25-10-2015 Spooky

Op Pagina600.html staat beschreven, dat middels longitudinale golven bepaalde voorwerpen met elkaar kunnen communiceren, over een grote afstand.

Enige tijd terug deed men een proef in een groot laboratorium. 
Men had op tafel een afgesloten fles met de legionella bacterie.
Vervolgens plaatste men op een afstand een eveneens afgesloten fles met gevitaliseerd water op deze tafel. Het resultaat was, dat de legionella bacterie dood ging.

Deze proef is herhaald in een ander groot laboratorium van een ander concern. Met hetzelfde resultaat.

In Duitsland heeft iemand in een kamer op tafel een bokaal met water geplaatst.
Eenzelfde bokaal, ook met water gevuld, werd op gelijke hoogte op een tafel in een kamer enkele kamers verwijderd van de eerste geplaatst. Deze twee bokalen waren met elkaar in resonantie.
Door middel van meten van een brekingsindex, werd geconstateerd, dat de informatie van de twee bokalen identiek was.
In de eerste bokaal werd een kruimeltje zout gedropt. Deze info werd in de eerste bokaal gemeten. Echter, in de tweede bokaal werd nu ook de zout informatie gemeten.
Vervolgens werd in de tweede bokaal een kruimeltje suiker gedropt. De informatie van suiker werd in de tweede bokaal gemeten. Maar tevens ook in de eerste bokaal.

Zo was er eens een filmpje van een amerikaanse wetenschapster, die aantoonde dat het afzagen van een tak van een boom, door een andere boom verderop werd waargenomen. Hiertoe werden kleine spanninkjes in die boom gemeten.

In de New York Times staat nu een artikel over een studie van de TH Delft, waar men twee diamanten op een onderlinge afstand van 1,3km heeft geplaatst, en elektronisch heeft kunnen meten, dat deze informatie met elkaar delen.

http://www.nytimes.com/2015/10/22/science/quantum-theory-experiment-said-to-prove-spooky-interactions.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fscience&action=click&content
Collection=science&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=
2&pgtype=sectionfront&_r=0

De URL is nogal lang, maar hier een PDF ervan.

En hier een gedeeltelijke pdf van de
Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres

Weet dat bij elektrosmog niet alleen de meetbare transversale golven aanwezig zijn, die met de afstand afnemen in sterkte, maar dat er tevens longitudinale golven aanwezig zijn, die veel verder reiken dan de transversale.
Dat is een van de redenen dat elektrosensitieven op bepaalde plekken veel *voelen* alhoewel er weinig te *meten* valt. Zij zijn niet gek, maar gewoon extra gevoelig voor longitudinale golven!

 

23-10-2015 Natural News

Natural News brengt vaak interessante artikelen.
Uiteraard zal de vereniging tegen kwakzalverij er tegenaan schoppen, maar het is toch wel goed om te weten.

Verschillende bronnen stellen al geruime tijd, dat chemo meer kwaad aanricht dan goed.
(Bijvoorbeeld het boek *Voor en Na de Diagnose* van Trentelman.)
En dat alternatieve methodes beter resultaat kunnen geven.

Zie: www.naturalnews.com/051683_cancer_chemotherapy_alternative_medicine.html

Voorts waarschuwt Natural News ook voor tampons.

Zie: www.naturalnews.com/051669_tampons_glyphosate_GVoorts MO_cotton.html

evenals op: www.rt.com/usa/319524-tampons-cotton-glyphosate-monsanto/


17-10-2015 Mind Control

Onderzoekers van de universiteit van York en de the University of California, Los Angeles (UCLA) hebben een studie gedaan door een gedeelte van de hersenen af te sluiten middels magnetische velden, waardoor de perceptie en meningen van de proefpersonen anders werden.

Zie: www.rt.com/uk/318881-magnets-brain-immigration-religion/

Dus het van buitenaf beinvloeden van de hersenen met elektrosmog is nu duidelijk aangetoond.

 

16-10-2015 Je geld of je leven

De nieuweste generatie medicijnen tegen kanker, de zogenoemde "immunotherapieën", die binnenkort op de markt komen, versterken het eigen afweersysteem van de patiënt.
Immunotherapie is een belangrijke doorbraak in het kankeronderzoek. De techniek heeft de jongste jaren veelbelovende resultaten opgeleverd. De medicijnen zijn goed voor bijna alle kankertypes en ze hebben minder nevenwerkingen. De komende jaren zullen ze meer en meer gebruikt gaan worden. Vermoedelijk komt de medicatie in de loop van 2016 op de markt.

Een nadeel is wel dat de medicijnen heel prijzig zullen zijn. De aangekondigde prijzen schommelen tussen 100.000 en 1 miljoen euro per jaar per behandeling. Als we dat projecteren op een heel grote patiëntenpopulatie, zal dat onbetaalbaar zijn.

Aan de aandere kant dient men zich goed te vergewissen of men inderdaad wel kanker heeft.
Schokkend nieuws is te lezen op:

www.naturalnews.com/051482_cancer_industry_overdiagnosis_false_positives.html

(NaturalNews) With $100 billion a year now being spent on toxic chemotherapy treatments that damage patients and cause "chemo brain" side effects, a panel of cancer experts commissioned by the National Cancer Institute publicly admitted two years ago that tens of millions of "cancer cases" aren't cancer at all.

Tens of millions of people who have been diagnosed with "cancer" by crooked oncologists -- and scared into medically unjustified but extremely profitable chemotherapy treatments -- never had any sort of life-threatening condition to begin with, scientists have confirmed.

 

12-10-2015 Koninklijke Bibliotheek

De website www.milieuziektes.nl zal per 11 november 2015 gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek.

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

www.milieuziektes.nl zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 11 november 2015. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal www.milieuziektes.nl archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand [2] zullen we daarbij negeren.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix
[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Robots.txt

 

16-09-2015 Doordenkertje

Met de eerdere genoemde NLS systemen (Non Linear siagnostics System) kan men op heel eenvoudige manier homeopatische middelen aanmaken, door bepaalde frequentiecurves, van 1,8Hz tot 8,2Hz in water, alcohol, suiker of paraffine in te brengen.

Man oh man, wat kan zoiets een krachtige werking hebben!
Dat hebben al vele personen ervaren.
Dus laagfrequente frequenties in water.

Op veel watertorens zijn ook zendmasten aagebracht, en die stralen ook naar de achterkant, dus in het waterbassin.
Bekend is ook dat zendmasten ook laagfrequente frequenties mee uitzenden.

Met andere woorden, iedere keer dat u een waterkraan opent, krijgt u die frequenties ook mee.

De enige manier om allerlei slechte informatie uit het leidingwater te halen is het plaatsen van een zg. ontkalkingsapparaat, zoals ze bij bv. Conrad nog te verkrijgen zijn.

Met een dergelijk apparaat slaat de in het water aanwezige kalk neer op het andere vuil in het water.
Maar het grootste voordeel is, dat het allerlei informatie in het water elimineert.

 

Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.
www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

19 -04 -2015: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html en Pagina11w.html en
Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html en Pagina11FF.html


Het voorlaatste staat op Pagina11GG.html

15-04-2015 NLS

Zoals ik reeds op 01-03-2015 schreef kan men met een NLS *Brains Machine* zelf de gezondheid controleren en behandelen. (Non Linear DIagnose System)

Zelfs elektrosensitieven hebben er baat bij.

Ik schreef aan een bekende wetenschapper:
 
With a Quantum Magnetic Analyser I can measure a person within 2 minutes.
I obtain so some 240 Biomarkers.
Among them an Electromagnetic Radiation Factor, and the Fat Content of the Liver (which increases by elektrosmog), plus quite an interesting number of data.

(Zo kon ik bewijzen dat een elektrosensitieve persoon gevoelig is voor een uitgeschakelde LED zaklamp, vanwege de oplaadbare accu.)

 
I also have three different NLS systems. (Non Linear Diagnose System).
So I can scan a person
Next  this person will be exposed to an elektrosmog source ( blind or not, does not matter).
After f.i. 10 minutes exposure, a new scan will be made.
I can see exactly where in the body something has changed, in organs, tissues, cells, chromosomes, DNA and RNA.
By looking at the set of chromosomes, I can pick the chromosomes which have changed.
By picking the bad one, I can further look at the corresponding DNA fragments.
An Analysis of CSS values can detemine how much where has changed, and which disease has raised in value.
I had planned to do such a study, which needs a lot of work, but since the communities are not interested, and only want their energy in protesting, I canceled the project.
 
Look halfway at: http://www.milieuziektes.nl/Pagina305.html
 
I have found that electrosensitives who claim to have Lyme Disease, and are worried about the  Borrelia burgdorferi and the Bartonella, where I have found that they indeed do have these. But many other microorganisms at a much threatening level are present..
All can be treated with bioresonance treatment.
 
One cannot only see how the present situation is, but also what can be expected in three to five years from now. There is a large library to make your own homeopathic medicine.
(Even of remedies which are not on the market anymore.)
We and others have great results.
 
Antwoord:
Thanks! Very interesting, dear Charles, but you need to verify it in controlled set-ups to get the attention of conventional science and clinical medicine, I'm afraid.

Tja, maar de meeste elektrogevoeligen blijven liever naar hun dokter lopen, die hen echter niet kan helpen.
En niemand is kennelijk in een dergelijke studie geinteresseerd.
Men wil enkel nog zwakjes protesteren.

 

19-04-2015 Meetspecialisten

Er lopen nogal wat personen rond, die zich een meter van Gigahertz hebben aangeschaft en zich nu meetspecialist noemen.

Feit is, dat deze personen zich niet bekwaamd hebben in het onderzoeken van elektrosensitiviteit.
Bedoeld worden hier de feitelijke oorzaken van de gevoeligheid, welke vaak heel anders kunnen liggen dan aanvankelijk gedacht.
Ja, zij hebben wel eens gehoord over een aantal optredende symptomen, en proberen daar met bepaalde afschermingen wat tegen te doen, maar dat zijn geen oplossingen voor langeduur.
Ook worden de elektrosensitieven niet beter.
Ja, even wel, maar later komen de klachten terug.
Oh ja, men hanteert de SBM2008, echter die is heel beperkt, en laat een aantal elektrosmog bronnen links liggen en benoemt die helemaal niet.
Ook worden hier de meest schadelijke frequenties niet genoemd, omdat die met bovengenoemde meters NIET gevonden kunnen worden.
Ook kan het gebeuren dat bepaalde maatregelen juist een averechtse werking hebben, zeker bij heel gevoelige personen.

Wat deze meetspecialisten ook niet weten, is het feit dat er naast zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems/routers, smartphones en tablets, ook nog geheel andere elektrosmog bronnen zijn, die zij niet kunnen meten.

Ook is het zo, dat men zich kan wapenen tegen bovengenoemde elektrosmog bronnen, en er wat minder gevoelig voor kan worden, maar het blijft een feit, dat men voor die andere bronnen, die weliswaar zwakke velden hebben, toch heel gevoelig kan zijn.
En daar zijn aparte maatregelen voor nodig. Heel aparte.

Een feit blijft ook, dat een aantal elektrosensitieven, die nu NIET meer gevoelig zijn voor zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems/routers, smartphones en tablets, toch nog WEL behoorlijk gevoelig blijven voor bepaalde zwakke velden, nauwelijks meetbaar met speciale apparatuur, en die een behoorlijke impact op het lichaam kunnen hebben.
En daar helpen die bijzondere maatregelen goed tegen.

 

12-07-2015 Belpomme

Op StopUMTS staat het protocol van prof. Belpomme beschreven.
Ik heb het eens met mijn 30 punten plan (30PP) vergeleken.

antioxidants; natural plant-derived brain revasculation agents, high dose vitamins B1, B2, B6, D2-D3, Omega 3 oils and zinc. We advise patients not to use food supplements nor homeopathic medicine.

Vitamine B12 en vitamine B15 worden niet genoemd (30PP). Vitamine C evenmin.
Om ervoor te zorgen dat het Calcium op de juiste plekken komt is een combinatie van vitamine D3 plus K2 nodig. K2 wordt echter niet genoemd. In het 30PP wordt Algaecall aanbevolen, wat plantaardige Calcium plus vitamine D3 plus vitamine K2 bevat.

Nergens kan ik lezen hoe men de zware metalen uit het lichaam kan verwijderen (30PP).
Ook lees ik nergens iets over microorganismes (virussen, bacteriën of schimmels, zoals bv Candida) die ook een belangrijke rol spelen.

Voedingssupplementen en homeopatische middelen adviseer ik wèl.
Momenteel maak ik veel homeopatische middelen zelf, en dat werkt prima, nadat ik gescheckt heb of ze een positieve of negatieve werking kunnen hebben, en wel op verschillende organen!

Veel vitamines en supplementen zitten in Essiac thee of Flor Essence (30PP) .
1. Prevents the buildup of excess fatty deposits in artery walls, heart, kidney and liver.
2. Regulates cholesterol levels by transforming sugar and fat into energy.
3. Destroys parasites in the digestive system and throughout the body.
4. Counteracts the effects of aluminum, lead and mercury poisoning.
5. Strengthens and improves the functioning of muscles, organs and tissues.
6. Makes bones, joints, ligaments, lungs, and membranes strong and flexible, and therefore less vulnerable to stress or stress injuries.
7. Nourishes and stimulates the brain and nervous system.
8. Promotes the absorption of fluids in the tissues.
9. Removes toxic accumulations in the fat, lymph, bone marrow, bladder, and alimentary canals.
10. Neutralizes acids, absorbs toxins in the bowel, and eliminates both.
11. Clears the respiratory channels by dissolving and expelling mucus.
12. Relieves the liver of its burden of detoxification by converting fatty toxins into water-soluble substances that can then be easily eliminated through the kidneys.
13. Assists the liver to produce lecithin, which forms part of the myelin sheath, a white fatty material that encloses nerve fibers.
14. Reduces, perhaps eliminates, heavy metal deposits in tissues (especially those surrounding the joints) to reduce inflammation and stiffness.
15. Improves the functions of the pancreas and spleen by increasing the effectiveness of insulin.
16. Purifies the blood.
17. Increases red cell production, and keeps them from rupturing.
18. Increases the body's ability to utilize oxygen by raising the oxygen level in the tissue cells.
19. Maintains the balance between potassium and sodium within the body so that the fluid inside and outside each cell is regulated; in this way, cells are nourished with nutrients and are also cleansed properly.
20. Converts calcium and potassium oxalates into a harmless form by making them solvent in the urine. Regulates the amount of oxalic acid delivered to the kidneys, thus reducing the risk of stone formation in the gall bladder, kidneys, or urinary tract.
21. Protects against toxins entering the brain.
22. Protects the body against radiation and X-rays.
23. Relieves pain.
24. Speeds up wound healing by regenerating the damaged area.
25. Increases the production of antibodies like lymphocytes and T-cells in the thymus gland, which is the defender of our immune system.
26. Protects the cells against free radicals.
27. Increases the appetite for healthful foods.
28. Decreases sugar cravings due to better blood sugar control.
29. Increases energy available.
30. Boosts mood and leads to an improved sense of well being.


Ook lees ik nergens iets over de lever, het stress orgaan wat bij elektrosmog een en ander als eerste te verwerken krijgt. Leverreiniging wordt in 30PP aanbevolen.

30PP adviseert ook Moringa Oleifera:
Moringa leaves contain more Vitamin A than carrots, more calcium than milk, more iron than spinach, more Vitamin C than oranges, and more potassium than bananas,” and that the protein quality of Moringa leaves rivals that of milk and eggs.

30PP adviseert ook wat tegen onverwerkte trauma's, welke het immuunsysteem ook kunnen belasten.

30PP adviseert ook enkele kruiden die normaal in de keuken te vinden zijn.
En ook bepaalde Schüssler zouten.

De zuurtegraad PH is ook een belangrijke factor, en kan met Natrium Bicarbonaat (NBC) goed in toom worden gebracht.

Als enige spreekt 30PP ook over de invloed van het eten van brood (broodverbeteraars). Wat los staat van lactose en gluten. Maag en darmen spelen hier een grote rol.

Al met al is het 30punten plan helemaal gratis.
Sommige lezers weten niet dat gratis betekent dat er geen kosten aan verbonden zijn.
Anderen hebben er wellicht meer vertrouwen in als ik er € 300,- voor zou vragen. ;o))
En uiteraard ben ik geen oncoloog, noch professor. Ook ontbreekt een dr. titel.
Veel mensen sterven liever aan de hand van een *witte jas*, dan dat zij iets *alternatiefs* gebruiken.

Het enige vermoeiende en inspannende is het downloaden van het pdf bestand, plus de bijbehorende uitleggende documenten.
De enige investeringen vormen een ionisch voetenbad en een ClaeSmog.

PS. Hier en daar is te lezen dat prof. Belpomme lezingen heeft gehouden, maar ik heb op nog geen enkel forum kunnen lezen, dat elektrosensitieven daadwerkelijk baat hebben gehad bij zijn protocol.
Ja, aan de hand van zijn Doppler hersen opnames geeft hij een certificaat uit, dat je elektrosensitief zou zijn.
Het is de vraag of men dat in Nederland zal accepteren.
Dat men op elektrosmog lichamelijk kan reageren is niet moeilijk aan te tonen.
Kan ik ook, is eenvoudig.
Iets anders is om aan te tonen dat het ook blijvend is.
Dat is heel andere koek.

Uiteraard zijn er ook personen die hopen dat het slikken van een *wonderpil* alle problemen zijn op te lossen. Zo'n wonderpil is er helaas nog niet.
De enige pil die alle problemen doet oplossen is de Drionpil, maar die wil ik niet adviseren.

 

18-07-2015 SBM 2015

StopUMTS heeft het nodig gevonden om de nieuwe Standard baubiologische Messtechnik 2015, de zg. SBM2015 te vermelden.
Dat zal de nodige verwarring teweegbrengen.

Daar, waar de SBM2008 reeds kritischer was, is de SBM2015 helemaal kritisch.

Wanneer men alles goed leest, en speciaal de Randbedingungen goed doorneemt zal men zich goed moeten realiseren dat men met een breedbandmeter, zoals bijvoorbeeld die van Gigahertz Solutions, niet meer kan stellen volgens de SBM2015 te meten. Een spectrumanalyser is hier onontbeerlijk geworden.
Wil men stellen te meten volgens de SBM2015.

Daarnaast zal men ook noig eens geheel andere nieuwe apparatuur moeten aanschaffen.

Ik heb een en ander uitgebreid op Pagina5.html geplaatst.

Wat niet in de SBM2015 genoemd wordt zijn de wat ik noem *dirty power* evenals *dirty air*, de biologisch zo actieve frequenties tusen 5kHz en 10-30MHz.
Er wordt niet aangegeven wat toegestaan is in het elektrische leidingnet, evenals op de aardeleidingen.
(In µV is telerabel, in mV niet meer is mijn ervaring.)

 

 

24-07-2015 Wat helpt en wat niet

StopUMTS heeft haar lezers gevraagd hun mening over alternatieve zaken mede te delen.
Wat helpt en wat helpt niet?
Die vraag is erg subjectief en de antwoorden kan men nu al voorspellen.

Al die zg *gizmo's* doen inderdaad wat, en dat wordt men inderdaad gewaar.
Alleen het ene doet wat meer dan het andere.

UIteraard zal men zeer positief zijn over een gizmo, die men besteld heeft, en die wat verbetering geeft.
Vaak weet men echter niet of een andere gizmo niet nog betere resultaten zal kunnen geven.

En personen die een wonder hadden verwacht, en het met minder moeten doen, zijn natuurlijk teleurgesteld.

Waar StopUMTS op doelt zijn de bekende gizmo's, die vaak nogal agressief worden aangeprezen, met veelal mooie indrukwekkende kletsverhalen over quantum techniek etc., en die niet bepaald goedkoop zijn.
Dat ze linksom of rechtsom draaien, en hun energie uit de ruimte halen en zo beschermende velden maken door tegenfrequenties te zenden klinkt mooi, maar naast de werkelijkheid.

De kern van al die dingen zijn gewoon longitudinale golven, of velden Hyperschall.
En dat hebben ze allemaal, in meer of mindere mate. Dat maakt het onderlinge verschil.

De energie van gizmo's kan zichtbaar gemaakt en eveneens gemeten worden, hetgeen ik bij een aantal heb gedaan. Dan worden de verschillen duidelijk.

...............................

Hier een gizmo normaal, en ernaast is de uitstralende bioenergie zichtbaar gemaak met een speciaal engels systeem.

Zo kan ik ook vergelijkenderwijs elektronisch meten hoeveel bioenergie iedere gizmo bevat.
En dat heb ik ook al eens met mijn verzameling gizmo's gedaan, en opvallende resultaten verkregen.

Natuurlijk is het ook zo, dat verschillende personen ook verschillend kunnen reageren.
Dat heeft te maken met het feit, dat iedereen andere onderliggende oorzaken voor zijn /haar elektrosensitiviteit heeft. Toch zijn er ook een aantal opvallende overeenkomsten. Ik bedoel niet de optredende symptomen, maar de dieper liggende oorzaken, waar ik mij de afgelopen 16 jaar mee heb beziggehouden en een studie van heb gemaakt.

Door die dieper liggende oorzaken aan te pakken en te behandelen, kan men de gevoeligheid voor elektrosmog grotendeels terugdringen. Daar heb ik een goede therapie voor ontwikkeld (30PP).
Als enige bied ik die therapie geheel gratis aan. Als ik er geld voor zou vragen zou men misschien enthousiater zijn. Want iets dat gratis is kan niet goed zijn. Toch?
Als men mijn therapie naast die van bijvoorbeeld prof. Belpomme legt, is het 30PP veel uitgebreider.

Mijn ClaeSmog is de enige gizmo, die in staat is het beschadigde immuunsysteem te repareren. Dat hij daarnaast ook nog protectie geeft is meegenomen, maar was niet de bedoeling.
Als enige doet hij wat met het lichaam!
Al die andere gizmo's doen niets aan bijvoorbeeld de in het lichaam aanwezige microorganismen.

Ergens is het toch raar, dat StopUMTS zich nu ineens interesseert wat men van alternatieve zaken vindt, maar aan de andere kant een volkomen gebrek aan nieuwsgierigheid toont wanneer men mijn postings VooDoo-Specialisme, Belpomme, en VooDoo leest, en niet de geringste interesse heeft welke alternatieve zaken wij, met succes, hebben toegepast. En die ook anderen met succes hebben toegepast.

Grappig is ook, dat de aangehaalde *Meetspecialisten* zich richten op hoofdzakelijk hoogfrequente straling, maar niet kunnen onderzoeken welke bronnen die frequenties tussen 5kHz en 30MHz afstralen, die biologisch veel relevanter zijn..
Hun meters gaan tot max. 400kHz, uitzonderlijk 1MHz, terwijl veel bronnen zich daarboven bevinden.

30-07-2015 EU: Parliamentary questions

OP StopUMTS staat een heel verhaal over:
EU: Parliamentary questions: Full recognition of electromagnetic hypersensitivity (EHS) in Europe

Het klinkt uiteraard heel nobel een is strevenswaardig, maar men heeft hier helemaal niet over nagedacht.
Want hoe wil je EHS gaan erkennen, als er geen regels zijn om dat te bepalen.
Er zijn nog steeds geen geaccepteerde regels of voorschriften, of testmethodes om te kunnen bepalen of iemand EHS heeft, of dat er iets *tusen de oren* niet goed zit.
Ja, want daar draait het momenteel nog steeds om.
In heel Europa is dat zo, behalve in Zweden, waar men EHS als een handicap ziet (dus niet als een ziekte of aandoening en wordt EHS als dusdanig niet erkend!).

Het is nog steeds muisstil rond dr. Anke Huss, die € 300.000 subsidie heeft ontvangen van ZonMw om een zogenaamd *diagnosemiddel voor elektrogevoeligheid* te ontwikkelen. Haar studie zou begin 2013 gestart zijn, en twee en een half jaar in beslag nemen.

Dus, zolang men niet erkend kan bepalen of iemand inderdaad EHS is, kan de EU geen EHS erkennen.

Zo simpel is dat.

01-08-2015 Yakymenko

Op StopUMTS staat een verhandeling over de studie van Yakimenko.

In de ogen van veel nederlanders en de MSM (de leuegnachtige en bedriegende Main Stream mMedia) ben ik een zeer slecht persoon, omdat ik niet klakkeloos aanneem wat de Nederlandse kranten (en speciaal de Telegraaf, waar ik om die redenen mijn abo heb opgezegd) en de Nederlandstalige TV programma's ons willen voorspiegelen.
Er zijn wel degelijk bronnen, die wèl objectief een en ander presenteren, zoals www.wanttoknow.nl, waar met feiten gestaafd een andere zienswijze wordt verkondigd.

Zo lees ik ook graag www.rt.com en www.bbc.com/news
Daar is vaak een andere zienswijze te bespeuren, die logisch en aannemelijker klinkt.

Zo staat er op rt.com een artikel over de studie van Yakymenko, welke ik ter aanvulling hier citeer:
bron: http://www.rt.com/usa/311303-cellphone-mobile-cancer-study/

Radiation emitted from wireless devices can cause a metabolic imbalance in users, which can lead to various health risks including cancer and neurodegenerative disease, according to a new study.

A review article -- “Oxidative Mechanisms of Biological Activity of Low-intensity Radiofrequency Radiation" -- published this month in Electromagnetic Biology & Medicine collected available, peer-reviewed experimental data on "oxidative effects of low-intensity radiofrequency radiation (RFR) in living cells."
Such a metabolic imbalance, or oxidative stress, is “an imbalance between the production of reactive oxygen species (ROS) and antioxidant defense," according to co-author Dr. Igor Yakymenko.

Oxidative stress from repeated RFR exposure is linked to cancer and other ailments, the study posited.
“These data are a clear sign of the real risks this kind of radiation poses for human health,” Yakymenko said.
The study, done by American and Ukrainian scientists, "indicates that among 100 currently available peer-reviewed studies dealing with oxidative effects of low-intensity RFR, in general, 93 confirmed that RFR induces oxidative effects in biological systems."
"Ordinary wireless radiation" could trigger ROS production in cells, the study said.
Yakymenko said that cellphone use for 20 minutes a day for five years can boost the risk of one type of brain tumor by three times, while using a cellphone for an hour a day for four years and increase the risk of certain tumors by three to five times.
The National Cancer Institute in the United States estimated that about 23,400 new cases of primary malignant brain and central nervous system cancers were diagnosed in 2014 across the US.
Yakymenko also cautioned that brain and related cancers can take as many as 30 years to develop.

The "data were obtained on adults who used cell phones mostly up to 10 years as adults,” he said, according to the New York Daily News. “The situation can dramatically differ for children who use cells phone in childhood, when their biology much more sensitive to hazardous factors, and will use it over the life.”

READ MORE: Nearly 200 scientists warn of cellphone health risks

Skeptics emphasized that the new study is a "meta-study," or one that is a compilation of many other reviews. The larger study, in turn, inherits any and all inadequacies of those evaluations, including possible inaccuracies in study-participant reporting, recall bias, and changes in technology.
Links between cellphone use and cancer have cropped up over the years, especially as cellphone use has increased. In the United States, for example, use tripled from 2000 to 2010, according to the Cellular Telecommunications and Internet Association.
Allegations of such links are fueled by cellphones' emission of non-ionizing radiation via radio waves and the body's absorption of this kind of energy.

In 2011, the World Health Organization's International Agency for Research on Cancer said cellphone usage is "possibly carcinogenic" following a review of all available scientific evidence on the topic. The 31 IARC scientists that took part in the review said more research was needed to arrive at a more definite conclusion.
Specifically, IARC found an increased risk for glioma, a brain cancer, associated with cellphone use.
After IARC's report, Cancer Research UK pointed out that there are known "weaknesses" to studies that the likes of IARC took into account. In 2014, Cancer Research UK said "it seems unlikely that using a mobile phone can cause brain tumours, particularly as lab research hasn’t shown a biological way this could happen."
The organization, though, added that there still "isn’t enough good evidence to say with absolute confidence that no risk exists."

The National Cancer Institute in the US has also expressed doubts about any cancer-cellphone links.

"Although there have been some concerns that radiofrequency energy from cell phones held closely to the head may affect the brain and other tissues, to date there is no evidence from studies of cells, animals, or humans that radiofrequency energy can cause cancer," the sub-agency of the National Institutes of Health said in 2013.

"It is generally accepted that damage to DNA is necessary for cancer to develop. However, radiofrequency energy, unlike ionizing radiation, does not cause DNA damage in cells, and it has not been found to cause cancer in animals or to enhance the cancer-causing effects of known chemical carcinogens in animals."
In May, a group of nearly 200 biological and health scientists from around the world urged the World Health Organization and governments to take precautions that address cellphones' links to cancer.

Putting it bluntly they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely,” said Dr. Martin Blank, from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University.

We have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison’s light bulb there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels, and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation.

Next month in Berkeley, California, a Right to Know ordinance will go into effect requiring cellphone sales outlets to offer customers a handout or display a sign informing of federal guidelines regarding how much radiation cellphones can emit, as well as safety instructions for safe cellphone use.

PS. wat je hier in de media ook niet verneemt:
http://www.rt.com/usa/311304-new-windows-privacy-issues/

Incredibly intrusive’: Windows 10 spies on you by default

According to Zach Epstein of BGR News, all of Windows 10’s features that could be considered invasions of privacy are enabled by default. Signing in with your Microsoft email account means Windows is reading your emails, contacts and calendar data. The new Edge browser serves you personalized ads. Solitaire now comes with ads. Using Cortana – the voice-driven assistant that represents Redmond’s answer to Apple’s Siri – reportedly “plays fast and loose with your data.”

 

07-08-2015 CX1

Siemens heeft een standaard gezet voor Standard für Smart-Metering-Datenkommunikation übers Stromnetz.

Dat is een opvolger voor het PLC (datacommunicatie over het stroonnet).
In ieder geval geen goed nieuws voor elektrosensitieven.

presseservice.pressrelations.de/standard/result_main.cfm

 

01-09-2015 *het bitje* September 2015

Er is weer een uitgave van *het bitje* verschenen.

http://www.hetbitje.nl/bitjeE201508p.pdf

 

04-09-2015 dansende mieren

De Huffington Post bericht het volgende:

Bizarre video of bustling ants suddenly marching in a circle around an iPhone when it rings has the Internet wondering what the heck is going on.

Here are some theories:

"The electromagnetic wave of an incoming call" keeps them in a circle, according to ViralVideoLab's YouTube description. Australian entomologist Nigel Andrew from the University of New England explained that the radio waves of the phone realign the ants' sense of direction because they rely on "magnetic receptors in their antennae" to orient themselves, outlets reported. 

"The vibrations are affecting the trail-following behavior of the ants," Gene Robinson, an entomology professor at the University of Illinois, theorized. "Ants do follow each other on trails and have very elaborate ‘rules of the road’ to avoid congestion,” he said, according to reports.

"My theory is that the ants were engaged in the spiraling behavior before the phone was put down," Anurag Agrawal, a professor of ecology and evolutionary biology at Cornell University, told The Huffington Post.

Tech Insider provided yet another hypothesis: The clip could be fake. "Not that ants aren't capable of being tricked into doing amazing, fascinating behaviors but something about their movement in general doesn't seem quite ant-like to me," Phil Torres, an entomologist, told the outlet.

Whatever the case, we'd love to see one of the ants answer the damn phone already. Now that would really get the Internet talking.

Dit is weer een heel ander verschijnsel welke op bepaalde websites getoond wordt waarbij mieren het loodje leggen onder invloed van Wifi of een DECT.

04-09-2015 Polytepalum radians

Nieuwe plantensoort ontdekt, ontstaan door de straling van een zendmast?

Ein Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums der Burgergemeinde Bern hat beim Käfersammeln im Stadtgebiet nebenbei eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht, aufgrund derer womöglich biologische Lehrbücher umgeschrieben werden müssen. Dem Hobbybotaniker ist unweit einer Mobilfunkantenne mit grosser Sendeleistung eine bisher unbekannte Pflanze aufgefallen. „ Es handelt sich auf den ersten Blick um ein unscheinbares Nelkengewächs“, sagt Beat Fischer, Biologe und Kurator am Botanischen Garten der Universität Bern, der von seinem Kollegen beigezogen wurde. Auch der Spezialist für Nelkengewächse konnte die Pflanze nicht einordnen. Sehr schnell war klar, dass es sich nicht um eine einheimische Art handelt. Ich dachte zuerst an Polytepalum angolense, die bisher aber nur in Angola gefunden worden ist“. Bei der näheren Untersuchung stellte sich aber heraus, dass die Pflanze in der Wissenschaft bisher nicht bekannt war. Fischer und sein Team gehen nach ersten Abklärungen davon aus, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Mutation vorliegt. Es wäre das erste dokumentierte Beispiel für eine mutierte Pflanze im Umfeld einer Mobilfunkantenne.

Erstaunliche Anpassungen

Die Pflanze scheint die Eigenschaften der nichtionisierenden Strahlung (NIS) zu ihrem Vorteil zu nutzen und hat im direkten Einflussbereich der Mobilfunkstrahlung offenbar eine neue ökologische Nische gefunden. „Das wäre allerdings interessant“, sagt Herbert Achermann dazu, Spezialist für NIS am Bundesamt für Umwelt (BAFU). „Obwohl die Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf lebende Organismen noch nicht abschliessend geklärt sind, weiss man aus Experimenten, dass beispielsweise Beeinflussung der menschlichen Gehirnaktivität, Verhaltensänderungen bei Tieren oder physiologische Veränderungen in Zellkulturen vorkommen.“ Eine englische Studie kommt zum Schluss, dass die elektromagnetische Strahlung von Handys, aber auch von Sendemasten hormonelle Vorgänge im Körper beeinflussen kann.</span><span style="> Laut den Botanikern der Uni Bern könnten die auffällig vergrösserten und zur Antenne hin ausgerichteten Stengelblätter ein Hinweis darauf sein, dass die Pflanze sich angepasst hat, um elektromagnetischen Wellen direkt nutzen zu können. Sie wäre demnach nicht mehr ausschliesslich von Photosynthese abhängig, sondern könnte sich auch von elektromagnetischer Strahlung ernähren. Eine solche Umsetzung von Strahlenenergie in ein biochemisches System wurde zwar noch nie beobachtet, wäre aber nicht per se unplausibel – schliesslich handelt es sich auch bei sichtbarem Licht um elektromagnetische Strahlung, einfach in einem anderen Frequenzspektrum. „Da tut sich ein gänzlich neues pflanzenphysiologisches Feld auf“, meint Fischer, „allerdings gibt es noch viel Forschungsbedarf, um zu klären, wie die Energie von Handystrahlung biochemisch umgesetzt werden kann. Da sind wir momentan noch auf Spekulationen angewiesen.“

Laien sollen bei der Suche mithelfen

Dazu kommt, dass durch die Strahlung in der Nähe der Masten Wärme entsteht. Die Pflanze wäre demnach also bestens an den Klimawandel angepasst. Eine weitere spannende Fragestellung für die Forscher – Fischer will auf jeden Fall versuchen, ein grösseres Forschungsprogramm für die neuartige Pflanze ins Leben zu rufen. „Als erstes wollen wir mit vereinten Kräften abklären, ob die Art auch an anderen Handyantennen vorkommt“, sagt Fischer – eine aufwändige Sache, gibt es in der Schweiz doch über 15'000 Mobilfunkantennen. Fischer hofft, dass bei der Suche auch interessierte Laien mithelfen werden, er will baldmöglichst ein entsprechendes Citizen-Science-Projekt lancieren, mit Schulungen und einer Webseite, auf der potentielle Funde geolokalisiert erfasst und in der Folge von den Experten nachgeprüft werden können. Gleichzeitig will Fischer Forschungspartner gewinnen, die anhand von Laborexperimenten untersuchen, wie sich die Pflanze physiologisch an die Strahlung angepasst hat und wie sich eventuell biochemische Prozesse auf molekularer Ebene verändert haben.

Mehr Informationen:
Beat Fischer, Biologe, lic. phil. nat.
beat.fischer@ips.unibe.ch
+41 76 200 67 54

Dat lijkt mij helemaal niet zo gek.
Als je weet, dat met een goed NLS Systeem, dat werkt met frequenties tussen 1,8 en 8,2 Hz, niet alleen organen, weefsels en cellen, maar ook chromosomen, DNA en RNA in hun eigenschappen behandeld kunnen worden.

Daar zendmasten ook laagfrequente frequenties mee uitzenden, is genoemd effect niet onwaarschijnlijk, en daarmee verklaarbaar.

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

15-07-2015 VooDoo

Een week geleden had ik dat verhaal over VooDoo hier en op andere Forums geplaatst.

Men mag toch aannemen dat wanneer elektrogevoeligen het zwaar te verduren hebben en er zich mogelijkheden voordoen om de situatie te verbeteren, dat men zich daarvoor zou interesseren.

Opmerkelijk is, dat er zich niemand heeft gemeld met de vraag wat wij nu precies hebben gedaan om een zware elektrosensitieve persoon zo snel weer *op de been* te krijgen.

Niemand heeft daarover ook maar enige vraag gesteld, welke eenvoudige middelen daarbij gebruikt werden. En kennelijk heeft er niemand behoefte om zijn/haar situatie te verbeteren.

Het heeft niet aan de bezoekersaantallen van de website gelegen.
Men kan derhalve concluderen, dat er geen ernstige gevallen van elektrosensitieven meer zijn.

Dit hoofdstuk beschouw ik nu als afgesloten.

 

07-07-2015 VooDoo-Specialisme

Als aanvulling op het vorige item, Meetspecialisten, die aansluiten bij al die protestgroepen en circuits, en het wel en wee van al die elektrogevoeligen, waarvan men beweert, dat die groep sterk groeiende is, wil ik het volgende mededelen.
(Ikzelf heb de indruk dat deze groep juist kleiner aan het worden is. De harde kern wil dat niet weten, maar de feiten spreken voor zich, ook in het buitenland.)

Na 16 jaar meten en observeren van elektrosensitieven, ben ik tot andere zienswijzen gekomen.

In de eerste plaats zijn het niet de hoogfrequente draaggolven van het digitale draadloze geweld, maar de bijbehorende middenfrequente componenten, die biologisch zo relevant zijn.
Zo weet ik nu welke *onschuldige* dingen veel last kunnen veroorzaken, zonder dat er met *normale* meters iets gemeten wordt.

Ik breng nog maar eens het bekende DECT signaal in herinnering.
DECT werkt van 1880 tot 1900MHz, en zou gepulst zijn met 100 Hz.
Een gegenereerd 100Hz signaal als blokgolf ziet er zo uit:

Een opgenomen modulatie van een DECT signaal ziet er geheel anders uit:

Dat is een veelvoud van vele verschillende frequenties.

Zo is het ook met vele digitale draadloze toepassingen gesteld; zij bestaan uit een veelvoud van vele verschillende frequenties.
Vroeger werd er vaak gesteld, dat wanneer men een hoogfrequent signaal gebruikte, welke niet gemoduleerd was, dat veel minder schade veroorzaakte, dan wanneer het wèl gemoduleerd was.

Het is nu mijn ervaring, dat de meest schadelijke frequenties, die een biologische impact hebben, liggen tussen 5kHz tot 10 MHz, en soms uitlopend tot wel 30MHz.
Om dat te kunnen meten heb je speciale meetapparatuur en speciale antennes nodig.
Dat wordt door de Meetspecialisten niet begrepen, en daarom ook niet bij hun metingen meegenomen. Behalve dit thema speelt er nog iets geheel anders, en daar wil men ook niets van weten.
Men prefereert om *serieus* te blijven, zich aan *het boekje* (SBM2008) te houden en vooral geen aandacht aan iets *alternatiefs* te schenken. Dat de elektrogevoeligen daar niet zo bij gebaat zijn is dan jammer, maar men wil zich aan de regels houden.

Daar mijn echtgenote zwaar elektrosensitief was en het in onze goed afgeschermde flat te Rotterdam vanwege een andere DECT bij onderburen niet meer kon uithouden, zijn we eind 2004 gevlucht naar Belgïe.
Daar stelde mijn echtgenote dat zij nooit van haar leven nog ooit in een stad, in een flat, temidden van zendmasten, DECT telefoons, etc. zou kunnen wonen.
Als we al eens per ongeluk in Breda in het winkelcentrum Hoge Vucht kwamen, moeten we dat halsoverkop weer verlaten.

Enkele jaren later zijn we begonnen middels een try-and-error methode een soort genezingsproces op gang te zetten (hetgeen geleid heeft tot het 30puntenplan).

In 2009 moesten we naar andere woonruimte op zoek.
Zo kwamen we in de stad Breda terecht.
In een flat.
Temidden van vele zendmasten.
Temidden van DECT en Wifi.

In de flat hebben we wel enkele simpele maatregelen genomen.
Dagelijks sleurt mijn echtgenote mij mee naar het winkelcentrum, wandelend tussen de flatgebouwen voorzien van vele antennes, en waar in het winkelcentrum de nodige elektrosmog aanwezig is.

Mijn echtgenote heeft dus helemaal geen last meer van zendmasten of DECT telefoons.
Wel is het zo, dat zij gevoelig kan zijn voor bepaalde zwakke signalen van bepaalde apparaten en trafo's.
Dank zij Gebbensleben hebben we daar een nieuwe afschermtechniek voor toegepast. VooDoo puur!
Plus de stickers van Gebbensleben, alsook die van FreeShield.
Dat heeft allemaal met longitudinale golven te maken, en daar willen de kakademici niets van weten.
Ik heb er hier al veel over geschreven. Maar ja, er staat niets over in de bijbel, dus *kannie-waar-zijn!*
Wij, en anderen, hebben zo fabuleuze resultaten behaald, naast de ClaeSmog en ClaeProtect.
Elektrosensitieve bezoekers verklaren dat het bij ons in de flat *lekker* voelt.

Gedurende vele jaren hebben wij kennis gemaakt met een aantal elektrosensitieven.
Zo is er ook een persoon die in huis aan vele externe elektrosmogbronnen is blootgesteld.
DECT op 150 mter, Wifi overkant straat, en GSM/UMTS/LTE in volle teugen.
Ik heb zelf kunnen zien wat het effect is wanneer de elektriciteit werd ingeschakeld; dit ondanks een aantal filters op het elektriciteitsnet, en een Memon toestel. Tja, geverfde muren, die op een aarde waren aangesloten, die vele vuile frequenties bevat, dat komt er ook nog eens bij.
Tesamen vormen al die verschillende elektrosmog bronnen een synergetisch geheel, wat biologisch niet verdraagbaar is, althans voor een elektrosensitieve persoon.

Nu heeft deze persoon zo'n tien dagen bij ons in Breda op de flat gelogeerd.
De elektriciteit werd niet uitgeschakeld.
De persoon werd behandeld met mijn *Brains Machine*, of *Personal Body Scan*.
De persoon zat dageljks enkele uren aan mijn Brains Machine computer.
De persoon keek dagelijks uren TV.
De buurvrouw naast de gastenslaapkamer heeft een DECT. Boven haar ook.
Onze benedenburen hebben DECT, WIFI, 3D Smart-TV.
De persoon maakte tweemaal gebruik van onze elektrische infra-rood sauna.
De persoon gebruikte tweemaal ons ionisch voetenbad.
Voorts wandelde deze persoon verschillende malen naar het winkelcentrum, zonder problemen.

De metingen op het einde toonden aan, dat de gezondheid verbeterd was, en dat een aantal microorganismen ook behoorlijk waren teruggedrongen.

Q.e.d.

Uiteraard hebben een aantal *dingen*, welke wij hebben toegepast, ook bijgedragen aan dit geheel.
Dat dient ook zeer zorgvuldig te gebeuren.
Zo kreeg ik eens bezoek van een andere elektrosensitieve persoon, en had ik ter *protectie* een bepaald object in de woonkamer geplaatst. Maar dat bleek een *overkill* te zijn, en is sindsdien verbannen naar de berging.

Dat kan ook gebeuren als men voor zijn *mallemoerskont* zo maar wat gaat afschermen. Dan kan men ook van de drup in de storm komen.
En netvrijschakelaars, evenals afgeschermde kabel kunnen ook tegendraads werken, bij elektrosensitieven.

Mij gaat het er om, dat elektrosensitieven ook daadwerkelijk geholpen zijn.

Ik ben op een leeftijd gekomen, dat het mij niet meer interesseert wat men van mij denkt, dat men mij een zonderling vindt omdat ik niet aan het mainstream denken meedoe, maar een eigen mening heb.
Echter, ik ben echter een van de weinigen die elektrosensitieven een daadwerkelijke therapie kan bieden die ook inderdaad werkt. Dat komt omdat imij vele jaren met het thema elektrosensitiviteit heb beziggehouden, haar oorzaken heb onderzocht, de daarbij optredende frequenties heb geanalyseerd, en daardoor een remedie heb gevonden, dank zij mijn echtgenote.
Iedere keer wanneer zij zei *ik voel wat* heb ik geprobeerd uit te vinden wat de oorzaak kon zijn.

Het is leuk en aardig om bij lotgenoten te kunnen uithuilen, maar dat lost niets op.
Protesteren lost ook niets op.
Het volstoppen van de ether blijft gewoon doorgaan. Ook in het buitenland.
Het enige wat nog blijft is het zelf repareren van het beschadigde immuunsysteem.

Uiteraard wordt hier geen ruchtbaarheid aan gegeven.