Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.
www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

19 -04 -2015: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html en Pagina11w.html en
Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html


Het voorlaatste staat op Pagina11FF.html

01-03-2015 Brains machines

Wij hebben nu zo'n 17 jaar ervaring met verschillende biorresonantie of frequentie therapie machines.
Veelal dien je daarbij frequenties toe voor een bepaalde aandoening.
Een probleem daarbij is om te weten welke aandoening of ziekte behandeld dient te worden.
Als je bijvoorbeeld pijn in de rug hebt, is de vraag waardoor dat veroorzaakt zou kunnen worden.
Zijn het de wervels, of de nieren of de gal of lever, die dat veroorzaken?
Met de F-Scan kan men met een zg. DIRP een beperkte diagnose vinden, meestal gebaseerd op virussen, wormen bacteriën of schimmels, maar de werkelijke oorzzak ken je nog niet.

Ook als je bepaalde medicamenten inneemt voor een bepaalde aandoening, kan het voorkomen, dat je er ergens anders last van kunt hebben, een contra-indicatie.
(Zelf kreeg ik eens medicamenten voorgeschreven, die voor een bepaald onderdeel wel werkten, maar waardoor na enige tijd mijn voeten en enkels enorm gingen opzwellen.)

Met die problematiek hebben we nu korte metten gemaakt.
Met een investering van ca. US$ 1000,- is eenieder in staat om zelf een volledige *body scan* uit te voeren.
Met het opzetten van een speciale hoofdtelefoon wordt het hele lichaam gescand.
(Daar voelt men niets van. Zelfs een aantal elektrosensitieven merkt er niets van)
Vele organen, beenderen, wervels, weefsels, cellen, chromosomen en DNA worden zo afzonderlijk gescand. Hun energie niveau wordt weergegeven, cijfermatig van 1 t/m 6.
1 is goede energie niveau, 5 is slecht en 6 is heel slecht.
Zie halverwege: Pagina305.html

Het systeem bevat een zg. Vegetotest, een soort *voorspeller*.
Wanneer men dat op een orgaan of aandoening of supplement toepast, kan hij aangeven, of het lichaam zelf in staat is om verbetering aan te brengen of niet.

Vervolgens kan men van ieder gescand item een Analyse bekijken.
Daar kan men aflezen hoe ernstig de aandoeningen zijn, hoe lang men die al heeft, en welke direct behandeld dienen te worden.
Hoe lager de waarde in Analyse, hoe slechter men er voorstaat.
Hoe hoger de waarde, hoe beter. Aan de hoogte van een waarde in de Analyse, kan men zelfs afleiden in hoeverre een aandoening er aan gaat komen, over bijvoorbeeld 3 of 5 jaar. En kan men e.e.a. voor zijn.
Via Pathomology krijgt men dan een lijst met aandoeningen te zien.
Alle Analyse waardes onder de 0,425 zijn 98% correct! En dienen behandeld te worden, door het energieniveau te verhogen.
Dat gebeurt via Meta Therapy. Visueel kan men dan op het gescande item zien in welke mate er verbetering optreedt, of niet, indien de waardes van bv. 6 teruggaan naar 4 en 3.
Via Microorganisms krijgt men een lijst met microorganismes te zien. Hier kan men bij de kwalijke het energieniveau verminderen.
Zelfs aurakleuren kunnen getoond worden, evenals psychische elementen.

De *Brains machine* bevat een cup.
Hierin kan men dingen, zoals bv. pillen leggen, en via Vegetotest checken of die voor een bepaald orgaan geschikt zijn, en tevens ook voor andere organen.
Men kan van een orgaan of een aandoening de frequentiecurve omgekeerd (Inverse) in een medium plaatsen, bv water, alcohol, suiker of paraffine.

Voorts omvat het systeem een enorme bibliotheek aan geneesmiddelen en andere zaken van vele verschillende fabrikanten van over de hele wereld. De verscheidenheid is overweldigend, tot kristallen en Bach bloesems toe.
Eerst dienen die middels de Vegetotest gecheckt te worden of ze geschikt zijn, waarna men ze vervolgens in de cup hun bijbehorende frequentiecurves in water, alcohol, suiker of paraffine kan plaatsen, als een volwaardig homeopatisch middel. Digitale homeopathie!
De bibliotheek omvat zelfs geneesmiddelen, die niet meer in de handel zijn.
Het is belangrijk om een gekozen *remedy* voor een bepaalde aandoening in een bepaald orgaan, tevens te checken of er geen *weakening* op andere organen, zoals de darmen, lever/gal, etc. optreden.
Dat is belangrijk, want zulke aangemaakte medicijnen hebben een sterke werking, en zonder een goede check kan het wel eens verkeerd uitpakken op andere organen.

Het is allemaal visueel heel goed te volgen, en je kunt precies zien waar je mee bezig bent.
Wij hebben zeer opmerkelijke resultaten geboekt, ook bij elektrosensitieven.
Bij elektrosensitieven is het interessant om de achterliggende oorzaken van hun gevoeligheid te kunnen opsporen en behandelen.
Ik verkoop deze systemen niet, maar help gebruikers op weg en heb daarvoor een speciaal internationaal Forum opgezet, wat goed bezocht wordt.
Bij de door mij aangehaalde bedrijven, hebben ik en anderen goede ervaringen, ook qua service.

Wanneer we geen ongeluk krijgen, zullen wij zo minstens 100 jaar worden, als we dat al zouden willen.
Het enige nadeel is, dat er veel tijd in gaat zitten, wil je veel zaken bekijken.

Als je de investering alleen al afzet tegen de huidige aankoop van voedingssupplementen, is die snel geamortiseerd.
Tja, alles heeft met frequenties te maken.

Naschrift: 06-03-2015:

Gezien het uitblijven van reacties, is er duidelijk weinig animo om zelf je gezondheid te controleren, en bij te sturen. Men gaat liever af op zorgverleners, dan dat men zelf wat alternatiefs probeert.

27-03-2015 EHS & Lyme

StopUMTS heeft ook een artikel geplaatst: *EHS & Lyme: Elektrogevoeligheid en de ziekte van Lyme*.

Daar wil ik nog het volgende aan toevoegen:
Veel artsen hebben maar één soort kruit, en dat is anti-biotica.
Weliswaar in een aantal soorten en vormen, maar daar blijft het bij.
Therapeuten hebben veel meer in hun mars.

Lyme mag dan door de overheid erkend zijn, maar therapiën die echt werken heeft men nog niet.
Zelfs voor een goede methode om de ziekte van Lyme vast te stellen, moet men naar het buitenland.
Al met al, is de ziekte van Lyme een behoorlijk groot probleem.
En vaak is het een probleem om uit te vinden welk type antibiotica bij deze Lyme patient effectief kan zijn, want sommige kunnen zelfs averechts werken

Enkele EHS-ers maken zich zorgen over de Borrelia Burgdorferi (en 10 Borrelia varianten) en de Bartonella (waarvan mij 7 types bekend zijn).
Maar mij is gebleken bij analyses met de Brains Machine, dat in het rijtje Microorganismen een groot aantal ander *ongedierte* een nog grotere rol spelen in het ziektebeeld.

Ik wil maar aanduiden, dat in het ziektebeeld EHS & Lyme, de problematiek vele malen groter en ernstiger is, dan tot nu toe aangenomen werd.
En datzelfde geldt ook voor EHS-ers alleen. Die barsten ook van de grote hoeveelheden microorganismen.
En daar hebben weinig artsen weet van.
Maar sommige therapeuten wèl.
HIermee bedoel ik de microorganismen, nog afgezien van allerlei gebreken bij organen en cellen.

Ik heb eens geteld en kan met mijn Brains Machine al zo'n 150 verschillende microorganismen lokaliseren in organen, cellen, celmembramen tot chromosomen en DNA toe. En uiteraard hun *levensenergie* afknijpen, in ieder geval verminderen.

UIteraard is dat ook met een frequentie therapie apparaatje mogelijk, met Rife cq. Clark frequenties.
In Amerika is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in dergelijke DNA gerelateerde frequentiesets, die uitstekend werken, zoals ik persoonlijk meerdere malen heb ervaren (speciale griep bv.).
Enkele jaren geleden mocht ik twee dagen in het plaatselijke ziekenhuis verblijven. Bij thuiskomst echter kon ik geen 5 woorden spreken zonder dat ik moest hoesten. Van de huisarts heb ik verschillende soorten antibiotica mogen gebruiken, maar niets hielp. Toen ik het zat werd, heb ik een DNA-frequentieset laten komen voor de Staphylococcus aureus met strains MRSA. Binnen een week was het over, en bleef over!

 

15-04-2015 NLS

Zoals ik reeds op 01-03-2015 schreef kan men met een NLS *Brains Machine* zelf de gezondheid controleren en behandelen. (Non Linear DIagnose System)

Zelfs elektrosensitieven hebben er baat bij.

Ik schreef aan een bekende wetenschapper:
 
With a Quantum Magnetic Analyser I can measure a person within 2 minutes.
I obtain so some 240 Biomarkers.
Among them an Electromagnetic Radiation Factor, and the Fat Content of the Liver (which increases by elektrosmog), plus quite an interesting number of data.

(Zo kon ik bewijzen dat een elektrosensitieve persoon gevoelig is voor een uitgeschakelde LED zaklamp, vanwege de oplaadbare accu.)

 
I also have three different NLS systems. (Non Linear Diagnose System).
So I can scan a person
Next  this person will be exposed to an elektrosmog source ( blind or not, does not matter).
After f.i. 10 minutes exposure, a new scan will be made.
I can see exactly where in the body something has changed, in organs, tissues, cells, chromosomes, DNA and RNA.
By looking at the set of chromosomes, I can pick the chromosomes which have changed.
By picking the bad one, I can further look at the corresponding DNA fragments.
An Analysis of CSS values can detemine how much where has changed, and which disease has raised in value.
I had planned to do such a study, which needs a lot of work, but since the communities are not interested, and only want their energy in protesting, I canceled the project.
 
Look halfway at: http://www.milieuziektes.nl/Pagina305.html
 
I have found that electrosensitives who claim to have Lyme Disease, and are worried about the  Borrelia burgdorferi and the Bartonella, where I have found that they indeed do have these, but at a much threatening level many other microorganisms.
Which can be treated with bioresonance treatment.
 
One cannot only see how the present situation is, but also what can be expected in three to five years from now. There is a large library to make your own homeopathic medicine.
(Even of remedies which are not on the market anymore.)
We and others have great results.
 
Antwoord:
Thanks! Very interesting, dear Charles, but you need to verify it in controlled set-ups to get the attention of conventional science and clinical medicine, I'm afraid.

Tja, maar de meeste elektrogevoeligen blijven liever naar hun dokter lopen, die hen echter niet kan helpen.
En niemand is kennelijk in een dergelijke studie geinteresseerd.
Men wil enkel nog zwakjes protesteren.

 

19-04-2015 Meetspecialisten

Er lopen nogal wat personen rond, die zich een meter van Gigahertz hebben aangeschaft en zich nu meetspecialist noemen.

Feit is, dat deze personen zich niet bekwaamd hebben in het onderzoeken van elektrosensitiviteit.
Bedoeld worden hier de feitelijke oorzaken van de gevoeligheid, welke vaak heel anders kunnen liggen dan aanvankelijk gedacht.
Ja, zij hebben wel eens gehoord over een aantal optredende symptomen, en proberen daar met bepaalde afschermingen wat tegen te doen, maar dat zijn geen oplossingen voor langeduur.
Ook worden de elektrosensitieven niet beter.
Ja, even wel, maar later komen de klachten terug.
Oh ja, men hanteert de SBM2008, echter die is heel beperkt, en laat een aantal elektrosmog bronnen links liggen en benoemt die helemaal niet.
Ook worden hier de meest schadelijke frequenties niet genoemd, omdat die met bovengenoemde meters NIET gevonden kunnen worden.
Ook kan het gebeuren dat bepaalde maatregelen juist een averechtse werking hebben, zeker bij heel gevoelige personen.

Wat deze meetspecialisten ook niet weten, is het feit dat er naast zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems/routers, smartphones en tablets, ook nog geheel andere elektrosmog bronnen zijn, die zij niet kunnen meten.

Ook is het zo, dat men zich kan wapenen tegen bovengenoemde elektrosmog bronnen, en er wat minder gevoelig voor kan worden, maar het blijft een feit, dat men voor die andere bronnen, die weliswaar zwakke velden hebben, toch heel gevoelig kan zijn.
En daar zijn aparte maatregelen voor nodig. Heel aparte.

Een feit blijft ook, dat een aantal elektrosensitieven, die nu NIET meer gevoelig zijn voor zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems/routers, smartphones en tablets, toch nog WEL behoorlijk gevoelig blijven voor bepaalde zwakke velden, nauwelijks meetbaar met speciale apparatuur, en die een behoorlijke impact op het lichaam kunnen hebben.
En daar helpen die bijzondere maatregelen goed tegen.

 

26-04-2015 Minder, minder!

Er wordt nogal geroepen *Minder, minder!*, en bedoeld wordt dan minder straling.
Groepen Protestanten en websites roepen dat uit volle borst.

En men wil dat het Voorzorgsprincipe wordt toegepast.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe dient dat voorzorghsprincipe er uit te zien?
Ja, er wordt veel geroepen, bijvoorbeeld 0,6V/m.
*Wij willen minder! Wij willen minder!* Maar hoeveel is technisch maakbaar?
En is het realiseerbaar?
Is het ook technisch realiseerbaar.

Denk aan het tumult in Brussel over 4G. Daara heeft men de grenswaarde van 3V/m speciaal voor 4G verhoogd, daar 3V/m voor 4G te weinig zou zijn.

Bedenk daarnaast ook eens, dat er elektrosensitieven zijn, die bij minder dan 0,02V/m (=1µW/m²) reeds met lichamelijke gezondheidsklachten kunnen ervaren.

En ik heb nog nergens een echte verstandige en hanteerbare grenswaarde volgens een Voorzorgsprincipe kunnen vinden, ook internationaal niet.

Weet, dat bij lagere stralingswaarden er ook veel meer zenders nodig zijn.

Weet ook, dat de stralingshoeveelheden in de praktijk ver onder de geldende grenswaarden zijn.
Zo van tussen de 1V/m tot 3V/m gemiddeld. En het is nog vaker minder dan 1V/m.
In de praktijk veroorzaken DECT telefoons,. draadloze routers en smartphones meer last.

 

28-04-2015 Geen Samenhang!

Het is toch meelijwekkend hoe al die protestgroepen, Bussumgroep, StichtingEHS, StopUMTS, Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, Wirelessinfo, Verminder Elektrosmog, Schooneveld Advies, etc. hebben zitten slapen.
En zich een oor hebben laten aannaaien.

In Duitsland lees ik de volgende mededeling:

Niederländische Studie: Kein Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und unspezifischen Gesundheitsproblemen

Menschen, die nach eigenem Empfinden sensibel auf hoch- oder niederfrequente elektromagnetische Felder (EMF) reagieren, leiden nicht häufiger an unspezifischen Beschwerden wie Schlafstörungen, Müdigkeit, Rücken- oder Kopfschmerzen als andere Personen. Das haben niederländische Wissenschaftler festgestellt, indem sie mögliche Zusammenhänge zwischen der tatsächlichen sowie der subjektiv wahrgenommenen EMF-Exposition und dem Auftreten von Gesundheitsbeschwerden untersucht haben. Für ihre Studie, deren Ergebnisse im „International Journal of Hygiene and Environmental Health“ veröffentlicht wurden, werteten sie schriftliche Interviews mit 5.933 Erwachsenen aus den Niederlanden sowie von Allgemeinmedizinern erfasste elektronische Gesundheitsdaten aus. Untersucht wurden mögliche Einflüsse elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder von Funkanwendungen sowie von Stromleitungen und Elektrogeräten im Haushalt.
In ihrer Analyse haben die Autoren keine Belege für die Annahme gefunden, dass ein Zusammenhang zwischen dem Einfluss elektromagnetischer Felder und unspezifischen Gesundheitsbeschwerden besteht. Auch Wechselwirkungen zwischen dem Phänomen der Elektrosensibilität und tatsächlichen Expositionswerten konnten nicht bestätigt werden. Es wurde nur ein geringer Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen und der faktisch vorliegenden EMF-Exposition sowie dem Krankheitsbild der Probanden festgestellt. Die Wissenschaftler folgern daraus, dass es die Vermutung von EMF ist, die zu Beschwerden führt und nicht die Felder selbst. Um noch verlässlichere Schlussfolgerungen zu ziehen, sprechen sie sich für bessere Expositionskennzeichnungen aus.

Studie: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463915000188
Deelnemers o.a. John Bolte, Erik Lebret, Irene van Kamp, welbekende leden van het Kennisplatform EMV.

Dat StichtingEHS nog in het Kennisplatform EMV is blijven zitten heeft dus geen steek uitgehaald.

Klaarblijkelijk heeft men bijna 6.000 personen in Nederland onderzocht volgens het Abstract.
(Dat zijn er meer dan diegenen die bij Marloes de petitie hebben ondertekend.)

A health survey of adult (≥18) participants (n = 5933) in the Netherlands was combined with the electronic medical records (EMRs) of NSPS as registered by general practitioners. Characterization of actual exposure was based on several proxies, such as prediction models of radiofrequency (RF)-EMF exposure, geo-coded distance to high-voltage overhead power lines and self-reported use/distance of/to indoor electrical appliances. Perceived exposure and the role of psychological variables were also examined.

In conclusion, there is no convincing evidence for an association between everyday life RF-EMF exposure and NSPS and sleep quality in the population.

Anders gezegd, EHS bestaat niet.
Met andere woorden, laat het gejammer nu maar ophouden.
Steek maar in je zak.

Slaap lekker door!

Met andere woorden, al die protestanten hebben het laten gebeuren, dat het RIVM middels een studie kan verkondigen dat EHS niet bestaat.
 
Nergens, maar dan ook nergens heb ik iets kunnen lezen dat dit ondrzoek plaatsvond.
Alleen waren er berichten over een geheel ander onderzoek, dat van dr. Ankle Huss.

Voorts is het mijn mening dat nederland niet eens 5.933 elektrosensitieven telt.
Dat zijn er in de praktijk veel minder.
Dus is de vraag, wat het RIVM dan wel heeft uitgespookt.
En om het volledige rapport te kunnen lezen moet er eerst US$ 36 gedokt worden.

Het rapport heeft als titel:
Actual and perceived exposure to electromagnetic fields and non-specific physical symptoms: An epidemiological study based on self-reported data and electronic medical records

Electronic Medical Records??
Het elektronische patienten dossier, EPD?
Welke gegevens bevatten van artsen die geen weet hebben over elektrosensitiviteit, en er verder ook niets van willen weten?
Ik betwijfel zelfs of in het Elektronisch Patienten Dossier iets over EHS staat.

Sorry, maar volgens mij is deze studie een enorme knoeiboel, gebaseerd op onzin, en gespeend van iedere werkelijkheid.

Maar het tijdstip is goed gekozen ivm. de discussie in de TweedeKamer over de bereikbaarheid van 112.
Alhoewel KPN al heeft laten weten die te zullen verbeteren.

23-05-2015 Appeltje elektrogevoeligheid

Het congres, Appel de Paris, van 18 Mei, is alweer voorbij.

Typisch is, dat ik nergens een samenvatting, een verslag of zelfs maar een commentaar heb gelezen.
Kennelijk is het als een kaarsje uitgegaan.

En klaarblijkelijk zijn nu alle problemen in verband met elektrogevoeligheid opgelost.

Dat blijkt ook wel uit de interesse om te vernemen welke specifieke frequenties nu zo schadelijk zijn voor ons lichaam, en wat men ertegen kan ondernemen.
Ook is er weinig interesse om zelf een persoonlijke Body Scan, ofwel een Brains Machine, aan te schaffen.
Want daarmee kan men de onderliggende oorzaken van elektrosensitiviteit opsporen en behandelen.

Het aantal elektrogevoeligen, dat er inderdaad last van ondervindt is kennelijk beperkt tot een handjevol.

 

02-06-2015 Docs Gebbensleben

Op Pagina600.html zijn weer een aantal nieuwe interessante dokumenten van Gebbensleben geplaatst.

18-06-2015 Magneto Sensor

Via de BioElectroMagnetics groep werd volgende bekend gemaakt:

Sensor to detect Earth’s magnetic field discovered in an animal for very first time

By Colin Jeffrey

June 17, 2015

Researchers have discovered an organic sensor capable of detecting the Earth's magnetic field in an earthworm

Researchers have discovered an organic sensor capable of detecting the Earth's magnetic field in an earthworm (Credit: Andrés Vidal-Gadea/University of Texas at Austin)

It has been a long-held belief in scientific circles that many creatures navigate across land, through water, and through the skies using the Earth’s magnetic field for guidance. Now scientists and engineers working at The University of Texas at Austin (UT) have finally discovered the organic mechanism responsible for this in an animal. Looking just like a microscopic TV antenna, the structure has been found in the brain of a tiny earthworm that uses it to work out which way to burrow through the soil. This breakthrough may help scientists discover how other species with internal compasses use the magnetic field of our planet to pilot their course.

Discovered in an earthworm named Caenorhabditis elegans (C. elegans for short), the nanoscale sensor is located at the end of a neuron protruding from the worm’s brain. This gives rise to the hope that other animals may well share this attribute, particularly as parallels in brain structures exist across multiple species.

"Chances are that the same molecules will be used by cuter animals like butterflies and birds," said Jon Pierce-Shimomura, assistant professor of neuroscience at UT and a member of the research team. "This gives us a first foothold in understanding magnetosensation in other animals."

The end of the neuron containing the magnetic field sensor in C. elegans is a branched projection called a dendrite. This particular dendrite is an AFD, so named because it has finger-like endings (hence the name, meaning Amphid Fingerlike Dendrite), and is already a particularly well-known structure in the world of worms as a sensor of carbon dioxide levels, ambient temperature, and – as discovered in recent work conducted by UT – humidity.

Building on this previous work with C. elegans on the ability of its AFD-paired neuron to react to changes in humidity, the researchers happened across the magnetosensory abilities of the worms when they tried altering the magnetic field around the worms to see what else this sensor could detect. What they discovered was that when exposed to alterations in the magnetic field, the worms were no longer be able to orient themselves up or down in their environment.

Using hungry C. elegans implanted in gelatin-filled tubes surrounded by an electromagnetic coil, the researchers noted that the worms ordinarily tended to move downward in their environment; an approach they would use when probing for food. When the coil was switched on and a stronger magnetic field than that of the Earth’s was introduced, the worms lost their way and began digging randomly, dependent upon the orientation of the induced magnetic field.

Intrigued by this behavior, the researchers hit on the idea of confirming their magnetic field theory by bringing in the same type of worm from various parts of the world and observing their orientation in a different environment. As a result the various C. elegans (from places as diverse as England, Hawaii, and Australia) all moved at exactly the angle in the tubes in relation to the local magnetic field that they would have perceived as "down" in their home environments. Australian worms, for example, burrowed their way up in the tubes.

The lead author of the study, Andrés Vidal-Gadea, former UT researcher and now a faculty member at Illinois State University, noted that C. elegansis just one of many thousands of species that exist in soil, a great number of which are recognized to move vertically in their environment.

"I'm fascinated by the prospect that magnetic detection could be widespread across soil dwelling organisms," said Vidal-Gadea.

If this magentosensory ability is widespread amongst soil-dwelling creatures, the team believes that one possible use for this discovery would be in the area of pest control in crops where, by simply altering the magnetic field in the land underneath the vegetation with electromagnetic coils, the creatures would be disoriented, dig down, get lost, and starve.

From a broader perspective, the discovery – if it is made in higher-order species – of a sensor capable of detecting the Earth's magnetic field would provide a vast range of scientific and technological research and application possibilities, with everything from ascertaining the mechanisms behind magnetically-guided migration of animals, through to the improvement of detection devices to aid in our own electronic navigation of the globe.

The results of this research were recently published in the journal eLife.

Source: Researchers Discover First Sensor of Earth’s Magnetic Field in an Animal 
http://www.gizmag.com/magnetic-field-sensor-animal-ut/38069/

http://news.utexas.edu/2015/06/17/first-magnetic-field-sensor-discovered-in-animal

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

18-06-2015 Jongeren

Nu.nl bericht vandaag:

'Kwart van Nederlandse jongeren belt niet meer'

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren meer Whatsappen (84 procent) dan bellen (76 procent). Daarnaast is duidelijk te zien dat jongeren veel actiever zijn op sociale netwerken dan Nederlanders van 20 jaar en ouder.

Facebook wordt door 74 procent van de Nederlanders van 13 jaar en ouder met een internetverbinding gebruikt. 30 procent gebruikt Twitter.

Bij alle sociale netwerken ligt het gebruikspercentage onder jongeren hoger. Het grootste verschil is te zien bij Snapchat. Deze sociale dienst wordt gebruikt door slechts 9 procent van alle internettende Nederlanders en maar liefst door 55 procent van de jongeren.

Uit het onderzoek van GfK blijkt dat bovendien bijna alle jongeren een smartphone hebben. Slechts 4 procent van de Nederlanders tussen de 13 en 19 jaar heeft geen smartphone. Van alle Nederlanders boven de 13 jaar heeft 80 procent een smartphone. Een half jaar geleden was dat nog 76 procent.

Inmiddels hebben bovendien meer mensen een tablet (65 procent) dan een desktopcomputer (60 procent). Ook bij het tabletgebruik komt de groei vooral bij jongeren vandaan.

Daasrbij wil ik wel opomerken niet meer tot de groep 13-19 jarigen te behoren, maar mij heeft men niets gevraagd.

1. Ik heb geen smartphone, maar wel twee vaste telefoons (een voor binnenkomende en een voor uitgaande gesprekken).

2. Ik heb geen tablet, maar wel een desktop computer.

 

02-05-2015 *het bitje* May 2015

Er is een nieuwe uitgave van *het bitje* May 2015 verschenen.