09-12-2011 LTE proeven

Het Antennebureau heeft gemeld, dat TNO een aantal proeven met LTE heeft gedaan.
Zie: tno-test-nieuwe-generatie-mobiele-netwerken

Op andere plaatsen heb ik ook al proeven van anderen kunnen meten.

14-10-2011 Parijs

De stad Parijs had een overeenkomst (Charter) met de franse federatie van Telecom en een viertal providers om de straling van zendmasten in Parijs beneden de 2 V/m te houden (= 10.610 µW/m²), gemiddeld over 24 uur.

Naar het schijnt heeft de federatie met 4 providers besloten deze overeenkomst op te zeggen en de straling te willen verhogen naar 10 of 15 V/m (= 265.000 of 596.000 µW/m²).

Men kan zich terecht afvragen hoe het gaat verlopen met de franse steden waar men 0,6 V/m heeft toegepast (= 1000 µW/m²).

Zie: http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/la-fft-et-les-quatre-operateurs-mettent-fin-a-la-charte-parisienne/rub_1_actu_107161_port_24329

16-09-2011 Overpeinzing

Sommigen zullen mij wel cynisch vinden, maar ik moet af en toe toch een beetje glimlachen als ik lees dat er bezwaar gemaakt wordt tegen een bepaalde UMTS mast.
Men stelt het voor alsof enkel UMTS het grote gevaar zou zijn.

Velen zijn zich helemaal niet bewust van wat er verder nog aanwezig is en ons hard aantast.
Plus dat men niet weet wat ons nog allemaal te wachten staat.
Dat is geen toekomstmuziek, maar harde realiteit die zeer binnenkort over ons heen komt vallen.

De opvolger van UMTS, het zg. 3G, is het Long Term Evolution of 4G, waarmee vele providers hopen goud te gaan verdienen. Hier en daar lopen al proeven. Dus dat zal zeer binnenkort overal aanwezig zijn.

In Amerika is men zich zorgen aan het maken over de *slimme meters*, die aan de gevels van huizen worden gemonteerd.
Voorts meldde next-up over de komst van Super Wifi volgens IEEE802.22, wat een veel groter bereik heeft. Maar ook dat is al weer achterhaald, want een ander systeem gaat er komen, welke 60 (zestig) km ver gaat en willekeurig geplaatst kan worden tussen 50MHz en 15GHz.

Zo is er nog een andere groep bezig met een alternatief systeem waarbij op een speciale manier gebruik gemaakt gaat worden van licht. Daartegen heb ik, tesamen met Andrew Goldsworthy zeer grote bezwaren.
Toch wil men zo'n systeem hard gaan pushen.

Tja, en vluchten naar bijvoorbeeld de Falklands is ook geen optie meer, zo heeft ons de geschiedenis geleerd.

Met een glichlach heb ik ook kennisgenomen dat StralingsarmNederland, afd Groningen, een actiegroep heeft opgericht (net nadat Sandalfon ter ziele ging) genaamd Christenen tegen straling.
Ik vind dat echt een foute aanpak van een theoloog.
Christenen? Welke?
Kattelieken of protestanten? Gereformeerd of hervormd? Of artikel zoveel? Zwarte- of bruine kousen?
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Boskoop: 10.000 zielen en 40 kerken! Keus te over.

Volgens mijn vader stam ik regelrecht af van Monseigneur Adam Carel Claessens, apostolisch vicaris van Ned. Indië, aartsbisschop van Sirace, erekamerheer van paus Pius IX, etc.
Voorts heb ik lager onderwijs genoten bij de Zusters Ursulinen, totdat mijn vader me uiteindelijk wegens slechte resultaten naar een *echte* openbare school in Gouda stuurde. Ik ben dus bekend met *het houtje*.

Niet voor het een of ander, maar veel Christenen hebben het achter de elleboog en zijn niet principeel.
(Pak bv. het CDA.)
Kijk maar naar veel kerkbesturen die zenders aan de torens laten hangen, uit puur geldbelang.

Er wonen in Nederland ook veel Moslims. Die houden zich wel aan bepaalde principes.
Ik heb nog nergens een minaret bij een moskee gezien, waaraan zenders hangen.

IK vind Christenen tegen Straling een beetje discriminerend en elitair. Mag ik toch?

Beter zou zijn: Kerken tegen Straling, of Gelovigen tegen Straling.

Ook is het mijn ervaring dat moslims meer aandacht schenken aan hun gezondheid en waarschuwingen over elektrosmog meer ter harte nemen.
Toen ik destijds (2002) het Freiburger Appell in het nederlands heb gelanceerd, heb ik tevens een turkse versie op mijn website geplaatst!

Als de kerken volgelingen nodig hebben moeten ze meer moeite doen.
Zeggen van *dit mag niet* en *dat mag niet* zet geen zoden aan de dijk.
Toen ik in Venlo op de HTS zat, moest ik zondags van mijn (kost)tante naar de kerk.
Veel personen gingen dan op de Parade naar een bepaald café.
Op een gegeven moment sprong er iemand naar binnen en riep: *Mannen, in de Martinikerk is een Jezuiet aan het preken. Dàt moet je horen!*
En mannen die zelden naar de kerk gingen, stroomden er naar toe. Alle missen van die zondag zaten propvol, met nog luisteraars buiten, waarvoor geen plaats meer was.
Ik zeg niet dat je van de kerk een theater moet maken, maar in deze tijd van TV en Internet dient de geestelijkeheid de mensen toch wat meer te bieden.

Op de lagere school zat er een jongen naast mij, die later priester wilde worden. Meisjes interesseerden hem niet en hij had ook nog nooit een meisje gekust. Natuurlijk is dat niet erg. Maar als later, als priester of geestelijke je geconfronteerd wordt met een man, die zegt: *Ik houd van mijn vrouw, maar ook van mijn buurvrouw*, dan kun je wel zeggen, *tuttut, dat mag niet*, maar dat lost het probleem niet op.
Zeker met de hedendaagse problemen dienen geestelijken van goed hout gesneden te zijn, zeer bekwaam in psychologie en bemiddeling en wereldwijsheid.
Vroeger was de burgemeester, de notaris, de koddebeier, en mijnheer pastoor of de dominee de notabelen van het dorp, waarnaar toch geluisterd werd.
Het is mijn mening, dat geestelijken meer bij het dagelijkse leven, zoals in het onderwijs, betrokken dienen te worden. Alleen al om de jeugd een positief gedachtengoed bij te brengen.
Het tegenovergestelde wordt bereikt door zg. haat-immans, die jonge mannen tot extremisme overhalen.

Men zal mij wel weer een irritante kwal vinden, maar zo denk ik er over.

Naschrift:
Het grootste Moslimland ter wereld is Indonesie, het voormalige Nederlands-Indië.
Ik kan niet anders vaststellen, dan dat personen daarvandaan zich hier naadloos hebben geintegreerd en voor een multiculturele samenleving hebben gezorgd. Dat de Indische keuken nu grotendeels is vervangen door de Chinese, neemt daar niets vanaf.

Als je in Antalya rondkijkt is het opvallende dat daar ze weinig hoofddoekjes rondwandelen. Het lijkt wel alsof die allemaal in Nederland zijn geconcentreerd.
Ik weet niet hoe anderen dat ervaren, maar ik vind er iets provocerend van uit gaan, vooral wanneer zij de straat oversteken, zo van *durf me eens aan te rijden!*
In Antwerpen zijn het de orthodoxe Joden, de Labanowitschen, die zich provocerend opstellen, vooral bijvoorbeeld bij de kassa's van de Delhaize.
Maar de normale Joden hebben zich ook naadloos in onze samenleving genesteld, zij het dat zij toch vaker uitblinken in cultuur, muziek etc.
Heel leerzaam vind ik het boek van Kishore Mahbunani *The New Asian Hemisphere* of de nederlandse versie *De Eeuw van Azië*, waarin hij fijntjes laat zien dat bijvoorbeeld in India zoveel verschillende religie's goed met elkaar overweg kunnen, en samen een groot geheel vormen (Zie Literatuur).

 

14-09-2011 Barrie Trower interview

Volgende YouTube films van een interview met Barrie Trower uit November 2010:

BarrieTrower1of11.flv  

BarrieTrower2of11.flv 
 
BarrieTrower3of11.flv
  

BarrieTrower4of11.flv

BarrieTrower5of11.flv

BarrieTrower6of11.flv

BarrieTrower7of11.flv

BarrieTrower8of11.flv

BarrieTrower9of11.flv

BarrieTrower10of11.flv

BarrieTrower11of11.flv

Merk op dat hij stelt:

- hoogfrequente straling gebruikt als wapen

- 8.300 overheidsstudies vanaf 1971

- sophisticated weapons, bij de amerikanen als de russen

- low level microwaves

- veroorzakend beschadiging van het immuun systeem (waar heb ik dat nog al eens gehoord?)

- gevolgd door neurologische aandoeningen

- beschadigingen aan de hersenen

- etc.

Low level wil zeggen vèr onder de *heilige* grenswaarden.

Er wwordt een rapport (T-Mobile) aangehaald, waaruit zou blijken dat *micro waves can trigger the cancer promoting initiators in the body*. (bekend?)

Micro waves versnellen de hersenactiviteiten, waardoor slapeloosheid optreedt. Daardoor worden kinderen depressief en suicidaal.

Enfin, beluister het zelf maar.
Het Kennisplatform EMV zou Barrie Trower eens mogen uitnodigen voor een discussie.
Volgens zijn zeggen doet hij dat kosteloos.
Maar ja, onze *wetenschappers* willen zich niet branden aan water, en zeker niet willen luisteren naar een specialist op dit gebied.
Stel je voor, hun heilige huisjes omver geblazen!

Als Blockbuster omtrent de ICNIRP:

BarrieTrower12.flv

 

11-09-2011 SAR waarde

In Belgie wil men verplicht gaan stellen dat de SAR waarde van een mobieltje in de winkels en in de reclame vermeld dienen te worden.

Uit deze maatregel blijkt weer eens dat die politiekers helemaal geen verstand hebben van deze materie.

Het is klinkklare onzin.

In de eerste plaats is er een groot verschil tussen SAR waarden in Europa en in Amerika.
In de tweede plaats is de SAR, de Specific Absorption Rate een onnozele proef, die van geen kanten deugt. Weliswaar worden de grenswaarden daaruit afgeleid, maar de deugen ook niet. Maar de SAR doet helemaal geen uitspraak over biologische effecten.

Natuurlijk is het wel een vergelijkingsmaatstaf tussen mobieltjes onderling, maar het zegt niets over de biologisch relevante stralingswaarde, en daar gaat het uiteindelijk om.
Het gaat ook niet over de tijd dat je een mobieltje gebruikt, want de SAR gaat over een bepaalde tijdseenheid.

Maar het kernpunt is, dat een mobieltje met een lage SAR bij gebruik een hogere stralinmgswaaarde afgeeft dan een mobieltje met een hogere SAR, omdat die laatste het vermogen automatisch meer terugregelt dan de eerste.

Dus die SAR regels op mobieltjes zeggen weinig.

Lees de analyse van ene W. Kuhn:
SAR-Kritik/sar-kritik.html

14-06-2011 Meters

Om hoogfrequente straling te meten zijn er nog al wat merken en types op de markt.
Op: Pagina12a.html heb ik daar iets over weergegeven.

Zoals ik reeds mededeelde kunnen de gemeten waarden sterk uiteenlopen tussen diverse verschillende meters , van wel 6 tot 3.000 µW/m² ofwel 0,048 V/m en 1,063 V/m. Bij eenzelfde bron wel te verstaan.
Bedenk ook, dat met dergelijke breedbandmeters gemeten waarden (Spitzenwerte) niet vergeleken kunnen / mogen worden met RMS gemeten waarden, zoals de overheden meten.

Persoonlijk vind ik belangrijk, dat een breedbandmeter ook een demodulatie dient te hebben, omdat men dan aan de hand van het te horen geluid enigszins kan bepalen wat voor een soort signaal men gemeten heeft.
Men kan dan een onderscheid maken tussen GSM, UMTS, DECT, WLan, etc.
Het lijkt een goede koop, maar het is mijn mening, dat een Gigahertz HF32D geen goede meter is, omdat deze geen demodulatie heeft, en dus geen geluid kan voortbrengen. Je weet daarbij dus niet of je bv. een zendmast of een DECT hebt gemeten. Zelfs het huren van een dergelijke meter heeft dan weinig zin.

 

Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.

en op www.beperkdestraling.org voor vlaams nieuws

04-09-2011: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html

Het voorlaatste staat op Pagina11h.html

09-10-2010 Belgische Hoge Gezondheidsraad

In Nederland geeft de Gezondheidsraad haar adviezen m.b.t. straling gebaseerd op enkel literatuurstudies.
Daar zij zelf geen onderzoeken plegen, zijn en blijven het schriftgeleerden. Daar zij de mening zijn toegedaan, dat zij beter dan ieder ander in de hele wereld kunnen lezen zijn het tevens Farizeeërs.

De nederlandse Gezondheidsraad blijft erbij om hogere grenswaarden te blijven adviseren, dan die welke de ICNIRP heeft aanbevolen, en welke de meeste landen aanhouden, zo ook de nederlandse overheid.

In België is dat anders. Daar heeft de belgische Hoge Gezondheidsraad andere aanbevelingen gedaan.
Zij lezen dezelfde geschriften als in Nederland (want er zijn gewoon geen andere), maar beschikken ook over eigen onderzoeken.

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar motivatie voor lagere grenswaarden als volgt omschreven in 2005:

Gelet op het feit dat het koninklijk besluit specifiek met gezondheid te maken heeft en gelet op de bestaande onzekerheden zowel m.b.t. mogelijke a-thermische (of niet thermische) effecten, als m.b.t. medische implantaten die de ICNIRP norm buiten beschouwing laat, meent de Raad evenwel, dat het opportuun is in het kader van het voorzorgsprincipe, een grotere veiligheidsmarge aan te nemen dan deze die door de ICNIRP richtlijn wordt gehanteerd. De Raad adviseert daarom een factor 200 in vermogensdichtheid t.o.v. de ICNIRP richtlijn aan te nemen, rekening houdend met de huidige wetenschappelijke kennis en technologie (wat voor 900 MHz met een norm van 0,024 W/m² of 3 V/m overeenkomt daar waar de ICNIRP richtlijn met een norm van 4,7 W/m² of 42 V/m overeenkomt. De maximum SAR (Specific Absorption Rate) voor het ganse lichaam zou dan 0,0004 W/kg moeten zijn in plaats van 0,02 W/kg. De vermogensdichtheden S in W/m² zouden derhalve een factor 50 lager moeten zijn dan de in het voorstel vermelde waarden. Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumentatie:

a. Beneden 4,7 W/m² tot ongeveer 0,024 W/m² of 3 V/m worden in de wetenschappelijke literatuur biologische effecten beschreven (weliswaar niet steeds bevestigd of naar menselijke gezondheid gerelateerd).

b. 3 V/m is een Europese norm voor elektromagnetische compatibiliteit en geeft derhalve bijkomende bescherming aan personen met medische implantaten.

c. 3 V/m geeft technische voordelen m.b.t. metingen en controle.

d. Metingen die werden uitgevoerd door leden van de Raad zowel als door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) en ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) tonen dat deze norm geen technische en economische problemen geeft, tenminste wat de huidige antennes van mobiele telefonie betreft.

e. Een dergelijke norm vangt onzekerheden op voor blootstelling van mogelijk genetisch gevoelige en zwakke individuen (o.a. kinderen en foetussen)

f. De toepassing van het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe in het kader van het voorzorgsprincipe.

Er was al eerder een advies van oktober 2000, en een koninklijk besluit van april 2001.
De overheid had toen een grenswaarde van 20,6 V/m uitgevaardigd.
En de Vlaamse overheid heeft nu de grenswaarden in Vlaanderen op 3V/m per GSM900 Antenne en een cumulatieve grenswaarde voor alle GSM900 antennes van 20,6 V/m uitgevaardigd, wat alleen nog door de Raad van State geverifieerd dient te worden.

Duidelijk blijkt, dat de Belgen de kleine lettertjes beter verstaan dan de hollandse schriftgeleerden.

Ook duidelijk blijkt hier een medeleven met zwakkeren in de samenleving; dat is wat bij de nederlandse Gezondheidsraad volkomen ontbreekt.

 

02-02-2011 Montagnier en homeopathie

Wat velen met mij allang wisten is nu wetenschappelijk bewezen!

Dr. Luc Montagnier, de franse viroloog die in 2008 de Nobel Prize won voor zijn ontdekking van het AIDS virus, heeft de wetenschappelijke wereld verrast met zijn zware ondersteuning voor homeopathie.

Inderaad, water is een medium dat informatie, cq. frequenties heel lang kan vasthouden en onthouden.

Enfin, hier volgt een artikel over Montagnier.

20-04-2011 Eigen onderzoekspunten

Mijn momentele aandachtspunten zijn:

1. Wie is er elektrosensitief, en op welke manier kan men de gevoeligheid verminderen
....(daar zijn redenen voor, en die kan men aanpakken)
2. Wat is het eigenlijk waar elektrosensitieven op reageren
....(dat is heel anders dan menigeen denkt)
3. Het sprookje van de dosis/response bij elektrosensitieven
....(bij echte elektrosensitieven geldt dat helemaal niet)
4. Magnetische velden, elektrische velden en frequenties
....(bepaalde *indringende* frequenties zijn normaal gesproken onbekend)
5. Waarom Stetzer fiters en de Stetzer meter ontoereikend zijn
....(ze zijn veel te beperkt, en meer helpt hier helemaal niet)
6. Dirty power, en hoe die goed te kunnen meten
7. Dirty air, hoe te detecteren en te meten
8. Praktijkgevallen
9. Oplossingen, waarvan rechts één voorbeeld

Ja, de meetapparatuur wordt steeds beter, en wat er binnenkort
aan gaat komen maakt het nog veel interessanter en opent hele
nieuwe mogelijkheden.
Dat is ook nodig want de overheid is bezig het hele frequentie
spectrum dicht te timmeren.
Denk maar aan de 450 MHz band, het LTE op 800, 900, 1800,
2000 en 2560 MHz.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)


22-09-2010 Officiële zwendel met metingen

Breedband meters zijn best leuke meters en kunnen goed het een en ander weergeven.
Echter, bepaalde beweringen en aannames kloppen niet.

Zowel door het Antennebureau als het belgische BIPT wordt aangenomen, dat dergelijke meters ALLE signalen binnen het meetbereik van de meter, en uiteraard de antenne, en dus binnen een groot frequentiebereik, kunnen meten.
En dat de meter de som van al die signalen weergeeft.
En dat is pertinent niet juist.

Hierover heb ik wat gepubliceerd:
in het duits: http://www.hetbitje.nl/bitjeD20109h.pdf + bitjeD201011p.pdf
in het engels: http://www.hetbitje.nl/bitjeE20109e.pdf + bitje E201011p.pdf
Naast de hier aangehaalde metingen hebben wij ook nog metingen laten verrichten bij 1kHz, 100 kHz,
11 MHz en 80 MHz bandbreedte.

Het komt er op neer, dat een breedband meter enkel het sterkste signaal kan meten, en op het display daar de waarde van aangeeft.
Alle andere in het meetbereik bevindende signalen kunnen dus NIET meegemeten worden, en zeker niet bij elkaar *gesommeerd* worden, zoals nu gesuggereerd wordt.
.
Stel, men heeft een signaal van 1,47 V/m (ofwel 5732 uW/m2).
Wanneer dat het enige signaal is, klopt die 1,47 V/m als aanwezige veldsterkte.
Maar mochten zich er nog andere signalen bevinden, bijvoorbeeld 9 andere signalen van bv. 1,40 V/m (ofwel 5199 uW/m²), dan wordt dat 46.791 uW/m², ofwel 4,2 V/m.
Tesamen met het gemeten signaal wordt dat 52.523 uW/m², ofwel 4,45 V/m.
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Door Agentschap Telecom, evenals het belgische BIPT wordt veelal een Wandel&Goltermann of Narda EMR-300 gebruikt, welke een breedbandmeter is.
(De Narda SRM-3000 is wel een selektieve meter, maar wordt weinig gebruikt.)
Bij gewone breedband meters hoort vaak een logarithmisch periodische meetantenne.
Daarmee is het mogelijk om door het richten van de meetantenne, zendmasten te *peilen*.
De openingshoek van dergelijke antennes kunnen groter of kleiner zijn, maar men kan zo verschillende elektrosmog bronnen peilen.
Als het een goede breedbandmeter is, kan men via de audio uitgang horen wat voor soort signaal men te pakken heeft (alleen is die van GSM900 en GSM1800 hetzelfde).
Op mijn website onder Info staan zo een aantal opgenomen modulaties als geluidsfragmenten te beluisteren.
Naast de bovengenoemde antennes zijn er ook omnidirectionele meetantennes.
De Narda EMR-300 gebruikt ook vaak een dergelijke antenne.
Deze antenne meet enkel rondom, en kan dus NIET op een bron gericht worden.
Derhalve is het onmogelijk om te kunnen bepalen welk soort bron men aan het meten is.

In Vlaanderen zijn nu nieuwe grenswaarden van kracht.
Voor GSM900 is dat 3 V/m per antenne.
(Er speelt hier veel meer dan het publiek wordt wijsgemaakt, zie 15-07-2010 Compilatie Belgie onder Nieuws op mijn website. Het wordt voorgesteld alsof er in Belgie maar één soort straling is, nl. de GSM900, en men zwijgt over de andere signalen.)
Dat impliceert dat het BIPT een GSM900 zendantenne moet opsporen, wat zij met een omnidirectionele antenne niet kan, en enkel en alleen die betreffende GSM900 zendantenne dient te meten.
Nu doet men of dat wel gebeurd is, maar niemand weet welke het sterkste signaal was. Dat zou best een Wimax of een DVB-T signnaal kunnen zijn, of een DECT.
(Op bepaalde plaatsen meet ik tegenwoordig al hogere stralingshoeveelheden van DVB-T dan van GSM/UMTS.)
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Dat de BIPT er helemaal een potje van maakt blijkt uit hun rapportages.
Zij stellen meetwaardes voor van 0,47 of 0,38 V/m (586 en 383 uW/m²).
De mimimale meetwaardes van de Narda apparatuur begint pas bij 0,80 V/m.
Hier wordt net zo geknoeid als destijds bij het TNO-Cofam onderzoek, waar men beweerde met een meetsonde, die kan meten van 3 V/m tot 300 V/m, waarden van < 1 V/m gemeten te hebben.

En deze waarden zijn dus enkel het sterkste signaal. Er kan dus best veel meer aan de hand zijn, maar dat wordt niet gemeten.
Navraag leert dat het BIPT wel degelijk meettoestellen heeft, die frequentieselektief kunnen meten, maar die laat men liggen.
Breedbandig is wel gemakkelijker en minder tijdrovend.

IK vind het schandalig dat de burgers wat op de mouw wordt gespeld, omdat men niet correct metingen verricht.

Het Antennebureau heeft vol trots bekendgemaakt, dat de veldsterktes in Nederland de afgelopen jaren nagenoeg niet hebben toegenomen.
Tja, als je knoeit met metingen is dat gemakkelijk te stellen.
Maar het is wel hardstikke fout.

Ik ben in kontakt met het LNE (de Vlaamse Overheid) die nu met het BIPT zoekt naar antwoorden, en tevens met het Antennebureau, welke ik verzocht heb opnieuw metingen te doen, maar dan wel juist en correct.

Het Antennebuerau verwijst ook naar de *experts* van het Kennisplatform EMV, die een publicatie Kennisbericht *Meten van elektrosmagnetische velden* heeft uitgebracht, maar dat bevat onjuistheden.
Specifiek het hoofdstuk over breedbandmeters is pertinent onjuist.
Wat gesteld wordt is technisch onmogelijk. Men kletst er vrolijk op los.

Toch stelt men: Voor het uitvoeren van een betrouwbare veldsterktemeting zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen.
Die gegarandeerde betrouwbaarheid stelt dus niets voor.

Kennelijk begeeft het Kennisplatform EMV zich op terreinen, waar haar kennis ontoereikend is, zoals meettechniek en elektrosensitiviteit.

Leuk is ook om te vermelden dat de woordvoerder van de Gezondheidsraad, dr. Eric van Rongen vindt dat mijn meetmethodes van twijfelachtige kwaliteit zijn, zoals hij schriftelijk aan derden mededeelde.
Ik stel dat hij daar niets van afweet, en kennelijk ook niet wat het Antennebureau uitspookt.
Toch kan men kennelijk toch nog wat van mij, als ongeletterde, leren.

Want dat we voor het lapje gehouden worden staat als een huis.
Ik weet alleen niet wat de beweegredenen zijn: Is het onkunde, onwetendheid, gemakzucht of opzet?

22-10-2010 *het bitje* November 2010

Er staat weer een nieuwe uitgave van *het bitje* online.
Ook deze keer enkel in het duits en engels, maar de prenten spreken weer voor zich.

10-04-2011 *Dirty air*

Het is niet voor de eerste maal dat ik geschreven heb, dat er zo weinig personen zijn die zich diepgaand in het fenomeen elektrosensitiviteit verdiept en begrepen hebben, en tot de conclusie gekomen zijn, dat veel elektrosensitieven zelfs op uiterst geringe velden helemaal uit hun dak kunnen gaan.

De *beterwetende* techneuten blijven volhouden dat men pas bij hoge veldsterktes wat kan merken, maar dat is volkomen fout. Het *dosis-response* principe geldt niet voor elektrosensitieven.

Dirty electricity verdeel ik in twee categoriën:
- dirty power wat zich in het electriciteitsnet bevindt, en wel op de fase.
- dirty air, dat zijn vuile frequenties die zich in de ruimte, in de lucht dus, bevinden.
Het zijn frequenties die zich eigenlijk tussen het laagfrequente en hoogfrequente gebied bevinden.
Vaak tussen 5 kHz en 15 MHz.

Herhaaldelijk kom ik bij elektrosensitieven, die het in en rond hun woning zwaar hebben en last hebben van elektrosmog.
Opmerkelijk is in een aantal gevallen, dat er van hoogfrequente straling praktisch nauwelijks sprake is.
Zelfs zijn er gevallen waar de elektrische stroom helemaal is uitgeschakeld, maar men zich toch beroerd voelt. De fase- en de nulleider zijn dan weliswaar spanningsloos, maar de aardeleiding blijft dan wel nog aangesloten.
En vaak is het dan zo, dat er op de aardeleiding vervuilende frequenties zitten.

Hieronder een dergelijke spectrumanalyse.
De groene lijn is de sweep, de gele het gemiddelde van verschillende sweeps, en de rode vormen de maximale pieken.
Opmerkelijk is ook, dat het ene moment de sweepcurves boven de gele lijnen zitten en het volgende moment er ver onder. het schommelt dus ook nog eens.

Tja, dergelijke beelden tonen dan niet alleen de aardeleiding, maar ze zijn ook nog eens in de grond en lucht aanwezig. En als dat over een groter gebied aanwezig is, kunnen gevoelige elektrosensitieven maar één ding doen, en dat is verhuizen.
Alhoewel de sterkte van de velden niet zo hoog is, zijn ze toch zwaar genoeg om bij elektrosensitieven tot lichamelijke klachten te leiden.

Wanneer er spanning op het electriciteitsnet wordt gezet, blijken er daar vrijwel geen pieken aanwezig te zijn. Ook vrijwel geen in het bekende gebied tussen 5 kHz en 150 kHz.
Weet ook, dat voor vervuilende stroom in het elektrische leidingnet, de z.g. *dirty power*, de meter en filters van Stetzer slechts werken tot ca. 150 kHz. Onze Entech meter kan in de wandkontaktdozen tot ca. 800 kHz meten. De Bajog filters, via EMV-Newline, kunnen tot ca. 40 MHz filteren.
Lees de waarschuwing op: http://www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html

Buiten zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems, etc. zijn er kennelijk nog genoeg andere elektrosmog bronnen die een aantal mensen het leven zuur kunnen maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een spectrumanalyse gemeten aan een gasfornuis.
De frequenties komen hier binnen via de gasleiding, die zelfs op een andere plek geaard is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk punt is:

Ook al kun jij met een hoogfrequent meter, of een laagfrequent meter niets meten, met speciale meetapparatuur zijn er toch wel degelijk bepaalde storende signalen vast te stellen.

En als elektrosensitieven klagen, neem hun klachten dan toch maar serieus.

 

Naschrift 27-04-2011

Nieuwe gezichtspunten:

Elektrische velden kunnen energie in weefsel inbrengen.
Magnetische velden kunnen energie verwijderen.

Deze informatie komt van PIERS (Progress in Electromagnetic Research Symposium)

20-05-2011 Grenswaarde discussie

Ja, ik weet zeker dat men mij weer wil verketteren.

Er wordt geroepen: *De straling moet naar beneden, hij moet naar beneden*.

Maar niemand geeft eigenlijk aan tot hoever dat zou moeten.
Sommigen roepen wel het een en ander, maar dat slaat nergens op.
Weinigen hebben echter een reeel beeld voor ogen.

In Nederland worden de ICNIRP richtlijnen gehanteerd (waar men best van mag afwijken, zoals men in Belgie al lanegr heeft gedaan).
Die zijn voor Mobilfunk (want daar heb ik nog geen passende nederlnadse benaming voor) als volgt:
41 V/m, 58 en resp 61 V/m voor GSM900, GSM1800 en UMTS.,
ofwel 4,5 W/m², 9 en resp. 10 W/m².

De providers mogen daarom bij bijvoorbeeld GSM900 met maximaal 4.500.000 µW/m² *stralen*
Wettelijk gezien mogen ze dat.

Echter, in de praktijk hebben veel providers afgesproken dat zij een maximum van ca. 3 V/m ofwel het equivalent van 24.000 µW/m² als een maximum zullen proberen te handhaven.

(Tesamen met technici van Agentschap Telecom hebben wij vlak voor een antenne 30.000 µW/m² gemeten. Dat was wel een aantal jaren geleden.)

Uitgangspunt van de TNO-Cofam studie was een veldsterkte van 1 V/m BINNENSKAMERS, ofwel een stroomdichtheid van 2.600 µW/m² .

Op StopUMTS is nu een meetrapport van Sandalfon te zien, waar men op een singe lin Groningen een aantal bomen heeft gemeten op HF straling.
Dat is dus niet binnenskamers, maar in de openlucht. De hoogst gemeten waarde bleek 8.675 µW/m² te bedragen. De in het rapport gebruikte HF meter geeft doorgaans lagere waarden aan dan die van Gigahertz, die in de praktijk geweldig kunnen variëren (tussen 50 en 3.000 µW/m² onderling).
Dat is in feite slechts een derde van wat de providers proberen na te streven.
Sandalfon haalt ten onrechte de Bouwbiologische Richtlijnen erbij, maar die gelden slechts voor slaapvertrekken, en niet voor studeer/woonkamers, waar een 100-voudige waarde geldt.
Het is jammer dat Sandalfon heeft nagelaten op de mooie Google plaatjes tevens de betreffende zendmasten te positioneren, in relatie tot hun meetpunten.
Zo zijn er plekken met tussen grofweg 50-400 µW/m² en 400 en 1000 µW/m².

Zo zijn er bomen met 57 µW/m², die er beschadigd uitzien. Het Kennisplatform EMV zal wel verklaren dat zulks door *uitheemse wildplassers* veroorzaakt is, maar het roept wel vragen op.

Natuurlijk, iemand stelde vroeger eens 0 µW/m2 als veilige ondergrens, maar dat is niet meer haalbaar.
Ik wordt al als rariteit gezien, daar ik geen mobieltje of smartphone gebruik of bezit.
Het lijkt wel of iedereen niet meer zonder kan.
Bussen, treinen, restaurants, bars, hotels, stranden, scholen, ze worden allemaal dichtgespijkerd met elektrosmog zenders. Er is geen ontkomen meer aan.

Aanbevelingen van 0,6 V/m, ofwel 1.000 µW/m² brengen dan in feite ook geen soelaas.
(Elektrosensitieven kunnen al bij minder dan 0,02 V/m ofwel 1 µW/m² met lichamelijke klachten reageren)

M.a.w. tot hoever dient de HF straling dan teruggebracht te worden?
En dat al die *oorwarmers* en duimgymnasiasten* nog kunnen *genieten* van hun speeltje.

Weet ook, dat niet de hoogfrequente draaggolf zo gevaarlijk is, maar de zich daarop bevindende modulaties.
Zie ook nieuws van 10-04 en 20-04, waar kennelijk nog niemand over heeft nagedacht, en zich de konsequenties heeft gerealiseerd.

Het grote gevaar schuilt in een geheel andere hoek.

Er zijn ook ander manieren om de problematiek aan te pakken, bv. bij de zenders zelf met een radius van 3 km.

Naschrift:

Bij normale *gezonde* mensen begint er pas wat te knagen bij stralingshoeveelheden boven de 50.000-100.000 µW/m².

Bij veel zendmasten meet ik BINNENSKAMERS maximaal waarden van ca. 200 µW/m² per zendmast en soms op de zolder iets van ca. 450 µW/m² en dan breedbandig met *Spitzenwerte*..

Mij is ook gebleken, dat men elektrosensitief kan worden bij 200-2.000 µW/m², mits men een beschadigd immuunsysteem heeft.

Met andere woorden, bij de momentele stralingshoeveelheden van zendmasten lopen de normale *gezonde* mensen mijns inziens. weinig risico.
Echter, voor die personen welke een beschadigd immuunsysteem hebben, begint het risico dus al bij hoeveelheden van 200 µW/m².

Dus voor de zwakkeren in de samenleving is een hoeveelheid van 200 µW/m² BINNENSKAMERS dan in feite een gewenste grens (= 0,275 V/m).

Er kunnen een groot aantal redenen zijn voor een beschadigd immuunsysteem, zelfs zonder elektrosmog.

Ook al die angstmakerij over kanker dient men anders te bekijken:
Zendmasten veroorzaken geen kanker, want als dat zo zou zijn, zouden we inmiddels allemaal kanker moeten hebben, wat gelukkig niet het geval is.
Het is echter wel zo, dat velen een kankervirus in het lichaam hebben, dat misschien pas over 40-60 jaar tot ontplooing komt of zelfs nooit. Dat hangt ook weer met het immuunsysteem tesamen.
Wel is het zo, dat elektrosmog een beginnende groei van kankercellen als een katalysator kan aanjagen tot versnelde groei.
Er wordt ons verteld, dat de incubatietijd voor kanker zo'n 10-20 jaar is. Dat is niet correct.
Samuel Milham stelt als epidemioloog in zijn boek *Dirty Electricity* dat hij uitbarstingen van kanker door dirty electricity op termijnen van twee tot drie jaar heeft waargenomen.
Dat moet men maar eens over de tong laten gaan, zoals de duitsers zeggen.

Ik zie het zo: Dat er momenteel een groei in kankergevallen is, ligt aan het feit dat deze personen sowieso door allerlei oorzaken uitbarstingen van kanker zouden krijgen; alleen door de elektrosmog nu zeer versneld.

Ik noem bewust steeds de term elektrosmog, en niet zendmasten, want die vormen slechts een gedeelte van deze grote uitgebreide familie.
Onderschat niet de mobieltjes, de DECT telefoon, het draadloze modem/router en de vele magneetvelden.

PS. De hoeveelheid zwakkeren in de samenleving is veel groter dan menigeen denkt.
Vele *sterke* kerels in de kracht van hun leven vallen ineens om. Zomaar.

Naschrift 21-05:

In een schrijven aan de Groningse raadsleden hanteert de woordvoerder van Sandalfon minimale stralingswaarden voor mobieltjes, waarbij deze nog zouden werken, nl. resp. 0,001 en 0,0001 µW/m² voor GSM resp. UMTS.
Mij is echter een bedrag van 0,02 µW/m² voor GSM bekend.
Aangezien UMTS zenders slechts veel kortere afstanden kunnen overbruggen dan GSM, lijkt mij de opgegeven waarde voor UMTS zeer onwaarschijnlijk. Een UMTS mobieltje begint weliswaar bij het inbellen met een lager vermogen, maar bouwt dat toch stapsgewijs behoorlijk op, en heeft *kracht* nodig, zeker bij nauwkeurige data-overdracht.

Zeker wanneer men met overheden in de clinch wil gaan, dient men zich van juiste feiten te bedienen.
Het verwarren van fact & fiction doet de zaak daarbij geen goed.

En ik heb moeten vaststellen dat een aantal personen feiten uit hun verband rukken en met fictie proberen mensen bang te maken.
Zeker, men kan proberen raadsleden bang te maken, maar die weten van toeten noch blazen, en zeker niets van deze ingewikkelde materie. Zij zullen daarom bij officiele instanties navraag doen, en als die dan stellen *flauwekul*, is het pleit verloren.
Waarschuwen met juiste feiten is iets anders dan bang maken met fictie.
Er zijn nog steeds lieden die proberen het wiel opnieuw uit te vinden, en zich niet verdiepen in de materie.

Tenslotte nog dit: Het Antennebureau heeft eens verklaard dat het technisch niet mogelijk zou zijn om in Nederland de grenswaarden te verlagen.
Moeten ze toch echt eens dringend op bezoek gaan bij onze zuiderburen, die voor GSM900 in plaats van 41 V/m slechts 3 V/m als grenswaarde hanteren, en waar iedereen naar hartelust kan telefoneren of zijn/haar *slimme* mobieltje kan laten internetten.
Technisch niet haalbaar? Onzin, flauwekul, zoals meerdere uitspraken van het Antennebureau, de voorvechter van de providers.

2e Naschrift 29-05:

Wat in de hele discussie over grenswaarden ontbreekt is een grenswaarde voor mobieltjes.
De gebruikte SAR waarde is op zich al een onding.
Niemand roept echter dat deze *krengen* ook qua straling naar beneden gebracht dienen te worden.
Merk ook op, dat gevonden kankers niet betrekking hebben op zendmasten, maar op mobieltjes.
Naast mobieltjes dienen daarbij ook DECT telefoons en draadloze (Wifi) modems/routers betrokken te worden.

21-05-2011 NFP-57

Op 20 Mei was er in Bern een haastjerepje presentatie omtrent de NPF57,
de Nationalen Forschungsprogramm NFP-57 – Nichtionisierende Strahlung, Umwelt und Gesundheit.

Zie verslag: www.gigaherz.ch/1720/

Curieus is dat het NPF weigert om 42 studies uit de 11 projecten vrij te geven. Ook worden ze niet op hun website geplaatst, maar gedurende de komende 3 jaren in verschillende tijdschriften gepubliceerd.

Afgezien daarvan bleek echter:
-dass durch den Einfluss der EM-Strahlung die DNA-Synthese (Reproduktion) beeinträchtigt wird,

-dass EM-Strahlung doppelt so tief in die Schädel von Kindern eindringt wie bei Erwachsenen,

-dass Veränderungen der Hirnströme im Schlaf nach dem Telefonieren auftreten,

-dass es bei der Belastung verschiedener Kopfregionen sehr stark auf den Typ des Handys ankommt,

-dass auch in der Schweiz „Nicht-Thermische“ Effekte der Mobilfunkstrahlung bestätigt wurden –
und mithin die auf der alleinigen Vermeidung von thermischen Effekten beruhenden alten Grenzwerte aus wissenschaftlicher Sicht revidiert werden müssten.

Dr. Jürg Baumann stelde:
dass nichtthermische Effekte hochfrequenter elektromagnetischer Felder jetzt nicht mehr abstreitbar wären und dass biologische Effekte noch Stunden nach der Exposition feststellbar seien.

Ben benieuwd wat ons Kennisplatform EMV daarover te melden heeft.
De NPF heeft 5 miljoen SF gekost.
Wordt het niet eens tijd dat Nederland ook eens wat onderzoek gaat doen.

Ik bedoel zelf, in eigen land.
Maar dan wel van tevoren afspreken dat ALLE resultaten openbaar worden.
We kennen allemaal nog dat gesjoemel van dat zwitserse ETH onderzoek.

 

30-05-2011 Schauvliege

Op deredactie.be kan men lezen dat Vlaams minister van Leefmilieu verklaard heeft, dat iedere burger een aanvraag kan indienen om thuis een stralingsmeting uit te voeren.

“In de praktijk komt dan een meettechnicus van het BIPT bij u thuis langs om via gespecialiseerde apparatuur de gemiddelde straling te meten”, zegt Schauvliege. Zo’n toestel meet volgens de minister de cumulatieve straling van gsm-masten, draadloos internet en ook van de signalen die hulpdiensten uitzenden. “Op die manier krijg je een objectief rapport.”

En hier gaat Schauvliege in de fout. De Duitsers noemen dat: *Vorspiegelung unter falsche Tatsachen*.
Minister Schauvliege maakt de mensen wat wijs en draait ze een rad voor de ogen. Gewoon bedrog.

De meettechnici van de BIPT hebben namelijk de opdracht om eerst met een breedbandmeter te meten.
Is die meetwaarde onder de 3 V/m, dan kan de benodigde spectrumanalyser onuitgepakt in de auto blijven.

 

En zoals ik reeds eerder heb aangetoond, bewezen en gepubliceerd (*het bitje* November 2010) kunnen breedbandmeters technisch niet verschillende GEPULSTE signalen bij elkaar sommeren.
Zij meten slechts één signaal, namelijk enkel het sterkste.

Van cumulatieve stralingsmeting is dus daarbij geen enkele sprake. Dat te beweren is volksverlakkerij.

De BIPT heeft weliswaar proeven gedaan in een labo, met een GSM900 en een GSM1800 signaal, maar gewerkt met een CW generator.
Daarmee worden enkel ONGEPULSTE signalen opgewekt, echter niet GEPULSTE.
Ongepulste signalen kan men *sommeren* maar het probleem zit hem in het gepulst zijn.
En meerdere gepulste signalen kan men alleen goed meten met een spectrumanalyser.
Het zijn juist de modulaties die biologisch zo relevant zijn.

Als men een bibliotheek of een klas met leerlingen wil meten, en men wil dat eerlijk en objectief doen, kan dat alleen en uitsluitend maar met een spectrumanalyser.
Alleen daarmee kunnen alle afzonderlijke pieken van de signalen gemerkt en volgens ICNIRP worden *gesommeerd*.

Bovenop de breedbandmeter wordt een omnidirectionele of isotrope antenne geplaatst. Die meet rondom de antenne, maar kan dus niet gericht als peil-antenne gebruikt worden. Daarmee kan men dus ook de richting een stralingsbron niet bepalen. Men kan evenzogoed de DECT van de buren meten.

Dit is allemaal lang en breed bij het Kabinet van minister Schauvliege bekend.

Overigens geldt voor Wifi in VLaanderen niet 3V/m, maar 4,34 V/m. Per antenne, wel te verstaan.
In afwijking van wat in het Brusselse Gewest geldt, heeft Schauvliege de cumulatieve norm ingevoerd.
Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld voor 20 Wifi antennes de cumulatieve grenswaarde 30,7 V/m bedraagt.
Feitelijk geldt dat ook al bij twee wifi antennes.

Één wifi antenne mag max 4,34 V/m stralen, maar twee wifi antennes maximaal 30,7 V/m.
Ja, zo krom is die politieke wetgeving van Schauvliege.

Daar hoor ik de Belgische *Protestanten* niet over roepen.
Nu ja, roepen is er niet bij. Het is meer fluisteren.

Volgens deredactie.be was bij dat feest in Genk was ook de coördinator van de organisatie “Stralingsarm Vlaanderen” aanwezig, die van bovenstaande ook goed op de hoogte is. Enfin, verder geen commentaar.
Kennelijk is na een vliegende start, de vaart er bij de belgische *protestanten* enigszins uit.

Voor mij staat in ieder geval vast: Dat wat men in Genk gemeten heeft is onzin.

09-06-2011 Boek

Het vorige maand aangekondigde boek *Elektrostress en Gezondheid* van
Michiel Haas en Henk Wever is nu eindelijk verkrijgbaar, ook bij de boekhandel.
Iedere zelfrespecterende boekhandel zou het op de plank moeten hebben staan.

Zie: Literatuurlijst.

Let wel, dit is de derde druk, en bevat veel nieuwe aanvullingen.
(De eerste, uitverkochte druk is bij Bol.com tweedehands veel geld waard!)

12-06-2011 RMS

Er is een groot verschil tussen meetwaaarden.
Afgezien van het feit dat breedbandmeters onderling ook nogal grote meetverschillen kunnen opleveren, d.w.z. tussen de ene meter en de andere, is het zo, dat er principieel een groot verschil bestaat tussen officiële meetwaarden en die van partikuliere breedbandmeters.

Biologisch relevant zijn de hoogte van de pieken bij de te meten signalen.
Daarom worden bij partikuliere breedbandmeters meestal *Spitzenwerte* ingesteld, om de hoogste belasting te kunnen vaststellen. Hier worden de toppen van de pieken vastgehouden, ongeacht wat er tussen die pieken gebeurt.

Bij officiële metingen conform de richtlijnen van de ICNIRP is dat niet het geval. Dan wordt er RMS gemeten. RMS (Root Mean Square) wil zeggen het gemiddelde van een aantal samples wordt bepaald, dwz. berekend. Maar daar blijft het niet bij. Men berekend het ook nog eens over een periode van 6 minuten. Dus het gemiddelde van het gemiddelde.

Hieronder een aanschouwelijke duitse uitleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemerkt zij, dat de door officiële meetinstanties gebruikte breedbandmeters veelal ook enkel RMS meten.
Men dient zich daarom goed te realiseren, dat dergelijke meetwaardes dus aanmerkelijk lager liggen dan die welke met een partikuliere breedbandmeter gemeten worden.

Het is daarom zeer verwonderlijk dat StralingsArmVlaanderen (SAV) de Vlamingen blijft oproepen een (weliswaar gratis) meting door de BIPT te laten uitvoeren. Men kan van tevoren weten, dat dergelijke metingen slechts een waarde van vaak onder de 1 V/m opleveren, terwijl een breedbandmeter veel meer kan aangeven.
Het kwalijke is hierbij, dat de BIPT met hun omnidirectionele antenne niet eens kan meten wat voor soort signaal (GSM/UMTS/Wimax/DECT/WLan etc.) men gemeten heeft, en de burgers zo met deze fratsen probeert wijs te maken, dat alles in orde is.
De nodige spectrumanalyser blijft onuitgepakt in de *voiture*.

Agentschap Telecom in Nederland gebruikt weliswaar ook een omnidirectionele breedbandmeter, maar daarbij ook wel degelijk een spectrumanalyser.
(En sinds September 2010 neemt men nu ook meerdere pieken in het spectrogram bij de berekeling van de totale belasting.)

Tja, als men bezwaren uit, dient men zich van de juiste terminologie en argumenten te bezigen.
In de kranten kon men lezen, dat bij de officiële meting in de bibliotheek te Genk j.l. er een waarde gemeten was van 0,8 V/m. De woordvoerder van SAV drong er bij de minister op aan om een waarde van 0,6 V/m te willen toepassen.
Als men dat zo leest lijkt het op *mierenneuken*, maar dat is het toch niet.
Bedoeld was om de 3 V/m (voor GSM900) terug te brengen naar 0,6 V/m.
En dat is RMS, d.w.z. qua *Spitzenwert* is er dan toch nog veel meer straling.
Enfin ik verwijs nog maar eens naar 20-05-2001 Grenswaarde discussie.

Men had de minister kunnen voorhouden dat één GSM900 maximaal 3 V/m mag zenden, maar bij twee GSM900 zenders ineens de cumulatieve norm geldt van 20,6 V/m voor die twee tesamen.

Trouwens de Vlamingen hebben weinig te vertellen in Brussel. Daar voert een 'ollandse de boventoon.
SAV mag dan bezwaren hebben tegen een 4e operator en de veilingen van 4G of LTE, de kaarten liggen toch anders.

Het hele frequentiespectrum wordt dichtgetimmerd:

Nach den Plänen der Kommission müssten die EU-Länder bis 1. Januar 2013 das 800-MHz- Frequenzband für die harmonisierte Nutzung von drahtlosen Breitbanddiensten verfügbar machen.
Nach 2013 wollen die EU-Abgeordneten dann eine noch kühnere EU: die Nutzung des 1,5-GHz-Bandes (1452–1492 MHz) und des 2,3-GHz-Bandes (2300–2400 MHz) sollte für drahtlose Breitbanddienste ermöglicht werden, während das Spektrum für den Mobilfunkdatenverkehr bis 2015 mindestens 1200 MHz erreichen sollte. Ferner sollte die Kommission technologische Entwicklungen überwachen. Auch die Wirksamkeit der Frequenzbänder, um zu bewerten, ob Maßnahmen zur Harmonisierung zusätzlicher Frequenzbänder, beispielsweise des 700-MHz-Bands (694–790 MHz), für neue User und Dienste erforderlich sind, sollte überwacht werden.

http://www.europarl.europa.eu/

Ik kan mij nog de tijd herinneren dat StralingsArmNederland (SAN) zich ook druk maakte tegen de veiling van de 2,6 GHZ band, maar daar lees ik tegenwoordig weinig meer over.

Nee, Neelie's wil wordt wet. En alle EU afgevaardigden hobbelen gretig achter haar aan, want zo blijven ze van hun *speeltje* verzekerd.
Een ding is wel beter: Vroeger moest een mobieltje tegen het oor gehouden worden om te kunnen luisteren, maar met de smartphones moet men er op kijken, dus wordt het niet meer tegen het hoofd gehouden.
Het is niet veel, maar toch een gradueel verschil.

Met de computermuis kun je RSI krijgen. Ik vraag me af hoe het met al die duimen staat, die die priegelige toetsjes moeten bedienen op de smartphones en mobieltjes.

Enne, al die lieden die denken goede punten te halen met BMW, zitten verkeerd.
Ik bedoel niet de auto, maar die toestand met de DECT's bij BMW. Daar is men al geruime tijd weer van afgestapt en is overgegaan op mobieltjes.
Ja, inderdaad, sommige websites en boeken zijn *out-of-date*, zelfs recente.

Er is veel informatie op Internet te vinden, maar dan moet je wel internationaal gaan.
In buitenlandse forums kom ik zelden iemand uit Nederland of Belgie tegen. Dat impliceert, dat zij ook niet over die informaties beschikken.
Er is een nieuwe website, een soort Quackwatch of Skepsis, die probeert om allerhande studies in een kwaad daglicht te stellen. Een grappige aanvulling voor bv. Kennisplatform EMV.
Alle instituten die stellen dat er niets aan de hand is worden geprezen, en wetenschappers die waarschuwen voor elektrosmog worden er verdoemd en onderuit gehaald.
Enfin, aanhangers van de *platte aarde*

Het is emfandhealth.com .
Zoals bij sommige films: Violent, not for children. Niet voor gevoelige personen onder de 18 jaar!

 

13-06-2011 Overpeinzing

Ik kom nog eens terug op wat ik op 20-05-2011 geschreven heb (grenswaarden).
Curieus is, dat naar aanleiding van mijn baanbrekende ontdekkingen, welke ik op 10-04 en 20-04 gemeld heb, er geen enkele vraag gekomen is. Van niemand. Ook de foto interesseerde niemand.
Met andere woorden, al diegenen, die met een meter rondlopen weten niet waar ze mee bezig zijn.
Alsof je met een koortsthermometer de temperatuur van frietvet wilt controleren.
Enfin, laat ze maar fröbelen met hun Stetzer filters.
Ik heb trouwens moeten vaststellen, dat het met HF breedbandmeters zeer slecht gesteld is.
Daar kunnen meetverschillen tussen diverse meters optreden tussen de 6 µW/m² en 3.000 µW/m², bij eenzelfde hoeveelheid straling op dezelfde plek.

Klaarblijkelijk blijft men liever klagen, en klaagverhalen verzamelen, alsof de symptomen nog niet genoeg bekend zijn.

Het is leuk en aardig, dat men probeert uit te vissen wanneer men kanker kan krijgen, zoals de veranderde visie van de IARC en de WHO, maar ik vind dat geheel overbodig in relatie tot elektrosensitiviteit.
Ik ben daarbij tot een vreemde conclusie gekomen:
Personen, die erin geslaagd zijn hun beschadigde immuunsysteem te repareren, hebben vastgesteld dat hun gevoeligheid voor elektrosmog aanmerkelijk is afgenomen.
Zo zijn ze voor 95% ongevoelig voor GSM/UMTS zendmasten, hoogspanningsleidingen en de meeste DECT telefoons, alsmede WLan en de meeste trafo's/opladers.
Met andere woorden, zij ervaren geen enkele lichamelijke reactie meer.

Toch is gebleken, dat zij voor enkele bepaalde elektrosmog bronnen wel een lichte reactie kunnen ervaren, zoals een bepaalde oplader, een ionen-generator, het pulsen van een Orchid basisstation (boven de 3 GHz), warmtemetertjes op de radiatoren, heel bepaalde zwakke DECT en WLan signalen, etc. Dat zijn allemaal heel uiterst zwakke bronnen, die toch een reactie kunnen geven.

Geen reactie bij een elektrische 230V veld van 700 V/m, waarbij ook een magnetisch veld aanwezig is, maar wel bij een elektrisch 29V veld van 300 V/m, zonder magnetisch veld.
Het curieuze is nu, dat sterke signalen geen uitwerking hebben, maar deze uiterst zwakke wel.

Onderzoeken naar elektrosensitiviteit dienen dus een geheel andere kant op te gaan en vanuit geheel nieuwe standpunten benaderd te worden.
Het zijn niet de elektrische-, noch de magnetische velden, maar bepaalde frequenties, die zich in het lage tot midden gebied bevinden.
Ik heb daar inmiddels wel een verklaring voor, maar wil me daar verder niet over uitlaten.
Het interesseert overigens toch niemand.

Mijn punt is eigenlijk, dat een grenswaarde discussie goed is voor 75% van de bevolking.
Maar wat er ook voor resultaat geboekt zal/kan worden, het is nog steeds veel en veel te hoog voor de reeds aanwezige elektrosensitieven.

Voor hen zouden er stralingsarme toevluchtsoorden gemaakt dienen te worden.
In plaats van dat het hele frequentiespectrum dichtgespijkerd gaat worden.

Waar blijven de *Groenen*?
Waar blijven de gristelijken? Met hun naastenliefde?
Waar blijven de socialisten?
Waar blijven de liberalen?
Dat hoopje politici in den Haag heeft geen interesse. Het is een groepje zakkenvullende baantjesjagers, die geen zier om hun lijdende medemens geeft.
Ja, in verkiezingstijd durft de een of ander wel eens een vraag te stellen, maar antwoorden, ho maar.
Ja, militairen naar het buitenland sturen, die daar niets te maken hebben, maar laat een aantal elektrosensitieven in eigen land gewoon verrekken. En de overheid lacht ze nog eens uit ook.

Naschrift 15-06-2011.

Paulus Jansen van de SP werpt zich ook op als deskundoloog.
Hij vindt dat hoogspanningsleidingen best kunnen, omdat de wetenschap, in casu Kennisplatform EMV dat vindt. Op mijn website kan hij de hele California Studie vinden (waarbij men zich afvroeg of nu het zaad van de vader of de vrucht van de moeder was aangetast), evenals de Henshaw studie, die een afstand van 400 meter aanbeveelt in verband met Corona deeltjes.
Ook Paulus Jansen ziet de schadelijkheid alleen maar, wanneer men direct dood omvalt. Daar dat niet geschiedt zou er dus volgens hem niets aan de hand zijn.
Enfin, voor milieuzaken moet je dus ook niet bij de SP zijn.
Paulus Jansen is dus klaarblijkelijk geen volksvertegenwoordiger, maar een industrie-vertegenwoordiger.

25-06-2011 Hoogspanningsleidingen

Er is momenteel weer het een en ander te doen over hoogspanningsleidingen.

Op Pagina12c.html had ik reeds wat relevante info geschreven. Daar staat ook de gehele California Studie. (De wetenschappers stelden zich de vraag of het nu het zaad van de vader of de vrucht van de moeder was, wleke aangetast was!)
Eveneens staat er de zg. Henshaw studie over de Corona effecten.

Het Voltage is niet zo belangrijk: Wel belangrijk is het Ampèrage welke door de kabels stroomt.

Het maakt veel uit, of de kabels alleen hangen of met z'n drietjes bij elkaar, ofwel dat de kabels getwijnd (verdrillt) zijn. Want dan zijn de magneetvelden geringer.

Wat techneuten ook mogen beweren, de magneetvelden kruipen ook door de stalen gebintes van de (oudere) hoogspanningsmasten, en door het beton in de grond. In de buurt van Weesp had ik al eens magneetvelden gemeten, ca. 250 meter vanaf zo'n mast, met een waarde van 250 nT in de groententuin van een boerengezin.

Het is mooi dat TenneT hun nieuwe Wintrack masten heeft ontwikkeld, die aanzienlijk minder straling zouden geven dan de reeds bestaande.

Maar het is veel beter om de kabels in de grond te leggen.

In Zwitserland is er dienaangaande een prachtige uitspraak van de rechtbank gekomen.

Unterdessen haben wir sogar in der Schweiz 11km 380kV Internationale Verbundleitung im Boden. Von Mendrisio nach Cagno. Nach dem Vorbild von Turbigo nach Rho in Oberitalien erstellt. Auch etwa 8km.

Seit dem Bundesgerichtsurteil 1C_398/2011 ist in der Schweiz im Hochspannungsleitungsbau nichts mehr wie es einmal war. Hier steht von einem 3-4mal geringeren Energieverlust als bei Freileitungen und von nur 1.6mal höheren Kosten. Jetzt haben sogar unsere industriefreundlichsten Bundesrichter begriffen, wie sie über Jahrzehnte angelogen wurden.
Ich bin zur Zeit mit meinen Leuten mit einer 30km langen 230kV-Leitung vor dem Bundes-Verwaltungsgericht. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer da bei dieser flotten Beweislage Recht bekommt. Denn was für 11km geht, geht auch für 30km. Und was für 30km geht, geht auch für 60.
Das Schweizerische Bundesgericht, als industriefreundlichster Gerichstshof Westeuropas bekannt, hat auf Grund von 3 Gutachten von Prof. Dr. Ing Brackelmann am 5.4.2011 (Bundesgerichtsurteil 1C_398/2011) die Verlustleistung von Boden-Kabeln als 3-4 mal geringer und die Preise als 1.6mal höher und die Ausfallsicherheit als 7 mal besser, als bei Freileitungen bestätigt.

Dus, het zwitserse gerecht heeft besloten dat kabels in de grond 3-4 maal minder stroomverlies hebben en de prijs slechts 1,6 maal duurder, en het uitvalpercentage 7 keer beter.

Voorts is het zo, dat rond hoogspanningsleidingen ook *dirty air* aanwezig is, zoals blijkt uit deze studie .

Hier een studie van het Ecolog Instituut.

Hier een over biologische effecten.

Hier een bericht over statische velden bij hoogspanningsleidingen

Tenslotte wil ik opmerken, dat calculaties, rekenmodellen, etc leuk en aardig zijn, maar ik zie liever echte metingen ter plaatse. En voor de leek; magneetvelden dient men met een 3D Tesla meter te meten.
Met een 1D Teslameter moet men de X-, Y-, en Z-as apart meten, deze waarden kwadrateren, dan optellen en uit de som de worteltrekken. Zonder een *zakjapanner* is dat vrij moeilijk. Met 3D is het richten en aflezen.

Zo zou een Wintrack mast er uit zien

04-07-2011 Zendmasten en antennes

Jaren geleden wilde de overheid dat we al die TV-antennes van het dak haalden, omdat zulks de omgeving zou ontsieren.
Maar dezelfde overheid laat nu wel toe dat het landschap ontsierd wordt door de vele antennes op daken en op hoge masten.

Hierboven een grafiek van het Antennebureau met een opgave van antennes t/m December 2010.
Zij geven nu op dat t/m Juni 2011 er totaal 23930 antennes zijn.
GSM900 - 9500, GSM1800 - 3861, UMTS - 10569 stuks.

Maar daarnaast zijn er ook nog andere antennes, zoals bv Wimax (3,5 GHz) en Wifi, wat men draadloze stadsnetwerken noemt. Plus het TETRA, ofwel C2000.

Natuurlijk zullen daar de nodige antennes voor het komende LTE bijkomen, waarmee men hier en daar al met proeven bezig is.

Het is mij onduidelijk waarom er een veiling van de 700-800 MHz band moet komen. Naar ik heb begrepen worden daar de oude analoge TV frequentiebanden voor in gebruik genomen. Men gaat dan tussen de nu in gebruik zijnde digitale TV kanalen zitten, het DVB-T, onder voorwaarde dat ze deze de TV kanalen niet zullen storen. In Duitsland zou het zo zijn, dat men voor gebruik van deze kanalen niet hoeft te betalen.

Aangezien DVB-T zenders in bepaalde plaatsen al kabel-TV kan storen, en men speciale afgeschermde kabeltjes in huis nodig heeft om kabel-TV te kunnen kijken, en ook gebleken is dat LTE op zijn beurt weer DVB-T zenders kan storen, kunnen we nog heel wat heisa verwachten.
gezien het feit dat LTE op zoveel verschillende frequentiebanden zal gaan uitzenden, zullen er ook daarvoor de nodige nieuwe antennes nodig zijn.

Grappig is dat het Antennebuerau ook folders van de GGD op haar site heeft staan.
Tja, de folder *GSM- en UMTS-antennes wat betekenen ze voor uw gezondheid* uitgegeven door GGD Nederland en Medische Milieukunde versterkingsproject toont duidelijk, dat de GGD niet weet waarover ze het hebben, of dat ze pertinent staan te liegen. Ik citeer:

Tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek geen verband aangetoond tussen de genoemde gezondheidsklachten en blootstelling aan GSM- of UMTS-velden. Een TNO-onderzoek in 2003 leek een verband aan te tonen tussen UMTS-velden en het ‘welbevinden’, maar de onderzoeksmethode was niet helemaal perfect. Bovendien is één onderzoek te weinig om er conclusies aan te kunnen verbinden. Daarom is in 2006 in Zwitserland vervolgonderzoek gedaan. Dit onderzoek was beter opgezet. Een van de conclusies: er zijn geen aanwijzingen dat GSM- en UMTS-velden bij blootstelling op korte termijn klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid of concentratieverlies.
Er bestaat nog geen onderzoek naar de gezondheidseffecten van GSM- en UMTS-antennes op de langere termijn. Dat komt doordat de techniek nog niet zo lang gebruikt wordt.
Wel zijn er onderzoeken gedaan naar effecten van andere bronnen van radiogolven.
Daaruit blijkt dat er geen verhoogde kans is op langetermijneffecten, zoals kanker.

Ik neem aan dat de hotemetoten medische milieukunde niet hebben meegekregen, dat in Zwitserland helemaal geen GSM is onderzocht; enkel UMTS.

Het TNO onderzoek was wel perfect (alleen was de GSM niet juist, maar de UMTS wel) en het zwitserse onderzoek was juist niet perfect, en nog wel zonder rapportage.

En op langetermijn is er juist wel degelijk verhoogde kans op kanker. Zie IARC/WHO.

Voorts stelt de GGD folder:

Sommige mensen wijten allerlei gezondheidsklachten aan een GSM- of UMTS-zendmast bij hen in de buurt. Dit geldt bijvoorbeeld voor hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies. Het ingewikkelde bij deze klachten is dat ze veel voorkomen en dat er vaak geen eenduidige oorzaak voor bestaat. Dat maakt het bijna ondoenlijk om rond één mast onderzoek te doen en een relatie te leggen met deze klachten. Bovendien is niet aangetoond dat klachten een relatie kunnen hebben met GSM- of UMTSantennes.
Verder heeft tot nu toe niemand aannemelijk kunnen maken hoe de radiogolven deze klachten zouden kunnen veroorzaken.

Ja, als de GGD steevast blijft weigeren om personen die gezondheidsklachten door elektrosmog ervaren te willen onderzoeken, kunnen ze dat mooi blijven stellen.

Een relatie hebben veel mensen zelf al gelegd: Elektrosmog bron weg, klachten minder.
Het is niet dat de GGD dom is. Ze willen gewoon niet. Botte domme onwil.
Eigenlijk is dat misdadig.
Als zij 's nachts kunnen slapen, zijn het gewetenloze figuren.

 

Hierboven een plattegrond van centrum Rotterdam (www.draadloosrotterdam.nl)

Draadloos breedband is buiten op straat beschikbaar zoals aangegeven op de kaart. De kwaliteit van de verbinding kan echter per specifieke locatie variëren door obstakels als gebouwen. Het netwerk is aangelegd voor ontvangst buitenshuis. Ontvangst binnenshuis zal niet of nauwelijks mogelijk zijn. Afgezien van storingen en calamiteiten is het netwerk 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.

Dataverkeer van gebruikers die zich van cel naar cel verplaatsen wordt naadloos tussen cellen overgedragen tot een verplaatsingssnelheid van 10 km/uur. Bij gebruik vanuit een voertuig is bij hogere snelheden (vanaf 50 à 60 km/uur) speciale apparatuur waaronder een buitenantenne vereist.

Schitterend hè? Nu kan iemand in de centrale zien, of de vuilcontainers vol zijn of niet, want dat zou gelinkt zijn.

Dus:
In Rotterdam, Groningen, Leiden, Zeeland (Domburg), Gent en de belgische kust kunnen we dus beter vermijden als de pest. Evenals het openbaar vervoer.
En de waanzin houdt niet op.

De waanzin houdt niet op!

 

05-07-2011 Rife frequentie therapie

Heden is er een historisch bericht gekomen over een doorbraak ontrent de behandeling van kanker met de Rife frequentie therapie (al sinds 1930 bekend).

Verschillende menselijke kanker cellen werden in vitro behandeld met een Rife-Bare machine.
De tests werden gedaan in 2009-2010 in een kanker instituut in Philadelphia.
De resultaten waren beter dan men gehoopt had, en de professionele kanker wetenschappers waren stomverbaasd.
Lees meer onderaan Pagina61.html onderaan.

 

11-07-2011 Literatuur

Aanbevolen boeken, zie Literatuur:

15-07-2011 Oproep voor vacanties

Vele elektrosensitieven willen ook wel eens op vacantie.
En stellen zich dan de vraag: Waarheen??

Daarom vraag ik eenieder mij mede te delen waar men goede ervaringen heeft opgedaan.
In eerste instantie dient het hotel, etc vrij van Wifi en DECT te zijn.
In tweede instantie dient de directe omgeving ook enigszins stralingsvrij te zijn.
Het maakt niet uit in welk land het is, of zelfs op een cruise, als het maar grotendeels elektrosmogvrij is.

Gelieve positieve ervaringen te mailen naar: info@milieuziektes.nl

De resultaten zal ik plaatsen op Pagina20.html en zo proberen een lijst samen te stellen, die iedereen kan raadplegen.

Uiteraard horen hier ook campings bij.
Of *Bed&Breakfast* gelegenheden.
Maakt niet uit in welk land, ook Nederland uiteraard.

 

18-07-2011 Klankbord Kennisplatform EMV

Nadat het Kennisplatform EMV en Gezondheid op haar eentje een Kennisbericht over elektrogevoeligheid naar buiten had gebracht stapten drie van de vier NGO's uit het Klankbord.
Hevig geschrokken werd geprobeerd de zaak weer te lijmen, en zodoende kwam men weer bijeen.

Op StopUMTS werd vorige week het verslag van de bijeenkomst dd. 3 Februari 2011 geplaatst.
Link: verslag_klankbordgroepbijeenkomst_kennisplatform_emv_van_3_februari_2011

Met interesse heb ik dat gelezen. Het is opvallend hoe men nu loopt te jubelen over de prima verstandhouding en begrip voor de problematiek.
Ook werden er voorstellen voor onderzoek besproken.

Daar niemand mij ooit om mijn mening gevraagd had, laat staan uit te nodigen, gedurende de jaren dat dit loopt, heb ik nu gemeend toch enkele opmerkingen te moeten plaatsen bij hun voorstellen, daar ik vrees dat de belangen van elektrosensitieven niet goed behandeld zullen worden.

Men rommelt in de marge, zonder tot de kern te komen.
Zelfs de elektrosensitieve leden geven aan niet te weten hoe men een en ander dient aan te pakken.
Ik heb mijn buik vol van al die gedane proeven op elektrosensitieven, waarbij steevast als uitslag werd vastgesteld, dat de proefpersonen de elektrosmogbron niet zouden kunnen vaststellen. Dat er principiele fouten bij al die onderzoeken zijn gemaakt wordt verzwegen.
Ook het TNO Cofam onderzoek, evenals het Zwitserse ETH onderzoek bevat deze fouten.
De grootste blamage is het onderzoek van de psychologe Gertrude Kaul, die haar proefpersonen onder druk zette, en tot de conclusie kwam dat niemand de elektrosmog bron kon waarnemen, maar dat de
*zendmasten als een Phallussymbool* door de betroffenen werden gezien.
Haar studie werd zelfs door het Duitse BfS officieel aangenomen, want het is toch prachtig als betroffenen zo belachelijk kunnen worden gemaakt.

Mijn opmerkingen staan hier vermeld.

En een engelse (?) versie hier.

Men danst rond de hete brij, zonder tot het kernpunt van de hele stralingsdiscussie te komen.
Natuurlijk is dat een heet hangijzer, maar het wordt wel eens tijd, dat dit behandeld gaat worden.

Enfin, ik heb wat aanwijzingen gegeven, en men dient het verder zelf uit te zoeken en zijn eigen huiswerk te maken.
Zij hebben het kapitaal en de mankracht.

 

24-07-2011 Autisme

De in mijn vorige posting genoemde schrijven aan het Kennisplatform EMV heb ik ook in het engels vertaald.
Hierop kreeg ik een mail van Andrew Goldsworthy welke ik hierbij voeg:

Hello Charles,
 
It's hard to get the message through to anyone who is not yet electrosensitive. Neither the engineers nor Governments seem to care.
 
However, there is one thing that may attract their attention; that is the relationship between electromagnetic fields and autism. The incidence of autism has increased 60-fold in the last thirty years in parallel with the increase in electromagnetic pollution, and the chances of having an autistic child is now one in a hundred! Dietrich Klinghardt showed the relationship in case/control pilot studies. See

http://electromagnetichealth.org/media-stories/#Autism

I have just written an article (attached) that explains the mechanism. Apart from the personal tragedy for the child and its family, it is of enormous economic importance. In the UK alone, the annual cost to the Nation exceeds the annual tax revenue from the entire mobile phone industry, which is about 20billion UK pounds..
In theory, the Government could shut down the entire UK mobile industry and actually make a profit!
I sent this information to representatives of the mobile phone industry and they were not happy. Feel free to pass this on.
 
Best wishes
 
Andrew

 

21-08-2011 Langeduurinwerking

Diagnose Funk heeft een studie van Yakymento vertaald:
Long- Term Exposure to Microwave Radiation Provokes Cancer Growth: Evidences from Radars and Mobile Communication Systems (Review). Experimental Oncology 33, 62-70, 2011 (June)
Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V. (2011)
De originele engelse studie staat hier.

Yakymenko heeft geen nieuwe proeven gedaan, maar enkel bestaande studies nog eens tegen het licht gehouden (zoals de IARC onlangs ook heeft gedaan).

Let op, men stelt niet dat het kanker veroorzaakt!
Men stelt, dat de groei van kankercellen versneld wordt.

Met andere woorden, mensen die latent kankercellen hebben, welke misschien pas na 40-60 jaar, of wellicht nooit, tot ontwikkeling komen, lopen nu het risico, dat de groei en ontwikkeling van deze kankercellen door de elektrosmog versneld worden.

Met andere woorden, personen die sowieso later kanker zouden ontwikkelen, kunnen dat nu door elektrosmog veel sneller krijgen.

Anders dan normaal gesteld wordt dat de groeitijd van kanker zo'n 10-20 jaar in beslag neemt, stelt de epidemioloog Samuel Milham, dat hij explosies van verschillende soorten kanker heeft waargenomen over een periode van 2-3 (twee tot drie) jaar.
Daarom adviseer ik de boeken *Dirty Electricity* van Samuel Milham en van Donna Fischer (Zie: literatuur)

Dit is alweer een aanwijzing dat men de grenswaarden eens serieus tegen het licht moet houden, en het voorzorgsprincipe GOED dient toe te passen.
Ben benieuwd wat het Kennisplatform EMV over deze studie te mekkeren heeft.

Ik bedoel, versnelde groei van kankercellen is toch als *schadelijk* te beschouwen, dacht ik toch?


21-08-2011 Beweging op het front

Andrew Goldsworthy heeft met een posting in een forum over de engelse The UK Official Secrets Act een storm van positieve reacties losgemaakt.
Het resultaat is, dat een grote groep personen zich achter de gedachte schaart dat er een duidelijke film moet komen, die de gevaren van elektrosmog duidelijk naar voren brengt.

Een goede documentaire, waarmee we de politici om de oren kunnen slaan en een verlaging van de grenswaarden kunnen afdwingen.

Er zijn al veel personen van naam, die hun medewerking hebben toegezegd.

 

21-08-2011 Sponsors gezocht

Het zou nu genoegzaam bekend moeten zijn wat de uitslag van de laatste IARC bijeenkomst is.

Niet bekend is, dat de resultaten van Lennart Hardell mede voor deze doorbraak hebben gezorgd.
De Telecom industrie doet alles om deze doorbraak ten grave te dragen.
Daarom is er nog meer onderzoek nodig.

Lennart Hardell heeft nog data liggen die nog niet geevalueerd zijn.
Het betreft personen die met een hersen tumor gediagnosticeerd zijn tussen 2007 en 2009.
Het is heel belangrijk om deze data onafhankelijk te onderzoeken.

Maar niemand wil daarvoor gelden ter beschikking stellen.
Benodigd zijn € 51.000.

Daarom wordt er een beroep gedaan op particulieren om dat geld bijeen te krijgen.
De Pandora stichting van Prof. Adlkofer zorgt voor de inzameling.
Zie documenten (eerst in frans en dan in engels): Hardell en Use of mobile phones

Waar u geld kunt storten staat in de documenten vermeld.

02-09-2011 Bevestiging inzichten

Veel *wetenschappers* struikelen al jaren over de vraag hoe het zu zit met *elektrosensitiviteit* en wat het nu eigenlijk is met elektrosmog, waarvoor een aantal mensen beweert er last van te hebben.

Ja, het gemakkelijkste is elektrosensitieven in de psychiatrische hoek te plaatsen, dan hoeft men er verder geen aandacht meer aan te schenken.

Weinigen zijn bereid zich in deze materie te verdiepen en eens grondig te onderzoeken wat er aan de hand is.
Met de bekende wegen en paden te bewandelen komt men er niet, en zijn er ook geen oplossingen gevonden. Men preekt wel *Hoe er mee te leren leven*, maar dat is geen oplossing.

Prof. Ulrich Warnke stelde eens op een voordracht:
”Haben wir mit dem Problem ”Elektrosmog” also prinzipiell den falschen Weg verfolgt, weil bisher ausschließlich die transversale elektromagnetische Schwingung gemessen und beachtet wird - nicht aber die longitudinale? Die Zukunft wird hier eine Entscheidung bringen.”

Gedurende de afgelopen twaalf jaar werd ik meerdere malen geconfronteerd met fenomenen, waar ik geen normale reeële technische verklaring voor kon vinden, en ook derden konden dat niet.
Toch waren de fenomenen reeel.

Vaak waren het bepaalde ervaringen van elektrosensitieven, waarvoor de oorzaak van de opgetreden symptomen moeilijk achterhaalbaar waren. Ze werden uiteindelijk wel gevonden, maar een technische verklaring, qua meetbaarheid, bleef hinken.

Alleen door de aanname van het bestaan van longitudinale golven, zoals Nikola Tesla dat 100 jaar geleden al had beschreven, kon ik deze ervaringen verklaren.
Veel wetenschappers weten er weinig vanaf, en willen er ook niets van weten.
Net zoals zij het bestaan van elektrosensitiviteit niet willen erkennen.
Het hele paradigma is gebaseerd op thermische effecten.
Zijn er geen thermische effecten, met andere woorden, treedt er geen warmte op, dan kunnen er geen gezondheidseffecten optreden. Basta.

Maar er treden wel degelijk gezondheidseffecten door elektrosmog op, zonder dat er van enige warmte sprake is. Schoorvoetend wordt dat hier en daar wel enigszins erkend, maar de *schadelijkheid* ervan nog steeds betwist.

De kernvraag daarbij is nog steeds: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?*
Daar dient men zich eens over uit te spreken.

Er is nu een verhelderend boek, waarvan een beschrijving hier staat.

Het verklaart heel veel van wat ik in de praktijk heb kunnen waarnemen.

Het betreffende boek: *Der sechste Sinn und seine Phänomene* staat bij Literatuur vermeld.
Het is een dikke pil.

Uiteraard zullen de wetenschappelijke betweters hun schouders ophalen, maar die zijn ook niet geinteresseerd in het verkrijgen van oplossingen voor elektrosensitieven.


06-09-2011 Elektrosensitiviteit erkend

In Spanje is een persoon nu officieel als elektrosensitief verklaard, weliswaar niet als een ziekte, maar als een behindering (net als in Zweden).

Hypersensitivity to the waves produced by mobile phones becomes a new cause of permanent disability.

On Legal Medical Group
News of Forensic Medicine and Law, News of Preventive Medicine and Public Health, Disability News, News September 2011

Grupo Medico Legal

View all news Legal Medical Group
Hypersensitivity to the waves produced by mobile phones becomes a new cause of permanent disability.

Spain, September 2011 .- This has been ruled by the Labour Court to declare Madrid 24 permanent incapacitation of a college professor who suffered from chronic fatigue and environmental and electromagnetic hypersensitivity. The ruling is unique in this regard and make a precedent for future conditions related to hypersensitivity to these waves. The verdict was issued on 23 May and gave the teachers 100% of his base salary, which amounted to 1640.80 euros.

Team Assessment of the Social Security disability (EVI), recognized in clinical diagnosis: chronic fatigue syndrome, celiac disease, fibromyalgia syndrome and environmental electromagnetic hypersensitivity, yet they dismissed the patient's disability.

The Labour Court in Madrid again puts into question the criteria for the granting of this degree by the provincial leadership of the national institute, and recognizes the rights of the applicant stating that presents enormous problems for the performance of their tasks " with appropriate level of professionalism and performance. "

Legal Medical Group would like to echo this statement pioneer in the defense of those who are entitled to a permanent disability pension, and upholds the spirit of not giving any circumstances for lost, when there is sufficient medical and legal basis. Legal Medical Group is a pioneer in the defense of those who apply for disability, accident or illness, advising them from a technical point of view, medical and legal since 1978. 

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/10451/1/La-hipersensibilidad-a-las-ondas-que-producen-los-telefonos-moviles-se-convierte-en-una-nueva-causa-de-incapacidad-permanente/Page1.html


13-09-2011 Meldingen

Ach, meldingen en waarnemingen vormen geen wetenschappelijk bewijs en kunnen daarom als onzin afgedaan worden. Zo redeneren de *wetenschappers*, die niet echt bereid zijn serieuze onderzoeken naar elektrosensitiviteit te ondernemen.

Maar meldingen en waarnemingen kunnen wel een aanzet vormen om eens goed na te denken. Maar ja, dat kunnen die *wetenschappers* ook niet.
Toch is het een goede en noodzakelijke zaak eens over een aantal meldingen na te denken.

Vanuit Duitsland verneem ik meldingen dat personen op bepaalde plekken komen en daar ineens een zeer hoge bloeddruk ervaren (zo bv 209/111). Vaak constateert men dan wat zendmasten, DECT telefoons of sterk stralende draadloze modems/routers.
Men bericht vervolgens dat veel personen, die normaal gezond zijn en sportief ineens dood omvallen.
Men vond zelfs een vrouw, nog met de bloeddrukmeter om de pols.
Natuurlijk zal men zeggen dat dit bangmakerij is, maar het geeft toch te denken.

Nu een melding uit Amerika:

From: http://www.townsendletter.com/May2011/cell0511.html
Cell Phone Towers: The 3 a.m. Alarm Clock by Conrad LeBeau


Online publication only
Today, millions of Americans in cities awaken around 3 in the morning and then struggle to get back to sleep. As the number of devices (cell phones, iPods, GPS, Wi-Fi, smart meters, wireless broadband for laptop computers, etc.) that emit microwave radiation has increased in the past 10 years, so has the number of Americans who suffer from sleep interruptions. According to the National Sleep Foundation, the percent of people who are not satisfied with the quality of their sleep has increased from 15% of the population (43 million) in 2002 to 40% (120 million) in 2009. In addition, there has been a proportional increase in the number of people using prescription drugs for insomnia. Marching in step with both these numbers has been a steady and proportional increase in the number of cell phone towers and antennas and devices that use wireless technology based on high-frequency microwave radiation. Today we have over 100,000 cell phone relay towers in the US and 2 million antennas.The increasing level of electromagnetic pollution has caused the nation's health to spiral downward. It is like watching a train wreck in slow motion; no one seems to be able to stop it. Too many people are in denial that any problem exists at all. Most public discussion has been limited to cell phones and how long it takes for them to give you a brain tumor, but the sleeping giant of all health problems from this technology is itself sleep interruptions. The number of adults developing high blood pressure due to sleep interruptions is increasing by about 500,000 every month. The percent of adults with hypertension is moving on a fast track from 1 in 3 to half the population. Like a volcano building up pressure leading to an eruption, tens of thousands of strokes and heart attacks will soon follow, if not already under way. I have written a book, Insomnia, Fatigue and Cell-Phone Towers, in an attempt to awaken the public to the perils of electromagnetic pollution from microwave radiation and provide a number of solutions. The following interview with Beverly from Las Vegas is excerpted from the book and shows the depth of the problem as well as the denial of the problem that grows worse by the hour.


Conrad LeBeau. His book Insomnia, Fatigue and Cell-Phone Towers (2010) is available online at www.lebeaubooks.com or amazon.com.


PS. Om 3 uur 's nachts is het de lever die volgens de Organuhr dan hard aan het werken is.
En de lever is het eerste stressorgaan, welke alle elektrosmog voor zijn kiezen krijgt.


Niks aan de hand blijft de Gezondheidsraad stellen. Wetenschappelijk niks bewezen.
Echter, de meldingen blijven komen, en de GR weigert e.e.a. te onderzoeken, met in haar kielzog de GGD's, die zich ook niet de vingers aan water willen branden.

Tja, en van Verzet is er ook weinig meer te bekennen. Ja, hier en daar wat éénmans fracties, maar dan heb je het ook gehad.
Als je kijkt naar de website van StralingsArmNederland (SAN), dan werden er vorig jaar bijna iedere dag petities, bezwaarschriften en zienswijzen bij gemeentes ingediend. In 2010 slechts 3 (= drie!).
De website van het Groningse Sandalfon is er niet meer.
De website van het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) vertoont al vele maanden dezelfde foutjes en van iets nieuws is er m.i. niets te bekennen.
Zoals was te verwachten is het MeldpuntenNetwerk Gezondheid en Milieu bij gebrek aan acticiteiten een stille dood gestorven.
De StichtingEHS is een besloten club, en weigert een goed werkend Meldpunt op te zetten.
Het NIBE doet enkel aan bouwkunde.

StopUMTS, NIBE, StichtingEHS en NPS participeren weliswaar in het Klankbord van het Kennisplatform EMV, maar daar steekt men liever elkaar veren in de kont, dan dat men zich serieus met de problematiek bezighoudt. Dat blijkt als men de verslagen leest.
16,6 Miljoen Euro heeft ZonMw ter beschikking om onderzoeken te laten doen naar de invloed van elektrosmog.
Maar nergens lees ik iets dat men daadwerkelijk een aantal elektrosensitieven aan den lijve gaat onderzoeken.
Nergens lees ik iets over het behandelen van de hamvraag: Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?

Het is gezapigheid ten top.

Mijn dokument aan het Kennisplatform EMV dd 17 Juli j.l. is aan alle leden van het Klankbord verstuurd.
In dit dokument staan enkele zaken genoemd, die m.i. echt wel nadere uitleg behoeven.
Tot vandaag is het kennelijk door iedereen begrepen, en heeft er niemand ook maar één enkele vraag gesteld. Noch vanuit het Kennisplatform, noch vanuit het Klankbord heeft er iemand gereageerd.
Zo serieus wordt de problematiek van elektrosensitiviteit nu beoordeeld.
Voor mijzelf had ik een termijn gesteld waarbinnen ik vragen wilde beantwoorden. Maar die termijn is inmiddels verstreken.

Het Kennisplatform EMV verstookt veel geld, gezien hun budget. Geld wat elders beter besteed zou kunnen worden.
Maar ja, we weten allemaal, dat de overheden liever geld smijten naar bodemloze putten (bv. Griekenland) dan het te besteden daar waar het nodig is.


14-09-2011 Israelische studie planten cellen

J Environ Monit. 2011 Jul ;13 (7):1890-6  21655615 

 Edna Ben-Izhak Monselise, Aliza Levkovitz, Hugo E Gottlieb, Daniel Kost

Department of Chemistry, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, 84105, Israel. bened@bgu.ac.il

The 24 h exposure of water plants (etiolated duckweed) to RF-EMF between 7.8 V/ m and 1.8 V/ m, generated by AM 1.287 MHz transmitting antennas, resulted in alanine accumulation in the plant cells, a phenomenon we have previously shown to be a universal stress signal.
The magnitude of the effect corresponds qualitatively to the level of RF-EMF exposure. In the presence of 10 mM vitamin C, alanine accumulation is completely suppressed, suggesting the involvement of free radicals in the process.
A unique biological connection has thus been made between exposure to RF-EMF and cell stress, in the vicinity of RF transmitting antennas. This simple test, which lasts only 24 h, constitutes a useful bioassay for the quick detection of biological cell stress caused in the vicinity of RF irradiating antennas.

Alanine is aminozuur

 

20-09-2011 Bericht EHS

Christine Aschermann heeft een rapport uitgebracht over een typisch geval van elektrosensitiviteit.
De persoon vertoont onder andere brandwonden, veroorzaakt door elektrosmog.

(Een ouder rapport van Christine Aschermann.)

 

21-09-2011 1984 !! Stille radar

Ja, daar wordt je echt stil van.
Gewone radar kennen we. De radarstralen reflecteren op bijvoorbeeld vliegtuigen, komen terug en zo kan men op de schermen zien wie er aan komt.
Daarvoor heeft men Stealth vliegtuigen ontwikkeld, die op de normale radar niet mer te zien zouden zijn.

Maar dat is nu kennelijk achterhaald.
Er is nu een techniek ontwikkeld, Celldar genaamd, dat een passief systeem is.
Al dat nutteloze gewauwel met o.a. mobieltjes geeft een wolk van electromagnetische golven in de lucht.
Wanneer een vast voorwerp, zoals een vliegtuig, of een auto of een persoon daar in komt, kan men dat middels dit systeem waarnemen.

Bij gewone radar kan men de zender opsporen en bombarderen.
Met dit systeem is de zender niet op te sporen, omdat hij niets zendt, maar enkel de verstoringen in het golven veld bekijkt.

De toestanden, zoals beschreven in *1984* zijn nu kinderspel geworden.

21-09-2011 ClaeSmog

Na veel onderzoek en uitproberen, is de *final version* van de ClaeSmog nu klaar en wordt verder uitgeprobeerd in Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland en Denemarken.
Met tot nu toe zeer positieve resultaten. Ook door anderen gemeten.

Ik heb een aantal personen gratis prototypes, en sommigen druppelflesjes, ter beschikking gesteld.
Deze prototypes waren in 5 ml flesjes met schroefdop.
 
De *final version* van de ClaeSmog is in een 2 ml vial, en is nu 20 x krachtiger dan de prototypes.
Zo krachtig dat enkele personen zelfs een zg. Herxheimer reactie kregen.
 
Daar een aantal personen niet de moeite wilden nemen over de prototypes een terugkoppeling te geven, noch de aanwijzingen op te volgen, worden zij verder uitgesloten.
 
De ClaeSmog is punt 25 van mijn 25 puntenplan als remedie tegen elektrosensitiviteit.
Dat wil zeggen dat, om een goed resultaat te verkrijgen, ook aan al die andere punten voldaan zal moeten worden. En velen zijn niet daartoe bereid.

De ClaeSmog doet niets aan de straling, d.w.z. aan de transversale golven.
Het helpt alleen het beschadigde immuunsysteem te repareren.
Het gevolg is dat men beter tegen de straling is opgewassen.

Het is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel.
De andere 24 punten zijn daarbij ook essentieel, maar worden momenteel nog niet vrijgegeven.
Daarbij speelt een Rife frequentie therapie een belangrijke rol, daar vele elektrosensitieven veel parasieten, wormen, bacteriën en virussen in hun lichaam hebben. Ook uitleiding van zware metalen speelt daarbij een belangrijke rol (detox)l, evenals het reinigen van de lever.
(Een Rife/Clark frequentie therapie is iets anders dan bioresonantie met electroacupunctuur of een gewone Zapper! Daar vergissen velen zich in. )
Een voorwaarde is ook, dat men tijdens het *helingsproces* in een elektrosmog-arme omgeving verblijft.
Anders is het *dweilen met de kraan open*.
Nadien kan men wèl weer in een omgeving met elektrosmog vertoeven, zoals ca. 75% van de bevolking dat kan zonder ogenschijnlijke problemen.
Om te weten wat onder een *elektrosmog-arme* omgeving wordt volstaan kan pas na een uitgebreide meting bepaald worden. Er kunnen veel ongekende elektrosmog bronnen aanwezig zijn.

Vooreerst moet het lopende *pilot project* afgerond worden.

22-09-2011 Gebruik mobieltjes in BRD

Naar het schijnt is het gebruik van mobieltjes in Duitsland als volgt:

De doorsnee gespreksduur ligt bij 2,5 minuut.
In totaal zouden de Duitsers in 2010 ca. 180 miljard minuten getelefoneerd hebben, terwijl dat in 2009 ca. 170 miljard bedroeg.
Men houdt het bij 41 miljard SMS, in 2009 waren dat er 34 miljard. In doorsnee heeft iedere Duitser in het afgelopen jaar rond 40 SMS berichten verstuurd.
Bron: www.bundesnetzagentur.de

Voorts wordt gemeld dat ca. 3% van de bezitters van mobieltjes in Duitsland hun mobieltje niet meer gebruiken om te telefoneren. Zij gebruiken hem uitsluitend voor de extra functies zoals internet, e-mails, sociale netwerken en voor navigatie en mobiele online games.
De meest gebruikte extra functie is voor 38% van de ondervraagden de wekker en camera, iedere vierde luistert muziek vanaf hun mobieltje. Bij personen onder de 30 jaar is dat iedere tweede (56%).
Een vijfde van de mobieltjes bezitters gebruikt e-mail en het versturen van multi mediale inhoud (MMS), en iedere zesde gebruikt spelletjes op het mobieltje.
Maar 97% van alle ondervraagden gaven aan het mobieltje ook voor het telefoneren te gebruiken.
Bron: www.bitkom.org/de/presse/8477_68882.aspx

Het lijkt mij sterk dat die verhoudingen in Nederland anders zouden liggen.

Alhoewel iemand mij vertelde het opvallend te vinden dat bij bezoeken onlangs in Parijs, Londen en Venetie het daar zo opmerkelijk was, dat er zo weinig mensen met een *oorwarmer* op straat te zien was.

29-09-2011 Meten

Ik kom nog eens terug op mijn schrijven aan het Kennisplatform dd. 17 juli jl.
Alle leden van de Klankbordgroep hebben een kopie gekregen, met het verzoek, als er vragen zijn, men deze rechtstreeks aan mij zouden richten.
In dat dokument heb ik enkele uitdrukkingen geplaatst, die een serieuze lezer nopen tot het stellen van vragen.
Tot op heden heb ik geen enkele vraag ontvangen.

Niet van het NIBE, niet van StopUMTS, niet van Platform Stralingsrisico's, niet van StichtingEHS, noch van een van de andere leden van het Klankbord, noch Kennisplatform.
Daaruit mag ik concluderen, dat men niet bereid is serieus te lezen.
Men prefereert liever het wiel nogmaals uit te willen vinden.
Zoals ik gesteld heb, bezit ik een aantal opties om aan personen te kunnen meten, zo ook de invloed van elektrosmog op mensen.

Voor de uitzonderlinge enkeling die mijn schrijfsels wèl leest, heb ik enkele parameters genoteerd op de volgende pagina . Zo heb ik ook wetenschappelijk kunnen aantonen wat de invloed van de ClaeSmog op mensen is. Maar ja, dat schijnt ook niemand te interesseren, zodat ik er niet meer over zal schrijven.
(Gisteren berichtte mij iemand van mijn pilot projet uit Duitsland, dat men met het *ontstoren* van twee zendmasten en gewapend met de ClaeSmog lange tijd op het balkon kon vertoeven, waar men doorgaans zo'n 400 µW/m² meet. Vervolgens is men in een diepe slaap geraakt.

In ieder geval kan ik zo de invloed van elektrosmog op het lichaam aantonen.
Desondanks blijven enkelingen toch nog proberen iets uit te vinden om dat ook te kunnen, zo het verslag van het Klankbord. Stel je voor dat men eens iets aan een ander zou vragen. Nee, dat kan niet.

Ik durf ook te stellen, dat al die woon- en bouwbiologen, die mijn geschrijfsels van 10- en 20-04 niet ter harte hebben genomen in wezen in hun taak ernstig tekort schieten, omdat zij bepaalde elektrosmog bronnen niet herkennen en dus niet weten wat er tegen te ondernemen valt. Gezien ik over die twee punten ook geen enkele vraag heb ontvangen doe ik daar nu ook maar het zwijgen toe.

Ik verwonder me niet meer over de onverschilligheid, gezapigheid en triesheid van het *verzet*, voor zover daar nog van sprake is.
Men holt nog wel naar de rechtbank, verliest het daar, rent vervolgens naar de Hoge Raad, en verliest het daar ook weer. Men heeft niet in de gaten dat men tegen de verkeerde vecht.
Er is nog steeds geen revolte tegen de echte bandieten en criminelen die blijven liegen en kronkelen, en elektrosensitieven gewoon blijven uitlachen.

30-09-2011 Grenzwerte

Apropos, op wat ik op 21-09 en 29-09 heb geschreven is totaal geen reactie gekomen.
Ook niet van de *alleswetende* voorvechters in het Klankbord van het Kennisplatform EMV.
Die zijn waarschijnlijk nog met hun zomerslaap bezig en dromen van meetmethoden van elektrosensitiviteit, alhoewel ik vermoed, dat het meer een nachtmerrie zal zijn.
De volledige desinteresse is tekenend.
Waarschijnlijk wil men liever met overheidsgeld (ZonMw) proberen zelf het wiel uit te vinden.
Men kan zich ook afvragen wat theoretici, zonder daadwerkelijke praktijkkennis, hier kunnen presteren.
Het aanhoren van klaagverhalen brengt hier geen oplossing.
Want als men het laatste verslag van het Kennisplatform leest, blijkt daaruit dat de problematiek zuiver en alleen vanuit de theorie bekeken en beoordeeld wordt, terwijl de praktijk geheel anders is.

Nu over de betekenis van grenswaarden. Daarover schreef Hans-U.Jakob (Gigaherz.ch) het volgende:

Grenzwerte made in Switzerland - Zitate

Eine Anlage gilt als zumutbar, wenn weniger als 10% der Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden gestört sind.
******
Sofortmassnahmen (Sanierungen) sind erst erforderlich, wenn mehr als 25% der Bevölkerung erheblich gestört sind
******
Schlafstörungen gelten nicht als Schädigung, sondern lediglich als Belästigung
*******
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (heute BECO) im Umweltverträglichkeitsbericht von 1996 zum KW-Sender Schwarzenburg. Ebenso der Bundesrat 1999 in der Vernehmlassung zur NISV

Grenzwerte sind nicht nach medizinischen Gesichtspunkten festzulegen, sondern nach wirtschaftlicher Tragbarkeit und technischer Machbarkeit.
Schweiz. Bundesgericht Urteil 1A 94/2000/sch vom 30.8.2000

Die Bevölkerung hat kein Anrecht auf ein Null-Risiko, Grenzwerte dienen lediglich dazu, die Schäden in vertretbaren Grenzen zu halten.
Bernisches Verwaltungsgericht. Urteil 20928U Se/wi vom 5.3.2001

Das Schweizerische Umweltschutzgesetz ist kein Verhinderungsgesetz, sondern ein Massnahmengesetz.
Die Nachfrage nach bestimmten Erzeugnissen soll nicht untersagt,sondern mit einer gewissen Risikominderung befriedigt werden
Aargauisches Verwaltungsgericht. Urteil 00045-K3 vom 8.2.2001

Wollt Ihr denn ewig leben?

En zo zal men dat in Nederland ook zien.

Links het prototype, rechts de ClaeSmog

01-10-2011 25 Punten

Gezien het feit, dat punt 25 van mijn therapie om elektrosensitiviteit te beheersen, de zg. ClaeSmog, in de praktijk in het pilot project heeft bewezen aan zijn doelstellingen te voldoen, zij het op beperkte schaal, is nu het moment aangebroken om het 25-puntenplan naar buiten te brengen.
Uiteraard horen er nog heel wat gegevens bij, maar dit is het basisplan.
(Vooral *dirty power* en *dirty air* dienen afdoende behandeld te worden.)

De doelstelling is om het beschadigde immuunsysteem te repareren.

Voor een beschadigd immuunsysteem kunnen zeer vele verschillende oorzaken zijn, zelfs zonder elektrosmog.
Ik ga er verder ook niet over discussiëren.

En voor dat allerlei wijsneuzen met allerhande niet terzake doende argumenten komen, bedenk, dat het fenomeen elektrosensitiviteit officieel toch als een *imaginaire aandoening* wordt beschouwd.

Voor een goed verstaander nog het volgende:
De toestand van een elektrosensitieve heb ik proberen uit te leggen middels de aangehangen grafieken bij mijn schrijven aan het Kennisplatform EMV dd. 17 Juli jl.
Daarin stelt de blauwe lijn halverwege de *emmer* de kritische drempelwaaarde voor.
Wanneer echter deze drempelwaarde zich op de bodem van de *emmer* bevindt, en men nog steeds in een stralingsrijke omgeving verblijft, zal ieder stukje verbetering van het immuunsysteem weer door de aanwezige elektrosmog teniet worden gedaan. Het immuunsysteem krijgt dan gewoon de kans niet om zich te herstellen. Bijgevolg blijft de gevoeligheid op hetzelfde peil. Met alle gevolgen vandien.

Men kan zeggen wat men wil, maar ik bied hier wel een mogelijke oplossing aan, waarmee het mogelijk is om de gevoeligheid met ca. 90% te verminderen. Hetgeen reeds is aangetoond.

Dat is toch iets geheel anders dan *er mee leren leven*.

Uiteraard zullen er figuren zijn die stellen, dat zoiets niet waar kan zijn, omdat zulks hun bevattingsvermogen te boven gaat.
Maar zoals de Duitsers zeggen: *Wer heilt, hat Recht!*

 

03-10-2011 Acties

Zelf neem ik niet deel aan acties, omdat ik er de zin niet van inzie.

Het is ook opvallend, dat van energiek begonnen groepen Stralingbewust, Stralingsarm Nederland, Nationaal Platform Stralingsrisico's, Sandalfon, actiegroepzendmastenheemskerk.nl etc. momenteel weinig activiteiten te bespeuren zijn.

Er zijn nog wel enkele lokale groepjes, maar die kunnen in hun eentje ook niet veel uitrichten.
Zo is er nu ook www.lastvandemasttynaarlo.nl een nieuwe Stichting (staat ook bij links).

Zolang niet alle groepjes zich verenigd hebben in één grote groep, zal het weinig uithalen vrees ik.

Vechten tegen providers zie ik ook niet zitten. Deze maken gebruik van de geldende regels.
Dat die regels niet deugen kunnen rechters niet veranderen. Dat kan alleen de politiek.
En zolang de Gezondheidsraad blijft beweren dat er geen relatie tussen EMV en gezondheid bestaat, ziet de politiek geen aanleiding om iets te veranderen.

Zoals reeds gesteld tellen we in Nederland slechts 10 personen die last van elektrosmog *schijnen* te hebben.
Het MNGM is ter ziele omdat men niet aan de weg timmerde om bekendheid te krijgen en de StichtingEHS heeft wel een grote mond om voor de elektrosensitieven op te komen, maar doet als Meldpunt helemaal niets. Het is en blijft een besloten clubje.
Zolang er niet ergens een fatsoenlijke registratie opgezet wordt, zijn er geen getallen en kunnen de overheden blijven stellen dat er slechts een tiental personen zijn die er last van schijnen te hebben.
Een verwaarloosbaar aantal dus.
Anderen stellen dat in Nederland alles tesamen slechts een vijfduizend personen bij elkaar te trommelen zijn, die zich over elektrosmog zorgen maken.
Dat is de schatting van een jurist, dat is de verkochte oplage van een boek, en de beweerde aanhang van Stralingsarm Nederland.
Mijn boerenverstand zegt me dat vijfduizend toch meer is dan 10.

Persoonlijk schat ik het aantal personen dat last heeft van elektrosmog op 5-10% van de bevolking.
Het punt is namelijk dat velen niet weten dat hun gezondheidskjlachten ook door elektrosmog veroorzaakt worden. De meeste artsen weten daarover vrijwel niets en velen willen er ook niets van weten.
Ik heb ook gemerkt dat een aantal artsen, die weliswaar het Medisch Appel ondertekend hebben ook vrijwel niets van deze problematiek afweten.
Let op, ik spreek niet over zendmasten, maar altijd over elektrosmog, want dat is een veel grotere schadelijke familie dan alleen de zendmasten.

Als ik mij zou willen aanmelden wil ik dat NU doen, en niet eerst op een kalender en klok moeten kijken wanneer de telefoon opgepakt zal worden. Tegenwoordig kunnen telefoons heel gemakkelijk doorgeschakeld worden, zodat één centraal nummer kan volstaan. Voor een bestand kan een simpel databaasje al goed fungeren. Een peperduur systeem is helemaal niet nodig.
Maar ja, in dit calvinistische landje valt het niet mee, om alle neuzen één kant op te krijgen.

04-10-2011 Domme Zeeuwen

Vandaag staat op StopUMTS te lezen, dat er vandaag een bijeenkomst is van het Zeeuws Platform Stralingsrisico. Aanleiding is het plan om in Zeeland een Wifi netwerk aan te leggen.

Domme Zeeuwen weten helemaal niet dat het aanleggen van een WiFi netwerk helemaal uit de tijd is.
LTE komt er aan, en dat biedt veel meer voordelen. Bovendien komt er nog een ander systeem aan, wlke 60 km ver kan stralen, dus dat Wifi is technisch al achterhaald, nog voor het geinstalleerd is.
In Amerika is men al begonnen bepaalde Wifi netwerken af te breken omdat de touristen als zombies naar hun schermen zitten te kijken, en niets verteren.
Daar domme Belgen ook al aan hun kust Wifi netwerken tot aan de waterlijn hebben geinstalleerd zullen vele toeristen, die de Vlaamse kust mijden, nu ook massaal Zeeland mijden.
Moeders zullen er al snel achterkomen dat slapeloze en jengelende kinderen betr op hun gemak zijn op stralingsarme plekken.
In het rijtje van dommerikken valt ook Domburg, Groningen en Centrum Rotterdam.

07-10-2011 Straling

De universiteit van Bielefeld heeft een studie gepubliceerd, waarin in 1328 huishoudens de straling werd gemeten via een Dosimeter. En wel in de slaapkamer.

Nu ben ik helemaal niet kapot van een onnauwkeurige Dosimeter, maar toch blijkt daaruit het een en ander.
Er waren 280 metingen per frequentieband beschikbaar.
Zo blijkt dat 82% van alle straling door de bewoners (en buren) zelf veroorzaakt worden!
DECT en WLan/Bluetooth.
Zie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964673

11-10-2011 Megen: KPN ziet water branden

Tot nu toe heb ik mij van commentaar omtrent de situatie in Megen onthouden.
Het is mij bekend wat er met Karen van Loon aan de hand is.
Zij lijdt aan een aantal aandoeningen maar het belangrijkste element is, dat haar immuunsysteem quasi op nul staat. Zij heeft enkele zaken om dat wat op te krikken, maar iedere minimale winst wordt onmiddellijk weer teniet gedaan door de straling van zendmasten.

Het is alsof je midden op de Noordzee aan het zwemmen bent, doodmoe bent, en als je dan je hoofd boven water steekt om lucht te happen,er een KPN hand je weer onder water duwt.
Zoiets houdt niemand lang vol.

Het was mij sluimerend bekend dat men iets aan zendmasten kan doen om ze milieuvriendelijker te maken. Totdat een van mijn ClaeSmog proefpersonen in Duitsland mij mailde, dat hij dat recentelijk ook had toegepast, met groot succes.
Omdat ik mij als *bejaarde* niet op ladders en in kerktorens zie klauteren, heb ik onmiddelllijk kontakt opgenomen met KPN, opdat zij zelf voor een milieuvriendelijke Mobilfunk kunnen zorgen.
Dit ook om illegale acties te vermijden. Ik heb hen verteld hoe dat in zijn werk gaat en hen de middelen daartoe gratis overhandigd.
Maar KPN interesseert het geen zier, en heeft een simpele gratis proef afgewezen.

Een beschrijving over hoe dat verlopen is had ik hier geplaatst, maar het uitblijven van een melding bij StopUMTS (die dat toch interessant zou moeten vinden), en gezien het feit, dat StopUMTS opeens een terughoudendheid betracht omtrent Megen, heb ik een en ander weer verwijderd.
Ook omdat ik geen enkele reactie heb ontvangen.
Kennelijk klaagt men liever dan dat men in oplossingen geinteresseerd is.

18-10-2011 VLC

De ontwikkelingen blijven maar doorgaan, en er komt alweer een bedreiging op ons af.
In plaats van zendmasten wil men nu signalen via LED lampen op ons afsturen. Via licht dus
Deze signalen gaan weliswaar niet door muren heen, zoals bij de Mobilfunk gebruikelijk, maar binnen in ruimtes kan het wel tot problemen geven.

Het is mij niet bekend in hoeverre het licht bepaalde flikkeringen bevat, noch of deze signalen zich ook over het elektriciteitsnet verspreiden.

Rekord – Kommunikation über die Deckenleuchte

800 MBit/s drahtlos mit Licht im Raum uebertragen

WLAN aus der Lampe bald im Einsatz

Wie kommt das Signal zur Lampe?

Datenstrom im Deckenlicht

Daten aus der Deckenlampe

 

20-10-2011 Elektrosensitiviteit

Voor *normale* personen heeft men het vaak over het dose/response principe.
Dat wil zeggen, dat met toename van de straling er ook meer reacties te verwachten zijn.
Daarop zijn ook de thermische grenswaarden gebaseerd, dwz. dat er pas wat kan gebeuren als er weefselwarmte optreedt. En de *hardliners* stellen: *Geen warmte, dus geen effecten!*

Dat is helemaal coorect, ware het nier, dat er elektrosensitieve personen zijn, die op elektrosmog met reacties reageren, alhoewel er in de verste verte geen sprake is van enige warmteontwikkeling.
Elektrosensitieve personen zijn dus afwijkend van *normale* personen.
Want zij kunnen wel reageren met lichamelijke klachten.
En heel curieus daarbij is, dat veel elektrosensitieven op uiterst geringe hoeveelheden heftiger kunnen reageren dan op grotere hoeveelheden.

Elektrosensitieven merken dus veel eerder het een en ander dan *normale* personen.
De meeste wetenschappers begrijpen daar niets van.
Maar er zijn ook wetenschappers die dat toch wel accepteren en naar mogelijke verklaringen zoeken.

Zo heeft nu de Cornell University een bericht uitgebracht, waarin zij verklaren, dat elektrosensitieven speciale electroreceptors hebben, zoals bepaalde type vissen welke 500 miljoen jaren geleden de aarde bevolkten.

ITHACA, N.Y. — People experience the world through five senses but sharks, paddlefishes and certain other aquatic vertebrates have a sixth sense: They can detect weak electrical fields in the water and use this information to detect prey, communicate and orient themselves.
A study in the Oct. 11 issue of Nature Communications that caps more than 25 years of work finds that the vast majority of vertebrates – some 30,000 species of land animals (including humans) and a roughly equal number of ray-finned fishes – descended from a common ancestor that had a welldeveloped electroreceptive system.

Enfin, lees het verhaal maar hier.

Er is dus een verklaring waarom bepaalde personen veel gevoeliger zijn dan anderen.

27-10-2011 Aanvulling

Alhoewel het toch klaarblijkelijk maar weinig mensen interesseert heb ik toch een aanvulling geplaatst op Pagina300.

28-10-2011 Opmerking over € 300.000

Onderstaand bericht heb ik gestuurd naar ZonMw en het Kennisplatform EMV, met kopie naar StopUMTS, NPS en NIBE.

******************************************************************
Hallo,

vanuit het Kennisplatform EMV alsook het Klankbord heb ik niets meer mogen vernemen op mijn schrijven dd. 17 Juli j.l.
 
In het EHS Bulletin October 2011 kan ik het volgende lezen:

Door de wetenschapsorganisatie Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen (ZonMW) is een budget van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de ontwikkeling van een diagnose ’instrument’ waarmee onder andere artsen hun patiënten kunnen screenen op de mogelijkheid dat ze lijden aan elektrostress.
 
Zoals ik reeds eerder beschreven heb, zijn er genoeg instrumenten die als diagnose instrument kunnen dienen.
Ik gebruik er zelf een aantal.
De vervetting van de lever, de elasticiteit en weerstand van de bloedvaten, het immuunsysteem, de toestand van diverse organen, etc. evenals de in het lichaam aanwezige elektrosmog, zijn goed en snel meetbaar. 
De invloed van elektrosmog op het lichaam is heel goed, snel, duidelijk en reproduceerbaar te meten.
Alleen, het zegt zo weinig.
 
Het is mijn mening, dat het zonde is van die € 300.000 om weer het wiel te gaan uitvinden.
 
Veel belangrijker is de oplossing van de vraag, de kernvraag, in deze hele discussie:
 
Wanneer is iets schadelijk ?
 
Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk ?
Hoeveel eenheden slapeloosheid is schadelijk ? 
Etc.
 
Over deze vragen mocht ik tot nu toe nog geen antwoorden zien.
 
Allereerst dient dit onderzocht en beantwoord te worden, vóórdat men een diagnose instrument  gaat ontwikkelen.
 
Men moet het paard niet achter de wagen spannen.
 
Het zou wenselijk zijn wanneer er serieus onderzoek naar deze vragen gedaan zou worden, in plaats van allerlei randeffecten te onderzoeken.

**************************************************************************

Men doet allerlei onderzoek, maar gaat steeds met een grote boog om de kernvraag heen.
Zo ook de NGO's in het Klankbord.

Het is onzin om een diagnose instrument te willen ontwikkelen, als men de gevonden meetwaarden niet kan plaatsen.

Stel men heeft een dergelijk apparaat, met een schaal van 1 tot 10.
En iemand heeft een 5. En dan?
Dat die persoon elektrosensitief is, staat buiten kijf, maar is die invloed ook *schadelijk* ?
Laat ik het grof stellen: Komt die persoon dan in de Ziektewet?
In hoeverre is het eigen reparatievermogen van het lichaam in staat weer een 4 of 3 te halen?
Of sjeest die persoon door naar een 6 of een 7?

Dat zijn de kernvragen waar ZonMw evenals het Kennisplatform een antwoord op dient te geven.

Al die verhalen over kanker zijn triviaal.
Waar het om draait zijn de dagelijkse martelingen en kwellingen waar heel wat personen onder te lijden hebben.
Het begint al met de treinen (WiFi), op kantoor al dat draadloze geweld, op straat de zendmasten, DECT telefoons en magneetvelden. En dan in eigen huis het geweld van de buren.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat een Kennisplatform EMV deze dagelijkse kwellingen als triviaal beschouwt, en de aantallen betroffenen als verwaarloosbaar acht.

Zeker, nu er geen behoorlijk Meldpunt is. En StichtingEHS ook geen aanstalten maakt zoiets te organiseren. En van StralingsarmNederland horen we ook weinig meer.

Ik heb nog een kardinale vraag: Waarom weigert de GGD steevast om elektrosensitieven te onderzoeken en haalt men de schouders op?

PS. Enkelen zullen zich afvragen waarom ik niet de StichtingEHS erbij betrek.
Dat is heel eenvoudig. Men heeft mij in de ban gedaan. Omdat ik niet aan de doelstellingen van de Stichting zou voldoen. En omdat men niet hun discipelen naar mijn *alternatieve rotzooi* wil leiden.
Dat ik juist met deze *alternatieve rotzooi* veel elektrosensitieve personen kan helpen speelt geen rol.
Ook werd het mij verboden nog ooit een van de bijeenkomsten te bezoeken.
Voorts ergert het mij dat men blijft volhouden dat er geen verbetering in de situatie mogelijk is.
Daaruit blijkt dat men niet heeft nagedacht over het hoe, waarom en bij wie van elektrosensitiviteit.

Ik wil nog een stap verder gaan met een diagnose apparaat, en bv. meetgetal 5.
Het is mijn overtuiging dat elektrosensitiviteit een aandoening, een ziekte, is die goed te behandelen is.
Daartoe zouden er stralingsvrije oorden moeten zijn, waar deze personen behandeld kunnen worden (met bijvoorbeeld mijn 25 puntenplan). De zorgverzekeraars zouden de kosten dienen te vergoeden als normale ziekte- resp. revalidatiekosten.
Hier kan de patient inderdaad revalideren en het beschadigde immuunsysteem laten repareren.
Wanneer de patient dan stadium 2 of 1 gehaald heeft, kan hij weer naar huis.
(Jazeker, er zijn voormalige elektrosensitieven, die weer een *normaal* leven kunnen leiden nadat zij e.e.a. hebben opgevolgd. Het is mogelijk de gevoeligheid met 90% te verminderen.)
Natuurlijk, personen met een stadium 9 of 10 hebben een langere tijd voor revalidatie nodig.

Dus: Allereerst dienen de kriteria van gezondheidsschade bepaald te worden, vooraleer men over een meetinstrument kan gaan nadenken.

30-10-2011 Elektromagnetische velden

Strikt genomen hebben de oprichters van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid hun naam verkeerd gekozen.
Met deze naam suggereren zij enkel hoogfrequente straling aandacht te schenken.

Want we spreken van elektromagnetisch enkel bij hoogfrequente velden.

Bij laagfrequente velden spreken we van elektrische - dan wel magnetische velden.
Want in het laagfrequente gebied zijn de elektrische velden niet gekoppeld aan de magnetische velden, en dienen ook ieder apart gemeten te worden.
Wanneer er geen stroom vloeit door een leiding, is er slechts een elektrisch veld, en nog geen magnetisch veld.

In het hoogfrequente gebied zijn de elektrische met de magnetische componenten verbonden. Het volstaat daar dan ook, om enkel de elektrische component te meten, daar de magnetische berekend kan worden.

De oprichters hadden bijgevolg beter of juister een Kennisplatform Elektrosmog als naam gekozen.
De huidige naam duidt er op, dat men er niet over heeft nagedacht.

Natuurlijk zal men dit als muggenzifterij bestempelen, maar de deelnemers aan het Kennisplatform zijn ook muggenzifters, zeker waar het elektrosensitiviteit betreft.

 

03-11-2011 VLC

Nu.nl maakte melding dat ene Ton Koonen van de uni Eindhoven een europese subsidie van € 2,5 miljoen heeft gekregen om te onderzoeken hoe men internet via licht kan laten werken.
http://www.nu.nl/internet/2657672/onderzoek-internet-via-licht.html

De brave man heeft waarschijnlijk nog niet rondgekeken, en gezien dat dr. Spaarmann daar al heel lang mee bezig is.
Het is de bedoeling dat de signalen dan uit LED lampen komen.

Nee, licht is geen oplossing.
Qua zendmasten kan het een oplossing bieden, maar binnenskamers kan het wel slecht uitwerken.

Maar ik, en met mij Andrew Goldsworthy, ben bang, dat de modulaties uit de LED lampen flikkerend op ons zenuwstelsel zullen inwerken.
De frequenties gaan weliswaar niet door muren, maar blijven wel binnenskamers.

Hierbij wat info uit een forum:

http://www.hese-project.org/Forum/allg/index.php?id=584

http://www.hese-project.org/Forum/allg/index.php?id=2350

http://www.hese-project.org/Forum/allg/index.php?id=3010

http://www.hese-project.org/Forum/allg/index.php?id=3018

http://www.hese-project.org/Forum/allg/index.php?id=2666

http://www.hese-project.org/Forum/allg/index.php?id=2360

http://www.hese-project.org/Forum/allg/index.php?id=2559

En verder:
http://smartlighting.rpi.edu/research.shtml
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/07/18/using-light-to-send-data-across-the-room/


17-11-2011 Petitie

Op de demonstratie te Brussel waren zo'n 50 personen afgekomen, volgens de berichten.

De Petitie heeft zo'n bijna 14.000 handtekeningen opgeleverd, en men wil doorgaan.
Kan men zien hoe groot de invloed van Internet is. Als protest is deze actie geslaagd.

Kan man ook zien, dat de meeste personen helemaal niet lezen waarover het gaat.
Ja, minder elektrosmog wil iedereen wel, maar daarover gaat deze petitie niet.

Het eigenlijke doel van de petitie is om 15.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen, opdat men in het Vlaamse Parlement gehoord moet worden.
Dat is het feitelijke doel.
Het is de vraag hoe het Vlaamse Parlement gaat aankijken tegen al die vele buitenlandse handtekeningen.

Het is dus een Vlaamse aangelegenheid.
Men wil:
1. - een lagere grenswaarde van 0,6V/m,
2. - het niet toelaten van een vierde mobiele provider,
3. - het niet toelaten van 4G of LTE (de opvolger van UMTS),
4. - het voorzorgsprincipe strikter toepassen voor ALLE bronnen van gepulste microgolfstraling.

Nu is het zo, dat in België al de laagste grenswaarden van Europa worden toegepast. Dat komt omdat de Belgische Gezondheidsraad dat al veel langer heeft geadviseerd, nl. die 3V/m. Dat geldt in het Brusselse Gewest en in het Vlaamse Gewest per antenne (even de cumulatieve norm buiten beschouwing gelaten.)
Wil men tot 0,6V/m overgaan, zal toch eerst de Belgische Gezondheidsraad zich daarover moeten uitspreken en adviseren.

De biedingen voor een vierde provider gaan gewoon door, want ook de Belgische regering heeft geld nodig.

Alle providers rekenen zich al rijk met het komende LTE. En hetb is een feit dat al veel personen werken met een smartphone en een iPad, of gewone tablet, en dat zal alleen maar toenemen. Bovendien heeft *Brussel* (de EU) beslist, dat er voor LTE een aantal frequentiebanden in de hele EU vrijgemaakt dienen te worden.

Men kan wel willen, dat er voor alle huishoudelijke bronnen een voorzorgsprincipe wordt toegepast, maar hoe stelt men zich dat voor?
Dan moeten ALLE DECT telefoons vervangen worden (Door bv Eco Mode Plus of een draadjes-telefoon).
Dan moeten Belgacom en Telenet al hun modems/routers gaan vervangen door andere types, en niemand weet door welke. Zeker niet nu ze ook voor LTE gaan ingezet worden met twee signalen.
En dan moeten ALLE powerplugs uit de handel genomen worden.

Sinterklaas en de Kerstman komen er aan, maar of die bij machte zijn is helemaal de vraag.

21-11-2011 Rife aanvulling

De belangrijke posting op Pagina61.html heeft een aanvulling gekregen.
Frequentietherapie is bewezen!

22-11-2011 Fauteuil

Er zijn tegenwoordig banken en fauteuils die verstelbaar zijn. Dat wil zeggen, dat de benen omhoog kunnen en de rug omlaag, en ieder afzonderlijk.

Dat kan met handbediening, maar ook elektrisch.
Daarvoor wordt er middels een trafo een gelijkspanning gemaakt, die de motoren bedienen.
Toch veroorzaken deze motoren elektrosmog.

Wij hebben zo een bank, waarvan we de elektrische spanning, wanneer we de bank willen bedienen, dmv. een afstandsbediening aan- en weer uit kunnen zetten. Zie: Pagina12c.html

Daarnaast hebben wij ook fauteuils van Prominent. Die kunnen voorzien zijn van een accu. Wanneer die opgeladen is, kan hij er heel lang tegen. Er zijn dan ook geen snoeren in de kamer, èn, wat nog veel belangrijker is, er is geen elektrosmog!
Comfortabele luxe.

23-11-2011 Belgacom B-Box 2

Zoals ik reeds eerder vermeldde, zendt het nieuwe Belgacom modem B-Box 2
twee aparte signalen uit.
Een voor de eigenlijke grbruiker en een voor de passanten op straat.
Nu heeft iemand de moeite genomen uit te zoeken hoe men dat weer kan uitschakelen.

De toegang blokkeren tot uw b-box 2-modem voor andere gebruikers

Als u een vast internetabonnement hebt, kunt u voortaan ook onderweg surfen: draadloze netwerken van Belgacom zijn gesplitst in een privé gedeelte (dat door u wordt gebruikt) en een openbaar gedeelte (gebruikt door anderen). Enkel de meeste recente modems (b-box 2) beveiligd met een netwerksleutel komen hiervoor in aanmerking.

U kunt het publieke gedeelte uitschakelen indien u niet wenst dat uw modem gedeeld wordt als Fon-hotspot. U zult echter niet langer kunnen surfen op het netwerk van andere mensen indien u deze optie deactiveert.
Er zijn 2 manieren om het publiek gedeelde netwerk uit te schakelen op uw modem:
 • Bel ons op 0800 20 640 vanaf uw vaste lijn of houd uw klantennummer bij de hand. U vindt uw klantennummer terug bovenaan rechts op uw online of papieren factuur.
 • Of pas de configuratie van uw modem aan
  1. Verbind uw computer en modem met een netwerkkabel. Op de modem moet deze in het gele PC1 of PC2 slot.Surf naar de interface van uw modem op http://192.168.1.1.
  2. Klik op Advanced Settings in de linkerkolom en vervolgens op Hotspot.
   Als u Hotspot niet vindt in het menu links op het scherm betekent dit dat uw modem niet compatibel is: Belgacom Fon werkt enkel op b-box 2 modems.
  3. Klik op Disable Hotspot. De knop verandert in Enable Hotspot.
Als u de hotspot-functie op een later moment opnieuw wilt activeren klikt u op de knop Enable Hotspot
Daar ikzelf nog geen B-Box 2 onderhanden heb gehad, weet ik niet of bovenstaande ook geldt voor de tweede hotspot.

28-11-2011 EU-conferentie

Op 16 en 17 November 2011 vond in Brussel dat EU congres plaats.
Sprekers waren wat de Duitsers noemen *Gesundbeter*, dus
wetenschappers die beweren dat er beneden de ICNIRP normen
geen gezondheidseffecten kunnen optreden, omdat zij ze niet
gevonden hebben.

Hieronder links van videofragmenten:

Dag 1

Dag 2

Opvallend bij al die *wetenschappers* is, dat ze kennelijk geen verstand hebben van elektrosensitiviteit.
Geen enkele.
Dat blijkt uit het feit dat men geen onderscheid maakt tussen twee soorten van mensen.
De *normale* mensen, die pas bij uitzonderlijk hoge doses elektrosmog kunnen gaan reageren (en dan kijkt men enkel naar bv kanker), en de groep *elektrosensitieven*, die reeds bij het minste of geringste lichamelijk reageren (niet met kanker maar vage klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, etc.).

Uiteraard waren op dit congres geen kritische wetenschappers uitgenodigd, want die konden wel eens roet in het eten gooien.

Conclusies van het congres:

- Forschung ist die treibende Kraft hinter der Risikobewertung (men wil meer gelden voor studies)
- Der Umfang der Strahlenexposition (Dosimetrie) und die Expositions-Bewertung sind eine Hauptquelle der Ungewissheit in der Forschung von EMF und Gesundheit
- Der Nocebo-Effekt (eine ungünstige Wirkung, verursacht durch Suggestion oder den Glauben, dass etwas schädlich ist), ist ein Hauptbeitrag zur EHS
- Die Epidemiologie (Fall-Kontroll-Studien) ist die Hauptquelle des Beweises für mögliche nachteilige gesundheitliche Auswirkungen von EMF (z.B. Kindheits-Leukämie, Glioma). Jedoch werden diese Resultate bis heute nicht durch andere Beweise belegt.

Nou ja, ik had niets anders verwacht.
Men heeft heel *wetenschappelijk* gezocht naar ijsberen in de woestijn, en er geen gevonden.
Daar is geen speld tussen te krijgen.

01-12-2011 GR

Maar ook in Nederland hebben we figuren die goed zoeken naar ijsberen in de Sahara, en er uiteraard geen vinden.
De Gezondheidsraad heeft heel trots op 18 October medegedeeld:

Geen bewijs voor negatieve effecten mobiel telefoongebruik op kinderen

Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of Wifi-voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Dat stelt de Gezondheidsraad op basis van een analyse van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.
De conclusie sluit aan bij eerdere publicaties van de Gezondheidsraad. De Commissie Elektromagnetische velden van de raad volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en rapporteert hierover regelmatig. Veel mensen maken zich zorgen over mogelijke gezondheidseffecten van mobiele telefoons, vooral op kinderen.
De afgelopen jaren is nieuw onderzoek gedaan naar blootstelling van kinderen aan elektromagnetische velden en de effecten op de hersenontwikkeling.
De kennis die nu beschikbaar is geeft geen aanleiding tot verontrusting. Maar omdat er nog steeds relatief weinig over dit onderwerp bekend is, vindt de Gezondheidsraad meer onderzoek dan ook nodig, vooral naar effecten op jonge kinderen en naar langetermijn-effecten.


Prachtig is de zinsnede dat er nieuw onderzoek naar blootstelling van kinderen is gedaan.
Ik zou niet weten welk onderzoek daar mee bedoeld wordt.

Ik weet wel, dat de duitse prof. Lerchl een bedrag van € 600.000 heeft losgepeuterd bij de BfS om een rattenproef te doen, om nu juist over dit onderwerp wat te kunnen stellen, aangezien er weinig over bekend is.
Uiteraard is de uitslag, prof. Lerchl kennende, reeds bij voorbaat bekend.

Tja, de invloed van het Klankbord op het Kennisplatform EMV is ook hier weer duidelijk.
Nihil !

Grrrr!
Ik vraag me wel eens af wat de leden van de GR innemen om toch nog enigszins te kunnen slapen en hun geweten te sussen.


08-12-2011 Ultra- en infrasound

Het engelse HPA heeft een studie uitgebracht omtrent ultra- en infrasound en biologische effecten.
(Boven de 20kHz noemte men ultyrasound en daaronder infrasound.

Het rapport staat te lezen op:

www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1265028759369