Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.
www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

02 -01 -2015: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd
Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html en Pagina11w.html en
Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html


Het voorlaatste staat op Pagina11DD.html

06-12-2014 Balck

Op Pagina600.html staat het een en ander over longitudinale golven (LG).
Veel daarvan is afkomstig van Reiner Gebbensleben.

Enkele foto's tonen effectieve reflectie van lonmgitudinale golven.

Daar er meer is tussen hemel en aarde, en een aantal zaken ongrijpbaar lijken, heb ik heden er een aantal relevante documenten van Friedrich Balck aan toegevoegd.

Dit om een andere verhelderende zienswijze naar voren te brengen, en ook om aan te geven, dat bepaalde *gevoelige* personen, die menen een en ander te *voelen*, wat anderen schijnbaar niet voelen, of zelfs kunnen meten, toch de waarheid kunnen spreken, en voor uitleg aan het mainstream denken een andere zienswijze dienen toe te voegen.

06-11-2014 *het bitje*

Op http://www.hetbitje.nl/BitjeE201411p.pdf    

staat de nieuwste uitgave van *het bitje* ter download. Engelse versie.
 
Het is ditmaal een ander thema dan waarover ik normaal schrijf.
Maar het heeft wel degelijk met gezondheid te maken.
Met zo'n *Brains Machine* kan men precies zien waar er problemen zijn, of komen, en mogelijkheden om ze te behandelen.
Het detecteert of er genoeg, of te weinig energie aanwezig is.
Wij hebben hier bijzonder positieve resultaten mee geboekt.
 
Het LRIS systeem is financieel ook nog te behappen, ten opzichte van andere systemen.
 
Daar het voor beginners toch wel wat gecompliceerd is om het allemaal te begrijpen, heb ik mijn forum, forum bitje, gestart, waar men vragen kan stellen.
http://www.hetbitje.nl/phpBB3/viewforum.php?f=2

Op dit forum kunnen uiteraard ook vragen omtrent elektrosmog en elektrosensitiviteit gesteld worden.

Weet: Er zijn geen domme vragen. Alleen domme antwoorden kunnen mogelijk zijn.

 

18-11-2014 Bloed laser

Vandaag heb ik eens een proefje gedaan met een zg. bloed laser.
Velen zijn bezorgd over het feit dat elektrosmog, en vooral zendmasten en mobieltjes voor *geldrollenvorming* kunnen zorgen.
Ik wijs nog eens op de studie van Wolfgang Heidrich, die daar anders over denkt.

Het apparaat bestaat uit een laserplaatje om op pijnlijke plekken te houden, bv. op de schouder.
En er is een laserpen, met beschermkapjes, welke je in een neusgat kunt steken.
In de neus zijn namenlijk veel bloedvaatjes, die zo gemakkelijk te bereiken zijn..
Bij dit type zitten er 10 lasers over de pols aan de achterkant van het apparaat.
Mijn set bestaat uit totaal 18 lasers.

Dit is mijn bloed vóór dat ik begon.
Opname gemaakt met een € 50,- microscoop van supermarkt Lidl.

En dit is direct na 30 minuten sessie met de laser in mijn neus gehouden te hebben.
Die neuslaser blijft goed hangen met het klemmetje.
Er is een duidelijk verschil zichtbaar in de gevreesde *geldrollenvorming* in het bloed. Mijn bloed..

Het laserplaatje hielp ook bij iemand anders die nekpijn had.

22-11-2014 Pagina600

Pagina600.html omtrent Longitudinale Golven, is bijgewerkt met tekst en interessante documenten.

09-12-2014 Criteria schadelijkheid

Al geruime tijd pleit ik ervoor om door medici te laten bepalen wat men onder *schadelijkheid* kan verstaan.
Geen enkele van al die protestanten, demonstranten, actievoerders, petitie-ondertekenaars, minder-elektrosmog-eisers, kranten artikelen schrijvers, etc heeft dit punt ter harte genomen.
Sterker, het interesseert ze geen barst.

Men blijft maar drammen en janken, zonder reële eisen te stellen, imiteert Wilders met *minder, minder, minder*, maar geeft niet aan hoeveel minder haalbaar is.
Men wil niet erkennen, dat zolang niet wetenschappelijk is vastgesteld in hoeverre elektrosmog voor de gezondheid schadelijk is, en de mate van schadelijkheid is vastgelegd, er totaal niets zal veranderen.

Niemand in Nederland heeft er vragen over gesteld.

Vanuit Duitsland heb ik nu bericht ontvangen dat er medische criteria zijn vastgelegd omtrent:
- slapeloosheid
- hoofdpijn.

Er bestaat dus een puntensysteem, waarmee een arts kan bepalen of deze symptomen inderdaad schadelijk kunnen zijn of niet.
Een vergelijkende test kan dan aantonen of de oorzaak inderdaad van elektrosmog afkomstig is.
Naar het schijnt zijn er ook quantitatieve diagnose methodes voor andere symptomen.

Aangezien het geen hond interesseert laat ik het maar hierbij.
Ik wens al die demonstranten veel succes met hun nutteloze pogingen voor aandacht.
Men prefereert liever het schrijven en lezen van hoe erg het allemaal wel niet is.
Helaas wordt het alleen nog erger, ondanks veel geroeptoeter.

 

17-12-2014 Criteria

Op 9-12 had ik melding gemaakt dat er criteria zijn, waar aan de hand daarvan een arts kan bepalen in hoeverre jouw slapeloosheid en chronische hoofdpijn schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Met andere woorden, elektrogevoeligen kunnen nu hun arts raadplegen en laten vaststellen in hoeverre de hun blootstellende elektrosmog schadelijk voor hun gezondheid is.

Men zou verwachten dat er toch wel ééntje van de vele duizenden volgers van Marloes vragen zou stellen welke criteria dat precies zijn.
Maar nee hoor, zoals reeds gesteld, het interesseert geen hond.
Men staart zich liever blind op een petitie, die niets zal uithalen.

Voorts behalen wij, en anderen zeer positive resultaten met de afschermingen volgens Gebbensleben, en met zijn stickers.
Maar ook dat interesseert ook weinigen.

Tja, pijnlijders, eigen schuld dikke bult.

27-12-2014 Burzinski

Feds finally release Burzynski cancer cure treatment.pdf

 

16-01-2015 Kennis artsen

Dr. Ratto heeft in Duitsland volgende bekendgemaakt:

Die Untersuchung von Berg-Beckhoff und Kollegen fand im Rahmen des Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramms statt.
Aus dieser Untersuchung gibt es eine aktuelle Veröffentlichung vom Dezember 2014.

Int J Environ Res Public Health. 2014; 11(12):12969-82.
General Practitioners' Knowledge and Concern about Electromagnetic Fields.
Berg-Beckhoff G, Breckenkamp J, Larsen PV, Kowall B

Our aim is to explore general practitioners' (GPs') knowledge about EMF, and to assess whether different knowledge structures are related to the GPs' concern about EMF. Random samples were drawn from lists of GPs in Germany in 2008. Knowledge about EMF was assessed by seven items. A latent class analysis was conducted to identify latent structures in GPs' knowledge. Further, the GPs' concern about EMF health risk was measured using a score comprising six items. The association between GPs' concern about EMF and their knowledge was analysed using multiple linear regression. In total 435 (response rate 23.3%) GPs participated in the study. Four groups were identified by the latent class analysis: 43.1% of the GPs gave mainly correct answers; 23.7% of the GPs answered low frequency EMF questions correctly; 19.2% answered only the questions relating EMF with health risks, and 14.0% answered mostly "don't know". There was no association between GPs' latent knowledge classes or between the number of correct answers given by the GPs and their EMF concern, whereas the number of incorrect answers was associated with EMF concern. Greater EMF concern in subjects with more incorrect answers suggests paying particular attention to misconceptions regarding EMF in risk communication.

Der Volltext ist frei zugänglich.

Aus den Conclusions:

"In conclusion, less than half of the GPs (43%) were able to answer knowledge questions correctly. This may be a problem since 43% of the GPs treated at least one patient during the last year naming EMF as a potential risk factor for his or her disease. Therefore it might be suggested that an EMF related knowledge dialogue should be part of GPs’ medical professional training."

Tja, men mag aannemen dat zulks in Nederland niet anders is.
Het is daarom dringend noodzakelijk dat de Nederlandse artsen ook eens GOED worden voorgelicht. Een mooie taak voor de Bussumgroep!

 

01-03-2015 Brains machines

Wij hebben nu zo'n 17 jaar ervaring met verschillende biorresonantie of frequentie therapie machines.
Veelal dien je daarbij frequenties toe voor een bepaalde aandoening.
Een probleem daarbij is om te weten welke aandoening of ziekte behandeld dient te worden.
Als je bijvoorbeeld pijn in de rug hebt, is de vraag waardoor dat veroorzaakt zou kunnen worden.
Zijn het de wervels, of de nieren of de gal of lever, die dat veroorzaken?
Met de F-Scan kan men met een zg. DIRP een beperkte diagnose vinden, meestal gebaseerd op virussen, wormen bacteriën of schimmels, maar de werkelijke oorzzak ken je nog niet.

Ook als je bepaalde medicamenten inneemt voor een bepaalde aandoening, kan het voorkomen, dat je er ergens anders last van kunt hebben, een contra-indicatie.
(Zelf kreeg ik eens medicamenten voorgeschreven, die voor een bepaald onderdeel wel werkten, maar waardoor na enige tijd mijn voeten en enkels enorm gingen opzwellen.)

Met die problematiek hebben we nu korte metten gemaakt.
Met een investering van ca. US$ 1000,- is eenieder in staat om zelf een volledige *body scan* uit te voeren.
Met het opzetten van een speciale hoofdtelefoon wordt het hele lichaam gescand.
(Daar voelt men niets van. Zelfs een aantal elektrosensitieven merkt er niets van)
Vele organen, beenderen, wervels, weefsels, cellen, chromosomen en DNA worden zo afzonderlijk gescand. Hun energie niveau wordt weergegeven, cijfermatig van 1 t/m 6.
1 is goede energie niveau, 5 is slecht en 6 is heel slecht.
Zie halverwege: Pagina305.html

Het systeem bevat een zg. Vegetotest, een soort *voorspeller*.
Wanneer men dat op een orgaan of aandoening of supplement toepast, kan hij aangeven, of het lichaam zelf in staat is om verbetering aan te brengen of niet.

Vervolgens kan men van ieder gescand item een Analyse bekijken.
Daar kan men aflezen hoe ernstig de aandoeningen zijn, hoe lang men die al heeft, en welke direct behandeld dienen te worden.
Hoe lager de waarde in Analyse, hoe slechter men er voorstaat.
Hoe hoger de waarde, hoe beter. Aan de hoogte van een waarde in de Analyse, kan men zelfs afleiden in hoeverre een aandoening er aan gaat komen, over bijvoorbeeld 3 of 5 jaar. En kan men e.e.a. voor zijn.
Via Pathomology krijgt men dan een lijst met aandoeningen te zien.
Alle Analyse waardes onder de 0,425 zijn 98% correct! En dienen behandeld te worden, door het energieniveau te verhogen.
Dat gebeurt via Meta Therapy. Visueel kan men dan op het gescande item zien in welke mate er verbetering optreedt, of niet, indien de waardes van bv. 6 teruggaan naar 4 en 3.
Via Microorganisms krijgt men een lijst met microorganismes te zien. Hier kan men bij de kwalijke het energieniveau verminderen.
Zelfs aurakleuren kunnen getoond worden, evenals psychische elementen.

De *Brains machine* bevat een cup.
Hierin kan men dingen, zoals bv. pillen leggen, en via Vegetotest checken of die voor een bepaald orgaan geschikt zijn, en tevens ook voor andere organen.
Men kan van een orgaan of een aandoening de frequentiecurve omgekeerd (Inverse) in een medium plaatsen, bv water, alcohol, suiker of paraffine.

Voorts omvat het systeem een enorme bibliotheek aan geneesmiddelen en andere zaken van vele verschillende fabrikanten van over de hele wereld. De verscheidenheid is overweldigend, tot kristallen en Bach bloesems toe.
Eerst dienen die middels de Vegetotest gecheckt te worden of ze geschikt zijn, waarna men ze vervolgens in de cup hun bijbehorende frequentiecurves in water, alcohol, suiker of paraffine kan plaatsen, als een volwaardig homeopatisch middel. Digitale homeopathie!
De bibliotheek omvat zelfs geneesmiddelen, die niet meer in de handel zijn.
Het is belangrijk om een gekozen *remedy* voor een bepaalde aandoening in een bepaald orgaan, tevens te checken of er geen *weakening* op andere organen, zoals de darmen, lever/gal, etc. optreden.
Dat is belangrijk, want zulke aangemaakte medicijnen hebben een sterke werking, en zonder een goede check kan het wel eens verkeerd uitpakken op andere organen.

Het is allemaal visueel heel goed te volgen, en je kunt precies zien waar je mee bezig bent.
Wij hebben zeer opmerkelijke resultaten geboekt, ook bij elektrosensitieven.
Bij elektrosensitieven is het interessant om de achterliggende oorzaken van hun gevoeligheid te kunnen opsporen en behandelen.
Ik verkoop deze systemen niet, maar help gebruikers op weg en heb daarvoor een speciaal internationaal Forum opgezet, wat goed bezocht wordt.
Bij de door mij aangehaalde bedrijven, hebben ik en anderen goede ervaringen, ook qua service.

Wanneer we geen ongeluk krijgen, zullen wij zo minstens 100 jaar worden, als we dat al zouden willen.
Het enige nadeel is, dat er veel tijd in gaat zitten, wil je veel zaken bekijken.

Als je de investering alleen al afzet tegen de huidige aankoop van voedingssupplementen, is die snel geamortiseerd.
Tja, alles heeft met frequenties te maken.

Naschrift: 06-03-2015:

Gezien het uitblijven van reacties, is er duidelijk weinig animo om zelf je gezondheid te controleren, en bij te sturen. Men gaat liever af op zorgverleners, dan dat men zelf wat alternatiefs probeert.

18-02-2015 Off-topic

Volgend bericht kreeg ik binnen.

Vladimir Poetin over moslims 2014-09-29T21:55:33+00:00    Buitenland     2 Comments

Geen wonder dat hij door Forbes werd gekozen als de machtigste persoon in de wereld !! Dit is zoals het hoort. Politici maak aantekeningen!

Dit is een van die momenten, dat onze verkozen leiders aandacht zouden moeten besteden aan het advies van Vladimir Poetin. Ik stel voor dat niet alleen onze leiders maar elke burger aandacht besteed aan dit advies. Hoe eng is dat? Het is een trieste dag wanneer een communist zinvollere uitspraken doet dan onze leiders, maar hier is het !!!! Vladimir Poetin’s speech – De kortste speech ooit!!!

Op 4 augustus 2013, sprak de Russische president Vladimir Poetin de Doema (Russisch parlement) toe, en gaf een toespraak over de spanningen met minderheden in Rusland:

“In Rusland leven we als Russen. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Rusland, om te werken en te eten in Rusland, spreekt Russisch, en moet de Russische wetten respecteren.
Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen te gaan waar dat in de wet staat. Rusland heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben Rusland nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te veranderen om beter bij hun wensen te passen.
Het maakt niet uit hoe hard ze roepen ‘discriminatie’. We tolereren geen gebrek aan respect voor onze Russische cultuur. We kunnen beter leren van de zelfmoord van Amerika, Engeland, Nederland en Frankrijk, als we willen overleven als natie. De moslims zijn die landen aan het overnemen en dat zal ze niet lukken met Rusland.
De Russische gewoontes en tradities zijn niet compatibel met het gebrek aan cultuur of de primitieve manier van sharia wetgeving en moslims. Wanneer dit eervolle wetgevend lichaam denkt aan het maken van nieuwe wetten, moet het in gedachten hebben de Russische nationale belangen voorop te stellen, in acht nemend dat de moslims minderheden zijn en geen Russen.”

De politici in de Doema gaf Poetin een vijf minuten durende staande ovatie. 

 

06-03-2015 Studie tumor promotie

Al vaker heb ik gesteld dat zendmasten geen kanker veroorzaken.

Maar dat elektrosmog wel in staat is om reeds aanwezige tumoren versneld te laten groeien.
(Donna Fisher 5 jaar, Samuelk Milham 3 jaar!)
Nu is er een nieuwe studie verschenen, die aantoont dat de groei van bestaande tumoren inderdaad door EMV versneld kan worden.
Men mag echter niet de conclusie trekken dat tumoren daardoor kunnen onstaan.

Bremen, 6.3.2015. Höhere Tumorraten durch elektromagnetische Felder: Forscher der Jacobs University identifizieren Effekte unterhalb bestehender Grenzwerte

Elektromagnetische Strahlung fördert das Wachstum von Tumoren in Mäusen. Das zeigt eine aktuelle Studie von Forschern der Jacobs University im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz, die heute veröffentlicht wurde. Die Daten der Wissenschaftler aus Bremen bestätigen nicht nur eine Pilot-Studie des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) aus dem Jahr 2010, sondern erweitern die bisherigen Erkenntnisse um zwei wichtige Ergebnisse.

In einer Studie an Mäusen konnten der Biologe Prof. Dr. Alexander Lerchl und sein Team nachweisen, dass durch krebserregende Substanzen verursachte Tumorraten deutlich erhöht sind, wenn die Tiere lebenslang elektromagnetischen Feldern ausgesetzt wurden, wie sie etwa Mobiltelefone erzeugen. „Die vom Fraunhofer-Institut 2010 entdeckten Effekte auf Tumore der Leber und der Lunge wurden vollauf bestätigt“, sagt Lerchl, der die Untersuchung gemeinsam mit Kollegen der Jacobs University und der Universität Wuppertal durchgeführt hat. „Außerdem haben wir eine signifikant höhere Rate von Lymphomen festgestellt“, erläutert der Wissenschaftler die neuen Ergebnisse. Zudem seien einige der Effekte auch bei Feldstärken unterhalb der bestehenden Grenzwerte gefunden worden.

Alexander Lerchl deutet die aktuellen Befunde allerdings nicht als Beleg dafür, dass durch Handynutzung Krebs verursacht wird.
Unsere Studie zeigt, dass Mobilfunkfelder die Ausbreitung bereits vorhandener Tumore verstärken. Für die Annahme, dass sie Krebs verursachen können, gibt es hingegen bislang keine Hinweise“, betont der Biologe, der bereits zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Thematik veröffentlicht hat. Zusätzliche Forschungsprojekte seien notwendig, um die Ursachen der neuen Befunde abzuklären. „Wir können die beschriebenen Effekte eindeutig nachweisen. Nun müssen weitere Untersuchungen die Wirkmechanismen aufklären“, so Lerchl.

Studie von Prof. Dr. Alexander Lerchl (2015)

Studie des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) (2010)

Naschrift: 08-03-2015:

Men dient deze studie wel juist te interpreteren. En Powerwatch heeft dat niet juist gedaan.
Lerchl heeft de studie van Tillmann gerepliceerd.
Men zou denken, de grenswaarde voor UMTS is 10 W/m². Dan zouden 4,8 W/m² ongeveer 50% van de grenswaarde bedragen.
Maar bij Tillmann was de waarde 4,8 W/m², hetgeen overeenkomt met ca. 0,4 W/kg en niet met 0,04 W/kg.

Wanneer een mens door een UMTS-veld met 4,8 W/m² vermogensdichtheid loopt, dan absorbeert die mens ongeveer 0,04 W/kg (50 procent van de totale lichaams-grenswaarde 0,08 W/kg SAR).
Een muis, die naast deze persoon door datzelfde veld loopt, absorbeert daarentegen niet dezelfde
0,04 W/kg, maar, daar ze kleiner en tevens de UMTS-golflengte veel nader is, 10-maal meer belasting, namelijk 0,4 W/kg.

Een cocarcinogene substantie kan een tumorpromotor zijn, maar hoeft dat niet te zijn.
Omgekeerd kan een tumorpromotor helemaal GEEN cocancerogeen zijn.
Met andere woorden, een promotor kan geen kanker veroorzaken, maar slechts aanwezige kanker *promoten*, versnellen in groei.
EMV kan dus als een tumorpromotor werken, maar deze studie heeft NIET bewezen dat EMV tumoren veroorzaken. De door StopUMTS aangehaalde titel:
*RF EMFs produce clear co-carcinogenic effects* is onjuist en zou moeten luiden:
RF EMFs produce promoting carcinogenic effects.
Dat is wat de Lerchl studie aantoonde.

Het maakt een groot verschil of:
- EMV kanker kan veroorzaken, of
- EMV aanwezige kanker doet versnellen in groei (Lerchl studie).

UIteraard ziet StopUMTS en Powerwatch liever allebei gebeuren, maar dat is nog steeds niet aangetoond.

Enfin, als ik lang genoeg wacht, worden mijn beweringen op den duur door wetenschappelijke studies van anderen bevestigd. ;o)

07-03-2015 Elektrosensitiviteit

De problematiek van elektrogevoeligen is heel simpel, maar wil niet geaccepteerd worden.

Niet door de overheden en niet door de elektrogevoeligen zelf.

Het is helemaal niet moeilijk om op overtuigende manier aan te tonen dat elektrosmog wat doet met ons lichaam. Dat kan zelfs heel wetenschappelijk aangetoond worden.

De crux is echter om aan te tonen dat deze effecten inderdaad *schadelijk* zijn.
Er zijn heel veel aanwijzingen dat er wat gebeurt, maar nog nooit is wetenschappeliujk aangetoond dat de effecten inderdaad schadelijk zijn.
Die *schadelijkheid* dient door medici vastgesteld te worden; niet door natuurkundigen, niet door biologen, niet door Telecom-providers, niet door mensen van de KEMA of Agentschap Telecom, en al helemaal niet door politici en kooplieden van een ministerie van Economische Zaken.

De elektrosensitieven klagen wel over hun dagelijkse symptomen, maar de meeste artsen nemen dat niet serieus, en als ze al wel doen, hebben zij geen houvast om dat vast te leggen, laar staan te diagnostiseren.

Zij hebben zich nog helemaal niet bekommerd om de grenzen vast te leggen.
Nee, kanker is niet zo belangrijk, en reikt ook veel te ver om na te kunnen gaan.
Ja, de dagelijkse kwellingen zijn al voldoende om zich zorgen te maken. De daarbij optredende symptomen zijn geen futilitieten, maar hebben een diepgaandere oorzaak.
Deze patienten zijn gewoon *ziek*, en dat willen of kunnen de artsen niet zien.
Therapeuten daarentegen kunnen dat, wanneer ze dat willen, wel degelijk zien, en een aantal is ook in staat dat te behandelen.
De meeste reguliere artsen halen daar hun neus voor op, omdat zulks vaak iets *alternatiefs* is.
Elektrosensitiviteit is redelijk goed te behandelen.

Als je zo eens rondkijkt, is het opmerkelijk, dat er zoveel *alternatieven* bezig zijn, en het aantal *coaches* groeit met de dag. Komt dat, omdat men zo tevreden is over de reguliere geneeskunde?
Waarom gaan er zoveel mensen naar alternatieve behandelaars, en waarom blijven ze dat doen?

Over kanker het volgende:
Ty Bollinger heeft een aantal arten en specialisten omtrent de behandeling van kanker geinterviewed, en dat op DVD's gezet. Zoiets zet men hier het liefst op de Index. Omdat er andere goed werkende methodes van behandeling zijn dan chemo an bestraling.
Hij geeft ook regelmatig tips. Hieronder enkele:
http://thetruthaboutcancer.com/the-cancer-oxygen-connectionoxygen-to-kill-cancer/
http://thetruthaboutcancer.com/understanding-four-stages-cancer/
http://thetruthaboutcancer.com/what-really-causes-cancer/
http://thetruthaboutcancer.com/fight-cancer-live-healthier-life-celery/
http://thetruthaboutcancer.com/avoid-cancer-fungi-mushrooms/
http://thetruthaboutcancer.com/3-super-berries-cause-cancer-cells-self-destruct/
http://thetruthaboutcancer.com/cancer-prevention-steps-you-never-thought-of/

En dan een artikel op de BBC gepubliceerd:
http://www.bbc.com/future/story/20150306-the-mystery-of-vanishing-cancer

Met een *Brains machine* kun je gemakkelijk zelf vaststellen of je kanker hebt, of dat het er aan zou gaan komen, de komende jaren. Het leuke is, dat je precies kunt zien waar in het lichaam, bij welk orgaan of welke cellen, zelfs in welke DNA.

16-03-2015 Censuur

In de media wordt heel weinig over de gezondheidsgevolgen door elektrosmog bericht.
Er zijn echter veel studies en interviews ondernomen, waar we echter niets over mogen vernemen.

Prof. Meyl heeft dat in een voordracht voor de vereniging *Anti-Zensur-Koalition* uitgelegd waarom dat zo gebeurt. Deze lezing heeft een aantal zeer interessante aspecten.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=aNwax-eMbOg#t=821

Het thema longitudinale golven komt ook hier weer ter sprake. En smartphones.
Ook sluit het mooi aaan op de eerder besproken *Brains Machine*.

Ook ik heb in het verleden ervaren dat een journalist een goed artikel geschreven had, welke echter door de hoofdredacteur geweigerd werd voor publicatie.
En andere journalisten, die een slecht artikel geschreven hadden, wilden niets weten over hoe de situatie werkelijk is.
En zo blijkt de hoofdredacteur van de Telegraaf een loopjongen aan de halsband van de Amerikanen, en verkondigd hun leugens als waarheid.
Gelukkig zijn er ook nog kritische media, die wèl betere objectieve informatie bremngen.
Zoals bv Wanttoknow.nl

27-03-2015 Copy & Paste

Ook al gebruikt men Copy&Paste met mededelingen van bv. Diagnose-Funk, dan zijn die mededelingen nog niet waar.

StopUMTS heeft zo zonder commentaar de mededeling : *REFLEX-Studie juristisch bestätigt* op haar website geplaatst, alsof dat een vaststand feit is.
Deze mededeling is echter helemaal niet juist. Het is pure misleiding.

De rechtbank heeft zich helemaal niet met de Reflex studie zelf bemoeid.
De rechters hebben zich helemaal niet uitgesproken of de uitkomsten van de Reflex Studie juist zijn of niet.
Het enige wat zij beoordeeld hebben is het feit, dat zij niet konden vaststellen of mevr. Kratochvil (eh. Diem) nu wel of niet gesjoemeld had. (Ik heb het vonnis wèl helemaal gelezen!)

Mevr. Kratochvil claimde dat zij in haar eer was aangetast, en aangezien de rechtbank niet kon vaststellen of zij inderdaad met de gegevens gesjoemeld had of niet, wees de rechtbank haar eis toe.
Niks verklaring over de juistheid van de Reflex studie.

Hieronder een uitleg uit Duitsland:

Prof. Adlkofer hat zuletzt kein Glück gehabt, zwei dezidierte "Reflex"-Replikationen sind gescheitert, die von ihm immer wieder als Reflex-Bestätigung ins Gespräch gebrachte Fanzellitti-Studie ist keine Replikation, dieses Wort taucht in der Studie kein einziges mal auf. Wissenschaftlich steht es also denkbar schlecht um "Reflex", deshalb jetzt der Versuch, aus dem Urteil im Streit Kratochvil vs. Lerchl Kapital zu schlagen. Man muss mMn aber schon ziemlich dämlich sein, um auf diesen durchsichtigen Trick herein zu fallen. Dass Diagnose-Funk diese Täuschung verbreitet, finde ich nicht überraschend.

Wenn aber das Urteil nicht die Ergebnisse von "Reflex" bestätigt, was dann? Auf Seite 13 des Urteils steht die Antwort:

Zur Überzeugung der Kammer steht demnach nicht fest, dass die Klägerin Daten erfunden hätte.

Das ist alles. Die von den Beklagten vorgelegten Beweise sind aus Sicht der Kammer nicht ausreichend gewesen, der Klägerin ein Erfinden von Daten nachzuweisen. Das aber ist nichts Neues, zwei Untersuchungskommissionen kamen zuvor zum selben Ergebnis. Zum Beispiel die OeAWI, sie schrieb 2010:

Die Kommission konnte auf dieser Grundlage den von Herrn Lerchl erhobenen Fälschungsvorwurf weder bestätigen noch entkräften.

Die OeAWI schrieb der Wissenschaft aber auch ins Pflichtenheft:

Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft in diesem Feld noch zu keinem abschließenden Erkenntnisstand gelangt ist und insofern weitere sorgfältig geplante und durchgeführte wissenschaftliche Untersuchungen notwendig sind, um die eventuell bestehenden Zusammenhänge zwischen elektromagnetischer Strahlung und Zellschädigungen sowie deren Ursachen aufzuklären.

Gesagt, getan: 2013 scheiterten gleich zwei "Reflex"-Replikationsversuche. Womit bislang sämtliche dezidierten Replikationen der Berliner/Wiener "Reflex"-Teilstudien scheiterten. Damit steht zwar noch immer nicht fest, ob bei "Reflex" Daten gefälscht wurden und wenn ja von wem, aber es ist offensichtlich, dass mit "Reflex" etwas nicht stimmen kann. Die freche Umdeutung des Urteils von Hamburg durch das Adlkofer-Sprachrohr Diagnose-Funk ändert daran nichts.

Grandios finde ich, wie Diagnose-Funk Lerchls jüngste Studie mit "Reflex" in Verbindung bringt:

Jüngst von ihm [Lerchl, Anm.] vorgelegte Forschungsergebnisse weisen wie die REFLEX-Studie auf eine krebsfördernde Wirkung der Mobilfunkstrahlung weit unterhalb der Grenzwerte hin [...]

Wie bei Diagnose-Funk Standard, stimmt an dieser Behauptung so gut wie Nichts: Das eine ist eine Zellstudie, das andere eine Tierstudie, das eine ist krebserregend, das andere krebsfördernd, das eine ist ohne Karzinogen, das andere mit, das eine ist nicht erfolgreich repliziert, das andere schon, das eine steht unter Fälschungsverdacht, das andere nicht, das eine wurde von einem Ex-Tabaklobbyisten initiiert, das andere nicht, das eine befeldete maximal 24 Stunden, das andere maximal ca. 11'515 Stunden – und so weiter und so fort ...

Conclusie: De rechtbank heeft geen oordeel over de Reflex-Studie gegeven!


Zo is er ook met Copy&Paste de mededeling van InfoNu.nl * Betere mobiele dekking in grensgebieden* op StopUMTS geplaatst, waarin vermeld is, dat er z'n 850.000 elektrogevoelige Nederlanders rondhuppelen.
Hoe komt men aan zo'n aantal?

Dat is over de duim gerekend een aanname van 5% van de bevolking.
Dat is volgens mijn inschatting een duizendtal te veel.
Alhoewel niet juist, maar past wel lekker in allerlei acties en demonstraties.
Zo van, als infoNu.nl dat beweert, dan zal het toch wel juist zijn.

Tja, objectieve en juiste correcte informatie is in Nederland toch moeilijk te vinden.
Weinigen kijken op bijvoorbeeld Wanttoknow.nl, rt.com en bbc.com/news

 

27-03-2015 EHS & Lyme

StopUMTS heeft ook een artikel geplaatst: *EHS & Lyme: Elektrogevoeligheid en de ziekte van Lyme*.

Daar wil ik nog het volgende aan toevoegen:
Veel artsen hebben maar één soort kruit, en dat is anti-biotica.
Weliswaar in een aantal soorten en vormen, maar daar blijft het bij.
Therapeuten hebben veel meer in hun mars.

Lyme mag dan door de overheid erkend zijn, maar therapiën die echt werken heeft men nog niet.
Zelfs voor een goede methode om de ziekte van Lyme vast te stellen, moet men naar het buitenland.
Al met al, is de ziekte van Lyme een behoorlijk groot probleem.
En vaak is het een probleem om uit te vinden welk type antibiotica bij deze Lyme patient effectief kan zijn, want sommige kunnen zelfs averechts werken

Enkele EHS-ers maken zich zorgen over de Borrelia Burgdorferi (en 10 Borrelia varianten) en de Bartonella (waarvan mij 7 types bekend zijn).
Maar mij is gebleken bij analyses met de Brains Machine, dat in het rijtje Microorganismen een groot aantal ander *ongedierte* een nog grotere rol spelen in het ziektebeeld.

Ik wil maar aanduiden, dat in het ziektebeeld EHS & Lyme, de problematiek vele malen groter en ernstiger is, dan tot nu toe aangenomen werd.
En datzelfde geldt ook voor EHS-ers alleen. Die barsten ook van de grote hoeveelheden microorganismen.
En daar hebben weinig artsen weet van.
Maar sommige therapeuten wèl.
HIermee bedoel ik de microorganismen, nog afgezien van allerlei gebreken bij organen en cellen.

Ik heb eens geteld en kan met mijn Brains Machine al zo'n 150 verschillende microorganismen lokaliseren in organen, cellen, celmembramen tot chromosomen en DNA toe. En uiteraard hun *levensenergie* afknijpen, in ieder geval verminderen.

UIteraard is dat ook met een frequentie therapie apparaatje mogelijk, met Rife cq. Clark frequenties.
In Amerika is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in dergelijke DNA gerelateerde frequentiesets, die uitstekend werken, zoals ik persoonlijk meerdere malen heb ervaren (speciale griep bv.).
Enkele jaren geleden mocht ik twee dagen in het plaatselijke ziekenhuis verblijven. Bij thuiskomst echter kon ik geen 5 woorden spreken zonder dat ik moest hoesten. Van de huisarts heb ik verschillende soorten antibiotica mogen gebruiken, maar niets hielp. Toen ik het zat werd, heb ik een DNA-frequentieset laten komen voor de Staphylococcus aureus met strains MRSA. Binnen een week was het over, en bleef over!

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

26-03-2015 Hypoxia

Onze onverdroten politici, die klaarblijkelijk alleen maar kijken naar hun eigen zakken, hebben kennelijk een aatla JSF vliegtuigen gekocht. Nou ja, niet gekocht, want als je iets koopt krijg je dat ook binnen afzienbare tijd geleverd. Nee, men heeft een aankoop bevestiging getekend, zonder exact te weten wanneer er geleverd gaat worden.
Och dat is allemaal niet zo erg. Uiteindelijk zullen de JSF's mooi staan op vilegvelden, alleen zal er nooit mee gevlogen worden. De piloten krijgen er negenmaal meer last van HYPOXIA.

Zie artikel. van Dan Ward. f_35_stealth_fighter

Forget the enormous cost overruns.
Excuse the epic schedule delays.
Overlook the disturbing performance limitations.
Let’s assume the Pentagon somehow comes up with enough money to pay for the F-35 Joint Strike Fighter. Suppose further the F-35 eventually passes all its test and evaluation milestones and the appropriate authorities make the appropriate Initial Operational Capability and Final Operational Capability declarations.

Despite these optimistic assumptions, this best case scenario for the F-35 still contains a rather significant flaw, an elephantine turd in the proverbial punchbowl. It comes down to a single word - hypoxia.

See, the U.S. Air Force grounded its F-22 stealth fighter fleet in May 2011 because pilots were displaying strangulation-like hypoxia symptoms at a rate nine times higher than the crews of other fighter jets. The grounding lasted for four months, during which time “the most capable aircraft in the world” was unflyable.

Then the secretary of defense stepped in and lifted the grounding while establishing tight restrictions on how pilots could fly the jet — not because engineers had isolated and solved the problem, but because if the situation had lasted much longer, the pilots would have lost their certifications, leaving the Air Force with a fleet of unusable aircraft and a cadre of unqualified pilots.

Hypoxia:
Changes in the color of your skin, ranging from blue to cherry red.
Confusion.
Cough.
Fast heart rate.
Rapid breathing.
Shortness of breath.
Sweating.
Wheezing.

Wikipedia heeft het over:
In severe hypoxia, or hypoxia of very rapid onset, ataxia, confusion / disorientation / hallucinations / behavioral change, severe headaches / reduced level of consciousness, papilloedema, breathlessness, pallor, tachycardia and pulmonary hypertension eventually leading to the late signs cyanosis, slow heart rate / cor ...

Tegelijkertijd is er een bericht, dat de Chinezen hard aan het werken zijn aan hun wapenindustrie.
Zie artikel: Rising China arms exports threaten US influence worldwide

 

 

 

02-01-2015 2015

Het is nu al weer 2015, een volledig nieuw jaar.

Het afgelopen jaaar, 2014, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen bij gekomen, die de toestanden van elektrosensitieve personen weer een heel stuk draaglijker kunnen maken.

Typerend daarbij is dat het merendeel van de zg. elektrogevoeligen daar helemaal niets van wil weten, en stug blijft doorgaan met klagen en protesteren.
Tja, *wie niet horen wil, moet maar voelen*, is een oud spreekwoord.

Ook typerend is, dat ik op 17-12-2014 geschreven heb, dat er criteria bestaan, aan de hand waarvan de arts kan bepalen in hoeverre een aandoening als bijvoorbeeld slapeloosheid of chronische hoofdpijn inderdaad schadelijk voor de gezondheid is.
Men dient zelf dan voor de relatie elektrosmog-aandoening te zorgen.

Nu is er dus een handvat om de schadelijkheid aan te tonen, en kennelijk interesseert het niemand, want niemand heeft geinformeerd welke criteria dat nu precies zijn.

Naast het feit dat er omtrent de longitudinale golven nu veel meer bekend is, en er hieromtrent steeds nieuwere technieken zijn gevonden, blijkt ook tevens dat de zg. *Brains Machines* een enorme vooruitgang met zich hebben meegebracht. Ook daarmee kunnen onderliggende oorzaken van elektrosensitiviteit zeer inzichtelijk worden gevonden en aangepakt.

 

03-01-2015 Netvervuiling

StopUMTS plaatste een artikel over Netvervuiling en gaf daar commentaar op.
Daaruit blijkt dat StopUMTS niet goed op de hoogte is hoe het daarmee gesteld is.

Stetzer filters en Stetzerizer meter gaan maar tot 150-200kHz, niet hoger.
In werkelijkheid bestaat netvervuiling *dirty power*, met het daarbij optredende *dirty air* in een frequentiegebied van 5kHz tot 10 MHz, uitlopend tot wel 20-30MHz.

Zie: http://www.minderstraling.nl/Pagina050.html

Daarom: onderschat de gevaren van *dirty power* evenals *dirty air* niet.

De filters van Bajog gaan tot wel 30MHz.
En de Line EMI meter kan tot 10MHz meten. Bovendien kan men de modulaties in de electriciteitskabels horen!
Zie: www.priggen.com/Line-EMI-Meter_1

De verkopers van Stetzer filters willen je een hele doos filters aansmeren, maar dat is fout.

Eerst dient men de bronnen te localiseren, en eventueel elimineren.
Dan pas het restant met filters behandelen.
Teveel filters kunnen ongewenste effecten hebben.
Zie: www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html
en dan halverwege tot
*Dirty Power* - *VLF*- *Dirty Power*

met daaronder een Waarschuwing.

Het is mijn vaste overtuiging geworden, dat de meest schadelijke invloeden op ons lichaam NIET de hoogfrequente straling is, maar de lagere frequentievelden van 5kHz tot 10MHz, uitlopend tot 30MHz.
En de daarbij aanwezige longitudinale golven in het THz gebied.
(Hoogfrequente velden bevatten ook heel veel laagfrequente frequenties!)

De hoofd-pilootkanalen van een UMTS signaal bevatten een 15kHz pulskarakter.
Daarnaast bevat dit UMTS signaal ook vele afzonderlijke frequenties van bv. 100Hz met veelvouden daarvan, plus 1,5kHz met ook veelvouden daarvan.
Zo heb ik zelf in een UMTS signaal frequenties van 30kHz en 100kHz gemeten.
Ik herinner ook nog eens aan een zg. 100Hz puls van een DECT signaal, waarvan onderstaande grafiek aantoont dat er veel meer verschillende frequenties bij aanwezig zijn.

Veel hangt ook nog eens af van de voorschakelapparatuur, welke gebruikt wordt in de schakelkasten van zendmasten.

Veel studies, waarbij enkel gebruik gemaakt wordt van een CW (continuous wave) generator, dwz. een ongepulst, of ongemoduleerd signaal, tonen aan, dat er geen *adverse health effects* gevonden zijn.
Dat is logisch, want al eerder werd er gesteld, dat gepulste signalen veel erger zijn dan ongepulste.
Als men elektrosensitieven laat luisteren naar mijn opgenomen modulaties van elektrosmogbronnen, zoals die als MP3 bestanden op Pagina9.html staan, ervaren zij dezelfde effecten alsof zij aan de originele bron zijn blootgesteld. Andrew Goldsworthy heeft dat gecheckt en bevestigd.

Opmerkelijk is ook, dat voormalige elektrosensitieven, die helemaal geen reacties meer ondervinden van zendmasten of DECT basisstations, nog wel reacties kunnen hebben bij genoemde frequenties tussen 5kHz en 10MHz.
En zeer opmerkelijk is daarbij, dat men gevoelig is bij zelfs uiterst geringe veldsterktes, die bijna niet meer te meten zijn, maar die toch heftige reacties kunnen teweegbrengen.
Natuurkundigen en ingenieurs snappen daar helemaal niets van.
Maar het heeft alles te maken met longitudinale golven, die zich in het THZ gebied bevinden, en die moeilijk te meten zijn.
Gelukkig weten we nu hoe we die velden kunnen reflecteren, en neutraliseren.

 

 

 

16-01-2015 Slimme meters

StopUMTS heeft een meetrapport over slimme meters gepubliceerd.

Dat vind ik onjuist.
Het is namelijk een meetrapport van Amerikaanse slimme meters. Die staan constant te zenden, aan de buitenkant van de woningen.

In Nederland zenden slimme meters doorgaans maximaal 6x per dag een kort signaaltje.

Dat kan men NIET zomaar vergelijken. Dit is niet objectief, doch pure bangmakerij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21-01-2015 EMF, scientific proof, health

StopUMTS heeft een leuk verhaal geschreven, *EMF, scientific proof, health*.

Alleen wordt er helemaal niet bij vermeld, dat niemand nog steeds niet de *schadelijkheid* van elektrosmog heeft aangetoond. En zolang dat niet is gebeurd, is er geen *scientific proof*. Zo simpel is dat.
Het is weer een ballonnetje, dat zo door te prikken is.

Ook heeft StopUMTS, evenals anderen (Bussumgroep) het niet opgepakt, om eens naar die criteria, waar ik eerder over schreef, ter hand te nemen, en enkele artsen dat te laten uitzoeken.

Let wel, ik heb het niet over kanker, maar over de dagelijkse kwellingen en martelingen waaraan elektrosensitieven zijn onderworpen.

Mensen kunnen nog zo veel *ervaringsverhalen* naar voren brengen, zolang deze niet op criteria door artsen zijn onderzocht zijn ze van nul en generlei waarde.
*Kletspraat* stelt de GR met recht.

Ook wanneer de EESC niets in deze richting onderneemt, blijft het bij oeverloos praten.

Naschrift 22-01-2015:

In de het Bioelectromagnetics Forum schrijft Phil Chadwick (van EMFields.com):

I did find this a bit confusing and lacking in context, but I think it relates to yesterday's vote in the EESC, and seems to be a lobbying letter to members of the committee.


Anyway, the final text adopted and voted positive can be found here. The summary (more or less) is 

  1. the overwhelming medical and scientific opinion is that there is no conclusive evidence to link the wide range of symptoms described as EHS to electromagnetic or radiofrequency exposure (EMF). 

Ja, dat klopt, zolang het niet serieus wordt onderzocht!
En niemand schijnt aanstalten te maken.
Veel woorden, geen daden!

In de verklaring van het EESC staat:

At its January plenary session, the EESC adopted an opinion on electromagnetic hypersensitivity syndrome (EHS) which recognises the distress being suffered by people in Europe who believe they are affected. The opinion, which was adopted by 136 votes to 110 with 19 abstentions, calls for sympathetic and appropriate treatment and support for this condition.

Although the EESC opinion says that radiofrequency exposure is not causally linked to EHS symptoms, it urges continuance of the precautionary principle through regulation and advisory work, particularly as further research is still needed to accumulate evidence concerning any potential health impact from long-term exposure.

The EESC opinion on electromagnetic hypersensitivity syndrome points out that further substantial research is ongoing to understand the problem and its causes. It also notes that the European Commission’s Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) has performed an extensive analysis of this issue and will shortly be completing its latest opinion which draws on a broad public consultation. The opinion will soon be adopted and will be published on the SCENIHR website (http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/index_en.htm).

Er is geen reden tot gejuich, want er is geen verband gelegd tussen EHS en EMV!