09-11-2012 Parijs

Naar het schijnt heeft de stad Parijs op 16-10-2012 een nieuw Charta met de vier franse providers gesloten.

In gesloten ruimtes mag de veldsterkte de 5V/m niet overschrijden.
Echter, wanneer er sprake is van 4G (of LTE), dan geldt een waarde van max. 7V/m.

Zie: http://www.fftelecoms.org/articles/

 


24-10-2012 Grappig

Een jaar geleden had ik op mijn website een verhaal geplaatst over hoe men effectief zendmasten kan ontstoren met relatief eenvoudige middelen. Zoals men dat ook al in Duitsland met succes heeft toegepast.
Daar heeft niemand op gereageerd. Men wilde er niets van weten. Zelfs StopUMTS wilde er geen melding over maken.

Naar het schijnt heeft StralingsArmNederland haar website geheel vernieuwd.
Er staat een lijst met actiegroepen op vermeld. Natuurlijk zijn er meerdere, dan daar genoemd.
Dat zijn allemaal personen die tegen (UMTS) zendmasten zijn.

Deze *protestanten* willen dat de zendmasten verdwijnen, of men probeert ze (tevergeefs) tegen te houden.
Men rent naar de Rechtbank, verliest uiteraard. Men rent vervolgens naar de Hoge Raad, en verliest daar ook nog eens. Men realiseert zich niet waar het om draait.
Ik vind het grappig om te zien waar men zich in het Klankbord, in het Kennisplatform EMV, druk over maakt.
Triest is het om te zien waar de projecten van ZonMw over handelen.
Niemand is bereid om de grote kernvraag in deze hele discussie te onderzoeken:

Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?

Ik vind het grappig, dat geen van al deze *protestanten* bereid is, buiten wat lawaai maken, zelf wat aan de problematiek te ondernemen, zoals men dat in Duitsland heeft gedaan.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat men meer handelt uit onderbuikgevoelens, dan dat men daadwerkelijk last heeft van elektrosensitiviteit. Die paar elektrosensitieven daargelaten.

Dit gezegd hebbende zullen een paar figuren wel weer boos zijn. Maar kijk eens in de spiegel!.

22-10-2012 Ziggo

Het is te hopen dat Ziggo snel failliet gaat.
Want men wil in Groningen snel zo'n 18.000 modems van twee signalen voorzien, waardoor de passanten op straat ook kunnen internetten.
18.000 stuks in Groningen, en de rest van het land zal dan wel volgen.

Zouden de ziekenhuizen in het Groningse al maatregelen hebben getroffen om de opvang van elektrosensitieve personen, die nu last van die modems gaan krijgen, te regelen.
Gezien de eigenwijzigheid van de meeste medici vrees ik van niet.
De criminele houding van de GGD's nog daargelaten.

Arme Groningers.

 

21-10-2012 StopUMTS

Sinds gistermorgen is de website van StopUMTS.nl niet meer bereikbaar.

Klaarblijkelijk zijn ze *gehackt*.
Dat is in het verleden ook vaker bij bv. Gigaherz.ch gebeurd, en bij mijn websites heeft men ook wel eens virussen geplaatst, evenals oosteuropese reclameboodschappen.
Het terugplaatsen van de juiste bestanden (uploaden) naar de server en het aanmelden bij Google lost de problemen dan snel op.

Daar de storing ondanks verwoede pogingen nog niet verholpen is, hebben de hackers iets kwaadaardigs op de server van de provider uitgehaald, juist op een weekend wanneer de meeste programmeurs weg zijn.

In feite is het een compliment voor StopUMTS, dat men hun berichtgeving, die nogal ongekleurd en neutraal de feiten weergeeft, zo beangstigend vindt. Dit in tegenstelling tot bepaalde uitspraken van mij (ik noem bv. de leden van het Kennisplatform *eikels*).

Wij wensen StopUMTS veel sterkte toe.
Men verwacht Maandag weer online te zijn.

 

20-10-2012 Elektrosensitiviteit

Het is grappig om te zien hoe de *experts* zich buigen omtrent het fenomeen elektrosensitiviteit.

Bij de StichtingEHS heerst een *Hallelujah* stemming, want men meent dat het Kennisplatform EMV hun kant heeft gekozen, en men stelt, dat iedere elektrosensitieve de Kennisberichten mee naar de huisarts dient te nemen en dan goed geholpen zal worden. Een beetje naief lijkt mij.
De huisartsen en specialisten zijn zelfs niet onder de indruk van het rapport van Genuis/Lipp 2012.

Het is opvallend dat de meeste *experts* niet de moeite genomen hebben om zich te verdiepen in wat nu feitelijk aan de hand is met elektrosensitiviteit. Velen houden het bij symptoombestrijding maar onderzoeken niet naar de wortel van het geheel.

Er is zelfs een arts die elektrosensitieven in het bos met een iPhone wil narennen om na te gaan wanneer men *iets* voelt, om dan bepaalde conclusies te trekken.
Er is zelfs een arts, die een elektrosensitieve dwingend wil voorschrijven volgende te volgen:
1. Cursus dansen
2. Cursus creativiteit (tekenen, schilderen)
3. Cursus werken in de tuin. 
Met andere woorden, die heeft er helemaal niets van begrepen, en volhardt in domheid. 
Want andere oorzaken dan elektrosmog voor een beschadigd immuunsysteem worden niet geaccepteerd. Heel onprofessioneel!

In het EHS Bulletin 39 kan men lezen, dat ZonMw een bedrag van € 300.000 ter beschikking heeft gesteld voor de ontwikkeling van een diagnosemiddel voor elektrogevoeligheid.
Het toegekende onderzoek van Dr. A. Huss start naar verwachting begin 2013.
Grappig is, dat ook deze *expert* er nog weinig van begrepen heeft, en kennelijk ook niet de moeite heeft genomen te lezen wat ik over het testen van elektrosensitieven heb geschreven.
Over een periode van drie jaar wil dr. Huss minstens dertig elektrosensitieven testen. En slechts met korte blootstellingen. Dus zij denkt ook dat elektrosensitieven als lampen reageren.
Ook dienen de proefpersonen hun eigen elektrosmog bronnen mee te nemen.

Tja, als men een diagnosemiddel wil ontwikkelen, dient men eerst en vooral te bepalen wat er feitelijk gediagnostiseerd dient te worden.
Zelfdiagnose van elektrosensitieven wordt nergens geaccepteerd!

Naar ik heb vernomen wil iemand, goedbedoelend, een film maken over personen, die door invloed van elektrosmog huidaandoeningen (soort verbrandingen) krijgen. Dat is nutteloos, zolang daarbij niet een arts het proces volgt, en aan de personen zelf meet. Zelfs dr. Aschermann heeft met haar eigen rapport geen gehoor gekregen.

Men dient een de proefpersonen te meten.
Ikzelf heb een speciale detektor, die onmiddelijk de invloed van een elektrosmog bron op het lichaam aantoont. Dat kan ook met een spectrumanalyser.
Daarnaast gebruik ik een biofeedbacksysteem, welke binnen een minuut veranderingen aan een aantal (170) medische markers laat zien.
Zoals ik in het stuk Proefje heb beschreven, had ik mijzelf vorig jaar ook al eens gemeten.
Eerst een nulmeting. Toen een DECT basisstation op mijn bureau geplaatst en na 30 minuten weer gemeten. Ik kon een verhoging van het vetgehalte van mijn lever vaststellen.
Vervolgens heb ik mij een ClaeSmog omgehangen en weer na 30 minuten gemeten, terwijl de DECT bleef aanstaan. Wat bleek nu?
Het vetgehalte van mijn lever was gezakt, zelfs tot onder het niveau van de nulmeting!
Ja, zo zijn er een groot aantal medische parameters te meten, welke onder invloed van elektrosmog kunnen veranderen.

Ikzelf vind het helemaal niet meer belangrijk om een diagnose elektrosensitiviteit te kunnen stellen. De meeste personen weten dat zelf wel.
Ik vind het veel belangrijker om ervoor te kunnen zorgen dat de gevoeligheid voor elektrosmog bronnen afneemt.
Ik gebruik het systeem nu om de invloed van bepaalde gizmo's te kunnen bepalen.

En weet dat er veel meer elektrosmogbronnen zijn, dan een zendmast, DECT of router.
Ik meet steeds meer andere elektrosmogbronnen, en dat vind ik angstaanjagend.
(Weinigen weten wat van *dirty air*.)

Ook moet ik steeds weer lachen als in stukken de transformatorhuisjes aangehaald worden, wnat in de praktijk zijn velen er bang voor, maar op twee meter afstand stelt het weinig voor. Dan is het eigen elektriciteitsnet geheel andere koek.
Over het gekakel in het Kennisplatform EMV en haar Klankbord zal ik ook maar zwijgen.

Naast de vele apparatuur heb ik nu ook bepaalde russische apparatuur.
Dat werkt met zg. millimetergolven, dwz. ze werken *low-level* tussen 42 en 78GHz.
Opmerkelijk daarbij is, dat de penetratiediepte op de huid slechts 300-500micron, is, of maximaal 0,5mm !
Toch worden daarmee diep liggende organen in het lichaam behandeld.
Op mijn vraag aan de Russen hoe dat mogelijk is, heb ik inmiddels antwoord gekregen.
Het begint mij nu te dagen hoe het komt, dat mensen last kunnen hebben van hoogfrequente straling, ondanks het feit dat de techneuten blijven beweren, dat dat niet mogelijk is, gezien de geringe penetratiegraad van de geringe straling.
Tja, de Russen hebben heel wat onderzoek in ook deze richting gedaan, en klaarblijkelijk wil men daarover hier in het *Wilde Westen* niets of weinig van weten.

Zie ook:
The Possible Harmful Biological Effects of Low-Level Electromagnetic Fields

 

 

01-08-2012 Verklaring

Met mijn Biofeedback meetsysteem kan ik 170 medische markers meten, en zo de invloed van elektrosmog op het lichaam snel vaststellen..
Een daarvan is de factor *Electromagnetic Radiation*; dat geeft de momentele hoeveelheid elektrosmog in het lichaam weer. Dat zegt weinig over de gevoeligheid.

De systeem-norm, waarbinnen men zich dient te bevinden is 0,047 en 0,167.

Zo heb ik een persoon gemeten op 09-11-2011, en die vertoonde nogal wat afwijkingen op de norm.
Zijn ER factor was toen 0,251. Nogal hoog, maar bij andere elektrosensitieven meet ik nog hogere waarden.

Zo heb ik hem nog eens gemeten op 26-07, in het ouderlijk huis. de ER factor was nu 0,055.
Dat is een prima waarde, maar het zegt weinig over zijn gevoeligheid.
Het zegt alleen wat over de in het lichaam opgeslagen hoeveelheid elektrosmog.

IK noem het steeds elektrosmog, want die bestaat uit een aantal verschillende componenten.
In de ouderlijke woning was allerhande aanwezig. Magneetvelden van de koelkast, van lampen, dirty air van lampen en Wifi van de buren, plus de nodige zendmasten.
De betreffende persoon had er wel veel last van, maar niet knellend.
(Een andere voormalige EHS-er, die normaal gesproken totaal geen last ondervindt van zendmasten en dergelijk, kreeg het in deze woning enorm benauwd.)

Enfin, we gingen naar een andere woning op een andere locatie, waar geen zendmasten te bespeuren waren, noch hoogspanningsleidingen.
Aangekomen was de ER factor 0,056.
Nadat de stroom was aangezet kreeg de persoon knallende (andere) hoofdpijn, en was de ER factor 8 minuten later 0,096, bijna een verdubbeling!
Nadat de stroom weer was uitgezet was ca. een uur later de ER factor 0,061.
De andere EHS persoon ondervond echter helemaal geen effecten in deze woning, ook niet door de elektrische velden en dirty air.

Gesprekken met elektrosensitieve personen over de jaren heen hebben naar voren gebracht dat zij momenteel minder last ervaren van de elektrosmog, dan vroeger.
Ik bedoel, zij ervaren nu nog wel last, maar toch in mindere mate.

Het voorgaande analyserend denk ik dat elektrosensitieve personen een bepaalde, zij het geringe, weerstand en incasseringsvermogen kunnen opbouwen, waardoor de last op het lichaam minder wordt.
Dit geldt voor een bepaalde elektrosmog mix waaraan zij zijn blootgesteld.
Dat is de combinatie van bepaalde hoogfrequente, middenfrequente en laagfrequente velden en frequenties. Het lichaam kent dat inmiddels en heeft zich daartegen gewapend.

Komt men nu in een andere omgeving, waar een geheel andere mix aanwezig is, kent het lichaam dat niet en begint op te spelen.
(In de laatste woning was totaal geen hoogfrequent, geen magneetvelden, maar wel elektrische velden evenals *dirty air*.)
Hier ondervond de persoon ontwenningsverschijnselen, plus daarbij een nieuwe en andere elektrosmogbron-mix., die het lichaam nog niet kent.

Jaren geleden kon je al lezen dat personen al geruime tijd een DECT telefoon gebruikten en er ogenschijnlijk geen last van hadden. Totdat er een paar druppeltjes zendmast bij kwam. Toen werd de mix anders.
We weten ook totaal niet wat de invloed van een synergetische combinatie van allerlei frequenties op ons lichaam kan uitoefenen.
Die banale wetenschappers onderzoeken dat nooit. Ze pakken ofwel een signaal van 900 MHz, van 1800MHz of 2150MHz, en dan vaak nog ongepulst (een zg. CW signaal), terwijl een combiantie voor geheel onverwachte andere resultaten kunnen zorgen.
Zo zullen veel elektrosensitieven nogal kunnen reageren op nieuwe zendmasten van bv C2000 en het nieuwe LTE, wat overal aan het uitrollen is, en die de mix danig kunnen veranderen.

Zo ook kunnen elektrosensitieven, die reeds enigszins zijn *opgeknapt* en *gewend* aan bepaalde elektrosmog thuis, op een andere plek, waar ogenschijnlijk veel minder elektrosmog aanwezig is, toch uit hun dak kunnen gaan, omdat de mix hier onders is dan thuis en van een andere samenstelling van frequenties en informatie. En de hoeveelheid zelfs miniscuul.

Naschrift: 03-08-2012

De hele elektrosensitiviteit is een combinatie van factoren, die weliswaar onderling verschillend zijn, maar wel met elkaar in verband staan.
Zo zijn er de verschillende aura's rond het lichaam (bestaande uit frequentievelden, en die ik kan meten), zo zijn er de verschillende vortexen rond het lichaam, die ieder in een bepaalde richting draaien, en is er het immuunsysteem, plus nog factoren die nog onbekend zijn.
Longitudinale golven kunnen door hun informatie invloed uitoefenen op de aura's evenals de vortexen.
Dat is een van de redenen, dat bijvoorbeeld een *magnetiseur* door bepaalde handelingen deze factoren kan beïnvloeden en men zich beter voelt.
Ja, zo kan het ook gebeuren dat een vortex de verkeerde kant wordt opgedraaid, en men er slechter aan toe is dan voordien.

Veel beweringen dat *gizmo's* straling kunnen *harmoniseren* of *neutraliseren* of *tegengolven maken* zijn gewoon flauwekul. Zeker als men gaat schermen met quantum techniek.
Nee, er verandert helemaal niets aan de straling, hetgeen metingen ook steeds uitwijzen.
Wat bepaalde *gizmo's* wel degelijk kunnen, is wat veranderen aan de persoon zelf, die daardoor minder last van elektrosmog ervaart. De *gizmo's* veranderen wat aan de aura's evenals de torsievelden.
Bedenk wel, dat bepaalde negatieve reacties van *gizmo's* er op kunnen duiden, dat ze wel degelijk helpen, maar dat ze tevens veel toxines aanmaken, die het lichaam niet op tijd kwijt kan.
In dat geval lijkt het raadzaam, om de *gïzmo* slechts enkele uren per dag te dragen in het begin, en tevens veel water te drinken.

 

06-06-2012 Burn-out en EMV-Syndroom

In Duitsland heeft men een enorme toename van burn-out geconstateerd:

Dax-Riesen mit den meisten Burn-out-Kranken
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/0,2828,834827,00.html
Für die Untersuchung haben Experten der Asklepios-Kliniken die Zahl der Beschäftigten mit Burn-out in Dax-Konzernen geschätzt, auf Basis der in den Asklepios-Krankenhäusern stationär behandelten Patienten. 
»Spitzenreiter« im Erschöpfungs-Ranking ist demnach die Allianz mit bis zu 3400 Burn-out-Fallen pro Jahr (was 8 Prozent der Beschäftigten entspricht), gefolgt von der Deutschen Bank (bis zu 7,6 Prozent Bum-out-Fälle) und der Commerzbank (7,1 Prozent).
...dagegen der VW-Konzern mit maximal 2,8 Prozent Ausgebrannten

Blow-up des Employer-Brandings – Manager-Magazin über Burn-out-Fälle der Dax-Konzerne
http://www.reif.org/blog/blow-up-des-employer-brandings-manager-magazin-uber-burn-out-f...
Die Zahl der Burn-out-bedingten Arbeitsunfähigkeitstage in deutschen Unternehmen hat sich zwischen 2004 und 2010 von 8,1 auf 72,3 verneunfacht, wie eine Studie des wissenschaftlichen Instituts der AOK belegt.

Leistungsträger 
Burn-out-Krankschreibungen seit 2004 verneunfacht

http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13631209/Burn-out-Krankschreibungen-se...
Engagiert, dynamisch, ausgebrannt: Burn-out trifft immer mehr Leistungsträger. Das Problem ist aber nicht zu viel Arbeit, sondern das Gefühl dabei.

DAK-Gesundheitsreport
Psycho-Leiden greifen wie eine Epidemie um sich
http://www.welt.de/gesundheit/article106230666/Psycho-Leiden-greifen-wie-eine-Epidemie-...
Burnout, Depressionen, Neurosen: Seelische Leiden klettern in Deutschland auf den dritten Platz der Krankmeldungen und haben damit ein Rekordhoch erreicht. Ein Betroffener fehlt im Durchschnitt 30 Tage.

Die neue Teenager-Krankheit
Jugendlichen dröhnt regelmäßig der Kopf

http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/kopfschmerz/news/tid-25375/spannungskopfschmerz...
Es sind erschreckende Zahlen: Vier von fünf Teenagern leiden unter Kopfschmerzen. Werden die Schmerzen falsch oder zu spät behandelt, drohen sie zur chronischen Qual zu werden.

Er zijn nog websites die het over de DECT telefoons bij BMW hebben, maar die toestand is jaren geleden al veranderd. BMW heeft alle DECT telefoons vervangen door mobieltjes!
Interessant is nu een melding over VW:

VW verzichtet auf Email-Versand auf Diensthandys nach Feierabend
http://www.heise.de/newsticker/meldung/VW-verzichtet-auf-Email-Versand-auf-Diensthandys...
Keine totale Erreichbarkeit mehr: Volkswagen schickt Mitarbeitern mit einem Firmen-Smartphone nach Feierabend keine E-Mails mehr.
Die mobilen Endgeräte können nun von 18.15 Uhr bis 7 Uhr morgens keine Mails mehr empfangen, telefoniert werden kann aber noch.

Bron: hese

21-04-2012 Unieke ClaeSmog

Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw hebben de Rife frequentie therapie machines van Royal Rife wereldwijd een steeds grotere toepassing gevonden bij artsen en therapeuten. (Dit is iets anders dan electroacupunctuur!)
Rife genas kanker op 3-4 maanden tijd, totdat Big Pharma er zich mee ging bemoeien.

Onder het hoofdstuk *Alternatief* en *Bioresonantie* heb ik enkele voorbeelden van dergelijke apparaten afgebeeld.
Rife heeft zo een aantal combinaties van verschillende frequenties uitgezogd, die voor verschillende en diverse aandoeningen kunnen worden ingezet. Ze zijn vervat in de zg. CAFL lijsten, of Consolidated Annotated Frequency List. Veel is te vinden in het boek *The Rife Frequency Handbook* van Nenah Sylver.

De Rife frequenties worden aan het lichaam gevoerd middels bijvoorbeeld licht (Phanatron met Helium of Argon gevulde lampen), of middels handelektroden, of via geluid (Poor Man's Rife, zoals ik voordien toepaste) en zelfs oraal via druppels.

Het bijzondere aan mijn ClaeSmog (ClaeSlaap, ClaeProtect of ClaeSpecial) is nu, dat ik gebruik maak van *longitudinale golven* of *Tesla waves*.
De benodigde frequenties worden nu direct naar het lichaam overgebracht via deze longitudinale golven, en niet meer via de klassieke manieren.

Naar mijn mening is de ClaeSmog 's werelds eerste Rife (preprogrammed) Frequency Therapy Device waarbij de overdracht van frequenties werkt op basis van longitudinale golven.

Dat het werkt blijkt uit de positieve opmerkingen van de vele gebruikers dat hun klachten sterk verminderen, en van mijn herhaalde metingen van de 170 Biomarkers, die een toename van de gezondheid aantonen, plus het verminderen van bepaalde tekorten.
Het primaire doel van de ClaeSmog is de behandeling van elektrosensitiviteit.
(Personen die tot dan toe nog niets aan ontgiften hadden gedaan meldden dat zij, nadat ze de ClaeSmog hadden omgehangen tot drie dagen toe sterke diarree ondervonden, misselijkheid, een knallende hoofdpijn, etc. Dat was nadien wel over. De ClaeSmog doet een aantal virussen en ander tuig aanpakken, en die veroorzaken veel toxines, die het lichaam niet op tijd kan kwijtraken, met als gevolg een Herxheimer reactie.)

Hier een zojuist onvangen melding van een gebruiker, die vroeger aan huis gekluisterd zat:

Hallo  Charles, terug van weggeweest. In het hotel voor iedereen gratis wifi en.................................
ik heb totaal geen last gehad en heerlijk geslapen. Hotel Principal in Barcelona.
WAT EEN CLAESMOG AL NIET DOET HÉ.

Er zijn verschillende *gizmo's op de markt, die een bepaalde werking op de longitudinale golven van elektrosmog kunnen uitoefenen, zoals bv. de BioProtect kaart, maar deze doen niets aan het beschadigde immuunsysteem. De ClaeSmog is er juist op gericht het beschadigde immuunsysteem te repareren.
Hij kan ook tegen allerhande andere zaken ingezet worden.

Bedenk ook, dat de ClaeSmog het laatste punt is van mijn 25 puntenplan om van elektrosensitiviteit te genezen.
Ervan genezen is iets anders dan ermee leren leven.
Tja, er zijn figuren die dat laatste prefereren boven het eerste. 't Kan verkeren.

Naschrift 30-04-2012:
Nog een opmerking:

Hoi Charles ik moet je nog melden dat ik afgelopen week naar Ahoy ben geweest naar een
optreden van Il Divo, een prachtig mannen zangkwartet.
Er zaten zo´n 12,000 mensen in Ahoy en allemaal foto´s nemen men hun mobiel.
Ik weet niet hoeveel straling een mobiel dan afgeeft maar............................GEEN LAST.

 

28-02-2012 Grond

Geen van al die rondlopende slimmerikken met een meter in de hand heeft ooit stilgestaan bij wat ik vermeldde op 10-04-2011.

Daar heeft nu niemand ooit iets naar gevraagd.
Met andere woorden, al die zogenaamde woonbiologen klungelen maar wat aan.

Men maakt zich dik over zendmasten, maar willen niet weten wat er met hun voeten gebeurt.

Vanuit Engeland het volgende berichten:

In a bungalow, there is no downstairs to worry about, and besides the entire room - doors, ceiling, walls, earthed floor - was supposedly done. Our readings were apparently much the same as William's - somewhere between 0.01 and 0.03 V/m, but the room feels very different to all the others in the house, none of which have the paint. It's obviously reacted to something, and continues to react, in a way that the other rooms do not - they fluctuate and have areas which can be temporarily shielded so I can stay in them for a few hours.

Maybe this paint just doesn't work for certain ES people and/certain houses/properties. Everyone and everywhere is different

We had a whole room painted with Yshield, and I can no longer spend more than a minute or two in there now without extreme discomfort. It's literally unusable. The reason given to us was incorrect application. This may well be true, I've no reason to doubt the integrity of the Yshield product. But I completely recognise the discomfort you talk about.

My boyfreind has previously painted rooms with Y-shield and suffered a bad reaction, similar to what some people describe here.

Yep Charles that is so, because since I used Yshield and grounded the wall the bedroom has turned into a microwave oven.
Since I put the earth pin outside and is placed into the front garden all the roses have stopped growing and the flower are reduced in size, and disease and bugs have stormed them. In all other gardens around our unit the same has happened to all other garden plants.
I believe that the ground is full of dirty power.


27-02-2012 Bio markers

Na het analyseren van door mij gemeten bio markers bij een aantal elektrosensitieve personen is mij opgevallen, dat deze een aantal overeenkomstige afwijkingen op de gestelde norm vertonen.
(En dit zonder een subsidie van € 300.000 van ZonMw !)

Met andere woorden:
Elektrosensitieve personen hebben kennelijk dezelfde afwijkingen en tekorten !

Zo had een persoon op 02-09-2011 nog 43 grote afwijkingen van de gestelde norm, en nog slechts 1 afwijking op 31-01-2012. Dit is het resultaat van mijn 25 puntenplan.

 

08-01-2012 Werkelijkheid

Er was eens een dame die veel last had van de zendmasten op de flat tegenover haar.
Zij was jaren geleden de oprichtster van een protestgroep tegen zendmasten, en heeft vaak de pers gehaald.
Zij meldt nu:
Gister ben ik onverwachts naar den Haag geweest. Een vriendin en ik zouden naar de markt in Rotterdam gaan en bij het metrostation Zuidplein zagen we dat je nu rechtstreeks naar den Haag centraal kon met de metro. Dus......... we gingen naar den Haag.
Nu was het altijd zo dat ik blij was dat ik de metro uit kon bij Beurs en nu naar den Haag. Bellende en internettende mensen om je heen maar totaal geen last dus weer een pluspunt.

Opgemerkt zij, dat deze persoon nog steeds zonder afscherming aan de zendmasten van de flat tegenover haar is blootgesteld. Het enige wat gedaan is, is het succesvol afvangen van de *dirty air* welke die zendmasten met zich mee dragen, en volgens mij de meeste biologische effecten veroorzaken.

Zij is het levende bewijs, dat elektrosensitiviteit toch een omkeerbaar proces is. En door zelf wat te ondernemen de problematiek niet alleen een halt kan worden toegeroepen, maar ook de gevoeligheid sterk gereduceerd kan worden.
*Er mee leren leven* is dus een achterhaalde visie.

Er is een goed nederlands beschermd forum waar er meer over verhaald wordt.
Maar ik krijg sterk de indruk dat het merendeel van de zg. *elektrosensitieven* liever lui dan moe is.
Velen halen de schouders op, en zijn zelfs niet bereid een en ander te lezen. Of (gratis) te proberen!
Verschillende groepen zijn bezig met zg. *witte zones*, maar ik vraag mij af of dat nog wel nodig is.

Er zijn personen die nog op zoek zijn om een diagnosemiddel te ontwikkelen voor elektrosensitieven, terwijl ik een reparatiemiddel heb ontworpen, welke de verschijnselen teniet doet.
En de effecten op het lichaam kan ik goed elektronisch meten.

Naschrift 09-01-2012:

www.ehs-ervaringen.nl/blog/2012/01/de-claesmog-voorbij-klagen-en-slachtoffer-zijn/

Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.

en op www.beperkdestraling.org voor vlaams nieuws

25 -02 -2012: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html

Het voorlaatste staat op Pagina11k.html

20-04-2011 Eigen onderzoekspunten

Mijn momentele aandachtspunten zijn:

1. Wie is er elektrosensitief, en op welke manier kan men de gevoeligheid verminderen
....(daar zijn redenen voor, en die kan men aanpakken)
2. Wat is het eigenlijk waar elektrosensitieven op reageren
....(dat is heel anders dan menigeen denkt)
3. Het sprookje van de dosis/response bij elektrosensitieven
....(bij echte elektrosensitieven geldt dat helemaal niet)
4. Magnetische velden, elektrische velden en frequenties
....(bepaalde *indringende* frequenties zijn normaal gesproken onbekend)
5. Waarom Stetzer fiters en de Stetzer meter ontoereikend zijn
....(ze zijn veel te beperkt, en meer helpt hier helemaal niet)
6. Dirty power, en hoe die goed te kunnen meten
7. Dirty air, hoe te detecteren en te meten
8. Praktijkgevallen
9. Oplossingen, waarvan rechts één voorbeeld

Ja, de meetapparatuur wordt steeds beter, en wat er binnenkort
aan gaat komen maakt het nog veel interessanter en opent hele
nieuwe mogelijkheden.
Dat is ook nodig want de overheid is bezig het hele frequentie
spectrum dicht te timmeren.
Denk maar aan de 450 MHz band, het LTE op 800, 900, 1800,
2000 en 2560 MHz.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

17-09-2012 Aantrekkingskracht

Weinig bekend is, dat elektrosmog ook een bepaalde aantrekkingskracht heeft op het menselijk lichaam.
Onderstaand filmpje toont dat leuk aan.

 

 

 

31-05-2012 Lilienfeld Moskou studie

Zelf heb ik ook al eeens geprobeerd om de Lilienfeld studie te pakken te krijgen, maar dat is me niet gelukt.

Dit is die studie over die bestraling van de amerikaanse ambassade in Moskou.
Daarover gaan nogal wat verhalen de ronde, maar nergens kan men dat precies nalezen wat er in feite gebeurd is.
In Duitsland is er ene M. Hahn, die beweert deze studie in zijn bezit te hebben, en waaruit andere zaken zouden blijken.

Maar nu is er een ander verhaal opgedoken, waaruit zou blijken dat de Lilienfeld studie gemanipuleerd zou zijn.
Enfin, lees het zelf maar:

http://www.eubios.info/EJ54/EJ54H.htm

 

22-07-2012 25Puntenplan

Het 25 puntenplan op Pagina400.html is bijgewerkt en aangevuld.

22-07-2012 Onvruchtbaarheid

Het was al bekend dat hier ieder ZESDE paar geen kindern kan krijgen en kuntsmatige insiminatie dient te gebruiken.

Nu bericht mijn correspondent in Croatie mij, dat daar 20 jaar geleden onvruchtbaarheid een sporadisch iets was. Nu schijnt ieder VIJFDE paar ginder onvruchtbaar te zijn.

Hier een leuk filmpje: http://vimeo.com/15346778

En hier een sperma studie van Otitoloju

 

 

15-02-2012 Kennisbericht EMV op het werk

Op 13-02-2012 heeft het Kennisplatform EMV het Kennisbericht *EMV op het werk* uitgebracht.
Het bevat veel letters, maar weinig waar we wat een hebben.
Ik vind het niet eens de moeite waard om het hier te plaatsen.

Overweldigend nieuw is het advies:

Een werknemer die zich zorgen maakt over de risico's van elektromagnetische velden op de werkplek kan zich in eerste instantie tot de werkgever richten en in tweede instantie tot de arbodienst waar de werkgever bij aangesloten is.

Welke arbodienst weet iets af van elektrosensitiviteit, en hoe daarop te handelen?
Naar het schijnt klust Eric van Rongen bij met het geven van arbocursussen. Hij is secretaris van de Gezondheidsraad, en heeft zitting in de ICNIRP. Beide organisaties willen niets weten van biologische effecten (a-thermische effecten) beneden de *heilige* grenswaarden.

De een na laatste zin van het Kennisbericht *Elektromagnetische velden op het werk* bevat de zinsnede:

De mededeling: De Klankbordgroep EMV is in de gelegenheid gesteld om te reageren op het concept Kennisbericht zou opgevat kunnen worden als zou Stopumts betrokken geweest zijn bij de eindredactie van het onderhavige Kennisbericht. Dat is geenszins het geval.

Er is wel gesproken over het concept, maar de NGO's hebben totaal geen zeggenschap over welke wijzigingen er uiteindelijk doorgevoerd worden (weinig dus) en dus helemaal geen verantwoording kunnen dragen over de EINDredactie waar men de NGO's op sluwe wijze wel verantwoordelijk voor willen maken onder de noemer: zie je wel dat er met de klankbord is overlegd!

Met smart wacht ik al geruime tijd op twee herziene Kennisberichten:
1. Elektrogevoeligheid
2. Hoe te meten.
Van beide is in velden of wegen iets te bekennen
.

 

29-02-2012 Genuis-Lipp 2012.

Stephen J. Genuis en Christopher T. Lipp hebben een artikel geschreven over elektrosensitiviteit.
Hierbij heeft men, en dat is nieuw, een inventaris gemaakt van wat er zoal over dit fenomeen bekend is.
Het originele engelse artikel staat hier.

Het artikel heet:
Elektromagnetische Hyper Sensitiviteit: Feit of fictie?

Het is nu in het Nederlands vertaald.
Dat is het bestand: Genuis-Lipp2012-NL.pdf hier downloaden

 

Een interessant Voorwoord hiertoe van Diagnose-Funk
Dat is het bestand: VoorwoordDFGenuis-NL.pdf hier downloaden

 

Andere engelse artikelen van Genuis: Public Health- EMF.pdf en: Genuis 2008.pdf

Genoemd artikel van Genuis-Lipp2012-NL.pdf is een goed verhaal om wetenschappers en artsen onder de neus te houden. Het is geheel neutraal.
Let op: Dit is HET artikel om met artsen te bespreken.

 

Voor diegenen die het zelf allemaal eens rustig willen doorlezen heb ik een compilatie gemaakt, inclusief steunbetuigingen in een uitgave van *het bitje* Maart 2012.

Maar dat is NIET bedoeld voor artsen, omdat het niet neutraal is.


10-04-2011 *Dirty air*

Het is niet voor de eerste maal dat ik geschreven heb, dat er zo weinig personen zijn die zich diepgaand in het fenomeen elektrosensitiviteit verdiept en begrepen hebben, en tot de conclusie gekomen zijn, dat veel elektrosensitieven zelfs op uiterst geringe velden helemaal uit hun dak kunnen gaan.

De *beterwetende* techneuten blijven volhouden dat men pas bij hoge veldsterktes wat kan merken, maar dat is volkomen fout. Het *dosis-response* principe geldt niet voor elektrosensitieven.

Dirty electricity verdeel ik in twee categoriën:
- dirty power wat zich in het electriciteitsnet bevindt, en wel op de fase.
- dirty air, dat zijn vuile frequenties die zich in de ruimte, in de lucht dus, bevinden.
Het zijn frequenties die zich eigenlijk tussen het laagfrequente en hoogfrequente gebied bevinden.
Vaak tussen 5 kHz en 15 MHz.

Herhaaldelijk kom ik bij elektrosensitieven, die het in en rond hun woning zwaar hebben en last hebben van elektrosmog.
Opmerkelijk is in een aantal gevallen, dat er van hoogfrequente straling praktisch nauwelijks sprake is.
Zelfs zijn er gevallen waar de elektrische stroom helemaal is uitgeschakeld, maar men zich toch beroerd voelt. De fase- en de nulleider zijn dan weliswaar spanningsloos, maar de aardeleiding blijft dan wel nog aangesloten.
En vaak is het dan zo, dat er op de aardeleiding vervuilende frequenties zitten.

Hieronder een dergelijke spectrumanalyse.
De groene lijn is de sweep, de gele het gemiddelde van verschillende sweeps, en de rode vormen de maximale pieken.
Opmerkelijk is ook, dat het ene moment de sweepcurves boven de gele lijnen zitten en het volgende moment er ver onder. het schommelt dus ook nog eens.

Tja, dergelijke beelden tonen dan niet alleen de aardeleiding, maar ze zijn ook nog eens in de grond en lucht aanwezig. En als dat over een groter gebied aanwezig is, kunnen gevoelige elektrosensitieven maar één ding doen, en dat is verhuizen.
Alhoewel de sterkte van de velden niet zo hoog is, zijn ze toch zwaar genoeg om bij elektrosensitieven tot lichamelijke klachten te leiden.

Wanneer er spanning op het electriciteitsnet wordt gezet, blijken er daar vrijwel geen pieken aanwezig te zijn. Ook vrijwel geen in het bekende gebied tussen 5 kHz en 150 kHz.
Weet ook, dat voor vervuilende stroom in het elektrische leidingnet, de z.g. *dirty power*, de meter en filters van Stetzer slechts werken tot ca. 150 kHz. Onze Entech meter kan in de wandkontaktdozen tot ca. 800 kHz meten. De Bajog filters, via EMV-Newline, kunnen tot ca. 40 MHz filteren.
Lees de waarschuwing op: http://www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html

Buiten zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems, etc. zijn er kennelijk nog genoeg andere elektrosmog bronnen die een aantal mensen het leven zuur kunnen maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een spectrumanalyse gemeten aan een gasfornuis.
De frequenties komen hier binnen via de gasleiding, die zelfs op een andere plek geaard is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk punt is:

Ook al kun jij met een hoogfrequent meter, of een laagfrequent meter niets meten, met speciale meetapparatuur zijn er toch wel degelijk bepaalde storende signalen vast te stellen.

En als elektrosensitieven klagen, neem hun klachten dan toch maar serieus.

 

Naschrift 27-04-2011

Nieuwe gezichtspunten:

Elektrische velden kunnen energie in weefsel inbrengen.
Magnetische velden kunnen energie verwijderen.

Deze informatie komt van PIERS (Progress in Electromagnetic Research Symposium)

02-09-2011 Bevestiging inzichten

Veel *wetenschappers* struikelen al jaren over de vraag hoe het zu zit met *elektrosensitiviteit* en wat het nu eigenlijk is met elektrosmog, waarvoor een aantal mensen beweert er last van te hebben.

Ja, het gemakkelijkste is elektrosensitieven in de psychiatrische hoek te plaatsen, dan hoeft men er verder geen aandacht meer aan te schenken.

Weinigen zijn bereid zich in deze materie te verdiepen en eens grondig te onderzoeken wat er aan de hand is.
Met de bekende wegen en paden te bewandelen komt men er niet, en zijn er ook geen oplossingen gevonden. Men preekt wel *Hoe er mee te leren leven*, maar dat is geen oplossing.

Prof. Ulrich Warnke stelde eens op een voordracht:
”Haben wir mit dem Problem ”Elektrosmog” also prinzipiell den falschen Weg verfolgt, weil bisher ausschließlich die transversale elektromagnetische Schwingung gemessen und beachtet wird - nicht aber die longitudinale? Die Zukunft wird hier eine Entscheidung bringen.”

Gedurende de afgelopen twaalf jaar werd ik meerdere malen geconfronteerd met fenomenen, waar ik geen normale reeële technische verklaring voor kon vinden, en ook derden konden dat niet.
Toch waren de fenomenen reeel.

Vaak waren het bepaalde ervaringen van elektrosensitieven, waarvoor de oorzaak van de opgetreden symptomen moeilijk achterhaalbaar waren. Ze werden uiteindelijk wel gevonden, maar een technische verklaring, qua meetbaarheid, bleef hinken.

Alleen door de aanname van het bestaan van longitudinale golven, zoals Nikola Tesla dat 100 jaar geleden al had beschreven, kon ik deze ervaringen verklaren.
Veel wetenschappers weten er weinig vanaf, en willen er ook niets van weten.
Net zoals zij het bestaan van elektrosensitiviteit niet willen erkennen.
Het hele paradigma is gebaseerd op thermische effecten.
Zijn er geen thermische effecten, met andere woorden, treedt er geen warmte op, dan kunnen er geen gezondheidseffecten optreden. Basta.

Maar er treden wel degelijk gezondheidseffecten door elektrosmog op, zonder dat er van enige warmte sprake is. Schoorvoetend wordt dat hier en daar wel enigszins erkend, maar de *schadelijkheid* ervan nog steeds betwist.

De kernvraag daarbij is nog steeds: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?*
Daar dient men zich eens over uit te spreken.

Er is nu een verhelderend boek, waarvan een beschrijving hier staat.

Het verklaart heel veel van wat ik in de praktijk heb kunnen waarnemen.

Het betreffende boek: *Der sechste Sinn und seine Phänomene* staat bij Literatuur vermeld.
Het is een dikke pil.

Uiteraard zullen de wetenschappelijke betweters hun schouders ophalen, maar die zijn ook niet geinteresseerd in het verkrijgen van oplossingen voor elektrosensitieven.


21-09-2011 ClaeSmog

Na veel onderzoek en uitproberen, is de *final version* van de ClaeSmog nu klaar en wordt verder uitgeprobeerd in Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland en Denemarken.
Met tot nu toe zeer positieve resultaten. Ook door anderen gemeten.

Ik heb een aantal personen gratis prototypes, en sommigen druppelflesjes, ter beschikking gesteld.
Deze prototypes waren in 5 ml flesjes met schroefdop.
 
De *final version* van de ClaeSmog is in een 2 ml vial, en is nu 20 x krachtiger dan de prototypes.
Zo krachtig dat enkele personen zelfs een zg. Herxheimer reactie kregen.
 
Daar een aantal personen niet de moeite wilden nemen over de prototypes een terugkoppeling te geven, noch de aanwijzingen op te volgen, worden zij verder uitgesloten.
 
De ClaeSmog is punt 25 van mijn 25 puntenplan als remedie tegen elektrosensitiviteit.
Dat wil zeggen dat, om een goed resultaat te verkrijgen, ook aan al die andere punten voldaan zal moeten worden. En velen zijn niet daartoe bereid.

De ClaeSmog doet niets aan de straling, d.w.z. aan de transversale golven.
Het helpt alleen het beschadigde immuunsysteem te repareren.
Het gevolg is dat men beter tegen de straling is opgewassen.

Het is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel.
De andere 24 punten zijn daarbij ook essentieel, maar worden momenteel nog niet vrijgegeven.
Daarbij speelt een Rife frequentie therapie een belangrijke rol, daar vele elektrosensitieven veel parasieten, wormen, bacteriën en virussen in hun lichaam hebben. Ook uitleiding van zware metalen speelt daarbij een belangrijke rol (detox)l, evenals het reinigen van de lever.
(Een Rife/Clark frequentie therapie is iets anders dan bioresonantie met electroacupunctuur of een gewone Zapper! Daar vergissen velen zich in. )
Een voorwaarde is ook, dat men tijdens het *helingsproces* in een elektrosmog-arme omgeving verblijft.
Anders is het *dweilen met de kraan open*.
Nadien kan men wèl weer in een omgeving met elektrosmog vertoeven, zoals ca. 75% van de bevolking dat kan zonder ogenschijnlijke problemen.
Om te weten wat onder een *elektrosmog-arme* omgeving wordt volstaan kan pas na een uitgebreide meting bepaald worden. Er kunnen veel ongekende elektrosmog bronnen aanwezig zijn.

Vooreerst moet het lopende *pilot project* afgerond worden.

Links het prototype, rechts de ClaeSmog

01-10-2011 25 Punten

Gezien het feit, dat punt 25 van mijn therapie om elektrosensitiviteit te beheersen, de zg. ClaeSmog, in de praktijk in het pilot project heeft bewezen aan zijn doelstellingen te voldoen, zij het op beperkte schaal, is nu het moment aangebroken om het 25-puntenplan naar buiten te brengen.
Uiteraard horen er nog heel wat gegevens bij, maar dit is het basisplan.
(Vooral *dirty power* en *dirty air* dienen afdoende behandeld te worden.)

De doelstelling is om het beschadigde immuunsysteem te repareren.

Voor een beschadigd immuunsysteem kunnen zeer vele verschillende oorzaken zijn, zelfs zonder elektrosmog.
Ik ga er verder ook niet over discussiëren.

En voor dat allerlei wijsneuzen met allerhande niet terzake doende argumenten komen, bedenk, dat het fenomeen elektrosensitiviteit officieel toch als een *imaginaire aandoening* wordt beschouwd.

Voor een goed verstaander nog het volgende:
De toestand van een elektrosensitieve heb ik proberen uit te leggen middels de aangehangen grafieken bij mijn schrijven aan het Kennisplatform EMV dd. 17 Juli jl.
Daarin stelt de blauwe lijn halverwege de *emmer* de kritische drempelwaaarde voor.
Wanneer echter deze drempelwaarde zich op de bodem van de *emmer* bevindt, en men nog steeds in een stralingsrijke omgeving verblijft, zal ieder stukje verbetering van het immuunsysteem weer door de aanwezige elektrosmog teniet worden gedaan. Het immuunsysteem krijgt dan gewoon de kans niet om zich te herstellen. Bijgevolg blijft de gevoeligheid op hetzelfde peil. Met alle gevolgen vandien.

Men kan zeggen wat men wil, maar ik bied hier wel een mogelijke oplossing aan, waarmee het mogelijk is om de gevoeligheid met ca. 90% te verminderen. Hetgeen reeds is aangetoond.

Dat is toch iets geheel anders dan *er mee leren leven*.

Uiteraard zullen er figuren zijn die stellen, dat zoiets niet waar kan zijn, omdat zulks hun bevattingsvermogen te boven gaat.
Maar zoals de Duitsers zeggen: *Wer heilt, hat Recht!*

 

20-10-2011 Elektrosensitiviteit

Voor *normale* personen heeft men het vaak over het dose/response principe.
Dat wil zeggen, dat met toename van de straling er ook meer reacties te verwachten zijn.
Daarop zijn ook de thermische grenswaarden gebaseerd, dwz. dat er pas wat kan gebeuren als er weefselwarmte optreedt. En de *hardliners* stellen: *Geen warmte, dus geen effecten!*

Dat is helemaal coorect, ware het nier, dat er elektrosensitieve personen zijn, die op elektrosmog met reacties reageren, alhoewel er in de verste verte geen sprake is van enige warmteontwikkeling.
Elektrosensitieve personen zijn dus afwijkend van *normale* personen.
Want zij kunnen wel reageren met lichamelijke klachten.
En heel curieus daarbij is, dat veel elektrosensitieven op uiterst geringe hoeveelheden heftiger kunnen reageren dan op grotere hoeveelheden.

Elektrosensitieven merken dus veel eerder het een en ander dan *normale* personen.
De meeste wetenschappers begrijpen daar niets van.
Maar er zijn ook wetenschappers die dat toch wel accepteren en naar mogelijke verklaringen zoeken.

Zo heeft nu de Cornell University een bericht uitgebracht, waarin zij verklaren, dat elektrosensitieven speciale electroreceptors hebben, zoals bepaalde type vissen welke 500 miljoen jaren geleden de aarde bevolkten.

ITHACA, N.Y. — People experience the world through five senses but sharks, paddlefishes and certain other aquatic vertebrates have a sixth sense: They can detect weak electrical fields in the water and use this information to detect prey, communicate and orient themselves.
A study in the Oct. 11 issue of Nature Communications that caps more than 25 years of work finds that the vast majority of vertebrates – some 30,000 species of land animals (including humans) and a roughly equal number of ray-finned fishes – descended from a common ancestor that had a welldeveloped electroreceptive system.

Enfin, lees het verhaal maar hier.

Er is dus een verklaring waarom bepaalde personen veel gevoeliger zijn dan anderen.

21-11-2011 Rife aanvulling

De belangrijke posting op Pagina61.html heeft een aanvulling gekregen.
Frequentietherapie is bewezen!

08-12-2011 Ultra- en infrasound

Het engelse HPA heeft een studie uitgebracht omtrent ultra- en infrasound en biologische effecten.
(Boven de 20kHz noemte men ultyrasound en daaronder infrasound.

Het rapport staat te lezen op:

www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1265028759369

 

17-12-2011 LTE metingen

Christian Bornkessel van meetbureau IMST (waar op Pagina12d.html meetrapporten staan) heeft een publicatie uitgebracht over zijn metingen van LTE.

30-12-2011 ClaeSmog

Hoofddoel van mijn activiteiten was en is het om de zware elektrosensitiviteit van mijn echtgenote te kunnen doen verminderen.
Het was me gelukt om haar resistentie te kunnen verhogen naar ergens in de 90%.
Totdat zij in September 2010 op vakantie was gegaan naar Bulgarije, en haar resistantie gezakt was naar 50%. Een therpeute in Duitsland vertelde ons, dat zij had ondervonden dat veel van haar patienten, die een vakantie hadden genoten in een van de voormalige Oostbloklanden, allemaal *leeg* terugkwamen, en zij de grootste moeite had deze personen weer op te kalefateren. Naar verluidt was daar ergens een nederlands militair kampement, waar iedereen ziek werd. Er werd een vliegtuig met specialisten heen gestuurd om de oorzaak te vinden, maar men kwam er niet achter. Uiteindelijk werd het kampement gesloten.

Ik moest mij dus bezinnen om krachtigere maatregelen te verzinnen. Nu ben ik niet slimmer of intelligenter dan anderen, maar ik kan wel heel goed losse onsamenhangende zaken combineren.
Zo had ik al jarenlang een bepaald idee om een middel te gaan vervaardigen, welke de oorzaak van elektrosensitiviteit kan aanpakken en behandelen.

En zo ben ik begonnen met de ClaeSmog. Eerst een prototype in een flesje van 5 ml, welke ik als proef bij diverse personen heb uitgezet om ervaring op te doen. Een aantal van hen nam niet de moeite om terug te rapporteren, en die horen nu ook tot de afvallers.
Vervolgens kwam de *final version* in een vial van 2 ml. De overblijvers van de proefkonijnen bepaalden dan de sterkte van het geheel, en die is nu bepaald. De final version is ca. 20 keer krachtiger dan het prototype.
Een aantal van de proefpersonen hebben de ClaeSmog vergeleken met andere producten, die veel duurder zijn, maar vinden hem toch het beste.

De ClaeSmog is niet ontwikkeld om een product aan de man te brengen. Hij is in eerste instantie bedoeld voor mijn echtgenote, familie en bekenden. En voorts voor personen die mijn hulp hadden ingeroepen, daar zij mij hun vertrouwen hebben geschonken.
De resistentie van mijn echtgenote staat momenteel op ca 98%!

Ik heb de ClaeSmog in eerste instantie ontwikkeld om het beschadigde immuunsysteem te repareren. Na jarenlang speurwerk had ik de meest voorkomende oorzaken gecatalogiseerd. Daarbij kwam mijn kennis van frequentietherapie goed van pas. Vervolgens zijn er nog enkele andere elementen aan toegevoegd.
Gebleken is dat de ClaeSmog het immuunsysteem daadwerkelijk kan repareren.
En dat niet alleen bij elektrosensitieven, maar ook bij *normale* personen die niet elektrosensitief zijn.
En tot mijn verbazing blijkt er van de ClaeSmog ook een beschermende ofwel *ontstorende* werking uit te gaan. Het heeft dus een bepaalde invloed op negatieve longitudinale golven.

Zo heb ik nu een ClaeSmog op de negatieve ionen generator (die veel *dirty air* aanmaakt), eentje op de Air Fryer in de keuken (die vetvrije frietjes bakt, maar met hoge magneetvelden) en eentje op mijn dikke laadtrafo wanneer ik mijn laptop moet opladen (want dat voelde mijn echtgenote in de kamer).

Tja, tenslotte, de ClaeSmog is het laatste punt van mijn 25 puntenplan. Het is het sluitstuk van al die andere punten, niet het beginpunt. Zware metalen en andere gifstoffen dienen op een andere manier verwijderd te worden.

Doordat ik wekelijks de genoemde medische markers meet bij enkele personen, kan ik goed beoordelen hoe het met de werking gesteld is. Onze gezondheid gaat er, volgens de metingen, iedere keer op vooruit.
Het gaat niet snel, maar langzaam, en er blijft een stijgende lijn zichtbaar.
In feite heb ik nu genoeg ClaeSmog's vervaardigd, want het is een heel werk, en alle bekenden zijn nu voorzien.
Bepaalde *klagers* heb ik het voorgesteld, maar men haalt de schouders op, want kennelijk zijn alleen producten uit een fabriek *goed*. Ieder zijn meug.

 

 

01-01-2012 Hoe ik het zie

De problematiek van elektrosensitiviteit wordt door velen anders gezien.
Ik zie het als volgt.

Natuurlijk, velden ontwijken is leuk en aardig, maar gaat vrijwel niet meer, en zeker niet meer in de komende tijd, want er komt nog heel wat op ons pad.

1. Afschermen heeft enkel zin om meetbare transversale golven tegen te houden. Echter, de biologisch actieve longitudinale golven gaan dwars door afschermingen heen.
Bovendien kunnen ze van positief karakter door afschermingen zelfs een negatief karakter krijgen.
(Dat is de reden dat personen ondanks afschermingen toch last ervaren.)

2. De eigenschappen van negatieve longitudinale golven kunnen door bepaalde *gizmo's*, zoals bijvoorbeeld het BioProtect kaartje, beinvloed worden.
Behalve wanneer de elektrosensitieve persoon als een grotere resonator werkt.

3. Veel van deze maatregelen zijn lokaal, en kunnen buitenshuis minder effectief zijn.
De enige remedie is ervoor te zorgen dat men tot de 75% van de bevolking hoort, die nergens last van heeft, en dat ook de eerste decennia niet zal hebben.
En dat kan men alleen bewerkstelligen door het immuunsysteem van het eigen lichaam op te krikken. Een aanzet daartoe is bijvoorbeeld mijn 25punten plan, maar zoals gezegd, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden (en bij anderen geleid hebben).

4. Mijns inziens kunnen de meeste artsen je hier niet helpen, omdat hun kennis ontoereikend is om bepaalde virussen, schimmels, bacteriën, en wormen te kunnen behandelen. Antibiotica is tegenwoordig niet meer effectief, terwijl colloidaal zilver dat nog steeds wel is. En bovendien erkennen zij elektrosensitiviteit niet.
Therapeuten kunnen wel goede diensten bewijzen, al is het maar dat zij een uitgebreidere diagnose kunnen stellen, en alternatieve behandelingsmethoden gebruiken, die wel effectief zijn.


PS. Het steigend aantal elektrosensitieven komt niet voort uit die 75%, maar uit de resterende 25% met een beschadigd immuunsysteem, die wel vatbaar zijn voor allerlei milieuinvloeden.
Als het aantal elektrosensitieven 1% zou bedragen, hebben we het over 180.000 personen, hetgeen ook mij nog veel voorkomt. Ook anderen schatten het werkelijke aantal op 5.000, en zelfs nog minder.
In ieder geval een voor de overheden te verwaarlozen aantal.


Moraal van het verhaal: Verbeter je eigen lichaam! Dat is de enige oplossing.
Dat is dan lang, veelomvattend en hard werken, maar het is de enige oplossing.

26-01-2012 Forum ehs-ervaringen

Op http://www.ehs-ervaringen.nl/blog/2011/08/forum-voor-mensen-met-ehs/ kan men zich aanmelden voor een beschermd forum voor elektrosensitieven, en geinteresseerden.

Er wordt niet gezeurd over ervaringen, maar tips aangedragen hoe je het een en ander kunt aanpakken.
Een positieve instelling.
En je kunt er verhalen lezen van elektrosensitieve personen die langzaam opknappen. 
Want dat is ook een psychologische opsteker, dat je ook van anderen verneemt dat verbetering goed mogelijk is. En wat zij daarvoor ondernomen hebben.
*Ermee leren leven* is beslist niet mijn motto. Mijn motto is *genezen en het achter je laten*.
 
Mijn voordien zwaar elektrosensitieve echtgenote, waar het allemaal mee begon, zegt nu wel eens:
*Ik kan me nu eigenlijk niet meer voorstellen dat ik daar vroeger zo'n erge last van heb gehad!*

Het is dus goed mogelijk om de gevoeligheid voor EMV aanzienlijk te verminderen, maar daar moet men wel het een en ander voor doen.
Rennen naar de huisarts heeft weinig zin, want die weet er geen raad mee. Sommige therapeuten kunnen wel helpen. Mijn methode is gebaseerd op alternatieve methoden.

De elektrosensitieven kan men goed in verschillende groepjes indelen.

Er zijn er, die wel lijden, maar zich niet realiseren wat de oorzaken kunnen zijn.
Er zijn er, die in een afgelegen, beschermde omgeving vertoeven, zonder kontakt met de buitenwereld.
Dan zijn er die wel wat weten, maar zich liever als hypochonder gedragen, en maar blijven klagen en jammeren, maar niet bereid zijn naar goede raad te luisteren, en tenslotte het bijltje er bij neerleggen.

Ik heb het niet over de protestanten, die met het mobieltje tegen het hoofd, bezwaar maken tegen een zendmast in hun achtertuin, en als die er eenmaal staat alles laten varen.
Nee, ik heb het over personen die te lijden hebben onder elektrosmog.

Voor elektrosensitieve personen die wat aan hun situatie ten goede willen veranderen moet ik aanbevelen om zich te registreren op genoemd forum.
Er zijn figuren, die zich weliswaar hebben laten registreren, maar nooit meer postings hebben gelezen.
Dat zijn dus personen die niet echt geholpen willen worden, en die niet bereid zijn adviezen op te volgen.

Klagen en jammeren helpt echt niet. Je moet zelf wat DOEN.

13-02-2012 Kafka bij Karen

Velen onder u wisten al dat Nederland een bananenrepubliek is, maar niet dat hier Kafkaiaanse toestanden mogelijk zijn.
Velen protesteren tegen zendmasten, gaan demonstreren bij providers en gemeenteambtenaren en wethouders, maar realiseren zich helemaal niet wie de werkelijke vijanden zijn.

Onze gemeenschappelijke vijanden bevinden zich echter in het medische circuit: Huisartsen, specialisten en psychiaters.
Behoudens enkele uitzonderingen uiteraard.
Specifiek de GGD is uiterst onwillig t.o.v. elektrosensitieven, want zij weigeren pertinent elektrosensitieven te onderzoeken, (wanneer die daarom vragen).

Het moge ondertussen duidelijk zijn, dat de zwaarst getroffene elektrosensitieve, Karen van Loon, niet depressief, maar uiterst wanhopig is, daar zij rond 25 Februari het verblijf te Winterswijk moet verlaten en een terugkeer naar Megen onmogelijk is. Haar hoop was nog gericht op een goed gesprek met een psychiater, welke gepland was voor vandaag, maar helaas niet is doorgegaan. Deze psychiater verklaarde dat de gezondheidsklachten van Karen zuiver somatisch zijn, en niet psychologisch.

Maar afgelopen vrijdag werd Karen door de politie van Winterswijk in haar pyjama hardhandig opgepakt, waarschijnlijk op advies van de huisarts te Winterswijk, in een politiebusje gesmeten en opgesloten in een isoleercel, met uiteraard rondom C2000, DECT WLan, TL, spaarlampen, enfin de hele rotzooi aan elektrosmog, waar zij niet tegen bestand is. Haar moeder werd daarbij hardhandig tegen de muur gekwakt.
Ja, onze politie is hulpvaardig, beleefd en voorkomend. Alleen als het hun uitkomt.
De dienstdoende psychiater van Zevenaar/Winterswijk vond het maar allemaal flauwekul, en liet de kermende Karen vervolgens overbrengen naar Apeldoorn, ook weer met een politiebusje.
Haar verzoek om het tussenraam in het busje te sluiten, waardoor ook veel elektrosmog vanuit de cabine kwam werd genegeerd.

Ook in Apeldoorn werd ze weer *gemarteld*, waardoor haar huid en onderhuid weer verbrandingsverschijnselen vertoonden. Niet alleen haar gezicht, maar ook haar buik en rug.
De perverse sadistische psychiater ging express met een iPhone vlak bij haar gezicht zitten bellen.
(Een iPhone is een van de krachtigste elektrosmog vervuilers.)

Karen moest op een metalen bed liggen, met elektromotoren (!) en een spaarlamp erboven (Zevenaar).
Iedere keer, dat Karen de stekker van de motoren uit het stopkontakt trok, werd die er weer ingestoken.
Haar medicatie werd haar onthouden.

De antibioticakuur was twee weken geleden afgelopen, dus daar kon ze nu niet het bloed in de urine door verklaren. Ze had al pijn in de linkerkant van het lichaam, omdat enkele zenuwen daar beschadigd waren, maar nu heeft ze pijn over het hele lichaam.
Het enige medische onderzoek bestond uit eenmaal de bloeddruk en de hartslag meten. Verder werd er niets onderzocht.

Later op Zaterdag kreeg Karen een andere psychiater te zien. Die schrok van de verbrande huid en zorgde ervoor, dat haar vader haar midden in de nacht kon ophalen.

Nu is Karen helemaal een wrak.

Men kan hier spreken van opzettelijk letselschade toebrengen.

Later verklaarde de huisarts, dat hij ondanks zijn eerdere toezeggingen, niets gelooft van elektrosensitiviteit, alhoewel hij ook andere elektrosensitieven in zijn praktijk onder behandeling heeft.
Het zal je huisarts maar wezen.

Weet dus nu wie je vijanden zijn als je elektrosensitief bent.

Zie dat je niet in handen valt van dergelijke sadistische figuren.

In feite is de omslag in het begrip begonnen tijdens een bijeenkomst te Winterswijk begin December jl. met de secretaris van het Kennisplatform EMV, een vertegenwoordiger van de KEMA, iemand van de GGD, een wethouder van Oss en de voorzitter van de StichtingEHS (Hugo Schooneveld).
En het waren nu juist de uitspraken en verwijten van deze voorzitter, die stelde dat alles bij Karen *tussen de oren zit*, dat al die virussen onbelangrijk zijn en dat zij niet zo koppig moet zijn, die de omslag veroorzaakten.
Daarop heeft iedereen gemeend, dat het allemaal wel meevalt en er verder niets hoeft te gebeuren.
Ja, Karen hoorde het niet in Keulen, maar in Los Angeles donderen.

Tja, als de voorzitter van een Stichting die zegt op te komen voor de belangen van elektrosensitieven, die ook zitting heeft in het Klankbord van het Kennisplatform EMV, al stelt dat het *tussen de oren zit*, dan zal dat wel zo zijn.
Er zijn meer personen, die met serieuze klachten omtrent elektrosmog bij deze voorzitter komen en dan een volkomen nihilistische ontkennende houding aantreffen. En om die reden de StichtingEHS de rug toe keren.

Ik heb al eerder geschreven, dat deze voorzitter bitter weinig van elektrosensitiviteit en daarmee samenhangende biologische processen afweet, hetgeen nu ook weer gebleken is.
Hij behoort nu tot de groep ontkenners, waarvan er al veel te veel rondlopen.

Hij past goed bij een IZgMF, Informations Zentrum gegen MobilFunk, waar elektrosensitieven ook uitgescholden, belachelijk, en met de grond gelijk gemaakt worden, en waar prof. Lerchl ook aan meedoet.
Er bestaat nog zoiets als wraakroepende zonden: Naar verluidt gaat men een prachtige zendmast oprichten vlakbij deze voorzitter. Dat zal hem deugd doen *tussen zijn oren!*

Naschrift 14-02-2012:

De vader van Karen van Loon heeft een verslag geschreven; dat staat hier:

27-10-2011 Aanvulling

Alhoewel het toch klaarblijkelijk maar weinig mensen interesseert heb ik toch een aanvulling geplaatst op Pagina300.

27-02-2012 Elektrosensitiviteits studies

De hartfrequentie-variabiliteit (HFV) geldt onder elektrosensitieven als een hoopvolle meetmethode, waarmee misschien elektrosensitiviteit zich als dusdanig laat diagnostiseren.
De bekendste is die van Magda Havas, waar echter ook kritiek op gekomen is.

Hier een studie van de Uni Mainz.

Voorts andere studies:

Bortkiewicz A, Gadzicka E, Zmyslony M. Heart rate variability in workers exposed to mediumfrequency electromagnetic fields. J Auton Nerv Syst. 1996 Jul 5;59(3):91-7.

Graham C, Cook MR, Sastre A, Gerkovich MM, Kavet R. Cardiac autonomic control mechanisms in power-frequency magnetic fields: a multistudy analysis. Environ Health Perspect. 2000 Aug;108(8):737-42.

Graham C, Sastre A, Cook MR, Kavet R, Gerkovich MM, Riffle DW. Exposure to strong ELF magnetic fields does not alter cardiac autonomic control mechanisms. Bioelectromagnetics. 2000 Sep;21(6):413-21.

Graham C, Sastre A, Cook MR, Kavet R. Heart rate variability and physiological arousal in men exposed to 60 Hz magnetic fields. Bioelectromagnetics. 2000 Sep;21(6):480-2.

Halberg F. Does exposure to an artificial ULF magnetic field affect blood pressure, heart rate variability and mood? Biomed Pharmacother. 2004 Oct;58 Suppl 1:S20-7.

Kurokawa Y, Nitta H, Imai H, Kabuto M. Can extremely low frequency alternating magnetic fields modulate heart rate or its variability in humans? Auton Neurosci. 2003 Apr 30;105(1):53-61.

Mitsutake G, Otsuka K, Oinuma S, Ferguson I, Cornelissen G, Wanliss J, Sait ML, Wood AW, Sadafi HA. A study of heart rate and heart rate variability in human subjects exposed to occupational levels of 50 Hz circularly polarised magnetic fields. Med Eng Phys. 1999 Jun;21(5):361-9.

Sandstrom M, Lyskov E, Hornsten R, Hansson Mild K, Wiklund U, Rask P, Klucharev V, Stenberg B, Bjerle P. Holter ECG monitoring in patients with perceived electrical hypersensitivity. Int J Psychophysiol. 2003 Sep;49(3):227-35.

Santangelo L, Di Grazia M, Liotti F, De Maria E, Calabro R, Sannolo N. Magnetic field exposure and arrythmic risk: evaluation in railway drivers. Int Arch Occup Environ Health. 2005 May;78(4):337-41. Epub 2005 Mar 5.

Sastre A, Cook MR, Graham C. Nocturnal exposure to intermittent 60 Hz magnetic fields alters human cardiac rhythm. Bioelectromagnetics. 1998;19(2):98-106.

Tabor Z, Michalski J, Rokita E. Influence of 50 Hz magnetic field on human heart rate variability: linear and nonlinear analysis.Bioelectromagnetics. 2004 Sep;25(6):474-80.

Yoshida T, Yoshino A, Kobayashi Y, Inoue M, Kamakura K, Nomura S. Effects of slow repetitive transcranial magnetic stimulation on heart rate variability according to power spectrum analysis. J Neurol Sci. 2001 Feb 15;184(1):77-80.

Gebleken is echter dat qua HRV er tussen elektrosensitieven en kontrolegroepen geen noemenswaardige verschillen zijn gevonden.
Maar de proefpersonen werden ook niet zo zwaar belast zoals Magda Havas met haar DECT telkefoon deed. Ook is niet bekend hoe hoog de EMV-achtergrond-ruis was in de laboratoria in Mainz.

 

05-03-2012 Elektrosmog

Veel personen zijn angstig omtrent microgolven.
Wel, daar maak ik mij helemaal geen zorgen over.
Microgolven behoren gewoon tot de hoogfrequente straling, en die dringt helemaal niet diep in het lichaam binnen. Misschien 1 of 2 mm, daar daar blijft het ook daarbij.

Vanuit de frequentie therapie weten we het een en ander.
Wanneer we een handelektrode vasthouden, die aangestuurd wordt met 25Volt, met een blokgolf en bijvoorbeeld 300.000Hz, dan voelt men daar weinig of niets van.
Wanneer we bij hetzelfde Voltage en en dezelfde blokgolf een frequentie van bijvoorbeeld 700Hz gebruiken, dan springen sommigen uit hun stoel, want dat voel je wel.

Met andere woorden, hoe lager de frequentie, hoe dieper deze in het lichaam kan doordringen.

Zo heeft Royal Rife rond 1930 een aantal frequenties bepaald, waarmee hij een aantal aandoeningen middels frequentie therapie kan behandelen, en welke hedentendage nog steeds door vele artsen en therapeuten gebruikt worden.
De Rife frequenties gaan van 0,5Hz tot 10.000Hz of 10kHz.
(Hulda Clark gaat van 30kHz tot 560kHz)

Met deze frequenties kunnen een groot aantal aandoeningen behandeld worden, daar ze diep in het lichaam indringen.

Bij elektrosmog geldt hetzelfde principe.
Aleen realiseren weinigen zich, dat ook daarbij de lage frequenties het schadelijke deel uitmaken.
Ja maar, zult u zeggen, dat is toch vaak hoogfrequente straling?
Ja, dat is zo, maar weinigen weten dat op die hoogfrequente draaggolven digitaal modulaties en informatie in stukjes gehakt meegevoerd worden, en daar zit hem nu juist de kneep.

Een UMTS zender zou niet gepulst zijn, maar het organisatiekanaal is gepulst met 15kHz. Als er veel dataverkeer is, verdwijnt dat in de achtergrondruis, maar het is er wel.
Voorts bevat het UMTS signaal frequenties van 100Hz met veelvouden daarvan, plus 1,5kHz, met veelvouden daarvan. En dat zijn nu de kritische frequenties die op ons lichaam inhakken.
Veel schakelkasten bevatten voorschakelapparatuur, en die veroorzaken *dirty electricity*.
Deze vuile frequenties worden met de hoofdstraal mee afgestraald als *dirty air*>

Zo kon ik in een zijlob van een UMTS zender een mooie piek van 100kHz meten, die als *dirty air* optrad, maar door de muur ging en daar in de elektrische leidingen als *dirty power* verder reisde, en bij een stopkontakt weer als *dirty air* naar buiten kwam.

Veel elektrische leidingen bevatten vuile stroom, *dirty power*. Maar vaak meet ik op elektrische leidingen, waar weinig of geen *dirty power* zit, toch veel vuile frequenties, maar die zitten dan op de aardeleiding.
En worden zo door het hele huis verder getransporteerd.
Ik heb bij mijn bouwbiologische huisonderzoeken gevallen, waar er in de wijde omtrek bijna geen zendmasten te vinden zijn, en de elektrische stroom helemaal is uitgeschakeld, terwijl de bewoners toch gevlucht zijn. Niet alleen de aardeleiding bevat deze *dirty air*, maar ook de grond en soms ook de lucht (zonder aanwijsbare oorzaak).
Ik meet dan frequenties van ca 5kHz tot wel 30MHz toe.
Wat mij opvalt dat ik momenteel veel van dergelijke frequenties kan meten in de grond.
Soms toont een in de tuin aangebrachte aardeleiding nog hogere pieken dan in de aardeleiding van het elektriciteitsnet zelf.
Het is daarom raadzaam, dat als men een nieuwe aardeleiding laat slaan, om dan de pen heel diep te laten slaan, en dan met een afgeschermde kabel naar boven te komen, opdat onderweg geen vuile frequenties van zwerfstromen opgepikt worden.
Electriciens meten dan de aardeleiding, dwz. ze meten de weerstand in Ohm.
Die zou 0 Ohm dienen te bedragen. Dan is volgens hen de aardeleiding goed.
Maar 0 Ohm zegt helemaal niets over de aanwezige vuile frequenties!

Een aantal elektrosensitieve personen zijn ook gevoelig voor die relatief lage frequenties die uit de grond komen. Vaak zijn de pieken rond de 3MHz, 4 MHz, 9MHz, 12MHz en 16MHz.
De sterkte van die velden zijn niet hoog, maar hoog genoeg voor elektrosensitieven om er op te reageren.

Ook subtiele magneetvelden kunnen voor reacties voeren. Zo zijn er personen die al op 700 meter van een hoogspanningsleiding al problemen ervaren.

 

 

18-03-2012 Meten aan personen

Op Pagina305.html heb ik een overzicht geplaatst wat ik zoal aan personen kan en wil meten.

23-03-2012 Lyme

Normaal gesproken wordt aangenomen dat de ziekte van Lyme veroorzaakt wordt door een tekenbeet, maar bekend is ook dat het door mensen kan worden overgedragen.
Hieronder een verhaal van een zekere Phil Stubley, wat zeker tot nadenken aanleiding kan geven:

1. Our Lyme Story
    Posted by: "Phil Stubley" pstubley@cogeco.ca philstubley
    Date: Thu Mar 22, 2012 1:06 pm ((PDT))

OUR LYME STORY
I am sending this to essentially all the people on our email list. You don't have to open the link (11 pages) unless you want to see the basis for our story. I would ask anyone who is moved by this story to pass it on to everyone you know.

The link below is to a document published by Nexus Magazine, Aug 2001.  Don't ask why it took over ten years for me to find it.  Don't let another ten go by without helping it to be distributed world wide.  It was written by Dr. Donald Scott, a Canadian who has researched the Lyme bug, and its modification as a biological weapon during and after WW2. He has documents which are now unclassified, 30 years after being locked as 'secret', including minutes of US Congressional hearings.

We were aware that the original Lyme bug which has been around since year dot, was used as a carrier for biological warfare, and after the war a lab was set up on the US east coast on Plum Island. About 20 miles inland from that island was a small town called 'Lyme', where everyone got arthritis. The cause was the Lyme bug, now called after the town. We knew of the bio weapon research which had been done there, but the story we had was that after it was shutdown a hurricane damaged the protection and released the bug. Thus it started its journey from there across the US and Canada.

This latest revelation shows that the weapon was experimentally released in Canada and the US on our own citizens.

We now have a plausible explanation for the ills our family has battled for the last 30+ years, finding about 8 years ago that some of it was Lyme . We now recognize essentially ALL of our ills can be attributed to Lyme and its co-infections (the bad stuff inserted by the bio engineers). The start time of late 70's corresponds to the time after these tests were being performed on our citizens.

For anyone interested in the details of our own particular battle, you can ask and I will fill you in on our complete story.

So think about this, and wonder if such activity stopped thirty years ago. Scary to think it may be still going on in one form or another!!! Hopefully widespread dissemination of the story will help prevent a re-occurrence.

See: MYCOPLASMA,   http://www.whale.to/m/scott7.html

By googling 'Dr. Donald Scott Mycoplasma'  you can find this link, and many more

Please pass it on.

26-03-2012 Kennisplatform

*Ieder voor zich, en God voor ons allen!* is toch een gezegde.
*God zij met ons* stond er vroeger op de rand van de Gulden, maar sinds men dat bij de Euro heeft weggelaten en niet meer nodig vond, weten we nu allemaal waar dat toe geleid heeft.

Kennelijk spreekt ook ieder voor zich in het Klankbord van het Kennisplatform EMV.
Van een gecoördineerde aanpak en onderlinge afspraak wie wat gaat behandelen kan ik weinig bespeuren en het lijkt er op dat ieder voor zich zijn eigen straatje schoonveegt.

Aangezien mij niets gevraagd wordt, heb ik zelf ook maar weer een een duit in het zakje gedaan.
Solo, net als de anderen.
Nogmaals een knuppel in het hoenderhok gegooid, om te zien of er kippetjes wakker worden en eventueel opvliegen. Zal wel niet, maar je weet maar nooit.

Hier mijn schrijven.

02-04-2012 EHS, yes, no, may be so?

Dariusz Leszczynski heeft een artikel geschreven over EHS, en daarbij twee verschillende visies in Europa beschreven.

Dit artikel staat hier: european-experts-disarray-over-ehs-electromagnetic/

De Europese betweters, die menen dat er niets aan de hand is, schrijven in hun artikel hier, hebben kennelijk nog nooit een EHS-er onderzocht. Het zijn Gunnhild Oftedal, G. James Rubin, Lena Hillert, en onze bekende EHS-loochenaar Eric van Rongen.
Zij baseren hun mening op onzorgvuldige, slecht uitgevoerde studies, die niets bewijzen.
Hun reviews werden betaald door de UK‘s Mobile Telecommunications and Health Research Programme
(www.mthr.org.uk) and by the European Action COST BM0704, Working Group 3‚ EMF - Epidemiology and Human Studies‘ (www.cost-bm0704.org).
(De europese COST groep had zich ten doel gesteld alle positieve studies onder tafel te vegen, en ze zo lang mogelijk uit te stellen, want *iedere maand uitstel* was meegenomen, zo hun woordvoeder enkele jaren geleden.)

Het andere artikel is het Oostenrijkse *Guideline of the Austrian Medical Association.*
Dit is een eerste aanzet tot een gecompliceerde opzet voor een ingewikkelde en langdurige diagnose.
Hun voorstel tot behandeling vind ik erg summier en teleurstellend.
Daar ben ik met mijn Biomarkers en 25puntenplan al veel verder. En weet je meteen wat er aangepakt dient te worden.
Maar in ieder geval erkent men daar EHS, en geeft aanwijzingen wat er onderzocht dient te worden, wat in Nederland nog steeds niet het geval is. Maar ja, wat wil je als een *onafhankelijke* Gezondheidsraad een lid van de ICNIRP herbergt. Dan blijft er van die onafhankelijkheid niet veel over.

 

07-04-2012 Japanse EHS studie

Olle Johansson heeft tesamen met Yasuko Kato een enquètestudie onder Japanse elektrosensitieven verricht.
Hun rapport staat hier: Reported functional impairments of electrohypersensitive Japanese
14-04-2012 Magnetometers

Voelde u zich in de nacht van 12 op 13 Maart niet lekker, en had u wat * vreemde* gevoelens ?
Daar kunnen allerhande verklaringen voor zijn. Één daarvan kan zijn dat de Amerikanen weer met hun speeltje HAARP bezig waren, alhoewel de Russen ook iets dergelijks hebben.

In Alaska zijn ook een aantal magnetometers geinstalleerd, die konstant het aardmagnetische veld meten.
Duidelijk is te zien dat er na een betrekkelijke rustperiode ineens enorme itslagen gemeten worden, van +250nT tot -250nT, en wel -500nT. (De SBM2008 spreekt van 1.000nT als unauffällig, maar personen die lijden aan het EMV-syndroom kunnen er toch last van hebben.

Als je dat een beetje volgt, is het toch merkwaardig, dat steeds nadat dergelijke schommelingen opgetreden zijn, er overal Tsunami's en aardbevingen waargenomen worden.

Hieronder de curves van 12-04 tot 14-04-2012.

19-04-2012 Kennisbericht Elektrogevoeligheid

Heden is dan het langverwachte Kennisbericht elektrogevoeligheid verschenen.

Ik sta er altijd weer van te kijken hoe men in staat is om zo weinig prietpraat in zoveel tekst te kunnen vervatten, en ik kan alleen maar concluderen dat men er nog steeds niets van begrepen heeft. Men klampt zich nog steeds vast aan onnozele wetenschappelijke onderzoeken, terwijl er tot vandaag nog steeds geen enkele serieuze studie naar het zg. EMV-syndroom verricht is. En kennelijk wil men dat ook helemaal niet.

Er liggen genoeg punten op tafel om een dergelijke studie aan te pakken, maar men is bang zich aan water te branden.

Jammer. Alweer een gemiste kans.

Curieus is, dat men stelt dat er wel met de Klankbordgroep gesproken is, maar dan volgt:
*Deze organisaties dragen echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit bericht.*

*Het doel van de gesprekken was om inzicht te krijgen in wat deze organisaties onder
elektrogevoeligheid verstaan en welke vragen er rondom dit onderwerp in de maatschappij leven
.*
Kennelijk heeft men toch niet goed geluisterd. Oostindisch-doof noemt men dat.

Ook heeft niemand de moeite genomen na te denken over mijn zienswijze, dat het EMV-Syndroom gebaseerd is op een allergische ziekte, welke behandelbaar is.

30-04-2012 TeraHertz

In de uitgave van *het bitje* Mei 2009 heb ik al eens beschreven dat ik met een speciale frequentieteller van het RFI meetsysteem frequenties op 40 punten rond het lichaam kan meten.
Deze frequenties bevinden zich in het MHz gebied. Het aantrekken van een speciaal T-shirt met nog al wilde kleuren doet die frequenties veranderen. Het hoe en waarom laat ik even in het midden.
Maar feit is, dat er rond ons lichaam vele verschillende frequenties meetbaar zijn (die een afspiegeling van onze gezondheid en psyche vormen).

Voorts heb ik een amerikaans systeem aangehaald, waarmee men in het GHz gebied frequenties rond het lichaam kan meten. Gecalibreerd op één frequenties kunnen afwijkingen van niet-lichaamsgebonden voorwerpen zo met deze camera ontdekt worden op bv. luchthavens.

Daarnaast is er een engelse firma, die een dergelijke camera heeft uitgebracht, die in het THz gebied werkzaam is.

Met andere woorden, de techniek toont aan, dat ons lichaam frequentievelden rond zich heeft die zich bevinden in het MegaHertz, GigaHertz en TeraHertz gebied.
(Ik denk dat bepaalde dieren, zoals bv. katten deze velden ook kunnen waarnemen!)

Naar ik heb begrepen bevindt de kosmische straling zich ook in het THz gebied, en ook longitudinale golven. In ieder geval hebben wij de kosmische straling nodig om te kunnen leven.

Nu valt er te lezen, dat er wetenschappers zijn, die in het THz gebied liggen te rommelen. Zij hebben een chip ontwikkeld, waarmee men door muren kan kijken.
Wanneer deze chip op een mobieltje gemonteerd wordt, kan men met een mobieltje door betonnen muren heen kijken.
Enfin, lees het artikel zelf maar.

Met andere woorden, de waanzin houdt niet op. Men blijft bezig het hele frequentiespectrum vol te stouwen met kunstmatige straling.

 

 

08-05-2012 Meters

Het in het bezit hebben van meetapparatuur houdt niet automatisch in, dat men ook in staat is goed en juist te kunnen meten. Er komt veel ervaring bij kijken om de fijne kneepjes onder de knie te krijgen.
Met een enkele hoogfrequent en laagfrequent meter kan men wel enkele elektrosmog bronnen meten, maar
er zijn elektrosmog bronnen, waar toch speciale meetapparatuur en antennes voor nodig zijn, om die te kunnen vinden.

De term *meetspecialist* dekt in veel gevallen niet de lading, en laat een aantal elektrosmogbronnen, waar elektrosensitieven of personen die lijden aan het EMV-syndroom, behoorlijk last van kunnen hebben, buiten beeld.
Zo kunnen er elektrosmog bronnen zijn, die meer last kunnen veroorzaken dan zendmasten. Niet omdat ze meer straling zouden geven, maar gewoon omdat ze dieper op het lichaam kunnen ingrijpen.
Dertien jaar intensieve studie over het fenomeen elektrosensitiviteit hebben een tipje van de sluier kunnen oplichten en meer inzicht kunnen verschaffen.

29-05-2012 Sprookje?

Volgend artikel van Thomas Ergo is verschenen in PLOT newsmagazine nr. 7
Het is echt de moeite van het lezen waard.

01-06-2012 EHS studie ??

Wifi, EMFs : Electrosensitivity (ES, EHS) physiologically explained at last.

Zo wordt een bericht rondgestuurd: Hier te lezen.
Aan dit bericht wordt een studie van Hardell aangehangen. Hier te lezen:

Maar Hardell schrijft daarover zelf nu:

It is a wrong statement that we have studied familiar EHS. Instead we measured persistent organic pollutants.
Kind regards,
Lennart Hardell


10-06-2012 Kennisplatform en pacemakers

In haar laatste Nieuwsbrief heeft het Kennisplatform EMV weer gemeend waarschuwingen omtrent de gevolgen van EMV op de gezondheid te moeten bagatelliseren, in dit geval gaat het om pacemakers en hoogspanningslijnen, m.a.w. om elektrische- en magnetische velden.

Daar het Kennisplatform EMV bestaat uit schriftgeleerden en niet uit praktijkmensen, heb ik gemeend hen maar weer eens een geschrift te sturen, om ook eens een ander geluid te laten horen.

 

10-07-2012 Eco Dect's

Ja, er zijn er die het maar niet willen leren en volhgarden in het geven van verkeerde voorlichting.

Op StopUMTS.nl wordt een folder over Wifi en DECT aanbevolen, welke opgesteld is door de twee Belgische organisaties, Teslabel en Beperk de Straling.

Alhoewel ik hen op de fout heb gewezen blijft men bij deze misleidende versie.

Als men het vertikt ook eens bij anderen te kijken, bijvoorbeeld op milieuziektes.nl onder kop DECT, dan kan men lezen:

Er zijn verschillende benamingen:
EcoDECT, EcoMode en EcoModePlus.

Stralingsarm zegt weinig over de dempingsgraad!

Eco DECT geeft een demping van 0 %.
Deze term duidt enkel op het beperkte stroomverbruik, echter geheel niet op de straling!

Eco Mode geeft een stralingsdemping van 80 %.

Eco Mode PLUS geeft een demping van 100 %.

Dus als u een dergelijk toestel gaat aanschaffen, let dan op dat het een PLUS versie is.

Als men die dingen dan EcoDEct blijft noemen, kopen veel mensen een volkomen verkeerd toestel.

Men heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

 

13-07-2012 Aanvullingen

Bij Literatuur, onderaan, staat een nieuw nederlands boek over MMS1 en MMS2. Een aanrader.

MMS1 en MMS2 is te verkrijgen bij rs-support@hetnet.nl, of bezoek www.mmsnederland.nl

Het 25puntenplan is ook weer aangevuld.

Kokosolie bevat veel diverse Vitamines-B.

 

18-07-2012 Proefje

Bovenstaand is een LED zaklamp, welke via het handvat kan opgeladen worden.
Hij kan zo een tiental uren licht geven.
Een elektrosensitieve persoon ervaart echter lichamelijke klachten (hoofdpijn) wanneer deze lamp in de buurt is, ook wanneer hij niet brandt. Waarschijnlijk is het de ingebouwde accu die de last veroorzaakt.
Ik heb op allerlei mogelijke manieren geprobeerd om vast te stellen, welke velden op die lamp dat zouden kunnen veroorzaken, maar kon totaal niets vaststellen met uiterst gevoelige meetapparatuur. Let wel, de lamp brandde niet!

Met mijn Biofeedback systeem kan ik op een non-invasive manier ca. 170 Biomarkers aan het lichaam meten, en dat heb ik ook bij deze persoon gedaan.
Een van die markers is de *electromagnetic radiation*, dat is de in het lichaam aanwezige elektrosmog. Als het goed is, dient deze factor zich te bevinden tussen de waarden 0,046 en 0,147.
De meting op 21-10-2011 in een zwaar belaste omgeving toonde een hoge waarde van 0,462.
Op 30-05-2012 op een elektrosmogvrije plek toonde 0,15, dus prima.
Op 18-07-2012 op een elektrosmogvrije plek om 14:27 hr een waarde van 0,05. Alweer een verbetering.
Zonder dat de persoon ervan op de hoogte was heb ik de lamp, verstopt in een boodschappentas op 1 meter afstand van de persoon geplaatst, en weer een meting verricht.
Op 18-07-2012 om 14:35, drie minuten na plaatsing lamp, gaf de meting een waarde van 0,086. Dat is een stijging van 0,036 op 3 minuten tijd! De lamp was gewoon uit.

Andere Biomarkers gaven ook een stijging weer, zoals het Blood Stroke Volume, de Myocardial Blood Demand, Functional Status of Cranial Nerve, Pineal Secretion Index, etc.

Met andere woorden; Hiermee is aangetoond, dat deze persoon lichamelijk reageert op voor mij *onbekende* velden van een zaklamp, zonder dat men zich van de bron bewust is.
Het is mij bekend, dat andere personen die lijden aan het EMF-Syndroom ook hinder kunnen ondervinden van batterijen en accu's.

Zonder de € 300.000 van ZonMw voor de ontwikkeling van een *diagnosemiddel*, heb ik op eigen houtje de gevoeligheid van een elektrosensitieve persoon aangetoond. En dat voor een elektrosmog bron, die ik met mijn uiterst gevoelige meetapparatuur niet kan meten.
(Misschien over twee maanden wel, wanneer ik een Magnotrack antenne heb.)

Ik had mijzelf vorig jaar ook al eens gemeten.
Eerst een nulmeting. Toen een DECT basisstation op mijn bureau geplaatst en na 30 minuten weer gemeten. Ik kon een verhoging van het vetgehalte van mijn lever vaststellen.
Vervolgens heb ik mij een ClaeSmog omgehangen en weer na 30 minuten gemeten, terwijl de DECT bleef aanstaan. Wat bleek nu?
Het vetgehalte van mijn lever was gezakt, zelfs tot onder het niveau van de nulmeting!

Naschrift 19-07:
Ik ben nog eens wat verder gaan zoeken, en kon een magnetisch GELIJKVELD meten van 12 µT.
Volgens de SBM2008 is dat dan *extrem auffällig*.

Geen wonder dat zeer gevoelige personen daarop reageren.

Ik probeer ook gewone Blockbatterijen van 9V te meten, maar dat valt niet mee, omdat de ene zijkant geheel andere waardes vertoont dan de andere zijkant.
Daar vind ik waardes van 10 tot 19 µT, maar daar ben ik nog niet uit.
Want ik vraag me af wat ik daar eigenlijk meet.

Met mijn Biofeedback systeem meet ik wat in het lichaam aanwezig is, en of het boven of onder de norm van het systeem ligt.
Het zegt echter niets over de gevoeligheid van een persoon.
Daarvoor zou ik dan een procentuele toe- of afname per een bepaald tijdseenheid (bv. 30 minuten of langer) moeten bepalen.
In ieder geval kan ik zo aantonen dat elektrosmog het een en ander in het lichaam verandert.
Maar het geeft nog geen antwoord op mijn klassieke vraag: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk ?*

Hieronder wat aangegeven wordt bij *Trace Elements*.
Merk op het chronische Calcium tekort, wat ik bij alle gemeten elektrosensitieven heb vastgesteld.
En daarnaast ook een groot Calcium verlies!

19-07-2012 TeraHertz

Zoals ik reeds in *het bitje* Mai 2009 heb beschreven, kan ik met het RFI meetsysteem frequenties rond het lichaam meten welke zich in het MHz gebied bevinden.
(De meetwaarden van 40 punten rond het lichaam dien ik dan in een computerprogramma in te geven, die daar dan een hele uitleg aan geeft.)
De firma Brijot heeft een camera ontwikkeld, die de afwijkingen van 9 GHz, afkomstig van ons lichaam, kan registreren. (Systeem wordt op vliegvelden gebruikt.)
De firma Thruvision heeft een soortgelijke camera ontwikkeld, die in het THz gebied werkt.

Recentelijk is nu een firma Genia Photonics in geslaagd een scan systeem te ontwikkelen dat weliswaar ook in het THz gebied werkzaam is, maar nog veel dieper en nauwkeuriger kan scannen.
Hier drie artikelen:
Explosive-detection
Government-laser
de Telegraaf

Deze nieuwe lasergebaseerde moleculaire scanner scant o.a. op:
- drugs
- explosieven
- chemicaliën
- vuurwapenkruit
- adrenalineniveau

De apparatuur is draagbaar, dus ook de politie kan het op straat gebruiken.
Men beweert zelfs, dat men kan bepalen wat je gegeten hebt.

Het gaat nu veel verder, dan wat er in het boek *1984* beschreven werd,

19-07-2012 BMW

Ja, er zijn een aantal vakbroeders, die zich niet goed laten voorlichten, en ook niet het Nieuws volgen.

Zo wordt er op bepaalde websites nog steeds verklaard dat BMW speciale DECT telefoons heeft geplaatst, die veel minder straling zouden geven.
Dat is allang achterhaald. BMW heeft de DECT telefoons vervangen door gewone mobieltjes!

En nu heeft BMW aangekondigd het *ConnectedDrive* in haar auto's te willen inbouwen.
Nee, dat is niet dat alarmsysteem, maar een speciale antenne die Wifi, GSM UMTS en ook het LTE in de auto kan brengen.
Hier het artikel.

19-07-2012 Thermografie

Op YouTube staat een aardige film hoe mobiel bellen inwerkt op het lichaam, via thermografie:

http://www.youtube.com/watch?v=rLzJDcaJVwg&feature=player_embedded

08-08-2012 Coherentie

Coherent licht of coherente velden kunnen de werking van elektrosmog aanpassen.

Ik heb al eens geschreven, dat je met het zwaaien van een laser kamers kunt *ontstoren*.
De laser bestaat uit coherent licht, en die kan wat met elektrosmog doen.
Elektrosensitieve personen worden de werking ervan meteen gewaar.

Zo *ontstoor* ik iedere week onze woning.

Als laser kan men die welke in de bouwmarkt verkocht worden, goed gebruiken.

Nu heb ik iets nieuws gevonden.
Metatron Coherent Velden rond je computer.
Dat is een computer programma, welke na installatie op je computer voor een coherent veld zorgt.

Je dient je te registreren en dan een metatron product te bestellen, alhoewel ze kostenloos zijn.
http://www.globalcoherence.com/Products.cfm#Metatron-Stress-free-Computer-Workst

Na registratie ga je naar een download/installatie punt.
Probleem bij mij was, dat Adobe Air 3.3 geinstalleerd diende te worden, maar dat wilde niet over de bestaande 1.1 heen.
Ik heb daarom met Regedit alles met Adobe Air verwijderd, en toen lukte het wel.

Ikzelf heb nu de Metatron Stress-free Computer Workstation geinstalleerd.
En nu zou er een Coherent veld rond mijn computer zijn, ter grootte van een 18 voet bubbel, ofwel 5 meter.

Mijn echtgenote evenals andere personen ervaren de werking als positief. Het voelt *lichter* en minder vermoeiend aan.

19-08-2012 EMF Killing Fields

Interessant om te lezen: Jennifer Lake's Blog. Alles op een rijtje.

http://jenniferlake.wordpress.com/2012/06/21/emf-killing-fields/

23-08-2012 Onnozel onderzoek

Op: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22906414?dopt=Abstract
staat een onderzoek gepubliceerd van Bolte JF en Eikelboom JF.
Indien men het geheel wil lezen dient er eerst US$ 40 betaald te worden.

Als ik het goed heb, is deze Bolte werkzaam bij het RIVM en neemt hij ook zitting in het Kennisplatform EMV. Als hij daar beter had opgelet, had hij kunnen weten dat zijn studie weinig, zo geen waarde heeft.

In de eerste plaats zijn die EME Spy exposimeters zeer onnauwkeurig en draagt de positie van de drager t.o.v de stralingsbronnen ook niet bij tot enige nauwkeurigheid.
Er zijn genoeg tabellen met stralingshoeveelheden om te weten dat de magnetron nogal hoge waardes afgeeft. Daar is een dergelijk onderzoek niet voor nodig.

Gemiddeld kwam men op 180µW/m² (gemeten RMS). 's Avonds het dubbele.
En wat zegt ons dat nu? Helemaal niets.
Alleen dat een deel van de 25% van de bevolking eventueel elektrosensitief kan worden.

Dat veel elektrosensitieven reeds bij minder dan 1 (= één) µW/m² met lichamelijke klachten kunnen reageren lees ik nergens.
Veel belangrijker is het om te weten aan welke elektrosmog mix de proefpersonen zijn blootgesteld, en dan bedoel ik ook de laag- en middenfrequente elektrosmog bronnen.

Ik ken veel personen die vrijwel geen hoogfrequente bronnen hebben, maar door het lint gaan van zeer zwakke laag-midden frequente velden, vaak, magnetische.

Met mijn dertien jaar meetervaring beschik ik over meer meetdata, dan dit RIVM rapport toont..

23-08-2012 Kanker

Een tijd terug werd bekend gemaakt, dat 25 jaar borstkankeronderzoek naar de vaantjes was.
Gebleken was, dat men al die tijd kankercellen had onderzocht, die helemaal niet bij borstkanker voorkomen! 25 jaar!

Op http://www.bbc.co.uk/news/magazine-19291258 kan men lezen, dat een 15 jarige student een methode heeft ontworpen om pancreas kanker 168 keer sneller en aanzienlijk goedkoper te kunnen aantonen. Hij deed dat door via Google e.e.a. na te gaan!

Ik bedoel maar dat heel veel wetenschappers vastgeroest zitten in een tunnel, die nergens toe leidt, en die niet bereid zijn ook eens om zich heen te kijken om op het idee te komen ook eens andere paden te bewandelen.

Zo ook met de studies omtrent elektrosensitiviteit.
Iris Atzmon vroeg mijn mening omtrent Marino's studie, waarin deze beweerde EHS bewezen te hebben.
Maar ook deze Marino weet weinig af van elektrosensitiviteit, omdat een cyclus van 10 s op en af onnozel is. Immers, veel personen kunnen binnen minuten reageren op bv. een DECT signaal, maar uren later pas op een GSM900 zendmast. Bovendien is het tijdstip van uitwerking van die signalen ook nog eens anders.

 

17-09-2012 Verslag 7e KP EMV

Het verslag van de 7e bijeenkomst van het Kennisplatform EMV is uitgebracht.
Niemand, maar dan ook niemand met kennis van zaken heeft de kern van de problematiek omtrent elektrosensitiviteit, ofwel het EMF Syndroom, aangekaart.

Ik wil er verder geen woorden aan vuil maken.

 

06-10-2012 25Puntenplan aanpassing

Het 25punten plan is weer uitgebreid en aangevuld, speciaal punt 6.
De echte elektrosensitieven lezen het en nemen het ter harte.
Met de anderen heb ik geen medelijden.

20-10-2012 Gizmo

Bovenstaand filmpje laat zien waartoe een zg. Gizmo in staat is.

In de ClaeSmog is een bepaald ingredient verwerkt.
Russen daarvan hebben een geprogrammeerde kaart (ter grootte van
een bankpas) uitgebracht.
Ik heb die hie
r
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer men deze kaart zo tussen de handen houdt, zouden de chakra's zich openen en komt er veel energie van  boven je lichaaam binnen.
Ik heb dat zo door enkele elektrosensitieve personen laten proberen.
Velen ervanren een tintelen in de handen, en bij een bepaalde persoon worden de handen extreem heet. Men krijgt een vredig rustig gevoel.

 

02-11-2012 25Puntenplan

Nadat ik na 14 jaar speuren en uitproberen er achter was gekomen hoe men het beschadigde immuunsysteem weer kan repareren, waardoor de gevoeligheid voor elektrosmog afneemt en men weer een *normaal* leven kan leiden.

Wanneer men het dokument serieus en zorgvuldig leest moeten er een aantal vragen komen bovendrijven.
Echter niemand heeft vragen gesteld.

Natuurlijk het is op alternatieve leest geschoeid, maar uw huisarts of specialist weet zich geen raad met elektrosensitiviteit en is geneigd u naar de psychiater door te sturen.

Ook heb ik in het vorige artikel wat geschreven over het succesvol *ontstoren* van zendmasten, zoals men dat in Duitsland heeft gedaan.

Daar is ook geen enkele vraag over gekomen.

Ik heb alle informatie kostenloos ter beschikking gesteld, maar kennelijk interesseert het niemand.
Men wil alleen maar *die mast moet weg*, maar die mast gaat niet weg. Sterker er komen er steeds meer bij.

Enfin, men zoekt het maar uit.

Ik heb de betreffende stukken van de site gehaald.

Wanneer iemand verder iets wil weten zal er betaald moeten worden.
Wellicht dat het dan wèl interessant is.

 

12-11-2012 Heden

Olle Johansson stuurde een aantal typerende afbeeldingen van onze hedendaagse jeugd.
Al die ouders, die niets meer over hun kinderen te vertellen hebben, en toestaan dat ze allemaal hun *speeltje* hebben, zouden dit moeten zien.

Heden.pdf

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te begrijpen dat hier iets erg dwangmatigs aan de hand is, en waar iets van *afkicken* niet meer helpt. Het is een echte verslaving geworden..