Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl

27-03-2009

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Google Web www.milieuziektes.nl

17-03-2009 Nieuwe veilingen

Er zijn weer nieuwe veilingen op komst. Op de frequentieband waar nu nog de analoge televisie wordt uitgezonden. Pagina12f.html onderaan.

Die schuine staaf welke rechts van de XFR uitsteekt, is de nieuwe Aaronia OmniLOG antenne, welke ook op de andere Spectrans te gebruiken is.

27-03-2009 Jaarbericht nederlandse Gezondheidsraad

De nederlandse Gezondheidsraad heeft haar jaarbericht 2008 bekend gemaakt.
Opmerkelijk is de veranderde teneur. Daar waar men vroeger altijd nog een slag om de arm hield, in de trant van er is ons niets bekend, maar het zou best kunnen dat er toch wat is wat wij niet weten, tapt men nu uit een geheel ander vaatje.

Men stelt weliswaar een verhoogde toename van het aantal gerelateerde klachten vast (en het is mij een volslagen raadsel hoe men daarbij is gekomen, want mij werd onder andere niets gevraagd) , maar het zou nu allemaal tussen de oren zitten. En deze stelling zonder het gebruikelijke voorbehoud.
Alleen al de aanblik van een zendmast doet de burger trillen.

Op www.stopUMTS.nl staan al een aantal reakties, en er zullen er nog volgen.

Welnu, in die tien jaar dat ik mij met deze materie bezighoud, heb ik nog nooit, maar dan ook nog nooit iemand ontmoet die bang was van zijn eigen DECT telefoon. De meeste mensen willen er ternauwernood afstand van doen!

Maar ja, men moet begrijpen hoe de GR te werk gaat. Proeven of eigen onderzoeken doen zij niet. Als men de leden van de commissie elektromagnetische velden bekijkt, is het opvallend, dat hier enkel techneuten in zitting hebben, die weinig kennis van biologie, althans van de biologische effecten van elektromagnetische velden hebben.
Men gaat enkel af op wat er in de literatuur staat. Maar daarbij gaat men zeer selektief te werk.
Zo vroeg ik jaren geleden eens aan de woordvoerder van de GR wat hun mening was over het toendertijdse Ecolog Rapport.
Ja, dat was inderdaad bekend.
Ja, dat was inderdaad een wetenschappelijke studie.
Maar daarover had de Gezondheidsraad zich geen mening gevormd.

Kijk, zo doen zij dat. Onwelgevallige studies geven geen aanleiding om daarover een mening te vormen. En als men toch gedwongen wordt een positie in te nemen, zijn ze niet betrouwbaar, niet wetenschappelijk, niet goed opgezet, statistisch niet goed, kortom ze deugen niet in de ogen van de GR.
De studies die zouden aantonen dat er niets gevonden werd, worden niet door de GR kritisch bekeken, en voor zoete koek aangenomen.
Zie: *Wissenschaft* van Wolfgang Maes.

Men wekt zo toch wel de schijn van een zekere partijdigheid.
De Gezondheidsraad beschermt de industrie tegen de burgers.

Een mooi bewijs daarvan is, dat de zwitserse studie 3,4 % verzwegen personen telde, die onder de exposities heftig geleden hadden, zie meldingen op Pagina12e.html , en dat Bawa via wetsmiddelen (WOB) boven tafel heeft gekregen, dat er tot 6,5 % outliers waren.
Uit deze nu bekend geworden correspondentie is gebleken dat de GR dit reeds in November 2006 ter kennis had genomen, maar dit nooit in de openbaarheid heeft gebracht.

Daardoor konden de overheden zich onterecht achter het zwitserse onderzoek verschuilen.

De nederlandse Gezondheidsraad wekt zo de schijn zeer partijdig te zijn, en blijkbaar hebben een aantal leden van deze commissie tegenstrijdige commerciele belangen.

Des te opmerkelijker is het, dat de nederlandse Gezondheidsraad nog steeds veel hogere grenswaarden blijft adviseren dan die van de ICNIRP. Nergens ter wereld worden er hogere waarden dan die van de ICNIRP aanbevolen. Alleen door de boekenwurmen van de nederlandse GR.
In schrille tegenstelling staat de belgische Gezondheidsraad. In Belgie golden al lagere grenswaarden dan die van de iCNIRP, en die gaan nu nog eens drastisch naar beneden.
En wel in navolging van de adviezen van de belgische Gezondheidsraad.
Dat gaat sommigen nog niet ver genoeg, maar er is in Belgie een neerwaartse trend, die in nederland in het geheel niet te bespeuren is.

Nog veel opmerkelijker is, dat er vorig jaar twee professoren uit Belgie als leden van de nederlandse Gezondheidsraad zijn aangesteld. Toevallig zijn dat ook nog eens personen die van de stralingsproblematiek goed op de hoogte zijn, en ervaring hebben met eigen onderzoekingen.

Ze hebben dan wel geen zitting in de commissie EMV, maar maken wel deel uit van de nederlandse GR.
Blijkbaar hebben de leden van de nederlandse commissie EMV geen aanleiding gezien eens hun licht op te steken bij hun belgische medeleden.
Dat is nu arrogantie, halsstarrigheid, betweterigheid en domheid ten top.

Mij zijn een aantal personen bekend, die onder invloed van EMV, ofwel elektrosmog, met behoorlijke lichamelijke klachten te kampen hebben. En waarbij het fenomeen optreedt, dat bij vermijding danwel omzeilen van deze elektrosmog bronnen, deze lichamelijke klachten weer verminderen.
Ook hebben deze personen verscheidene malen aangeboden dat de reguliere medici hen eens serieus onderzoekt, maar dat werd tot nu toe steeds pertinent geweigerd.
Als hoofdschuldige daarbij fungeren ook de GGD's.

Kijk, onze politici weten niet beter, maar je mag aannemen, dat genoemde lieden wel van wanten weten.

De toenmalige Repacholi van de WHO heeft al eens in een factsheet beschreven dat men elektrosensibelen enkel moet testen of ze een waarnemingszintuig voor elektrosmog hebben.
Dat is bedrog, want dat hebben mensen helemaal niet.

De doorsnee burger denkt dat die hooggeleerde heren van de GR wel van wanten zouden weten, maar gebleken is dat zulks niet het geval is. Toch worden zij betaald om de overheden en de regering van advies te dienen.
De doorsnee burger vraagt zich nu af: Door wie worden die lieden nu eigenlijk betaald?
Wiens belangen behartigen zij nu eigenlijk?
Een veelgehoorde opmerking: De Gezondheidsraad belazert de kluit!

Het zou wenselijk zijn als eens onderzocht zou worden of de GR alsmede de GGD's aangeklaagd zouden kunnen worden wegens grove nalatigheid.

 

27-03-2009 Lampen

In de 2 uitgaves van *het bitje* September had ik enkele lampen getest en beschreven.
Daarbij was ook sprake van een LED lamp van 3 W, welke sterk vervuilend naar het lichtnet werkte.

Hiernaast een nieuwe lamp van Osram, 2 W. (=15W) warm white.
Het is een *peertje* met daarin een aantal LED's.
Deze geeft geen vervuiling naar het lichtnet en de lichtopbrengst is helemaal niet slecht. Ook de kleur lijkt sterk op die van een normale gloeilamp.
Enige nadeel is de momentele prijs en de geringe lichtopbrengst.

Opmerking: Een gloeilamp heeft een rendement van 5 %.
Een spaarlamp van 15 %, dat is maar weinig meer.
Een LED lamp echter heeft een rendement van ca. 94 %.

01-04-2009 Slimme energiemeters

In Duitsland heeft de bouwbioloog Dr. Moldan enkele metingen aan dergelijke meters verricht.
Deze meting toonde 500 µW/m² in 1 m afstand. En bij 0,5 m ca. 2.000 µW/m² en bij 30 cm ca 5.500 µW/m². In kamers, speciaal kleinere, houdt men zich overwegend dikwijls op in de nabijheid van verwarmingsradiatoren.
Opvallend bij deze metingen was ook het tijdsinterval van 30 seconden tussen zendingen. Niet bekend is of dat zo het gehele jaar zo is.
Zendfrequentie: 868,95 MHz , zendduur 7.5 ms, iedere 30 seconde.

www.diagnose-funk.ch/technik/haushalt-funksysteme/ablesegeraete-neue-dimension-von-funkbelastungen.html

Hebben we net de stralingsrijke DECT kunnen vervangen door de DECT Eco Mode Plus, komt dit gevaar weer op ons af.

De mensen moeten blijkbaar opzettelijk ziek worden.

Heeft men hier eigenlijk wel over nagedacht?
Daar is enorm veel personeel voor nodig om al die data te sorteren, analyseren en beoordelen.

Hallo mevrouw Jansen, u had gisteren blijkbaar bezoek. Daarbij waren meer lampen in gebruik dan strikt noodzakelijk is. Wij raden u dringend aan overal spaarlampen in te zetten.
Blijkbaar is uw koelkast ook aan vervanging toe voor een A-klasse type. Offertes zijn reeds naar u onderweg. Ook adviseren wij u om uw sokken en ondergoed wat langer te dragen, opdat uw wasmachine minder vaak hoeft te draaien.
Etc.

Nabericht uit de USA. Daar heeft men gevonden dat deze meters iedere 14 seconde zenden, en een bereik hebben van ca. 1/4 mile = ca 400 meter.

Nabericht uit Zwitserland. Daar zijn meldingen dat de warmtemeters tussen 3 tot 10 keer per dag zenden. En men meldt dan slaapstoornissen.

Zienswijze vanuit Duitsland. (06-04-2009)
De *slimme energiemeters* vormen niet alleen een probleem qua *Mobilfunk*, maar vormen ook een ethisch en antidemocratisch probleem.
Es ist ein grundsätzliches ethisches Problem, dass Mobilfunktechnik jetzt allen Menschen aufgezwungen wird. Wir leben in einem freien Land, in dem das Recht besteht, dass Menschen sich aus ethischen oder anderen Gründen entschließen und es praktizieren dürfen, beim Essen grundsätzlich keine Tiere zu verzehren, grundsätzlich keine Kreditkarte zu benutzen, grundsätzlich in kein Flugzeug zu steigen, sich grundsätzlich nur mit dem Fahrrad fortzubewegen, grundsätzlich keine Biozide (Spritzmittel) im Garten zu verwenden, grundsätzlich keine Impfungen bei sich durchführen zu lassen, grundsätzlich kein Fluor im Trinkwasser haben zu wollen und viele andere Aspekte im Leben grundsätzlich selbstbestimmt zu gestalten.

Met andere woorden, onze grondwettelijke vrijheid wordt hier willens en wetens aangetast.

Zie ook de newsletter dienaangaande van Dr. Braun von Gladiß.


13-04-2009 Protestanten en kwakzalvers

Het is jammer, dat protestanten, en woordvoerders van aktiegroepen zoals b.v. StralingsArm Nederland en Stralingsvrij Kind zich niet goed op de hoogte stellen van feiten, en dus niet weten hoe de vork aan de steel zit, en daardoor onzin verkondigen, waarop zij een gemakkelijk doelwit vormen voor pro-standers.
Daardoor maken zij het voor de rest van de protesterenden moeilijker om geloofwaardig over te komen.
SAN doet beloftes, die zij bij lange na niet waar kunnen maken.
Stralingsvrij Kind bazuint ook *dat Nederland de hoogste limiet van de hele wereld zou hebben*. Men heeft de bel horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.
De reden waarom ik op dergelijke personen bezwaren heb is het feit, dat zij aanleiding geven om anderen, die wel op de hoogte zijn, in hun aktiviteiten te storen, en er een stempel op alle anderen gedrukt wordt.
Stralinsgvrij Kind, een werkgroep van SAN, heeft met haar uitspraken aanleiding gegeven voor een blamerend artikel in het Dagblad van het Noorden, geschreven door Arend van Wijngaarden, die ook nog eens de Vereniging tegen Kwakzalverij erbij gesleurd heeft. Actievoerders zouden op grote schaal kwakzalverij bedrijven, want veel leden van Stralingsvrij Kind zouden zich in de alternatieve hoek bewegen.
(Dat die zich daarbij veel gezonder voelen is uiteraard uit den boze, maar niet terzake.)
De kop van het krantenartikel luidt:

...............................Anti-stralingslobby bestaat uit kwakzalvers

Tja, een kwakzalver is een medicus, die zijn tijd ver vooruit is, en de leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij beweren nog steeds dat de aarde plat is. En iedereen die andere mening is toegedaan is een slechterik. Daarvoor wilde men destijds Galileo ook op de brandstapel zetten.

Protesteren tegen teveel aan straling is een democratisch recht, en daar mag niemand bezwaar tegen hebben, zelfs niet in een bananenrepubliek als nederland (Plaatsingsplan!). Ongeacht geslacht, afkomst, beroep of titel.
Inderdaad, er zijn weinig studies die het schadelijke onherroepelijk bewijzen, omdat daar ook niet naar gezocht is. Men wilde steeds de onschadelijkheid aantonen.
Maar er zijn wel bijzonder veel wetenschappelijke aanwijzigingen omtrent de schadelijkheid.
Het discussiepunt is alleen nog wat onder schadelijkheid wordt verstaan.

De anti-stralingslobby (is die er eigenlijk wel?) heeft het niet over kanker, want die wordt niet door zendmasten, maar door mobieltjes veroorzaakt (en dan zo dat er binnen 10 jaar niets gebeurt, maar na die 10 jaar ineens een explosie van gliomas plaatsvindt met 50 %) Zie studie.

De anti-stralingslobby heeft het over alledaagse, maar uitermate vervelende, symptomen zoals concentratiestoornissen, slapeloosheid, chronische hoofdpijn, chronische vermoeidheid, verhoogde bloeddruk, allergien, etc. En die symptomen zijn verrekte vervelend, en kunnen het leven tot een hel maken.
En daar is vrij weinig serieus onderzoek naar gedaan. Ja bij gezonde mensen, maar niet bij elektrosensibelen, die bij het minste en geringste al kunnen reageren, want daar snappen die wetenschappers niets van, en willen ze kennelijk ook niet begrijpen.

Ook op het krantenartikel uit het Nederlands Dagblad over de uitlatingen van de woordvoerder van het Nationaal Plaform Stralingsrisico's omtrent de petitie heb ik kritiek, omdat hier ook weer uit blijkt dat deze woordvoerder zijn huiswerk niet heeft gemaakt. Hij stelt o.a. dat GSM zenders vrijwel niet meer gebruikt worden (ja, dat stond er), en dat de overheid druk bezig is met onderzoeken. Wel, beide zijn niet waar.
Ook hoeft wetenschappelijk onderzoek helemaal niet ingewikkeld te zijn. Als men al zou beginnen met te onderzoeken hoe het zit met elektrosensibele mensen, op welke velden deze reageren, en bij welke stralingshoeveelheden al. Dat is tot nu toe nog nooit gebeurd. Elektrosensibelen kunnen al op hele zwakke signalen reageren, terwijl veel proeven juist van heel erg hoge stralinsghoeveelheden uitgaan, om te zien wanneer er kanker zou optreden.
En als je minder zendmasten wilt, moet je beginnen met zelf het mobieltje niet meer te gebruiken, en niet een schijnheilig verhaal ophangen dat je anderen minder wilt lastigvallen.

Want zendmasten zijn er al genoeg; er moeten er alleen bijkomen omdat veel aktievoerders nog een mobieltje nodig schijnen te hebben.
Er is toch een gezegde: Verbeter de wereld en begin bij jezelf!
Geen mobieltje, geen DECT, geen draadloos modem.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij zal ook wel alle Belgen kwakzalvers vinden, want die hebben het voorzorgsprincipe al lang toegepast, Van 41 V/m naar 21 V/m en nu naar 3 V/m.

Begrijp me niet verkeerd. Ik heb niets tegen protestanten, integendeel.
Hoe meer lawaai er is, hoe beter.
Maar er dienen wel de juiste argumenten gebruikt te worden, en geen aanleiding tot kritiek, want de geloofwaardigheid van allen staat op het spel.

 

01-04-2009 Meetverschillen bij hoogfrequentmeters

Het komt nogal eens voor dat er tussen meters onderling nogal wat verschillen gekonstateerd worden.
Mag dat of mag dat niet? Zie de uitleg op Pagina12a

Demonstratie meetapparatuur

Daar ik een van de weinige personen ben, die de meeste verschillende gangbare in de handel verkrijgbare meetapparaten bezit, is besloten dat in samenwerking met de nulpuntenergie groep er binnenkort een demonstratie zal plaatsvinden, waar een en ander wordt gedemonstreerd en uitgelegd, wat men wel en niet met bepaalde meters kan meten.
Het betreft hier detectoren, meters, filters en antennes.
Eerste, tweede, derde en vierde generatie meters.

Nadere inlichtingen volgen nog.

Nabericht : In de USA zijn nu ontwikkelingen gaande, waarmee nieuw type LED lampen een veel grotere lichtopbrengst kunnen hebben.

Zie: luxim-plasma-lifi-light-bulb-led-cfl.php

03-04-2009 EMF resolutie Ries aangenomen door EU parlement

Het europese Parlement heeft de resolutie van Ries met grote meerderheid aangenomen.

Zie www.europarl.europa.eu

08-04-2009 Hoge stresspotentie bij kinderen en jeugdigen

Normaal gesproken verwacht men dat bij toenemende ouderdom evenals bij toenemende stress het aanpassingsvermogen vermindert.
Bij kinderen en jeugdigen zou men verwachten dat bij metingen van de hartfrequentievarieteit een hoge levensenergie en vitaliteit gesignaliseerd zou worden, maar een recente studie van Dipl.-Ing. Paul Sommer toont alarmerende gegevens.
Bij minstens 30% van de jeugdige proefpersonen waren hoge stresswaarden en een zenuwenaktiviteit beduidend boven de grens van normaalwaarden gestegen.
De groeiende milieubelasting, en in het bijzonder de toenemende technische elektromagnetische straling is als een wezenlijke oorzaak voor die hoge stresspotentie bij kinderen en jeugdigen te zien.

Hier het complete rapport.

 

14-04-2009 SAN

StralingsArm Nederland maakt weliswaar veel lawaai, maar naar mijn mening met oneigenlijke en niet haalbare argumenten. Daar zijn toch wel een aantal kanttekeningen bij te plaatsen.

Er stond al eens vermeld: 
Dat wij in 2009 niet achterover kunnen leunen, zal duidelijk zijn. Op onze website pagina (http://www.stralingsarm-nederland.org/webpagina/ActieplanOverzicht.htm) is te zien in hoeveel gemeenten we nog actief moeten zijn, omdat het Rijksbeleid daar kritiekloos gevolgd wordt.
Desalniettemin hopen wij in 2009:


*) Het aantal van 100 gemeenten te passeren, wat het Voorzorgsprincipe toepast
 
Voorzorgsprincipe? Welk voorzorgsprincipe? Zoals ze in Belgie doen?  Of wat?
LvD maakt de mensen bang door te stellen dat hun huizen minder waard worden. Dat punt heeft bij hem hogere prioriteit, dan de gezondheid. Het is natuurlijk wel zo, dat mensen eerder op hun portemonnee letten dan op hun gezondheid.
Het Rijksbeleid wordt echter nog steeds gevolgd. Daar is nog niets aan veranderd.

*) Het manipulatieve “Zwitserse onderzoek” uit 2006 definitief te ontmaskeren
 
LvD weet niet van de hoed en de rand. Hij heeft niet schriftelijk Achermann's verklaring dat er geen rapport is. Als onze ministeries, die meebetaald hebben, niet eens gegevens van de Zwitsers krijgen, hoe denkt LvD dat dan wel te bewerkstelligen? Achermann is goed afgeschermd door Durrenberger, die de gelden beheerde.

*) Via het ontbindingsverzoek aan de Tweede Kamer een einde te maken aan de monopoliepositie eeevan de Gezondheidsraad en haar spindoctor Eric van Rongen.  

LvD mag wel fantaseren, maar voor een dergelijk verzoek zijn wel grondige redenen nodig. Schermen met een Aarhus conventie is wel aardig, maar maakt geen indruk, zeker als men in Nederland de eigen Grondwet (artikel 11) niet eens navolgt.
De GR beroept zich nog steeds op thermische effecten, en die zijn onweerlegbaar. Dat de GR niet wenst te accepteren, dat er ook a-thermische effecten zijn is een geheel andere zaak.
A-thermische effecten zijn biologische effecten waarbij helemaal geen opwarming plaatsvindt.
En zoals in het vorige item dd 13-04 beschreven is het de vraag wanneer deze lastig of schadelijk zijn.
De GR erkent nu wel, dat er door Elektrosmog bepaalde verbanden zijn aangetoond, maar wil er geen conclusies aan verbinden omdat zij niet begrijpt hoe dat kan gebeuren.
Kennelijk zijn de leden van de commissie EMV van de GR niet geschoold of kundig genoeg om uit te zoeken hoe het dan wel kan gebeuren. Men wekt de indruk het ook niet te willen weten.

*) De veiling van de licenties voor alweer nieuwe technieken als WiMax en HDSPA te doen staken. 

Daar heeft LvD helemaal geen middelen voor. Bovendien gebeurt dat in Europees verband. Hij weet niet eens dat volgend jaar de frequentieband van de analoge TV voor bv UMTS en Wimax (700 MHz) gebruikt gaat worden. Dat is ook de reden dat de veiling van die 2.6 GHz band steeds is uitgesteld, want niemand weet wat men daarmee wil gaan doen, en wacht eerst af hoe de veiling van die 790 tot 862 MHz gaat verlopen.

*) Het aantal van 500 (huis)artsen te passeren wat het Medisch Appel mee ondertekent.  

SAN beweert te handelen volgens machtigingen van zo'n 4.000 personen. Laat om te beginnen die eerst eens als sympatisant het Medisch Appel ondersteunen. Dat had al lang moeten gebeuren.
 
Al met al: Veel geschreeuw, weinig wol !

Het zou beter zijn, wanneer men zich op reele en haalbare zaken zou concentreren.
En bij zichzelf te rade gaan om te ontdekken waar de knelpunten in de problematiek feitelijk zitten.

SAN had ook al eens een brandbrief naar de TweedeKamer gestuurd, waarin hen onrechtmatig handelen werd verweten. Het antwoord daarop is nooit publiek gemaakt! Uiteraard.

Als SAN serieus genomen wil worden, zal men toch enkele dubieuze zaken van haar website moeten verwijderen.

Trouwens, wat wil SAN met de tussentijdse Interphone Studie. Die gaat over mobieltjes, niet over zendmasten. Er is geen relatie tussen mobieltjes en zendmasten, hoe hard men dat ook blijft roepen.

Monet en Antennebureau gaan NIET over gebruik van mobieltjes, maar enkel over de plaatsing en gebruik van zendmasten. Alleen zendmasten !
En wat Monet en Antennebureau vertellen is in principe juist.
Dit gezien vanuit een beperkt standpunt. En men vertelt slechts de halve waarheid. Die andere helft wil men niet weten, en schuift men onder tafel!

18-04-2009 Elektrosmog slachtoffers

Er wordt nogal wat aandacht aan straling besteed. Vaak is het de vrees ervoor, uit onbegrip en veelal verkeerde interpretaties van bepaalde studies.
(Men protesteert tegen een zendmast, terwijl men aantoonbaar van andere elektrosmogbronnen ziek is geworden! Een beetje zendmast is dan de druppel die de emmer doet overlopen.)

Ook lopen er nogal wat figuren met een meter rond, zijn er mensen die artikelen en boeken schrijven, en anderen die enquetes houden, maar allemaal zonder eigenlijk te weten wat elektrosensibiliteit in feite allemaal inhoudt. Men konstateert dat een aantal mensen problemen hebben, maar onderzoeken enkel de gevolgen, maar niet de oorzaken. Men heeft het over enkele gevaren, maar niet over andere oorzaken.
Men doet meer aan symptoombestrijding, dan dat de oorzaak wordt aangepakt.
(Nee, zendmasten veroorzaken geen kanker!)

Weinigen verdiepen zich in de materie zelf, en vragen zich af:

- wie wordt er elektrosensibel en wie niet ?
- waar liggen eigenlijk de grenzen van mijn gevoeligheid ?
- en voor welke elektrosmog bronnen, want er zijn vele verschillende ?
- hoe kun je het voorkomen ?
- hoe kun je het behandelen ?
- is afscherming alleen wel voldoende ?
- welke materialen zijn slecht en welke goed als afscherming ?
- wat zijn de nadelen van afgeschermde kabel ?
- wat zijn de nadelen van netvrijschakelaars ?
- techneuten hebben het altijd over thermische effecten bij enkel sterke straling,
maar hoe komt het dan dat ik op zulke zeer geringe hoeveelheden sterk reageer en op
hele sterke bijna niet ?
- hoe komt het dat ik bij sommige *dingen* baat heb, terwijl er geen verandering aan de straling te meten is?
- hoe komt het dat de gevoeligheid niet altijd hetzelfde is ?
- is mijn gevoeligheid te meten ?
- waarom wordt ik als een paria behandeld ?
- waarom neemt mijn huisarts mijn klachten niet serieus ?
- waarom zegt de GGD, dat ik mij alles inbeeld, terwijl ik echt pijn lijd ?
- waarom willen mijn buren mij niet begrijpen en meewerken ?
- zijn er wel instanties die mij willen begrijpen en mij hulp kunnen bieden ?

Tja, en op al die vragen zijn er antwoorden.
Als je met aluminium folie blijft knoeien, vraag je om problemen.
En ook dienen ALLE adviezen opgevolgd te worden.

Ik wil maar stellen, dat het treurig is, dat er zo weinig plekken zijn waar zware elektrosensibelen met hun klachten terecht kunnen, waar ze serieus genomen worden en waar hen een afdoende oplossing geboden wordt. .
Zelfs in een bekende EHS groepering worden deze mensen niet serieus genomen, omdat men het niet *wetenschappelijk* begrijpt. Met de huidige *wetenschap*, die geen enkel onderzoek naar elektrosensibiliteit uitvoert kom je sowieso niet verder.
Er zijn een aantal gevallen, waar de gevoeligheid met 90 % is afgenomen, maar daarvoor heeft men wel het een en ander moeten doen, zij het dat enkele zaken in de alternatieve hoek liggen. De reguliere geneeskunde heeft helemaal geen antwoorden, en stuurt elektrosensibelen door naar de psycholoog.


18-04-2009 Andere slachtoffers

Naar het schijnt sterven er jaarlijks 1735 patienten onnodig in zieken huizen (nu.nl).
De Inspectie gaat daar wat aan doen. Nee, ze hebben tot nu toe daar nog niets aan gedaan, maar komen nu onmiddlijk met straffe maatregelen. Ze willen dat in 2010 juiste cijfers op tafel liggen, bij de Inspectie wel te verstaan, niet bij het publiek.

We mogen niet gezond worden.
In de USA heeft dr. Klinghardt, de man die veel over amalgaam heeft geschreven, bezoek gehad van de FDA, de Food and Drug Administration, een officiele Maffia instelling van de Pharma industrie.
Dr Klinghardt werd gesommeerd een lijst van al zijn clienten te geven, en alle door hem geimporteerde en verkochte Bionic 880 apparaten terug te kopen en terug te sturen naar Duitsland.
Naar het schijnt zijn er positieve resultaten met de behandeling van Lyme Disease.
Auwe, dat doet pijn bij Big Pharma.

Maar ja, in Nedrland wil men ook de alternative genezers de nek omdraaien.
Ze gooien de vergoedingen UIT de verzekeringen (dus het word duurder voor de klanten, die weg blijven).
Ze gaan ALLE leningen, kredieten intrekken aan instellingen die dit uitoefenen.
Naar het schijnt is de RABO bank daar al mee bezig.

En niet te vergeten, de Codex Alimentaris.
Daar hoor je niemand over. Kennelijk vinden de nederlanders hun portemonnee belangrijker dan hun gezondheid.

 

21-04-2009 het bitje mei 2009

Op 19 april hield ik een voordracht voor de nulpuntgroep. Naar aanleiding hiervan heb ik een uitgave van het bitje gewijd aan mijn zienswijze omtrent elektrosensibiliteit.

24-04-2009 Spectran nieuws

Nieuw is nu, dat men nu ook op de Spectran HF meter zelf kan zien welke provider aan het zenden is.
Getoonde afbeelding toont Belgische provider Proximus.
De piek aan de linkerzijde valt niet onder providers, want dat is Railinfrabeheer, dwz. de Spoorwegen.

Het duurt nog wel een tijd voor de Spectran V5, Color op de markt komt.

Maar nu is wel al bekend dat heel binnenkort een nieuw type, de Spectran HF XFR gaat komen.

Dat is een militaire uitvoering van een laptop, zie hieronder:

DE XFR is bestand tegen schokken, vallen, water, zand, noem maar op.

Ook het beeldscherm kan tegen een stootje.

DE XFR is voorzien van alle mogelijke aansluitingen.

De Spectran XFR bestaat uit de XFR laptop, met daarin ingebouwd een Spectran HF 60105.

Enkel aan de zijkant wordt een antenne bevestigd.

M'n kleindochter zou zeggen:
*Keigoed* of *Tof*.

Ik houd het maar bij:
*Cool*,
*hardstikke Cool !*

Cool
Cooler
Coolest

Meer details op Pagina12a

 

07-05-2009 TETRA metingen in Duitsland

Er is een duits meetrapport over TETRA-BOS verschenen.
In Duitsland noemt men TETRA het BOS systeem.

Het is van het Landesamt für Natur, Umwelt und Versbraucherschutz Nordrhein-Wetsfalen

07-05-2009 *Meerook-effect* bij mobieltjesgebruik passanten

Er is een duitse meetstudie verschenen van o.a. Bornkessel en Schubert over een expositievergelijking tussen basisstations, mobieltjes van passanten en personen die helemaal geen mobieltje gebruiken.
Hieruit blijkt, dat ook de passerende bellers een groot gevaar voor niet-bellers opleveren.

En er blijkt tevens uit, dat het NIET zozeer de zendmasten zijn die zo schadelijk zijn, maar veel meer de mobieltjes aan het hoofd, alsmede voor de omstanders, die zo een factor 100 tot 1000 meer straling oplopen dan van een zendmast.

Ikzelf heb geen mobieltje en bel uit principe ook geen mobiele nummers!

 

07-05-2009 Publicaties Johansson

Olle Johansson en Örjan Hallberg hebben hun publicatie *1997- A curious year in Sweden* nu nog eens dunnetjes overgedaan. Althans niet dunnetjes, maar stevig met grafieken.
*Apparent decreases in Swedish public health indicators after 1997*

Ook heeft Olle Johansson nu een overzicht gepubliceerd genaamd
*Disturbance of the immune system by electromagnetic fields*

 

07-05-2009 Bloed Hersen Barrière

Door protestanten/demonstranten wordt vaak het openen van de bloed hersen barrière BHB door elektromagnetische velden naar voren gebracht. Gerefereerd wordt daarbij aan een oudere studie van Salford. Gebleken is echter, dat de getoonde foto's waarbij het albumin eiwit in de ratten-hersenen zou zijn binnengedrongen NIET van deze studie waren. In een latere studie kon Salford deze effecten niet meer aantonen. Ook anderen kunnen dit niet aantonen zoals de recente studie van McQuade et all.
Ook een studie van Frerik Soderqvist et all toont dat niet aan. Hier handelt het om TTR concentraties in het bloed, hetgeen iets geheel anders is dan het openen van de BHB.

Daarom lijkt het verstandiger om het wel of niet openen van de BHB helemaal niet te noemen als argument.

09-05-2009 + 19-05-2009 de nationale stralingsdag

Op 15 en 16 mei vond bij Stichting VIBA Expositie denationalestralingsdag plaats.
De Gruijterfabriek, gebouw B, nabij Brabanthallen, Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

Daar vonden een aantal lezingen en demonstraties plaats, omtrent straling, ofwel elektrosmog.

Ditmaal niet van de sussende overheid, maar vanuit de harde dagelijkse werkelijkheid!

Het evenement werd door een overweldigende opkomst als zeer geslaagd ervaren.

De lezing van milieuziektes.nl is bij Youtube te zien.

10-05-2009 Bioeffecten van amerikaanse wapens

Op Pagina14d.html stond al een amerikaans rapport: Low-power microwave testing waarbij het knisperen, knetteren, knarsen en brommen in en achter het hoofd *gehoord* werd, wanneer deze personen bestraald werden met gepulste hoogfrequente straling, zoals gebruikt bij mobiele telefonie, en nu heb ik een ander rapport van het USA leger : Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons :
Ook zeer interessant om te lezen !

Eigenlijk roept deze grafiek nogal wat vragen bij mij op:

1. Als Meldpunt-instelling zou ik mij doodschamen om een dergelijk resultaat van al de bemoeienissen zo publiekelijk ten toon te spreiden.

2. Of zou men zo op een slinkse manier willen aantonen dat er minder mensen last zouden hebben van elektrosmog?

Uiteindelijk draait het MGM met overheidssubsidie.

Vast staat in ieder geval, dat het aantal melders daar drastisch heeft afgenomen. Dat zijn dus mensen die er helemaal geen heil meer in zien dat bij het MGM te doen.
Aan de andere kant is mij, maar ook anderen duidelijk gebleken, dat er een toename van personen is, die wel degelijk last hebben van elektrosmog. En die willen wel degelijk hun ei kwijt.

 

 

12-05-2009 Nieuwe detektor op komst

Ik heb een andere ontwerper bereid gevonden om een relatief goedkope detektor te ontwerpen.
Let wel, het is een detektor, geen meetapparaat.
Het is speciaaal bedoeld voor elektrosensibelen, die met een klein maar gevoelig apparaatje direct hun omgeving kunnen checken.

Zie Pagina12a

23-05-2009 Nieuwe WIMAX met CIFDM op 700 MHz band (vroegere analoge TV)

Op 20 mei is in het duitse Brandenburg een piloot project gestart met Wimax met een CIFDM modulatie, welke op de 700 MHz band werkzaam is, en daardoor een groter zendbereik heeft, en de digitale TV kanalen niet stoort.

Zie meer uitleg op Pagina12f

Groningen mag zich het een en ander opnieuw overlggen!

29-05-2009 *Meerook-effect* bij mobieltjesgebruik passanten

Als aanvulling op de posting dd. 07-05-2009 omtrent het mee-bel effect, hier een grafiek omtrent stralenbelasting.
Gemeten is met een middelmatige Dosimeter van Antanessa. DE waarden zijn RMS, geen Piekwaarden.

06-06-2009 Meldpunt Gezondheid en Milieu, afdeling elektromagnetische velden

Hieronder staat de eigen grafiek van de binnengekomen meldingen bij het Meldpunt Gezondheid en Milieu, een met overheidsgeld opererende vrijwilligersorganisatie.
Het aantal meldingen omtrent elektrosmog is sinds 2006 drastisch afgenomen en bedroeg vorig jaar ca. 20 stuks. Dit in schrille tegenspraak tot het toegenomen aantal mensen die klachten ervaren..
Dat is te danken aan slecht management van de directie, en zonder directie momenteel is het even triest.
Men weigert om goed aan de weg te timmeren en een zekere bekendheid te verkrijgen.
Ook de website op zich geeft bijzonder weinig informatie; het weinige helpt niet verder en er zijn geen links om door te verwijzen naar plekken waar men wel goede informatie kan verkrijgen.

Ikzelf krijg gemiddeld 7-10 vragen per week (waaronder ook uit het buitenland); ze zijn weliswaar zeer uiteenlopend, maar hebben alle betrekking op Elektrosmog. Het is soms wel moeilijk om een goed en juist antwoord te kunnen geven, maar via mijn netwerk lukt dat toch vaak wel..

Typerend daarbij is, dat er zelden een vraag van het MGM komt. Ofwel kennen zij alle antwoorden al, ofwel krijgen zij geen vragen.
Van StopUMTS komen er regelmatig wel vragen, maar van andere groeperingen, die zich met stralinsarm of stralingsrisico's bezighouden helemaal niet. Die hebben blijkbaar zoveel ervaring opgedaan, dat zij overal al een antwoord op hebben. Of hebben een andere agenda.

Het wordt tijd dat de Stichting EHS gaat opschieten met haar organiseren van een goed Meldpunt, opdat er goed geregistreerde cijfers komen en men de overheid kan aantonen hoe groot de problematiek is.
Kennelijk willen mensen zich alleen laten registreren, wanneer men ervan overtuigd is, dat er inderdaad ook wat met die meldingen gebeurt.

Conclusie: Melden bij het MGM heeft weinig zin meer.
Als Stichting EHS niet opschiet, moeten we wat anders gaan verzinnen.

08-06-2009 Arm Stralings Arm Nederland

Mijn voorstel om eens bijgepraat te worden omtrent het gebeuren in het buitenland, bouwbiologische huisonderzoeken en wat daarmee samenhangt, meetapparatuur en elektrosensibiliteit, en jurisprudentie werd door LvD van SAN afgewezen.

Hij weet zich liever ondersteund door personen welke met onzuivere meters en wichelroedes werken, en adviseert produkten, welke weinig effect bij elektrosensibelen ressorteren.

Zeker als je als organisatie serieus genomen wilt worden.

Zijn nieuwste stunt is het adviseren van de zeer schadelijke Powerline, dwz. internet via het stopkontakt.
Op de website van SAN wordt deze stekker gepromoot. Zie onderstaande afbeelding.
Niet alleen dat elektrosensibelen daar veel last van kunnen hebben (vanwege VLF, maar ja, dat is een thema waar LvD weinig van begrijpt), maar de dirty power gaat het hele huis door.
Zelfs zendamateurs klagen er steen en been over, vanwege storingen.

 

 

 

 

 

 

 

Het hoofddoel van SAN was toch zendmasten?
Hoeveel zendmasten heeft SAN kunnen tegenhouden?

Dat is een goede vraag.
Wat is het totale resultaat van dat gescherm met de Grondwet en de conventie van Arhus?
Hoeveel gemeentebesturen zitten nu bibberend met de handen in het angstzweet ?

Zoals eerder gesteld: Veel geschreeuw, weinig wol. Geen substantie. En verkeerde voorlichting.

Trouwens, nergens op de website van SAN is te vinden hoe het bestuur van de Stichting na afloop van de onlangse jaarvergadering is samengesteld.

Schoenmaker houd je bij je leest, en begeef je niet op terreinen waar je geen verstand van hebt.

Eens te meer is weer gebleken, dat het in het calvinistische Nederland niet mogelijk blijkt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen in een gecoordineerde samenwerkende organisatie.

 

08-06-2009 Andere organisaties als het Nationaal Platform Stralingsrisico's

Er worden mij nogal eens vragen gesteld door elektrogevoelige mensen waar men eigenlijk zijn/haar ei kwijt kan. Men vindt dat het zo niet verder kan en er wat zou moeten gebeuren.
De GGD's zijn sowieso al vijandig ingesteld als het om effecten van EMV gaat.
Er zijn enkele organisaties, die het een en ander in hun vaandel hebben staan.

Zo ook het Nationaal Platform Stralingsrisico's.
Eigenlijk opgezet om een deskundig weerwoord ten opzicht van de verschillende overheden te kunnen bieden.

De gangmaker daar, is Alex Swinkels, die als voorzitter van STS (Straling Tegen Spijkenisse) zich hier meer door deze vlag geruggesteund voelt en op eigen houtje als woordvoerder optreedt. (zie: 13-04-2009).

Op www.kennisplatform.nl staat o.a. het verslag van een tweede bijeenkomst dd 20-11-2008.
Daar worden de overheden nogal wat *veren in de kont* gestoken, want men is vol lof over wat er wordt voorgesteld.

Te lezen valt er o.a.: Lagendijk stelt opnieuw dat radiogolven, net zo min als infrarood, tot stroom leiden. Fysisch is uit te rekenen wat de krachten zijn op ionen en celmembranen en daar komt uit dat er geen modulatie of stroom is.

Dat is allemaal theoretisch gezwets van techneuten, die niets van biologische processen hebben begrepen, en zelfs waarschijnlijk ook nog nooit eens aan een persoon wat hebben gemeten. Ik bedoel de biologische effecten veroorzaakt door EMV.
(In *het bitje* Mei 2009 en de YouTube filmpjes heb ik een aantal voorbeelden genoemd hoe dat wel kan.)

De invloed van elektrosmog, of radiogolven kan heel duidelijk gemeten worden m.b.v. bijvoorbeeld de lichaamsspanning. Mits goed uitgevoerd is dat vrij eenvoudig.
Die kan bij een expositie dramatisch oplopen, en bij verwijdering van de expositei weer enorm afnemen.
(Ik meet zelf op een geheel andere manier, maar de lichaamsspanning is een mooie reproduceerbare meetmethode om aan te tonen dat allerlei velden zich in het lichaam in een klein wisselspanninkje omzetten.
Ook magnetische gelijkvelden, VLF, elektrische- en magnetische wisselvelden, alsook elektromagnetische golven. (Om die reden meet ik de lichaamsspanning altijd op twee manieren!)

Al met al vraag ik mij af, of het de leden van dit Kennisplatform wel gelukt is de overheid duidelijk te maken dat er in de maatschappij het probleem van de elektrosmog bestaat, waardoor mensen lichamelijke klachten kunnen krijgen, die pertinent aan de invloed van elektromagnetische velden te wijten zijn.
Men houdt nog steeds vast aan de term schadelijk.

Onder schadelijk verstaat men iets geheel anders dan chronische hoofdpijn of slapeloosheid en dergelijke.
Naar mijn mening is het begrip elektrosensibiliteit nog steeds niet genoeg en diepgaand aangekaart.
Elektrosensibiliteit is een fenomeen wat niet te vergelijken valt met bv. tumoren, waar men zich wel druk over schijnt te maken.
Dat voor tumoren veel hogere stralingshoeveelheden nodig zijn dan voor slapeloosheid schijnt ook niet doorgedrongen te zijn.

Kortom, ik krijg niet de indruk, dat al dat gepalaver ook maar iets aan de starre houding van de overheid inzake elektrosensibiliteit heeft veranderd. En de personen welke onder invloed van elektrosmog lijden vinden daar geen soelaas, en vragen zich af wat een NPS voor hen eigenlijk te betekenen heeft.
Het NPS brengt weinig naar buiten over wat zij bereikt hebben.

Trouwens, een mooi voorbeeld vormt ons aller Guusje in haar *soepele* houding aangaande de C2000 mast in Rotterdam. (Perikelen zie StopUMTS.) *Dictator Guusje* kun je wel stellen. Met democratie heeft dit vertoon weinig meer van doen.

Omtrent haar politieke motivatie spreken de 17 pagina's tellende reacties in de Telegraaf j.l.

 

10-06-2009 Navigerende iPhone

Op de laatste Apple conferentie in de USA werd door TomTom bekendgemaakt, dat de nieuw uitkomende iPhone een navigatiesysteem zal bevatten, welke niet met GPS, maar met UMTS zal werken.

De vlijtige lezertjes zullen vast al wel naar mijn verzameling geluiden van modulaties geluisterd hebben, welke staan onder de kop *Info*.
Daaronder bevindt zich ook een modulatie van een (huidige) iPhone, die net is aangezet, en een modulatie, waarvan de iPhone net is ingeschakeld op UMTS mode. De geluiden spreken voor zich.

Het nieuwe iPhone navigatiesysteem werkt dus niet meer op GPS van satellieten, maar op UMTS zenders.
Met GPS blijf je toch enigszins *anoniem*.

Het zendbereik van UMTS zenders is niet groot, en zij moeten onderling tussen de 300-700 meter staan.
Een plaatsbepaling dmv. triangulatie kan dan vrij nauwkeurig zijn.
*Big Brother* weet dan ook konstant waar u zich bevindt. Weg privacy. En met behulp van slimme software kunnen anderen ook precies weten in welke straat en bij welk huisnummer u zich bevindt.
Met anderen bedoelik dan uw baas, uw echtgenote, uw jaloerse vriendin, etc.

En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over de invloed van UMTS straling op uw lichaam.

 

17-06-2009 eCall

Naar het schijnt, moeten alle nieuwe personenwagens in Europa vanaf 2010 uitgerust zijn met een eCall systeem. Dit omdat men meent dat hierdoor jaarlijks in de EU 2500 mensenlevens gered kunnen worden.
Na een ongeluk maakt dit systeem automatisch kontakt met een centrale en kan men zien waar men zich bevindt.

Het syteem bestaat uit de volgende onderdelen:

Eigenlijk is dit al een beetje achterhaald.
GSM is een achterhaalde techniek: UMTS laat niet alleen foto's zien, maar zelfs Live-video's.
Er ontbreekt in feite een Webcam.
(Kan je baas zien of je uit je neus zit te pulken of niet.)

Trouwens, er zijn reeds een aantal bedrijfswagens, welke een z.g. Black-box bevatten.
Daarmee kan je baas precies zien waar je auto geparkeerd staat, en hoe lang.

Trouwens je mobieltje is ook gemakkelijk te traceren.

10-06-2009 Airbus 330 en laptops en muizen

Op www.next-up.org/Newsoftheworld/Airbus.php#3 is te lezen, dat bij een australische Airbus 330 ernstige storingen voorkwamen welke te wijten zouden zijn aan laptops en draadloze muizen van passagiers.
Dus niet alleen mobieltjes, maar alle draadloze apparatuur aan boord kunnen tot heftige reakties leiden.
De Airbus 330 kan niet tegen elektrosmog, hij raakt ontregeld, net als mensen.

 

07-07-2009

Opgelet, adreswijziging:

 

Telefoon: 076- 7518891

Adres: .... ing Charles Claessens
.................Lelystraat 310
................ 4827 KL Breda
................ Nederland

17-06-2009 Film over ICNIRP

Dit is een interessante noorse fim (42 minuten) met engelse ondertiteling over de ICNIRP en hoe men daar tegenaankijkt.
Ook is goed te zien hoe defensie en industrie hun invloed op de totstandkoming ervan hebben gehad, en hoe men in het Oostblok er tegenaan kijkt.

20-06-2009 Hardnekkige domheid van SAN

Op 08-06-2009 hadden wij melding gemaakt van het feit dat StralingsArm Nederland op haar website een juiste elektrosmog veroorzakend apparaat adviseerde.
Ondanks het feit, dat wij, evenals anderen, SAN hier op gewezen hebben, staat dit advies er nog steeds.

Wij kunnen hieruit niet anders afleiden, dan dat SAN enkel maar lawaai wil maken tegen zendmasten, maar aan andere elektrosmog veroorzakende dingen totaal geen aandacht wil schenken.
En hardnekkig verkeerde adviezen blijft geven.
Tevens toont het, dat SAN helemaal geen respect heeft voor mensen die lijden onder elektrosensibiliteit.

En nogmaals duidelijk laat merken geen verstand van zaken te hebben.
Zoals eerder gesteld: Veel geschreeuw, weinig wol.

Helemaal geen wol !!

Luuk met afgezakte broek.
Zo te zeggen: in zijn blote kont.

SAN verwordt dan tot StralingsRijk Nederland.
De zendmasten weg, en binnenshuis alles lekker verstralen via het elektriciteitsnet.

20-06-2009 Neerijnen

In deweekrant.nl staat een artikel over slechte ontvangst van UMTS in Neerijnen.

Naar het schijnt heeft de burgemeester daar problemen met UMTS ontvangst bij bv calamiteiten.
Daar begrijp ik niets van.
Voor calamiteiten heeft men juist het C2000 (TETRA) in het leven geroepen. Dat is er juist voor de hulp diensten, politie, brandweer, EHBO, etc.
GSM is er ook nog, en bovendien, de vaste telefoon is nog steeds niet verdwenen (zelfs al bel je er niet niet mee, ADSL voor computerinternet loopt nog steeds via de vaste telefoonlijn!).

Het is mij volstrekt onduidelijk waarom de burgemeester aldaar per sé een UMTS verbinding nodig zou hebben bij calamiteiten.
Natuurlijk, een UMTS mobieltje is een leuk speeltje, maar of dat van belang is bij calamiteiten is voor mij de vraag.

31-07-2009 StichtingEHS en Netwerk TV

Op 30-07 was er een Netwerk TV uitzending, waarin de Stichting EHS het leeuwenaandeel had.
Het getoonde kan niet anders omschreven worden als een circusvoorstelling.
Duidelijk is gebleken, dat men geen besef heeft wat het fenomeen elektrosensibiliteit eigenlijk inhoudt. Natuurlijk, de klachten zijn wel bekend, maar het feitelijke fenomeen van het optreden van klachten, waar en wanneer en onder welke omstandigheden is blijkbaar een thema waar de StichtingEHS zich niet in wil verdiepen. Onbegrijpelijk dat men zich voor zo'n circusnummer laat lenen. Het demonstreert een bepaalde minachting voor andere elektrosensibelen en hun belangen en geloofwaardigheid.

De act van Carolien is koren op de molen van de critici, die nu stellen : *Zie je wel, allemaal flauwekul.*
De Gezondheidsraad is er helemaal niet aan te pas gekomen. Voor een afgang heeft men zelf gezorgd.

Als de act van Carolien een weerspiegeling is, van de kennis over elektrosensibiliteit bij de StichtingEHS, mag men er van uit gaan dat dit zeer triest gesteld is. Immers er is een tijdsspanne tussen blootstelling aan elektrosmog bronnen en het uitbreken van lichamelijke effecten.
Sommigen kunnen direct reageren op een DECT telefoon, ietsje later op een modem, nog iets later op een mobieltje, en soms wel uren later op een GSM zendmast. Zo zijn er ook personen die niet op een C2000 mast reageren, en anderen die binnen enkele minuten met reacties daarop te kampen hebben.
Het is klinkklare onzin om je in de rondte te draaien en dan proberen een elektrosmog bron direct aan te wijzen. Het is niet zo, dat de sterkste bron als eerste wordt waargenomen. Zwakkere bronnen kunnen een veel groter effect ressorteren, al naar gelang de toestand van het immuunsysteem.
Maar ja, oppervlakkige mensen kijken daar niet naar.

Zendmasten zijn er genoeg en er is ook voldoende dekking. Dat er nog steeds zendmasten bijgeplaatst worden heeft te maken met capaciteitsproblemen, omdat er steeds meer mobieltjes bijkomen en er daarom meer zenders nodig zijn.
Het is zeer schrijnend te moeten vaststellen, dat de voorzitter van de StichtingEHS, die zegt zelf elektrosensibel te zijn, blijkbaar geen afstand van zijn eigen mobieltje kan nemen.
(Ik heb geen mobieltje en bel uit principe ook geen 06 nummers!)

Zijn stelling dat de cameraman gevaar loopt is onterecht, want niet iedereen wordt elektrosensibel. Hieruit blijkt ook weer de onkunde van de problematiek, want 75 % van de bevolking loopt de eerste 10 jaar nog geen risico.
De StichtingEHS doet een beetje aan symptoombestrijding (Hoe omgaan met EHS) en niet aan grondige oorzakenanalyse en het zoeken naar methodieken om de gevoeligheid weer te kunnen doen afnemen, wat heel goed mogelijk is. En die er ook zijn.
Er komt wat meer bij kijken dan alleen maar vertrouwen op natuurwetenschappelijk gefundeerde principes. Want die alleen kunnen het fenomeen elektrosensibiliteit ook niet verklaren, waar toch veel mensen onder te lijden hebben.

Het moet toch genoegzaam bekend zijn, dat de nederlandse TV makers het thema elektrosensibiliteit steeds in het belachelijke willen trekken. Dat is in Belgie geheel anders; daar brengt men evenwichtige dokumentaires over dit thema.

In veler ogen heeft deze uitzending meer kwaad dan goed gedaan.

Staartje:
Alex Swinkels, mediawoordvoerder van het Nationaal Platform Stralingsrisico's (waar ik al eerder kritiek op had, zie 13-04) stelt vol trots dat hij de aanloop en initiatief voor deze TV uitzending heeft verzorgd. Dat was dus goed geregeld dacht hij. Ook iemand, die wel tegen zendmasten is, maar geen afscheid van zijn mobieltje wil nemen.

De Gezondheidsraad, Monet, de providers en de GGD zullen deze film dolblij in hun propaganda meenenem.

 

 

06-08-2009 Nederlandse Staat aangeklaagd bij Europees Hof.

Preliminary application filed at the European Court of Human Rights at Strasbourg

Wednesday, 8th July 2009     File: legal information

Please find below the motive of the preliminary application which has been brought before the Registry of the European Court of Human Rights in Strasbourg on 30th June 2009 by counselor Paul Baakman on behalf of and by order of the inhabitants of “Houtwijk”, The Hague. The proceedings will be (in due time, when necessary) in English and will fall within the European Convention secrecy rules.  

The external safety management in The Netherlands is concentrated on reducing and controlling the risks of activities for the environs (individuals and environment). It concerns safety risks related to the installation and performance/working of equipment causing electromagnetic radiation/fields on Dutch territory in this case within the planning area of the Municipality The Hague.

The inhabitants/clients from The Hague do not want to be exposed, involuntarily, to abovementioned electromagnetic fields. Clients feel that the external Dutch safety management is insufficiently in balance with the exclusion of health risks, with regard to the consequences of long term exposure of people to pulsed and non-pulsed non-ionizing radiation (electromagnetic radiation/fields). Also, the appropriate Dutch legal procedures (Administrative law) offer insufficient solace to ask for examination as to constitution (Art. 120 of the constitution is a barrier) and health aspects cannot be submitted in building permit proceedings.

Judicial Practice BAWA
Haaksbergen, 30th June 2009

REGISTERED/EXPRESSE

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
FRANCE

Telecopie 033388412730

Haaksbergen (NL) 30th June 2009

Our Reference: 07.2009.0024/22

Re: Plaintiffs mentioned hereunder, all inhabitants of The Hague, The Netherlands

Counselor J.P.E. Baakman, office situated in Haaksbergen (NL)

Inhabitants of Houtwijk, The Hague  
Representative J.P.E. Baakman (legal adviser)
..........Versus
The Dutch government
Representative Ministry of Foreign Affairs (NL)


RESPECTFULLY DECLARES:

Aforementioned clients, all living in The Hague (The Netherlands), hereby authorise me to represent them in the proceedings before the European Commission of Human Rights, and in any subsequent proceedings under the European Commission of Human Rights, concerning my application introduced under Art. 25 of the Convention against the Netherlands.

Aforementioned clients all feel aggrieved at the decree of the justice department of the Council of State dated 14th January 2009, allocated case number 200800497/1. It concerns the decree of the supreme national Authorities, in the case of the appeal by plaintiffs to the application of respecting working of, amongst others, art. 8 of the ECRM to stay safeguarded from compulsory exposure to non-ionizing radiation (electromagnetic radiation/fields), both outside and inside, and where the appeal to application Art. 174 par. 2 EG was not honored. Through these proceedings, plaintiffs want to lodge a complaint against The Netherlands because of violation of the Convention.

The Dutch government as well as the justice department of the Council of State (the aforementioned department does not belong to the judicature of the Netherlands) are guided by, amongst others, the Health Council (commission electromagnetic fields). Aforementioned Health Council does not make her own investigations but advises/informs the Dutch government after reading the investigation reports as selected by the Health Council. The criterion for the selection is not known to the plaintiffs. In the proceedings which have been laid before your Court and Commission, a summary will be given regarding the combination of the members of the Commission Electromagnetic Fields of the Health Council, regarding the literature as studied by this Commission and regarding the non studied literature as far as known to the plaintiffs.

Plaintiffs will request the Dutch and Belgian organizations Stopumts (The Netherlands) and Restrict radiation (Belgium) to release their files after which these will be brought before the registry as procedural documents through the list of documents.

Dutch and foreign scientists will submit further production in accordance with my clients’ request.

To the opinion of plaintiffs, the justice department of the Council of State is not competent with regard to the health risks and substantive law.

Though the aforementioned department has appointed a so-called expert (STAB [Dutch abbreviation] = Consultancy Administrative Law Foundation), it has not turned out to be, to the opinion of plaintiffs, that this expert is competent enough to give supportive counsel to aforementioned department or to investigate whether no incorrect premises underlie the advising.

The STAB report states that it has turned out to be, from worldwide investigations into effects of radio frequent electromagnetic fields which are applicable to this situation because of the frequency of digital broadcasting, that radiofrequent electromagnetic fields/radiation can be harmful to one’s health. At these investigations, distinction will be made between thermal effects, namely heating (up), and biological effects of induced current, namely stimulating muscles and nerves by electric current.

STAB continues by stating that, as far as the long term is concerned, the conclusion of investigations is that there is no evidence that radio frequent electromagnetic fields will cause cancer or any other long-term effects.

Aforementioned report will be filed as procedural document.

Grounds for appeal

The justice department of the Council of State of EU-member state The Netherlands does not mention which examinations have been consulted by STAB. Officially, this should have been done, yet appeal in cassation against the judgment of the justice department of the Council of State is not possible. The financial interests of the Dutch government are great.

Plaintiffs therefore conclude a violation of art. 6 of the European Convention of Human Rights validated/ratified by the Dutch government (The violations of the convention will be filed in (in Dutch and in only if necessary in) English on forms to be handed by your Court within the time stipulated by your Court).

When making a decision on the decree contested by the plaintiffs (the Dutch applicable law is The Environmental Management Act), The Dutch government has been guided by aforementioned Health Council (publication no. 1997/01) and the Recommendation of the Council of the European Union dated 12th July 1999, no. 1999/519/EG re constriction/limitation of the exposure of the people to electromagnetic fields from 0 Hz – 300 GHz.

Both aforementioned advisory report of the Health Council and aforementioned recommendation have no force of law. A possible appeal of the Dutch government to the authoritative functioning of the findings of the ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) should be refused because, next to the fact that it is unknown which doctors have participated in the realization the findings of the ICNIRP, plaintiffs also state that the ICNIRP is a private organization/company which is not responsible to any government of a EU-member state.  

The Dutch government in this case the justice department of the Council of State does not at all investigate the medical-professional level and the legal status of the ICNIRP
since the 1990,s.


Adding the fact that the WRO (Town Planning Law) and the appropriate Administrative Law give no opportunity for Dutch citizens seeking justice to have health risks to be considered as grounds for appeal, through which violation of art. 13 ECRM occurs (no efficient plea).

The appeal procedure(s) with regard to the judging state councils of the justice department of the Council of State (a completed education Dutch Law is not obligatory for an appointment) is not sufficiently warranted: an adequate court procedure is not present. In the proceedings before your Court plaintiffs will further make known the effects of tests of reasonability within the Dutch Administrative Law System. The Netherlands have not sufficiently amended acts after the Decree Benthem vs The Netherlands and the case concerning the Council of State of Luxembourg.

The conclusion of the above should be that the implementation process to ECHR law was improperly done, no fair trial has taken place, that the decision-making with regard to the decree of the supreme national authorities is not based on an independent and impartial legal authority, while a sufficiently warranted court procedure is not open (has never been open).

In many ways – as already indicated briefly – plaintiffs have not had a fair trial.

For this reason plaintiffs apply to your Court with the respectful request to deal with their complaint and to judge their complaints well-grounded, to order the Dutch government to undo the violation(s) of the convention with the provision that, in case complaints are judged well-grounded, a fair settlement will be given to the plaintiffs by the Dutch government under art. 50 ECRM.

In confirmation of the aforementioned and awaiting allocation of case number, signing with due respect,

Yours sincerely,
Your obliging,

J.P.E. Baakman
(Counselor)

File: 07.2009.0024/22

 

23-08-2009 het bitje september 2009

Vervolg op de uitgave van Mei.

Met een nieuw gezichtspunt.

 

In een abstract van Rubin staat een opsomming:

Aantal tot nu toe gemaakte ES-studies (Stand 2009): 46
Aantal in deze 46 ES-studies onderzochte ES: 1175

En het merendeel kon (uiteraard) geen Elektrosmog voelen!

 

24-08-2009 Duitse TV uitzending Spiegel-TV over spaarlampen

Hier een artikel van Spiegel.de over de leugens omtrent spaarlampen.

En hier een vroeger artikel van Wolfgang Maes over spaarlampen.

Duidelijk is, dat de politiek zich weer eens heeft laten inpalmen door de leugens van de industrie.

En hier nog een persmededeling van Verband Baubiologie.

En nog een artikel *Energiesparlampen im Stromnetz.* (toegevoegd op 02-09)

25-08-2009 Nieuws over de Interphone studie

Vandaag verscheen een rapport: *15 Reasons for Concern, Science, Spin and the Truth Behind Interphone*.

Daarnaast een herziene visie van dr. Christine Aschermann, ook het lezen waard.

27-08-2009 Borstkanker, lighouding in bed, FM zenders

Vandaag verscheen een studie van Halberg en Johansson over een verband tussen borstkanker, ligging op bed en aantal FM zenders.

27-08-2009 Magneetvelden

Naar aanleiding van de recente studie van Olle Johansson, zie vorige posting, kwam mijn meten van bh's ter sprake. De metalen beugels meet ik soms met een kompas om te zien in hoeverre deze magnetisch zijn.

Zo kwam ook de magneetvelden van autobanden ter sprake.

Freek van den Hengel doet af en toe zijn auto omhoog krikken en demagnetiseert dan de banden, waarmee hij dan weer zo'n 5.000 km kan rijden zonder problemen.
Zo heb ik eens zijn banden met een megnetometer op statische magneetvelden gemeten en niets kunnen vaststellen. Ook niet met een gewone 3D Teslameter. Pas wanneer men de band met de hand ronddraaide kon ik een behoorlijk magnetisch wisselveld meten. Na demagnetisatie waren die niet meer aanwezig.

Olle Johansson stuurde mij hierover twee studies: Milham 1999 en Stankowsky 2006 .

20-09-2009 Een alternatief YouTube filmpje over aura's

Naar aanleiding van de recente opmerkingen over de gevoeligheid van bomen is genoemd filmpje van
dr. Valerie Hunt interessant. Het duidt tevens op de belangrijkheid van de lever.

25-09-2009 De mexicaanse griep en haar hollandse vaccinaties

Naar aanleiding van de vele berichten hieromtrent wil ik ook een duit in het zakje doen.

Naar het schijnt is het vaccin dodelijker dan de griep zelf. Zie o.a. Vaccines.
In Nederland wil men Roomscher dan de Paus zijn. Want in China, Australie en de USA zou een enkele vaccinatie vlodoende zijn, maar in Nederland wil men er twee toedienen, want dat schijnt een ander vaccin te zijn.
Voorts zou de farma industrie in de USA van tevoren reeds gevrijwaard zijn van welke claims dan ook.

Spraakmakend is de aanklacht van de journaliste Jane Bürgermeister tegen de WHO.

Nu blijkt uit Canadees onderzoek, dat mensen die vorig jaar een griepprik hebben gehad, nu tweemaal zoveel risico lopen de mexicaanse griep te krijgen dan mensen die geen griepprik kregen.

*Unpublished Studies Question Whether Seasonal Flu Shot Raises Swine Flu Risk*

2009/09/24 | Helen Branswell, Medical Reporter, The Canadian Press


http://www.citytv.com/toronto/citynews/life/health/article/58863--unpublished-studies-question-whether-seasonal-flu-shot-raises-swine-flu-risk

Unpublished Canadian data are raising concerns about whether it's a good idea to get a seasonal flu shot this fall and fuelling a drive by some public health officials in Canada to delay, reduce or scrap altogether campaigns to vaccinate against seasonal flu this year.
Drawn from a series of studies from British Columbia, Quebec and Ontario, the data appear to suggest that people who got a seasonal flu shot last year are about twice as likely to catch swine flu as people who didn't.

A scientific paper has been submitted to a journal and the lead authors - Dr. Danuta Skowronski of the British Columbia Centre for Disease Control and Dr. Gaston De Serres of Laval University - are consequently constrained about what they can say about the work. Journals bar would-be authors from discussing their results before they are published.
Skowronski, who initially declined to speak after news of the findings leaked to the media, said it's important that the work gets the expert scrutiny the journal peer-review system provides.

"Good scientists know that methods can influence results," she said Wednesday night from Vancouver.
"For me, it's very important that we respect the peer-review process as good scientists. Because the implications ... are important. And if there are methodologic flaws, we need to be assured that every stone was turned over to make sure what we're reporting is valid."
"Epidemiologists are taught there a limited number of explanations for results," she continued. "Either they're real, they're due to chance or they're due to bias or to confounding. And so it's going to have to be in one of those categories and that's true of any study conducted anywhere."
While few people appear to have actually seen or read the study, the puzzling findings have been a poorly kept secret and many in the public health community in Canada have heard about them.

The findings are causing consternation abroad as well, with officials at public health agencies and even at the World Health Organization worried the alleged link will deter people from getting vaccinated in a fall when many are being urged to get both seasonal and pandemic flu shots.
The Public Health Agency of Canada was informed of the findings some time ago and has been seeking help here and internationally to try to figure out if the effect is real or if the studies are flawed.
"An arms-length review of the various methods is currently underway to assess the validity of the studies relative to that observation," Dr. David Butler-Jones, Canada's chief public health officer, said via email.
"We are also examining other data that will help to understand what if any association there is. We look forward to the results of the review and other data to inform our recommendations as we go forward."

The U.S. Centers for Disease Control also knows of the work. It said it has looked for similar evidence in the United States but sees none.
"It is difficult to speak about a study that has yet to be published, however, as this is an important issue involving the subject of seasonal influenza and the fast moving global pandemic of 2009 H1N1 influenza it is important to note the scientists at the Centers for Disease Control and Prevention have not seen this effect in systems we have reviewed in the United States," spokesperson Joe Quimby said by email.

A number of influenza and infectious diseases experts know of but are unwilling to speak publicly about the paper. But several were quick to note that British and Australian researchers haven't seen the phenomenon either. The lack of corroboration in other jurisdictions is "a red flag," said one expert, who believes the findings will be shown to be due to a study flaws.

Another flu expert who was willing to speak on the record said they do not make sense to him either.
"I cannot think of a good reason why this is biologically likely, especially since we have sufficient evidence now that ... there is priming in the population by the way the vaccine is working," said Dr. Arnold Monto, of the University of Michigan.
He was referring to the fact that studies of swine flu vaccine show a single dose induces a strong and likely protective response in teens and adults. That suggests humankind's long exposure to seasonal H1N1 viruses has "primed" or awakened our immune systems to recognize the new virus and fight it off.

Dr. Donald Low, chief microbiologist at Toronto's Mount Sinai Hospital, was reserving judgment on the findings. But he said this kind of effect of previous exposure raising the risk of future illness is seen in some diseases, like dengue fever.
"We don't see that in flu," Monto countered.
Low said it is important to get to the bottom of the issue, but in the meantime, delaying the use of seasonal flu vaccine makes sense for logistical reasons. Swine flu activity is on the upswing in the U.S. and in parts of British Columbia, and focusing on speeding delivery of that vaccine makes more sense now, he said.
"If we're going to try to protect people, this is the virus we should be trying to protect them against," Low said, suggesting decisions on whether to try to vaccinate against seasonal flu can be done later in the season.
He admitted the controversy could undermine the public's willingness to be vaccinated against influenza.
"This is obviously difficult for public to be able to digest this," he said. "There's a crying need here for a prospective randomized controlled study."
That type of study - which is not the kind on which the findings are based - is considered the gold standard of medical evidence. They are also costly and Skowronski said it wouldn't be feasible to mount one in time to help public health officials faced with the current dilemma of whether to push seasonal flu vaccine this year or not.
"If it was possible, we would have attempted it," she said.

In ieder geval ziet het er naar uit, dat de griep zelf veel minder erg is, dan eerst werd voorgespiegeld. De overledenen waren al ernstig ziek, en ieder jaar sterven er mensen, mede door normale griep.
De vaccinatie echter is een geheel ander verhaal.
Daarover bestaan gerede twijfels.

Vooral elektrosensibelen dienen op te passen, daar zij reeds een beschadigd immuunsysteem hebben, en daarom extra ontvankelijk zijn voor de nadelige gevolgen van een vaccinatie.
Velen hebben autisme ook terugherleid tot de polio vaccinaties, die veel kwik bevatten.

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.

Een gewaarschuwd man telt voor twee.

Maar een gewaarschuwde vrouw telt voor vijf !

25-09-2009 Spaarlampen

Hier nog een goed objektief verhaal over de spaarlamp, en wat argumenten ertegen.

Zeker over wat de politiek ons probeert wijs te maken.

De spaarlamp doet helemaal niet besparen !! In tegendeel.

Het zou interessant zijn ook eens de bonussen van de betreffende politici onder de loupe te nemen.

 

05-10-2009 Spreekbeurten van professor Henshaw

Professor Henshaw, bekend van zijn Corona-ionen, afkomstig van hoogspanningsleidingen, heeft een aantal spreekbeurten gehouden. Interessant leesvoer.

04-10-2009 Gezondheidsraad op de korrel

Op 1 oktober heeft Bawa te Haaksbergen bij de voorzitter van de Gezondheidsraad een verzoek ingediend om de commissie elektromagnetische velden te ontbinden. Zie www.stopumts.nl

Er zijn personen in den lande die met veel juridisch sabelgekletter te keer gaan tegen wethouders, B&W, gemeenteraden, providers, etc. met als resultaat, dat weliswaar de problematiek wordt aangekaart, maar dat er toch geen zendmasten worden tegengehouden.

Gemeentes zijn gehouden zich aan bepaalde regels te houden en mogen daar zelfs niet van afwijken.
En iedereen verschuilt zich uiteindelijk achter de uitspraken van de Gezondheidsraad.

Een rechter gaat niet af op onderbuikgevoelens maar kijkt of men aan de geldende regels voldoet, en dat is gewoon zo in de meeste gevallen. De providers houden zich ook keurig aan de regels en hen valt niets te verwijten. (Dat zij op bijeenkomsten, net als de GGD, leuke sprookjes vertellen doet daar niets aan af.)
Dat die regels niet deugen is een geheel andere zaak, en daar bemoeien de rechters zich ook niet mee. Dat is een zaak voor de politiek, maar de meeste politici zijn meer verrukt van hun moderne speeltje, dan dat ze bezorgd zijn over de volksgezondheid. (Alleen in verkiezingstijd wil de een of ander wel eens een vraag stellen, maar daar blijft het dan ook bij.)
En de wakers over de volksgezondheid kakelen enkel datgene wat de providers graag willen.
Deze wakers zitten in de Gezondheidsraad, en die wordt nu aangepakt door Bawa te Haaksbergen.
Bovenstaande is geen kritiek maar een vaststelling van feiten.

De Gezondheidsraad baseert haar wijsheid op louter literatuurstudies; praktische kennis uit eigen studies heeft zij niet, want zij doet helemaal geen onderzoek!
Het zijn dus schriftgeleerden, Farizeeërs als het ware.
De belgische Gezondheidsraad, die dezelfde literatuur leest, maar daarentegen ook over eigen onderzoek beschikt, doet veel lagere grenswaarden aanbevelen, welke ook door hun regering is opgevolgd.

Net zoals vroeger Jesus de Farizeeërs de tempel uitjoeg, werd het tijd dat iemand (Bawa) de nederlandse Gezondheidsraad, commissie EMV, eens op straat zet.
Want iedereen verschuilt zich achter hun hypocriete, achterhaalde, zeer selectieve en leugenachtige uitspraken.
Studies die niets aantonen worden op slag heilig verklaard (zonder dat deze gerepliceerd werden) en studies die wel wat aantonen *daarover heeft de GR zich geen mening gevormd* stelt men.
En als men er niet onderuit kan blijken ze statistisch niet juist, niet correct, niet begrijpelijk, eenzijdig of niet wetenschappelijk te zijn.

De commissie elektromagnetische velden is zelfs zo arrogant, dat zij meent de gangbare literatuur beter te kunnen lezen, dan alle andere wetenschappers in de wereld.
Daar waar menigeen de aanbevelingen van de ICNIRP opvolgt, is de nederlandse GR de enige instantie in de gehele wereld, die nog veel hogere grenswaarden adviseert, welke gelukkig niet worden opgevolgd.

Hun arrogantie gaat zelfs zo ver, dat de leden van de commissie EMV niet eens luisteren naar de twee belgische leden van de nederlandse GR, die weliswaar in andere commissies zitten, maar die wel degelijk over een praktische kennis over EMV beschikken.

Het is misschien een idee, om de leden van de commissie EMV eens verplicht op excursie naar Belgie te sturen om hun achterhaalde kennis wat op te frissen.

Ieder weldenkend mens vraagt zich af wat de redenen kunnen zijn voor die halsstarrige houding van de commissie EMV, die blijven volhouden dat er geen gezondheidseffecten van EMV kunnen optreden.

Terwijl menigeen met gezondheidsklachten ten gevolge van elektrosmog te kampen heeft, wordt dat van overheidswege tegengesproken en ontkend, omdat de Gezondheidsraad stelt dat zulks niet mogelijk is.

Je zou bijna wensen dat de leden van de commissie elektromagnetische velden zelf eens elektrosensibel worden, al was het maar voor een week. Na die week heb ik dan wel weer een remedie, maar het zou goed zijn dat zij zelf eens aan den lijve ondervinden hoe iets *onbestaands* in werkelijkheid aanvoelt.

Waarom is er zo'n tegenstelling tussen Nederland enerzijds en Belgie, Frankrijk en Liechtenstein anderzijds?

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat nieyt de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

14-10-2009 Schrijven van Andrew Goldsworthy met repliek Dennis Henshaw

Ene Dr. Nolan had een brief geschreven, dat a-thermische effecten niet kunnen bestaan, net zoals de dommerikken van de commissie EMV van de Gezondheidsraad niet willen accepteren, en daar heeft Andrew Goldsworthy op gereageerd.
Daarbovenop heeft Dennis Henshaw nog een extra duit in het zakje gedaan, door wat over het Bystander effect te vertellen.

Daar de commissie EMV haar wetenschap put uit louter literatuur, is het wenselijk dat zij bovenstaande ook eens tot zich laat doordringen. En daaraan conclusies verbindt.
Hoe lang kun men eigenwijze halsstarrige domheid volhouden?
Want als je dit ook niet wilt accepteren, naast al die andere studies en rapporten, mag je toch wel van domheid spreken.

16-10-2009 Griepprik ja of nee, en streven overheid

Nog afgezien van de vaccinatie tegen de mexicaanse griep, kan de gewone griepprik ook nadelige gevolgen hebben, zoals uit dit Filmpje te zien is.

Naar het schijnt sterven er jaarlijks zo'n 300.000 mensen aan malaria, maar dat wordt verwaarloosbaar geacht.

Maar een paar honderd doden wereldwijd door griep wordt ineens tot een pandemie gebombardeerd.
De lokale doden door de zg. Mexicaanse griep zijn wel bij personen, welke reeds ernstig ziek waren.

Ergens krijg je de indruk dat we gemanipuleerd worden.

In dit bericht kan men lezen, dat bv de amerikaanse FDA door politici gemanipuleerd werd.
De Codex Alimentaris wil vele voedingssupplementen verbieden.
Welnu, in bovenstaand bericht kan men tevens lezen, dat er tot nu toe nog geen enkele dode door vitamines gevallen is!
Het laat zich raden waarom de overheid zo tegen voedingssupplementen is.

Qua onze gezondheid krijg je toch een rare smaak in de mond over het streven van de overheid.
Geen voedingssupplementen (zoals vitamines), verplicht inenten en straling zou geen kwaad kunnen.

Teletekst bericht uit België vandaag:

De regering krijgt bijzondere bevoegdheden wanneer de Mexicaanse griep in België een heuse pandemie wordt. De Kamer heeft een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd.
De regering heeft nu niet meer de toestemming van het parlement nodig om bepaalde beroepsgroepen op te vorderen om inentingen te geven, geneesmiddelen te laten verspreiden door het leger, beperkingen voor het geven van bloed op te heffen, enzovoort.
De bijzondere machten zijn wel beperkt in de tijd. Ze moeten ten laatste één jaar na datum ook worden bekrachtigd door een wet.

16-10-2009 Griepprik ja of nee, en streven overheid

Nog afgezien van de vaccinatie tegen de mexicaanse griep, kan de gewone griepprik ook nadelige gevolgen hebben, zoals uit dit Filmpje te zien is.

Naar het schijnt sterven er jaarlijks zo'n 300.000 mensen aan malaria, maar dat wordt verwaarloosbaar geacht.

Maar een paar honderd doden wereldwijd door griep wordt ineens tot een pandemie gebombardeerd.
De lokale doden door de zg. Mexicaanse griep zijn wel bij personen, welke reeds ernstig ziek waren.

Ergens krijg je de indruk dat we gemanipuleerd worden.

In dit bericht kan men lezen, dat bv de amerikaanse FDA door politici gemanipuleerd werd.
De Codex Alimentaris wil vele voedingssupplementen verbieden.
Welnu, in bovenstaand bericht kan men tevens lezen, dat er tot nu toe nog geen enkele dode door vitamines gevallen is!
Het laat zich raden waarom de overheid zo tegen voedingssupplementen is.

Qua onze gezondheid krijg je toch een rare smaak in de mond over het streven van de overheid.
Geen voedingssupplementen (zoals vitamines), verplicht inenten en straling zou geen kwaad kunnen.

Teletekst bericht uit België vandaag:

De regering krijgt bijzondere bevoegdheden wanneer de Mexicaanse griep in België een heuse pandemie wordt. De Kamer heeft een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd.
De regering heeft nu niet meer de toestemming van het parlement nodig om bepaalde beroepsgroepen op te vorderen om inentingen te geven, geneesmiddelen te laten verspreiden door het leger, beperkingen voor het geven van bloed op te heffen, enzovoort.
De bijzondere machten zijn wel beperkt in de tijd. Ze moeten ten laatste één jaar na datum ook worden bekrachtigd door een wet.

Nagekomen bericht om mexicaanse griep te vermijden:

Prevent Swine Flu - Good Advice I feel makes a lot of sense and is important for all to know.

The only portals of entry are the nostrils and mouth/throat. In a global epidemic of this nature, it's almost impossible to avoid coming into contact with H1N1 in spite of all precautions. Contact with H1N1 is not so much of a problem as proliferation is.

While you are still healthy and not showing any symptoms of H1N1 infection, in order to prevent proliferation, aggravation of symptoms and development of secondary infections, some very simple steps, not fully highlighted in most official communications, can be practiced:

1. Frequent hand-washing (well highlighted in all official communications).

2. "Hands-off-the-face" approach. Resist all temptations to touch any part of face (unless you want to eat, bathe or slap).

3. *Gargle twice a day with warm salt water (use Listerine if you don't trust salt). *H1N1 takes 2-3 days after initial infection in the throat/ nasal cavity to proliferate and show characteristic symptoms. Simple gargling prevents proliferation. In a way, gargling with salt water has the same effect on a healthy individual that Tamiflu has on an infected one. Don't underestimate this simple, inexpensive and powerful preventative method.

4. Similar to 3 above, *clean your nostrils at least once every day with warm salt water. *(Not everybody may be good at saline sinus washes to clean nasal cavities), but *blowing the nose hard once a day and swabbing both nostrils with cotton buds dipped in warm salt water is very effective in bringing down viral population.*

5. *Boost your natural immunity with foods that are rich in Vitamin C (citrus fruits). *If you have to supplement with Vitamin C tablets, make sure that it also has Zinc to boost absorption.

6. *Drink as much of warm liquids (tea, coffee, etc) as you can. *Drinking warm liquids has the same effect as gargling, but in the reverse direction. They wash off proliferating viruses from the throat into the stomach where they cannot survive, proliferate or do any harm.

21-10-2009 Update dr. Mercola over Swine Flu

Dr. Mercola ziet redenen om nog eens extra waarschuwingen en informatie te verstrekken omtrent de mexicaanse griep, ofwel de Swine Flu.

21-10-2009 Nederlandse babysterfte

Bij Nu.nl is te lezen dat Nederland de hoogste babysterfte heeft van Europa.
Uiteraard kunnen daar een groot aantal redenen voor zijn, maar één daarvan wordt zelden genoemd.

Enkele jaren geleden verklaarde de franse minister van Volksgezondheid in Parijs, dat zwangere vrouwen geen mobieltje op het lichaam zouden mogen dragen, en niet bellen in afgesloten ruimtes zoals liften en ondergrondse parkeergarages. Zou daar een reden voor die waarschuwing kunnen zijn?

Als ik hier op straat al die dikke buiken zie kwetteren en kwaken in hun oorwarmertje vraag ik mij af wat er van die baby's terecht moet komen. Welkom ADHD ! En de rest.
Veel van die zwangerschapstherapeuten zijn geen knip voor hun neus waard.

Enkele jaren geleden had ik al in *het bitje* bericht, dat engelse wetenschappers hadden vastgesteld, dat vanaf twee Ultrasound scans bij zwangere vrouwen, veel meer linkshandige kinderen geboren werden, dan statistisch te verwachten was.
Dat is net zo leuk, als toen ik als kleine jongen ook in de schoenenwinkel met een Röntgenapparaat kon zien of de schoenen goed pasten of niet.

Ik denk dat het nog wel enkele generaties zal duren voor dat men zich WIL realiseren hoe dom we nu bezig zijn door onze gezondheid te verpesten.

02-11-2009 Robert C. Kane

Robert C. Kane werkte 30 jaar als ontwikkelaar bij Motorola. Hij stierf tengevolge van een hersentumor, aan de kant waar hij altijd de prototypes moest houden.
Daarover staat meer te lezen in *het bitje* October 2006.

Hij schreef een boek over een honderdtal studies vanaf 1950 tot midden jaren 90, omdat de recente genoegelijk bekend zijn. Het is opmerkelijk hoeveel er destijds al over de schadelijke effecten van mobile telefonie bekend zijn.
Toen ik jaren geleden dat boek bestelde bij Amazon, bleek het ineens niet meer leverbaar, was van de site van Amazon en zelfs van de uitgeven Advantage Press verdwenen. Enfin, 6 maanden later mocht ik het dan tocj nog ontvangen. Nu is dir boek nog als rariteit voor een belachelijk hoge prijs nog te koop.
Maar, er is nu goed nieuws, het is nu als PDF vrijelijk te downloaden:
Cellular_Telephone_Russian_Roulette.pdf

 

13-12-2009 Doelstellingen Stichting EHS

In haar laatste Nieuwsbulletin nr 28 van de stichtingEHS heeft men hun doelstellingen op een rijtje gezet:

Wat doet de Stichting EHS voor u ?
De activiteiten voor u op een rij:
• De website www.stichtingEHS.nl het gezicht naar buiten en een portaal voor toegang tot relevante informatie en meest recente kennis/inzichten;
• Het enquêteren van mensen die zich melden met EHS klachten. De resultaten uit enquêtes worden, anoniem, statistisch verwerkt;
• Het uitgeven van een nieuwsbulletin 4x per jaar, waarin publicatie van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, het signaleren van ontwikkelingen, nieuws, tips & trucs voor EHS mensen en ervaringsverhalen van lotgenoten;
• Het publiceren van voorlichtingsmateriaal ter verspreiding van de kennis rond EMV en de klachten die bij mensen optreden;
• Een telefonisch aanspreekpunt voor EHS mensen;
• Huismeting bij EHS mensen (opsporen schadelijke elektromagnetische velden) met een bijbehorend advies, via gelieerde bedrijven (kosten?);
• Informatie-uitwisseling met diverse partijen op het gebied van (afschermings) - materialen en het gebruik van minder storende apparatuur;
• Verwijzen naar EMV-arme herstellingsoorden, campings en de zgn. schuilhut;
• Het organiseren van een jaarlijkse landelijke contactdag voor EHS mensen;
• Onderhouden van diverse (wetenschappelijke) contacten met externe organisaties en instituten in binnen en buitenland;
• Verzamelen, bijhouden en beoordelen van wetenschappelijke publicaties, initiëren van onderzoeksvragen en wetenschappelijk onderzoek.

Valt u ook iets op? Afgezien dat het een zeer begrensd eigen clubje is, waar anderen buiten gehouden worden.
Juist, het gaat over symptoombestrijding. Enkel symptoombestrijding.
Nergens wordt gewag gemaakt van onderzoek naar de oorzaken van elektrosensitiviteit.
Dat zou men toch verwachten.

Nergens wordt er aangegeven hoe men de gevoeligheid zelf kan verminderen; want klagen en afschermen doet niets af aan de gevoeligheid zelf, want die blijft zo en wordt op den duur nog erger.
Sterker, tegen beter weten in, wordt er nog steeds gesteld, dat er geen oplossing mogelijk is.

Men kan wel initiëren van onderzoeksvragen en wetenschappelijk onderzoek, maar dat betreft enkel symptoombestrijding. Er vind echter nergens in de wereld onderzoek plaats naar de physieke oorzaak van elektrosensitiviteit. Nergens, want niemand is daarin geinteresseerd.
Men stelt gewoon *We kennen het werkingsmechanisme niet* en daarmee is de kous af.

Elektrosensitiviteit, hebben wij gevonden, is gewoon een ziekte, die genezen kan worden.

Daarvoor moeten er een aantal maatregelen genomen worden om het immuunsysteem te verbeteren.
Die maatregelen bevatten ook alternatieve elementen, maar dat is onvermijdelijk.
Het is niets nieuws, maar een doelbewuste combinatie van reeds bestaande methodieken, met een aangepaste toets.
En in het lopend pilot project lukt dat vrij aardig: Een aantal personen in Nederland, Duitsland en Zwitserland heeft de gevoeligheid voor elektrosmog al met 90 tot 99.9 % kunnen verminderen.
We zijn bezig een en ander nog te verfijnen en te optimaliseren. Dat vergt nog enige tijd, en daarom blijft het lopende pilot project nog beperkt. Die tijd heeft ook te maken met de financien, want we moeten alles uit eigen (zeer kleine) zak betalen, en worden door niemand gesubsidieerd.

Conventioneel denken biedt weinig soelaas. De reguliere geneeskunde weet zich geen raad met het begrip *elektrosensitiviteit*, en trouwens in het *artsen repair-handbook* komt deze term ook helemaal niet voor.
Enkel therapeuten weten er een kleine vinger achter te leggen, maar met bescheiden succes en een zeer lange weg te gaan.

Ook onze uitzonderlinge bevindingen, zoals beschreven in *het bitje* September 2009 hebben tot geen vragen dienaangaande geleid. Het interesseert blijkbaar niemand.
Dat wij een oplossing hebben gevonden is uiteraard tegen het zere been van enkele organisaties, niet alleen stichtingEHs, maar ook stralingsarm en stralingsrisico's, etc. maar we gaan gewoon in stilte door.
Het is pertinent onjuist dat men stelt dat er geen kruid tegen gewassen is, en dat men maar moet accepteren dat er geen verbetering mogelijk is.

In feite is die getoonde desinteresse heel triest en een aanfluiting voor al die mensen die daar om hulp gevraagd hebben. De eigenwijze stijfkoppigheid is kennelijk belangrijker dan het belang van al die elektrosensitieven, die hoop hadden op een oplossing.

De tijd zal het leren.

Een aantal mensen denkt, dat gezond en biologisch eten, vitamines, sporten, niet-roken, etc. voldoende zou zijn.
Dat is allemaal heel goed en gezond, maar heeft vrijwel niets met het beschadigd immuunsysteem van doen. Daar zijn heel andere maatregelen voor nodig.
Het is zelfs goed mogelijk, dat u reeds vanaf de geboorte bepaalde tekorten heeft.

17-12-2009 Kennisbericht 2009-005-12

Er is een Kennisplatform elektromagnetische velden, waarin overheidsdienaren zitting hebben, en waar voor de vorm ook enkele *maatschappelijke organisaties* in een klankbord kunnen deelnemen.
De overheidsdienaren hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het ontkennen van elektrosensitiviteit.

Frappant in dat hele gedoe is, dat er niemand bij zit, die ook echt verstand van elektrosensitiviteit heeft.
Ja er zijn er bij die roepen hoe erg het is, en anderen die wat formulieren laten invullen, maar er is niemand bij die elektrosensitiviteit tot de bodem wil uitzoeken.
Wat de voorgeschiedenis is, welke soorten van bronnen welke symptomen kunnen veroorzaken, vanaf welke sterkte van bronnen men al kan reageren. En, wat heel belangrijk is, hoe kan men de gevoeligheid verminderen.
Afschermen en het gebruik van amuletten is maar een tijdelijke oplossing.

Ook het Kennisplatform wil niet echt het fenomeen van elektrosensitiviteit erkennen, en doet grote moeite dit in de psycho-hoek te verdringen, wat men ook in het buitenland wil (behalve Belgie en Frankrijk).

Het Kennisplatform heeft haar wijsheid nu gespuid in haar laatste Kennisbericht:
Elektrogevoeligheid, Gezondheidsklachten in de buurt van bronnen van elektromagnetische velden.

Bij haar conclusies heeft zij ook gesprekken met *maatschappelijke organisaties* betrokken.
Dat daar personen bij zijn, die het prachtig vinden om *handje te mogen schudden* en zich daardoor belangrijk te vinden, neemt niet weg, dat zij vervolgens met de staart tussen de benen hun vorige principes verloochenen, en heel gedwee ja en amen zeggen.

Iedereen is het er over eens dat er een goed funktionerend Meldpunt dient te zijn.
Het MNGM timmert niet aan de weg, is daarom vrijwel onbekend, en het aantal relevante meldingen is tot een dieptepunt gedaald.
De StichtingEHS heeft wel een soort meldpunt, maar dat fungeert meer als een soort zieltjes-winnen, en de gegevens zijn niet openbaar. Ook is er niet een centraal telefoonnummer (doorschakelen is er blijkbaar onbekend). Als u nú zou willen bellen kan dat niet en moet u wachten tot een bepaald tijdstip.

Kortom, een goed werkend Meldpunt is er niet. En daarom zijn er ook geen relevante cijfers over het aantal elektrosensitieve personen.

De leden van het Kennisplatform doen zich heel bewust voor als zijnde domme academici.
Men wil en kan niet luisteren naar wat er zich in de praktijk afspeelt en houdt het bij verouderd theoretisch gezwam, welke uitmondt in prietpraat en borrelpraat.

Hoogstwaarschijnlijk hebben deze lieden nog nooit een elektrosensitieve persoon van dichtbij aanschouwd, laat staan onderzocht. Verzoeken van elektrosensitieve personen om asjeblief eens te worden onderzocht worden steevast afgewezen. De GGD's zijn hierin ook zeer boosaardig.

Men schrijft:
De nieuwe medische richtlijn voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK),
die bedoeld is voor arts en patiënt, kan mensen helpen die gezondheidsklachten ervaren in de buurt
van bronnen van elektromagnetische velden. De richtlijn is gericht op het omgaan met de klachten,
ongeacht de (vermeende) oorzaak.

Omgaan met klachten is symptoombeschrijving.
Cognitieve gedragstherapie is een ander woord voor *omver lullen*.

Medici zoeken niet naar de oorzaak. Zij weten niet dat:
Elektrosmog bron weg, klachten weg.
Het Kennisplatform ziet dit als een bevestiging van het waandenkbeeld.
Ook kletsen zij dat het wegnemen van alle velden niet mogelijk is. Zij weten niet dat het wegnemen van bepaalde velden reeds een verlichting kan betekenen.

Met andere woorden: Het Kennisplatform weet niet waarover zij het heeft, en bestaat uit een aantal personen, die *er de ballen verstand* van heeft, om het maar eens heel duidelijk te stellen.

Zelfhulpgroepen zijn groepen die klagers verzamelen, maar geen oplossing brengen.

Elektrosensitiviteit is gewoon een ziekte, die genezen kan worden.
Men moet er wel het een en ander voor doen, maar het is te doen.

Daar zouden die artsen eens naar dienen te kijken.

De domheid van het Kennisplatform blijkt uit het feit dat zij helemaal geen goede voorstellen voor onderzoek heeft gedaan.
Men zou kunnen beginnen met een eenvoudige DECT Telefoon, en de invloed daarvan METEN aan bepaalde proefpersonen (zoals beschreven in *het bitje* September 2009).
Dat is een vrij eenvoudige, niet gecompliceerde, goedkope proef.

Maar ja, als zoiets zou gebeuren, zou elektrosensitiviteit meteen bewezen zijn, en dat wil men koste wat kost vermijden.

En daarom blijft men rond de pot draaien.

PS. Er is ook nog geen enkele vraag van een arts binnengekomen hoe ik elektrosensitiviteit kan genezen!
Trouwens van die *maatschappelijke organisaties*, die zich om elektrosensitieven zouden bekommeren ook niet.
Maar ja, het genezen van een *niet-bestaande* ziekte is natuurlijk iets verschrikkelijks.
Het is duidelijk dat Schooneveld er niets van wil weten:
In de eerste plaats moet hij dan toegeven niet genoeg zijn best gedaan te hebben, en ten tweede zou dan de bodem onder het bestaansrecht van zijn clubje wegvallen.
Desondanks blijft hij beweren dat er geen verbetering van elektrosensitiviteit mogelijk is, en dat nu tegen beter weten in. Over vreemde agenda's en onkunde gesproken.

Schooneveld hecht zo aan *wetenschap*. Alleen wetenschappelijk is het juiste volgens hem.

Net als de Tamiflu onderzoeken van Roche. Die blijken in opdracht van Roche door *ghostwriters* verzonnen te zijn.

PSS. Om misverstanden te voorkomen, StopUMTS valt niet onder mijn kritiek. Integendeel!
Zij doen op hun manier uitstekend werk. En werken ook uitstekend samen.
Trouwens, op hun website hebben zij ook stevige kritiek op het Kennisbericht geuit.

25-12-2009 4e Klankbord Kennisplatform

De klankbordgroep van het Kennisplatform elektromagnetische velden zou een 4e bijeenkomst plannen voor 20 Januari 2010.

Het laatste Kennisbericht heeft nogal wat stof doen opwaaien aangaande getoonde vooringenomenheid en onjuiste voorstelling van zaken.

StopUMTS zal daar dan het een en ander te berde brengen.

Alex Swinkels, voormalig van STS (Straling Tegen Spijkenisse), gebruikt nu Stralingsrisico's om naam te maken. Nadat de groep het Medisch Appel in het leven had geroepen en moeite had gedaan een aantal artsen te mobiliseren, heeft Alex bij het bereiken van 50 stuks artsen snel een handje mogen schudden met de Gezondheidsraad (GR), en het verder laten afweten. Het aantal artsen dat het Medisch Appel ondersteunt, is nu blijven steken op 48 stuks. En daar is al geruime tijd geen verandering in gekomen. Maar ja, Alex zoekt het hogerop en is nu internationaal bezig.
Dat is wellicht de reden dat hij op de 4e klankbordbijeenkomst geen spreektijd heeft aangevraagd, en waarschijnlijk ook niets te vertellen heeft.
Al met al wordt de doelstelling van Stralingsrisicos.nl nu voorbijgeschoten.
(Als ik mij niet vergis was dat om een volwaardige tegenhanger te zijn om de prietpraat en onzin van de overheden tegen te spreken. Maar daar is tegenwoordig weinig meer van te merken.)

Want laten we wel wezen, al die akties, protesten, rechtbanken en Raad van State, wat heeft het opgeleverd? Juist, helemaal niets.
De burgers zijn boos op gemeentebesturen, maar die doen enkel wat de regels hen voorschrijft, en wat natuurlijk het ministerie hen opdraagt.
Het Antennebureau en de providers houden zich keurig aan de geldende regels. Daar valt weinig tegen in te brengen.
Dat die regels niet deugen, kan geen enkele rechter veranderen. Daarvoor is de politiek verantwoordelijk.

En de politici zien momenteel geen reden om hun beleid aan te passen, want de GR stelt nog steeds dat er niets aan de hand is.
*Die vijf malloten in het land, die beweren er last van te hebben, kunnen dat toch niet bewijzen!* is hun mening.
En zolang er geen goed werkend Meldpunt is, zal dat zo blijven. Want er zijn geen cijfers over betroffenen.

Al die protestanten zullen zich toch eens moeten realiseren, dat zij hun aandacht meer op de medici dienen te richten. Die moeten eens goed de oren gewassen worden.
Ook Luuk van Dinter, die voor de jaarvergadering beloofde wel 500 artsen te zullen winnen voor het Medisch Appel, ziet meer in schijngevechten met wethouders, dan dat hij de echte tegenstanders tegemoet treedt.

Want zolang artsen elektrosensitiviteit niet als een ziekte of aandoening willen diagnostiseren, zal er niets veranderen.

Want wat zijn de bezwaren van al die protestanten?
De kleur van de zendmasten ? De afmetingen ? Of de maat van de gebruikte bouten en moeren?
Nee, men vreest voor hun gezondheid.
En die vrees berust op onderbuik gevoelens. Zo ziet de GR dat, met in haar kielzog de GGD's.
Pas wanneer er iemand met een witte jas en voorzien van de nodige titels komt vertellen dat men van elektrosmog wel eens ziek kan worden, zal er iets veranderen.
(Vergelijk de toestand in belgie met die in nederland, hun afzonderlijke Gezondheidsraad standpunten.)

Het grote manco is, dat er geen serieuze studies over elektrosensitiviteit zijn. En dus is er wetenschappelijk weinig aantoonbaar. De enige studies die wel in de buurt komen, waren enkel opgezet om aan te tonen dat elektrosensitiviteit niet bestaat. De grootste wanprestatie is die van Dr. Kaul, een psychologe.
Het is toch ook bijzonder opmerkelijk, dat veel onderzoekers dienaangaande zieltjesknijpers zijn. Want de factsheet van Repacholi adviseert nog steeds om betroffenen naar de psychiater te verwijzen.
Er is geen enkel bericht dat het ook maar één enkele psychiater gelukt is een elektrosensitieve van zijn/haar klachten af te kunnen helpen.
Al die wetenschappelijke bollebozen hebben het maar steeds over angstgevoelens, die er echter helemaal niet zijn. Tenminste niet bij elektrosensitieven !

De *wetenschapper* Schooneveld heeft ook spreektijd op de 4e Klankbord aangevraagd.
Zijn kennis van elektrosensitiviteit is niet diepgaand, en zeker niet met een instelling dat alles *wetenschappelijk* moet zijn. Zo worden betroffenen, die het nogal erg te verduren hebben door hem afgewezen, omdat hun gevoeligheid *wetenschappelijk niet bewezen* zou zijn.
Omdat Schooneveld bij zijn enquetes niet dieper op de oorzaken is ingegaan, en zich heeft afgevraagd hoe het komt dat bepaalde mensen elektrosensitief worden en anderen niet, blijft zijn kennis zeer oppervlakkig, zeker gezien het circusoptreden van zijn dochter. Dat optreden was echte lariekoek, en zeker niet *wetenschappelijk*, en toont het ontbreken van kennis van zaken.(Bedoeld worden hier dat er bij verschillende elektrosmog bronnen ook verschillende uiteenlopende reactietijden horen, bij hen dus onbekend.)
Volgens de agenda zal hij: - het via wetenschappelijk onderzoek in beeld brengen van de Nederlandse situatie rekening houdend met de informatie die EHS en andere organisaties hebben.
Andere organisaties? Welke ? Het MNGM, dat vrijwel geen meldingen meer kan ontlokken?
Of Stralingsrisico's, dat ook geen kennis over elektrosensitiviteit bezit. Het BioInitiative Report geeft wel wat algemene informatie, maar geen gegevens over het ontstaan van elektrosensitiviteit, noch het behandelen ervan. Het wordt trouwens niet door de nederlandse GR als de duitse SSK geaccepteerd.
Veel mensen wijzen naar een zendmast als veroorzaker van hun klachten, maar vaak geven metingen aan, dat andere elektrosmog bronnen een veel aktievere rol kunnen spelen. Hoe wil je dat in een enquete, zonder eerst te meten, opnemen ? Dr. Walmann Selsam heeft eea ook in een studie vervat, maar is in de duitse Bondsdag als een gieter afgegaan. Haar bevindingen worden niet geaccepteerd.
- hoe mensen die hulp zoeken actief kunnen worden ondersteund. Ja, symptoombestrijding.
Hoe er mee om te gaan. Ja, maar het woord genezing neemt hij niet in de mond.
Hij blijft willens en wetens nog steeds beweren, dat er niets tegen elektrosensitiviteit te doen is. En kennelijk wil hij daar ook niets van weten, want dat zou niet wetenschappelijk zijn.

Tja, met gewone wetenschap is er ook geen kruid tegen gewassen.
De enige manier om elektrosensitiviteit te kunnen bestrijden is andere wegen te bewandelen. Dat heeft de praktijk nu inmiddels uitgewezen. Maar daar heeft Schooneveld kennelijk grote bezwaren tegen.
Het *wetenschappelijk* lijden van betroffenen lijkt voor hem belangrijker dan door *alternatief* geen last meer van Elektrosmog te hebben. Zo lijkt het toch.

Zou het niet normaal zijn, dat iemand die beweert op te komen voor een aantal elektrosensitieven hier eens zijn licht komt opsteken om te ervaren hoe men kan genezen, hoe mijn *pilot project* verloopt (met mensen in Nederland, Duitsland en Zwitserland), en hoe ik die metingen aan personen doe.
Want ik vind het maar niets dat mensen gevraagd wordt om formulieren in te vullen en hoe zij zich voelen. Dat is niet objektief.(Voelde ik nu wat of voelde ik het niet?)
Het is veel zuiverder om aan de personen direct reacties te meten met elektronische meetapparatuur, zoals ik in het laatste *het bitje* heb beschreven. Ook mijn conclusie veroorzaakte geen vragen.
Let wel, mijn kritiek geldt de voorzitter van StichtingEHS, niet een aantal hardwerkende goedbedoelende leden van die groep. Onder betrokkenheid met elektrosensitieven versta ik dat men zich intensief inzet om de betroffenen daadwerkelijk te helpen, met alle ter beschikking zijnde elementen, en niet om te proberen *vrindjes* te worden met de GR, want daar is niemand bij gebaat.
Enfin, het zij zo.

Tja, het kan verkeren.
Enkelingen zullen zeggen, dat mijn kritiek de eenheid niet ten goede komt. Eenheid ? Er is helemaal geen eenheid. Alle groeperingen werken in hun eigen straatje, en weigeren samen te werken.
Ieder heeft zo zijn eigen agenda.
Ja,stelt men vaak: Wij werken aan bewustwording. Dat is prima, zoals bijvoorbeeld de telefoonfolder voor kinderen, maar de bewustwording van partikulieren zet geen zoden aan de dijk. Daardoor verandert er niets aan de regelgeving.
Als er alles bij elkaar in Nederland zo'n 5.000 personen zijn, die zich wat betreft Elektrosmog zorgen maken, is dat alles. En veel te weinig om de politiek in beweging te krijgen.
Ook wordt gesteld, dat mijn kritiek de providers en Antennebureau in de kaart zou spelen. Ach, die trekken zich van al dat geneuzel van protestanten weinig aan, en weten zich geruggesteund door de GR en GGD.
Die laatste twee zijn onze echte tegenstanders.

Typerend is, dat veel aktievoerders geen afscheid van hun mobieltje willen nemen. Er zijn er zelfs die in het telefoonboek met een mobielnummer vermeld staan.

Ikzelf bel uit principe geen mobiele nummers.

Want daar begint het mee. Er is voldoende dekking. Dat er nieuwe zendmasten nodig zijn is een capaciteitsprobleem omdat er steeds meer mobieltjes bij komen. Veel personen hebben er meerdere.

De enige manier om iets te kunnen veranderen is er gemeenschappelijk voor te zorgen, dat elektrosensitiviteit als dusdanig erkend wordt. En gezondheidsklachten kunnen enkel door medici erkend worden. Niet door ingenieurs of andere technici, natuurkundigen of fysici en zeker niet door kooplieden van het ministerie van Economische Zaken. Het is toch curieus, dat niemand van het ministerie van Volksgezondheid zich over deze problematiek heeft uitgesproken.

En die bewustwording ? In Duitsland bijvoorbeeld is een kentering gaande. Veel Burgerinitiatieven zijn ermee gestopt, en doen niets meer. Ferfente protestanten richten zich nu zelfs tegen hun eigen medestanders en oprichters van weleer. Ook wordt men alles een beetje beu.
Die trend kan ik nu ook al in Nederland bespeuren.

Veel elektrosensitieven lijden thuis in stilte.
De protestanten zijn diegenen, waar een zendmast gepland wordt.
Men wil wel het mobieltje en draadloos internet, maar geen masten voor de (eigen) deur.

14-04-2009 SAN

StralingsArm Nederland maakt weliswaar veel lawaai, maar naar mijn mening met oneigenlijke en niet haalbare argumenten. Daar zijn toch wel een aantal kanttekeningen bij te plaatsen.

Er stond al eens vermeld: 
Dat wij in 2009 niet achterover kunnen leunen, zal duidelijk zijn. Op onze website pagina (http://www.stralingsarm-nederland.org/webpagina/ActieplanOverzicht.htm) is te zien in hoeveel gemeenten we nog actief moeten zijn, omdat het Rijksbeleid daar kritiekloos gevolgd wordt.
Desalniettemin hopen wij in 2009:


*) Het aantal van 100 gemeenten te passeren, wat het Voorzorgsprincipe toepast
 
Voorzorgsprincipe? Welk voorzorgsprincipe? Zoals ze in Belgie doen?  Of wat?
LvD maakt de mensen bang door te stellen dat hun huizen minder waard worden. Dat punt heeft bij hem hogere prioriteit, dan de gezondheid. Het is natuurlijk wel zo, dat mensen eerder op hun portemonnee letten dan op hun gezondheid.
Het Rijksbeleid wordt echter nog steeds gevolgd. Daar is nog niets aan veranderd.

*) Het manipulatieve “Zwitserse onderzoek” uit 2006 definitief te ontmaskeren
 
LvD weet niet van de hoed en de rand. Hij heeft niet schriftelijk Achermann's verklaring dat er geen rapport is. Als onze ministeries, die meebetaald hebben, niet eens gegevens van de Zwitsers krijgen, hoe denkt LvD dat dan wel te bewerkstelligen? Achermann is goed afgeschermd door Durrenberger, die de gelden beheerde.

*) Via het ontbindingsverzoek aan de Tweede Kamer een einde te maken aan de monopoliepositie eeevan de Gezondheidsraad en haar spindoctor Eric van Rongen.  

LvD mag wel fantaseren, maar voor een dergelijk verzoek zijn wel grondige redenen nodig. Schermen met een Aarhus conventie is wel aardig, maar maakt geen indruk, zeker als men in Nederland de eigen Grondwet (artikel 11) niet eens navolgt.
De GR beroept zich nog steeds op thermische effecten, en die zijn onweerlegbaar. Dat de GR niet wenst te accepteren, dat er ook a-thermische effecten zijn is een geheel andere zaak.
A-thermische effecten zijn biologische effecten waarbij helemaal geen opwarming plaatsvindt.
En zoals in het vorige item dd 13-04 beschreven is het de vraag wanneer deze lastig of schadelijk zijn.
De GR erkent nu wel, dat er door Elektrosmog bepaalde verbanden zijn aangetoond, maar wil er geen conclusies aan verbinden omdat zij niet begrijpt hoe dat kan gebeuren.
Kennelijk zijn de leden van de commissie EMV van de GR niet geschoold of kundig genoeg om uit te zoeken hoe het dan wel kan gebeuren. Men wekt de indruk het ook niet te willen weten.

*) De veiling van de licenties voor alweer nieuwe technieken als WiMax en HDSPA te doen staken. 

Daar heeft LvD helemaal geen middelen voor. Bovendien gebeurt dat in Europees verband. Hij weet niet eens dat volgend jaar de frequentieband van de analoge TV voor bv UMTS en Wimax (700 MHz) gebruikt gaat worden. Dat is ook de reden dat de veiling van die 2.6 GHz band steeds is uitgesteld, want niemand weet wat men daarmee wil gaan doen, en wacht eerst af hoe de veiling van die 790 tot 862 MHz gaat verlopen.

*) Het aantal van 500 (huis)artsen te passeren wat het Medisch Appel mee ondertekent.  

SAN beweert te handelen volgens machtigingen van zo'n 4.000 personen. Laat om te beginnen die eerst eens als sympatisant het Medisch Appel ondersteunen. Dat had al lang moeten gebeuren.
 
Al met al: Veel geschreeuw, weinig wol !

Het zou beter zijn, wanneer men zich op reele en haalbare zaken zou concentreren.
En bij zichzelf te rade gaan om te ontdekken waar de knelpunten in de problematiek feitelijk zitten.

SAN had ook al eens een brandbrief naar de TweedeKamer gestuurd, waarin hen onrechtmatig handelen werd verweten. Het antwoord daarop is nooit publiek gemaakt! Uiteraard.

Als SAN serieus genomen wil worden, zal men toch enkele dubieuze zaken van haar website moeten verwijderen.

Trouwens, wat wil SAN met de tussentijdse Interphone Studie. Die gaat over mobieltjes, niet over zendmasten. Er is geen relatie tussen mobieltjes en zendmasten, hoe hard men dat ook blijft roepen.

Monet en Antennebureau gaan NIET over gebruik van mobieltjes, maar enkel over de plaatsing en gebruik van zendmasten. Alleen zendmasten !
En wat Monet en Antennebureau vertellen is in principe juist.
Dit gezien vanuit een beperkt standpunt. En men vertelt slechts de halve waarheid. Die andere helft wil men niet weten, en schuift men onder tafel!

21-01-2010 12_BASISVOORZORGSMAATREGELEN

Bij next-up.org heeft men een lijst gepubliceerd om bij gebruik van een mobieltje de straling zoveel mogelijk te beperken.
Dit is een *hardstikke goede* lijst waar werkelijk niets op aan te merken valt.

Iedereen zou hem moeten printen en ronddelen. Ook aan kinderen.

12_BASISVOORZORGSMAATREGELEN_

Opvallend is de nuchtere en heldere uiteenzetting, zonder enige vorm van bangmakerij.
Zo hoort objektieve voorlichting ook te zijn.
Dergelijks had ik van het NPS verwacht, maar op het einde wordt StopUMTS genoemd.

Addendum door Scott Hill:

A search of "cellphones" + "alzheimers" on PUBMED gave the following result:

1.
Electronic tracking system and wandering in Alzheimer's disease: a case study.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19744906?itool=EntrezSystem2.PEntrez\.
Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1>
Faucounau V, Riguet M, Orvoen G, Lacombe A, Rialle V, Extra J, Rigaud AS.

Ann Phys Rehabil Med. 2009 Sep-Oct;52(7-8):579-87. Epub 2009 Aug 31. English, French. PMID: 19744906 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related articles
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=link&linkname=pub\
med_pubmed&uid=19744906&ordinalpos=1>
2.
Risks for central nervous system diseases among mobile phone subscribers: a Danish retrospective cohort study.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19194493?itool=EntrezSystem2.PEntrez\
.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2>
Schüz J, Waldemar G, Olsen JH, Johansen C.

PLoS One. 2009;4(2):e4389. Epub 2009 Feb 5.PMID: 19194493 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related articles
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=link&linkname=pu\
bmed_pubmed&uid=19194493&ordinalpos=2> Free article
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19194493?itool=EntrezSystem2.PEntrez\
.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2&log$=free>
3.
Development of a cell phone-based video streaming system for persons with early stage Alzheimer's disease.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19163921?itool=EntrezSystem2.PEntrez\
.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3>
Donnelly MP, Nugent CD, Craig D, Passmore P, Mulvenna M.

Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2008;2008:5330-3.PMID: 19163921 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related articles
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=link&linkname=pu\
bmed_pubmed&uid=19163921&ordinalpos=3>
4.
Adverse health indicators correlating with sparsely populated areas in Sweden.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17220707?itool=EntrezSystem2.PEntrez\
.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=4>
Hallberg O.

Eur J Cancer Prev. 2007 Feb;16(1):71-6.PMID: 17220707 [PubMed - indexed
for MEDLINE]Related articles
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=link&linkname=pu\
bmed_pubmed&uid=17220707&ordinalpos=4>
5.
Training early Alzheimer patients to use a mobile phone.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12400249?itool=EntrezSystem2.PEntrez\
.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=5>
Lekeu F, Wojtasik V, Van der Linden M, Salmon E.

Acta Neurol Belg. 2002 Sep;102(3):114-21.PMID: 12400249 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related articles
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=link&linkname=pu\
bmed_pubmed&uid=12400249&ordinalpos=5>

--- In bioelectromagnetics@yahoogroups.com, "Cooperative Medicine"
<coopmed1@...> wrote:

Rats with cell phones ?

From http://www.webmd.com/alzheimers/news/20100106/can-cell-phones-help-fight\
-alzheimers
Can Cell Phones Help Fight Alzheimer's?
Study Shows Exposure to Electromagnetic Waves May Prevent Alzheimer's
Disease
By Bill Hendrick
WebMD Health News
Reviewed by Louise Chang, MD
Jan. 6, 2010 -- Cell phone exposure may be helpful in the fight against Alzheimer's disease, a new study shows.

The study, involving mice, provides evidence that long-term exposure to electromagnetic waves associated with cell phone use may protect against, and even reverse, Alzheimer's disease.

The study is published in the Journal of Alzheimer's Disease.

"It surprised us to find that cell phone exposure, begun in early adulthood, protects the memory of mice otherwise destined to develop Alzheimer's symptoms," study researcher Gary Arendash, PhD, of the
University of South Florida, says in a news release. "It was even more astonishing that the electromagnetic waves generated by cell phones actually reversed memory impairment in old Alzheimer's mice."

The researchers say they found that exposing old mice with Alzheimer's disease to electromagnetic waves generated by cell phones reduced brain deposits of beta-amyloid. Brain plaques formed by the abnormal accumulation of beta-amyloid are hallmarks of Alzheimer's disease, which is why most treatments try to target the protein.

The study allowed scientists to isolate the effects of cell phone exposure on memory from other lifestyle factors, such as exercise and diet, the researchers say.

The study involved 96 mice, including mice genetically engineered to develop Alzheimer's disease and normal mice. Both the Alzheimer's mice and the normal rodents were exposed to the electromagnetic field
generated by standard cell use for two one-hour periods daily for seven to nine months.

The mice didn't wear headsets, and no one held tiny phones to their ears. Their cages, rather, were arranged around a centrally located antenna generating the cell phone signal.

Each rodent was housed the same distance from the antenna and exposed to electromagnetic waves, at a level typically emitted by a cell phone pressed against a human head.

The researchers say that if cell phone exposure was begun when the Alzheimer's mice were young adults, and before signs of memory loss became apparent, their cognitive ability was protected. And if older
mice with Alzheimer's were exposed, their memory impairment improved. What's more, months of cell phone exposure even boosted the memories of normal mice, the researchers write.

The researchers say the memory benefits in normal mice of cell phone exposure took months to show up, suggesting a similar effect in humans might take years. However, they also caution that "care should be taken in extrapolating our results to cell phone use and [electromagnetic wave] exposure in humans."

New Ways to Fight Alzheimer's and Brain Injuries. The researchers conclude that the findings could mean electromagnetic field exposure might be an effective, noninvasive, and drug-free way to prevent and treat Alzheimer's disease in humans.

"If we can determine the best set of electromagnetic parameters to effectively prevent beta-amyloid aggregation and remove pre-existing beta-amyloid deposits from the brain, this technology could be quickly
translated to human benefit against AD [Alzheimer's disease]," says study researcher Chuanhai Cao, PhD, also of the University of South Florida. "Since production and aggregation of beta-amyloid occurs in
traumatic brain injury, particularly soldiers during war, the therapeutic impact of our findings may extend beyond Alzheimer's disease."

Cao says the study "provides evidence that long-term cell phone use is not harmful to [the] brain," Cao says. "To the contrary, the electromagnetic waves emitted by cell phones could actually improve normal memory and be an effective therapy against memory impairment."

They note that previous human studies of electromagnetic waves from cell phones involved only brief exposures.

Although some people have claimed that cell phones may cause brain tumors, the South Florida researchers say that "despite numerous studies, there is no definitive evidence that high-frequency
electromagnetic field exposure is a risk to human health" and their study suggests the waves may be beneficial.

A study published in December 2009 in the Journal of the National Cancer Institute found no substantial change in the incidence trend of brain tumors among a study group of 60,000 people five to 10 years after
cell phone usage rose sharply in the countries where they lived.