdat op 17 december a.s. de Tweede Kamer in debat gaat met de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Het is van groot belang een tegengeluid te laten horen. Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede Kamerleden sturen. 

Ondersteun je deze brief en wil je graag de witte zones behouden, mail dan voor begin december naar: 
wittezones112@gmail.com met je naam en woonplaats. 

Kijk, zoiets heeft zin. Dat heeft een vastomlijnd doel. Daar kan ik achter staan.

Trouwens, een belangrijk punt in de grensstreek is het volgende:
Als je daar de 112 belt, is het de vraag of je bij de Nederlandse of Belgische 112 terecht komt.

En als je bij de Belgische terecht komt, en je wilt de Nederlandse 112, dan ben je in de aap gelogeerd, want dan kun je met een *kloterige* houding van de Nederlandse politie te maken krijgen.

Wij waren op 31 December 2004 verhuisd van het elektrosmog-rijke Rotterdam naar het elektrosmog-arme Meer in België, net over de Belgische grens.
Op 31 Januari kreeg onze zoon een ernstig auto-ongeluk en werd overgebracht naar het ziekenhuis te Turnhout. Omdat zijn toestand levensbedreigend was, wilden de artsen zijn ouders, dus ons, waarschuwen.
De Belgische politie zocht kontakt met de Nederlandse politie, te Rotterdam, om achter ons adres te komen. De hufters wilden echter niet aan de Belgische politie mededelen, dat wij inmiddels verhuisd waren naar Belgïe, en dat ze maar een schriftelijke aanvraag moesten indienen.
Tenslotte wisten de Belgische politiemensen ons via een kennis ons te vinden, weliswaar 5 uur later, 's nachts, maar ze vonden ons.

Nee, ik heb geen hoge pet op van de Nederlandse politie. Het enige wat ze kunnen is snelheidscontroles.
Later hadden wij een aanhanger, volgeladen met brandhout op onze oprit, met slot geparkeerd.
Deze bleek op een gegeven moment gestolen.
Op de in- en uitgang van ons landweggetje waren rotondes, welke voorzien waren van camera's, welke door de Nederlandse politie werden bediend en opgenomen. Op onze vragen, ook via de burgemeester, of men zou willen kijken welke auto onze aanhanger had gestolen, omdat zulks duidelijk via de camera's geregistreerd moest zijn, kregen we uiteraard nul opp het request.

Enfin, mail naar wittezones112@gmail.com

Hollanders zijn zeurende kleuters. Ze willen overal bereik hebben, en kunnen geen moment zonder hun speeltje. Ze roepen nu wel dat er weinig bereik voor 112 zou zijn, maar in feite gaat het er om dat men geen sms-jes of andere berichten krijgt.
Er zijn personen die iedere vijf minuten op hun schermpje turen, en als er geen nieuw berichtje is, via Facebook, of Twitter, ze volkomen in paniek raken en zelf beginnen met mailjtjes te sturen met de vraag of er iets aan de hand is.
Het zijn gewoon zombies geworden, hersenloze robots.
In grensgebieden, bossen en natuurparken hoor je van de (stille) natuur te genieten.
Als je zo op je schermpje verliefd bent, blijf dan gewoon thuis.

23-10-2014 Realiteit

Op StopUMTS staat vandaag geschreven over Oproep behoud witte zones:

met op 23 okt. 320 ondertekenaars, veel te weinig voor het aantal lezers van StopUMTS

Zo is het maar net.
Niet alleen voor het aantal lezers van StopUMTS, maar voor alle groeperingen, die alleen maar lawaai willen maken als er een zendmast in hun achtertuin gepland staat.

Ik heb al zo vaak gesteld, dat er in Nederland slechts een 5.000 personen in deze materie geinteresseerd zijn. Daarvoor heb ik een drietal onafhankelijke bronnen.
Ook Marloes heeft nog steeds geen 5.000 handtekeningen bij elkaar kunnen sprokkelen.

Dat wil zeggen, dat dit beschamende resultaat het bewijs is van mijn stelling.
Men mocht toch verwachten, dat minstens 5.000 ondertekenaars van de petitie van Marloes ook hier hun stem hadden mogen uitbrengen.

Nee dus.

Nu moet men de MInister op 17 December om de oren slaan, niet met 4.000 handtekeningen, maar met slechts 320 stuks.

Op 23 October waren er 5.176 ondertekenaars op www.verminder-electrosmog.nl

Als ik goed reken, betekent dat, dat 5.176 - 320 = 4.856 personen zich diep moeten schamen.
Zij hebben hun handtekening geplaatst onder iets waar ze kennelijk verder geen interesse in hebben, en de draagwijdte niet van overzien.

Wat er met hun handtekening bij Marloes gaat gebeuren staat in de sterren geschreven en is nog steeds een groot mysterie.
De doelstellingen van Marloes, hoe idealistisch ook, zijn in de praktijk helaas niet haalbaar!


Maar de oproep omtrent de witte zones is in feite veel belangrijker, heeft direct effect, zonder dat er kosten gemaakt hoeven te worden, en komt 17 December in de TweedeKamer.

Men hoeft geen extra antennes te plaatsen. Gevraagd wordt om NIETS te doen.
Om de situatie te laten zoals ze is.

31-10-2014 Marloes

Er zijn nog steeds lieden die zich niet zo in de materie verdiepen, maar wel hard roepen, en dan onzin uitkramen.

Zo iemand is ook Marloes van Mensvoort met haar website Verminder Elektrosmog.
In haar nieuwste nieuwsbrief doet ze een aanbeveling voor een meter.
Dat is de HF35C. Daara is niets mis mee. Ik heb er vaker over gepubliceerd in *het bitje*.
Het is een goed instapmodel. .

Maar dan schrijft ze:
Eén modelletje simpeler kan ook.

En daarmee zet je de argeloze leek nu juist op het verkeerde spoor.
Een HF meter, die NIET de bijpassende modulaties laat horen is compleet zinloos.
Want alleen aan de geluiden (de modulaties) kun je horen om wat voor een soort bron het gaat.
Veel geluiden staan op: http://www.milieuziektes.nl/Pagina9.html

Met de aanschaf van een HF32D zal een leek een UMTS zendmast verwarren met een DECT bij de buren.
Alhoewel ik verkopers van de HF32D er op gewezen heb deze meter niet meer aan te bieden, blijft hij toch in het assortiment.

Weer een bewijs dat Marloes het houdt bij het roeptoeteren, zonder zich in de materie te verdiepen en weet waarover zij het heeft.

PS. Ik wordt regelmatig gebeld, ook uit het buitenland, door personen die mij dan een modulatie laten horen, en vragen wat voor een signaal dat kan zijn.

03-11-2014 EU richtlijnen

Hierbij wilik nog eens wijzen op de EU-Arbeitsschutz-Richtlinie 2013/35/EU van de EU.

Deze richtlijnen voor elektromagnetische velden zouden door alle lidstaten per 01 Juli 2016 nationaal wettelijk dienen te zijn vastgelegd.

Opmerkelijk, dat men voor frequenties tussen 6GHz en 300GHZ een grenswaarde niet van zoals nu 10W/m² voorstelt, maar 50W/m², als ik het goed heb gelezen.
(Dat Superwifi zou op 60gHz gaan draaien!)
Een echte dooddoener, letterlijk.

06-11-2014 *het bitje*

Op http://www.hetbitje.nl/BitjeE201411p.pdf    

staat de nieuwste uitgave van *het bitje* ter download. Engelse versie.
 
Het is ditmaal een ander thema dan waarover ik normaal schrijf.
Maar het heeft wel degelijk met gezondheid te maken.
Met zo'n *Brains Machine* kan men precies zien waar er problemen zijn, of komen, en mogelijkheden om ze te behandelen.
Het detecteert of er genoeg, of te weinig energie aanwezig is.
Wij hebben hier bijzonder positieve resultaten mee geboekt.
 
Het LRIS systeem is financieel ook nog te behappen, ten opzichte van andere systemen.
 
Daar het voor beginners toch wel wat gecompliceerd is om het allemaal te begrijpen, heb ik mijn forum, forum bitje, gestart, waar men vragen kan stellen.
http://www.hetbitje.nl/phpBB3/viewforum.php?f=2

Op dit forum kunnen uiteraard ook vragen omtrent elektrosmog en elektrosensitiviteit gesteld worden.

Weet: Er zijn geen domme vragen. Alleen domme antwoorden kunnen mogelijk zijn.

 

18-11-2014 Bloed laser

Vandaag heb ik eens een proefje gedaan met een zg. bloed laser.
Velen zijn bezorgd over het feit dat elektrosmog, en vooral zendmasten en mobieltjes voor *geldrollenvorming* kunnen zorgen.
Ik wijs nog eens op de studie van Wolfgang Heidrich, die daar anders over denkt.

Het apparaat bestaat uit een laserplaatje om op pijnlijke plekken te houden, bv. op de schouder.
En er is een laserpen, met beschermkapjes, welke je in een neusgat kunt steken.
In de neus zijn namenlijk veel bloedvaatjes, die zo gemakkelijk te bereiken zijn..
Bij dit type zitten er 10 lasers over de pols aan de achterkant van het apparaat.
Mijn set bestaat uit totaal 18 lasers.

Dit is mijn bloed vóór dat ik begon.
Opname gemaakt met een € 50,- microscoop van supermarkt Lidl.

En dit is direct na 30 minuten sessie met de laser in mijn neus gehouden te hebben.
Die neuslaser blijft goed hangen met het klemmetje.
Er is een duidelijk verschil zichtbaar in de gevreesde *geldrollenvorming* in het bloed. Mijn bloed..

Het laserplaatje hielp ook bij iemand anders die nekpijn had.

22-11-2014 Pagina600

Pagina600.html omtrent Longitudinale Golven, is bijgewerkt met tekst en interessante documenten.

01-12-2014 Video's

Hier twee heel verschillende video's.

https://www.youtube.com/watch?v=_Up8bqiJN2k

Deze gaat over een voordracht van prof. Pall, die het heeft over a-thermische effecten, dus biologische effecten waarbij er helemaal geen sprake is van opwarming, en nog wel bij lage frequenties.
Hij behandelt Calcium kanalen, een thema ook van Andrew Goldsworthy en van Panagopoulos.

Ik had al wat geschreven over de bijzondere werking van zg. *Brain Machines*.
Die apparaten kun je zelf thuis gebruiken.
Een apparaat wat zulks nog overtreft komt uit Israel, en is te zien in de volgende film:

www.safeshare.tv/w/DTAINyElxY

Enfin er staat ons ook nog heel wat positiefs te wachten in de toekomst.
Als onze medici niet volkomen dwars gaan liggen.

Startrek, here we go!

01-12-2014 Hamburg scholen WLAN

Voor dat men allerlei berichten de wereld in jaagt, dient men zich eerst en vooral op de hoogte te stellen over de feiten en de juistheid ervan.
Het bericht als zouden op 6 van de 117 Hamburgse scholen een stop op WLAN zijn is niet juist.

Zie:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/WLAN-Pilotprojekt-an-Hamburger-Schulen-startet-doch-2469208.html

04-12-2014 Kanker 1

Op Kanker.nl staan wat cijfers over kanker in Nederland geplaatst.
Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, plaats ik de grafieken hieronder.

.....

....

....

.....

 

....

\

 

09-12-2014 Criteria schadelijkheid

Al geruime tijd pleit ik ervoor om door medici te laten bepalen wat men onder *schadelijkheid* kan verstaan.
Geen enkele van al die protestanten, demonstranten, actievoerders, petitie-ondertekenaars, minder-elektrosmog-eisers, kranten artikelen schrijvers, etc heeft dit punt ter harte genomen.
Sterker, het interesseert ze geen barst.

Men blijft maar drammen en janken, zonder reële eisen te stellen, imiteert Wilders met *minder, minder, minder*, maar geeft niet aan hoeveel minder haalbaar is.
Men wil niet erkennen, dat zolang niet wetenschappelijk is vastgesteld in hoeverre elektrosmog voor de gezondheid schadelijk is, en de mate van schadelijkheid is vastgelegd, er totaal niets zal veranderen.

Niemand in Nederland heeft er vragen over gesteld.

Vanuit Duitsland heb ik nu bericht ontvangen dat er medische criteria zijn vastgelegd omtrent:
- slapeloosheid
- hoofdpijn.

Er bestaat dus een puntensysteem, waarmee een arts kan bepalen of deze symptomen inderdaad schadelijk kunnen zijn of niet.
Een vergelijkende test kan dan aantonen of de oorzaak inderdaad van elektrosmog afkomstig is.
Naar het schijnt zijn er ook quantitatieve diagnose methodes voor andere symptomen.

Aangezien het geen hond interesseert laat ik het maar hierbij.
Ik wens al die demonstranten veel succes met hun nutteloze pogingen voor aandacht.
Men prefereert liever het schrijven en lezen van hoe erg het allemaal wel niet is.
Helaas wordt het alleen nog erger, ondanks veel geroeptoeter.

 

09-12-2014 Powerwatch

Powerwatch heeft een aantal recente studies op een rijtje gezet.
http://www.powerwatch.org.uk/news/2014-12-02-science-update.asp

Nu heeft Dr. Ratto, een Duitse biologe daar op mijn verzoek commentaar op gegeven.
Ik plaats het hieronder om te laten zien hoe wetenschappers met verstand van zaken tegen dergelijke studies aankijken. Dit *ter Leerinck ende Vermaeck*.

Was soll man an einer willkürlich zusammengestellten Liste von 20 Publikationen aus Juni bis September 2014 kommentieren? Da geht es um alles: Hoch- und Niederfrequenz, Zellkulturen, Tiere, Menschen und Pflanzen, jeweils rausgerissen aus dem Kontext vergleichbarer Studien zum selben Thema, aus denen man sich ein Gesamtbild machen könnte. In den meisten Studien geht es nicht um Funk oder Mobilfunk. Wonach sich die Kommentare von powerwatch richten ist völlig unklar. Es werden einige Studien kommentiert, die etwas finden, was bedrohlich klingt und gerade "modern" ist: oxidativer Stress, Kinder,… Studien zur Expositionsbestimmung, mit negativem Ausgang, oder sogar positiven Wirkungen werden ignoriert, dass zeigt klar wie die Einstellung von powerwatch ist. Einige Studien, die sich auch gut ausschlachten ließen, bleiben auch ohne Kommentar, wohl weil powerwatch nicht viel vom Inhalt versteht. Einige sind auch so kompliziert, dass es aufgrund des Abstracts Laien nicht klar sein kann, ob das nun "gut" oder "böse" ist.

Im Weiteren kommentiere ich die Studien in der Reihenfolge, in der sie aufgeführt wurden, mal mehr und mal weniger ausführlich, nach eigenem Ermessen und je nachdem ob ich den Volltext habe, das ist aber bei den meisten der Fall. Eine Gesamtaussage lässt sich dazu aus den o.g. Gründen nicht machen. Mehrere Studien hängen trotzdem inhaltlich zusammen, darauf ist im Text hingewiesen. Vor allem gibt es relativ viele zum den Themenkomplexen „Neurodegeneration“ (1, 2, 5, 7, 11, 12, 18). Ich habe mich bemüht, einigermaßen verständlich wiederzugeben worum es eigentlich geht und was es für die Realität bedeutet, den Inhalt gebe ich nicht immer im Detail wieder.

1. Reale et al.: Der Verdacht, dass niederfrequente Magnetfelder die Alzheimer Demenz begünstigen könnten, stammt aus epidemiologischen Studien überwiegend an beruflich stark Exponierten. Es ist nicht klar ob der Zusammenhang ursächlich ist, deswegen wird nach möglichen Wirkmechanismen auf Zellebene gesucht, wie auch in dieser Studie. Es gab bereits mehrere ähnliche Ansätze mit unterschiedlichen Ergebnissen. Es ist bekannt, dass Magnetfelder in die oxidativen Prozesse in Zellen eingreifen können. Ob und wie genau dies mit Erkrankungen zusammenhängt ist nicht klar, deswegen wird weiter geforscht.
In dieser Studie wurden Zellen benutzt, die aus einem Neroblastom stammen, das ist ein Tumor des Nervensystems. Es ist ein etabliertes Modellsystem für Untersuchungen an Nervenzellen, weil gesunde Nervenzellen viel schlechter in Zellkultur gehalten werden können als Krebszellen. Es ist aber unklar, ob die Ergebnisse auf gesunde Nervenzellen übertragbar sind. Diese Zellen wurden niederfrequenten Feldern (50 Hz, 1 mT) ausgesetzt, das ist oberhalb der Grenzwerte. Es kam zu einem Anstieg reaktiver Sauerstoffspezies (Stickoxid, Sauerstoff), das bedeutet "oxidativen Stress". Gleichzeitig stiegen aber auch die Menge und die Aktivität eines Enzyms (Katalase) an, das diese Stoffe abbaut, es kam also zu einer kompensatorischen Reaktion. Wurden die Zellen mit Wasserstoffperoxid vorbehandelt, der bereits vor der Exposition mit Magnetfeldern einen oxidativen Stress verursacht hat, war diese kompensatorische Reaktion beeinträchtigt.
Das Ergebnis ist also, dass starke Magnetfelder in einer Krebszelle, in der durch eine Chemikalie oxidativer Stress hervorgerufen wurde, die Fähigkeit dieser Zelle sich gegen den oxidativen Stress zu währen vermindert. Das ist vom realen Leben meilenweit entfernt. Auf Tiere und Menschen sind die Ergebnisse nicht direkt übertragbar, ein intakter Organismus hat bessere Möglichkeiten Schäden zu reparieren als entnommene Zelle. Als Modellsystem um mögliche Mechanismen zu entdecken, welche die Befunde der epidemiologischen Studien stützen könnten, ist es aber absolut geeignet. Es gibt mehrere Studien dieser Art mit unterschiedlichen Ergebnissen, dies ist nur eine aktuelle die gerade aufgefallen ist. Das Gesamtbild ist noch bei weitem nicht klar.
Dass powerwatch diese Studie zur Ableitung von Grenzwerten nutzen möchte, ist der Witz – die werden von nachgewiesenen gesundheitlichen Effekten bei Menschen abgeleitet, nicht von Einflüssen auf chemische Prozesse in Zellen

2. Zhang et al.: Diese Studie passt gut zu der vorherigen. Sie zeigt, dass bei Ratten Magnetfelder von 100 µT/50 Hz keinen Einfluss auf Gedächtnis und Proteinablagerungen im Gehirn haben, das spricht gegen die Hypothese, dass niederfrequente Magnetfelder die Alzheimer Krankheit begünstigen. Es wurden 10 Ratten exponiert und 10 scheinexponiert (das ist für eine vernünftige Statistik zu wenig), dauerhaft, im Alter von 12 bis 24 Wochen (für Alzheimer zu jung). Die Expositionsanlage war in Ordnung. Was wäre aber, wenn man die Ratten 1 mT und zusätzlich Chemikalien ausgesetzt hätte? Powerwatch äußert sich zu dieser Studie nicht.

3. Marjanovic et al.: Wieder eine von vielen Studien, die bei Hochfrequenz "oxidativen Stress" im weitesten Sinne findet. In Gegensatz zur Niederfrequenz gibt es hierzu keinen plausiblen Wirkmechanismus, außer Erwärmung. Das ist bei 1,6 W/kg nicht ausgeschlossen. Es wurde auch kein oxidativer Schaden gefunden, auf Anstieg des reaktiven Sauerstoffs reagierten die Zellen mit der Aktivierung von Abwehrmechanismen, so soll es sein. Powerwatch findet das schrecklich.

4. Chiu et al.: Bei 11-15-jährigen Kindern wurde untersucht, ob Handynutzug gesundheitsrelevante Symptome verursacht. Eltern und Erzieher wurden zur Nutzung des Mobiltelefons durch die Kinder und zu deren gesundheitlichen Symptomen befragt. Texting wurde nicht berücksichtigt, da dabei der Kopf nicht exponiert ist. Auch die Frage zur Besorgnis wurde gestellt. Ob die Eltern über das Nutzungsverhalten der Kinder genau Bescheid wussten ist nicht sicher. Die Frage zur Besorgnis kann die Sorgen verstärken und einen "recall bias" hervorrufen – Eltern von Kindern, die gesundheitliche Probleme haben, haben plötzlich das Gefühl ihre Kinder würden zu viel telefonieren und geben das auch so an. Es kam heraus, dass Kinder die viel mit dem Handy telefonierten mehr Kopfschmerzen und Juckreiz hatten. Die Autoren beziehen die Ergebnisse auf die Exposition mit hochfrequenten Feldern, genauso gut kann es aber am reinen Verhalten liegen. Ob das Telefonieren am Festnetz, zur selben Uhrzeit und von selber Dauer, einen vergleichbaren Effekt hat, wurde nicht untersucht. Powerwatch spricht die übliche Warnung aus.

5. Liu et al.: Auch diese Studie wurde vor dem Hintergrund Alzheimer und Niederfrequenz durchgeführt. Es wurden Körnchnezellen (Nervenzellen) aus dem Kleinhirn von Ratten nach einer 1-stündigen Exposition mit 1 mT/50 Hz untersucht. Dazu wurden Ströme durch Natrium-Ionenkanäle in der Zellmembran gemessen. Diese wurden durch Magnetfelder und durch Melatonin gegensätzlich beeinflusst, in Kombination haben sich die Effekte teilweise aufgehoben, sie wurden aber durch unterschiedliche Signalwege vermittelt. Das Ganze ist äußerst Komplex und sollte weiter geklärt werden. Die Studie zeigt einen alternativen Weg auf der Suche nach möglichen Wirkmechanismen. Zur Risikobewertung von Magnetfeldern ist sie nicht geeignet, aus denselben Gründen wie die erste Studie (Reale et al.). Wie powerwatch in diesem Zusammenhang zu einer Warnung vor WiFi kommt bleibt mir ein Rätsel. Wahrscheinlich weil sie kein Wort verstanden haben, dass wiederum ist nachvollziehbar.

6. Turner et al.: In der internationalen Fall-Kontroll Studie INTEROCC wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen beruflicher Exposition mit niederfrequenten Magnetfeldern und Hirntumoren (Gliome, Meningiome) untersucht. Es handelt sich um eine Untergruppe der INTERPHONE Studie, zu der genaue Angaben zu Berufen vorliegen, aus denen sich die berufliche Exposition mit Magnetfeldern der Stromversorgung abschätzen lässt. Für beide Tumore wurde kein Zusammenhang mit lebenslanger kumulativer Exposition, durchschnittlicher und maximaler Exposition festgestellt. Für beide Tumore gab es einen signifikanten Zusammenhang mit der kumulativen Exposition in den letzten 4 Jahren vor der Diagnose. Daraus schließen die Autoren, dass Magnetfelder den Krebs nicht auslösen (dafür wären längere Zeiträume notwendig) aber möglicherweise bereits vorhandenen, noch nicht diagnostizierten Krebs begünstigen. Ein Beweis ist das aber nicht. Powerwatch macht daraus „highly statistically significant confirmation of a association”

7. van den Mark et al.: Diese relativ kleine Fall-Kontroll Studie zeigt keinen Zusammenhang zwischen der Parkinson Krankheit und der beruflichen Exposition mit Magnetfeldern oder Elektroschocks. Beides wurde anhand der Angaben zum Beruf bestimmt. Das Ergebnis überrascht nicht, bereits ältere und größere epidemiologische Studien haben wiederholt einen Zusammenhang mit der Alzheimer Demenz und der amyotrophen Lateralsklerose (Degeneration von Motoneuronen = Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark die die Muskulatur steuern), aber keinen Zusammenhang mit Parkinson und multipler Sklerose gezeigt. Powerwatch kommentiert das nicht.

8. Alasaeed et al.: Es wurde der Einfluss niederfrequenter Magnetfelder auf das Verhalten von Mäusen untersucht, mit dem Ziel Aussagen zum Autismus bei Kindern zu machen. Mäuse wurden während der Embryonalentwicklung und eine Woche nach der Geburt einem niederfrequenten Magnetfeld ausgesetzt (50Hz/1mT). Acht Exponierte und neun Kontrollen sind für vernünftige Statistik zu wenig. Es wurden mehrere Tests zum sozialen Verhalten, Ängstlichkeit, Neugier, Bewegung und Geruchssinn durchgeführt, für jeden Tests wurden mehrere Parameter ausgewertet, für mehrfache Vergleich wurde in der Statistik nicht korrigiert, es kann also sein dass einige signifikante Ergebnisse Zufall sind. Es zeigte sich kein Einfluss auf Bewegungsaktivität und –koordination, Ängstlichkeit und den Geruchssinn. Exponierte Tiere waren weniger neugierig und zeigten ein verändertes Sozialverhalten – sie interessierten sich weniger für Artgenossen als Kontrollen. Menschen, die an Autismus leiden, haben zwar Probleme mit dem Sozialverhalten, aus den beschriebenen Untersuchungen an Mäusen auf Autismus bei Menschen zu schließen ist aber übertrieben. Erstaunlicherweise macht powerwatch daraus keine Horrormeldung.

9. Zhao et al.: In einer Meta-Analyse wurden 16 Fall-Kontroll-Studien zu niederfrequenten Magnetfeldern und Brustkrebs aus dem Zeitraum 2000 – 2007 zusammengefasst und ausgewertet. Es zeigte sich ein geringfügig aber signifikant erhöhtes Risiko für exponierte Frauen an Brustkrebs zu erkranken. Das klingt erstmals besorgniserregend, powerwatch kommentiert es erstaunlicherweise nicht. Hierzu muss man wissen, dass die letzte publizierte Studie zu diesem Thema aus dem Jahr 2013 stammt, hohe Fallzahlen und eine sehr gute Expositionsbestimmung vorweisen kann, kein erhöhtes Risiko findet, in dieser Metaanalyse aber nicht berücksichtigt wurde. In einem Kommentar ebenfalls aus 2013 fasst Maria Feychting alle bis dato publizierten 29 Studien zu diesem Thema zusammen, darunter auch Kohortenstudien, die in der Meta-Analyse ebenfalls nicht berücksichtigt wurden, und kommt zum Schluss, da ist nichts und man soll aufhören dieses Thema immer aufs neue aufzurollen. Das Problem liegt darin, dass in älteren Studien die Expositionsbestimmung problematisch war. Es wurden oft Frauen untersucht, die zwar niederfrequenten Feldern ausgesetzt waren, aber gleichzeitig in Schichtarbeit arbeitet. Schichtarbeit führt zu Störungen des Melatoninhaushalts und dadurch zu einem erhöhten Krebsrisiko, das ist nachgewiesen und durch die WHO/IARC auch entsprechend eingestuft (2A).

10. Lee et al. Hier handelt es sich um eine Übersichtsarbeit zur männlichen Reproduktion unter dem Einfluss niederfrequenter Magnetfelder. Es wird zunächst erwähnt, dass weder Untersuchungen an Menschen noch Tierstudien einen negativen Einfluss auf die Reproduktion gezeigt haben. Dann wird ein Übersicht über Arbeiten auf Zellebene gegeben, die Einflüsse auf einige Prozesse zeigen, vor allem Zellteilung und Zelltod in den Hoden. Konsistent ist das Gesamtbild nicht, jede Studie zeigt ein bisschen etwas anderes. Die Autoren diskutieren dann Aufgrund der Beobachtungen auf Zellebene mögliche Langzeiteffekte und die Sicherheit der Grenzwerte. Das ist nicht gerechtfertigt, denn auf der Ebene eines intakten Organismus wurden unterhalb der Grenzwerte keine negativen Einflüsse auf die Reproduktion beobachtet. Powerwatch äußert sich dazu nicht.

11. Li et al.: Die Exposition mit niederfrequente Magnetfelder (0,5 mT) führte bei Ratten nach 2-4 Wochen zu Veränderungen von Rezeptoren für bestimmte Botenstoffe im Gehirn, und zwar im Hippocampus und der Hirnrinde. Das sind Bereiche, die für räumliche Orientierung wichtig sind. Auf Verhaltensebene spiegelte sich diese Veränderung nicht, die räumliche Orientierung und das Gedächtnis bleiben unbeeinflusst. Auch diese Studie ist ein Beispiel dafür, dass eine physiologische Veränderung nicht zwingend einen Schaden für den ganzen Organismus bedeutet.

12. deGroot et al.: Auch in dieser Studie ging es um den Einfluss niederfrequenter Magnetfelder auf Nervenzellen. Die Untersuchungen wurden an einer Krebszellenlinie der Nervenzellen der Nebennierenrinde durchgeführt. Sie wurden bis zu 48 Stunden niederfrequenten Feldern von bis zu 1 mT ausgesetzt. Es zeigte sich kein Einfluss auf oxidative Prozesse und das Kalziumgleichgewicht. Eine Vorbehandlung der Zellen mit schädlichen Chemikalien, die oxidativen Stress verursachen, änderte daran nichts, Magnetfelder hatten keinen zusätzlichen Einfluss. Diese Studie widerspricht auf den ersten Blick der Studie von Reale et al. (1), die unter sehr ähnlichen Bedingungen durchgeführt wurde. Allerdings wurde eine andere Zelllinie und auch andere Chemikalien verwendet. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass aus einer einzelnen Studie auf gar keinen Fall allgemeine Schlüsse gezogen werden dürfen. Schon die nächste Studie kann genau das Gegenteil zeigen. Erst das Gesamtbild kann eine Aussage ermöglichen. Dabei sind neue Studien nicht aussagekräftiger als ältere, bzw. nur dann, wenn Methoden verbessert wurden. Nicht umsonst sitzen über so etwas ganze Gremien und bewerten Studien über Jahrzehnte.

13. Sorahan et al.: Es wurde eine Kohortenstudie zur Sterblichkeit an neurodegenerativen Erkrankungen an beschäftigten britischer Elektrizitätswerke durchgeführt. Diese hatte den Vorteil, dass sie recht groß war (ca. 70.000 Personen), die Beschäftigten über einen langen Zeitraum verfolgt wurden (Einschluss in die Kohorte 1952 – 1983, Sterbefälle 1972 – 2010), und eine möglichst gründliche Abschätzung der Exposition durchgeführt wurde. Analysiert wurde die Sterblichkeit an der Alzheimer Demenz (AD), der Parkinson Krankheit, und der Degeneration von Motoneuronen (MDD). In allen drei Fällen zeigte sich kein Zusammenhang mit der Exposition. Dies ist im Widerspruch zu älteren Studien und Meta-Analysen, die einen Zusammenhang für AD und MDD zeigten. Allerdings müsste sich die Qualität der Daten mit der verbesserten Expositionsbestimmung und dem längeren Zeitraum verbessern. Eine aktuelle Meta-Analyse (Vergara et al. 2013) zeigt zwar für AD und MDD einen Zusammenhang, dieser ist aber weniger ausgeprägt als in einer älteren Meta-Analyse (Garcia et al. 2008). Auch eine aktuelle Auswertung der dänischen Geburtskohorte (Frei et al. 2013) zu AD und Starkstromleitungen hat die Ergebnisse einer vergleichbaren Studie aus der Schweiz (Huss et al. 2009) nicht bestätig. Es kann also sein, dass sich der Verdacht auf die Begünstigung von neurodegenerativen Krankheiten durch niederfrequente Magnetfelder in den kommenden Jahren auflöst, womit sich auch die Suche nach Wirkmechanismen erübrigen würde.

14. Seifirad et al.: Untersucht wurde der Einfluss niederfrequenter Magnetfelder auf die Blutfette. Ratten wurden einem 0,5mT Magnetfeld unterschiedlich lang (4 Stunden/2 Wochen) ausgesetzt und entweder sofort oder 72 Stunden nach Ende der Exposition untersucht. Gefunden wurden Veränderungen in oxidativen Prozessen und im Fettstoffwechsel im Blutserum. Dabei schien es so, als ob der Einfluss nach einer kurzen Exposition reversibel wäre, nach einer langen aber nicht. Außerdem gingen die Veränderungen nach kurzer und langer Exposition in entgegensetzte Richtungen. Das Problem der Studie ist, dass es nur eine scheinexponierte Gruppe gab und es aus der Studie nicht ersichtlich ist, zu welcher der exponierten Gruppen sie parallel geführt wurde bzw. wie lange sie scheinexponiert wurde und wann die Blutuntersuchung stattfand. Es könnte sich also ganz einfach um einen Zeitverlauf und nicht um den Einfluss der Exposition handeln.

15. Zhu et al.: Es handelt wieder um eine Zellkulturstudie, diesmal an menschlichen embryonalen Zellen der Sklera (harte weiße Augenhaut). Die Zellkultur wurde mit Magnetfeldern von 0,2 – 1 mT mehrere Stunden exponiert oder scheinexponiert. Es zeigte sich ein verlangsamter Zellwachstum, Änderungen der Zellmorphologie, und Änderungen in der Expression von Genen und Proteinen, die mit dem verlangsamten Wachstum einhergingen (z.B. weniger Kollagen). Die Autoren sind der Meinung, dass eine Magnetfeldexposition zu Anomalien in der Kollagenbildung führen könnte. Aus Tierstudien sind solche Anomalien aber nicht bekannt. Powerwatch nutzt die Studie um erneut die zu hohen Grenzwerte anzusprechen, schließlich gab es Effekte bereits ab 0,2 mT. Es wird immer wieder vergessen, dass Grenzwerte vor einer Schädigung der Gesundheit schützen sollen, nicht vor biologischen Effekten.

16. Vila et al.: Hier handelt es sich nicht um eine publizierte Studie, sondern um einen Tagungsabstract. Beschrieben ist die Methode, wie für die INTEROCC-Studie (6) die berufliche Exposition berechnet wurde. Powerwatch übt Kritik, es ist eigentlich unklar warum, sie wissen es wohl selber nicht ("We have not seen the database contents yet, but it should be treated with caution…"). Eine retrospektive Expositionsbestimmung ist immer Fehlerbehaftet, anscheinend ist aber das hier das Beste was es gibt, also muss es reichen.

17. Isaac Aleman et a.: Was diese Studie in dieser Liste bedeuten soll ist mir völlig schleierhaft, denn es handelt sich um Wachstumsförderung von Kaffee-Pflanzen durch niederfrequente Magnetfelder. Solcher Studien gibt es jede Menge, nur von der genannten Arbeitsgruppe zwei in diesem Jahr (Übersicht s. Maffei 2014). Das Magnetfelder tatsächlich einen Einfluss auf Pflanzenwachstum haben könnten ist möglich. Pflanzen erzeugen die für das Wachstum benötigte Energie aus dem Sonnenlicht mittels Photosynthese. Dass ist eine chemische Reaktion an der der grüne Farbstoff Chlorophyll beteiligt ist. Unter anderem entstehen im Laufe dieser Reaktion freie Radikalpaare. Solche Reaktionen können durch Magnetfelder beeinflusst sein, ein bekanntes Beispiel ist die Orientierung von Vögeln. Dort ist der Blaulichtrezeptor Cryptochrom beteiligt; auch Pflanzen enthalten Cryptochrome, die an der Wachstumsregulation beteiligt sind, auch hier könnten Magnetfelder wirken. Abschließend untersucht ist es bei Pflanzen nicht. Warum powerwatch diese Studie zur Grenzwertdiskussion nutzten will verstehe ich nicht. Wir sind keine grünen Marsmännchen und enthalten kein Chlorophyll, für die menschliche Gesundheit ist der Artikel irrelevant. Höchstens Kaffeeproduktion und Konsum könnte er steigern – aber so gravierend war der Einfluss nicht.

18. Jung et al.: Wieder eine Zellkulturstudie, an derselben Linie einer neuronalen Krebszelle wie unter 12. Diesmal ging es aber nicht um eine potentielle Schädigung, die Autoren wollen niederfrequente Magnetfelder zur Therapie von neurodegenerativen Erkrankungen nutzen, obwohl diese im Verdacht stehen diese Krankheiten zu begünstigen. Andererseits ist es bekannt, dass Magnetfelder ausreichender Intensität auf Zellwachstum und Orientierung einen positiven Einfluss haben können, z.B. bei der Wund- und Knochenheilung oder bei Verletzungen von Nervensträngen. Untersucht wurde hier das Auswachsen von Nervenfortsätzen und die Ausdifferenzierung von Nervenzellen. Magnetfelder von 1 mT/50 Hz hatten einen positiven Einfluss. Einige Proteine, die an den genannten Prozessen beteiligt sind, waren dementsprechend hoch- oder runterreguliert.

19. Calvente et al.: indieser Arbeit geht es ausschließlich um Expositionsbestimmung mit niederfrequenten elektrischen und magnetischen Feldern in spanischen Wohnungen in denen Kinder leben. Gemessen wurde in 123 Wohnungen. Die meisten Quellen waren Haushaltsgeräte und Installationen, nicht Stromleitungen. Die elektrischen Felder bewegten sich im Schnitt um 7 V/m, der Maximalwert betrug 17 V/m. Die magnetische Flussdichte betrug tagsüber im Mittel 1,6 µT, der Maximalwert lag bei 11 µT, in der Nacht waren die Werte deutlich geringer. Die Felder schwankten in Abhängigkeit von der Jahreszeit und waren in ländlichen Gebieten geringer als in der Stadt. In 92% der Wohnungen lag die mittlere magnetische Flussdichte am Tag über 0,1 µT, in 9% der Wohnungen über 0,3 µT und in 3% der Wohnungen über 0.4 µT. In der Nacht waren es in 2% der Wohnungen mehr als 0,3 µT, 0,4 µT wurden nachts nicht erreicht. Das ist insgesamt mehr als im europäischen Durchschnitt. Angesichts der ungeklärten Situation bei kindlicher Leukämie wird völlig berechtigt zur Vorsorge und Minimierung der Exposition aufgerufen, powerwatch sagt dazu nichts, obwohl es an dieser Stelle vielleicht sogar angebracht wäre.
Interessant in diesem Zusammenhang eine andere Publikation (Grellier et al. 2014), die sich nicht auf etwas über 100 spanische Wohnungen bezieht, sondern die durchschnittliche Exposition in 27 EU Ländern beschreibt. Weiterhin wird hier hochgerechnet, dass wenn der statistische Zusammenhang zwischen kindlicher Leukämie und niederfrequenten Magnetfeldern ursächlich wäre, wären jährlich europaweit 50-60 Fälle kindlicher Leukämie (1-2%) auf Magnetfelder zurückzuführen. Das wurde aber bereits im Januar publiziert, gehört also nicht mehr zum aktuellen Update von powerwatch.

20. Kim et al.: In dieser Studie wurde die Exposition der koreanischen Bevölkerung mir hochfrequenten elektromagnetische Feldern bestimmt. Sie lag, wie weltweit überall, weit unterhalb der Grenzwerte, im Mittel unterhalb von 1% und maximal bei etwa 7% des Grenzwertes. Das ist in anderen Ländern nicht anders, warum das interessant sein soll weiß powerwatch anscheinend auch nicht.

Anmerkung: Ich habe damit das ganze Wochenende und den gestrigen Abend verbracht, dem Wetter sei Dank, und werde es sicher nicht jedes Quartal machen wenn powerwatch seine Liste aktualisiert. Es soll nur verdeutlichen, warum solche Listen völlig sinnlos sind und Laien die Finger davon lassen sollen. Aussagen zu einzelnen Studien mache ich jederzeit gern, wenn jemand eine konkrete Frage hat, die nicht in ein ausführliches Review ausartet.

16-12-2014 Varkensstudie

In Heft 3/2014 der Verbandszeitschrift UMG is een varkensstudie van Buchner, Eger en Hopper verschenen.

De volledige tekst is op de website Mobilfunk-Oberfranken gepubliceerd.
Hier de studie zelf .

 

17-12-2014 Criteria

Op 9-12 had ik melding gemaakt dat er criteria zijn, waar aan de hand daarvan een arts kan bepalen in hoeverre jouw slapeloosheid en chronische hoofdpijn schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Met andere woorden, elektrogevoeligen kunnen nu hun arts raadplegen en laten vaststellen in hoeverre de hun blootstellende elektrosmog schadelijk voor hun gezondheid is.

Men zou verwachten dat er toch wel ééntje van de vele duizenden volgers van Marloes vragen zou stellen welke criteria dat precies zijn.
Maar nee hoor, zoals reeds gesteld, het interesseert geen hond.
Men staart zich liever blind op een petitie, die niets zal uithalen.

Voorts behalen wij, en anderen zeer positive resultaten met de afschermingen volgens Gebbensleben, en met zijn stickers.
Maar ook dat interesseert ook weinigen.

Tja, pijnlijders, eigen schuld dikke bult.

 

18-12-2014 Overkill studie

Op StopUMTS staat een nieuwe ratten studie vermeld:
Electromagnetic pulse exposure induces overexpression of beta amyloid protein in rats.

De niets vermoedende lezer denkt, oei, weer een bewijs van de slechtheid van mobiele telefonie.
Echter, zoals bij zoveel studies, gebruikt men exposities die vele malen hoger zijn dan in de praktijk voorkomen.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523687

Animals, respectively, received 100, 1000, and 10,000 pulses EMP (field strength 50 kV/m, repetition rate 100 Hz) exposure.....

50 kV/m = 50.000 V/m = 6.631.299,735 W/m²
De regel is te kort om de waarde in µW/m2 aan te geven.

NB. De hoogste ICNIRP grenswaarde is nog steeds 61 V/m!

50 kV/m is overkill. De pulsrate is zoals bij DECT basisstation, maar de sterkte?

Je kunt het vergelijken met het gooien van een atoombom op Hilversum, en dan verwonderd zijn dat niemand het heeft overleefd.

27-12-2014 Burzinski

Feds finally release Burzynski cancer cure treatment.pdf

 

Home | NIEUWS | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | LG |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | meten P |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

02-01-2015 2015

Het is nu al weer 2015, een volledig nieuw jaar.

Het afgelopen jaaar, 2014, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen bij gekomen, die de toestanden van elektrosensitieve personen weer een heel stuk draaglijker kunnen maken.

Typerend daarbij is dat het merendeel van de zg. elektrogevoeligen daar helemaal niets van wil weten, en stug blijft doorgaan met klagen en protesteren.
Tja, *wie niet horen wil, moet maar voelen*, is een oud spreekwoord.

Naast het feit dat er omtrent de longitudinale golven nu veel meer bekend is, en er hieromtrent steeds nieuwere technieken zijn gevonden, blijkt ook tevens dat de zg. *Brains Machines* een enorme vooruitgang met zich hebben meegebracht. Ook daarmee kunnen onderliggende oorzaken van elektrosensitiviteit zeer inzichtelijk worden gevonden en aangepakt.

Het is mijn vaste overtuiging geworden, dat de meest schadelijke invloeden op ons lichaam niet de hoogfrequente straling is, maar de lagere frequentievelden van 5kHz tot 1MHz, uitlopend tot 30MHz.
En de daarbij aanwezige longitudinale golven in het THz gebied.

 

 

04-12-2014 Kanker 2

Op Kanker.nl staan wat cijfers over kanker in Nederland geplaatst.
Ja maar, zullen velen zeggen, hoe oiuder je wordt, hoe meer kanker. Maar dat blijkt niet zo.
Nu hieronder ingedeeld naar leeftijd.

....

....

. ..

...

...

http://www.cijfersoverkanker.nl/ vermeldt volgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-09-2014 Naief

Grappig is de laatste Nieuwsbrief van Marloes.

Niet gehinderd door enige kennis omtrent de feitelijkheden wordt er nog steeds naief en zelfs onnozel geroepen.

Nog steeds is niet bekend wat Marloes nu eigenlijk wil met haar verzamelde handtekeningen.
Het maximaal haalbare aantal van ca. 5.000 stuks ligt in het verschiet.
Als mensen hun handtelening geven verwachten ze iets terug.
Maar wat belooft Marloes?
Niets, helemaal niets.
Wil zij ze aanbieden aan de Gezondheidsraad, net zoals het NPS dat in het verleden deed met 50 handtekeningen van hun Medisch Appel, of aan iemand van de GGD?
Of wil ze die aan een of andere politieke partij aanbieden?
Waarschijnlijk heeft ze daarover nog steeds niet nagedacht.

Het hele verhaal over die DNA breuken staat op losse schroeven.
De *REFLEX* studie kan men vergeten.
Ze kon niet gerepliceerd worden, d.w.z. de bevindingen werden NIET bevestigd.

Heel grappig en zeer onrealistisch is het in haar Nieuwsbrief opgenomen DRINGEND STATEMENT van de Bussumgroep, waarin Marloes zich goed kan vinden.
Kennelijk wil men Satan met Beëlzebub uitdrijven.
Het is een mooi theoretisch en utopisch verhaal, en getuigt van het volledig ontbreken van enige realiteitszin.

Er is in de praktijk een groot verschil tussen de officiële grenswaarden, en de gemeten waarden welke in de praktijk voorkomen. (Ik heb het hier niet over biologische effecten, waar ik veel van weet.)
De grenswaarden, zoals door de ICNIRP aanbevolen zijn gebaseerd op RMS metingen per frequentiebereik, gedurende 6 minuten, waarbij na die 6 minuten het gemiddelde van al die RMS metingen over die 6 minuten berekend wordt. Dus het gemiddelde van gemiddelen van gemiddelde waarden.
Dergelijk waarden liggen heel veel lager dan die welke met een *breedbandmeter* met *Spitzenwerte* gemeten worden. Met een breedbandmeter kun je dus niet bepalen of er grenswaarden overschreden worden.
De praktijk leert echter, dat zulks nergens gebeurt, en dat gemeten waarden ver onder de grenswaarden liggen.

De providers moesten enkele jaren terug zorgen dat er een dekking (met UMTS) was van minimaal 98%, waarvoor zij slaagden.
Nu wordt er gejammerd, dat 112 niet overal, in alle uithoeken, in het bos, in ondergrondes betonnen garages, per mobieltje een bereik heeft. Zet dat eens af tegen de vorige zin.
De providers werken met 1-3V/m.
En nu wil men 0.06 V/m in de publieke ruimte en 0.02 V/m binnenshuis.
Dat houdt in, dat er enkele duizenden antennes bijgeplaatst dienen te worden, om dat te realiseren.
Blootstellingsvermindering? Vergeet het.
Het Salzburg element heeft men allang weer verlaten!

Ook grappig is de zin: De elektro-overgevoeligen dienen per direct zorgvuldig behandeld worden door GGD, ARBO en UWV .
Hoe stelt men zich dat voor?
Hoe kan men, zonder een diagnosemiddel, bepalen of, en in welke mate iemand elektrogevoelig is?
GGD, ARBO en UWV erkennen elektrogevoeligheid absoluut niet.
De enige die elektrogevoeligen kan behandelen is ondergetekende en enkele therapeuten.
Daarvan willen GGD, ARBO en UWV niets weten.

.>dient de bevolking, op zeer korte termijn, tenminste voor de herfst van 2014, geïnformeerd te worden, hoe met deze relatief onveilige techniek om te gaan. Media campagne, website, flyers, postbus 51>
Denkt men echt, dat de industrie en de overheid gaan toegeven dat we met een onveilige techniek te maken hebben, hoe gering onveilig ook?

Dat is naief en onnozel denken.

Pas nadat men een studie heeft ondernomen, zoals ik al zo vaak heb voorgesteld, waarbij echt de schadelijkheid van de gezondheid is aangetoond (en dan heb ik het niet over kanker, maar over de dagelijkse kwalen en symptomen) kan er iets veranderen.
Maar daarover zwijgen al die groepjes als het graf.

Ook Marloes.

Ook de Bussumgroep.

Veel geschreeuw, weinig wol.

Natuurlijk zijn er een aantal individuele personen die beweren last te hebben van elektrosmog, maar dergelijke beweringen worden niet als wetenschappelijk bewijs gezien.
Het mag cru en cynisch klinken, maar dat zijn de feiten.
En zolang dat wetenschappelijk bewijs niet geleverd is, hebben we geen poot om op te staan.
Alle ervaringsverhalen ten spijt.

Onze dierbare overheid staat echt niet te springen om aan te tonen dat elektrosmog gezondheidsschade kan veroorzaken. Nee, zij zal alles in het werk stellen om dat tegen te houden.
Dan blijft er maar één weg over, en dat is dat alle groepjes zich aaneen sluiten en gezamenlijk wat gaan ondernemen. Niet praten en vergaderen, maar echt wat DOEN.
Maar daar heeft men kennelijk geen zin in.