14-02-2017 Vrouwen hart

Het rommelt al een tijdje bij de cardiologen.

Het hart van vrouwen is anders dan dat van mannen, waarop vele studies zijn gebaseerd.
Zo komt het dat bij vrouwen, die klagen over vage klachten, niet de link naar hartklachten worden gelegd.
CardiologeJanneke Wittekoek heeft daar een boek over gepresenteerd: *Het Vrouwen Hart*.

Naar het schijnt krijgen veel vrouwen na onderzoek gewoon pijnstillers, omdat de artsen niet kunnen vaststellen dat er iets met het vrouwenhart mis is.
Vaak zit het hem in de doorbloeding van de kleine bloedvaatjes in het hart zelf, wat heel slecht door artsen te diagnostiseren valt.

Zo'n diagnose hoeft echter geen probleem te zijn.

Een therapeut of zelfs jijzelf kunt dat perfect doen, met een NLS systeem.
Een goed Non Linear diagnostic System kost all-in zo'n € 1000,-.en een uitgebreide € 2000,-.

Zie: http://www.hetbitje.nl/BitjeE201411p.pdf en http://www.hetbitje.nl/bitjeE201509.pdf
Evenals Pagina306.html

Voor diegenen, die een NLS systeem in China kopen, run ik een internationaal support forum.

Middels een speciale hoofdtelefoon worden een aantal lichaamsonderdelen gescand en eventueel behandeld. Lichaamsdelen zijn er in verschillende doorsnedes.
De nauwkeurigheid van dergelijke scans hebben de Russen vergeleken met gebruikelijke apparatuur:

De scans wortden voorzien van zg. Nidus punten die aangeven waar iets aan de hand is.
Een NLS meet het energie niveau, en geeft daarmee aan waar er te weinig is.

Een 1 is uitstekend en een 6 is heel slecht.
Hier nu een langsdoorsnede van het hart, eerst een scan en dan nadat het behandeld is.

.....

Merk op, dat er zich een acht-tal 5-en bevinden in de scan.
Bij iedere afbeelding kan men ook een tabel raadplegen, de zg. CSS tabel, ofwel Coefficient of Spectral Similarity.
Daaraan kan men zien welke aandoeningen aanwezig zijn, èn welkke er aan dreigen te komen.
Onder een CSS waarde van 0,425 dient het meteen behandeld te worden. Daarvoor zijn verscheidene therapiën beschikbaar in det programma.

...

Duidelijk is te zien, dat de behandeling positief is, en dat men de gevaarlijke tpestand voorbij is.
Een en ander kan weer langzaam terugkomen, en daarom zijn een aantal behandelingen nodig.
Tevens kan men zien welke microorganismen er aanwezig zijn.

Nu toon ik nog een aantal afbeeldingen van hetzelfde hart, gescand vlak na elkaar. Duidelijk is te zien, dat de kleine haarvaatjes aan de binnenkant harder zijn aangetast dan aan de buitenkant van het hart.

.

Dwarsdoorsnede hart .............................................................Hartkleppen hart dwarsdoorsnede

..

Langsdoorsnede ......................................................hartwand, merk drie 5-en linkerkant

..

Binnenkant

..

Buitenkant

..

Hartkleppen doorsnede ............................................................conductive heart system

.........

En zo kan men heel veel over het eigen lichaam te weten komen, tot zelfs chromosomen en DNA toe.

PS. Een aantal vage klachten bij vrouwen kunnen ook duiden op een typische vrouwenziekte HPU.
Kijk maar eens op http://www.hputest.nl/introductie.htm en vul zelf de lijst in.
HPU is een stofwisselingsziekte en zo'n 10% van vrouwen en meisjes zouden aan HPU lijden.

Met een 8D LRIS kan men weliswaar niet HPU diagnostiseren, maar wel een prima remedie aanmaken.
De benodigde ingredienten staan in het boek *Hebt u HPU?* van Toine de Graaf en Hanneke van Rossum.

 


07-01-2017 Aanvulling

Op Pagina600 zijn vier Powerpoints (nr 7, 8, 9 en 10) toegevoegd.

04-03-2017 Ontstoorders? 2

StopUMTS volhardt in haar onlogische zienswijze.
Zo heeft men nu een tweede artikel geplaatst over ontstoorders, en nogmaals gesteld dat deze onzin zijn.

Kennelijk heeft men niet mijn artikel willen lezen, en blijf tmen hardnekkig erbij dat enkel afschermen met special afschermingsmiddelen zoals bv. verf etc. de enige oplossing is.
Afschermen is leuk en aardig, maar biedt slechts een tijdelijke oplossing, en enkel binnen in de woning, en niet op straat. Ook doet het niets aan het lichaam.

Ontstoorders doen helemaal niets aan de stralingsbronnen, maar doen wel degelijk wat aan het lichaam, hetgeen te meten is, maar niet gedaan wordt.

Kennelijk kent StopUMTS geen enkele van de vele elektrosensitieven die positief gebruik maken van *ontstoorders* en daarmee zelfs weer op straat kunnen komen.
Daarvan zijn legio voorbeelden, maar die worden hardnekkig door StopUMTS verzwegen.
De positieve gebruikers van deze, door StopUMTS genoemde *nepproducten*, zouden dus aan waandenkbeelden lijden, en niet in staat zijn een positieve werking in hun lichaam te kunnen vaststellen.
Feitelijk stelt StopUMTS dat elektrosensitieven niet in staat zouden zijn *aan den lijve* een negatieve als een positieve werking gewaar te worden. Dat zou dan een placebo effect zijn. Daarmee worden een aantal elektrosensitieven goed geschoffeerd, en blijkt weereens, dat men geen benul heeft wat elektrosensitief in feite inhoudt.

Er zijn inderdaad vele types en soorten *ontstoorders*, die meer of minder functioneren.
Men kan zelfs op eenvoudige wijze zendmasten effectief *ontstoren*, dat wil zeggen, dat de afgestraalde signalen hetzelfde blijven, maar dat de biologische werking drastisch verminderd wordt.

Met de logica van StopUMTS kun je zelfs stellen, dat elektrosensitieven niet zouden bestaan, omdat het *wetenschappelijk* niet bewezen is..

StopUMTS is verworden tot wat de Duitsers noemen *Panikmache* en *Ängste Schüren*.
Men preekt *Hel en Verdoemenis*, en laat pertinent na om elektrosensitieven hoop en moed te geven.
Alle berichtgeving is negatief, en nooit komt daar eens een positief bericht.

Met het lezen van de berichten op StopUMTS raak je steeds dieper in de put, hetgeen kennelijk de bedoeling is. Nooit eens berichten, waarmee elektrosensitieven iets positiefs kunnen halen.

Bijvoorbeeld worden er nu al rampberichten geplaatst over 5G, twerwijl nog helemaal niet duidelijk is hoe de signalen van 5G er uit gaan zien. Veel landen zijn weliswaar aan het experimenteren, maar er is nog steeds geen overeenstemming hoe de norm er gaat uitzien, zoals gebruikte frequenties, signaalvorm, pulsrate, etc.
Ieder land is met eigen signalen bezig, die niet met die van anderen overeenkomen. Het uiteindelijke 5G kan heel andere uitpakken.
Veel mensen maken zich nu al onnodig zorgen.
StopUMTS is aan het paniekzaaien en biedt een platform voor diegenen, die ook negatieve berichten willen plaatsen. Het is uiteraard niet slecht om je frustraties van je aft te schrijven, maar het biedt geen oplossingen. En van werkende oplossingen wil StopUMTS niets weten.

Hulp aan elektrosensitieven is er niet bij, behalve het aangeven van *meetspecialisten*, die echter niet alle bronnen kunnen opsoren, waar elektrosensitiueven onder te lijden hebben. Zij adviseren soms zelfs zaken die contra productief zijn. Er zijn behalve dat genoemde clubje ook anderen, die professioneel goed bezig zijn, maar die worden angstvallig niet genoemd.

Het aantal echte elerktrosensitieven is aanmerkelijk minder dan algemeen geroepen wordt.
Dat blijkt ook uit het feit dat er een aantal (minstens vijf) bedrijven waren die zich hadden toegelegd op het ontwikkelen en fabriceren van *ontstoorders*, in de hoop snel miljonair te worden, maar die de een na de ander ermee gestopt zijn. .

Nee, StopUMTS is verworden tot een negatieve paniekzaaier.
Nooit berichten van personen die in staat bleken hun beschadigde immuunsysteem te repareren, en daardoor minder gevoelig geworden zijn.

In plaats van aan een onderzoek te willen meewerken om medische grenswaarden van optredende symptomen te bepalen, gaat men liever verder met petities en protesten naar gemeenten te sturen, die daar totaal niets mee kunnen, omdat de Gezondheidsraad terecht claimt dat er geen schadelijkheid te verwachten is.

StopUMTS vindt *alternatief* een vies woord. Van longitudinale golven wil men niets weten, omdat men zich er niet in wil verdiepen en het niet wil begrijpen, terwijl men zelf weinig van elektrosensitiviteit heeft begrepen.

Ja, van de optredende symptomen heeft men wel gehoord, maar niet van het hoe en waarom.

Uiteraard kunnen *ontstoorders* wel een zekere bescherming bieden, maar *genezen doen ze niet. Daarvoor dient men wel andere maatregelen te nemen, om het beschadigde immuunsysteem te repareren.
Zoals mijn 30 puntenplan of consulten bij bepaalde therapeuten.
En nee, de meeste artsen kunnen je niet helpen, omdat zij niets alternatiefs willen doen.

 

 

04-03-2017 Kanker

Er schijn nu toch een rapport te zijn, waarin vermeld staat dat het gebruik van mobieltjes (niet zendmasten) tot kanker kan leiden.

https://sputniknews.com/us/201703041051257485-cell-phone-cancer-connection/

 

23-05-2017 Eke Vriens

Ook Eke Vriens snapt er weinig van.
Zij heeft een brief gestuurd naar bepaalde fractievoorzitters omtrent straling van kerktorens.
Daarin stelt zij, * Er zijn al veel mensen ernstig ziek geworden door deze straling*.
Dat is nu een onbewezen aanname, en daarom zullen de fractievoorzitters die brief naast zich neer leggen.

In de brief wordt ook een document van de Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK aangehaald.
Daarin worden in punt 2, Examination, een aantal laboratorium proeven genoemd.
Dat is leuk en aardig, maar geheel vrijblijvend. Nergens, en helemaal nergens worden daar bepaalde criteria aangegeven, waarboven sprake zou kunnen zijn van een bepaalde gezondheidsschade.

In de aangehaaalde zin staat *veel mensen ernstig ziek*.
Veel mensen is betrekkelijk.
Ernstig ziek. Wie heeft dat bepaald? Eigen diagnose, of heeft de huisarts dat bepaald?
Wat wordt er onder *ernstig* verstaan? Heeft de arts dat gekwantificeerd?
Zijn de symptomen blijvend of verminderen ze weer?

Als specialist op gebied van elektrosensitiviteit is mij al te goed bekend waarop elektrosensitieve personen kunnen reageren. Fout is in dat document dat er frequenties genoemd worden van 5Hz tot 2kHz. Dat is zo gesteld in verband met simpele meetapparatuur. In werkelijkheid dient men te letten op frequenties van 5Hz tot wel 10MHz, waarvoor speciale meetapparatuur denodigd is.
Het staat buiten kijf dat elektrosensitieve personen kunnen reageren op elektrosmog.
De lichamelijke reacties zijn goed elektronisch te meten.
De kernvraag daarbij is echter in hoeverre deze inwerkingen op het lichaam inderdaad schadelijk zijn. En die vraag is nog steeds niet beantwoord.

Een zekere mate van schadelijkheid is nog steeds niet aangetoond.
Dat een aantal mensen stevig te lijden hebben onder invloed van elektrosmog is duidelijk, Alleen is de mate van lijden niet bepaald, en is de link naar bepaalde elektrosmog niet gelegd

Op StopUMTS staat ook een brief van iemand, die een brief naar de Koning heeft gestuurd, en zich verwonderd heeft, dat die brief is doorgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid. Zulks is de gebruikelijke gang van zaken. De Koning heeft geen verstand van elektrogevoeligheid, en zal zich daar ook niet over uitlaten.
Ik heb nog nooit een uitspraak over elektrogevoeligheid vanwege het ministerie van Volksgezondheid gezien, en ik verwacht daar ook geen antwoord van. Uitspraken over gezondheidseffecten komen steeds van het ministerie van Economische Zaken, gebezigd door kooplieden, ingenieurs, of halfzachte politici (COFAM).
De enige personen die een serieuze uitspraak over gezondheidskwesties kunnen en mogen doen zijn medici, artsen, en die nu houden de kaken stevig op elkaar.
Als er al eens eentje een uitspraak hieromtrent deed, werd die later weer ingetrokken.

Als er dan al brieven gestuurd worden, is het beter daarin te stellen dat de politiek gewoon de halsstarrige GGD's verplicht om elektrosensitiviteit te onderzoeken, en te bepalen wanneer er van gezondheidsschade sprake is.
Nu is het allemaal zeer vrijblijvend.

Het is begrijpelijk, dat men wanhopig probeert om aandacht voor deze problematiek te krijgen, maar men dient wel met de juiste argumenten te komen.

Net zoals Peter van der Vleuten destijds een open brief stuurde naar Rutte en Samsom, waarin hij stelde dat *ER* iets moest gebeuren. Kijk je moet nooit aan een politicus vertellen dat ER iets moet gebeuren. Dat is geheel vrijblijvend en gebeurt er niets.
Je moet heel specifiek stellen *WAT* er precies moet gebeuren.
Dan pas kan de politicus afwegen of het wel of niet zal gebeuren. Heb je 50% kans.

Zo zou men ook kunnen wensen dat de Gezondheidsraad commissie EMV wordt opgeheven.
Maar dan? Dan dient er wel een opvolging klaar te staan. En zolang dat niet is, gebeurt er niets.

 

01-06-2017 Bacteriën

Het was al bekend, dat onder invloed van elektrosmog wormen zich veel lekkerder voelen en zich sneller vermeerderen.
Nu zou blijken dat bacteriën zich net zo gedragen en antibiotica resistent worden.
Is uiteraard niet verwonderlijk.

Vandaar al die zendmasten op ziekenhuizen, en hun *gratis Wifi* en hun eigen DECT.
Is normale *klantenbinding*, en blijven de patienten wat langer.

Bacteria, mobile phones & WiFi – a deadly combination?

Bacteria exposed to mobile phone and WiFi radiation turned resistant to antibiotics, science demonstrates. The implications of this are chilling and may easily explain the on-going huge and highly frightening development into more and more antibiotics-resistant microorganisms around the world. That claims Olle Johansson, associate professor at the Karolinska Institute, Department of Neuroscience, and head of The Experimental Dermatology Unit.

https://nyadagbladet.se/debatt/bacteria-mobile-phones-wifi-deadly-combination/

 

29-05-2017 Samuel Milham

IStopUMTS heeft een artikel geplaatst over Samuel Milham, de schrijver van *Dirty Electricity*. Donna Fisher had ook een boek over Dirty Electricity geschreven.

Op 12-06-2013 Zonnepanelen, berichtte ik al over Samuel Milham.

Van Samuel Milham kreeg ik volgende Powerpoint door.

I'm really disturbed by the dirty electricity generated by photovoltaic solar systems. All the houses I've measured have high levels of dirty electricity in the outlets which disappear when the inverter is turned off. It has a characteristic wave form and is usually at 20 kHz. I find the signal in the wiring, in the air and in the PNEV ( Primary Neutral to Earth Voltage) taken at the down line from the center tap of pole-mounted transformers. See the attached Dark side of solar energy and beads on a chain.

Zie ook voor relevante artikelen van Samuel Milham:
http://www.sammilham.com/links.shtm 

Op 26-12-213 Zonnepanelen schreef hij me volgende:

Samuel Milham schreef me enkele dagen terug het volgende:

Last year a vendor who works at the College of the Desert Street Fair held every Saturday and Sunday wrote expressing concern that their area was now covered with photovoltaic solar collectors.

I visited the place a couple days ago and was astonished at the fact that most of the area under the parking structures where the fair is held pegged the HF 35 C with the antenna pointing up, but not down. 
I went back in the dark, and found the same thing. This ruled out the solar as the source.

I found exactly the same phenomenon at a Ford dealership 10 miles away with cell towers near parking structures with solar collectors.
Yesterday, I went back and found that a cellular antenna farm on a building south and east of the parking structures was the source of the signal and the way the roofs of the parking structures were oriented, reflected the microwaves downward.
If the high end of the roofs faced away from the antennas, the signals would have been reflected upward. 

There are 300 vendors and thousands of visitors every weekend. I looked at the physics of microwave reflection, and it is fairly complicated, but I think this is what's going on. 
Another cellular technology horror story. Best, sam

Voorts meldde ik hem, dat ik nogal wat vreemde signalen in de grond heb gemeten, en dat ik het vermoeden heb, dat Defensie ook bezig is met het zenden van signalen via de grond.
Hij beaamde dat en stelde ook het zelfde idee te hebben.

Merk op, dat ook Samuel Milham het vaak heeft over signalen in het midden-frequente gebied.

 

25-05-2017 Monique

Iemand die het beslist ook niet snapt en niet wil snappen is Monique Beerlage van het Kennisplatform EMV.
Zoals die de problematiek aankaart, lijkt het wel, alsof zij zojuist van een andere planeet is over gebeamd. Althans volgens het interview op StopUMTS.
Elektrosmog is een veel groter begrip dan alleen radio-frequente straling. Wat onze Monique niet weet, is het feit dat radio-frequente straling ook veel laagfrequente of beter gesteld, middenfrequente frequenties bevat, die biologisch zeer agressief zijn.

Met een apparaat van ca. € 120,- (QRMA) kan men binnen 2 minuten zo'n 240 biomarkers meten. Een simpele proef met een DECT Basisstation kan na 10-20 minuten reeds een aanwijsbare invloed op het lichaam van de proefpersoon aantonen.
Met andere woorden, met een investering van ca. € 120,- kan men AANWIJZINGEN zien, die een invloed van elektrosmog op het lichaam aantonen. Dat mag dan wel niet als een bewijs gezien worden, maar het zijn wel degelijk aanwijzingen, iets wat onze Monique totaal vreemd is, en zij het bestaan ook ontkent.
Wil men nog een stap verder gaan, kan men scans maken met NonLinear diagnostic systems, Dat is apparatuur, waarmee men ziektes of aandoeningen op specifieke plekken in het lichaam kan vaststellen. Het geeft niet alleen aan, wat er nu, momenteel, aanwezig is, maar geeft tevens aan wat er aan gaat komen.
Bij het hart kan men bijvoorbeeld een waarde zien voor momentele Ischemia of Myocardiodystrophia, maar tevens, dat er eventueel een Myocardial Infarction zit aan te komen. Een expositie met een elektrosmog bron laat dan duidelijk zien hoe deze aandoeningen zich ontwikkelen.Zo kan men heel eenvoudig aantonen, dat er aanwijzingen zijn, dat de invloed van elektrosmog het een en ander in het lichaam kan veranderen, en daarmee de gezondheid kan beïnvloeden.
Het is vervolgens aan medici om te bepalen in hoeverre deze veranderingen in het lichaam inderdaad schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.
Zo zou een schadelijke invloed bepaald kunnen worden.
Niet moeilijk toch?
Nou ja, voor ongelovigen toch enigszins.
Tja, en bepaalde groepen bekijken *ongelovigen* toch met andere ogen.

Voorts is het iedere natuurkundige bekend, dat hoe hoger de frequentie, hoe ondieper de penetratiegraad. Daarom willen de providers liever de lagere frequenties van 700MHz en zelfs 450 MHz gebruiken, omdat ze dan gemakkelijker door dikke muren komen.
Het is nog niet bekend hoe die 5G signalen zijn samengesteld. Er wordt ook al geroepen dat ze frequenties van 30-300GHz zullen gaan gebruiken. Mijns inziens is een papieren krant dan al voldoende on die signalen tegen te houden. Als men dan toch een bepaalde penetratiegraad wil bereiken, zal men de signaalsterkte dienen te verhogen! Zeker, voor op straat wil men dan gebruik gaan maken van vele pico-cellen, maar daarmee kom je niet een betonnen gebouw binnen. Het is allemaal anders dan onze Monique het voorstelt.
Voor die hele hoge frequenties ben ik niet zo bang, omdat enkel lage frequenties gemakkelijk ons lichaam kunnen binnendringen, en hoge niet. Maar het is nog de vraag of, en hoe de 5G signalen gepulst zullen zijn.
(We worden nu ook al konstant bestraald met frequenties in het dikke GHz gebied, namelijk door de vele satellieten ( bv Astra, etc.) maar daar schijnen toch weinigen last van te hebben.

Afgezien van menselijkje reacties zijn er ook technische.
Bekend is, dat op bepaalde parkings (o.a. in Duitsland bij Raststättes) steeds een wagen van de Wegenwacht paraat staat, om gestrande auto's zo'n 10-20 meter verder te slepen, opdat ze weer willen starten.
In Nederland kennen we dat ook. Ergens was een zendmast geplaatst, en ineens konden een aantal auto's niet meer starten, zelfs niet in ondergrondse garages. Afstandsbedieningen werkten ook niet meer. Pas nadat die zendmast verplaatst werd, ging alles weer.
Sommige ringleidingen voor slechthorenden begonnen zich ook te misdragen.
En zo zijn er meer van dergelijke voorbeelden.
Allemaal totaal onbekend bij onze Monique. Tja, dat eeuwige verhaal van die Grenswaarden. Het is een feit dat hier in Nederland overal veldsterktes gehanteerd worden die ver onder de Grenswaarden liggen. Dat is juist. Dat is ook de reden dat een grote groep personen helemaal geen last heeft van de radio-frequente velden.
Wat men niet wil inzien, is het feit van de tweedeling in onze maatschappij. Tussen GSM900 en UMTS gelden 41 tot 61V/m als grenswaarde.
In de praktijk blijken veldsterktes van 3-4V/m gemeten te worden, volgens ICNIRP RMS normen gemeten.
Echter, en dat is sterk onderbelicht, er zijn elektrosensitieve personen, die al met lichamelijke klachten gaan reageren bij minder dan 0,02V/m, en sommigen reeds bij 0,006V/m.
Voor hen zijn die grenswaarden volkomen onbelangrijk.
En hun situatie nooit onderzocht.

Het sprookje van de pannekoek wordt ook weer ten tonele gevoerd.
Zie: http://www.milieuziektes.nl/Pagina12d.html
Zo heb ik zelf middels meten kunnen vaststellen, dat in de zijlobben van dergelijke zenders, langs weerszijden van een zender pal naar beneden ook signalen stralen, ook hoge veldsterktes gemeten kunnen worden.
Ook door Bornkessel gemeten en gerapporteerd.
Dus pal onder een zendmast is het beslist niet veilig.
Zo heb ik daar tevens frequenties van 30kHz en 100kHz kunnen meten

Monique hanteert de grijsgedraaide grammofoonplaat met de sprookjes van de Gezondheidsraad die het Kennisplatform EMV worden ingefluisterd.
Men kan dus stellen dat Monique Beerlage uit haar nek kletst.
Jammer dat er geen echte kennis van zaken aanwezig is.

Naschrift:
Ik heb wat info over SAR teruggevonden:

SAR offers no information at all with respect to frequency, waveform, or modulation of the EMF/radiation although these parameters are directly related in the literature to biological (and consequent health) effects. More specifically, it is repeatedly reported that amplitude-modulated or pulsed fields are more bioactive than non-modulated or continuous fields of the same carrier frequency, and the same average intensity (and thus the same SAR)
Moreover, it is reported that signals of the same SAR but with different modulation types produce different effects in the same biological sample.
Real voice-modulated electromagnetic waves are considered to be more bioactive than simulated / periodically-modulated waves of similar other parameters and of the same SAR. In some cases it is also reported that microwave radiation modulated in amplitude by an ELF field, produced similar effects with the specific ELF field alone.

In Belgie wil men verplicht gaan stellen dat de SAR waarde van een mobieltje in de winkels en in de reclame vermeld dienen te worden.
Uit deze maatregel blijkt weer eens dat die politiekers helemaal geen verstand hebben van deze materie. Het is klinkklare onzin.

In de eerste plaats is er een groot verschil tussen SAR waarden in Europa en in Amerika.
In de tweede plaats is de SAR, de Specific Absorption Rate een onnozele proef, die van geen kanten deugt. Weliswaar worden de grenswaarden daaruit afgeleid, maar die deugen ook niet. En de SAR doet helemaal geen uitspraak over biologische effecten.

Natuurlijk is het wel een vergelijkingsmaatstaf tussen mobieltjes onderling, maar het zegt niets over de biologisch relevante stralingswaarde, en daar gaat het uiteindelijk om.
Het gaat ook niet over de tijd dat je een mobieltje gebruikt, want de SAR gaat over een bepaalde tijdseenheid.

Maar het kernpunt is, dat een mobieltje met een lage SAR bij gebruik een hogere stralingswaaarde kan afgeven dan een mobieltje met een hogere SAR, omdat die laatste het vermogen automatisch meer terugregelt dan de eerste.

Dus die SAR regels op mobieltjes zeggen weinig.

Lees de analyse van ene W. Kuhn:
SAR-Kritik/sar-kritik.html


19-05-2017 Utrecht

Tja, daar heeft men de politiek zo ver gekregen om een motie in te dienen tegen het immense *Geweld van Zendmasten*.
StopUMTS schrijft:
Het aannemen van deze motie is een belangrijke stap voorwaarts naar het erkennen van elektrogevoeligheid van personen en EMV als bron van gezondheidsklachten.

Is dat zo?
De politici zullen de klachten van de bewoners als dusdanig tot zich genomen hebben, maar zeker geen relatie tot zendmasten hebben erkend, want daartoe hebben zij geen autoriteit.
De Gezondheidsraad of Kennisplatform EMV of de GGD hoeven maar te blazen, en het feest is over. Als de politici zich echt in de problematiek van elektrogevoeligheid zouden verdiepen, zou men tot heel andere conclusies komen.
Men stelt zich voor dat het RIVM een helpende hand zal uitsteken als men allerlei klachten daar heen stuurt. Het RIVM is ook al zo'n organisatie, die na het verschijnen van dat dubieuze rapport van het Zwitserse onderzoek (Cofam II) berichtte dat alles in orde was, terwijl er heel wat haken en ogen aan dat rapport kleefden. Nou ja, een echt rapport is nooit verschenen. Ik denk dat het RIVM niet eens een diepe la zal gereedhouden, maar alles meteen in de vuilzak zal werpen.
Ik herinner nog maar eens aan een TV optreden bij EenVandaag meen ik, waar een meneer over de ballustrade hangt en wijst naar een UMTS mast, die de oorzaak van zijn problemen zou zijn. Nadat ik een en ander had gemeten, kwam ik tot een geheel andere conclusie.
De straling van die UMTS zendmast, weliswaar in het zicht, was echter beduidend laag.
Maar de buren, links en rechts en onder deze meneer hadden allemaal een DECT telefoon, zodat rustig geconcludeerd kan worden dat deze meneer in een kleine magnetron woonde.

De oorzaken van ziin lichamelijke klachten kwamen beslist niet van die UMTS zendmast, maar van de apparatuur bij de buren. Zoals gewoonlijk is de straling van deze elektrosmog bronnen vele malen hoger dan die van zendmasten. Soms vertonen zendmasten die niet zichtbaar zijn hogere veldsterktes dan die, welke wel in het zicht zijn.
En het is de vraag in de Kanaalstraat Lombok hoe de straling van de zendmasten is, in vergelijking en verhouding tot de aanwezige DECT's, draadloze routers (met tegenwoordig twee aparte signalen), tablets, smartphones, en IOT zoals de Toon van Eneco (ook voor de buren een *klerelijer*). Voorts worden ook veelal signalen via de elektrische leidingen verstuurd (met de zg, Homeplugs). Daarmee kan man in iedere kamer, en op zolder internetten en TV kijken via een stekker in het stopkontakt. Vervuiling puur.

NIemand zal echter kunnen aantonen dat-ie kanker van zo'n zendmast heeft gekregen.
En kan ook niet aantonen van welke. Van een UMTS, GSM900, 1800 of C2000?
Grappig is ook, dat op overlijdensverklaringen zelden als oorzaak vermeld wordt; kanker.

Vaak heet het orgaan falen, nierfalen, hartfalen, etc.
Natuurlijk zullen de mensen in Lombok lichamelijke klachten hebben, maar ze zullen niet kunnen aantonen welke de veroorzakers kunnen zijn.
Uiteraard wil men niet afzien van het gebruik van tablets en smartphones.

En niemand wil de optredende lichamelijke klachten onderzoeken op hun medische merites.
Van dat apparaat welke dr. Huss gebruikt had, (€ 300.000) om elektrogevoeligheid aan te tonen, hoor of zie ik helemaal niets. Geen enkele instantie die dat gebruikt.

Men zal zwaaien met allerlei studies, die weinig aantonen voor wat betreft optredende klachten.

Kijk, een onderzoek zoals men in de VS heeft gedaan toont wel wat relevants aan.
Het gaat hier om straling van Smart Meters, die daar geheel anders zijn dan hier en ook niet vergelijkbaar zijn. Wel is het zo, dat de Amerikaanse Smart Meters veel hoogfrequente straling uitzenden.

https://youtu.be/p-aNRQNRtaI

The leads are/were not affected by the smart meter transmitter as Warren's heart didn't show potentially catastrophic signals every time. We ran this test two separate times for two 30 minute sessions before capturing it on video. At first the test would run for 8 minutes without a smart meter firing just to make sure Warren's heart was fine and it was. Then I turned the smart meter from the breaker panel on for 2 minutes at a time and witnessed anomalies. The best result was the first exposures to the smart meter pulses after Warren rested for ten minutes. Note that these were blind tests.

We also performed a GSR (galvanic skin response) test which measures a fright or flight reaction and it too correlated with smart meter exposure. It actually responded more than the EKG. The smart meter pulses were much shorter than the body's reaction. It was as if the body tried to adapt but ended up struggling with the task.

Even if a person does not show outward symptoms of being affected by wireless radiation, electrically sensitive organs like the heart sense the signals.  (The brain is also an electrically sensitive organ)

At 2:07 on the video, the RF meter (to the left of the laptop screen) jumps up to over 100 - this high reading indicates that the smart meter (next to Warren's head as he lies sleeping) has just transmitted data.  Right after the transmission, the EKG shows a disruption in the heart rhythm at 2:12.  Then afterwards the heart rhythm returns to normal.  

Smart meters transmit several times an hour (this is excessive and unnecessary), from once every 8 seconds to once every 30 seconds, depending on the model.  Back in the days of analog meters, someone would read the meter once a month.  Now with smart meters, the same info. is transmitted over a hundred times an hour, exposing a person to as much as 10,000 transmissions a day from one smart meter.  If another smart meter is close by your house (such as a neighbor's), that's exposure to another 10,000 transmissions a day.  (If you didn't know, this data can be used to tell when you are home, what kind of appliances you are using and when, usage patterns, and utilities have been selling this data to interested companies.)

Begrijp he goed. Ik wil elektrosmog helemaal niet goed praten. Maar wil men het een en ander veranderen, dient men met medische feiten te komen die die lichamelijke klachten aantonen. Tot nu toe worden die klachten als tijdelijk gezien, en, uiteraard niet serieus genomen.

04-06-2017 Frequenties

Grappig, dat StopUMTS nu een artikel plaatste, waarbij werd aangetoond, dat bij muizem de hoge frquenties niets doen, maar de lage freqiuenties wel degelijk een effect hebben.

Dat is wat ik al geruime tijd stel.
Hoge frequenties, van Radio Frequente golven zijn niet gevaarlijk. De kneep zit hem in de laagfrequente aanweige componenten.

Frequenties tussen 5kHz en 10-30MHz, het zg middenfrequente gebied.
Het heeft volgens mij daarom weinig zin om hoogfrequente straling te meten.
Veel belangrijker is om de genoemde middenfrequente frequenties te meten, omdat die veel meer biologisch actief zijn.

Veel bioresonantie apparatuur werkt al met frequenties tussen 2 Hz en 10kHz, sommige tussen 30kHz en 1MHz.

Non Linear diagnostic Systems werken met frequenties tussen 1,8Hz en 8,2Hz, waarbij deze frequenties via een speciale hoofdtelefoon worden toegediend.
Werkt perfect!

 

10-06-2017 Zonnepanelen

Net als Samuel Milham heb ik ook bezwaren tegen zonnepanelen.
Veel melkveehouders leggen ze aan om een paar dubbeltjes op electriciteitskosten te besparen, maar realiseren zich dat hun koeien er ziek van worden. Je kunt de velden overalk in de stallen meten, zeker aan alle metalen voorwerpen.

Zo heb ik ook een aantal zonnepanelen met mijn spectrumanalyser gemeten.
Vaak is het de stroomomvormer die noalm wat elektrosmog veroorzaakt.

Maar vaak kunnen ook de buren er veel last van ondervinden. Men heeft het dan met de aarding van de panelen niet zo nauw genomen, en ook bij de buren zijn dan *dirty electricity* signalen tot wel 400kHz meetbaar.
Man kan de omvormer nor enigszins afschermen om de *dirty air* tegen te gaan, maar de *dirty electricity* blijft. Daar helpen geen Stetzer filters tegen, omdat die niet hoog genoeg in frequentie gaan. Daar zijn alleen de filters van Bajog werkzaam.

Een ander punt is dat op veel plaatsen de aardeleiding ook sterk vervuild is, en tevens de grond veel zwerfstromen kan bevatten.

Veel mensen leggen de nadruk op hoogfrequente straling van mobiele telefonie, maar houden geen rekening met de middenfrequente frequenties alom aanwezig.

 

21-06-2017 Deals

Gezien de huidige politieke situatie in Nederland, een kabinetsformatie, met een politicus, die veel zaken in achterkamertjes placht te regelen, wilik toch op volgend artikel wijzen.

Op de vooravond waarop de zg. Turkijedeal aan de EU werd bekendgemaakt, bleek Angela Merkel tesamen met Mark Rutte een deal gesloten te hebben met de Turkse premier Ahmet Davutoglu. Daarin werd overeengekomen, dat jaarlijks tussen 150.000 en 250.000 Syrische migranten vanuit Turkije door de EU zouden worden opgenomen. Dit zelfs als de influx van migranten sterk zou afnemen.
Deze overeenkomst werd echter niet aan de andere partijen in de EU medegedeeld.

Om die reden is Merkel er zo op gebrand dat andere lidstaten ook hun deel opnemen, omdat anders Duitsland en Nederland daaar voor zouden opdraaien.
Enfin, lees zelf maar.
Dit is nieuws wat men in Nederland niet brengt, en wat de Amerikanen verschrikkelijk vinden, omdat wij door dergelijke bronnen (RT.com en Sputniknews.com en Russia-Insider.com) de achterliggende feiten te zien krijgen.
Hierdoor krijgt men een veel beter overzicht van wat er feitelijhk overal aan de hand is, welke politieke spelletjes er gespeeld worden, en dat deze aardkloot in feite een vergeven vuile boel is.

https://www.rt.com/news/380581-merkel-turkey-refugee-deal/

 

09-06-2017 Fantasie

Naar nu blijkt zijn er van de geplande 200 Steve Jobs scholen (van 4 jaar geleden) er nog een veertiental over.
Naast de kosten blijkt volgens de Algemene Onderwijsbond dat de resultaten ook tegenvallen. Dat kon ik destijds al voorspellen.

In mijn jeugd kon ik prima met mijn blokkendoos spelen. In mijn fantasie zag ik er een vrachtauto, een vliegtuig of een boot in.
Het is belangrijk dat bij (spelende) kinderen hun voorstellingsvermogen geprikkeld wordt.
Kinderen met een iPad krijgen alles kant en klaar tot in de kleinste details voorgeschoteld; Hun fantasie wordt helemaal niet geprikkeld, en dus niet ontwikkeld.
Doordat ik mijn fantasie heb kunnen ontwikkelen, heb ik in mijn latere leven toch veel profijt gehad met het ontwikkelen van diverse zaken. Zo kan ik mij goed voorstellen hoe een combinatie van ogenschijnlijk verschillende dingen tesamen een goed werend niuw ding kan vormen. Out-of-the-box denken is een belangrijk iets om tot nieuwe inzichten te kunnen komen.

Veel mensen hebben weinig fantasie.
In een meubelzaak bestellen ze een tafel van 1 meter doorsnee, maar als die geleverd wordt blijkt die ene 1 meter plots veel groter of kleiner dan gedacht.

Het voorstellingsvermogen van veel politici laat ook veel te wensen over.
Cameron dacht ook dat het Brexit referendum goed voor hem zou uitpakken.
May dacht ook slim te zijn met haar verkiezingsstunt.
Hillary Clinton was ook niet reëel.
Om van de Nederlandse politici maar te zwijgen. Die geloven nog in (hun eigen) sprookjes.

Mijns inziens is het dus belangrijk, zeker bij kinderen, om hun voorstellingsvermogen te ontwikkelen, en te prikkelen.

 

22-05-2017 Bullshit

Dr. Otis Brawley, chief medical officer at the American Cancer Society verklaarde:

"I'm starting to hear more and more that we are better than I think we really are," said Dr. Otis Brawley, chief medical officer at the American Cancer Society. "We're starting to believe our own bullshit."
 
The consequences are real — and they can be deadly. Patients and their families have bought into treatments that either don't work, cost a fortune or cause life-threatening side effects.
 
"We have a lot of patients who spend their families into bankruptcy getting a hyped therapy that (many) know is worthless," Brawley said.
 
https://www.usatoday.com/story/news/2017/04/27/cancer-treatment-hype-gives-false-hope-many-patients/100972794/

Maar dat is niet alleeen in de VS, maar ook hier.

07-03-2017 Russian Cancer cure

klaarblijkelijk zijn de Russen er in geslaagd een succesvolle behandeling voor kankertumoren te ontwikkelen.
Hieronder een posting van Peter Walker van het Rife Forum:


Posted by : Peter Walker
 
This is a report I have not seen in any English language news sources.
The following is a Google translate of the original Russian story (http://izvestia.ru/news/668274):
 
March 3, 2017
In Russia, we created a cure for cancer and tested it in space
*Gene Engineering products from all types and stages of cancer patients can be available in three or four years.*
Attachment 3467 (http://www.rifeforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=3467)
 
At the State Research Institute of Highly Pure preparations of the Federal Medical-Biological Agency (FMBA) Russia completed preclinical trials "heat shock proteins" - a drug that can make a revolution in oncology. This is a fundamentally new tool for the treatment of malignant tumors derived from biotechnology. Scientists believe that it will help people with incurable tumors today. Success in establishing a preparation was achieved with a space experiment. The correspondent of "Izvestia" Valerie Nodelman said the deputy director of the Institute for Science, Corresponding Member of RAS, Doctor of Medicine, Professor Andrew Simbirtsev.
 
*- What is the main active ingredient of a new drug for malignant tumors?*
- Our preparation has a working title of "Heat shock protein" - for the main active ingredient. This molecule is synthesized by any cells of the human body in response to various stress influences. About its existence, scientists have known for a long time. Initially it was assumed that the protein can only protect cells from damage. Later it was learned that in addition to this it has a unique feature - helps the cell to show their tumor antigens to the immune system and thereby increases the anti-tumor immune response.
 
*- If the body produces such molecules, why he can not cope with cancer?*
- Because the amount of this protein in the body is minimal. It is not sufficient to achieve a therapeutic effect. You also can not just pick up the molecules of healthy cells to inject into patients. Therefore, a special biotechnology for synthesizing protein has been developed in an amount necessary for the creation of the drug. We have isolated a gene of human cells responsible for the production of protein, and it was cloned. Then we create a producing strain and caused the bacterial cell to synthesize the human protein. Such cells reproduce well, which allowed us to get an unlimited amount of protein.
 
*- Your invention is to provide a technology of "heat shock proteins"?*
- Not only. We were also able to examine its structure, to decipher the mechanism of antitumor action at the molecular level. FMBA has a unique opportunity to conduct medical research using space programs. The fact that it is necessary to generate from the ultrapure crystal for X-ray analysis of protein activities. However, in the Earth's gravity is impossible to get it - protein crystals grow unevenly. The idea was born to grow crystals in space. This experiment was conducted in 2015. We packed ultra-pure protein in the capillary tubes and sent them to the ISS. Within six months of flight perfect crystals formed in the ducts. They were lowered to the ground and analyzed in Russia and Japan (there is a heavy-duty equipment for X-ray analysis).
 
*- A drug's effectiveness has been proved?*
- We have carried out experiments on mice and rats that have developed melanoma and sarcoma. A course of administration of the drug in most cases leads to a complete cure even in the later stages. That is, we can say with certainty that the protein has the desired biological activity for the treatment of cancer.
 
*- Why do you think that "Heat shock protein" will not only help with sarcoma, but also in other types of malignant tumors?*
- The basis of a new drug - a molecule that is synthesized by all types of cells. No it does not have specificity. On the other types of cancer drug will work thanks to this versatility.
 
*- Will you need to create the drug each time to send the protein in space?*
- No. Creating a crystal in weightlessness was required only for the scientific stage of drug development. Space experiment only confirmed that we are on the right track. A production will be exclusively terrestrial. Actually, we already produce the drug at the production sites of the Research Institute. It is a protein solution that can be administered to patients. The mice we introduce it intravenously. But, perhaps, during clinical trials find more effective approaches - for example, it may be best targeted protein delivery into the tumor.
 
*- Are there any side effects from the new drug?*
- So far, no problems have been identified. During the test, "Heat shock protein" showed no toxicity. But finally we can make a conclusion about the complete safety of the drug only after the completion of pre-clinical studies. It will take another year.
 
*- And then you will be able to begin clinical trials?*
- It depends entirely on whether we can find the source of their funding. In preclinical we received a grant from the Ministry of Education and Science. Clinical trials are very expensive - about 100 million rubles. They are usually held in the co-financing: is a private investor who invests, and the state returns 50% in the case of successful completion. We count on the support of Industry and Trade and the Ministry of Health.
 
*- A private investor has already been found?*
- No. We have a lot of work with his quest. We could offer Japanese investors to speak, but I want to start with Russia, since it is domestic development. We knock on all the doors, because the drug is unique. We are on the verge of opening a brand new treatment for cancer. It will allow to help people with incurable tumors.
 
*- Are there any such developments abroad?*
- We have heard about attempts to get the drug "heat shock proteins" in different countries. Such work is carried out, for example, in the United States and Japan. But no one has yet published their results. I hope that we are now ahead of foreign colleagues in this issue. The main thing - do not stop along the way. And this can only happen for one reason - due to lack of funding.
 
*- When really, at all favorable circumstances, mankind will be able to get a cure for cancer?*
- Complete clinical trials usually take two to three years. Unfortunately, the faster will not work - it's a serious investigation. That is, taking into account the final stages of pre-clinical studies, patients receive the new drug within three to four years.

 

 

08-03-2017 *Wetenschap*

In Duitsland geldt het EMF-Portal als een soort bibliotheek van allerlei wetenschappelijke onderzoeken en studies omtrent elektrosmog. In feite wordt hier ook naar verwezen zoals onze Gezondheidraad dat doet.
In Duitsland heeft IZGMF de conclusies van een aantal studies op een rijtje gezet:

Von Vielen ziemlich unentdeckt schlummern im Bauch des EMF-Portals ein paar Übersichtsbewertungen für biologische EMF-Risiken. Im Gegensatz zu den schön formatierten, inhaltlich jedoch dilettantischen Risikobewertungen durch organisierte Mobilfunkgegner, haben die Bewertungen des EMF-Portals einen qualifizierten wissenschaftlichen Hintergrund. Wer sich also schnell ein belastbares unaufgeregtes Bild über den Forschungsstand zu diversen biologischen Risiken elektromagnetischer Felder machen möchte, der ist mit den Bewertungen des Portals richtig gut beraten. Einziges Manko: Die Bewertungen sind derzeit auf dem Stand 2014/2015. Nachfolgend nur jeweils das Fazit, die Links führen zu den ausführlicheren Begründungen auf den Seiten des EMF-Portals.

EEG/HirnaktivitätAls Fazit kann gezogen werden, dass internationale wie nationale Expertengremien höchstens leichte Wirkungen auf die Hirnaktivität durch Mobilfunk-relevante hochfrequente elektromagnetische Felder als möglich erachten, dabei jedoch keine ausreichende Evidenz für gesundheitlich relevante Wirkungen sehen.

SchlafAls Fazit kann gezogen werden, dass internationale wie nationale Expertengremien höchstens leichte Wirkungen auf das Schlaf-EEG durch Mobilfunk-relevante hochfrequente elektromagnetische Felder als möglich erachten, jedoch keine ausreichende Evidenz für einen Einfluss auf die Schlaf-Qualität und gesundheitlich relevante Wirkungen sehen.

Blut-Hirn-SchrankeFazit ist, dass internationale wie nationale Expertengremien von keiner negativen Wirkung Mobilfunk-relevanter hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke ausgehen.

FertilitätFazit aus den Bewertungen nationaler und internationaler Expertengremien ist, dass wegen vieler methodischer Mängel aus den bislang vorliegenden Studien keine belastbaren Schlüsse gezogen werden können – das heißt, ausreichende wissenschaftliche Belege liegen zurzeit weder für noch gegen negative Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf die Fruchtbarkeit vor.

GenotoxizitätAls Fazit kann gezogen werden, dass internationale wie nationale Expertengremien keine ausreichende Evidenz für genotoxische Wirkungen von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern unterhalb der Grenzwerte sehen.

Men mag dan zeer tevreden zijn enige woorden met Jesse Klaver en Alexander Pechthold .gewisseld te mogen hebben, maar die zijn bang hun handen aan water te branden, want de almachtige GGD en de Gezondheidsraad blijven bij hun versleten grammofoonplaat.
Men wil nog steeds niet inzien dat we geen poot hebben om op te staan.
Ondanks alle bezwaarschriften, petities en rondschrijven.
En de lijdende elektrosensitieven schieten er geen millimeter mee op.

Maar het is wel zo, dat alle overheden op deze studies teruggrijpen, en zich niet laten beïnvloeden door allerlei beweringen en vage verhalen.
StopUMTS en StichtingEHS en anderen willen zo graag serieus genomen worden door de overheden, maar zijn niet bereid daarvoor de nodige munitie te verzamelen.


08-03-2017 Moderne ouders

Je zult maar kind zijn van Moderne Ouders.
Dan ben je wel *in de aap gelogeerd*, zoals men pleegt te zeggen.

Want Moderne Ouiders vinden dat hun kroost goed digitaal moeten zijn.
Ze krijgen daarom al op zeer jonge leeftijd allerlei tablets en smartphones.
Je ziet dan al babies en peuters met tablets en smartphones spelen..

Men is vervolgens heel verbaasd als er dan allerlei lichamelijke klachten optreden, waarmee de huisarts ook geen raad weet.

Uit Engeland komt nu het bericht dat tot drie maal meer kinderen onder de 14 jaar in ziekenhuizen worden opgenomen in verband met slaapstoornissen dan tien jaar geleden.
Technologie houdt de kinderen uit de slaap.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/04/surge-children-admitted-hospital-sleeping-disorders-many-kept/

11-03-2017 5G

Er wordt al veel geroepen over het komende 5G, maar weinigen weten hoie het ber uit gaat zien.
Jazeker, velen zijn al bezig met eigen proeven, maar ewr is nog helemaal niet bekend hoe de signalen er uit gaan zien, of ze gemoduleerd zijn of niet, en op welke frequenties het zal gaan ingezet worden.

Hoe hoger de frequentie, hoe moeilijker het wordt om in gebouwen te kunnen penetreren.
Daarom wordt al gesproken van de frequentie van 700MHz, maar dat is nog helemaal niet zeker.

De firma Qualcomm, producent van modems, heeft een demo filmpje gemaakt over hun systeem voorstel, waarmee men zelfs *om een hoekje* kan stralen.

https://www.qualcomm.com/videos/mobilizing-mmwave-5g

Opmerkelijk in deze video is de volgende afbeelding:
Qualcomm stelt hier gebruik te willen maken van frequenties boven de 24GHz.
5G zou dan ook gebruik maken van vele kleine cellen.


Als je de juichende verhalen mag geloven, wordt er beweerd dat in 2035, 5G voor zo'n 20 miljoen banen zal zorgen en enorme winsten.

Zie: ihs-5g-economic-impact-study.pdf

 

09-03-2017 Wim Hof Protocol

In een Rife nieuwsgroup postte Nenah Sylver (schrijfster van het Rife Handbook) het volgende:


1. Feeling better on the Wim Hof protocol
    From: Nenah Sylver

I am writing to tell you about a new, self-help method developed by Dutchman Wim Hof. He sells an extended (paid) course on the Internet, but you can get the basic method from various (free) videos on You Tube and elsewhere, many with Wim Hof hosting, some with his students narrating. I have been doing his method for a little under six weeks and have experienced major benefits. For only about 15 minutes a day with a minimum amount of effort, you may benefit, too. Here are my notes.

Wim's site: https://www.wimhofmethod.com/

You Tube videos-start here: https://www.youtube.com/watch?v=RW1C_3OXhEs

Nenah's notes: Breathing rapidly in succession, and then holding the breath, builds up the body's ability to assimilate, utilize, and hold onto the oxygen that it has. Building up oxygen capacity has profound implications on health, as it affects all bodily systems-as verified by doctors and research scientists who have studied the effects on (mainly) Wim Hof and others. Just a few effects of these breathing exercises are: alkalization of the blood, and restoration of the mitochondria (the fuel-burning units of the cells).
The immune cells function more efficiently, eliminating infections. Tissue cells function better. This includes nerve cells, thus enabling improvement in nervous system disabilities; muscle cells, thus enabling improvement in muscular strength; and eye tissue, thus enabling improvement in vision. Among many accounts, adherents report better digestion, clearer thinking, and greater optimism. Since energy increases, sometimes dramatically, I suggest that you do the breathing in the morning or early afternoon, rather than in the evening.

It doesn't matter if you can't hold your breath for very long. When I began, I could hold my breath for only 15 seconds. By the end of five weeks, I was holding my breath for over a minute on average, and occasionally was able to hold it for 1 minute 45 seconds. My partner holds his breath for over 2 minutes. Advanced students of Wim's hold their breath for over 3 minutes.

An inexpensive stopwatch, the kind worn by joggers and bicyclists, will allow you to time how long you can hold your breath and inspire you to keep progressing. I also acquired an oxygen meter/heart rate reader-the kind you stick your finger into. After four or five weeks, my readings showed that even after I'd been holding my breath for a little over a minute, my oxygen levels remained at 98% or 97%, and sometimes even climbed to a full 100%.

Interestingly, scientists who have studied Wim Hof show his blood alkaline level to be above 7.45, which is the upper limit of what medical science believes is optimal. With the blood this alkaline, Wim and his
advanced students can survive in an atmosphere that contains 30% less oxygen. Thus, with some further conditioning of being in cold water and ice (see next section), they have been able to climb Mount Everest clad only in shorts, in two days.

  Three Cycles of Breathing Minimum

Directions:

1. INHALE very deeply and kind of quickly- completely fill the abdominal cavity and lungs (but don't involve the shoulders, as that doesn't help). EXHALE more slowly than the Inhale.
2. Do this at least 30 times. You are hyperventilating to flood your tissues with oxygen, so you'll feel tingling, probably somewhat lightheaded, and perhaps even mild pain in some areas that have been starved for oxygen.
3. On the 31st EXHALE, HOLD the breath on the EXHALE for as long as possible.
4. After you have held the breath on the exhale for as long as possible, INHALE and HOLD breath for between 10 and 15 seconds.
5. Repeat the above twice more. If you take Wim's course, he adds more breaths per cycle, and then more cycles, as the weeks progress. For example, you add another 10 breaths to each cycle (making it 40 Inhale/Exhales), and later on, a fourth cycle. However, each person is different. Do what you
feel comfortable with. 

B) Cold Showers-Very Important

Nenah's notes: In many ways, this portion of Wim's protocol is very similar to the original Hydrotherapy of the Natural Health Movement, instituted in hospitals in the 1800s and used by native populations centuries earlier. Wim advocates using cold to provide positive stress to the body-either in the form of cold showers, or (for his more advanced students) lying in the snow, or in tubs of cold water or ice.

A native of Holland, Wim moved to Poland, which has "brisk" (brutally cold) winters, so he can regularly hang out in the snow. Scientists who have studied him confirm that he can indeed stay in cold ice for an hour staying warm, without a variation in body temperature.

Continual and repeated exposure to the cold turns off the pain receptors to cold but still allows the remaining (fewer) receptors to cold to register that the water is cold. You'll be able to tolerate the cold while maintaining a normal, warm body temperature in both the core and extremities. Also, running the cold water down the neck, shoulders and spine activates the special brown fat patches located there, whose function is to
induce the burning of "regular" white fat for fuel. This is how you maintain a normal, warm body temperature without injury. (It's also one of the mechanisms to maintain normal body weight.)

6. Before or after your warm shower, take a cold shower for as long as you can, on both the front and back of your body. Repeat between warm and cold if you can. You can begin on either warm or cold and end on either warm or cold. Even one round of cold water will speed the burning of adipose tissue. Stay in the cold water for as long as possible. 

C) Various Yoga Exercises, Stretching, and More

Nenah's notes: I consider these exercises optional. I can't even do one pushup while breathing; so obviously, this part of Wim's course is for people in better shape than I am. Gentle stretching without pain is always
good advice. But even without these "add-ons," the breathing technique is very powerful all by itself, and its benefits exponentially increase with the cold showers. If you cannot do any physical exercises, try to get
acclimated to even one brief session a day of cold shower.

7. In his course, Wim advises doing as many pushups as possible after the final round, without breathing. Or, he'll add other forms of exercise, stretching and/or yoga.

My personal experience: The breathing is not exactly "fun" and I wouldn't call it enjoyable, but I find that the benefits are exponential. After only four or five weeks of doing this breathing technique almost every day, I
have experienced: more energy, improved muscular strength, greater clarity of thought, better digestion, fewer airborne allergies and fewer ingested food sensitivities, a vastly decreased (by over 50%) need for nutritional supplements, more stamina, and much better immune function (fewer infections). Also, severe cracks and flakes of skin that were present on both heels for years, have almost completely healed.

Another benefit, of course, has been greater tolerance of both the cold, and of extreme temperature fluctuations involving cold and heat. This I attribute to the cold showers. Initially, I balked at taking cold showers. As someone with a consistently low body temperature my entire life (averaging in the 97._ range, and rarely going over 98.0), understandably I've hated the cold. But I started doing the cold showers, starting at 15 seconds, averaging one minute at a time, and even working my way up to two minutes sometimes. After three weeks, after running cold water down my back, it actually started to feel good to me. And I no longer wanted my "regular" showers to be as hot as I was used to taking them. One great benefit of these cold showers (which has been reported by a number of people) has been effortless weight loss. I not only lost a good bit of my oversized belly, but in about a month I went down a clothing size.


Disclaimer: This is not medical advice. Nor is it Wim Hof's "official" course. Note that I have taken only a few weeks so far of the 10-week online official Wim Hof course, so there is more to what he teaches than what I
have presented here. These summaries and instructions are as I understand them, and they're not meant to be a substitute for either Wim's official course or any of the online video clips. Finally, I am reporting the
benefits of the Wim Hof method only as I have personally experienced them
Everyone is different, and your experiences will be different from mine.

 

24-04-2017 Leendert Vriens

Tja, hij vraagt er om.

De voorman van StopUMTS preekt nu al voor de derde maal zijn onkunde.
Men kan hem niet kwalijk nemen, dat hij als natuurkundige de wetenschap aan de hand neemt om alles te verklaren.
En wat hij met zijn *wetenschap* niet kan of wil verklaren, kan dus niet bestaan.

Welnu Leendert, de *wetenschap* heeft bewezen dat elektrosensitiviteit niet bestaat!
Dat hebben vele studies bewezen.
Geen enkele elektrogevoelige kon onder laboratorium omstandigheden aangeven of zij nu wel of niet aan een veld waren blootgesteld.

Vraag maar aan de Gezondeheidsraad, de GGD, Agentschap Telecom, Antennebureau, TNO,enfin de vele overheidsinstanties en wetenschappelijke bureau's, evenals vele medici.

Kennelijk heb je als natuurkundige nog geen snars van biologie begrepen.
Want het draait niet om het meten van velden, maar om biologische lichamelijke effecten.
En die zijn wel meetbaar. Niet via vragenlijsten of enquetes, maar gemeten aan het lichaam zelf, met heel duidelijke parameters.

Feit is, dat het heel eenvoudig is aan te tonen dat elektrosmog een bepaalde biologische impact op ons lichaam kan hebben.

Bij de een meer, bij de ander minder.
Nee, al die personen die beweren te reageren op elektrosmog zijn beslist niet gek.
Tot de dag van vandaag is er geen enkele serieuze studie geweest, die zich heeft bemoeid om deze biologische effecten in kaart te brengen.
UIteraard zijn bovengenoemde instellingen in het geheel niet daar in geinteresseerd.
Stel je voor dat enige schadelijkheid zou worden vastgesteld, dat zou miljarden gaan kosten.
Vandaar ook de misdadige houding van de GGD's, die pertinent weigeren om ook maar een onderzoek te doen. Hebben zij die testmachine van dat € 300.000 kostende onderzoek van dr. Huss? Gebruikt StopUMTS die? Gebruikt StichtingEHS die? Ik denk het niet.

Maar net zo gemakkelijk als men de invloed van elektrosmog op het lichaam kan meten, kan men daarbij ook meten in hoeverre bepaalde *ontstoorders* die werking op het lichaam wel of niet kunnen beinvloeden.
Men kan haarfijn meten in hoeverre bepaalde organen aangetast worden, in hoeverre reeds aanwezige aandoeningen beinvloed worden, en in welke mate *ontstoorders* daar hun invloed op kunnen hebben.

Nee Leendert, jouw mening is niet gebaseerd op feiten, maar op onderbuikgevoelens, en dat is niet wetenschappelijk.
Je verhaal is geklets in de ruimte, en in ieder geval niet in lijn met de vroeger gestelde doelstellingen van StopUMTS om betroffenen met raad en daad bij te staan.
Nu schaar je je in de rijen van Gezondeheidsraad, de GGD, Agentschap Telecom, Antennebureau, TNO, enfin de vele overheidsinstanties en wetenschappelijke bureau's, evenals vele medici. Je wordt dan wellicht door hen voor *vol* aangezien, maar dat helpt de elektrosensitieven geen steek verder. Het Kennisplatform EMV is ook geen steek veranderd.

UIteraard is het wel zo, dat al die *ontstoorders* niets aan de eigenlijke elektrosmog velden doen. Daar valt dus ook niets te meten, en als er daar niets te meten valt, is er snel een foutieve mening gevormd.

Uitgangspunt dienen dus niet die elektrosmog velden te zijn, maar de gevoelige persoon, die wel of niet kan reageren met lichamelijke klachten.

De domme wetenschap gaat steeds uit van *gezonde* mensen en houdt totaal geen rekening met het feit dat er ook andere mensen zijn, namelijk zeer gevoelige mensen.
Dat zijn mensen die lichamelijk kunnen reageren op uiterst fijne velden, die vaak nauwelijks meetbaar zijn, maar die hun hele leven overhoop kunnen gooien.
De *wetenschap* gooit die mensen op de hoop *aanstellers*, simulanten en non-valeurs.
Daarover ga ik nog een stukje schrijven.

 

 

18-03-2017 Lyme

Mit einem Sondergutachten informierte der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen 1999 die deutsche Bundesregierung. Über MCS ist in diesem Gutachten erstaunlich viel zu finden, über "Elektrosensibilität" oder "Elektrosmog" hingegen nichts.

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/023/1402300.pdf

Nu een verhaal van dr. Jane Marke, die een voordracht heeft gegeven over Lyme en microorganismen Lenox Hill Hospital November 12, 2016

 
Dit is een presentatie over Lyme die *hout snijdt*.

Dr. Jane Marke contracted Lyme disease over 20 years ago, and was undiagnosed and misdiagnosed for over 15 years, which gives her a first hand experience with Lyme as one of its victims.

http://www.janemarkemd.com/services-provided/lyme-psychiatry/

Hier een lijst van de dia presentaties:

--- Microbes and Mental Illness -- Slide Titles ---
 
 (Copies of Presentation Slides begin on p. 4)
 
 Slide 1 -- Title Page 
 Slide 2 -- Learning Objectives 
 Slide 3 -- Psychiatric illness as chronic (inflammatory) disease. 
 Slide 4 -- Psychiatric Disorders as Chronic Disease 
 Slide 5 -- Refractory psychiatric illness caused by "stealth" microbes persist by evading and suppressing immune system. 
 Slide 6 -- Stealth Microbes 
Slide 7 -- Psychiatric Disorders and Microbes - Remember Syphilis? 
 Slide 8 -- What is Lyme? 
 Slide 9 -- National Diagnostic Standards 
 Slide 10 -- Knowingly or not, most psychiatrists have at some point been challenged by 
 patients with late-stage psychiatric manifestations of Lyme Borreliosis. 
             These are your most treatment resistant cases. 
 Slide 11 -- What is Lyme? The Ticks -- 
  Multi-infection is the rule - ticks are "co-infected": 
 Slide 12 -- What is Lyme: Naturalistic History 
 Slide 13 -- What is Neuroborreliosis? 
 Slide 14 -- Epidemiology in Psychiatric Patients: Borrelia 
             Lyme is over-represented in psychiatric patients: 
 Slide 15 -- Tick Borne Disease (TBD) and Psychiatric Illness: Peer-Reviewed Articles 
 Slide 16 -- Stealth microbes persist and cause cognitive and psychiatric symptoms through cytokines, neurotoxins, and molecular mimicry. 
 Slide 17 -- Key Features of Virulence & Immune Evasion 
 Slide 18 -- Are Psychiatric Disorders Inflammatory Diseases? 
 Slide 19 -- Pathophysiology: Microglial Activation in Lyme -> Cytokine Release 
 Slide 20 -- Impaired HPA: The Stress of Inflammation 
 Slide 21 -- Borrelia in the Brain
 Slide 22 -- Pathophysiology: Neurotoxins — Quinolinic Acid 
 Slide 23 -- Bb Increases Neurotoxins: Quinolinic Acid + Nitric Oxide 
 Slide 24 -- Homocysteine Metabolism in the Brain 
 Slide 25 -- Molecular Mimicry: Antibodies 
 Slide 26 -- Mitochondrial Damage 
 Slide 27 -- Pathophysiology: Cytokines, Neurotoxins, Antibodies and Encephalopathy 
 Slide 28 -- Why Don't People Get Better? Co-Infections 
 Slide 29 -- Co-Infections
  Slide 30 -- Persistence of Live and Viable Organisms 
 Slide 31 -- --This slide not seen in YouTube presentation– 
 Slide 32 -- Flow Chart showing effects of... Persistence of Borrelia 
 Slide 33 -- "Lyme Loonies" Cartoon by David Skidmore 
 Slide 34 -- Encephalopathy: Ubiquity and Neuropsychological Testing 
 Slide 35 -- Encephalopathy: Brain Imaging in Lyme Disease - MRI/CT/SPECT
  Slide 36 -- Lyme Encephalopathy Mimics ADHD 
 Slide 37 -- Encephalopathy and Cytokines in TBD 
 Slide 38 -- Delta Sleep and Lyme Disease 
 Slide 39 -- Depression in TBD 
 Slide 40 -- Suicide and LAD Articles 
 Slide 41 -- 6 Suicides - 5 in Past 12 Months 
 Slide 42 -- Doctor Suicide 
 Slide 43 -- Children and Depression and Suicide 
 Slide 44 -- --This Slide Not Seen in YouTube Presentation— 
 Slide 45 -- TBD Psychiatric Presentations: Depression 
 Slide 46 -- Clinical Presentations: Anxiety 
 Slide 47 -- Case Studies: Intrusive Symptoms 
 Slide 48 -- OCD 
 Slide 49 -- Pediatric Auto-immune Neurological Disorder: ANDAL 
 Slide 50 -- PANS Work-Up 
 Slide 51 -- Depersonalization 
 Slide 52 -- Violence and Self-Harm 
 Slide 53 -- Psychiatric Clinical Presentation 
 Slide 54 -- Autism Spectrum Disorder in Children 
 Slide 55 -- Alzheimer's Disease 
 Slide 56 -- Association of Spirochetes Alzheimer's Disease 
 Slide 57 -- Drexel University Team Duplicates Dr. Alan MacDonald's Findings of Bacterial 
                    Biofilms in Alzheimer's Plaques 
 Slide 58 -- Alzheimer's and Other Microbes: Meta-analysis 
 Slide 59 -- Psychiatric Syndromes: Worse with Co-infections 
                              Coinfections make psychiatric symptoms worse: 
 Slide 60 -- Provocative Findings & Associations
  Slide 61 -- Diagnosis of microbe-caused mental illness based on history, exam, lab results, 
                    and, sometimes, antibiotic challenge. 
 Slide 62a -- Workup for TBD: Decision Tree [Flow Chart] [Slide 82?] 
 Slide 62b -- Diagnosing Lyme/TBD: History 
 Slide 63 -- Mental Status Exam 
 Slide 64 -- Mental Status Exam 
 Slide 65 -- Physical/Neuro Exam: Key Points 
 Slide 66 -- CDC Guidelines and Controversy 
 Slide 67 -- Lyme Western Blot Interpretation 
 Slide 68 -- Other Lyme Tests 
 Slide 69 -- Supplementary Test Diagnosis and Guidance 
 Slide 70 -- Treatment of microbe-caused mental illness focused on antibiotic treatment, 
                    reducing inflammation, and improving host terrain. 
 Slide 71 -- IV Therapy for Lyme Encephalopathy: Safety and Efficacy 
 Slide 72 -- Figure: SPECT images of the brain before and after treatment with ceftriaxone 
 Slide 73 -- Treatment: Infection 
 Slide 74 -- Treatment: Inflammation/Pain 
 Slide 75 -- Treatment to lower Glutamate Excitotoxity 
 Slide 76 -- Low Dose Naltrexone: 
 [Chart showing biological and psychological improvements in patients] 
 Slide 77 -- Treatment: Symptomatic 
 Slide 78 -- What Should a Psychiatrist Do? Think Microbes 
Slide 79 -- Thanks for your attention!

Naschrift:
Een PDF met de dia's: -Dr Jane Marke Lecture - Microbes and Mental Illness.pdf

 

07-05-2017 Schrikbeeld

Tja, en dan zijn er nog, die bezwaar maken tegen zendmasten. En petities verzamelen. En brieven sturen naar gemeentelijke instanties. En die proberen starre politici in beweging te krijgen.
Maar al die *protestanten* hebben geen idee wat er nog allemaal op hen afkomt. En symptoom bestrijders roepen om het hardst *vermijden* en *afschermen*.
Maar men moet toch zo nu en dan toch eens de straat op om bijvoorbeeld boodschappen te doen, of naar het werk te gaan.
Eerst begon men ermee de modems twee signalen te laten zenden: Een voor de huisgebruiker, en een voor de passanten op straat.

Nu volgt een persinformatie van Philips (06 April 20170.
Ik zou zeggen, maak je borst maar nat!
Maar zolang men niet bereid is met een wetenschappelijke studie door MEDICI aan te tonen dat men van elektrosmog ziek kan worden, zal er helemaal niets veranderen.
(De bestaande studies kijken alleen maar of er eventueel kanker kan ontstaan, maar niet naar de vele lichamelijke klachten waar elektrosensitieven dagelijks onder te lijden hebben. Hierin zijn de bestaande *clubjes* helemaal niet in geinteresseerd.)

 

Intelligente Leuchtenmasten mit integrierter 4G/LTE Breitband-Konnektivität

[image]
Einen neuen, intelligenten Mast für Straßenleuchten haben Philips Lighting und Ericsson gemeinsam vorgestellt. Unter der Bezeichnung Philips Lightpole Site Slim ist er zunächst für europäische Städte vorgesehen. Der Leuchtenmast kombiniert LED-Beleuchtung von Philips Lighting mit Ericssons Kleinfunkzellen-Technologie für Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen.

Der intelligente Leuchtenmast dient nicht nur als Wi-Fi-Hotspot, der die mobile Netzwerkversorgung in der ganzen Stadt verbessert, sondern gleichzeitig auch als Träger moderner vernetzter Straßenleuchten, die sich mit dem Telemanagementsystem CityTouch per Mobilfunk betreiben und verwalten lassen. Diese 2-in-1-Lösung schafft Licht zur Stadtbeleuchtung und die lückenlose Mobilfunkabdeckung im gesamten Stadtgebiet ohne zusätzlichen Platzbedarf. Durch diese Kombination lassen sich im Handumdrehen vernetzte Immobilien schaffen und mit dem Internet der Dinge zu intelligenten Städten vernetzen.

Der Philips Lightpole Site entspricht dem in Europa weit verbreiteten Design von Masten für die Außenbeleuchtung. Er fügt sich nicht nur harmonisch in das Stadtbild ein, sondern verbessert gleichzeitig die LTE[1]/4G-Netzabdeckung. Möglich wurde die schlanke Mastform durch gemeinsam entwickelte kompakte Antennen für Kleinfunkzellen, die in den Leuchtenmast integriert sind und durch die moderne Small-Cells-Technik von Ericsson.

Rasantes Wachstum
Der mobile Datenverkehr in Städten wächst rasant. Nach Angaben Ericssons wird er sich voraussichtlich bis zum Jahr 2020 verneunfachen[2]. Die Netzbetreiber sind deshalb bestrebt, neue Standorte für Kleinfunkzellen in öffentlichen Räumen einzurichten, um ihren Kunden die bestmögliche mobile Breitband-Abdeckung bereitzustellen. Durch vermehrte Anmietung von Standorten für die intelligenten Masten können sie ihre Netzwerke in den Städten verdichten. Den Bürgern wird mit den intelligenten Leuchtenmasten nicht nur eine bessere Mobilfunkbandbreite bereitgestellt, sondern auch eine sicher beleuchtete Stadtumgebung.

Nishant Batra, Leiter der Network Infrastructure Produkte bei Ericsson erläutert: „Der Philips Lightpole Site mit integrierter Ericsson-Mobilfunktechnik erlaubt Anbietern, Dutzende oder gar Hunderte von kleinen Funkzellen schnell und einfach einzurichten. Dadurch lassen sich große Flächen erschließen, um den Mobilfunkabonnenten eine ausgezeichnete Signalqualität und Konnektivität für mobile Applikationen bereitzustellen, ohne nennenswerte Auswirkungen auf urbane Umgebungen.“

Der intelligente Philips Leuchtenmast ist in unterschiedlichen Längen, Farben und Ausführungen erhältlich. Leuchten können in verschiedenen Höhen und Positionen am Mast befestigt werden, um für eine gleichmäßige Lichtverteilung auf den Straßen und Wegen zu sorgen. Er lässt sich auch ergänzend zu bereits vorhandenen Lichtmasten installieren, sodass nicht ein gesamter Stadtbereich neu ausgestattet werden muss. Die Beleuchtung kann überdies mit dem Cloud-basierten Lichtmanagementsystem Philips CityTouch vernetzt werden. Die Steuerung und Verwaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt zentral per Mobilfunk. Durch die gleich-bleibend gute Netzversorgung steht nicht nur für jeden Anlass das perfekte Licht zur Verfügung, auch Störungen werden automatisch gemeldet, Wartungsarbeiten geplant und die Betriebskosten der Anlage erheblich gesenkt.

Digitale Transformation
„Die digitale Transformation des öffentlichen Raums schreitet immer schneller voran - von historischen Stadtzentren über Wohnbezirke bis hin zu großen städtischen Gewerbegebieten. Die heutigen Stadtverwaltungen möchten die Bedürfnisse aller ihrer Bürger erfüllen, indem sie vernetzte, geschützte Umgebungen schaffen, die nicht nur intelligent und effizient sind, sondern in Zukunft auch die Vorteile neuer Technologien nutzen können“, erklärt Christoph Herzig, Head of Venture bei Philips Lighting. „Straßenbeleuchtung hat das Potenzial, ein allgegenwärtiges, hochleistungsfähiges drahtloses Netzwerk bieten zu können, wie es für die digitale Transformation jeder Stadt notwendig ist. Betrachten Sie die Straßenbeleuchtung als digitale Immobilie, die vermietet werden kann.“

Der Philips Lightpole Site kann nicht nur für Breitband-Netzwerkdienste genutzt werden, sondern im Zusammenhang mit Sensoren und dem Internet der Dinge (IoT) auch für andere Anwendungen. Auf diese Weise können Städte und Netzbetreiber weitere intelligente Funktionen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die über Beleuchtung hinausgehen. Die ersten beiden Ansichtsexemplare des Philips Lightpole Site wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde L'Hospitalet de Llobregat in der Nähe von Fira Barcelona installiert. Bereits 2016 nutzten die US-Städte Los Angeles und San Jose intelligente Lichtmasten von Philips Lighting und Ericsson zur Bereitstellung neuer Dienste und zusätzlicher Werte für die Einwohner, Unternehmen und Besucher.

 

17-02-2017 Ontstoorders?

StopUMTS heeft weer eens een artikel geplaatst over een onderwerp waar men daar geen verstand van heeft. Ontstoorders zouden gewoon flauwekul zijn.

Ja, als men als natuurkundige een aantal zaken bekijkt met de ogen van de *wetenschap* kom je altijd tot bepaalde conclusies, die niet altijd met de werkelijke feiten overeenkomen..

Zo heeft de wetenschap bepaald, dat elektrogevoeligheid gewoon flauwekul is.

Honderden studies hebben bewezen dat zg. elektrogevoeligen niet in staat bleken aan te geven of ze nu wel of niet aan elektrosmog velden werden blootgesteld.
Vraag maar aan het Kennisplatform EMV. Vraag maar aan de Gezondheidsraad. Vraag maar aan alle overheidsinstanties. Vraag maar aan de GGD, Antennebureau, etc..
Zelfs de meeste artsen, die hun oren laten hangen, denken er zo over.
Ja, dat klopt en er is momenteel niets tegen in te brengen.

Feit is, dat elektrosensitieven wel degelijk lichamelijk reageren op diverse soorten van elektrosmog, alleen er is tot nu toe nog geen enkele serieuze studie daarnaar ondernomen, uitgaande van het feit dat elektrosensitieven inderdaad lichamelijk kunnen reageren. Men *bevraagt* proefpersonen, en laat hen formulieren invullen, doch er wordt niet serieus aan het lichaam zelf gemeten, want dat is de enige manier om er achter te komen.

Voor ca. US$ 120,- kun je al een apparaat hebben dat aan het lichaam binnen 2 minuten zo'n 240 medische Biomarkers kan meten, non-invasive.
Een expositie met een elektrosmog bron gedurende bv. zo'n 10 minuten, kan al een verandering in het lichaam aantonen, zoals bv. de Electromagnetic Radiation Factor, en de Liver Fat Content.
Andere organen hebben een wat langere tijd nodig om veranderingen in het lichaam aan te tonen.

Zo kan men heel eenvoudig aantonen of een bepaalde ontstoorder inderdaad een effect heeft.
De *wetenschappelijke wijsneuzen/natuurkundigen* gaan onderzoeken of er iets aan de elektrosmog veranderd is, en dat blijkt, uiteraard, niet het geval.

De ontstoorders doen helemaal niets aan de elektrosmogbronnen, maar doen wat met het aangetaste lichaam. en dat heeft men nu juist niet serieus onderzocht.
De *wetenschappers* hebben geen kennis van psychologie en biologie, en houden er helemaal geen rekening mee dat proefpersonen op weg naar het laboratorium reeds met elektrosmog voorbelast zijn, en vervolgens onder een psychische druk staan, in ieder geval niet onbevangen aan de proeven deelnemen.
Dat kan leiden tot veranderingen in bloeddruk en hartritme, evenals huidweerstand.
(Zo is gebleken bij het COFAM I van TNO en COFAM II van ETH)

Er zijn helaas weinigen die zich in het thema elektrosensitiviteit grondig biologisch verdiept hebben, en de meesten houden zich enkel met symptoombestrijding bezig.

Als men wil aannemen dat elektrosensitiviteit inderdaad een gegeven is, dient men ook te accepteren, dat een aantal ontstoorders een positief effect op het lichaam van een elektrosensitieve persoon kan uitoefenen, hetgeen in de praktijh vele malen bewezen is.

Zeker er zijn een aantal ontstoorders, die geen effecten uitoefenen, maar er zijn er wel degelijk, die een gewone tot sterke positieve invloed op het lichaam kunnen uitoefenen.

Het is dus niet moeilijk om de werking aan te tonen, middels metingen aan het lichaam.
(Vandaar dat therapeuten meer *weet* hebben dan artsen.)
Daarnaast kan een elektrosensitieve persoon de werking als positief ervaren, omdat het gestoorde immuunsysteem dan weer op gang komt. Zij *voelen* de positieve werking.
*Normale* personen daarentegen *voelen* helemaal niets, en zeer gezonde personen kunnen zelfs de werking als overkill ervaren en klachten krijgen.

Naschrift:

Het moge duidelijk zijn dat al die protesten, petities, demonstraties en dergelijke geen enkele zin hebben, omdat er wetenschappelijk nog steeds niet is aangetoond dat de door elektrosmog optredende symptomen inderdaad schadelijk voor de gezondheid zijn.
Alle bekende studies ten spijt, waarbij meestal hoge doses expositie werden toegepast, die in de praktijk vrijwel niet voorkomen.
Let wel ik heb het hier over de bekende symptomen, nietover kanker.
Artsen dienen hier te bepalen wanneer een symptoom inderdaad schadelijk genoemd kan worden.
Maar niemand is geinteresseerd in een dergelijke studie.

Niemand!


Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws. www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

04 -03 -2017: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html en Pagina11w.html en
Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html en Pagina11FF.html en Pagina11GG.html en Pagina11HH.html en Pagina11II.html en Pagina11KK.html en Pagina11LL.html en Pagina11MM.html en Pagina11NN.html en

 


Het voorlaatste staat op Pagina11PP.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26-04-2017 Soorten

Waar de wetenschappers, de natuurkundigen, de psychologen en medici niet bij stilstaan is het feit dat er twee soorten van mensen zijn.
Zij zien enkel normalen en gestoorden.

1. De *normale*, botte, mensen, die geen extra gevoelens hebben, reageren op weinig zaken. Ze zijn ongevoelig voor elektrosmog, en andere velden, zo ook subtiele velden. Hun verbeeldingskracht is zeer summier en zij kunnen zich niet voorstellen dat er anderen zijn die wel voor bepaalde zaken gevoelig zijjn.
Hen is bijvoorbeeld wel bekend dat een familielid stelt dat het slecht weer gaat worden, want hij voelt dat aan zijn eksteroog. Als het weer dan inderdaad slechter wordt, had de persoon maar wat *geraden.
En datgene wat wetenschappers niet kunnen verklaren bestaat gewoon niet.
Dat is dan *wetenschappelijk* verklaard. Iedereen die hier een andere mening heeft is verdorven, een imbeciel, en een *non-valeur*. In ieder geval niet iemand die serieus genomen dient te worden.

.2. Dat zijn speciale mensen die bepaalde gevoelens hebben. Zij *voelen* dingen die anderen *niet voelen*.
Veel wetenschappers zijn niet bereid dit soort zaken serieus te onderzoeken.
En datgene wat zij niet kunnen verklaren weigert men te erkennen.
Hun serieusheid blijft beperkt tot hun *wetenschappelijk* domein, zonder zich af te vragen of zij wel de juiste uitganspunten hanteren, en of er geen andere mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn.
Zij zijn niet bereid over de rand van hun bordje te kijken, en blijven beperkt tot hun vicieuze cirkel.
De *gevoelige* personen kunnen reageren op zeer verschillende uiteenlopende bronnen.
Uiteraard ook op elektrosmog (laagfrequient en hoogfrequent) maar ook op geheel andere bronnen, vaak zeer subtiel, die nauwelijks meetbaar zijn en.waar totaal geen aandacht aan geschonken wordt. Deze personen kunnen wel door subtiele energiebronnen behoorlijk aangetast worden.
Men kan die gevoeligheid ook omschrijven als een soort *instinct*. Het is bekend dat dieren al een tijd voor dat er een tsunami komt al hoger gelegen gebieden hebben opgezocht. (De *nuchtere* westerling blijft op het strand zitten tot hij overspoeld wordt.)
Mij hebben enkele personen gemeld, dat daags vóór dat die tsunami's kwamen, zij bepaalde trillingen gewaar werden.
Ook zijn er personen die bepaalde (onzichtbaar) overvliegende vliegtuigen en verre vrachtwagens *voelen*.
Als je lang naar een boom zit te turen op een mooie heldere dag, kun je op een gegeven moment een aura rond die boom zien. Ik ken personen die een aura kunnen voelen, anderen die een aura kunnen zien, en ik ken iemand die aura's kan voelen en zien, plus nog eens zeven chakra's boven het hoofd.
Al die personen zijn ook nog eens elektrosensitief. En een beetje paranormaal.
In een fabriek in België waar men produckten metalliseert had de chemicus veel tijd nodig om de baden te analyseren om te bepalen of ze vervangen dienden te worden. Hij ging toch maar over op de adviezen van een dame aldaar, die eens aan de baden rook, en stelde of ze nog goed waren of niet.

Sommige personen *weten* bepaalde zaken. Wanneer iets gaat gebeuren, etc.
Als ik met mijn ega in de super ben, wil ik wel eens wat in verpakking pakken. Zij kijkt er naar en vertelt me precies waar het naar smaakt. Soms ben ik dan eigenwijs en neem het toch mee. Maar ze heeft altijd gelijk; het smaakt zoals zij voorspelde.
Vaak worden klagende personen over een nog niet aangesloten zendmast als simulanten weggezet, maar de heren *geleerden* beseffen niet dat deze zender toch al signalen ontvangt en weer afstraalt. Die zijn uiteraard veel te zwak voor telefonie, maar de longitudinale golven bewerkstelligen wel hun biologische invloed op *gevoeligen*. 
Longitudinale golver gaan over een veel grotere afstand dan de transversale..
Zie: http://www.milieuziektes.nl/Pagina500.html
http://www.milieuziektes.nl/Pagina600.html

Alle dingen hebben bepaalde velden, kunnen zelfs met elkaar communiceren.
Dat hebben ook planten, etc.
Bekend is, dat wanneer men aan een boom een tak afzaagt, men dat een kilometer verder aan een andere boom kan meten.
Stenen hebben ook bepaalde frequenties, en zeer verschillend.
Met de Hunter 4025, een NLS systeem, kan men organen scannen, en een tekort aan energie aanvullen met een zg. Meta Therapie. Deze therapie kan men moduleren met plantjes of stenen/juwelen. Het programme adviseert steeds een bepaalde voor ieder orgaan. Wanneer men een ander dan de voorgestelde neemt, is het effect beduidend minder.
De ega had eens gelezen dat rozenkwarts goed voor het hart zou zijn, dus hing ze zo'n steen om. Daar is ze rap van teruggekomen, want ze werd er goed beroerd van.

Wanneer men honger heeft kan men eten, maar na een bepaalde hoeveelheid is de honger over, en kan er niets meer bij.
Wanneer men dorst heeft kan men drinken, maar wanneer de dorst gelest is, kan men met moeite nog verder drinken. Drinkt men dan toch nog verder, komen er complicaties.
Zo is het ook met bepaalde *ontstoorders* of *energiebronnen*.
Wanneer personen met een bepaald tekort, in aanraking komen met *dingen* die energie afgeven, kunnen zij daar baat bij hebben.
Bepalend is natuurlijk de mate van die tekorten.
Nadat ik het verhaal van Grabovoi had gelezen, hebben we enkele lege honingraten op de Bijenboerderij opgehaald. Zo heb ik er een tegen de muur gehangen en met het NEV PRO systeem van Harry Oldfield de afstralende bioenergie zichtbaar gemaakt.
Zie: http://www.minderstraling.nl/Pagina055.html
Vervolgens hebben we zo een honingraat boven onze zetels gehangen. Dat gaf in het begin een weldaad. Een douche van energie.
Maar net als bij dorst, werden we verzadigd en moesten we ze weg doen.
Die aan de muut bleef hangen. Maar als mijn ega aan mijn bureau plaatsnam, *voelde* zij de energie als hinderlijk. Verplaatsing op mijjn boekenkast bracht rust.
Zo hebben we ook een Shungit bol van 20 cm, ideaal tegen elektrosmog. In het begin een weldaad, na een zekere tijd hadden we teveel. Zo kregen we eens bezoek van een elektrosensitieve persoon. De gedachte dat de bol positief zou werken was falikant vekeerd. De persoon kreeg meteen allerlei klachten. Mijn bol heb ik naar de berging verbannen.

Johan van het voormalige forum vond de normale ClaeSmog te sterk. Een speciale lichtere versie deed hem beter, terwijl de standaard voor de meesten goed voldoet.
Je probeert het een en ander uit. Zo ook een Djed pillar, een heel klein ding, wat ook veel orgon zou afgeven. Ook inmiddels verbannen..
Er is een bepaalde wisselwerking.
Wij kwamewn eens bij iemand die net een Tachyonen bol had ontvangen, tegen elektrosmog. Mijn ega voelde op enkele cm afstand de energie er af komen.
Enfin, wij ook zo'n bol besteld. Die kwam, maar mijn ega voelde niets. Wij stelden hem op bij de buren, maar die voelden ook niets.
De buren hadden net een paarse plaat aangeschaft, en hun zoon kwam daar regelmatig tegen zitten vanwege zijn pijn in de rug, die daarmee verminderde. De zoon werd ook gevraagd eens aan de bol te voelen. Hij schreeuwde dat zijn handen *in de fik zouden* gaan.
Kennelijk werkt het alleen naar behoefte.
Deze Tachyonen bol staat als sinds jaren op mijn nachtkastje, maar wij bespeuren er weinig van.. Ik slaap perfect.
Onze woning is als dusdanig goed gebalanceerd. Bezoekende elektrosensitieven ervaren dat zo ook.

Slapeloosheid, volgens de biologische klok, kan ook met slecht werkende organen te maken hebben (lever, longen, etc).  Daar kan ook een Dooozz niets aan veranderen.
Om het eens uit te proberen heb ik ook die Dooozz stenen besteld.
Na een en ander uitvoerig getest te hebben, en ik er de benodigde tijd voor genomen had, besloot ik na drie weken, dat het niets voor ons was, althans niet voor ons geschikt.
Ze bezorgden een overkill.in onze woning waar een zeker equilibrium heerst.
Zo heb ik firma Dooozz ervan in kennis gesteld, maar ik kreeg als antwoord, dat ik ze maar binnen twee weken had moeten terug sturen (landelijke regeling?).
Als ik iets serieus onderzoek ga ik niet over een nacht ijs.en wil alle aspecten goed onderzoeken, en daar is tijd mee gemoeid.
Enfin, als er iemand in een Dooozz geinteresseerd is, kan hij die hier gratis afhalen.

Het is ook een bekend gegeven, dat bepaalde personen een DECT gebruiken, evenals een draadloos modem, en nergens last van schijnen te hebben. Totdat er een zendmast in de buurt geplaatst wordt, die een schijntje straling afgeeft, toch heel weinig in verhouding to wat reeds aanwezig was. Er schijnt nu plotsklaps een soort verzadiging op te treden, en men begint nu op velerlei elektrosmog bronnen te reageren.
In de praktijk is ook gebleken, dat wanneer elektrosensitieven zich weerbaarder hebben kunnen maken door hun immuunsysteem te versterken, dat zij inderdaad veel minder tot zelfs niet meer gevoelig voor de elektrosmog, buiten zijn. Zij kunnen weer *de straat op*, en zijn enkel nog gevoelig voor passanten met een bepaalde smartphone. Er is kennelijk veel verschil onder smartphones.
Merkwaardig daarbij is wel, dat deze *verbeterde* personen wel veel last en hinder kunnen ondervinden van zeer subtiele en uiterst zwakke andere energievelden.
Kennelijk verandert er iets in het lichaam, de aura of wat dan ook, of energie niveau, maar het is wel zaak op deze punten te letten.

Hoe zit het nu met die *ontstoorders*?
De techneuten hebben gemeten en geen verandering kunnen konstateren.
Dus wordt er geconludeerd: Het werkt niet!
Dat is het credo van zogenaamde *wetenschappers*, die zich haasten om door de overheden *voor vol* te worden aangezien. Echter, na vele jaren worden zij nog steeds niet *voor vol* aangezien, en zijn teleurgesteld uit het Kennisplatform EMV gestapt. Men beperkt zich tot het sturen van klaagbrieven naar allerlei instanties, die deze gewoon naast zich neerleggen.
Het domme is, dat men helemaal verkeerd meet. Natuurlijk verandert er helemaal niets aan de elektrosmog bron. Niets, nada..
Het grappige is, dat vaak ook afscherming niet helpt, alhoewel men daar een vermindering van de EMV velden meet.

Er valt wel degelijk veel effect te meten, maar niet aan de elektrosmog bron.
Door elektrosmog verandert er wat in het lichaam van de gevoelige persoon.
Men dient aan de gevoelige persoon aan het lichaam te meten.
Die biologische veranderingen in het lichaam dienen gemeten te worden.
En dat is tot nu toe nog steeds niet goed gedaan. Jazeker men heeft wel eens wat gemeten, maar er geen rekening mee gehouden dat de proefpersoon onder een psychologische stress staat, waardoor het hartritme en de huidweerstand vanzelf al verandert, en dus een uitslag vertroebelt.
Jammerlijk is, dat men zich helemaal niet bekommert om wat een gevoelige persoon eigenlijk beweegt. Hoe het komt dat die reageert. Op wat? En waar eigenlijk?

In feite is dat niet moeilijk. Er is nu meetapparatuur waarmee men veel invloeden op het lichaam kan meten, met drie cijfers achter de komma.
Zo heb ik eens een nulmeting bij mijzelf gedaan. Daarna een DECT basisstation op mijn bureau aangesloten. Vervolgens na 10 minuten nogmaals een meting gedaan.
Aansluitend een ClaeSmog omgehangen en weer na 10 minuten nog eens een meting gedaan terwijl de DECT nog steeds aanstond.
Uit de vele Biomarkers als voorbeeld: Het Vetgehalte van mijn lever was onder invloed van de DECT toegenomen. Het effect van de ClaeSmog was, dat het vetgehalte van mijn lever gezakt was, tot zelfs onder de waarde van de nulmeting. Deze resultaten heb ik toen naar het toenmalige StopUMTS gestuurd, die er niets van begreep.

Zo heb ik eens wetenschappelijk kunnen aantonen dat een elektrosensitieve persoon negatief reageerde op de nabijheid van een opgeladen accu in een LED zaklamp.

Met een NLS systeem kan men organen, weefsels en cellen meten, en zo ook de invloed van bronnen zichtbaar maken. In de Pathologie lijst staan waarden van huidige en toekomstige aandoeningen vermeld. En die veranderingen kunnen uitsluitsel geven om aan te tonen in hoeverre bepaalde organen beinvloed worden.
En zo ook de invloed van *ontstoorders*.
Goed en correct meten is beter weten!

De vele personen die klagen dat zij onder invloed van bepaalde zaken lichamelijke klachten ervaren, zijn dus niet gek, maar hebben kennelijk meer gesofisticeerde zenuwen of langere gevoeligere antennes, en kunnen daarom meer *ontvangen*. Die meerontvangst kan zich dan uiten in pijnen, overbelastingen van zenuwen bij organen, etc..
Veel wetenschappers houden helemaal geen rekening met de feiten hoe gevoelige personen reageren en voelen, en hoe deze *ontstoorders* een soort bescherming van de zenuwen bieden..
Een eenvoudige ontstoorder is de BioProtect kaart. Meerder proeven hebben uitgewezen, dat wanneer men zo'n kaart onder de kabelgoot van een zendmast legt, de straling van deze zendmast nu veel minder biologische schade veroorzaakt. De afgestraalde frequentyies bljven hetzelfde, maar de het spectrum van de bijbehorende longitudinale golven is drastisch veranderd, waardoor de omwonenden veel minder last ondervinden.
Als men een fles water zo'n 10 minuten op een BioProtect kaart plaatst, is dat water gevitaliseerd, wat men goed kan meten.
De afschermingen volgens Gebbensleben, die de longitudinale golven doen reflecteren, blijken in de praktijk goed te voldoen.
Het bevestigen van die kleine aluminium plakband (5 cm) rond electriciteitskabels brengt ook rust. Zelfs in de USA is men er enthousiast over. Een kritisch persoon schreef: *I have been slowly putting aluminum tape on all my plugs and the effect is simply amazing. Rooms are much more comfortable once they have been 'taped'!*

Deze woning staat onder de stralingsbundels van UMTS zendmasten op de flat ertegenover. De bewoners konden niet meer in de voorkant van de woning verblijven, en ook de tuinman ervoer problemen. Zoals ik zo vaak schrijf, zijn de frequenties tussen 5kHz en 10MHz het meest biologisch actief.
Aan de voorkant van de woning kon ik deze *dirty air* goed meten. Daarop heeft men tegen de muur een zogenaamde *afvangantenne* geplaatst, waardoor deze frequenties niet meer in de woning te meten zijn.
Het gevolg is, dat de bewoners de meubels weer naar de voorkant hebben verplaatst, en men nu zelfs ongehinderd in de tuin kan werken.
Aan de zendmasten zelf is helemaal niets veranderd.
Ook zijlobben van zendmasten kunnen deze *dirty air* frequenties bevatten.

Kortom, veel verschijnselen, waar *men* geen redelijke verklaring voor heeft, kunnen met longitudinale golven verklaard worden, en schijnen daarom veel aannemelijker.
Conclusie: Ontstoorders kunnen zeker wel het een en ander bewerkstelligen.
Zij kunnen niets doen aan de elektrosmog bronneen zelf, maar wel een biologische invloed op het lichaam van de gevoelige uitoefenen.

Op http://www.milieuziektes.nl/Pagina300.html staan een aantal reacties van personen die verhalen hoe zij een ClaeSmog ervaren op hun lichaam.

Naschrift 20170520:

 

 

 

In de Telegraaf (Vrouw) staat een artikel over hooggevoelige personen.
Daarbij wordt gesteld dat 15-20 propcent van de bevolking hooggevoelig is. Het is waarschijnlijk eenerfelijke karaktertrek die eveneveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine N. Aron, een Amerikaanse psychotherapeut en grondlegger van het begrip HSP (Highly Sensitive Person).

Hooggevoelige mensen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel waardoor de informatieverwerking door de hersenen nauwkeuriger en uitgebreider verloopt dan gemiddeld. Er ontbreekt als het ware een *selectiefilter*.

Hierdoor raken ze snel overgeprikkeld bij bijvoorbeeld mensenmassa's of harde muziek. Bij overprikkeling op langer termijn kan er onder andere chronische vermoeidheid of een burn-out ontstaan.

Monique Steenvoorden schreef het boek *Het onzichtbare zien!* over haar gevoeligheid.