Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.
www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

27 -03 -2015: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd
Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html en Pagina11w.html en
Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html


Het voorlaatste staat op Pagina11EE.html

01-03-2015 Brains machines

Wij hebben nu zo'n 17 jaar ervaring met verschillende biorresonantie of frequentie therapie machines.
Veelal dien je daarbij frequenties toe voor een bepaalde aandoening.
Een probleem daarbij is om te weten welke aandoening of ziekte behandeld dient te worden.
Als je bijvoorbeeld pijn in de rug hebt, is de vraag waardoor dat veroorzaakt zou kunnen worden.
Zijn het de wervels, of de nieren of de gal of lever, die dat veroorzaken?
Met de F-Scan kan men met een zg. DIRP een beperkte diagnose vinden, meestal gebaseerd op virussen, wormen bacteriën of schimmels, maar de werkelijke oorzzak ken je nog niet.

Ook als je bepaalde medicamenten inneemt voor een bepaalde aandoening, kan het voorkomen, dat je er ergens anders last van kunt hebben, een contra-indicatie.
(Zelf kreeg ik eens medicamenten voorgeschreven, die voor een bepaald onderdeel wel werkten, maar waardoor na enige tijd mijn voeten en enkels enorm gingen opzwellen.)

Met die problematiek hebben we nu korte metten gemaakt.
Met een investering van ca. US$ 1000,- is eenieder in staat om zelf een volledige *body scan* uit te voeren.
Met het opzetten van een speciale hoofdtelefoon wordt het hele lichaam gescand.
(Daar voelt men niets van. Zelfs een aantal elektrosensitieven merkt er niets van)
Vele organen, beenderen, wervels, weefsels, cellen, chromosomen en DNA worden zo afzonderlijk gescand. Hun energie niveau wordt weergegeven, cijfermatig van 1 t/m 6.
1 is goede energie niveau, 5 is slecht en 6 is heel slecht.
Zie halverwege: Pagina305.html

Het systeem bevat een zg. Vegetotest, een soort *voorspeller*.
Wanneer men dat op een orgaan of aandoening of supplement toepast, kan hij aangeven, of het lichaam zelf in staat is om verbetering aan te brengen of niet.

Vervolgens kan men van ieder gescand item een Analyse bekijken.
Daar kan men aflezen hoe ernstig de aandoeningen zijn, hoe lang men die al heeft, en welke direct behandeld dienen te worden.
Hoe lager de waarde in Analyse, hoe slechter men er voorstaat.
Hoe hoger de waarde, hoe beter. Aan de hoogte van een waarde in de Analyse, kan men zelfs afleiden in hoeverre een aandoening er aan gaat komen, over bijvoorbeeld 3 of 5 jaar. En kan men e.e.a. voor zijn.
Via Pathomology krijgt men dan een lijst met aandoeningen te zien.
Alle Analyse waardes onder de 0,425 zijn 98% correct! En dienen behandeld te worden, door het energieniveau te verhogen.
Dat gebeurt via Meta Therapy. Visueel kan men dan op het gescande item zien in welke mate er verbetering optreedt, of niet, indien de waardes van bv. 6 teruggaan naar 4 en 3.
Via Microorganisms krijgt men een lijst met microorganismes te zien. Hier kan men bij de kwalijke het energieniveau verminderen.
Zelfs aurakleuren kunnen getoond worden, evenals psychische elementen.

De *Brains machine* bevat een cup.
Hierin kan men dingen, zoals bv. pillen leggen, en via Vegetotest checken of die voor een bepaald orgaan geschikt zijn, en tevens ook voor andere organen.
Men kan van een orgaan of een aandoening de frequentiecurve omgekeerd (Inverse) in een medium plaatsen, bv water, alcohol, suiker of paraffine.

Voorts omvat het systeem een enorme bibliotheek aan geneesmiddelen en andere zaken van vele verschillende fabrikanten van over de hele wereld. De verscheidenheid is overweldigend, tot kristallen en Bach bloesems toe.
Eerst dienen die middels de Vegetotest gecheckt te worden of ze geschikt zijn, waarna men ze vervolgens in de cup hun bijbehorende frequentiecurves in water, alcohol, suiker of paraffine kan plaatsen, als een volwaardig homeopatisch middel. Digitale homeopathie!
De bibliotheek omvat zelfs geneesmiddelen, die niet meer in de handel zijn.
Het is belangrijk om een gekozen *remedy* voor een bepaalde aandoening in een bepaald orgaan, tevens te checken of er geen *weakening* op andere organen, zoals de darmen, lever/gal, etc. optreden.
Dat is belangrijk, want zulke aangemaakte medicijnen hebben een sterke werking, en zonder een goede check kan het wel eens verkeerd uitpakken op andere organen.

Het is allemaal visueel heel goed te volgen, en je kunt precies zien waar je mee bezig bent.
Wij hebben zeer opmerkelijke resultaten geboekt, ook bij elektrosensitieven.
Bij elektrosensitieven is het interessant om de achterliggende oorzaken van hun gevoeligheid te kunnen opsporen en behandelen.
Ik verkoop deze systemen niet, maar help gebruikers op weg en heb daarvoor een speciaal internationaal Forum opgezet, wat goed bezocht wordt.
Bij de door mij aangehaalde bedrijven, hebben ik en anderen goede ervaringen, ook qua service.

Wanneer we geen ongeluk krijgen, zullen wij zo minstens 100 jaar worden, als we dat al zouden willen.
Het enige nadeel is, dat er veel tijd in gaat zitten, wil je veel zaken bekijken.

Als je de investering alleen al afzet tegen de huidige aankoop van voedingssupplementen, is die snel geamortiseerd.
Tja, alles heeft met frequenties te maken.

Naschrift: 06-03-2015:

Gezien het uitblijven van reacties, is er duidelijk weinig animo om zelf je gezondheid te controleren, en bij te sturen. Men gaat liever af op zorgverleners, dan dat men zelf wat alternatiefs probeert.

06-03-2015 Studie tumor promotie

Al vaker heb ik gesteld dat zendmasten geen kanker veroorzaken.

Maar dat elektrosmog wel in staat is om reeds aanwezige tumoren versneld te laten groeien.
(Donna Fisher 5 jaar, Samuelk Milham 3 jaar!)
Nu is er een nieuwe studie verschenen, die aantoont dat de groei van bestaande tumoren inderdaad door EMV versneld kan worden.
Men mag echter niet de conclusie trekken dat tumoren daardoor kunnen onstaan.

Bremen, 6.3.2015. Höhere Tumorraten durch elektromagnetische Felder: Forscher der Jacobs University identifizieren Effekte unterhalb bestehender Grenzwerte

Elektromagnetische Strahlung fördert das Wachstum von Tumoren in Mäusen. Das zeigt eine aktuelle Studie von Forschern der Jacobs University im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz, die heute veröffentlicht wurde. Die Daten der Wissenschaftler aus Bremen bestätigen nicht nur eine Pilot-Studie des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) aus dem Jahr 2010, sondern erweitern die bisherigen Erkenntnisse um zwei wichtige Ergebnisse.

In einer Studie an Mäusen konnten der Biologe Prof. Dr. Alexander Lerchl und sein Team nachweisen, dass durch krebserregende Substanzen verursachte Tumorraten deutlich erhöht sind, wenn die Tiere lebenslang elektromagnetischen Feldern ausgesetzt wurden, wie sie etwa Mobiltelefone erzeugen. „Die vom Fraunhofer-Institut 2010 entdeckten Effekte auf Tumore der Leber und der Lunge wurden vollauf bestätigt“, sagt Lerchl, der die Untersuchung gemeinsam mit Kollegen der Jacobs University und der Universität Wuppertal durchgeführt hat. „Außerdem haben wir eine signifikant höhere Rate von Lymphomen festgestellt“, erläutert der Wissenschaftler die neuen Ergebnisse. Zudem seien einige der Effekte auch bei Feldstärken unterhalb der bestehenden Grenzwerte gefunden worden.

Alexander Lerchl deutet die aktuellen Befunde allerdings nicht als Beleg dafür, dass durch Handynutzung Krebs verursacht wird.
Unsere Studie zeigt, dass Mobilfunkfelder die Ausbreitung bereits vorhandener Tumore verstärken. Für die Annahme, dass sie Krebs verursachen können, gibt es hingegen bislang keine Hinweise“, betont der Biologe, der bereits zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Thematik veröffentlicht hat. Zusätzliche Forschungsprojekte seien notwendig, um die Ursachen der neuen Befunde abzuklären. „Wir können die beschriebenen Effekte eindeutig nachweisen. Nun müssen weitere Untersuchungen die Wirkmechanismen aufklären“, so Lerchl.

Studie von Prof. Dr. Alexander Lerchl (2015)

Studie des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) (2010)

Naschrift: 08-03-2015:

Men dient deze studie wel juist te interpreteren. En Powerwatch heeft dat niet juist gedaan.
Lerchl heeft de studie van Tillmann gerepliceerd.
Men zou denken, de grenswaarde voor UMTS is 10 W/m². Dan zouden 4,8 W/m² ongeveer 50% van de grenswaarde bedragen.
Maar bij Tillmann was de waarde 4,8 W/m², hetgeen overeenkomt met ca. 0,4 W/kg en niet met 0,04 W/kg.

Wanneer een mens door een UMTS-veld met 4,8 W/m² vermogensdichtheid loopt, dan absorbeert die mens ongeveer 0,04 W/kg (50 procent van de totale lichaams-grenswaarde 0,08 W/kg SAR).
Een muis, die naast deze persoon door datzelfde veld loopt, absorbeert daarentegen niet dezelfde
0,04 W/kg, maar, daar ze kleiner en tevens de UMTS-golflengte veel nader is, 10-maal meer belasting, namelijk 0,4 W/kg.

Een cocarcinogene substantie kan een tumorpromotor zijn, maar hoeft dat niet te zijn.
Omgekeerd kan een tumorpromotor helemaal GEEN cocancerogeen zijn.
Met andere woorden, een promotor kan geen kanker veroorzaken, maar slechts aanwezige kanker *promoten*, versnellen in groei.
EMV kan dus als een tumorpromotor werken, maar deze studie heeft NIET bewezen dat EMV tumoren veroorzaken. De door StopUMTS aangehaalde titel:
*RF EMFs produce clear co-carcinogenic effects* is onjuist en zou moeten luiden:
RF EMFs produce promoting carcinogenic effects.
Dat is wat de Lerchl studie aantoonde.

Het maakt een groot verschil of:
- EMV kanker kan veroorzaken, of
- EMV aanwezige kanker doet versnellen in groei (Lerchl studie).

UIteraard ziet StopUMTS en Powerwatch liever allebei gebeuren, maar dat is nog steeds niet aangetoond.

Enfin, als ik lang genoeg wacht, worden mijn beweringen op den duur door wetenschappelijke studies van anderen bevestigd. ;o)

07-03-2015 Elektrosensitiviteit

De problematiek van elektrogevoeligen is heel simpel, maar wil niet geaccepteerd worden.

Niet door de overheden en niet door de elektrogevoeligen zelf.

Het is helemaal niet moeilijk om op overtuigende manier aan te tonen dat elektrosmog wat doet met ons lichaam. Dat kan zelfs heel wetenschappelijk aangetoond worden.

De crux is echter om aan te tonen dat deze effecten inderdaad *schadelijk* zijn.
Er zijn heel veel aanwijzingen dat er wat gebeurt, maar nog nooit is wetenschappeliujk aangetoond dat de effecten inderdaad schadelijk zijn.
Die *schadelijkheid* dient door medici vastgesteld te worden; niet door natuurkundigen, niet door biologen, niet door Telecom-providers, niet door mensen van de KEMA of Agentschap Telecom, en al helemaal niet door politici en kooplieden van een ministerie van Economische Zaken.

De elektrosensitieven klagen wel over hun dagelijkse symptomen, maar de meeste artsen nemen dat niet serieus, en als ze al wel doen, hebben zij geen houvast om dat vast te leggen, laar staan te diagnostiseren.

Zij hebben zich nog helemaal niet bekommerd om de grenzen vast te leggen.
Nee, kanker is niet zo belangrijk, en reikt ook veel te ver om na te kunnen gaan.
Ja, de dagelijkse kwellingen zijn al voldoende om zich zorgen te maken. De daarbij optredende symptomen zijn geen futilitieten, maar hebben een diepgaandere oorzaak.
Deze patienten zijn gewoon *ziek*, en dat willen of kunnen de artsen niet zien.
Therapeuten daarentegen kunnen dat, wanneer ze dat willen, wel degelijk zien, en een aantal is ook in staat dat te behandelen.
De meeste reguliere artsen halen daar hun neus voor op, omdat zulks vaak iets *alternatiefs* is.
Elektrosensitiviteit is redelijk goed te behandelen.

Als je zo eens rondkijkt, is het opmerkelijk, dat er zoveel *alternatieven* bezig zijn, en het aantal *coaches* groeit met de dag. Komt dat, omdat men zo tevreden is over de reguliere geneeskunde?
Waarom gaan er zoveel mensen naar alternatieve behandelaars, en waarom blijven ze dat doen?

Over kanker het volgende:
Ty Bollinger heeft een aantal arten en specialisten omtrent de behandeling van kanker geinterviewed, en dat op DVD's gezet. Zoiets zet men hier het liefst op de Index. Omdat er andere goed werkende methodes van behandeling zijn dan chemo an bestraling.
Hij geeft ook regelmatig tips. Hieronder enkele:
http://thetruthaboutcancer.com/the-cancer-oxygen-connectionoxygen-to-kill-cancer/
http://thetruthaboutcancer.com/understanding-four-stages-cancer/
http://thetruthaboutcancer.com/what-really-causes-cancer/
http://thetruthaboutcancer.com/fight-cancer-live-healthier-life-celery/
http://thetruthaboutcancer.com/avoid-cancer-fungi-mushrooms/
http://thetruthaboutcancer.com/3-super-berries-cause-cancer-cells-self-destruct/
http://thetruthaboutcancer.com/cancer-prevention-steps-you-never-thought-of/

En dan een artikel op de BBC gepubliceerd:
http://www.bbc.com/future/story/20150306-the-mystery-of-vanishing-cancer

Met een *Brains machine* kun je gemakkelijk zelf vaststellen of je kanker hebt, of dat het er aan zou gaan komen, de komende jaren. Het leuke is, dat je precies kunt zien waar in het lichaam, bij welk orgaan of welke cellen, zelfs in welke DNA.

16-03-2015 Censuur

In de media wordt heel weinig over de gezondheidsgevolgen door elektrosmog bericht.
Er zijn echter veel studies en interviews ondernomen, waar we echter niets over mogen vernemen.

Prof. Meyl heeft dat in een voordracht voor de vereniging *Anti-Zensur-Koalition* uitgelegd waarom dat zo gebeurt. Deze lezing heeft een aantal zeer interessante aspecten.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=aNwax-eMbOg#t=821

Het thema longitudinale golven komt ook hier weer ter sprake. En smartphones.
Ook sluit het mooi aaan op de eerder besproken *Brains Machine*.

Ook ik heb in het verleden ervaren dat een journalist een goed artikel geschreven had, welke echter door de hoofdredacteur geweigerd werd voor publicatie.
En andere journalisten, die een slecht artikel geschreven hadden, wilden niets weten over hoe de situatie werkelijk is.
En zo blijkt de hoofdredacteur van de Telegraaf een loopjongen aan de halsband van de Amerikanen, en verkondigd hun leugens als waarheid.
Gelukkig zijn er ook nog kritische media, die wèl betere objectieve informatie bremngen.
Zoals bv Wanttoknow.nl

27-03-2015 Copy & Paste

Ook al gebruikt men Copy&Paste met mededelingen van bv. Diagnose-Funk, dan zijn die mededelingen nog niet waar.

StopUMTS heeft zo zonder commentaar de mededeling : *REFLEX-Studie juristisch bestätigt* op haar website geplaatst, alsof dat een vaststand feit is.
Deze mededeling is echter helemaal niet juist. Het is pure misleiding.

De rechtbank heeft zich helemaal niet met de Reflex studie zelf bemoeid.
De rechters hebben zich helemaal niet uitgesproken of de uitkomsten van de Reflex Studie juist zijn of niet.
Het enige wat zij beoordeeld hebben is het feit, dat zij niet konden vaststellen of mevr. Kratochvil (eh. Diem) nu wel of niet gesjoemeld had. (Ik heb het vonnis wèl helemaal gelezen!)

Mevr. Kratochvil claimde dat zij in haar eer was aangetast, en aangezien de rechtbank niet kon vaststellen of zij inderdaad met de gegevens gesjoemeld had of niet, wees de rechtbank haar eis toe.
Niks verklaring over de juistheid van de Reflex studie.

Hieronder een uitleg uit Duitsland:

Prof. Adlkofer hat zuletzt kein Glück gehabt, zwei dezidierte "Reflex"-Replikationen sind gescheitert, die von ihm immer wieder als Reflex-Bestätigung ins Gespräch gebrachte Fanzellitti-Studie ist keine Replikation, dieses Wort taucht in der Studie kein einziges mal auf. Wissenschaftlich steht es also denkbar schlecht um "Reflex", deshalb jetzt der Versuch, aus dem Urteil im Streit Kratochvil vs. Lerchl Kapital zu schlagen. Man muss mMn aber schon ziemlich dämlich sein, um auf diesen durchsichtigen Trick herein zu fallen. Dass Diagnose-Funk diese Täuschung verbreitet, finde ich nicht überraschend.

Wenn aber das Urteil nicht die Ergebnisse von "Reflex" bestätigt, was dann? Auf Seite 13 des Urteils steht die Antwort:

Zur Überzeugung der Kammer steht demnach nicht fest, dass die Klägerin Daten erfunden hätte.

Das ist alles. Die von den Beklagten vorgelegten Beweise sind aus Sicht der Kammer nicht ausreichend gewesen, der Klägerin ein Erfinden von Daten nachzuweisen. Das aber ist nichts Neues, zwei Untersuchungskommissionen kamen zuvor zum selben Ergebnis. Zum Beispiel die OeAWI, sie schrieb 2010:

Die Kommission konnte auf dieser Grundlage den von Herrn Lerchl erhobenen Fälschungsvorwurf weder bestätigen noch entkräften.

Die OeAWI schrieb der Wissenschaft aber auch ins Pflichtenheft:

Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft in diesem Feld noch zu keinem abschließenden Erkenntnisstand gelangt ist und insofern weitere sorgfältig geplante und durchgeführte wissenschaftliche Untersuchungen notwendig sind, um die eventuell bestehenden Zusammenhänge zwischen elektromagnetischer Strahlung und Zellschädigungen sowie deren Ursachen aufzuklären.

Gesagt, getan: 2013 scheiterten gleich zwei "Reflex"-Replikationsversuche. Womit bislang sämtliche dezidierten Replikationen der Berliner/Wiener "Reflex"-Teilstudien scheiterten. Damit steht zwar noch immer nicht fest, ob bei "Reflex" Daten gefälscht wurden und wenn ja von wem, aber es ist offensichtlich, dass mit "Reflex" etwas nicht stimmen kann. Die freche Umdeutung des Urteils von Hamburg durch das Adlkofer-Sprachrohr Diagnose-Funk ändert daran nichts.

Grandios finde ich, wie Diagnose-Funk Lerchls jüngste Studie mit "Reflex" in Verbindung bringt:

Jüngst von ihm [Lerchl, Anm.] vorgelegte Forschungsergebnisse weisen wie die REFLEX-Studie auf eine krebsfördernde Wirkung der Mobilfunkstrahlung weit unterhalb der Grenzwerte hin [...]

Wie bei Diagnose-Funk Standard, stimmt an dieser Behauptung so gut wie Nichts: Das eine ist eine Zellstudie, das andere eine Tierstudie, das eine ist krebserregend, das andere krebsfördernd, das eine ist ohne Karzinogen, das andere mit, das eine ist nicht erfolgreich repliziert, das andere schon, das eine steht unter Fälschungsverdacht, das andere nicht, das eine wurde von einem Ex-Tabaklobbyisten initiiert, das andere nicht, das eine befeldete maximal 24 Stunden, das andere maximal ca. 11'515 Stunden – und so weiter und so fort ...

Conclusie: De rechtbank heeft geen oordeel over de Reflex-Studie gegeven!


Zo is er ook met Copy&Paste de mededeling van InfoNu.nl * Betere mobiele dekking in grensgebieden* op StopUMTS geplaatst, waarin vermeld is, dat er z'n 850.000 elektrogevoelige Nederlanders rondhuppelen.
Hoe komt men aan zo'n aantal?

Dat is over de duim gerekend een aanname van 5% van de bevolking.
Dat is volgens mijn inschatting een duizendtal te veel.
Alhoewel niet juist, maar past wel lekker in allerlei acties en demonstraties.
Zo van, als infoNu.nl dat beweert, dan zal het toch wel juist zijn.

Tja, objectieve en juiste correcte informatie is in Nederland toch moeilijk te vinden.
Weinigen kijken op bijvoorbeeld Wanttoknow.nl, rt.com en bbc.com/news

Naschrift: StopUMTS heeft mijn commentaar inmiddels bij hun artikel geplaatst.

27-03-2015 EHS & Lyme

StopUMTS heeft ook een artikel geplaatst: *EHS & Lyme: Elektrogevoeligheid en de ziekte van Lyme*.

Daar wil ik nog het volgende aan toevoegen:
Veel artsen hebben maar één soort kruit, en dat is anti-biotica.
Weliswaar in een aantal soorten en vormen, maar daar blijft het bij.
Therapeuten hebben veel meer in hun mars.

Lyme mag dan door de overheid erkend zijn, maar therapiën die echt werken heeft men nog niet.
Zelfs voor een goede methode om de ziekte van Lyme vast te stellen, moet men naar het buitenland.
Al met al, is de ziekte van Lyme een behoorlijk groot probleem.
En vaak is het een probleem om uit te vinden welk type antibiotica bij deze Lyme patient effectief kan zijn, want sommige kunnen zelfs averechts werken

Enkele EHS-ers maken zich zorgen over de Borrelia Burgdorferi (en 10 Borrelia varianten) en de Bartonella (waarvan mij 7 types bekend zijn).
Maar mij is gebleken bij analyses met de Brains Machine, dat in het rijtje Microorganismen een groot aantal ander *ongedierte* een nog grotere rol spelen in het ziektebeeld.

Ik wil maar aanduiden, dat in het ziektebeeld EHS & Lyme, de problematiek vele malen groter en ernstiger is, dan tot nu toe aangenomen werd.
En datzelfde geldt ook voor EHS-ers alleen. Die barsten ook van de grote hoeveelheden microorganismen.
En daar hebben weinig artsen weet van.
Maar sommige therapeuten wèl.
HIermee bedoel ik de microorganismen, nog afgezien van allerlei gebreken bij organen en cellen.

Ik heb eens geteld en kan met mijn Brains Machine al zo'n 150 verschillende microorganismen lokaliseren in organen, cellen, celmembramen tot chromosomen en DNA toe. En uiteraard hun *levensenergie* afknijpen, in ieder geval verminderen.

UIteraard is dat ook met een frequentie therapie apparaatje mogelijk, met Rife cq. Clark frequenties.
In Amerika is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in dergelijke DNA gerelateerde frequentiesets, die uitstekend werken, zoals ik persoonlijk meerdere malen heb ervaren (speciale griep bv.).
Enkele jaren geleden mocht ik twee dagen in het plaatselijke ziekenhuis verblijven. Bij thuiskomst echter kon ik geen 5 woorden spreken zonder dat ik moest hoesten. Van de huisarts heb ik verschillende soorten antibiotica mogen gebruiken, maar niets hielp. Toen ik het zat werd, heb ik een DNA-frequentieset laten komen voor de Staphylococcus aureus met strains MRSA. Binnen een week was het over, en bleef over!

 

28-03-2015 Protesteren

Al vaker heb ik gesteld dat het protesteren tegen zendmasten een nutteloze zaak is.
In de eerste plaats doen de gemeentes moeilijk, seponeren de rechtbanken evenals de Hoge Raad, en als men er dan eentje heeft kunnen tegenhouden, wordt de mast even verderop toch geplaatst.

Er is geen ontkomen meer aan. De *vrije* (??) lucht wordt helemaal dichtgetimmerd met allerlei frequenties, en de laatste *witte zones* zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Verhuizen of vluchten heeft dan helemaal geen zin meer.

Er is nu een *Global Union Against Radiation Deployment from Space (GUARDS)*

Zij stellen het volgende:

Five companies are gearing up to provide high-speed global WiFi coverage from space within the next three to four years. This would be an ecological and public health nightmare.
The companies include:

SpaceX: 4,000 satellites, 750 miles high
OneWeb: 2,400 satellites (648 satellites initially), 500-590 miles high
Facebook: Satellites, drones, and lasers
Google: 200,000(?) high altitude balloons (62,500 feet) (“Project Loon”)
Outernet: Low-orbit microsatellites

Honeywell, which already has signed a memorandum of understanding to become OneWeb’s first large customer—it plans to provide high-speed WiFi on business, commercial, and military aircraft throughout the world—has posted this on its website:

“OneWeb is building a constellation of more than 600 satellites, which will provide approximately 10 terabits per second of high-speed Internet access to billions of people around the world, even in the most remote areas. Once launched, OneWeb’s constellation will be the largest telecommunications constellation in orbit, enabling more capacity with higher speed and lower latency than any satellite technology to date”.

www.honeywellnow.com/2015/03/02/in-game-changing-new-partnership-honeywell-and-oneweb-bring-high-speed-in-flight-wifi-to-billions-worldwide/

Guards Press Release

Eens te meer blijf ik bij mijn standpunt, dat de enige oplossing is, om je eigen lichaam weerbaarder te maken tegen elektrosmog, door je beschadigde immuunsysteem te repareren.

02-04-2015 Witte zones

Hollanders zijn klagers, en doen dat meestal in stilte.
Klagen over alles en nog wat.

Maar als ze met een actie wat kunnen bereiken geven ze niet thuis.

Als je bij de regering aankomt voor allerlei projecten is er geen geld voor.
Het geluid is steeds: *Er geen geld voor*.

Nu is er de mogelijkheid om je stem te laten horen.
Wat je wilt is een project wat helemaal niets kost!
Er zijn helemaal geen kosten aan verbonden. Niks.

Wat gewild wordt is dat een bestaande toestand zo blijft zoals die nu is.
En de regering hoeft er helemaal niets voor te doen.

Ze dient enkel de bestaande toestand te laten zoals ze is.

Het gaat over de bereikbaarheid van 112 in zg, *witte zones*.

Witte zones zijn stralingsarme gebieden, waarvan er nog sporadisch enkele in het land voorkomen, en ook in grensgebieden.
Er zijn enkele mopperpotten, die vinden dat zij in onbewoonde gebieden slechte mobiele verbindingen hebben, en moeite hebben om 112 te bereiken.

Het komt niet in hun hersens op om bij pech bij de eerstvolgende boerderij te vragen of die met hun vaste telefoon de 112 willen bellen.

Witte zones zijn belangrijk omdat er een aantal personen zijn die aan een bepaalde allergie lijden, namelijk elektrogevoeligheid, en die zoeken hun heil in *witte zones*, om daar weer wat te kunnen opknappen.
Elektrogevoeligen zijn normale burgers die ook belasting betalen en recht hebben op een gezonde leefomgeving, net als ieder ander, maar lichamelijke klachten ervaren wanneer zij aan zg. *elektrosmog* worden blootgesteld.

Op 30 April is er een Kamerdebat in de TweedeKamer om over deze kwestie te spreken.
Het is zaak dat zoveel mogelijk personen een petitie ondersteunen om aan de met hun smartphone spelende politici duidelijk te maken dat dit een ernstige zaak is.

Stuur daarom een mail naar: wittezones112@gmail.com

Elektrosensitieven zijn als het ware asielzoekers in eigen land.

Ervaringsverhalen van elektrosensitieven staan op StopUMTS.nl

En een ondersteunende mail van u kost u ook niets!

Dus snel een sturen.

10-04-2015 Hufterig CPLD gedrag

Op StopUMTS valt te lezen dat er op 30 Mei een lezing wordt gehouden te Nijkerk.
Een lezing over elektrogevoeligheid. Elektrogevoeligheid nota bene.

Aanmelden via info@CPLD.nl en nu komt het: of 0625 680 869.
Dat is een mobiel telefoonnummer.
Dat is een gotspe.

Dat is hufterig gedrag.

Kijk, ik bel uit principe geen 06 nummers.

Het blijkt vaker, dat zogenaamde bestrijders van elektrosmog enkel via hun mobieltje te bereiken zijn.
Hoe hypocriet kun je niet zijn?

De vereniging CPLD in ieder geval. Kennelijk zijn ze niet in staat om een vast telefoonnummer te voorschijn te halen.
Tja, *het licht* heeft men bij CPLD nog niet gezien.
In ieder geval heeft men weinig benul van elektrosensitiviteit.

 

10-04-2015 Bedriegerij

Kijk eens op volgende link.

http://www.wanttoknow.nl/nieuws/tweede-kamer-antwoordt-ad-broere/

Opmerkelijk is de oorverdovende stilte in the TweedeKamer.

 

15-04-2015 NLS

Zoals ik reeds op 01-03-2015 schreef kan men met een NLS *Brains Machine* zelf de gezondheid controleren en behandelen. (Non Linear DIagnose System)

Zelfs elektrosensitieven hebben er baat bij.

Ik schreef aan een bekende wetenschapper:
 
With a Quantum Magnetic Analyser I can measure a person within 2 minutes.
I obtain so some 240 Biomarkers.
Among them an Electromagnetic Radiation Factor, and the Fat Content of the Liver (which increases by elektrosmog), plus quite an interesting number of data.

(Zo kon ik bewijzen dat een elektrosensitieve persoon gevoelig is voor een uitgeschakelde LED zaklamp, vanwege de oplaadbare accu.)

 
I also have three different NLS systems. (Non Linear Diagnose System).
So I can scan a person
Next  this person will be exposed to an elektrosmog source ( blind or not, does not matter).
After f.i. 10 minutes exposure, a new scan will be made.
I can see exactly where in the body something has changed, in organs, tissues, cells, chromosomes, DNA and RNA.
By looking at the set of chromosomes, I can pick the chromosomes which have changed.
By picking the bad one, I can further look at the corresponding DNA fragments.
An Analysis of CSS values can detemine how much where has changed, and which disease has raised in value.
I had planned to do such a study, which needs a lot of work, but since the communities are not interested, and only want their energy in protesting, I canceled the project.
 
Look halfway at: http://www.milieuziektes.nl/Pagina305.html
 
I have found that electrosensitives who claim to have Lyme Disease, and are worried about the  Borrelia burgdorferi and the Bartonella, where I have found that they indeed do have these, but at a much threatening level many other microorganisms.
Which can be treated with bioresonance treatment.
 
One cannot only see how the present situation is, but also what can be expected in three to five years from now. There is a large library to make your own homeopathic medicine.
(Even of remedies which are not on the market anymore.)
We and others have great results.
 
Antwoord:
Thanks! Very interesting, dear Charles, but you need to verify it in controlled set-ups to get the attention of conventional science and clinical medicine, I'm afraid.

Tja, maar de meeste elektrogevoeligen blijven liever naar hun dokter lopen, die hen echter niet kan helpen.
En niemand is kennelijk in een dergelijke studie geinteresseerd.
Men wil enkel nog zwakjes protesteren.

 

19-04-2015 Meetspecialisten

Er lopen nogal wat personen rond, die zich een meter van Gigahertz hebben aangeschaft en zich nu meetspecialist noemen.

Feit is, dat deze personen zich niet bekwaamd hebben in het onderzoeken van elektrosensitiviteit.
Bedoeld worden hier de feitelijke oorzaken van de gevoeligheid, welke vaak heel anders kunnen liggen dan aanvankelijk gedacht.
Ja, zij hebben wel eens gehoord over een aantal optredende symptomen, en proberen daar met bepaalde afschermingen wat tegen te doen, maar dat zijn geen oplossingen voor langeduur.
Ook worden de elektrosensitieven niet beter.
Ja, even wel, maar later komen de klachten terug.
Oh ja, men hanteert de SBM2008, echter die is heel beperkt, en laat een aantal elektrosmog bronnen links liggen en benoemt die helemaal niet.
Ook worden hier de meest schadelijke frequenties niet genoemd, omdat die met bovengenoemde meters NIET gevonden kunnen worden.
Ook kan het gebeuren dat bepaalde maatregelen juist een averechtse werking hebben, zeker bij heel gevoelige personen.

Wat deze meetspecialisten ook niet weten, is het feit dat er naast zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems/routers, smartphones en tablets, ook nog geheel andere elektrosmog bronnen zijn, die zij niet kunnen meten.

Ook is het zo, dat men zich kan wapenen tegen bovengenoemde elektrosmog bronnen, en er wat minder gevoelig voor kan worden, maar het blijft een feit, dat men voor die andere bronnen, die weliswaar zwakke velden hebben, toch heel gevoelig kan zijn.
En daar zijn aparte maatregelen voor nodig. Heel aparte.

Een feit blijft ook, dat een aantal elektrosensitieven, die nu NIET meer gevoelig zijn voor zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems/routers, smartphones en tablets, toch nog WEL behoorlijk gevoelig blijven voor bepaalde zwakke velden, nauwelijks meetbaar met speciale apparatuur, en die een behoorlijke impact op het lichaam kunnen hebben.
En daar helpen die bijzondere maatregelen goed tegen.

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

 

26-03-2015 Hypoxia

Onze onverdroten politici, die klaarblijkelijk alleen maar kijken naar hun eigen zakken, hebben kennelijk een aatla JSF vliegtuigen gekocht. Nou ja, niet gekocht, want als je iets koopt krijg je dat ook binnen afzienbare tijd geleverd. Nee, men heeft een aankoop bevestiging getekend, zonder exact te weten wanneer er geleverd gaat worden.
Och dat is allemaal niet zo erg. Uiteindelijk zullen de JSF's mooi staan op vilegvelden, alleen zal er nooit mee gevlogen worden. De piloten krijgen er negenmaal meer last van HYPOXIA.

Zie artikel. van Dan Ward. f_35_stealth_fighter

Forget the enormous cost overruns.
Excuse the epic schedule delays.
Overlook the disturbing performance limitations.
Let’s assume the Pentagon somehow comes up with enough money to pay for the F-35 Joint Strike Fighter. Suppose further the F-35 eventually passes all its test and evaluation milestones and the appropriate authorities make the appropriate Initial Operational Capability and Final Operational Capability declarations.

Despite these optimistic assumptions, this best case scenario for the F-35 still contains a rather significant flaw, an elephantine turd in the proverbial punchbowl. It comes down to a single word - hypoxia.

See, the U.S. Air Force grounded its F-22 stealth fighter fleet in May 2011 because pilots were displaying strangulation-like hypoxia symptoms at a rate nine times higher than the crews of other fighter jets. The grounding lasted for four months, during which time “the most capable aircraft in the world” was unflyable.

Then the secretary of defense stepped in and lifted the grounding while establishing tight restrictions on how pilots could fly the jet — not because engineers had isolated and solved the problem, but because if the situation had lasted much longer, the pilots would have lost their certifications, leaving the Air Force with a fleet of unusable aircraft and a cadre of unqualified pilots.

Hypoxia:
Changes in the color of your skin, ranging from blue to cherry red.
Confusion.
Cough.
Fast heart rate.
Rapid breathing.
Shortness of breath.
Sweating.
Wheezing.

Wikipedia heeft het over:
In severe hypoxia, or hypoxia of very rapid onset, ataxia, confusion / disorientation / hallucinations / behavioral change, severe headaches / reduced level of consciousness, papilloedema, breathlessness, pallor, tachycardia and pulmonary hypertension eventually leading to the late signs cyanosis, slow heart rate / cor ...

Tegelijkertijd is er een bericht, dat de Chinezen hard aan het werken zijn aan hun wapenindustrie.
Zie artikel: Rising China arms exports threaten US influence worldwide

 

02-01-2015 2015

Het is nu al weer 2015, een volledig nieuw jaar.

Het afgelopen jaaar, 2014, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen bij gekomen, die de toestanden van elektrosensitieve personen weer een heel stuk draaglijker kunnen maken.

Typerend daarbij is dat het merendeel van de zg. elektrogevoeligen daar helemaal niets van wil weten, en stug blijft doorgaan met klagen en protesteren.
Tja, *wie niet horen wil, moet maar voelen*, is een oud spreekwoord.

Ook typerend is, dat ik op 17-12-2014 geschreven heb, dat er criteria bestaan, aan de hand waarvan de arts kan bepalen in hoeverre een aandoening als bijvoorbeeld slapeloosheid of chronische hoofdpijn inderdaad schadelijk voor de gezondheid is.
Men dient zelf dan voor de relatie elektrosmog-aandoening te zorgen.

Nu is er dus een handvat om de schadelijkheid aan te tonen, en kennelijk interesseert het niemand, want niemand heeft geinformeerd welke criteria dat nu precies zijn.

Naast het feit dat er omtrent de longitudinale golven nu veel meer bekend is, en er hieromtrent steeds nieuwere technieken zijn gevonden, blijkt ook tevens dat de zg. *Brains Machines* een enorme vooruitgang met zich hebben meegebracht. Ook daarmee kunnen onderliggende oorzaken van elektrosensitiviteit zeer inzichtelijk worden gevonden en aangepakt.