12-10-2017 NB-IoT einde

Naar het zich momenteel laat aanzien zijn onze ervaren problemen ten aanzien van de drie antennes, LTE900, NB-IoT en UMTS900, nu ook buitenshuis, volledig opgelost.
Zoals ik herhaaldelijk beweer, is de enige oplossing om het lichaam weerbaarder te maken.
De behandeling van een element, waar alle elektrosensitieven mee te maken hebben, heeft hierbij de doorslag gegeven.
Enfin, de gevoeligheid van mijn echtgenote is geheel verdwenen, en heeft geen enkel *protectie middel* meer nodig.

Wat niet wegneemt, dat het Antennebureau hier technisch gezien volledig en faliekant heeft gefaald. De theoretici daar meenden dat wat op papier mooi klinkt ook wel in de praktijk mooi zou klinken. Theorie en praktijk blijken hier twee heel aparte en verschillende zaken te zijn.

 

17-10-2017 Logica

Zoals ik op mijn website heb bericht, is het nu zo, dat mijn echtgenote tot voor kort geen 200 meter kon wandelen zonder in katzwijm te geraken (heftige hart- en longklachten), ondanks diverse protectiemiddelen, en is het nu zo, dat zij momenteel 1-1,5 kilometer kan wandelen, zonder enige problemen te ervaren. En dat zonder enig protectiemiddel, over dezelfde weg!
Ik ben hier stom toevallig tegen aan gelopen op iets wat Klinghardt heeft gesteld, en heb daarop voort geborduurd.

Ik heb hier enige ruchtbaarheid aan gegeven, o.a. Marloes, maar behalve twee fervente website bezoekers, heeft er verder niemand interesse getoond. Ook geen enkele van de 1800 volgers van Marloes op haar Faceboek pagina.
Kennelijk is het aantal echte elektrosensitieven toch veel minder dan beweerd wordt, en totaal niet geinteresseerd hoe men de gevoeligheid kan verminderen..

Ook over mijn opmerkingen omtrent de *Killer Beam*, een gevolg van LTE900, NB-IoT en UMTS900 zenders, die tesamen een geheel andere, en nieuwe, biologische impact heeft dan wat we tot nu toe hebben ervaren, is hierover geen enkele reactie of vraag gekomen.
(Weet dat breedbandmeters hier geen onderscheid kunnen maken, niet het totaal kunnen aangeven, maar slechts het sterkste signaal meten. Ook de op StopUMTS aangehaalde cursusleider *Straling meten* legt het naast zich neer.)

Gezien de oorverdovende stilte heb ik besloten er verder geen ruchtbaarheid meer aan te geven, en laat iedereen verder in hun waan dat enkel protesteren, petities, Facebook en afschermen de enige oplossing is.

Ook mijn betoog voor een wetenschappelijke studie omtrent het aantonen van schadelijkheid van optredende gezondheids symptomen (wel of niet door elektrosmog) heeft geen enkele weerklank gevonden. De goegemeente blijft nog steeds denken dat protesteren de enige manier is om iets veranderd te krijgen. Echter alle optredende gezondheidsklachten (door elektrosmog) worden door de meeste artsen naar de prullenbak verwezen, en alle rechtzaken, ook bij de Hoge Raad, geseponeerd.

Het op afstand scannen en behandelen van personen en dieren gaat steeds beter. Ook in het verre buitenland.

Zo ben ik ook bekend met een nieuwe installatie waarmee er binnen vijf minuten, door er gewoon voor te staan, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijderd worden. Zo ook parasieten en virussen.
Er lopen momenteel proeven in een vijftal artsen praktijken (in het buitenland), waarvan de resulaten tegen de kerst bekend zullen worden.

Gezien het feit dat mijn bevindingen doodgezwegen worden, heb ik besloten te stoppen met het geven van advies, etc.
Ik wens de klagers op Internet veel succes.

 

17-10-2017 Verleden

Typisch dat ik zo vaak gelijk krijg.

Vele, vele jaren geleden, toen ik mij al grote zorgen maakte omtrent de straling van zendmasten op het dak en *het sprookje van de pannekoek* middels metingen kon weerleggen, had ik een discussie met de Gemeente Rotterdam.

Immers, theoretisch gaat men ervan uit, dat een zender ca. 8-12 graden onder de horizon afstraalt. In de zender grafieken zijn slechts een horizontaal en een vertikaal vlak weergegeven, maar nooit een 3 D afbeelding. Want veel zenders hebben ook zijlobben, die niet 8-12 graden naar beneden afstralen, maar 80-90 graden, dus vrij steil omlaag.
Daar kom je alleen achter als je ze meet, en dat kan behoorlijk hohe waarden opleveren.
Bornkessel heeft dat ook in Duitsland gemeten en kwam tot onthutsende waarden.

Gezien het Plaatsingsplan opperde ik het idee bij de Gemeente Rotterdam om in ieder geval de bewoners van een gebouw, waar men van plan was een antenne op hun dak te plaatsen, een horizontale afscherming op het dak, onder de antenne, te plaatsen, opdat de naar beneden komende straling geen onheil bij de bewoners zou veroorzaken.
Een *expert* van het Antennebuerau vond het maar niks, en stelde dat de straling sowieso langs het dak en dakrand naar beneden zou kruipen.

Nu blijkt dat mijn *onzin-idee* toch in de praktijk wordt toegepast, gezien de foto van een 5G installatie. Zou men bang zijn voor interferentie?

 

25-10-2017 Geldrolletjes

Op StopUMTS is weer een persbericht van Peter van der Vleuten verschenen omtrent zijn *geldrolletjes*.
Geldrolletjes worden te pas en te onpas als argument gebruikt om de schadelijke effecten van mobieltjes aan te tonen. Maar de proef is helemaal niet representatief en zelfs misleidend.
Met geldrolletjes worden bedoeld het aaneen klonteren van rode bloedcellen.

In het verre verleden heb ik ook dergelijke proeven gedaan met een microscoop van supermarkt Lidl, van € 70,-
Zie: http://www.hetbitje.nl/bitjeD2508g.pdf , dat was in Augustus 2005!

..met Lidl microscoop

Peter van der Vleuten verkoopt nu een apparaat, de Waverider, welke zelf ook frequenties uitzendt. Men probeert hier met Beëlzebub de Satan uit te drijven.
De Waverider is niet goedkoop.
Hetzelfde effect kan men ook bereiken met de BioProtect kaart (€ 28,-)
De hieronder getoonde BioProtect Handy is nog goedkoper dan de kaart.

In eerste instantie lijken geldrolletjes een ernstige zaak, maar dat is het in feite niet, omdat ze vanzelf weer snel verdwijnen.
Zie de studie van Heidrich.
Ook de Gezondheidsraad tilt er helemaal niet aan.
Maar ja, er blijven altijd personen die proberen argeloze burgers te imponeren.

In Japan gebruikte men op beurzen de geldrolletjes proef. Men toont de geldrolletjes.
Vervolgens stelt men de proefpersoon bloot aan ca. 40kHz, en de geldrolletjes verdwijnen weer als sneeuw voor de zon.

Beter is het om ervoor te zorgen dat je helemaal niets meer nodig hebt.
Maar ja, dat interesseert maar weinigen.

Met spanning zit ik te wachten op de proefresultaten van een nieuwe installatie, die momenteel in een vijftal artsen praktijken wordt getest. De klinische resultaten van de vijf prototypes worden tegen de kerst verwacht. Als de resultaten zijn zoals verwacht, wordt daarna met een productie gestart. Ik heb al een foto en enkele resultaten, maar daar mag ik nog niets over vermelden.
Als je voor die installatie gaat staan, zijn binnen vijf minuten alle zware metalen, gifstoffen, virussen, etc. uit het lichaam verdwenen.

Dat is heel andere koek.

PS. Ik heb nog nergens juichende berichten omtrent de behandeling van elektrogevoeligen door Belpomme kunnen lezen.

 

18-10-2017 Killer Beam

De blootstelling aan de drie genoemde antennes in de buitenlucht heb ik verder onderzocht.
Daarbij heb ik het hoofd met de hersenen verder onderzocht.
Eerst een scan in huis, en vervolgens na een wandeling van ca. 20 minuten buiten.
Gevoeld of ervaren was er niets.

Hier de Cerebrum Medial Surface, left side.
Duidelijk is te zien dat het geheel verslechterd is, speciaal de achterzijde kritisch.

..

Hier scans Cerebrum Gray Matter vóór een wandeling van ca 20 minuten, en erna.

...

Nidus waarde 1 en 2 is prima, Nidus waarde 5 en 6 is heel slecht.

Weliswaar voelt men het niet, maar een aantal eigenschappen in de hersenen zijn nadelig beïnvloed, zoals bijvoorbeeld de Alzheimer coëfficient.
Men mag dus de conclusie trekken, dat onder andere hersenfuncties nadelig worden beïnvloed en er een snellere veroudering plaatsvindt.
(De invloed op het hart had ik al eerder laten zien.)

Uiteraard is dit allemaal flauwekul, niet wetenschappelijk, niet door de KEMA gekeurd, heel alternatief (en dus in principe slecht), niet driedubbel blind uitgevoerd, niet door een erkend wetenschappelijk instituut, maar het toont wel wat aan, op zijn Jan Boeren Fluitjes.

De *experts* van de diverse clubjes zullen wel hun neus ophalen, om dat het in hun ogen niet *wetenschappelijk* is, maar zij vergeten dat hun argumenten tot nu toe alleen gebaseerd zijn op *ervaringsverhalen*. Ik baseer mij op verkregen data en cijfers uit metingen.
Bovenstaande zijn slechts enkele van vele onderzoeken.

 

27-10-2017 NLS NB-IoT

Zojuist heb ik nog maar eens een kleine proef gedaan.
Ik heb mijn hersenen gescand en direct daarna enkele minuten naast de voordeur in het schijnsel van de NB-IoT antenne gaan staan. En vervolgens weer zo'n scan gedaan.

Een NLS systeem kent CSS waarden toe aan aandoeningen die momenteel aanwezig zijn en aan die welke in het verschiet liggen.

Nu heb ik de CSS waarden van de nul-scan vergeleken met die van de expositie.
Opvallend daarbij bleek dat een aantal aandoeningen achteruit gegaan waren, wat te verwachten was, maar zeer opmerkelijk bleken een aantal andere aandoeningen verbeterd te zijn. Dat gaat nog een vervolg krijgen.
Waarop mijn echtgenote zei: *Nou, als je straks kanker hebt, zet ik je naast de voordeur!*

 

31-10-2017 OHRA

Het is nu mode dat bedrijven door anderen worden overgenomen.
Zo kreeg ik in oktober het bericht dat mijn inboedel en aansprakelijkheidsverzekering nu was ondergebracht bij OHRA. De eertsvolgende maandpremie zou komen te vervallen per 01-11 per automatische incasso. Zo ver zo goed.

Echter, ik kreeg tevens een schrijven dat de premie vanaf 1 juni (?) tot eind v.h. jaar ook nu geincasseerd zou worden. Daar ik niet graag dubbel wil betalen heb ik geprobeerd om bij OHRA uitleg te krijgen.
En dat is een totale mislukking.
Je wordt verwezen naar hun website, waar je aan een automaat vragen kunt stellen, maar hoe je die ook formuleert, ze worden niet begrepen.
OHRA heeft geen e-mail adres!! Geen e-mail adres.

Je kunt wel via sociale media whatsappen, maar zonder een smartphone gaat dat niet.
De telefoon is konstant bezet, en de telefoniste stelt dat je teruggebeld kunt worden, hetgeen
dan binnen drie dagen zal geschieden. Daar ik daar geen genoegen mee nam, beloofde de telefoniste dat ik diezelfde dag nog teruggebeld zou worden. De hele dag verder gewacht op een telefoontje van OHRA, maar tevergeefs. Niet dus.
Kijk, geld van je rekening halen is zo gepiept, maar terugstorten is een geheel ander chapiter. Daar doen veel bedrijven erg moeilijk en traag over.

Zodoende bleef mij geen andere optie dan snel elders een verzekering af te sluiten en die bij OHRA op te zeggen, hetgeen op hun website lukte.

Moraal van het verhaal: Zie als elektrosensitieve dat je werkt met bedrijven die ook een e-mail adres hebben.
In een e-mail kun je op je gemak allerlei data en gegevens op een rijtje zetten.
Mijdt dus OHRA.

Veel te veel bedrijven/instanties gaan er van uit dat iedereen een smartphone heeft, maar dat is beslist niet het geval.
(Later vernam ik van het door OHRA overgenomen bedrijf, dat wel een e-mail adres heeft, dat die factuur een interne storing ten grondslag had.)
Ik vind een e-mail adres belangrijk. Ook bijvoorbeeld om snel een kopie van een aanrijdings formulier naar je verzekeraar te kunnen sturen, of andere documenten.

 

05-11-2017 Jeugd

Het is nu overal duidelijk zichtbaar.
Op straat zie je geen gezichten meer, maar enkel nog voorhoofden met of zonder haarkapsel.
Een verzameling afbeeldingen van *sociaal samenzijn* toonde ik al eerder.

Nu heeft er weer iemand een studie van gemaakt:

In an article entitled, "Have smartphones destroyed a generation?" [1] she explains that everything has changed since 2012.
That year, more than one in two teens were equipped with a smartphone.
Today it is four out of five.

During this period, the following developments have occurred. They concern all stratas of the population, rich or poor:
Depressive symptoms have increased by 50% for girls and 21% for boys between 2012 to 2015.
The number of girls who committed suicide tripled between 2007 and 2015, and that of boys has doubled.
The number of young people who see friends every day has dropped by 40% between the years 2000 and 2015.
Currently, 16-year-olds are going out less than 12-year-olds did in 2009. They have gradually stopped going out to socialize in parks, squares, etc., and instead remain alone at home with their smartphones.
In 2015, only 56% of the senior year students were "going out" with someone, compared to 85% of the young people ten years earlier, a figure that had been stable since the 1960s.
The number of children who lack sleep has increased by 57% between the years 1991 and 2015.
In the United States, where a driving license was the dream of all young people in the past — a passport for freedom —there is now a massive lack of interest among teenagers, who prefer to stay in their room on their smartphone and be driven by their parents.
With regards to alcohol consumption and dating, teenagers behave as we did at age 15, and those at age 15 as we did at age 13.
In spite of going out less often, the few times they do spend going out, their time abundantly consumed by communicating on Snapchat, Instagram or Facebook. And those who are not invited, therefore feel cruelly excluded: the number of girls feeling rejected and isolated has increased by 48% from 2010 to 2015 and the number of boys by 27%.

Voorts wordt bericht dat in de USA 44% van de millennials liever *socialisme* dan *capitalisme* prefereert. Een ideologie die de Verenigde Staten lange tijd heeft beschouwd als een van haar grootste bedreigingen.

Bron: https://sptnkne.ws/fRZq

 

10-11-2017 Geldrolletjes 2

Op onderstaande video is te zien, dat de geldrolletjes in het bloed, een befaamd verschijnsel optredend bij expositie van elektrosmog, na 30 minuten behandeling van dit apparaat rond de pols verdwenen zijn.
Het specifieke aan deze uitvoering is, dat er naast rode ook blauwe lasers hun werk doen.
De achterkant van het *laser horloge* bevat een tiental laser punten.
Een bloeddruk van 180 zakt zo naar 145.

https://youtu.be/jnQttiIv5lA

 

Postings index:


Op vorige pagina 11TT:
Frequenties-IoT-Gevoeligheid-Interferentie-IoT 2-Minder 2-Grenzen-IoT 3-Lyme-IoT 4-EU-IoT 5-IoT 6-IoT 7-Einde-Cuba-Burr-KPEMV en de Killer Beam-Radioactiviteit-IoT einde-Meten-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-Vallen-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-

20-11-2017 EEG in auto

Hier een film van RTL waarbij de EEG van een chauffeur werd gemaakt bij diverse instelingen van de auto.

https://www.youtube.com/watch?v=WoixggJRK7w&feature=youtu.be

 

04-02-2018 Proefje

Vandaag nog maar eens een klein proefje gedaan.
Binnen in onze flat bloeddruk gemeten: 143.

Met de bloeddukmeter nog om de pols naar buiten naast de voordeur gaan staan en nog eens gemeten: 181.

Terug binnen: 154.

Tja, wat kan daar nu een verklaring voor zijn?
Zou de buitenlucht aan onze voordeur zo slecht zijn?
Zouden de buren spruitjes hebben gegeten?
Zou er buiten een onzichtbare UFO zijn, die mijn bloeddrukmeter van slag maakt?
Zouden mijn hersengolven de bloeddrukmeter kunnen beinvloeden?

Of is het toch inderdaad die colère *Killer Beam*, wat niemand wil geloven, waar al die *protestanten* in Utrecht over zwijgen?
In de lift hoorden we ook buren praten over *duizeligheid*.
Dat worden dan weer de volgenden die opeens plotseling naar het ziekenhuis moeten, en waarvan even later de flat vrijkomt. Zo zijn er al een aantal flats vrijgekomen. Allemaal sinds Juli 2017.

Natuurlijk ben ik stapelgek, en weet ik na al die jaren nog niet hoe ik mijn bloeddruk dien te meten. Uiteraard is zo'n *KillerBeam* flauwekul, en kan het niet zo zijn, dat zo'n uiterst lage stralingswaarde van die drie zenders tesamen zo'n ravage aan kunnen richten.

Agentschap Telecom overweegt het Antennebureau op te heffen, zodat niemand straks meer weet waar we het over hebben, of waar het nog te vinden is.


02-02-2017 6G

Er zijn personen/groepjes die als evangelisten hun betoog houden in Utrecht tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs.
Met als motto *Eerlijk over Straling* voeren de organisaties Stichting EHS, Stop-Overdosis-Straling, Stop UMTS, Verminder-Electrosmog, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland en Zeeuws Platform Stralingsrisico een gezamenlijke campagne.

Eerlijk?
Dat valt te betwijfelen.
Men kakelt als een kip zonder kop.
Men wil alweer een petitie, nu tegen 5G.
De vrees voor 5G is gebaseerd op onderbuikgevoelens, want niemand weet hoe de signalen van 5G er uitzien, en officieel is men nog steeds aan het schaven van een 5G norm.
5G is nog helemaal niet in bedrijf. Men verwacht eerst in 2020.
5G wordt geacht te functioneren in het hogere GHz frequentiesegment, en wel voor nog snellere datacommunicatie.
De kakelende kippen in Utrecht denken ook dat NB-IoT ook tot 5G behoort, hetgeen een misvatting is.

NB-IoT is een langzaam signaal in de 950MHz frequentieband, tesamen met LTE900 en UMTS900, die beiden wel snel zijn.
Lage bandbreedte. Apparaten sturen soms maar een paar byte aan data per dag. Slimme parkeermeters bijvoorbeeld sturen alleen een bericht als er een plek vrijkomt. Bij dergelijke toepassingen is er geen noodzaak voor voice-ondersteuning of dubbele datatransmissie.
Een lange levensduur. Veel apparaten, zoals sensoren die de grondkwaliteit meten in de landbouw, bevinden zich niet in de buurt van een stroomvoorziening. Batterijen moeten het de hele levensduur van het apparaat uithouden, tot wel tien jaar of meer.
Dat is geheel anders bij telecommunicatie bij mobieltjes.

Het is dus onzinnig om nu al tegen 5G te gaan protesteren, net zoals het onzinnig is nu al te gaan protesteren tegen het komende 6G, de opvolger van 5G.

Tja, en wat moet je met *Verminder elektrosmog* of *Stop-Overdosis-Straling*?
De kreet *Verminder* is geheel vrijblijvend en geen van die betweters heeft aangegeven tot hoever verminderd dient te worden.
Tot voor kort kon men nog aangeven vanaf welke stralingsdichtheid in µW/m² of V/m men hoogfrequente straling als gevaarlijk kon classificeren. Dat is nu voorbij. Definitief.
Meetcursussenn hebben derhalve totaal geen zin meer.

20 jaar lang heb ik vele elektrosmog bronnen ervaren, maar nooit ergens last van ondervonden.
Totdat de *Killer Beam* van T-Mobile in Juli 2017 in gebruik genomen werd.
Vodafone mag dan stellen dat bij hun geen interferenties optreden, maar dat is bij T-Mobile wel degelijk het geval.
Op één mast staan drie verschillende zenders, 950MHz, 954,703MHz en 957,4MHz die wel degelijk een verwoestende werking op het lichaam uitoefenen. Zeer opmerkelijk voor mij als meetdeskundige, is het feit dat de stralingsdichtheid van deze drie zenders tesamen, RMS gemeten, slechts 1-14 µW/m² bedraagt.
Dat zet de hele meetdiscussie op zijn kop.

Eensgezind en eensluidend predikt men dat het allemaal heel erg is.
Verder dan kreten als *elektrosmog vermijden* en *wat afschermen* komt men echter niet.
Opvallend daarbij is, dat niemand een werkende oplossing aanbiedt,
Niemand die zelfs maar naar mijn 30 puntenplan wijst, of er vragen over stelt.

 

03-02-2018 Afschermen???

Net als de hoogte van de stralingsdichtheid staat nu ook het credo van *afschermen* nu ook onder druk, volgens een nieuwe studie.

Groundbreaking Study Shows Shielding EMF Improves Autoimmune Disease

https://tinyurl.com/yb5eduwe

A research group headed by Lushinov, for example, found that repeated exposures to low-level non-ionizing electromagnetic radiation impaired the immune response in mice, negatively influencing immunogenesis, or the ability of the immune response to respond to an immune-provocating antigenic substance.

According to researchers Marshall and Heil, "It seems likely that signals a million times lower than those currently being used in research may be sufficient to elicit a tangible change in human biology"

Alarmingly, the patterns observed in human electroencephalograms (EEG) was altered by wave amplitudes as low as -100 dBm. Bise was able to induce an immediate frontal headache at a level of -60 dBm. Unfortunately, barring use of a Faraday cage, these experiments are impossible to replicate since electrosmog background levels in cities are now 100,000 times stronger at -50 dBm.

Silver-Threaded EMF-Blocking Caps Improve Autoimmune Disease

In a recent case series, patients wore shielding clothing and tenting consisting of silver-coated polyester threads interspersed with bamboo fibers that were partially capable of blocking penetration of microwave electrosmog. Due to anecdotal testimonies of improvement, researchers decided to distribute standardized garments that would shield the brain and brain stem in order to systematically analyze the results.

In this study, 64 patients with assorted autoimmune diagnoses such as systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis (RA), multiple sclerosis (MS), Sjogren's syndrome, and celiac disease, many of whom were disabled and house-bound, were recruited. Subjects wore the silver-threaded cap for four hours at night and for four hours during the day, and patient-reported outcomes were collected. Impressively, 90% of patients indicated a "definite" or "strong" change in their symptomatology, which is at variance with the 3% of the population that is estimated to be sensitive to electrosmog.

Enfin, het is een lang artikel.

 

15-02-2018 RNA

Leven na de dood?
Ja, dat schijnt mogelijk te zijn.

Cells in the body continue to function for a period after death, new research claims, with some genes even becoming more active when an individual shuffles off this mortal coil.

Human genes and their activity are defined by two types of code, DNA and RNA. Essentially, DNA is a set of instructions, while RNA reads the instructions and translates them into actions and bodily functions. This new study has found that RNA continues to transcribe the DNA's instructions even after the moment of death.
"There is a reaction by the cells to the death of the individual. We see some pathways, some genes, that are activated and this means that sometime after death there is still some activity at the level of transcription," study lead researcher Roderic Guigó told the BBC.

DNA bevat een aantal instructies, terwijl het RNA die instructies leest en ze vertaalt in acties en lichaamsfuncties.

https://on.rt.com/8z4h

 

25-01-2018 *Stomme* meter

Een buurman boven ons had aan koppelingen van zijn stadsverwarming zitten draaien, waardoor er een enorme wateroverlast in de meterkasten en daaronder ontstond.
De zekeringkast moest bij ons vervangen worden en ook onze analoge electriciteitsmeter moest ook vervangen worden.
Na wat getrouwtrek heeft men vervolgens een simpele digitale meter geplaatst.
Die zendt niet, maar heeft eenmaal per jaar een slimme bewoner nodig, die de meterstanden doorgeeft aan Enexis. Je krijgt toch maar een keer per jaar een afrekening
In plaats van een mechanisch telwerk heeft deze een digitaal display, die dus *doofstom* is.
Er is dus wel degelijk een goed alternatief voor de zg. *slimme meter*.

 

21-12-2017 NL 5G

Er zijn heel wat paniekberichten omtrent het komende 5G. Het is er echter nog niet.
Het is mij niet duidelijk waar men zo bang voor is.

Voor die hoge frequenties, in het hoge GigaHertz gebied? Daar hoeft men zich helemaal geen zorgen over te maken.

Ik kom nog eens terug op de studie van Edward S. Boyden.
De twee hoogfrequente bronnen op de schedel van muizen gaf op het snijpunt een LAAGFREQUENTE component waarmee men de hersenen kon manipuleren. De frequenties van de twee hoogfrequente bronnen verschilden een heel klein beetje, waardoor er resonantie ontstond. Elektrische golven met een hoge frequentie doen de hersenen niets, die laten ze passeren. Een beetje zoals een autoruit alleen bij bepaalde tonen uit de subwoofer begint mee te trillen.

Met andere woorden, de laagfrequente componenten zijn biologisch actief, hetgeen ik al langer verkondig.

Hoe vreemd het ook moge klinken, ook de sterkte van signalen is biologisch niet zo relevant.
Het is mij opgevallen dat bijvoorbeeld een heel sterk DECT signaal bij een elektrosensitieve personn geen enkel symptoom deed veroorzaken terwijl een uiterst zwak DECT signaal dat wel degelijk deed.

Bekend is ook bijvoorbeeld, dat een DECT signaal van de buren van bv. 200 µW/m² bepaalde klachten kan veroorzaken, maar van 30 µW/m2 niet of in mindere mate.
Zoals ik eerder heb bericht, staat onze flat in het bereik van diverse zendmasten, soms met 400 µW/m², waarvan wij geen enkele hinder hebben ervaren.
Echter het samenraapsel van LTE900 met UMTS900 en NB-IoT, met een waarde van slechts 4 µW/m² veroorzaakte enorme lichamelijke klachten.
Met andere woorden, de informatie welke op deze draaggolven wordt meegezonden, en ook hun interferenties, bepalen de biologische impact.

Men is nog steeds aan het sleutelen van 5G, en er is nog geen vaste norm voor bepaald.

Maar de grote vraag voor mij is welke LAAGFREQUENTE componenten men aan deze hoogfrequente draagolven gaat toevoegen.

Weet dat in de bioresonantie, waarmee men de gezondheid kan beinvloeden, ook met laagfrequente frequenties wordt gewerkt.

Zeker van invloed zijn dan naast de transversale golven, nu ook de longitudinale golven, de Hyperschall zoals Gebbensleben dat noemt.
Bij gewone zendmasten treedt Hyperschall op. Echter met die *drie-eenheid* van zenders is er ook nog eens sprake van MLW, ofwel Magnetische LongitudinalWellen, die daar nog bijkomen. En het was die MLW, waar wij niet tegen konden.

Bijkomend feit: Ondanks de vele studies, die weliswaar bepaalde biologische effecten aantonen, is er nog steeds niet een *schade aan gezondheid* aangetoond !

Vele biologische effecten kunnen lastig, vervelend, pijnlijk en zelfs bepaalde veranderingen in het lichaam bewerkstelligen, maar die effecten worden NIET als *schadelijk* erkend.
En op dat feit blijft de hele stralingsdiscussie hangen.

 

24-12-2017 Magneetvelden

Er worden nogal verkeerde conclusies getrokken naar aanleiding van een nieuwe studie: Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage:

Veel media papegaaien de berichten klakkeloos over, zonder zich af te vragen waarover het in feite gaat.
Het betreft helemaal niet blootstelling aan EMV, zoals Wifi, maar gewoon aan laagfrequente magneetvelden, zoals die in huishoudens aanwezig kunnen zijn, zoals bij inductie kookplaten en elektrische leidingen.
In tegenstelling tot EMV, wat een zeer grote afstand kan overbruggen, nemen magneetvelden sterk af met de afstand.

Hier wat commentaar uit Duitsland:

Doch die dramatische Meldung ist falsch. Mit Funk hat die Studie, auf deren Volltext Marwan sogar noch ordentlich verlinkt, nicht das Geringste zu tun, denn es geht um niederfrequente Magnetfeldexposition, wie sie überall dort vorkommt, wo elektrische Ströme fließen. Je stärker die Ströme, desto stärker auch das dadurch entstehende Magnetfeld. Starke magnetische Wechselfelder sind in unmittelbarer Nähe von Hochspannungsseilen zu messen, im Nahfeld von Schweißrobotern oder (im häuslichen Umfeld) bei Nachtspeicheröfen oder Elektroherden (besonders Induktionsherde). W-Lan, Mobilfunk und Funknetzwerke verursachen keine niederfrequenten Magnetfelder, sondern hochfrequente elektromagnetische Felder, die biologisch eine völlig andere Wirkung haben. Mit zunehmendem Abstand r von stromführenden Leitern fällt die Exposition je nach Beschaffenheit der Leiter mit 1/r bis 1/r³ schnell ab, ein Verdopplung des Abstands von z.B. 10 cm auf 20 cm reduziert die Immission also mindestens auf 50 Prozent des ursprünglichen Werts und maximal auf 0,05 Prozent. Hierzulande sind bei 50 Hz Haushaltsstrom maximal 200 µT Immission (magnetische Flussdichte) zulässig.

Die besagte Studie hat nun beobachtet: Wirken auf Schwangere mehr als 0,25 µT ein, steigt das Risiko einer Fehlgeburt um nahezu das 3-fache an. Das ist schlecht. Doch die Studie hat die systematische Schwäche, dass die Messwertermittlung nur an einem einzigen Tag (Tag mit typischem Tagesablauf einer Probandin) während der Schwangerschaft stattfand. Gemessen wurde über 24 Stunden hinweg mit einem "Emdex Lite".

106 Frauen waren weniger als 0,25 µT ausgesetzt, in dieser Gruppe kam es zu elf Fehlgeburten ((10,4 %).
116 Frauen waren 0,25 µT bis 0,36 µT ausgesetzt, in dieser Gruppe kam es zu 32 Fehlgeburten (27,6 %).
119 Frauen waren 0,37 µT bis 0,62 µT ausgesetzt, in dieser Gruppe kam es zu 31 Fehlgeburten (26,1 %).
112 Frauen waren mehr als 0,62 µT ausgesetzt, in dieser Gruppe kam es zu 21 Fehlgeburten (18,8 %).

Die genannten Expositionswerte sind nicht Maximalwerte oder Mittelwerte, sondern die 99. Perzentile der Messwerte (heißt: 1 Prozent der Messwerte lag höher).

Die sprunghafte Zunahme der Fehlgeburten bei Exposition > 0,25 µT ist offensichtlich. Bemerkenswert ist jedoch auch das Fehlen einer Dosis-Wirkung-Beziehung, mit steigender Exposition nimmt die Anzahl der Fehlgeburten nicht zu, sondern ab. Hier stimmt also der erwartbare biologische Gradient nicht, der einer von neun Indikatoren für einen Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Wirkung wäre (Bradford-Hill-Kriterien).

Auch wenn 200 µT zulässig sind, in Wohnräumen werden nur selten Werte über 0,2 µT erreicht. Es besteht also kein Grund zur Panik, vorsorglich sollten sich Schwangere jedoch informieren, wo mit starken Magnetfeldern zu rechnen ist und diese meiden. Wer mit dem Gedanken spielt, einen Induktionsherd anzuschaffen, sollte mMn damit vorsichtshalber besser bis nach der Schwangerschaft warten. Aufregung ist erst dann angesagt, wenn die Studie von Li et al. unabhängig repliziert werden kann, am besten gleich 2-mal. Dann dürfte sich ICNIRP dafür interessieren und erkunden, ob am Studiendesign der Wurm drin ist oder ob die abgeleiteten Grenzwerte für Magnetfeldimmission noch einmal überdacht werden müssen. Die abgeleiteten Grenzwerte (50 Hz) wurden erst 2014 von ICNIRP von 100 µT auf 200 µT angehoben mit der Begründung, dass trotz dieser Verdopplung der unverändert gültige Basisgrenzwert (2 mA/m²) sicher eingehalten werde. Der Basisgrenzwert ist der wichtigere weil der biologisch relevante Grenzwert. Abgeleitete Grenzwerte sind lediglich eine einfach messbare Hilfskonstruktion, denn der Basisgrenzwert ist so schwierig zu messen, dass dies nur in Laboren gelingt.

Bron: https://tinyurl.com/y77q5ym3

 

28-12-2017 Dom, dommer

Studies hebben aangetoond dat vooral in Scandinavische landen de stijging van het IQ niet alleen heeft afgenomen, maar dat er zelfs een daling is te constateren.

In the so-called Flynn effect named after New Zealand researcher James Flynn, fluid and crystallized intelligence in vast parts of the world has continuously increased since 1930s, which was attributed to more intense school curricula and a more rational way of thinking. Since the mid-1990s, however, Norway, Denmark and Finland have all experienced an average loss of 0.23 IQ points per year, which, although seemingly insignificant per se, nevertheless suggests a powerful long-term effect.

"It is clear that all Scandinavian countries have had a declining trend since 1995. It seems that the factors that caused the IQ boost have lost the power," James Flynn told the Swedish magazine Forskning & Framsteg ("Research & Progress").

"Several other countries show signs of stagnation in IQ growth, such as Great Britain, the Netherlands, Estonia and Germany. However, IQ continues to rise in the US," Flynn argued.

Bron: https://sptnkne.ws/gugk

Ja, dus ook in Nederland.

Opmerkelijk dat zulks sinds 1995 begonnen is.
Nee, dat zal toch niet te maken hebben met het gebruik van mobieltjes?

Kaart van jakubmarinan.com. Let wel, deze is van 2012. 2017 zal er anders en slechter uitzien.

Hoogstwaarschijnlijk heeft het te maken met een aantal factoren, als een cocktail:
- mobiele telefonie (zendmasten, mobieltjes en smartphones)
- chemtrails (wat er in de lucht gespoten wordt)
- fijnstof
- drinkwater vervuiling
- bestrijdingsmiddelen op groente en fruit.

 

07-01-2018 Brom

Er zijn nogal wat personen die lichamelijke klachten ervaren, speciaal de laatste tijd, en speciaal van bromtonen.

Men laat metingen verrichten, die echter niets opleveren. Gemeentelijke instanties geven ook niet thuis. Dat is logisch, want er valt weinig te meten.
Toch is die *Killer beam* er wel degelijk.


1. Op deze screendump is een meting met een spectrum analyser te zien van LTE900, NB-IoT en UMTS900 tesamen.
De totale *Leistungsflussdichte* van de drie zenders tesamen bedraagt 966 nW/m², ofwel nog geen 1 µW/m², RMS gemeten, belachelijk laag. Wel is er eens een maximum van alle drie de zenders van 14 µW/m² gemete, ook bijzonder laag.
Stralings metingen hebben derhalve weinig zin.

2. Bromtonen *horen* is een fenomeen, waarbij er geen echt *geluid* aanwezig is, maar dat door veel elektrosensitieven wel degelijk wordt *waargenomen*, evenals sissen, knetteren, etc..
Dit is een bekend verschijnsel bij hoogfrequente straling, waarbij gevoeligen wel wat *horen* maar anderen niet. De beenderen en zenuwen in het lichaam vertalen de *straling* als *geluid*. De NASA heeft voor de USA defensie proeven gedaan, waarbij men proefpersonen blootstelde aan frequenties zoals gebruikelijk bij mobiele telefonie. Men ervoer geluiden, niet alleen in het hoofd, maar ook achter het hoofd.
Het heeft derhalve weinig zin om geluidsmetingen te laten doen.

3. Zoals Boyden met zijn proeven op muizen aantoonde, (zie 08-10-2017) kunnen er bij meerdere hoogfrequente zenders, waarvan de frequenties slechts weinig van elkaar verschillen, zorgen voor ongewenste interferenties, met als resultante een zeer laagfrequente component, de *bromtoon*.

4. In theorie kan men frequenties van 950MHz, 954,703MHz en 957,3MHz vredig naast elkaar laten bestaan, de praktijk leert wat geheel anders.
Heel typisch dat sinds Juli 2017 er al een aantal personen plotselong hersenbloedingen (met dodelijke afloop), verhoogde bloeddruk en vreemde valpartijen hebben ervaren.

5. Dat Rutte III met gristelijke aanhang dat allemaal tolereert, als zijnde een nieuwe policy, is een grove schande. Het lijkt een manier om het pensioenstelsel veilig te stellen.
Het ziet er als een echt nieuw wapen uit. Is bijna niet te detecteren, en maakt gehakt van diegenen met een verzwakt immuun systeem.
Veel ouderen, elektrosensitieven, personen met MCS, met Lyme Disease, met CFS, etc..

6. Feit is dus, dat normale metingen weinig resultaat zullen geven omtrent e transversale golven.
Normale elektrosmog bevat daarbij ook longitudinale golven (waarvan de technici niets willen weten). De *Killer Beam* daarentegen bevat daarnaast ook nog eens *magnetische longitudinale golven*, zg. MLW, en die vereisen een speciale aanpak.

PS. Wij hadden jarenlang een groot aantal zenders om ons heen, zonder ergens ook maar de geringste hinder van te ervaren, totdat de NB-IoT in gebruik genomen werd.
Het was NIET *een druppel die de emmer deed overlopen*, maar ineens een ijskoude douche.

 

28-12-2017 Signaal sterkte

Het is een misvatting dat men denkt dat de sterkte van een elektrosmog signaal bepalend is voor de biologische impact op het lichaam.
Ook spelen hoge tot zeer hoge frequenties hierbij helemaal geen rol.

Dat klinkt paradoxaal, maar is gebleken in de praktijk.
Juist in de praktijk zijn geheel andere feiten naar voren gekomen. Ik noem er hier twee:

1. Tijdens een wandeling *voelt* een elektrosensitieve persoon een *zware* DECT, maar heeft daar geen enkele problemen bij.
Een eind verder bezorgt een hele *lichte* DECT juist wel degelijk problemen.
De volgende dag wordt dezelfde wandeling gemaakt, maar nu in omgekeerd richting.
De hele *lichte* DECT veroorzaakt weer problemen, terwijl de *zware* DECT weliswaar nog *gevoeld* wordt maar totaal geen biologische effecten veroorzaakt.

2. Na 20 jaar ben ikzelf echt wel aan allerlei en vele elektrosmog bronnen blootgesteld geweest, en nergens enige hinder van ondervonden.
Totdat ik geconfronteerd werd met de heilige drie-eenheid van T-Mobile, die het presteerde om drie geheel verschillende mobiele zenders op één enkele mast te plaatsen, LTE900,
NB-IoT en UMTS900, met frequenties van respectievelijk 950, 954,703 en 957,4 MHz.
Daardoor ontstonden interferenties.

Opmerkelijk is, dat er zware biologische efecten optraden, bij 1.) bij uiterst lichte *straling* en bij 2.) ook bij lichte *stralings hoeveelheden*.

Bij 2.) met een breedbandmeter slechts een 30 µW/m². En zelfs nog nadat de*straling* was gereduceerd tot 5 µW/m² waren er nog biologische effecten.
Een *normale* straling van GSM900, UMTS2150 van ca. 1000 µW/m² hadden geen enkel effect, maar nu die *speciale 5 µW/m² wel degelijk.
De optredende effecten had ik al eerder hier vermeld.

De SBM kan hier geen verklaring voor geven.

Dan is er maar één verklaring:

En dat zijn *longitudinale golven*.
Normale zendmasten veroorzaken longitudinale golven, of wel Hyperschall, terwijl T-Mobile nu erbij nog eens magnetische longitidinale golven, ofwel MLW, afstraalt.

Het spectrum van longitudinale golven is bepalend voor de eigenschappen.
Enfin, er staat een heel hoofdstuk over longitudinale golven op mijn website.

Er wordt ook heel wat gespeculeerd over 5G, omdat die hoge frequenties zou gebruiken.
Welnu, voor die hoge frequenties ben ik helemaal niet bang. Maar wel omtrent de lage frequenties die men evenueel aan de hoge draaggolf zou kunnen gaan toevoegen.
(Hoe hoger de draaggolf, hoe slechter de penetratiegraad!)

Neem bijvoorbeeld GSM900. Die heeft een draaggolf van 900 MHz, die weinig effect ressorteert. Biologhische effecten ontstaan door de laagfrequente pulsrate van 217 Hz op het mobieltje, en 1733 Hz op het basisstation (zendmast).
Een basisstation van een DECT werkt met 1890 MHz, maar het gevaarlijke is de pulsrate van 100 Hz. En de pulsrate van een draadloos modem is 10 Hz.
Allemaal laagfrequent.

PS. Denk ook eens aan *gevoeligen* die beweren wat te voelen, terwijl de meters niets of nauwelijks iets aangeven.
Probeer eens een simpele afscherming zoals op Pagina600.html staat vermeld.


23-12-2017 Dreamhealer

Er zijn personen die aura's kunnen voelen, er zijn er die aura's kunnen zien, en er zijn er die ze kunnen volene en zien.
Uiteraard zijn er ook personen die stekeblind zijn.

Onder het kopje *Alternatief* staat ook een rubriek *Aura's*.
Daarbij staat een aardig document, welke ik nogmaals hier wil posten:

Electromagnetic Interference

Taken from: Dreamhealer by ADAM

Note: ADAM is a young energy healer who has the ability to see auras.

This is a quote from his book Dreamhealer, pages 63, 64 and 65

"Recently, I had a very interesting experience with auras and electromagnetic frequencies. While I was visiting the Institute of Noetic Sciences (IONS) campus in Petaluma, California, Dr. Dean Radin, the institute's chief scientist, gave me a tour of the research facilities. What interested me most was a Faraday cage the insatiate had built for psychic research. Named after its inventor, physicist Michael Faraday, the Faraday cage was first built in 1836. It is designed to prevent the passage of electromagnetic waves through a type of shielding. Because there are no electromagnetic waves, and therefore no electric field inside it, it was useful in conducting electrical studies, Although it was not designed for the paranormal research it is used for at IONS today, it is proving very useful in that field.

My parents and I walked into this room with Dr. Radin and the door was closed behind us. It was amazing, I saw for the first time what an aura looks like when it is not being bombarded with unwanted electromagnetic frequencies. The auras looked clean, without any jagged edges or static-looking texture. All auras that I had seen up to this point looked frazzled. I was unaware of this constant impact of EMF, or electromagnetic frequency, which is the magnetic energy that is all around us. This was an unexpected revelation. Since I had never had the opportunity to see auras in this pristine form, I had no expectation of what they should look like. I am excited about the possibilities that the Faraday cage presents, and in the future, I hope to test the effectiveness of healing from within a Faraday cage. For instance, I wonder if a face to face treatment would be more effective in the cage, as the auras are so much clearer to me. Also, I wonder whether this clearness of aura would affect the efficacy of distant healing.

From this experience, it is clear to me what an enormous impact EMF has on our health and wellness. Several years ago, I underwent a brain-mapping test. I was curious to see if my brainwave activity changes when I access someone's hologram for healing. A cap placed on my head was wired with electrodes to measure brain activity as I connected to someone's hologram It seemed like a wonderful idea until the mild electrical current, the electromagnetic filed, was turned on. Immediately I felt uncomfortable and distressed. There was no way I could connect to anything or anyone in my agitated state. I also immediately got a headache and could not concentrate. The test was over none too soon. I had been unable to do anything during the entire test because of the pain and distress I felt. The headache stayed with me for the afternoon.

My physical reaction to the electoral current surprised me. The only conclusion I could reach is that I am sensitive even to very low voltage being applied to my head. I was concerned that it might have damaged some of my connection to the field but the negative effects were temporary.

I have noticed that I don't feel well if I am near high-voltage power lines for any length of time. Also, I am always aware of my cell phone because I feel numbness in my body where I carry it. I believe that we all are affected by a variety of electrical currents that surround us in modern life. Appar3ently, I am just more sensitive than the average person to the effect of electromagnetic frequency.

Generally, the level of electromagnetic frequency interference that we are usually exposed to does not appear to be a major problem when I do aura readings. We have all grown accustomed to their existence. Electromagnetic frequencies certainly do have an effect on auras and may in the effectiveness of healing as well. I look forward to exploring that comparison some day."

 

22-12-2017 Oproep Charmio

NOOD-oproep

Radiation free B&B in nood, stralingsvrije B&B moet weer open!

De enige Bed & Breakfast waar stralingsgevoeligen (Electro-Hyper-Sensitive people) terecht kunnen in heel Europa is tijdelijk gesloten. Ik ben voor 50 % eigenaresse, maar moet mijn ex uitkopen voor 130.000 euro om mijn Radiation free B&B weer te kunnen uitbaten. Er komen sinds augustus 2009 electrohypersensitieve mensen uit de hele wereld logeren.
Ik spreek vloeiend Engels, Duits en Frans en adverteer nog steeds op Charmio omdat zij ervan overtuigd is dit bedrag in 2018 bij elkaar te krijgen. 
https://www.charmio.com/nl/bed-breakfast/b-b-stralingsvrije-oase-riemst

Ik heb er een speciaal bankrekeningnummer voor geopend bij de BEObank:

BE55 9531 3882 4244 BICode: CTBKBEBX aan Sint-Truidersteenweg 1 Bus 1, 3500 Hasselt, tel 0032(0)11 22 40 24.

Hartelijk dank voor uw hulp, Mirjam Schouten BASc. tel. +32 (0) 479 04 84 36.

 

19-12-2017 NSS & GMO

De Amerikanen schijnen toch in de gaten te krijgen, dat zij hun hegonomie in de wereld aan het verliezen zijn. Typerend daarbij is, dat overal waar de Amerikanen hun gezicht laten zien er sprake is van wapengekletter, *regime change*, etc., terwijl de presidenten van China en Rusland overal stilletjes nieuwe handelsaccoorden afsluiten. Silk routes etcetera.
De zg. Petrodollar is ook aan het verdwijnen. Daar waar in het verleden enkele leiders de euvele moed hadden om een eigen munt in het leven te roepen om de Petrodollar te vervangen, moesten zij dat met een *regime change* en zelfs de dood bekopen.
Dat waren allemaal landen die zich slecht konden verweren tegen de USA. Nu hebben anderen dat beter begrepen, zoals China en Rusland, en laatstelijk Noord Korea.
Indien Noord Korea geen nucleaire wapens had, was het al lang onder de voet gelopen.
Hun handelen is niet goed te keuren, maar ergens hebben ze wel gelijk.
UN resoluties zijn een wassen neus gebleken. Israel heeft er een behoorlijk aantal, en legt ze naast zich neer. Ook andere landen hebben atoom wapens, waar je niemand over hoort.
Rusland is in Syrië op verzoek van de Syrische regering. De Amerikanen zijn clandestien in Syië (zonder toestemming van de Syrische regering en zonder een mandaat van de UN), en nu ISIS niet door de USA, maar coor de Russen verslagen is, willen ze toch daar blijven.
Trump maakt o.a. ook ruzie met Venezuela. Hij wil daar ook sancties opleggen en driegt met een ionvasie daar. Ondertussen is Venezuela ook bezig zich van de Petrodollar af te wenden, en hebben de Russen ondertussen stilletjes een mooi contract voor gaswinning op twee gasvelden in Venezuela voor 30 jaar afgesloten!
Zie: https://tinyurl.com/yapbvj7x

US President Donald Trump announced a new National Security Strategy on Monday that emphasizes the president's "America first" message and is intended to return the country to "unrivaled power."
The new US National Security Strategy, announced by Donald Trump on Monday, reflects the president's "America first" position and is aimed at returning the country to "unrivaled power," with four main principles: protecting the US populace and the homeland; promoting US prosperity; preserving "peace through strength" and a strong military; and increasing US influence abroad.
"China and Russia are developing advanced weapons and capabilities that could threaten our critical infrastructure and our command and control architecture," the strategy reads.
The document refers to China and Russia as "revisionist powers" that "want to shape a world antithetical to US values and interests."
"China seeks to displace the United States in the Indo-Pacific region, expand the reaches of its state-driven economic model, and reorder the region in its favor," the text of Trump's strategy document says. "Russia seeks to restore its great power status and establish spheres of influence near its borders." 
"The combination of Russian ambition and growing military capabilities creates an unstable frontier in Eurasia, where the risk of conflict due to Russian miscalculation is growing," the strategy says. Russia, too, projects its influence economically, through the control of key energy and other infrastructure throughout parts of Europe and Central Asia."

"After being dismissed as a phenomenon of an earlier century, great power competition returned," the document argues. "China and Russia began to reassert their influence regionally and globally ... they are contesting our geopolitical advantages and trying to change the international order in their favor."
The emphasis on great power competition is a notable departure from the last such strategy document, published in 2015 under President Barack Obama. That report portrayed Russian aggression as a problem in Ukraine, but not on a global scale. And there was far less of an emphasis on competition. "While there will be competition, we reject the inevitability of confrontation," the 2015 document said, in the context of China.
And most intriguingly, it prioritizes military "access" to Central Asia: "We will work with the Central Asian states to guarantee access to the region to support our counterterrorism efforts." While conventional US military activity in Central Asia has been declining, the past few years have seen an increase in special forces training programs in the region, a trend that the new strategy document appears to formalize.

Test sites for GM insect trials courtesy of DARPA

In order to make sense of the title of this posting read down to where it is stated where the proposed test sits for this GM technology will be. No sites in the US obviously. After all, if there are any unexpected consequences of releasing GM altered insects in the environment better do it well away from America – and there's lots of water between America and the Antipodes. But don't worry, they are also preparing a PR package aimed to "create government and community acceptance". The main funder of gene drive technology is the US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). With virtually unlimited funding imagine what the folks at DARPA can come up with. For the betterment of humanity, as Bill Gates would like us to believe, or for America's military/corporate complex with global dominance as the real goal?

Perhaps this will not be such an easy sell in Australia because virtually all Australians know of the ongoing tragedy of the introduction of cane toads, introduced to Australia from Hawaii in 1935 by the Bureau of Sugar Experiment Stations as an amazing new technique to control the native grey-backed cane beetle. It didn't work and now the toad is slowly invading much of Northern Australia with great destruction of native species.

The coming gene drive PR spin by "Emerging Ag" will claim benefits such as controlling mosquito diseases but other not mentioned "benefits" will be to try to develop a Monsanto pesticide resistant bee which will be used to pollinate crops sprayed with the chemicals without dying. After the GM bee has done its job, it's programmed "termator gene' will ensure all the GM bees die without leaving offspring, so each year farmers have to purchase a new batch of GM bees if they want to have pollinating dependent crop. Such a development would go a long way to assure global US military and corporate dominance over the world's food resources.

The logic being why remove a profitable chemical which happens to be killing bees and other pollinating insects when you can change nature itself, at huge profit but with an unknown long-term cost to humanity

bron: https://tinyurl.com/y86fu7t8

Het is niet de eerste keer, dat er met insectenproeven wat is misgegaan, zie bijvoorbeeld het Zika Virus, Ebola, etc.

En hoe is het met die *slechte* Russen, hun *gemene* leider?
Waar onze minister Ollongren ons zo voor wil waarschuwen, omdat ze bang is dat wij als simpele *onbegrijpende* burgers toch wat meer zouden weten, en allerlei spelletjes zouden kunnen doorzien? Als *minister* komt ze met een aantal aantijgingen over *inmengingen*, zonder ook maar één enkel concreet feit te noemen. Amerikaanse, Engelse en Duitse experts hebben verklaard dat er in hun land geen enkel bewijs of *trace* van inmenging te vinden is.
In feite is minister Ollongren zelf een verspreider van *fake news* door substantie loos zomaar wat te beweren, waarvoor geen enkel bewijs is aangedragen, noch onderbouwd. Het zijn pure aannames, en klakkeloos dom gepapegaai.

Welnu, Putin heeft een wet laten aannemen dat het in Rusland verboden is om GMO toe te passen. Als grootste graanexporteur ter wereld hebben de Russen dat ook geen GMO nodig.
Ollongren heeft niet in de gaten dat iedere idioot zo maar wat onzin op zijn/haar schermpje kan ingeven, wat door vele volgers als waarheid wordt ge-retweet, waardoor weer hele goedgelovige onnozele mensenmassa's om de tuin worden geleid.
Daar heb je helemaal geen Russen voor nodig. Er lopen hier te lande genoeg idioten rond met allerlei maffe ideën, die ze ook nog eens spuien,
Dat is een van de redenen dat ik zelf niet aan sociale media doe.
Ook gebruik ik geen mobieltje of smartphone, en bel uit principe ook niet naar 06 nummers.
Ollongren is zelf ook nogal schaapachtig goedgelovig, omdat ze onlangs bij Jinek verklaarde dat we hier in Nederland goede betrouwbare professionele journalisten hebben.
Misschien hebben we die wel, maar de berichtgeving in de MSM is allebehalve objectief, en veelal pro-amerikaans getint.
Neem de leugens omtrent de MH-17.
Lees eens wat er staat op www.wanttoknow.nl/

PS, Ook Pakistan overweegt nu om de Amerikaanse dollar te dumpen voor de Chinese Yuan in hun handel met China.

21-12-2017 America 5G

Om het eens lekker plat uit te drukken: *Trump is van de pot gerukt!*

Men zou verwachten dat een president van de Verenigde Staten op zijn agenda heeft staan:

1. Terugdringen financieel gat van 30 triljoen dollar
2. Verbeteren Gezondheidszorg (Obamacare)
3. Infrastuctuur, wegen, transport etc.
4. Banen, banen en banen
5. Armoedebestrijding
6. Criminaliliteit

Maar nee, eerst een belastingverlaging voor de kapitaalkrachtigen

En nu met zijn Nationaal Security Strategy wil hij de wereld naar zijn hand zetten.
Daarbij wordt het 5G als een *national-security-priority* verklaard.

https://tinyurl.com/y7s6ezuw

Now that net neutrality appears to be dead in the US, and that Trump has declared 5G as a national security priority watch for web sites that examine the health dangers of 5G being blocked from access because they are considered a threat to America's national security. Watch for similar with websites against fracking.
In short, the strategy is about what you would expect from this administration. Except for 5G wireless. Because the president really needs less latency for his tweets.

Onze minister Ollongren, die ook graag vrije informatie garing op Internet aan banden wil leggen, zal dus ook gaan proberen om onze kritische websites te gaan verbieden, cq. af te sluiten.

De Nederlandse regering ziet mobiele telefonie ook als een eerste levensbehoefte.
En veel schaapjes spelen continu *klein duimpje* met hun smartphone om vooral niets te missen. En men maakt zich grote zorgen als er niet iedere minuut een nieuw bericht verschijnt.
De migranten die nieuw aankomen hebben zo te zien weinig kleding bij zich, maar wel allemaal een dure smartphone, met abonnement!


10-11-2017 Monsanto

Monsanto, bekend van zijn gifstoffen voor GMO, heeft alwaar voor een probleem gezorgd.
Naast Roundup, (glyfosaat) en nu weer Dicamba.

According to the US Environmental Protection Agency (EPA), the farmers have submitted more than 2,700 claims to state agricultural agencies that neighbors' dicamba spraying destroyed 3.6 million acres of soybeans. About 900,000 acres of crops were reportedly damaged in Arkansas alone, more than in any other state. The herbicide is also blamed for destroying other crops, such as cantaloupe and pumpkins.

https://on.rt.com/8rxf

Monsanto moet toch wel een heel kapitaalkrachtige onderneming zijn om zoveel parlementariers van steekpenningen te kunnen voorzien.
Hier tiert de Russofobie welig, maar de Russen hebben GMO verboden, en hebben tevens veel lagere grenswaarden voor elektrosmog.


06-11-2017 Biologische wapens

Het is niet onwaarschijnlijk dat een aantal ziektes veroorzaakt zijn door mensenhanden ontwikkeld en verspreid.
Soms is het per ongeluk, soms is het bewust.
Ebola zou alleen bij negroide personen aanslaan, maar dat liep mis.
In bepaalde landen is de pest weer aan het opzetten.
Lyme disease is ook zo'n verhaal.

Heel verdacht is de berichtgeving dat de Amerikaanse luchtmacht (met veel biologische laboratoria) op zoek is naar DNA van verschillende Russische bewoners, en wel in verschillende landsstreken van Rusland.

http://russia-insider.com/en/pentagon-developing-personalized-bioweapons-use-against-russia/ri21454

https://on.rt.com/8r0y

https://www.fpri.org/article/2014/10/weaponizing-ebola/

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/16/5/09-1633_article

 

14-12-2017 Fracking

Babies born near fracking sites suffer lower birth weight, poorer health – study

The 29,000 babies born each year in the US whose mothers live within 1 km of a fracking site are at risk of serious adverse health effects, likely due to the pollution produced by the hydraulic fracturing (fracking) technology, claims a new massive study.
Authored by a research team from Princeton, UCLA and the University of Chicago and published in Science Advances, the paper studied the impact of fracking on 1.1 million births in Pennsylvania between 2004 and 2013.

"The results of our analysis suggest that the introduction of fracking reduces health among infants born to mothers living within 3 km of a well site during pregnancy. For mothers living within 1 km, we find a 25% increase in the probability of low birth weight (birth weight < 2500 g) and significant declines in average birth weight and in an index of infant health," write the authors.
https://on.rt.com/8uv7

Tja, weer een bericht van RT.com, welke men in Nederland niet graag ziet.
Wat men ook niet graag ziet is het effect van de sancties tegen Rusland.

Naar het schijnt is Duitsland de grote verliezer: Hun export naar Rusland is met 40% afgenomen. Die van Engeland met 7,9%, die van Frankrijk met 4,1%.
Het land met de grote mond, de USA heeft zijn handel met Rusland zien afnemen met 0,6%.
Daarom is het duidelijk dat de USA graag meer sancties ziet omdat het hen niet deert, maar in Duitsland neemt de weerstand tegen de sancties toe.
https://on.rt.com/8upx

Grappig is dat Theresa May de laatste weken haar anti-Russische retoriek heeft verhoogd, *accusing Moscow of interfering in elections and looking to "weaponise information to challenge the West." And the Conservative-led British government has been among the loudest voices calling for penalties and embargoes against Russia.*
Naar nu blijkt heeft de ontploffing in een gasstation onlangs in Oostenrijk er voor gezord, dat er voorlopig geen gas meer naar Engeland komt, en daar is het nu -13 graden.
En nu, ja nu is er Rusisch gas onderweg naar Engeland:
*Ironically, the Christophe de Margerie which might now be carrying gas to the UK was loaded at the personal command of Russian President Vladimir Putin.*
https://on.rt.com/8up6

Het kan verkeren.

20-11-2017 America today

Hier de zienswijze van een geboren Amerikaan:

A once-proud nation which was the envy of the world now suffers from a kind of omni-present dementia.

Having grown up during the second half of the 20th century, I don’t recognize my country today. I experienced life in a competent country, and now I experience life in an incompetent country.

Everything is incompetent. The police are incompetent. They shoot children, grandmothers, cripples, and claim that they feared for their life.

Washington’s foreign police is incompetent. Washington has alienated the world with its insane illegal attacks on other countries. Today the United States and Israel are the two most distrusted countries on earth and the two countries regarded as the greatest threat to peace.

The military/security complex is incompetent. The national security state is so incompetent that it was unable to block the most humiliating attack in history against a superpower that proved to be entirely helpless as a few people armed with box cutters and an inability to fly an airplane destroyed the World Trade Center and part of the Pentagon itself. The military industries have produced at gigantic cost the F-35 that is no match for the Russian fighters or even for the F-15s and F-16s it is supposed to replace.

The media is incompetent. I can’t think of an accurate story that has been reported in the 21st century. There must be one, but it doesn’t come to mind.

The universities are incompetent. Instead of hiring professors to teach the students, the universities hire administrators to regulate them. Instead of professors, there are presidents, vice presidents, chancellors, vice chancellors, provosts, vice provosts, assistant provosts, deans, associate deans, assistant deans. Instead of subject matter there is speech regulation and sensitivity training. Universities spend up to 75% of their budgets on administrators, many of whom have outsized incomes.

The public schools have been made incompetent by standardized national testing. The purpose of education today is to pass some test. School accreditation and teachers’ pay depend not on developing the creativity or independent thinking of those students capable of it, but on herding them through memory work for a standardized test.

One could go on endlessly.

Instead, I will relate a story of everyday incompetences that have prevented me from writing this week and for a few more days yet.

Recently, while away from my home, a heavy equipment operator working on a nearby construction site managed to drive under power lines with the fork lift raised. Instead of breaking the wire, it snapped the pole in half that conveyed electric power to my house. The power company came out, or, as I suspect, an outsourced contractor, who reestablished power to my home but did not check that the neutral wire was still attached.

Consequently for a week or so my house experienced round the clock surges of high voltage that blew out the surge protection, breaker box, and every appliance in the house. Expecting my return, the house was inspected, and the discovery was that there was no power. Back came the power company and discovered that high voltage was feeding into the house and had destroyed everything plugged in.

So. Here we have a moron operating heavy equipment who does not understand that he cannot drive under power lines with the lift raised. We have a power company or its outsourced contractor who does not understand that power cannot be reconnected without making certain that the neutral wire is still connected.

So every appliance is fried. Glass everywhere from blown out light bulbs. We are talking thousands of dollars.

This is America today. And the incompetents ruling incompetents want war with Iran, Korea, Russia, China. Considering the extraordinary level of incompetence throughout the United States, I guarantee you that we will not win these wars.

Bron: https://tinyurl.com/yconxcu2

Ik kan me dat wel voorstellen. Als je kijkt hoe de Amerikanen, ik meen hun overheid, te keer gaan, hoe bij hen een lange termijn planning volkomen ontbreekt. Zij kijken niet verder dan een week.
Hilary heeft niet verloren door de Russen, maar door haar eigen gedrag.
Het *America First*van Trump betreft alleen zijn wapenverkopen, niet Amerikaanse burger belangen, infrastructuur, etc. Het Congres bestaat enkel uit corrupte zakkenvullers.
Ze hebben Iran met sancties buitengesloten. De door de Ameikanen vroeger geleverde vliegtuigen hadden gebrek aan onderdelen, omdat het door Amerika verboden was ze te leveren. Gevolg: Iran heeft door *reverse engineering* zlef de onderdelen kunnen maken. En dat lukyte zo goed, dat men zelf verder is gaan ontwikkelen en nu zelf vliegtuigen en tanks bouwt.
Amerika heeft sancties tegen Rusland uitgevaardigd. Wat is het gevolg?
Een aantal Europese bedrijven hebben nu fabrieken in Rusland gevestigd en produceren nu daar oorspronkelijk Europese kazen en auto's. Rusland is nu het grootste tarwe exportland ter wereld.
Amerika maakt met iedereen ruzie en wil *regime change*. Rusland (Putin) doet prima zaken met veel landen en sluit veel contracten af, voor olie en gas. Ook leveren zij nu veel wapens naar het Midden Oosten. Amerika heeft het nog steeds niet door, maar de Petrodollar is verleden tijd. Rusland en China handelen nu in Yuan. Wanneerm en van de Yuan afwil, kan die eenvoudig omgezet worden in goud.
Veel landen richten zich meer tot Rusland en China, en trekken zich terug van Amerika.
Amerika heeft nu een impulsieve egocentrische president, die het niet kan laten om zijn gedachten via Twitter de werled in te sturen.
Obama was al een *bommengooier*, zij het zonder ruchtbaarheid, maar Trump is nog erger.
Men zou verwachten dat een *zakenman* toch in staat moet zijn aan bekwaam personeel te komen, deze vooraf te laten screenen, en hun antecedenten te laten controleren. Niets van dat al. Het Witte Huis is een doorgangshuis.

Twee maten:

De Engelsen hebben via een referendem (51%) bepaald dat ze uit de EU willen: de zg Brexit.
Dat wordt door iedereen geaccepteerd.

De Oekrainers hebben via een referendem (ca 95%) bepaald dat ze bij Rusland willen.
Dat wordt niet geaccepteerd.
De Catalanen hebben via een referendum bepaald, dat ze los van Spanje willen.
Dat wordt niet geaccepteerd.
De afscheiding van Kosovo werd afgedwongen, doordat de NATO hevige bombardementen op Belgrado had uitgevoerd.

De Turken kregen in 2013 de beschikking over Patriot raketten, van US, Duitsland en Nederland, en nog enkele landen.
In 2015 werden die teruggehaald. Turkije lukte het niet om van de NATO andere te verkrijgen. Als alternatief wilde men Chinese ralketten aanschaffen, maar dat werd door de US verboden. Uiteindelijk heeft Turkije de Russische S-400 raketten besteld.
https://sptnkne.ws/fVM9

Vergelijking Russische S-400 ten opzichte van de Amerikaanse Patriot:
Range of damage of aerial targets: >250 km ................/160km
Target elimination height: max - 27 km, min - 0,01 km / max - 24 km, min - 0,06 km
Range of radar coverage: 600 km / >150 km
Deployment time: 5 minutes / 30 minutes
Maximum speed of targets for successful elimination:
...................up to 4,800 meters per second / at least 2,200 meters per second
System reaction time: 10 seconds / 15 seconds
Launch angle of missile: 90 degrees / 38 degrees
https://tinyurl.com/yaau9tmp


De kat in de zak Joint Strike Fighter F-35.
The Lockheed Martin F-35 fighter jet should avoid contact with the Russian-built Su-35 attack aircraft, and there are a number of reasons to support this comparison between the two high tech warcraft.
The first answer contained within their article "Russia's Su-35 vs. America's Stealth F-35: Who Wins?" observed that "The most likely answer is that they would change course and call in the F-22 Raptors and F-15Cs, which are tasked with gaining and maintaining air superiority."
The Su-35 is capable of reaching Mach 2.25 at high altitudes and Mach 1.13 at sea level, on par with the US F-22 Raptor fifth-generation plane. The F-35, on the other hand, "can just barely touch Mach 1.6 in full afterburner,"
Slower speed means less missile launch energy which, in turn, means a shorter attack range. Scout noted that the F-35 is not capable of carrying as many air-to-air missiles as the F-22.
And with AIM-9X, a much shorter-range missile intended for dogfights, the F-35 in its stealth configuration does not carry any at all.
The F-35's AIM-120 AMRAAM long-range missiles, capable of beyond-eyesight engagement, are also susceptible to radio jamming.
"If forced into a dogfight, an American F-35 pilot's superior skills and experience might be the only factor that might save him or her from being shot down," 

Remarkably, what the F-35 also lacks is maneuverability. All in-service US fighter jets can outrun the F-35 in terms of maneuverability — including the older machines such as F-16 or even F/A-18 Hornets. The only thing the F-35 can rely upon is its stealth and high tech sensors. If a pilot is lucky, he or she might conduct a surprise AMRAAM attack from beyond the visible range.
https://sptnkne.ws/fVyz

En wat betreft de zogenaamde Stealth heb ik al eens gelezen, dat de huidige radar inderdaad de F35 niet zou zien, maar de in de Tweede Wereld oorlog gebruikte wel.
China heeft nu een nieuwe generatie TeraHertz radar ontwikkeld, die ook Steath vliegtuigen kunnen ontdekken.
https://sptnkne.ws/f78W
Voorts schijnen de Amerikanen nog steeds problemen te hebben met hun catyapult op hun vliegdekschepen. De Chinezen schijnen dat probleem te hebben opgelost.
China Creates Advanced Catapult for Planes 'Outperforming' the US
https://sptnkne.ws/fYzW

Nederland zou geen tanks meer hebben, en ze van Duitsland lenen. Het is de vraag welke?
More than half of the German Bundeswehr's Leopard 2 tanks are not ready for operation, local media reported Thursday.
At the moment, the Bundeswehr has 244 tanks of this type in service, but only 95 of them are in full combat readiness, the Focus magazine has reported. Meanwhile, 53 tanks are reportedly being upgraded, seven are at test sites, and multiple others cannot be repaired due to lack of spare parts.
https://tinyurl.com/yazrve6t
Nederland heeft ook een viertal fregatten, waarvan onderdelen, wanneer nodig, van een ander schip gehaald dienen te worden.
De topsnelheid van 30 knopen wordt niet gehaald en blijkt slechts 20 knopen te halen.
Het kan dan zo zijn 'dat een belangrijk systeem dat goed werkt op operationeel inzetbaar schip A toch verwijderd moet worden omdat schip B een opdracht heeft waarbij dat systeem belangrijk is. Het systeem wordt dan overgeplaatst naar schip B, en schip A gaat zonder werkend systeem naar zee'. Waar dit eerder nog noodoplossingen waren, lijken ze nu de nieuwe standaard geworden.
https://tinyurl.com/y7yn7o36

Dit zijn slechts een gering aantal berichten, waarvan de overheid niet graag heeft dat wij dat weten, en minister Ollongren ons voor waarschuwt.
Opgemerkt zij dat veel artikelen op RT, Sputniknews en Russia Insider geschreven zijn en worden door internationale journalisten, die ook reeds in ons bekende internationale media geschreven hebben, dus bepaald geen Russen, zoals men ons wil wijsmaken.


30-11-2017 Killer Beam 2

Zoals ik reeds verwachtte, zijn er de laatste twee weken plotseling twee buren op de galerij overleden. Hart- en herseninfarct problemen.

Een persoon had net nog voor zijn rollator, een *oprij-drempel* voor zijn voordeur laten aanleggen, en twee dagen later was hij dood.
De andere persoon plotsklaps naar het ziekenhuis, en ook binnen twee dagen overleden.
Meerdere personen verklaren momenteel hogere bloeddruk te hebben.

Tja, het gaat snel, en er zullen nog meer volgen.

Mijn huisarts keek me met glazige ogen aan na mijn relaas.

Werd gisteren gebeld door iemand uit Hellevoetsluis, die het ook niet meer had. Men verdacht het 5G, maar dat is er nog helemaal niet.
Volgens het Antenne register staat erbij die persoon op ca. 50 meter afstand de befaamde Killer Beam; LTE900, NB-IoT, en UMTS900.
- NB-IoT met 954,703MHz
plus
- UMTS900, met 957,4MHz, 2162,2MHz en 2167,2MHz, evenals
- LTE900, met 950MHz, 1860MHz en 2144,7MHz.

Het blijkt een probaat middel om van een aantal *ouderen* af te komen.
Het zijn speciaal de zwakkeren in de samenleving, die er onder te lijden hebben.
Bromtonen horen is nog tot daaraantoe, maar hart- en hersenproblemen is andere koek.
Ik had het Kennisplatform EMV er op gewezen, maar blijkbaar vinden zij het prachtig.
Het moet dus wel degelijk bekend zijn, en iedere techneut kan op zijn vingers natellen, dat die op elkaar geplakte frequentie-mix niet deugt.

Men kan niet anders concluderen, dan dat dit een nieuw overheidsbeleid is.
De bevolkingskillers van Rutte III.

 

08-10-2017 KPEMV en de *Killer Beam*

In verband met de nietszeggende antwoorden van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, ben ik maar weer eens in de pen gedoken.


Geachte heer Claessens,

In de wetenschappelijke literatuur is geen verband gevonden tussen de blootstelling aan radiosignalen en de bloeddruk.
Wij kunnen u helaas niet helpen en adviseren u met deze klachten naar uw huisarts te gaan.

Met hartelijke groet,

Francien van de Steeg,
Namens het Kennisplatform

Hallo Francien van de Steeg,

nu dacht ik dat het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid bestond uit een aantal deskundigen, op het gebied van EMV.
Maar kennelijk heb ik mij vergist en zijn het een aantal sufferdjes, die als schriftgeleerden enkel kijken wat er in het (verre) verleden is geschreven, maar beslist niet men hun tijd zijn meegegaan.

Uiteraard kan men weinig zeggen over iets wat nog niet is onderzocht, maar er heeft zich nu een geheel nieuwe situatie voorgedaan.

1. Normaal liggen de frequenties van zenders ver uit elkaar: 900MHz, 1800MHz, 2150MHz, etc.
Geheel nieuw is nu dat er op één en dezelfde mast drie verschillende zenders zijn, met frequenties van 950MHz, 954,703 en 957,4MHz, een verschil van 2,7MHz op een bandbreedte van 15MHz.
Heeft het KPEMV daarvan kennis genomen, en een en ander laten ondezoeken?

2. http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30584-6?dgcid=cell.com-slider_referral_cell-slider-boyden
Edward S. Boyden, co-director M.I.T. Center for Neurobiological Engineering heeft in het vakblad Cell zijn proeven met muizen gepubliceerd, met als doel om diep gelegen plekken in de hersenen te kunnen stimuleren, zonder invasief te zijn, maar met interferentie.


De hersencellen reageren alleen op een elektrisch veld met een lage frequentie, het equivalent van lage tonen in muziek. Elektrische golven met een hoge frequentie doen ze niets, die laten ze passeren. Een beetje zoals een autoruit alleen bij bepaalde tonen uit de subwoofer begint mee te trillen.
De twee hoogfrequente bronnen op de schedel van muizen gaf op het snijpunt een LAAGFREQUENTE component waarmee men de hersenen kon manipuleren
(Een aantal personen klagen momenteel over bromtonen in het hele huis.)

3. . https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2016/
November/ 5G_im_industriellen_Einsatz/5G-im-industriellen-Einsatz-Positionspapier.pdf

In dit Duitse epistel staat op pagina 6 :*Interferenzprobleme sind hier allgegenwärtig *.
Met andere woorden: Interferenties zijn niet te vermijden.

4. Gedurende 20 jaar ben ik aan allerlei vormen van elektrosmog blootgesteld geweest, i.v.m.metingen, maar heb nog nooit enige hinder ervaren.
Nu ook niet als wij buiten het bereik van de NB-IoT zenders zijn. De woning hebben wij nu met speciale materialen kunnen afschermen.
Normaal kunnen mijn echtgenote en ik te voet naar het winkelcentrum, zo'n 1 km. Nu liggen wij binnen de 200 meter op apegapen, met hart en longklachten.
Nooit eerder ervoer ik bloeddrukmetingsverschillen van 130 binnen, 174 en hoger naast de voordeur en weer binnen zakkend naar 153.

5. De sterkte van het signaal.gemeten met een zg breedbandmeter ligt op 20 µW/m², een belachelijk lage waarde. Met een spectrumanalyser gemeten liggen die waarden uiteraard nog veel lager.
Dit signaal moet wel bijzondere karakteristieken hebben om zo'n invloed op de gezondheid te hebben. (Buiten het bereik van deze zenders zijn er geen enkele problemen.)

6. Wordt het niet tijd dat het KPEMV wat onderzoek gaat doen naar deze vreemde interferenties, en het Antennebureau adviseert om dergelijke zenders verder uit elkaar te houden.
Site sharing is hier uit den boze.

7. Het KPEMV dient nu onder de hand te weten dat huisartsen zich geen raad weten met gezondheidsklachten, veroorzaakt door elektrosmog.

8. Literatuur:
https://www.rfsafe.com/cell-phones-can-make-blood-pressure-rise/
http://grouper.ieee.org/groups/scc28/sc4/Immune.pdf
http://www.earthcalm.com/high-blood-pressure-and-emfs
https://www.nature.com/articles/srep13206

https://www.rf3headsets.com/video_edu/emf-health-hazards/blood-pressure/
Het zal wel niet aan uw strenge eisen voldoen, doch er is wel degelijk gewag van gemaakt.

9. Tenslotte een scan met een Vector NLS systeem
Links de toestand hoge bloedduk, rechts na behandeling.
Inbeeldding is hier uitgesloten.

...

Met vriendelijke groeten,
Charles Claessens
www.milieuziektes.nl
www.milieuziektes.be
www.minderstraling.nl
www.hetbitje.nl
checked by Emsisoft

Tja, als het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid geen actie onderneemt zijn we aan de ratten overgeleverd.
Dan laat men bewust een *Killer beam* op de bevolking los.

Wanneer personen in een *hotspot* van hoogfrequente straling komen, zoals op een bepaalde brug in Parijs, kan men struikelen en vallen, zonder een aanwijsbare reden.
Inmiddels zijn er in ons flatgebouw al vier personen zo gevallen in hun woning.
Met mijn bovenstaand betoog moge het ook duidelijk zijn, dat het horen van bromtonen een bepaalde oorzaak kan hebben.


Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws. www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

15 -02 -2018: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html en Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html enPagina11v.html en Pagina11w.html en Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html en Pagina11FF.html en Pagina11GG.html en Pagina11HH.html en Pagina11II.html en Pagina11KK.html en Pagina11LL.html en Pagina11MM.html en Pagina11NN.html en Pagina11PP.html
Pagina11QQ.html en Pagina11RR.htm en Pagina11SS.html


Het voorlaatste staat op Pagina11TT.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)