09-07-2013 GR rapport

De Nederlandse Gezondheidsraad heeft begin Juli een nieuw rapport het licht doen schijnen, getiteld:.
Mobile phones and Cancer, deel 1.

Nu til ik zelf niet zo zwaar aan kanker. Natuurlijk zijn de stralingshoeveelheden bij mobieltejs vele malen hoger dan bij zendmasten, dat mogen we niet vergeten.
Aan de andere kant *stralen* zendmasten ononderbroken, en mobieltjes niet.

En zoals ik al eerder geschreven heb, zullen personen, die sowieso kanker zouden krijgen, dat nu versneld door elektrosmog ervaren.

Maar zoals gezegd, ik vind kanker geen thema.
Veel erger vind ik de dagelijkse kwellingen, die elektrosesnitieven steeds moeten ondergaan. Die symptomen zijn gevoeglijk bekend. Een groot aantal elektrosensitieven is veroordeeld om konstant binnenshuis te verblijven, en kan niet eens meer de straat op.

In Duitsland schrijft men (dr. Ratto) over genoemd rapport:

Der Holländische "Health Council" hat Anfang Juli einen Bericht zum Zusammenhang zwischen Handys und Hirntumoren publiziert. Es wurden nur epidemiologische Studien zu Handys (und nicht zu Sendemasten) bewertet. Es wurde eine Umfassende und gut begründete Bewertung der Studienqualität durchgeführt. Damit hat der Health Council eine wesentlich bessere Arbeit geleistet als die IARC. Basierend vor allem auf INTERPHONE, Hardell und der Dänischen Kohorte kommt als Fazit heraus, dass es zwar keinen konsistenten Hinweis auf ein erhöhtes Krebsrisiko infolge einer Handynutzung von bis zu 13 Jahren gibt, dies aber auch nicht ausgeschlossen werden kann. Zu längeren Nutzungszeiten sind keine Angaben möglich. Ein Bericht zu Tierstudien soll noch in diesem Jahr folgen, ein dritter Bericht der Bezug auf die IARC Bewertung nimmt soll nächstes Jahr folgen, das wird sicher spannend.

Overall conclusion

The present systematic analysis shows that, despite large research efforts, there is still no clarity regarding a possible association between mobile phone use and an increased risk of tumours in the brain and other regions of the head. There are some weak and inconsistent indications for an association between prolonged and intensive use of a mobile phone and an increased incidence of gliomas. These might be explained by various types of bias and by chance, but it can also not be excluded that there is a causal relation. For the other types of tumours, including meningiomas and acoustic neuromas, indications for an increased risk are much weaker or completely absent. Based on the available epidemiological evidence described in this report and taking into account the quality of the different studies and their strengths and weaknesses, the final conclusion from this systematic analysis is then: there is no clear and consistent evidence for an increased risk for tumours in the brain and other regions in the head in association with up to approximately 13 years use of a mobile telephone, but such risk can also not be excluded. It is not possible to pronounce upon longer term use.

En:
Bitte Ruhe bewahren: Nur die ersten 26 der insgesamt 256 Seiten sind auf niederländisch danach geht's in englisch weiter. Auch für Laien verständlich ist die Farbcodierung für die Qualität von Studien auf den Seiten 64 und 65. Hardell schneidet dabei gar nicht schlecht ab. Nur vier der 29 bewerteten Studien bekamen die rote Karte, zwölf wurden mit "grün" gelobt, der Rest wurde auf "gelb" gesetzt.

Men kan benieuwd zijn hoe het Klankbord van het Kennisplatform EMV zal reageren op de volgende items:
- Guillotine of Gaskamer
- Einde Reflex
- GR rapport
Ik denk van niet, want men neemt het niet eens ter kennis. Klaagverhalen vindt men kennelijk belangrijker.

 

03-07-2013 Einde Reflex ?

Er was al veel te doen omtrent de Reflex Studie van prof. Adlkofer.

Naar het schijnt zijn nu twee replicatieonderzoeken er niet in geslaagd de Reflex resultaten te herhalen.

Replicatie Darmstadt: doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2013062710906
Replicatie Berlin: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383571813001642

Nu is het afwachten hoe prof. Adlkofer zal reageren.

30-06-2013 Barrie Trower

Barrie Trower geeft altijd stof tot nadenken.
In onderstaand interview zeer zeker.

www.youtube.com/watch?v=67gXOnT5zkM

28-06-2013 Rubin

Rubin blijft maar steeds proberen om aan te tonen dat elektrosensitieven niet bestaan.
Zelfs al moet hij het er met de haren bijslepen.

In deze studie heeft hij een aantal krantenartikelen geanalysseerd.
In de eerste plaats doen de meeste journalisten weinig research, en schrijven er maar wat op los.
In de tweede plaats verschijnen er weinig artikelen in de hoofdkranten. En als ze verschijnen, dan is het enkel in de regionale kranten.
Als je op basis van krantenartikelen het aantal elektrosensitieven wilt tellen kom je hoogstens op 5 (=vijf) stuks.
Met andere woorden, een dergelijke studie is zuivere flauwekul.

In deze studie vergelijkt Rubin gevluchte elektrosensitieven met heremieten, kluizenaars, zonderlingen.
Dat mensen vluchten naar elektrosmog-arme omgevingen, omdat hun gezondheid hen parten speelt, wil er niet in.

Rubin is een zielige armzalige wetenschapper, zonder het minste inbeeldingsvermogen, zonder enige fantasie, noch compassie.
Hij kan zich gewoon niet voorstellen, dat er mensen zijn, die last van elektrosmog kunnen hebben.

13-06-2013 BEMS 2013

De Bioelectromagnetics Society hebbenn zojuist hub jaarlijkse bijeenkomst gehouden in Thessaloniki in Griekenland. Dat is een vereniging van diverse wetenschappers die zich met elektrosmog bezighouden.

Dariusz Leszczynski heeft daarover als participant het een en ander op zijn blog geplaatst.
Between A Rock and a Hard Place.

Zie: www.emfacts.com/2013/06/commentary-on-the-bioem-conference-thessaloniki-greece-by-dariusz-leszczynski/

Op 10 Juni ging het over:
therapeutic applications prove the existence of non-thermal effects

Belangrijk punt is, dat een zekere Boris Pasche proeven had gedaan met kankerpatienten en zijn bioresonantie apparatuur.
Uiteraard kan men zich afvragen in hoeverre Pasche hier geen *conflict of interest* heeft, maar het feit dat het hier in brede kring werd besproken is een mijpaal in onze discussie omtrent a-thermische effecten.

Rond 1930 waren er al bioresonantie specialisten bezig met kanker, maar dat werd steeds onder het tapijt gehouden. Nieuw is nu, dat er openlijk over werd gesproken.

Ben benieuwd hoe het Kennisplatform EMV hier tegenover staat, want dr. Eric van Rongen was ook bij deze BEMS2013 aanwezig.

08-06-2013 SEAWIND

Das SEAWIND Projekt (Sound Exposure and Risk Assessment of WIreless Network Devices) ist ein EU-finanziertes Projekt im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Union. Sein Ziel ist die Verbreiterung der wissenschaftlichen Grundlage für die Beurteilung der möglichen gesundheitlichen Risiken der elektromagnetischen Feld-Exposition durch die allgegenwärtige Präsenz von Netzwerkgeräten im Alltag. Das Projekt wurde Ende 2009 gestartet und wurde jetzt drei Jahre später erfolgreich abgeschlossen. Die Zusammenfassung des Abschlussberichts wurde auf der SEAWIND Homepage veröffentlicht.

http://seawind-fp7.eu/deliverables-and-publications/

Final Report

"The screening we performed on selected signals did not reproduce previous findings of DNA damage induction by wEMF exposure but provide convincing arguments for the absence a direct DNA damaging potential of such exposure."

Dus hier werden geen DNA schades vastgesteld.
Dat vind ik niet zo erg.

Wat nog steeds niet duidelijk is, is het feit dat we een tweedeling in de maatschappij hebben.
Enerzijds de *normale* mensen, die nergens last van hebben, en anderzijds de elektrosensitieven, die bij met minste en geringste lichamelijke reacties ervaren. En dat fenomeen wordt nog steeds niet afdioende onderzocht.

04-06-2013 *Hollanders*

Hollanders vormen toch een vreemd volkje.
Waar het in andere tijden *Geuzen* waren die op rooftocht gingen, de wereld verkenden en koloniën stichtten in verre gebiedsdelen, is het nu verworden tot een mak slaafs volk, dat zich gewillig als makke schapen naar de slachtbank laat voeren.
Waar in andere landen de bevolking in opstand komt, met duizenden pleinen bezet, wegen verspert, laten de Hollanders gedwee alles over zich heen komen.
Andere landen krijgen jaren respijt om hun financiën op orde te stellen, Nederland moet reeds volgend jaar (want velen realiseren zich niet dat 2014 reeds over een halfjaar begint) het begrotingstekort onder de 3% gebracht hebben. Het voorziene bezuinigingsbedrag van 4 miljard moet verhoogd worden tot 6 miljard. Niemand piept.
Er gaan enorme bedragen naar het buitenland in bodemloze putten, want *we krijgen het met rente terug* zoals een minister ons beloofde. Er gaan bakken met geld naar de bodemloze put in Brussel en we laten ons allerlei vreemde nutteloze regeltjes door de EU opdringen, zonder dat er protesten zijn.
Ja wat berichtjes op internet en ingezonden briefjes in de krant.
De Belgen waren snel klaar met de Fyra tragedie, maar in Nederland is het nog *pappen en nathouden*.
Kortom, kordaatheid ontbreekt ten enenmale.
De enige weerstand uit zich in ingezonden stukjes in de media.
Bestuurders verdwijnen met torenhoge bonussen. Iemand in de Thuiszorg te Veldhoven kreeg na 7 weken werken € 170.000 mee. ABNAMRO was zonder belastinggeld omver gevallen, en moet de lening nog terugbetalen, maar toch wil men het door de EU opgelegde overnameverbod kwijt. Graaicultuur alom.

We aanvaarden geduldig de halve waarheden en leugens van de overheid, van de Gezondheidsraad en de GGD.
De NGO's in het Klankbord van het Kennisplatform EMV hebben één keertje een vuist gemaakt, maar later hebben zij zich weer laten inpakken. Nu kijken ze gelaten toe hoe er buiten hen om allerlei berichten verspreid worden. StichtigEHS mag dan jubelen over de vermeende samenwerking, maar de praktijk is toch anders en laat de NGO's voor spek en bonen zitten.

Ik bespeur ook in andere landen dat de vechtlust aan het tanen is, dat burgerinitiatieven gestopt zijn, en dat op vele websites, die enthousiast begonnen waren, de laatste meldingen van 2003-2004 stammen.
Deze trend is ook in Nederland (en België) zichtbaar. Zie bv. Stralingsarm Nederland. Daar is men zelfs zo schizofreen, dat men er van uitgaat, dat de website bezoekers een smartphone hebben, want anders kun je dat logo met QR code niet lezen. De laatste wijziging was op 27 September 2012, waar slechts 6 acties te melden waren. Het jaar daarvoor was Stralingsarm Nederland bijna iedere dag ergens een zienswijze aan het presenteren. Dit is geen verwijt, maar een toonbeeld van het ineenzakken van de weerstand. Diverse pogingen om een overkoepelend nationaal blok te vormen zijn steeds mislukt in dit calvinistische (deels moslim) land. Destijds had ik naast mijn nederlandstalige Freiburger Appell ook een turkse versie op mijn website geplaatst.

De groepen die nog wat doen, houden zich hoofdzakelijk bezig met wat protesten, en het bekendmaken van geklaag en gejammer.
Behoudens procedure fouten en bestemmingsplannen halen de meesten bakzeil bij rechtbanken en Hoge Raad. Men wil niet inzien, dat er geen gezondheids-grenswaarden zijn, waarop men zich kan beroepen, en niemand wil daarvoor een noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek starten.
Er is nu een artikel in de Consumentengids verschenen, waarin dr. Eric van Rongen nogmaals het officiële standpunt op tafel legt. En daarin heeft hij gelijk.
Er zijn heel veel aanwijzingen, maar geen concrete bewijzen.
Dat men van DNA-breuken kanker kan krijgen is een aanwijzing, maar geen bewijs. Als ik vanavond weer start met roken, is er geen enkel rapport dat bewijst dat ik over pakweg 5-10 jaar longkanker zal krijgen. Daarvoor zijn wel aanwijzingen, maar beslist geen harde bewijzen. En zo is het ook met elektrosmog.
Dat er genoeg redenen zijn om om het voorzorgsprincipe toe te passen is een ander zaak.

Trouwens over de grenswaarden is ook niet iedereen duidelijk. De maximale grenswaarde in Nederland is 81V/m. Niet de 87V/m die de Gezondheidsraad adviseerde.
Het maximum wat ik ooit, en tesamen met Agentschap Telecom, heb gemeten was 3V/m, vlak onder een GSM antenne. Normaal gesproken liggen de waarden van zendmasten (bij woningen) op 1V/m, welke ook het uitgangspunt was van de TNO-COFAM studie op basis van vele metingen Agentschap Telecom, volgens de ICNIRP normen. Dat er elektrosensitieven zijn, die reeds met lichamelijke klachten kunnen reageren bij minder dan 0,019V/m is een ander verhaal.
ICNIRP metingsregel: Gedurende 6 minuten RMS metingen verzamelen, en daarvan weer het gemiddelde berekenen. Dus het gemiddelde van gemiddelden. Dat is iets anders dan *Spitzenwerte* bij breedband meters.
Als men normen wil maken, die bijvoorbeeld slechts 0,06V/m als maximum kennen, moet men zich wel realiseren, dat er dan heeel veeel meeer zenders nodig zullen zijn. Die weliswaar apart minder zullen *stralen*, maar door de onderlinge kortere afstanden toch een goed gevulde deken zullen vormen.

Zo bespeur ik ook een tendens en trend, ook in het buitenland, dat men zich masochisme of zelfkastijding oplegt, en zich flankeert met allerlei negatieve mededelingen, zoals protesten tegen zendmasten, en klaag- en jammerverhalen van elektrogevoeligen, die echter niemand werkelijk helpen.
Er wordt gepredikt dat als men het eenmaal heeft, men er nooit van zijn leven meer vanaf komt, en dat men maar moet leren ermee te leven.
Dat is niet iets dat de burger moed geeft, in tegendeel.

Onwijken zit er niet meer in, en afschermingen kunnen ook nadelige gevolgen hebben, en zelfs averrechts werken.

Wanneer er dan iemand in Europa een therapie heeft ontwikkeld, waarmee men de gevoeligheid voor elektrosmog drastisch kan verminderen, en dat dan ook nog eens gratis ter beschikking stelt, is het toch merkwaardig dat er van al die klagers, protestanten en jammeraars zo weinig aandacht aan wordt geschonken. Er is nog steeds niet een enkel pilletje, die e.e.a. kan verhelpen, behalve dan de Drion-pil.

Dit 30 puntenplan heeft reeds in de praktijk bewezen goed te werken.

Die therapie staat op http://www.minderstraling.nl/Pagina060.html

Zelfs Michiel Haas van het NIBE heeft er een blog aan gewijd: http://michielhaas.nl/ 3 Juni 2013

Maar op StopUMTS.nl evenals de StichtingEHS wordt er hardnekkig over gezwegen.
StichtinEHS liet mij al eens weten dat ik niet zou stroken met de doelstellingen van de Stichting (sic)!
Het zou ook kunnen zijn, dat natuurkundigen, die denken alle biologische effecten volgens de wetten van de natuurkunde te verklaren moeten zijn, dat toch niet kunnen, en daarom andere verklaringen voor biologische effecten door elektrosmog niet willen of kunnen aanvaarden, en als een struisvogel de kop in het zand steken. Men past dan heel goed, of zelfs beternog, in bijvoorbeeld het Kennisplatform EMV.

Als men een positieve mededeling, waarin de elektrogevoeligen hoop op verbetering wordt geboden niet kan of wil waarderen, kan men zich afvragen welke motieven daar achter schuilen.

Waarschijnlijk ziet men in mijn persoon een grotere *vijand* dan in dr. Eric van Rongen (van de Gezondheidsraad en ICNIRP), de *Gesundbeter* van Elektrosmog, zoals de Duitsers dat zo noemen.

*Ieder zijn meug zei de boer en hij kuste zijn zeug.*

17-06-2013 FunkySchool 2

Men presenteert FunkySchool als iets inovatiefs, maar het idee was al in 2009 door anderen gelanceerd, zelfs met dezelfde detektor Detekt-us.
Zie:http://www.lehrer-online.de/776059.php

20-10-2012 Elektrosensitiviteit

Het is grappig om te zien hoe de *experts* zich buigen omtrent het fenomeen elektrosensitiviteit.

Bij de StichtingEHS heerst een *Hallelujah* stemming, want men meent dat het Kennisplatform EMV hun kant heeft gekozen, en men stelt, dat iedere elektrosensitieve de Kennisberichten mee naar de huisarts dient te nemen en dan goed geholpen zal worden. Een beetje naief lijkt mij.
De huisartsen en specialisten zijn zelfs niet onder de indruk van het rapport van Genuis/Lipp 2012.

Het is opvallend dat de meeste *experts* niet de moeite genomen hebben om zich te verdiepen in wat nu feitelijk aan de hand is met elektrosensitiviteit. Velen houden het bij symptoombestrijding maar onderzoeken niet naar de wortel van het geheel.

Er is zelfs een arts die elektrosensitieven in het bos met een iPhone wil narennen om na te gaan wanneer men *iets* voelt, om dan bepaalde conclusies te trekken.
Er is zelfs een arts, die een elektrosensitieve dwingend wil voorschrijven volgende te volgen:
1. Cursus dansen
2. Cursus creativiteit (tekenen, schilderen)
3. Cursus werken in de tuin. 
Met andere woorden, die heeft er helemaal niets van begrepen, en volhardt in domheid. 
Want andere oorzaken dan elektrosmog voor een beschadigd immuunsysteem worden niet geaccepteerd. Heel onprofessioneel!

In het EHS Bulletin 39 kan men lezen, dat ZonMw een bedrag van € 300.000 ter beschikking heeft gesteld voor de ontwikkeling van een diagnosemiddel voor elektrogevoeligheid.
Het toegekende onderzoek van Dr. A. Huss start naar verwachting begin 2013.
Grappig is, dat ook deze *expert* er nog weinig van begrepen heeft, en kennelijk ook niet de moeite heeft genomen te lezen wat ik over het testen van elektrosensitieven heb geschreven.
Over een periode van drie jaar wil dr. Huss minstens dertig elektrosensitieven testen. En slechts met korte blootstellingen. Dus zij denkt ook dat elektrosensitieven als lampen reageren.
Ook dienen de proefpersonen hun eigen elektrosmog bronnen mee te nemen.

Tja, als men een diagnosemiddel wil ontwikkelen, dient men eerst en vooral te bepalen wat er feitelijk gediagnostiseerd dient te worden.
Zelfdiagnose van elektrosensitieven wordt nergens geaccepteerd!

Naar ik heb vernomen wil iemand, goedbedoelend, een film maken over personen, die door invloed van elektrosmog huidaandoeningen (soort verbrandingen) krijgen. Dat is nutteloos, zolang daarbij niet een arts het proces volgt, en aan de personen zelf meet. Zelfs dr. Aschermann heeft met haar eigen rapport geen gehoor gekregen.

Men dient een de proefpersonen te meten.
Ikzelf heb een speciale detektor, die onmiddelijk de invloed van een elektrosmog bron op het lichaam aantoont. Dat kan ook met een spectrumanalyser.
Daarnaast gebruik ik een biofeedbacksysteem, welke binnen een minuut veranderingen aan een aantal (170) medische markers laat zien.
Zoals ik in het stuk Proefje heb beschreven, had ik mijzelf vorig jaar ook al eens gemeten.
Eerst een nulmeting. Toen een DECT basisstation op mijn bureau geplaatst en na 30 minuten weer gemeten. Ik kon een verhoging van het vetgehalte van mijn lever vaststellen.
Vervolgens heb ik mij een ClaeSmog omgehangen en weer na 30 minuten gemeten, terwijl de DECT bleef aanstaan. Wat bleek nu?
Het vetgehalte van mijn lever was gezakt, zelfs tot onder het niveau van de nulmeting!
Ja, zo zijn er een groot aantal medische parameters te meten, welke onder invloed van elektrosmog kunnen veranderen.

Ikzelf vind het helemaal niet meer belangrijk om een diagnose elektrosensitiviteit te kunnen stellen. De meeste personen weten dat zelf wel.
Ik vind het veel belangrijker om ervoor te kunnen zorgen dat de gevoeligheid voor elektrosmog bronnen afneemt.
Ik gebruik het systeem nu om de invloed van bepaalde gizmo's te kunnen bepalen.

En weet dat er veel meer elektrosmogbronnen zijn, dan een zendmast, DECT of router.
Ik meet steeds meer andere elektrosmogbronnen, en dat vind ik angstaanjagend.
(Weinigen weten wat van *dirty air*.)

Ook moet ik steeds weer lachen als in stukken de transformatorhuisjes aangehaald worden, wnat in de praktijk zijn velen er bang voor, maar op twee meter afstand stelt het weinig voor. Dan is het eigen elektriciteitsnet geheel andere koek.
Over het gekakel in het Kennisplatform EMV en haar Klankbord zal ik ook maar zwijgen.

Naast de vele apparatuur heb ik nu ook bepaalde russische apparatuur.
Dat werkt met zg. millimetergolven, dwz. ze werken *low-level* tussen 42 en 78GHz.
Opmerkelijk daarbij is, dat de penetratiediepte op de huid slechts 300-500micron, is, of maximaal 0,5mm !
Toch worden daarmee diep liggende organen in het lichaam behandeld.
Op mijn vraag aan de Russen hoe dat mogelijk is, heb ik inmiddels antwoord gekregen.
Het begint mij nu te dagen hoe het komt, dat mensen last kunnen hebben van hoogfrequente straling, ondanks het feit dat de techneuten blijven beweren, dat dat niet mogelijk is, gezien de geringe penetratiegraad van de geringe straling.
Tja, de Russen hebben heel wat onderzoek in ook deze richting gedaan, en klaarblijkelijk wil men daarover hier in het *Wilde Westen* niets of weinig van weten.

Zie ook:
The Possible Harmful Biological Effects of Low-Level Electromagnetic Fields

01-08-2012 Verklaring

Met mijn Biofeedback meetsysteem kan ik 170 medische markers meten, en zo de invloed van elektrosmog op het lichaam snel vaststellen..
Een daarvan is de factor *Electromagnetic Radiation*; dat geeft de momentele hoeveelheid elektrosmog in het lichaam weer. Dat zegt weinig over de gevoeligheid.

De systeem-norm, waarbinnen men zich dient te bevinden is 0,047 en 0,167.

Zo heb ik een persoon gemeten op 09-11-2011, en die vertoonde nogal wat afwijkingen op de norm.
Zijn ER factor was toen 0,251. Nogal hoog, maar bij andere elektrosensitieven meet ik nog hogere waarden.

Zo heb ik hem nog eens gemeten op 26-07, in het ouderlijk huis. de ER factor was nu 0,055.
Dat is een prima waarde, maar het zegt weinig over zijn gevoeligheid.
Het zegt alleen wat over de in het lichaam opgeslagen hoeveelheid elektrosmog.

IK noem het steeds elektrosmog, want die bestaat uit een aantal verschillende componenten.
In de ouderlijke woning was allerhande aanwezig. Magneetvelden van de koelkast, van lampen, dirty air van lampen en Wifi van de buren, plus de nodige zendmasten.
De betreffende persoon had er wel veel last van, maar niet knellend.
(Een andere voormalige EHS-er, die normaal gesproken totaal geen last ondervindt van zendmasten en dergelijk, kreeg het in deze woning enorm benauwd.)

Enfin, we gingen naar een andere woning op een andere locatie, waar geen zendmasten te bespeuren waren, noch hoogspanningsleidingen.
Aangekomen was de ER factor 0,056.
Nadat de stroom was aangezet kreeg de persoon knallende (andere) hoofdpijn, en was de ER factor 8 minuten later 0,096, bijna een verdubbeling!
Nadat de stroom weer was uitgezet was ca. een uur later de ER factor 0,061.
De andere EHS persoon ondervond echter helemaal geen effecten in deze woning, ook niet door de elektrische velden en dirty air.

Gesprekken met elektrosensitieve personen over de jaren heen hebben naar voren gebracht dat zij momenteel minder last ervaren van de elektrosmog, dan vroeger.
Ik bedoel, zij ervaren nu nog wel last, maar toch in mindere mate.

Het voorgaande analyserend denk ik dat elektrosensitieve personen een bepaalde, zij het geringe, weerstand en incasseringsvermogen kunnen opbouwen, waardoor de last op het lichaam minder wordt.
Dit geldt voor een bepaalde elektrosmog mix waaraan zij zijn blootgesteld.
Dat is de combinatie van bepaalde hoogfrequente, middenfrequente en laagfrequente velden en frequenties. Het lichaam kent dat inmiddels en heeft zich daartegen gewapend.

Komt men nu in een andere omgeving, waar een geheel andere mix aanwezig is, kent het lichaam dat niet en begint op te spelen.
(In de laatste woning was totaal geen hoogfrequent, geen magneetvelden, maar wel elektrische velden evenals *dirty air*.)
Hier ondervond de persoon ontwenningsverschijnselen, plus daarbij een nieuwe en andere elektrosmogbron-mix., die het lichaam nog niet kent.

Jaren geleden kon je al lezen dat personen al geruime tijd een DECT telefoon gebruikten en er ogenschijnlijk geen last van hadden. Totdat er een paar druppeltjes zendmast bij kwam. Toen werd de mix anders.
We weten ook totaal niet wat de invloed van een synergetische combinatie van allerlei frequenties op ons lichaam kan uitoefenen.
Die banale wetenschappers onderzoeken dat nooit. Ze pakken ofwel een signaal van 900 MHz, van 1800MHz of 2150MHz, en dan vaak nog ongepulst (een zg. CW signaal), terwijl een combiantie voor geheel onverwachte andere resultaten kunnen zorgen.
Zo zullen veel elektrosensitieven nogal kunnen reageren op nieuwe zendmasten van bv C2000 en het nieuwe LTE, wat overal aan het uitrollen is, en die de mix danig kunnen veranderen.

Zo ook kunnen elektrosensitieven, die reeds enigszins zijn *opgeknapt* en *gewend* aan bepaalde elektrosmog thuis, op een andere plek, waar ogenschijnlijk veel minder elektrosmog aanwezig is, toch uit hun dak kunnen gaan, omdat de mix hier onders is dan thuis en van een andere samenstelling van frequenties en informatie. En de hoeveelheid zelfs miniscuul.

Naschrift: 03-08-2012

De hele elektrosensitiviteit is een combinatie van factoren, die weliswaar onderling verschillend zijn, maar wel met elkaar in verband staan.
Zo zijn er de verschillende aura's rond het lichaam (bestaande uit frequentievelden, en die ik kan meten), zo zijn er de verschillende vortexen rond het lichaam, die ieder in een bepaalde richting draaien, en is er het immuunsysteem, plus nog factoren die nog onbekend zijn.
Longitudinale golven kunnen door hun informatie invloed uitoefenen op de aura's evenals de vortexen.
Dat is een van de redenen, dat bijvoorbeeld een *magnetiseur* door bepaalde handelingen deze factoren kan beïnvloeden en men zich beter voelt.
Ja, zo kan het ook gebeuren dat een vortex de verkeerde kant wordt opgedraaid, en men er slechter aan toe is dan voordien.

Veel beweringen dat *gizmo's* straling kunnen *harmoniseren* of *neutraliseren* of *tegengolven maken* zijn gewoon flauwekul. Zeker als men gaat schermen met quantum techniek.
Nee, er verandert helemaal niets aan de straling, hetgeen metingen ook steeds uitwijzen.
Wat bepaalde *gizmo's* wel degelijk kunnen, is wat veranderen aan de persoon zelf, die daardoor minder last van elektrosmog ervaart. De *gizmo's* veranderen wat aan de aura's evenals de torsievelden.
Bedenk wel, dat bepaalde negatieve reacties van *gizmo's* er op kunnen duiden, dat ze wel degelijk helpen, maar dat ze tevens veel toxines aanmaken, die het lichaam niet op tijd kwijt kan.
In dat geval lijkt het raadzaam, om de *gïzmo* slechts enkele uren per dag te dragen in het begin, en tevens veel water te drinken..

21-04-2012 Unieke ClaeSmog

Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw hebben de Rife frequentie therapie machines van Royal Rife wereldwijd een steeds grotere toepassing gevonden bij artsen en therapeuten. (Dit is iets anders dan electroacupunctuur!)
Rife genas kanker op 3-4 maanden tijd, totdat Big Pharma er zich mee ging bemoeien.

Onder het hoofdstuk *Alternatief* en *Bioresonantie* heb ik enkele voorbeelden van dergelijke apparaten afgebeeld.
Rife heeft zo een aantal combinaties van verschillende frequenties uitgezogd, die voor verschillende en diverse aandoeningen kunnen worden ingezet. Ze zijn vervat in de zg. CAFL lijsten, of Consolidated Annotated Frequency List. Veel is te vinden in het boek *The Rife Frequency Handbook* van Nenah Sylver.

De Rife frequenties worden aan het lichaam gevoerd middels bijvoorbeeld licht (Phanatron met Helium of Argon gevulde lampen), of middels handelektroden, of via geluid (Poor Man's Rife, zoals ik voordien toepaste) en zelfs oraal via druppels.

Het bijzondere aan mijn ClaeSmog (ClaeSlaap, ClaeProtect of ClaeSpecial) is nu, dat ik gebruik maak van *longitudinale golven* of *Tesla waves*.
De benodigde frequenties worden nu direct naar het lichaam overgebracht via deze longitudinale golven, en niet meer via de klassieke manieren.

Naar mijn mening is de ClaeSmog 's werelds eerste Rife (preprogrammed) Frequency Therapy Device waarbij de overdracht van frequenties werkt op basis van longitudinale golven.

Dat het werkt blijkt uit de positieve opmerkingen van de vele gebruikers dat hun klachten sterk verminderen, en van mijn herhaalde metingen van de 170 Biomarkers, die een toename van de gezondheid aantonen, plus het verminderen van bepaalde tekorten.
Het primaire doel van de ClaeSmog is de behandeling van elektrosensitiviteit.
(Personen die tot dan toe nog niets aan ontgiften hadden gedaan meldden dat zij, nadat ze de ClaeSmog hadden omgehangen tot drie dagen toe sterke diarree ondervonden, misselijkheid, een knallende hoofdpijn, etc. Dat was nadien wel over. De ClaeSmog doet een aantal virussen en ander tuig aanpakken, en die veroorzaken veel toxines, die het lichaam niet op tijd kan kwijtraken, met als gevolg een Herxheimer reactie.)

Hier een zojuist onvangen melding van een gebruiker, die vroeger aan huis gekluisterd zat:

Hallo  Charles, terug van weggeweest. In het hotel voor iedereen gratis wifi en.................................
ik heb totaal geen last gehad en heerlijk geslapen. Hotel Principal in Barcelona.
WAT EEN CLAESMOG AL NIET DOET HÉ.

Er zijn verschillende *gizmo's op de markt, die een bepaalde werking op de longitudinale golven van elektrosmog kunnen uitoefenen, zoals bv. de BioProtect kaart, maar deze doen niets aan het beschadigde immuunsysteem. De ClaeSmog is er juist op gericht het beschadigde immuunsysteem te repareren.
Hij kan ook tegen allerhande andere zaken ingezet worden.

Bedenk ook, dat de ClaeSmog het laatste punt is van mijn 25 puntenplan om van elektrosensitiviteit te genezen.
Ervan genezen is iets anders dan ermee leren leven.
Tja, er zijn figuren die dat laatste prefereren boven het eerste. 't Kan verkeren.

Naschrift 30-04-2012:
Nog een opmerking:

Hoi Charles ik moet je nog melden dat ik afgelopen week naar Ahoy ben geweest naar een
optreden van Il Divo, een prachtig mannen zangkwartet.
Er zaten zo´n 12,000 mensen in Ahoy en allemaal foto´s nemen men hun mobiel.
Ik weet niet hoeveel straling een mobiel dan afgeeft maar............................GEEN LAST.

08-01-2012 Werkelijkheid

Er was eens een dame die veel last had van de zendmasten op de flat tegenover haar.
Zij was jaren geleden de oprichtster van een protestgroep tegen zendmasten, en heeft vaak de pers gehaald.
Zij meldt nu:
Gister ben ik onverwachts naar den Haag geweest. Een vriendin en ik zouden naar de markt in Rotterdam gaan en bij het metrostation Zuidplein zagen we dat je nu rechtstreeks naar den Haag centraal kon met de metro. Dus......... we gingen naar den Haag.
Nu was het altijd zo dat ik blij was dat ik de metro uit kon bij Beurs en nu naar den Haag. Bellende en internettende mensen om je heen maar totaal geen last dus weer een pluspunt.

Opgemerkt zij, dat deze persoon nog steeds zonder afscherming aan de zendmasten van de flat tegenover haar is blootgesteld. Het enige wat gedaan is, is het succesvol afvangen van de *dirty air* welke die zendmasten met zich mee dragen, en volgens mij de meeste biologische effecten veroorzaken.

Zij is het levende bewijs, dat elektrosensitiviteit toch een omkeerbaar proces is. En door zelf wat te ondernemen de problematiek niet alleen een halt kan worden toegeroepen, maar ook de gevoeligheid sterk gereduceerd kan worden.
*Er mee leren leven* is dus een achterhaalde visie.

Er is een goed nederlands beschermd forum waar er meer over verhaald wordt.
Maar ik krijg sterk de indruk dat het merendeel van de zg. *elektrosensitieven* liever lui dan moe is.
Velen halen de schouders op, en zijn zelfs niet bereid een en ander te lezen. Of (gratis) te proberen!
Verschillende groepen zijn bezig met zg. *witte zones*, maar ik vraag mij af of dat nog wel nodig is.

Er zijn personen die nog op zoek zijn om een diagnosemiddel te ontwikkelen voor elektrosensitieven, terwijl ik een reparatiemiddel heb ontworpen, welke de verschijnselen teniet doet.
En de effecten op het lichaam kan ik goed elektronisch meten.

Naschrift 09-01-2012:

www.ehs-ervaringen.nl/blog/2012/01/de-claesmog-voorbij-klagen-en-slachtoffer-zijn/

Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.

en www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet objectief meer. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl

16 -06 -2013: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html


Het voorlaatste staat op Pagina11o.html

23-06-2013 Belo Horizonte

Er doet weer de Belo Horizonte studie de ronde: *7.000 zendmastdoden!* Een onjuist paniekbericht.

Bovenstaande zou de bewuste zendmast zijn, via Google Streetview. Genoeg confounders te zien.
Voorts bevinden zich er nog veel meer zendmasten in het gebied.

Er was veel discussie over deze studie in 2011.:

Hierzu schreibt die Wissenschaftlerin Dr. Giulia Ratto (Pseudonym):

Üblicherweise werden Daten von Mortalitäts- und Krebsregistern "stratifiziert nach Alter und Geschlecht" in Tabellenform angegeben. Die Autoren sagen auf S. 7 im Kap. 2.2.1: "The death cases were further analyzed according to age, gender, site of residence and year of occurrence ...", sie behaupten also zumindest das Alter berücksichtigt zu haben. In einigen Tabellen werden Daten auch getrennt nach Geschlecht und Alter gezeigt.

Der wichtigste Risikofaktor für die meisten Krebsarten ist das Alter, das ist bekannt. Für Bevölkerungsdichte wird korrigiert, indem man nicht nur absolute Daten, sondern auch relative Werte (Prozent) und Inzidenz bzw. Mortalitätsrate, bezogen auf Personenzahl, angibt. Das scheint korrekt zu sein. Bei der Angabe der Ergebnisse in Bezug auf BS wird nicht mehr nach Alter und Geschlecht unterschieden, das ist sicher ein Mangel. Auch andere Konfounder (Rauchen, Essgewohnheiten) wurden nicht berücksichtigt. Verschiedene Krebsarten, die verschiedene Ursachen haben können, wurden nicht unterschieden. Die beiden häufigsten mit über 1000 Fällen jeweils waren Lunge und Magen - da hätte man nach Rauchen und Essen schon schauen müssen! Dann Prostata und an vierter stelle Brustkrebs - Risikofaktoren außer Alter in erster Linie erblich + Östrogene (Pille) und Alkohol. Die Exposition wurde nicht in Bezug zu den einzelnen Fällen gemessen. In der hügeligen Landschaft hatte die wahrscheinlich wenig mit Entfernung zu tun. Aus allen diesen Gründen ist die Qualität der Arbeit schlecht.

Wenn der Anteil alter Personen um BS höher war, wäre es tatsächlich ein weiterer Konfounder, der möglicherweise nicht berücksichtigt wurde, aus den Daten ist es aber nicht ersichtlich. Die Schlüsse die Kuddel aus Tab 5 zieht sind aber möglicherweise falsch. Es war ja nicht eine BS, sondern 856. Die Kreise mit 100 m Durchmesser haben wahrscheinlich wenig überlappt, die größeren dann immer mehr, dadurch reduziert sich die Gesamtfläche und niemand weiß wie stark. Bestimmt wurde der Bezug ganz anders (S. 5, Kap. 2.2.3), es wurde immer ein Todesfall dem Umkreis einer nahe gelegenen BS zugeordnet. Dabei wurde immer die mit der ältesten Lizenz genommen, das musste nicht zwingend die nächste gewesen sein. Überlappende Exposition durch mehrere BS wurde nicht berücksichtigt. Daraus ergibt sich, das es nicht möglich ist, aus den Daten einen Bezug zwischen Fläche und Bevölkerungsdichte zu berechnen.

Aus Abb. 6 ergibt sich, das es 6724 Tote gab, die näher als 500 m an einer BS wohnten, aber nur 320 (7044 - 6724) bei denen die BS 500-1000 m entfernt war, und nur 147, die weiter als 1000 m von einer BS wohnten. Das ist als Kontrolle für jegliche Statistik zu wenig. Es liegt nicht an der Populationsdichte, sondern an der Dichte der BS. Es gibt kaum Flächen und Wohnungen die weiter als 500 m von einer BS liegen, es fehlt also eine unbelastete Vergleichsgruppe. Wohl deswegen wurde auch kein Vergleich zwischen der Mortalität innerhalb und außerhalb eines gewissen Kreises gemacht, sondern immer das innere eines Kreises mit der Gesamtbevölkerung verglichen, deren Bestandteil aber der innere Kreis bereits ist. Die sog. exponierte Population ist also Bestandteil beider Vergleichsgruppen. Das ist höchstwahrscheinlich unzulässig, ich bin aber kein Epidemiologe oder Statistiker, also weiß ich es nicht sicher.

Bei so einem Vergleich steigt mit steigender Entfernung relativ gleichmäßig der Anteil des inneren Kreises an der Gesamtpopulation, die Überlappung der beiden Gruppen wird immer größer, bei den größeren Entfernungen werden alle mit fast allen verglichen. Deswegen ist der Anstieg so schön linear! Vergleicht man jeweils den Innen- und Außenbereich (nicht überlappend) fallen die o.g. niedrigen Zahlen der Bewohner die weit von BS wohnen auf und es wird klar dass eine belastbare Statistik nicht möglich ist. Der Versuch einer statistischen Auswertung wurde auch gar nicht unternommmen, nur Relativ-Werte berechnet. Sogar in der Naila-Studie wurde ein statistischer Vergleich mit Konfidenzintervall angegeben. Hier ahnt man ja nicht, ob 1,35 aus Tab. 5 signifikant unterschiedlich von 1 ist.

Unten die jeweiligen Mortalitätsraten, sortiert (nicht überlappend) nach Entfernung. Die Mortalität (und damit wohl auch das Risiko) steigt weiterhin in der Nähe der BS, der Zusammenhang mit der Enfernung ist aber nicht mehr so linear und die Fallzahlen ab 600 m winzig.

[image]

Weiter habe ich noch versucht den Schnitt jeweils in eine andere Entfernung zu legen, zwischen 100 und 1000 m von der BS, und das rel. Risiko zwischen innen und außen berechnet, jeweils für zwei nicht überlappende Bereiche. Es ist immer so um 1,7 - 2,5 und steigt leicht mit der Entfernung (was der Hypothese eigentlich widerspricht), aber bereits ab so 400m sind die Fallzahlen im Außenbereich so gering dass das Ganze kaum noch Sinn macht.

[image]

Eine Aussage zu BS und Krebs kann man aufgrund dieser Arbeit nicht machen, und es ist sinnlose Zeitverschwendung sich damit weiter inhaltlich zu beschäftigen.

En nog een van de vele commentaren:

In der Karte von Belo Horizonte (links) markiert das A den Standort der Basisstation, die von Adilza Dode untersucht wurde. Im Umkreis von 500 Metern zu dieser Station soll es auffällig viele Krebsfälle gegeben haben, außerhalb der 500-Meter-Zone weniger (normal).

Das Bild rechts zeigt farbig codiert die Funkfeldintensität in Belo Horizonte, wie sie der Dienst OpenSignalMap anhand automatischer Rückmeldungen der von Handys gemessenen Empfangsfeldstärke ermittelt hat. Rot bedeutet hohe Intensität, dann folgen Orange, Gelb, Grün und Blau. Das Original des Bildes inklusive Farbskala kann man sich unter diesem Link ansehen. Und <hier> wird ein bisschen was dazu gesagt, wie das Ganze funktioniert. Auch wenn zwischen diesem aktuellen Stand und dem Zeitraum der Datenerhebung durch Dode Jahre liegen und die Karte Pegelwerte vielleicht nicht sehr fein auflöst, frage ich mich doch: Wie kann es in Anbetracht einer augenscheinlich gleichmäßig hohen Feldstärke im Testgebiet und weit darüber hinaus überhaupt eine "unbelastete" Kontrollgruppe außerhalb des 500-Meter-Rings gegeben haben?

Abschnitt 2.2.5 des Volltextes löst das Rätsel um die Befeldung eines Einwohners durch mehrere nahe gelegene Basisstationen. Dieses Problem wurde ausgeblendet. Betrachtet wurde immer nur die Exposition eines Krebstoten durch den zuerst bei ihm aufgestellten Mast. Später montierte Sendemasten wurden bei der Expositionsbetrachtung (wieviele Tage wurde ein Krebsopfer bis zu seinem Ableben befeldet?) ignoriert.

Studie bij Dokumentationsstelle Elmar.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | Energieveld |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

21-06-2013 Bio energie

http://www.minderstraling.nl/Pagina055.html is bijgewerkt en aangevuld

 

 

Im Fließtext des Berichts ist auf Seite 10 von "170 mikroW/m2" die Rede. Leider enthält das PDF keinen durchsuchbaren Text, sondern nur gescannte Textseiten, es könnten also noch andere Messwerte mit ungewöhnlicher Schreibweise drin versteckt sein.

Für die Messungen wurde folgendes Messgerät verwendet (Foto ist schon im Original so schlecht. Oben im Bild ist der Fensterrahmen zu erkennen, jemand hält das Gerät in der Hand dicht über eine Kresse-Plantage):

05-07-2013 Slimmer ondernemen

Op NU.nl maakt KPN reclame met KPN Slimmer Ondernemen.

Enige tijd terug werd er door KPN medewerkers gesteld, dat men beter een biertje minder kon drinken en wat meer zou bellen. Want men zat verlegen om omzet.

Nu gaat men er van uit dat iedere ondernemer lekker in het zonnetje zit op zijn platdak of in een park, of op een terrasje, en daar al zijn zaken afhandelt. Kennelijk weet men niet dat veel ondernemers omkomen in het papierwerk. En dat de vele managers ook nog eens moeten delegeren en proberen personeel te motiveren. Over vergadertijgers niet gesproken. Dat er ook personen zijn, die hun handen moeten laten wapperen, opdat er nog wat geproduceerd wordt is kennelijk niet meer van deze tijd.

Schitterend vind ik hun verhaal over de voordelen van 4G ten opzichte van Wifi.
Dat kunnen de Groningers in hun zak steken met hun gratis Wifi.

Hieronder het verhaal van KPN:

Nooit meer WiFi zoeken met 4G
Eén van de grote voordelen van 4G: je hoeft nooit meer WiFi te zoeken, want je hebt altijd snel internet bij je. Je hoeft je nooit meer aan te melden bij een netwerk, het is vaak sneller dan WiFi en je hebt onbeperkt toegang tot internet.

Nooit meer aanmelden bij een WiFi-netwerk
Je bent niet meer afhankelijk van draadloze netwerken van klanten, opdrachtgevers, café's of je eigen 3G-verbinding. Heel praktisch, want aanmelden bij een WiFi-netwerk is vaak nogal een gedoe: heb je het juiste netwerk eenmaal gevonden, dan volgt de zoektocht naar het wachtwoord. Bij diverse café's staat die op het bonnetje, die je uiteraard niet mee hebt gekregen. Bij klanten of opdrachtgevers moet je om het wachtwoord vragen en als ze het niet uit hun hoofd weten, volgt er een zoektocht naar de code. Ben je bij iemand thuis, dan moet er soms diep in de administratie gedoken worden om het wachtwoord te achterhalen. Als je elke dag op verschillende locaties bent, is dit nogal een tijdrovende bezigheid.
Eigen hotspot
Met 4G ben je je eigen hotspot, waardoor eerdergenoemde irritaties en oké, luxeproblemen, verleden tijd zijn. Met een mobiele wifi router kun je tot 8 apparaten op je 4G netwerk aansluiten. Zo kun je bijvoorbeeld je iPhone via 4G toegang geven. Zoals deelnemer Colin Ellis van WappZapp TV zegt: “Ik gaf vorige week 4 presentaties. Vaak mag ik dan een half uurtje 'acte de presence' geven, terwijl de zaal al vol zit en je dus niet je computer en internet van te voren aan kan sluiten. Dan is het wel heerlijk om binnen te komen en direct online aan de slag te kunnen! Omdat ik ook veel video gebruik gaat dat helemaal top op het 4G kastje in Amsterdam.”
Sneller dan veel WiFi-netwerken
Ben je eenmaal aangemeld, dan blijkt de WiFi soms nog trager te zijn dan je eigen 3G-verbinding op je telefoon. Het YouTube filmpje dat je in je presentatie hebt gezet is niet af te spelen en als je links wilt openen om iets aan je klant te laten zien, duurt dat langer dan je zou willen. Dat is zowel voor jou als je gesprekspartner(s) geen fijne situatie.
Ononderbroken internet
Je moet weg, maar je wilt nog even iets op je smartphone doen, omdat je beschikking hebt over een snelle WiFi-verbinding? Dat hoeft niet meer: met 4G kun je gebruik blijven maken van snel internet terwijl je onderweg bent. Apps installeren, een groot document downloaden via Wetransfer of even videobellen met een collega. Wat je normaal met wifi doet, kun je prima met 4G doen. De deelnemers van de campagne 4G in de praktijk ondervinden dit dagelijks en vertellen er over op onze blog en in de linkedin groep.
Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om 4G in heel Nederland beschikbaar te maken, kijk op de KPN Coverage checker om te zien of het in jouw regio's al beschikbaar is.
Blijf op de hoogte over nieuwe berichten via onze nieuwsbrief of wordt lid van onze linkedin groep.
Kijk zelf wat 4G voor ondernemers kan betekenen op KPN&Co, ons blog met dagelijkse berichten over nieuwe technologie en slim ondernemerschap.
Door: KPN

UIteraard moet er voor 4G betaald worden, en hanteert men databundels.
Alleen is het zo, dat wanneer men films gaat downloaden. deze automatisch overgeschakeld worden op de hoogste kwaliteit, en ben je bliksemsnel door je datalimiet heen. Kassa voor de providers.

Hoogstwaarschijnlijk krijgen we over een tijdje van KPN het advies niet meer te eten, maar meer 4G te gebruiken.

In Afrika heeft men naar het schijnt ook niet genoeg te eten, maar wel genoeg mobieltjes, zelfs meer dan hier.
Bij Hese-online wordt gemeld:

"Beim Gebrauch des Mobilfunks hängen Europa und die USA manchmal sogar hinter Afrika her", sagt Erik Hersman, Gründer der Kartenplattform Ushahidi im Interview mit Technology Review (hier können Sie das aktuelle Heft 07/2013 online bestellen). "Mobiltelefone haben inzwischen jede Faser der afrikanischen Gesellschaften durchdrungen", meint Hersman. In Afrika gebe es Datenkanäle wie SMS und USSD – einen Kanal für einfache Datendienstleistungen durch den Netzbetreiber –, der "bis zum Letzten ausgereizt" werde, für mobile Bezahlsysteme, Notfalldienste und vieles mehr. "Eine in Kenia entwickelte Technik wie das Bezahlsystem M-Pesa breitet sich längst über den Kontinent aus."

Het wordt tijd dat er eetbare mobieltjes komen. Of eetbare *Brusselse wafel* tablets.

Naschrift 07-07:
Naar nu blijkt kan men met 4G pas bellen in 2015!
Met andere woorden, met moet dan twee toestellen hebben, een om te kunnen bellen en een om te internetten.

 

23-05-2013 Condensators

Er kunnen nogal wat elektrische apparaten stukgaan.
Vaak zijn het de condensators die *versleten* zijn.

De oorzaak ligt vaak niet aan de kwaliteit van de onderdelen in de apparatuur, maar door pieken in het elektriciteitsnet, wat steeds meer en meer *vervuild wordt.

Hier een rapport omtrent deze oorzaken

Op de laatste pagina daarvan staat:
These technical solutions (3-4) are realized in Bajog filters, which are partially already for 22 years in non-stop use without decrease of performance.

Men kan zich dan afvragen hoe het met andere filters gesteld is.

Hier wat voorbeelden van kapotte condensators

Viele Anlagen - u. Gerätehersteller, darunter auch Solarwechselrichter, Panel- u. Smart Meter - Hersteller versprechen eine Betriebszeit von mehr als 10 und 15 Jahre, aber viele Ausfälle ergeben sich bereits im ersten bis dritten Betriebsjahr, oder oftmals auch schon früher.

En hier wat Bajog vindt van Smart Meters.

En hier wat links naar anderen:

http://leonardo-web.org/de/licht/vvg-evg/7stoerungen-evg/71stoer-aussendung/

http://leonardo-web.org/de/licht/vvg-evg/7stoerungen-evg/72empfindlichkeit/

17-06-2013 Project Loon

Google heeft plannen om zenders aan luchtballonnen op ca 20km hoogte mobiele telefonie te laten verzorgen. Men wil beginnen met een proef met 30 ballons in Nieuw-Zeeland. De benodigde elektrische stroom zou van zonnecellen komen, die aan de ballons bevestigd zijn. De bandbreedte zou UMTS-like zijn.
50 Proefpersonen hebben een speciale Internet-antenne ontvangen, die de grootte van een voetbal heeft.
De Internet-data worden draadloos via stationaire stations van en naar de ballons verstuurd, die met elkaar kunnen communiceren en als een netwerk funktioneren.
Bron: Frankfurter Rundschau

Het doet enigszins denken aan het satelliet-communicatie systeem Iridium met 66 actieve satellieten, in zes omloopbanen, maar op een hoogte van 780km.

De ballons op 20km hoogte zouden geen last van vliegtuigen hebben, die op een dubbele afstand vliegen.
Zie film

Wellicht is dit een goede oplossing.
Als je het stralingspatroon van zendmasten bekijkt, zoals hier , waarbij de bewoners vlakbij masten meer straling hebben, dan verder weg, en de stralingsvelden niet goed gelijkmatig gedoseerd zijn, zou het met dergelijke ballons op 20km hoogte wel tot een homogeen veld kunnen leiden, en de stralingsintensiteit kan dan ook veel gelijkmatiger en minder zijn.
Enfin, het is afwachten geblazen.

 

11-05-2013 Proefproces

Op StopUMTS is te lezen dat men een proefproces tegen de Nederlandse Staat wil gaan voeren.
Dat is naief.

In de eerste plaats zal er weinig publiciteit in de media aan gegeven worden, omdat er een bepaald embargo rust op berichtgeving omtrent gezondheidsklachten door elektromagnetische velden.
In ieder geval zal de publieke aandacht veel minder zijn, dan men hoopt te bereiken.

In de tweede plaats heeft men geen poot om op te staan voor een dergelijke procedure, omdat gezondheidsklachten door elektrosmog nog steeds niet aanvaard en erkend worden, en het thermische effecten principe nog steeds gehandhaafd blijft.
Biologische effecten door a-thermische effecten worden nog steeds niet erkend.

Op de derde plaats zal de rechtbank de zaak seponeren.
En DAT zal door de media breed worden uitgemeten, en door de overheden misbruikt om het draadloze geweld nog meer te promoten.
Zo zal het voor volgende groepen, die naar een rechtbank willen gaan, steeds moeilijker worden, omdat er weer een precedent is geschapen, waar de jurisprudentie zich op baseert.

Politici zijn veel te veel met zichzelf en hun *speeltjes* bezig, om zich om dat zeer geringe aantal van betroffenen te bekommeren.

De enige oplossing in deze hele discussie is een onderzoek te starten, waar wèl naar biologische gezondheidseffecten gekeken wordt, en waar niet naar kanker, maar naar de dagelijkse symptomen zoals bijvoorbeeld chronische hoofdpijn, slapeloosheid, verhoogde bloeddruk, maag- en darmklachten, etc. eens serieus onderzocht worden met betrekking tot bepaalde elektrosmog exposities.

En een dergelijk onderzoek dient men in de eerste plaats aan elektrosensitieven uit te voeren, want *gezonde* personen in een controlegroep hebben niets in hun lichaam wat kan reageren.
En men dient de proefpersonen niets te vragen en geen formulieren te laten invullen, maar men dient aan het lichaam elektronisch medische markers te meten, want dat is de enige objectieve manier van controle.
Daarbij dient men niet van een korteduur proef uit te gaan, maar van een langeduur reactietijd. Sommige personen kunnen binnen enkele minuten op een DECT of Wifi reageren, en pas vele uren later op een GSM zendmast. Er is dus veel tijd mee gemoeid, ook voor de stralingsarme conditionering en het wachten tot de lichamelijke klachten weer verdwenen zijn om verder te kunnen gaan.
Daarom is een dergelijk onderzoek zeer kostbaar.

Naschrift:

Men maakt zich dik om zendmasten.
Maar dat de meesten een mobieltje hebben, ofwel een smartphone, en hele wijken voorzien zijn van DECT telefoons evenals allerlei Wifi modems, nog te zwijgen van de dubbel-signalen modems van Ziggo en UPC, wordt veel minder aandacht aan besteed. Laat staan de elektrische leidingen en de aardingen.

04-06-2013 Toxische schimmels

Een video van dr. Klinghardt, die schimmels kweekte in een kooi van Faraday, en in een gewone ruimte waar gewone elektrosmog aanwezig was, zoals lampen, computer en zendmasten.

Onder de laatste conditie produceerden de schimmels 600x meer biotoxines; deze waren niet alleen in grotere hoeveelheden, maar ook sterker en virulent.
(Zweedes wetenschappers vonden jaren geleden al, dat wormen onder invloed van elektrosmog zich veel sneller vermeerderden.)

VIDEO: Mold Toxins Skyrocket with EMR Exposure
Dr. Dietrich Klinghardt narrates this 5–minute video recounting the discovery of a Swiss scientist who grew mold cultures first in a faraday cage (shielded from ambient electromagnetic radiation) and then exposed to ambient EMR in the lab.
The mold cultures were initially shielded from ambient EMR by having a silver-coated cloth draped over them, effectively creating a faraday cage.
When the cloth was removed and the mold cultures were exposed to the ambient EMR in the lab, coming from the lights, computer and nearby cell phone tower, the molds produced more than 600 times the quantity of biotoxins that they produced when shielded from EMR.
And the biotoxins produced by the molds weren’t simply more plentiful, they were also more potent and virulent.
This finding could explain many things – from the rise of ‘superbugs’ sweeping through entire hospital wards (hospitals are bristling with cell towers, wifi and EMR in general), to the reason that some people are far more sensitive to EMR than others. The sensitive people may well have an underlying Candida infection or other microbial infection that is flooding their bodies with biotoxins in response to the exposure to wireless emissions and other sources of EMR.


http://electroplague.com/2013/06/03/video-mold-toxins-skyrocket-with-emr-exposure/

http://www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs&feature=player_embedded

27-06-2013 Peter Kiesjot

Tot December 2012 had nog niemand in de *scene* ooit van Peter van der Vleuten gehoord. Totdat hij met veel bravoure een voordracht hield, met achteraf gezien het *model* van Hans Geesink, die per 2 Januari bij Brainport Biotech Solutions (BBS) in dienst trad.

Uit zijn uitspraken op TV en zijn website viel uit te maken, dat Peter van der Vleuten nog heel veel van onze materie moest leren. Hij is uiteraard een zakenman, met nauwelijks ervaring in onze problematiek, en wat daar allemaal bij komt kijken.
Hans Geesink is al decennia lang bezig met de ontwikkeling van materialen, die bescherming tegen elektrosmog kunnen bieden.
BBS zou bepaalde folies voor mobieltjes op de markt brengen, volgens van der Vleuten reeds begin 2013, volgens Geesink pas in 2014, volgens hun fimpjes.

Begin mei 2013 is echter de samenwerking met Geesink beeindigd. Van der Vleuten maakte nog wel lawaai, dat hij een folie met metaaldeeltjes zou uitbrengen, maar dat schijnt toch gestorven te zijn.

Eind mei stuurt van der Vleuten een persbericht rond, waarbij hij de oprichting van zijn stik-ems.org/ *Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling* bekend maakte, en waarbij hij tevens het Kennisplatform EMV ervan in kennis stelde met de mededeling:
Ik ga er van uit dat jullie het ontstaan van deze aanvullende informatiebron over mogelijke gezondheidseffecten door elektromagnetische straling van harte toejuichen en hier in voorkomende gevallen naar zullen verwijzen.

Echter, de *kennis* van de STIK-EMS bestaat uit een lange lijst van binnen- en buitenlandse organisaties en protestanten, die echt wel bij het KPLF EMV bekend zijn.

Als een echte Don Quichotte, heeft Peter Kiesjot vandaag een *open brief* gestuurd naar de heren Rutte&Samsom.
Deze brief tart iedere realiteitszin en toont een gebrek aan PR en marketing.
Peter Kiesjot vraagt de heren om actie te ondernemen:

zonder verder uitstel, uw verantwoordelijkheid te nemen en tot actie over te gaan.

en voorts:
Wij hebben, als alternatief voor het eerdergenoemde “Kennisplatform”, de private en ideële “Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling” in het leven geroepen.

en verder:
adviseren wij u graag over te nemen maatregelen op korte en op langere termijn. We kunnen daarbij de kennis en ervaring van ons nationale en internationale netwerk inbrengen.

Ik zie Rutte en Samsom al zenuwachtig met elkaar overleggen WELKE actie zij zouden moeten ondernemen, want dat wordt helemaal niet voorgesteld.
(Als Peter wat om zich heen had gekeken, had hij kunnen weten WAT er zou moeten gebeuren!
Je mag dan wel in de hoogste boom klimmen, en roepen dat er actie moet komen, maar als je dan niet meteen aangeeft welke actie er ondernomen moet worden, is het geroep een dooie mus, een losse flodder. Bovendien mag je ook geen keuzes voorstellen, want als men moet kiezen, wordt er vaak helemaal niet gekozen. Men dient duidelijk en exact aan te geven welke stappen er gedaan moeten worden. Pas dan kunnen Rutte&Samsom stellen, dat doen we of doen we niet.)

Angstig zullen zij in eerste instantie advies vragen aan de onvolprezen Gezondheidsraad.
Die zullen zich, nu bang geworden, onmiddellijk opheffen en de STIK-EMS aanbevelen.

Hoe onnozel moet je niet zijn om iets dergelijks voor te stellen, temeer, daar onze Peter helemaal geen kennis in huis heeft, en reeds bij het eerste TV optreden de NOS al werd teruggefloten en een rectificatie moest brengen.

Helaas zijn er nog personen die ook niet droog achter de oren zijn, en geen besef hebben hoe de wereld in elkaar steekt.
Gelijk hebben is een, maar gelijk krijgen is iets geheel anders.

PS. Als je een beetje met deze materie vertrouwd bent, kun je weten, dat ik vele, vele jaren geleden ook eens brieven heb verstuurd, o.a. aan Balkenellende. Die mij mededeelde hem doorgestuurd te hebben naar zijn minister Heynsbroek, die toen in zijn (eigen) auto stapte en van het toneel verdween.

PSS. StopUMTS mag het dan *een lovenswaardig initiatief* vinden, ook de nieuwe webmaster mist nog de nodige ervaring, en is het stadium van bangmakerij nog niet te boven.
(Aan de andere kant denk ik niet, dat StopUMTS de brief zelf heeft gelezen, want zij hebben het over SamsoN in plaats van SamsoM.)

Trouwens, er is een duidelijk verband tussen studies omtrent tabak en EMV. De tabaksindustrie probeerde de gevaren van roken te verdoezelen, door op de gevaren van EMV te wijzen.
En zo is Adlkofer met zijn Verum aan zijn studies omtrent mobiele telefonie begonnen, om de aandacht van roken om te leiden naar EMV..

Ik ben niet tegen acties, maar ze dienen wel duidelijk, weloverwogen en voorzien te zijn van deugdelijke argumenten, die hout snijden.
Natuurlijk zullen enkelingen zeggen, *niet geschoten is altijd mis*, maar een losse flodder heeft ook geen effect, en doet de tegenstander slechts een meewarige glimlach ontlokken, in het gunstigste geval.

 

13-05-2013 Samsung 5G

Zoals ik reeds op 21-02-2013 schreef is, de Uni van bremen bezig standaards voor 5G op te stellen, en heeft de EU € 16 mi;joen ter beschikking gesteld en Tante Neelie ook nog eens € 50 miljoen.

Nu is te lezen dat Samsung reeds proeven een het doen is met 5G.

De snelheid van LTE ofwel 4G is maximaal 100Mbps.
Het LTE advanced zou 1Gbps kunnen halen.

Samsung beweert met proeven een snelheid van tientallen Gbps gehaald te hebben.
Men werkt op een frequentie van 28GHz.
De zendmasten daarvoor zullen wel extra hard moeten stralen om op een dergelijk hoge frequenties nog enigszins bereik te hebben. Of de mobieltjes dan in staat zijn nog naar de zendmasten te communiceren is helemaal de vraag.

Naschrift:
Samsung deed de proef over 2 km.
Daarvoor was een array van 64 antennes nodig!!

Het hoofd van Network Systems bij Nokia Siemens verklaarde al in Januari 2012:
"Drei zentrale Ziele müssen erreicht werden: Als Erstes muss das Zehnfache an mobiler Bandbreite bereitgestellt werden. Zweitens muss diese Bandbreite innerhalb der Netze im Vergleich zu den bestehenden Breitbandtechnologien zehnmal effizienter ausgeschöpft werden. Drittens werden die Netze das Zehnfache an Basisstationen benötigen"

26-05-2013 Onderzoek

Het wil er maar niet in. Men heeft het nog steeds niet begrepen.
Demonstreren en actie voeren, noch een proces heeft zin.

De mening van de Gezondheidsraad, het hoogste adviesorgaan voor de Regering, is nog steeds gebaseerd op thermische effecten, voor wat betreft gezondheidsschade ten gevolge van EMV.

Zij stelt, dat er beneden de vastgestelde grenswaarden geen schadelijke effecten kunnen optreden.
Want a-thermische biologische effecten worden niet erkend.
En daarin hebben zij gelijk!
Dat is juist.

Kijk als je allerlei studies uitvoert om te onderzoeken of er ijsberen in de Sahara zijn, en men doet dat niet alleen in de zomer, maar ook in de winter, dan kan men alleen maar concluderen, dat ijsberen niet bestaan!

Dezelfd kromme logica wordt ook toegepast wanneer het gaat over EMV en daaruit voortvloeiende gezondheids schade.

Punt is, dat men enkel en alleen uitgaat van kanker, en niet van de alledaagse symptomen, waaraan elektrosensitieven te lijden hebben.

Alle onderzoeken tot nu toe hadden als uitgangspunt om te bewijzen dat er geen negatieve gevolgen zouden optreden. Dat hanteerde Swamborn ook bij het TNO-Cofam onderzoek. Men schrok zich een rotje toen bleek dat bepaalde personen wel degelijk op elektrosmog reageerden.
Bij het ETH-Cofam II onderzoek liet men dergelijke gevallen gewoon weg uit het rapport (Outliers 6,5%)

Bij veel van de onderzoeken heeft men de elektrosensitieven psychisch onder druk gezet (zie Kaul en Witthöft) en helemaal geen rekening gehouden met het fenomeen elektrosensitiviteit, waarbij de reacties niet direct, maar later tot veel later kunnen optreden. Men hanteert slechts een korte expositie, en direct daarna stelt men vragen. Als proefpersonen later hun reactie melden, wordt dat gewoon genegeerd (ETH).

Tot de dag van vandaag is er niet één serieus onderzoek naar elektrosensitiviteit gedaan, waar rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten van het fenomeen elektrosensitiviteit.

Bij de ETH studie is ook gebleken, dat er proefpersonen waren, die door de expositie zo in de war waren (tot een week nadien) dat zij niet wisten wat ze eigenlijk in de formulieren hadden ingevuld.
Daarom is het bevragen en laten invullen van formulieren onjuist.
Ik kan er niet genoeg op hameren, dat er bij de proefpersonen direct aan het lichaam gemeten moet worden. Daarvoor zijn er voldoende machines in de handel.

En bij gebrek aan een dergelijke serieuze studie kan de GR blijven stellen dat *het* niet schadelijk is.
De GR, bij monde van dr. Eric van Rongen, is wel bereid haar standpunt te herzien, wanneer gedegen wetenschappelijk onderzoek eea. heeft aangetoond.

De grens tussen ‘schadelijk’ en ‘niet-schadelijk’ is niet altijd even gemakkelijk te trekken is. Je zou kunnen zeggen dat als er met goed wetenschappelijk onderzoek een duidelijk verband is aangetoond tussen blootstelling aan een bepaalde factor en het optreden van wat voor negatieve effecten op de gezondheid dan ook, dan is die factor schadelijk. Daarbij is het lastiger om dat te doen voor subjectieve klachten zoals hoofdpijn, dan voor klachten die objectief vastgesteld kunnen worden, zoals hartrimtestoornissen en slapeloosheid. Onderzoek op individueel niveau is hierbij maar van zeer beperkte waarde; dergelijk onderzoek moet aan groepen mensen gedaan worden. Maar ook dan kan de interpretatie lastig zijn.

Dergelijk degelijk onderzoek dient dan vast te stellen, wanneer elektrosensitieven bij welke elektrosmog bron, welke lichamelijke klachten vertonen.
En, een dergelijk onderzoek moet niet door techneuten, maar door artsen uitgevoerd worden. En dan bedoel ik echte medici, niet recepten-schrijvers, maar die welke biologische effecten op hun waarde kunnen classificeren, en er dan bepaalde grenswaarden aan kunnen toeschrijven.

Ons probleem is niet van technische, maar van biologische aard.

Als er dan in de praktijk de grenzen van gezondheid overschreden worden, hebben we pas een houvast om met de overheden in discussie te kunnen gaan, wat we nu niet hebben.
We hebben wel aanwijzingen, maar geen harde bewijzen. En aanwijzingen zijn niet genoeg.

Vergeet niet dat de meeste studies welke tot nu toe ondernomen zijn betrekking hebben op mobieltjes, en dan nog met stralingshoeveelheden welke in de praktijk nauwelijks voorkomen. Daarbij wordt ook enkel gekeken naar kanker, niet naar de andere dagelijkse symptomen.

Het is begrijpelijk, dat wanneer men lang een iPhone tegen het hoofd houdt, men dan hoofdpijn krijgt.
Niemand heeft tot nu toe onderzocht hoe het toch komt dat elektrosensitieven reeds bij minimale elektrosmog, soms nog nauwelijks meetbaar, toch geweldige lichamelijke klachten kunnen krijgen.

Natuurlijk, er zijn heel veel aanwijzingen, maar geen onomstotelijke bewijzen. En de Telco's zorgen er wel voor dat enkel hun welgevallige studies worden gedaan. Want overal hebben zij een financiële vinger in de pap.

02-06-2013 *het bitje* Maart 2013

Naar aanleiding van een voordracht dd. 10 Maart jl, waarvan data staan op http://www.minderstraling.nl/Pagina030.html maar men toch problemen ondervond met het bekijken, heb ik gemeend er een PDF in de vorm ban *het bitje* van te maken.

Het gaat over mijn 30puntenplan.

De bijbehorende documenten (Remedie) en adressenlijst kan men
downloaden vanaf:
www.minderstraling.nl/Pagina06
0.html

Zie ook: http://michielhaas.nl/2/3 juni

 

 

 

16-06-2013 Zware metalen

Het is een misvatting te denken dat alleen het kwik uit amalgaam vullingen in het lichaam tot een opeenhoping van zware metalen zou zorgen.

Alles wat we eten, drinken en inademen bevat zware metalen.
Vooral over dat inademen (fijnstof) staat er een interessant artikel op de blog
http://michielhaas.nl
13 Juni 2013

Het gaat over de uitstoot van kolencentrales, die een direct gevaar opleveren. Uit dat oogpunt gezien lijken atoomcentrales veiliger, mits hun bouw veilig genoeg is, daar hier indirect gevaar gevreesd wordt..
In ieder geval een punt om nog eens goed na te denken over onze energievoorziening.

30-06-2013 Guillotine of gaskamer

In 2006 was er een proefschrift in Duitsland, welke niet meer te vinden is, maar die stelde, dat het optreden van DNA-breuken door EMV via de Comet-asay methode twijfelachtig is.
Ht schijnt uit te maken of de proefdieren door een guillotine of CO2 vergiftiging gedood worden.
Hier een uittreksel uit de studie:

Gegenüber den Arbeiten, die DNA-Schäden nach Elektromagnetfeldexposition nachweisen, stehen eine Vielzahl von Untersuchungen, die genotoxische Wirkungen von HF-EMF verneinen.
So stehen die Ergebnisse von Malyapa et al. (1998a) in direktem Widerspruch zu den Arbeiten von Lai und Singh (1995, 1996a und b). Hier wurden in einer Replikation der Versuche von Lai und Singh (1995, 1996a und b) unter gut vergleichbaren Versuchsbedingungen Sprague-Dawley-Ratten 2 Stunden lang mit 2450 MHz kontinuierlichem EMF und einem mittleren SAR von 1,2 W/kg befeldet und anschließend mit einer Guillotine oder durch CO2-Vergiftung getötet. Die dann entnommenen Proben vom Kortex und Hippocampus der Tiere wurden im alkalischen Comet-Assay auf DNA-Schäden hin untersucht. Die statistische Bewertung zeigte keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der DNA-Brüche zwischen exponierten und scheinexponierten Tieren. Diejenigen Tiere, die jedoch mit CO2 eingeschläfert worden waren, wiesen eine erhöhte Anzahl von DNA-Strangbrüchen auf. Durch diese Arbeit konnte gezeigt werden, welche Unsicherheiten bei der Bewertung von DNA-Brüchen durch verschiedene Faktoren, wie z.B. allein durch die Art der Tötung der Tiere, entstehen können.

 

06-06-2013 Grenswaarden

Het klinkt allemaal heel logisch en aardig, dat geroepom verlaging van de grenswaarden.
Maar waar hebben we het eigenlijk over?
Dat weten weinigen.

In Nederland geldt als maximum 61V/m. Het advies van de Gezondheidsraad van 87V/m is NIET aangenomen.
Het hoogste wat ik ooit heb gemeten, met een breedbandmeter, en tesamen met Agentschap Telecom met hun Narda, was 3V/m, vlak voor een zendmast op ons dakterras.

De providers proberen meestal rond de 1V/m (in woningen) te blijven. Dat was daarom ook het uitgangspunt van de TNO-COFAM studie.

Als men de grenswaarden wil verlagen naar bijvoorbeeld 0,6V/m, houdt dat wel in, dat er heel veel nieuwe zendmasten bijgeplaatst moeten worden.
En iedereen zal een nieuw mobieltjes, smartphones en tabletten moeten kopen, die sterk genoeg zijn om met zo'n laag stralingsniveau nog te kunnen werken. En die zullen veel duurder uitpakken.

Men kan kritiek hebben op de meetmethode, en op next-up, maar ik heb het oude document gevonden, waarbij men op straat bij pasanten het stralingsniveau van hun mobieltje (GSM) heeft gemeten.
Zelfs een maxumum waarde van 174V/m!!

Zie: http://www.milieuziektes.be/24_06_2006_ ... ilfunk.pdf

Natuurlijk, als men er in zou slagen om het algehele stralingsniveau naar beneden te krijgen, zou dat geweldig zijn, maar als men de grenswaarden wil verlagen dient men eerst de niveau's van mobieltjes, DECT en WLAN te verlagen.
Dat is vele malen hoger dan zendmasten.

Met andere woorden de grenswaardediscussie is een spagaat.

Aan de andere kant begrijp ik dat theater in Brussel niet zo.
De providers beweren dat zij daar geen LTE of 4G kunnen uitrollen, omdat de grenswaarde daar 3V/m is.
Maar men is toch begonnen met 800MHz, en de reikwijdte daarvan is toch veel groter dan bv. hogere frequenties als bv UMTS (3G), dus hoeft men daarmee minder hard te *stralen*.

22-06-2013 SAR

Evaluation of Specific Absorption Rate as a Dosimetric Quantity for Electromagnetic Fields Bioeffects is een nieuwe studie van Panagopoulos, Johansson een Carlo.

Men concludeert nu ook, dat de SAR een onding is:

Thus, SAR – although not formally introduced specifically as a thermal term – actually refers only to thermal effects while the vast majority of the reported effects from environmental EMFs are non-thermal.
Moreover, as we explained, even if SAR for a whole body, organ, tissue, or even a single cell could be accurately estimated for exposures to environmentally accounted man-made EMFs, the biological effect depends on which specific biomolecule(s) absorb certain amount of energy within a certain time-interval, and this is impossible to discern.

Further, SAR offers no information at all with respect to frequency, waveform, or modulation of the EMF/radiation although these parameters are directly related in the literature to biological (and consequent health) effects. More specifically, it is repeatedly reported that amplitude-modulated or pulsed fields are
more bioactive than non-modulated or continuous fields of the same carrier frequency, and the same average intensity (and thus the same SAR) [31,64–67,79–87].

Moreover, it is reported that signals of the same SAR but with different modulation types produce different effects in the same biological sample [79,81,84].
Real voice-modulated electromagnetic waves are considered to be more bioactive than simulated / periodically-modulated waves of similar other parameters and of the same SAR [10,28,31,58]. In some cases it is also reported that microwave radiation modulated in amplitude by an ELF field, produced similar effects with the specific ELF field alone [84].

Zo, hoor je het ook eens van een ander!
Wanneer men elektrosensitieven laat luisteren naar mijn opgenomen modulaties van elektrosmog op Pagina9.html, ervaren zij dezelfde lichamelijke klachten als wanneer zij aan de werkelijke bronnen zouden zijn blootgesteld, hetgeen ik al jaren stel!

Voorts stellen de wetenschappers, dat zij bepaalde *biologische vensters* hebben gevonden, waarbinnen de *straling* een grotere biologische impact kan hebben, dan buiten deze vensters.
Dat is iets wat ik ook al jaren verkondig. (Zie *het bitje* Mei 2009.)


18-03-2012 Meten aan personen

Op Pagina305.html heb ik een overzicht geplaatst wat ik zoal aan personen kan en wil meten.

18-07-2012 Proefje

Bovenstaand is een LED zaklamp, welke via het handvat kan opgeladen worden.
Hij kan zo een tiental uren licht geven.
Een elektrosensitieve persoon ervaart echter lichamelijke klachten (hoofdpijn) wanneer deze lamp in de buurt is, ook wanneer hij niet brandt. Waarschijnlijk is het de ingebouwde accu die de last veroorzaakt.
Ik heb op allerlei mogelijke manieren geprobeerd om vast te stellen, welke velden op die lamp dat zouden kunnen veroorzaken, maar kon totaal niets vaststellen met uiterst gevoelige meetapparatuur. Let wel, de lamp brandde niet!

Met mijn Biofeedback systeem kan ik op een non-invasive manier ca. 170 Biomarkers aan het lichaam meten, en dat heb ik ook bij deze persoon gedaan.
Een van die markers is de *electromagnetic radiation*, dat is de in het lichaam aanwezige elektrosmog. Als het goed is, dient deze factor zich te bevinden tussen de waarden 0,046 en 0,147.
De meting op 21-10-2011 in een zwaar belaste omgeving toonde een hoge waarde van 0,462.
Op 30-05-2012 op een elektrosmogvrije plek toonde 0,15, dus prima.
Op 18-07-2012 op een elektrosmogvrije plek om 14:27 hr een waarde van 0,05. Alweer een verbetering.
Zonder dat de persoon ervan op de hoogte was heb ik de lamp, verstopt in een boodschappentas op 1 meter afstand van de persoon geplaatst, en weer een meting verricht.
Op 18-07-2012 om 14:35, drie minuten na plaatsing lamp, gaf de meting een waarde van 0,086. Dat is een stijging van 0,036 op 3 minuten tijd! De lamp was gewoon uit.

Andere Biomarkers gaven ook een stijging weer, zoals het Blood Stroke Volume, de Myocardial Blood Demand, Functional Status of Cranial Nerve, Pineal Secretion Index, etc.

Met andere woorden; Hiermee is aangetoond, dat deze persoon lichamelijk reageert op voor mij *onbekende* velden van een zaklamp, zonder dat men zich van de bron bewust is.
Het is mij bekend, dat andere personen die lijden aan het EMF-Syndroom ook hinder kunnen ondervinden van batterijen en accu's.

Zonder de € 300.000 van ZonMw voor de ontwikkeling van een *diagnosemiddel*, heb ik op eigen houtje de gevoeligheid van een elektrosensitieve persoon aangetoond. En dat voor een elektrosmog bron, die ik met mijn uiterst gevoelige meetapparatuur niet kan meten.
(Misschien over twee maanden wel, wanneer ik een Magnotrack antenne heb.)

Ik had mijzelf vorig jaar ook al eens gemeten.
Eerst een nulmeting. Toen een DECT basisstation op mijn bureau geplaatst en na 30 minuten weer gemeten. Ik kon een verhoging van het vetgehalte van mijn lever vaststellen.
Vervolgens heb ik mij een ClaeSmog omgehangen en weer na 30 minuten gemeten, terwijl de DECT bleef aanstaan. Wat bleek nu?
Het vetgehalte van mijn lever was gezakt, zelfs tot onder het niveau van de nulmeting!

Naschrift 19-07:
Ik ben nog eens wat verder gaan zoeken, en kon een magnetisch GELIJKVELD meten van 12 µT.
Volgens de SBM2008 is dat dan *extrem auffällig*.

Geen wonder dat zeer gevoelige personen daarop reageren.

Ik probeer ook gewone Blockbatterijen van 9V te meten, maar dat valt niet mee, omdat de ene zijkant geheel andere waardes vertoont dan de andere zijkant.
Daar vind ik waardes van 10 tot 19 µT, maar daar ben ik nog niet uit.
Want ik vraag me af wat ik daar eigenlijk meet.

Met mijn Biofeedback systeem meet ik wat in het lichaam aanwezig is, en of het boven of onder de norm van het systeem ligt.
Het zegt echter niets over de gevoeligheid van een persoon.
Daarvoor zou ik dan een procentuele toe- of afname per een bepaald tijdseenheid (bv. 30 minuten of langer) moeten bepalen.
In ieder geval kan ik zo aantonen dat elektrosmog het een en ander in het lichaam verandert.
Maar het geeft nog geen antwoord op mijn klassieke vraag: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk ?*

Hieronder wat aangegeven wordt bij *Trace Elements*.
Merk op het chronische Calcium tekort, wat ik bij alle gemeten elektrosensitieven heb vastgesteld.
En daarnaast ook een groot Calcium verlies!

28-03-2013 Dirty

Op http://www.minderstraling.nl/Pagina030.html staat een Powerpoint presentatie van een voordracht welke ik op 10-03 jl heb gegeven.

Een uittreksel daarvan staat in het Dirty electricity welke ik gemaakt heb naar aanleiding van een discussie in een amerikaans forum, waar men duidelijk geen idee had wat dirty electricity eigenlijk inhoudt.

Voorts staat er ook een YouTube film van mijn voordracht zelf.
Ik werd toen geplaagd door een griep, en de laptop weigerde om een Powerpoint bestand goed af te spelen. Zelfs de installatie van een PPTViewer toonde een versie met allerlei reclame. Heel vreemd.

Momenteel krijg ik veel positieve berichten uit Duitsland van wetenschappers en therapeuten, die vol lof zijn over de ClaeSmog.

30-12-2012 TETRA studie

Hoe men heel *wetenschappelijk* een studie kan manipuleren en verkeerde conclusies kan trekken toont deze TETRA studie.

Het lijkt allemaal heel goed te kloppen, maar dat doet het niet.

Opmerkelijk is, dat de meeste proefpersonen last ondervonden van het ongepulste CW signaal (385MHz), maar niets van het zg. gepulste signaal.
Het is helemaal niet zeker, dat dat signaal ook inderdaad zuiver was.
Luister maar eens naar mijn opgenomen modulaties omtrent de Rohde&Schwarz generatoren.
De testapparatuur kon best veel *dirty air* bevatten, welke de last kan veroorzaken.

Normaal is TETRA gepulst met 17,65Hz op het toestel, en 70,65Hz op de zendmasten.

Niet duidelijk is in hoeverre de gepulste signalen inderdaad de typische TETRA informatie bevatten!
Want dat is namelijk het kritische punt.

In plaats van het typische 17,65Hz had men maar een 16Hz signaal genomen.
Dat ligt wel in de buurt, maar is niet hetzelfde.
Theoretisch lijkt het te kloppen, maar de praktijk is toch wel even anders.

Vergelijk ook eens de modulaties van de DECT ten opzichte van gegenereerde 100Hz signalen in diverse golfvormen. Een echt DECT signaal is geheel anders.

13-02-2013 Schadelijk

Er wordt geroepen om rechtzaken te beginnen om de Staat aansprakelijk te stellen voor gezondheidsschade ten gevolge van straling.
Dat heeft geen zin.

De providers houden zich prima aan de geldende regels en voorschriften.
En volgens de hoogste instantie, de Gezondheidsraad, zijn er beneden de heilige grenswaarden geen gezondheidsschades te verwachten.

Ik stel daarbij steeds de vraag: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?*
Wanneer wordt iets als schadelijk beoordeeld?

Die vraag heb ik aan de GR voorgelegd:

********************************************

Op de vraag in hoeverre er gezondheidsklachten te verwachten zijn bij elektrosmog, luidt het antwoord van de GR steevast: Wanneer men binnen de grenswaarden blijft is het niet schadelijk.
 
Gaarne mocht ik een antwoord ontvangen met een duidelijke omschrijving wat de GR onder *schadelijk* verstaat.
*Wanneer is iets schadelijk voor de gezondheid?
 
Waar wordt hier een grens getrokken?
 
M.a.w. hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?
Men kan hier hoofdpijn vervangen door slapeloosheid, hartritmestoornissen, en dergelijke.

*******************************************

Daar op kreeg ik het volgende antwoord van dr. E. van Rongen namens de GR:

******************************************
Dank voor uw vraag. De grens tussen ‘schadelijk’ en ‘niet-schadelijk’ is niet altijd even gemakkelijk te trekken is. Je zou kunnen zeggen dat als er met goed wetenschappelijk onderzoek een duidelijk verband is aangetoond tussen blootstelling aan een bepaalde factor en het optreden van wat voor negatieve effecten op de gezondheid dan ook, dan is die factor schadelijk. Daarbij is het lastiger om dat te doen voor subjectieve klachten zoals hoofdpijn, dan voor klachten die objectief vastgesteld kunnen worden, zoals hartrimtestoornissen en slapeloosheid. Onderzoek op individueel niveau is hierbij maar van zeer beperkte waarde; dergelijk onderzoek moet aan groepen mensen gedaan worden. Maar ook dan kan de interpretatie lastig zijn.

******************************************
Dat die grens niet altijd even duidelijk is te trekken wist ik al, vandaar mijn vraag aan de GR.

Als we het antwoord gaan ontleden komen we tot de volgende vaststelling:

Voorwaarde 1: goed wetenschappelijk onderzoek
Voorwaarde 2: duidelijk verband blootstelling en optreden negatieve effecten

Uitspraak 1: wat voor negatieve effecten op de gezondheid dan ook (dat is volkomen nieuw!)
Uitspraak 2: dan is die factor schadelijk
Uitspraak 3: klachten die objectief vastgesteld kunnen worden, zoals hartrimtestoornissen en slapeloosheid.
Uitspraak 4: onderzoek aan groepen mensen

Dat de interpretatie van een dergelijk onderzoek lastig kan zijn is niet belangrijk.

Het is dus duidelijk, om uit die hele discussie over straling te komen, dat er een bepaald nieuw onderzoek dient ondernomen te worden.

Het is niet van belang om aan te tonen of iemand op een elektrosmog bron kan reageren.

(zoals dr. Anke Huss nu bezig zou zijn en zoals StopUMTS heeft voorgesteld, in de foutieve geest van Kaul, Frick en Rubin. http://www.stopumts.nl/pdf/KP-notulen%20voorstellen%208-11-2012.pdf)
De woordvoerder van StopUMTS heeft, met alle gioede bedoelingen, kennelijk nog niet begrepen dat Elektrosmog een veel grotere familie is dan alleen RF en hoogspanningsleidingen, en dat provocatieonderzoeken geheel anders opgezet dienen te worden. Als men de onderzoeken niet vanuit het standpunt van elektrosensitieven bekijkt en de proefpersonen als *lampen* beschouwt, komt er niets van terecht.
(Bij het zwitserse ETH of Cofam II onderzoek werden de op een later tijdstip optredende gezondheidsklachten weliswaar gemeld, maar niet in het onderzoek betrokken.)

Het is van belang om er achter te komen in hoeverre de gezondheid door een blootstelling van elektrosmog wordt aangetast.

En daar kan men alleen maar achter komen door tijdens en na de blootstelling (met èchte elektrosmog bronnen en niet zomaar CW gegenereerde = ongepulst) aan de proefpersonen te meten, direct aan het lichaam. Geen enquêtes en geen formulieren, maar medische parameters meten..
(Zoals ik bij mijzelf heb gedaan en vaststelde dat bv. het vetgehalte van mijn lever omhoog ging onder invloed van een DECT basisstation op mijn bureau, of een dikke laadtrafo, en waarbij parameters van o.a. hart en bloedvaten etc. veranderden.)
Er zijn medische parameters, die snel kunnen veranderen, en andere die meer tijd nodig hebben.

Geldrollenvorming bij bloed is geen goede maatstaf, daar dat effect weer spontaan kan verdwijnen.
Zie studie Dipl.-Ing Wolfgang Heidrich.
Werkt ook heel verschillend bij verscheidene soorten elektrosmog.

Pas als een dergelijk onderzoek is gedaan, kan worden vastgesteld waar de werkelijke grens van schadelijkheid voor de gezondheid ligt.

Een beetje hoofdpijn gaat weer over, maar chronische hoofdpijn is iets anders. Net als slapeloosheid en dergelijke. Enfin, de symptomenlijst is lang en uitgebreid.

19-04-2013 Zuinig

Ja, we moeten allemaal zuiniger omgaan met energie, en vooral met electriciteit.
Duidelijk wordt nu ook waarom.

Bij heise.de kan men lezen dat de behoefte aan energie voor de mobiele netwerken schrikbarend gaat stijgen.

Dit naar aanleiding van een studie van CEET.

Hieronder een afbeelding van heise.de

24-04-2013 Biomarkers en Bioenergie velden

Sinds kort heb ik een nieuw uitgebreider Biomarkers meetsysteem, waarmee ik binnen twee minuten zo'n 240 medische Biomarkers kan meten.

De makers hebben een minimum en maximum waarde vastgesteld, waarbinnen men dient te blijven.
Een uitleg van al die Biomarkers staan in dit PDF bestand (33 pagina's).
Ik plaats het hier, omdat er interessante aanwijzingen in staan.

Buiten een aantal belangrijke parameters zijn de volgende voor mij erg interessant:
Calcium, Calcium loss, Liver fat content en Electromagnetic radiation.

Rechtsboven in de kop, naast Kontakt staat een nieuw hoofdstuk: Energievelden .

09-05-2013 Opmerking

Er komen websites bij, die waarschuwingen uiten over de gevaren van mobiele telefonie.

Opvallend daarbij is, dat men het voornamelijk heeft over zendmasten, DECT telefoons en Wifi.
Alsof dat de enige elektrosmog veroorzakers zijn!

Dat er andere elektrosmog bronnen zijn, die soms een nog grotere impact op het lichaam kunnen hebben heeft men geen weet van.

Dat de mobieltjes en smartphones in de eerste plaats de grootste vervuilers zijn wordt weinig aandacht aan besteed.
Studies waarbij eventuele kankerrisico's worden aangeduid hebben uitsluitend betrekking op mobieltjes, zelden op zendmasten. Dat daar kankers zouden optreden heeft een andere oorzaak.

De onrustgevoelens hebben betrekking op onderbuikgevoelens, en men *vreest* gezondheidsgevaren.
Zo is er ook weer een nieuwe studie van de Uni Mainz verschenen, die in verscheidene internationale forums wordt bediscussieerd.
Men dient te weten, dat Rubin bij zijn studie tijdens de Sham-modus het hoogfrequente signaal had uitgezet, maar dat de proefpersonen wel degelijk aan hoge elektrische - en magnetische velden waren blootgesteld.
Men heeft Rubin daarover gevraagd, en hij heeft dat ook toegegeven, maar toch gesteld, dat de proefpersoen geen verschillen konden aangeven, hetgeen lariekoek is.

Niemand heeft het er echter over dat er eens serieuze studies omtrent elektrosensitiviteit gedaan dienen te worden, waarbij bepaald wordt wat de grenswaarden zijn, niet voor kanker, maar voor de dagelijkse kwellingen waaraan elektrosensitieven te lijden hebben. Met andere woorden omtrent de a-thermische effecten.

Aan de andere kant is het zo, dat elektrosensitieven telescopische antennes hebben.
Wanneer zij denken wat te zullen gaan *voelen*, trekken zij hun *antennes uit*, en ervaren zij inderdaad ook meer.
Wanneer zij echter in hun hoofd stellen niets te willen *voelen*, trekken zij hun *antennes in* en ervaren zij inderdaad ook veel minder.

Er zijn personen die wat dat betreft positieve ervaringen met Reiki hebben, ofwel Munai-ki of dr. Gupta.
(Een onderdeel van mijn 30 puntenplan).

Het is ook typerend, dat veel elektrosensitieven masochistische neigingen hebben.
Zij lijden liever (en blijven protesteren), dan dat zij bereid zijn om maatregelen te treffen om hun eigen gezondheid te verbeteren.

Want dat is de kern van hun probleem. Zij hebben van bepaalde stoffen teveel en van andere te weinig in hun lichaam. Zij hebben vaak onverwerkte trauma's, en hebben bacteriën, virussen, wormen en parasieten in hun lichaam, plus nog een aantal aandoeningen (bv. lever) wat zij niet willen weten noch erkennen.
Zij denken dat sporten en biologisch eten voldoende is.

Men denkt dat bepaalde afschermingen voldoende moeten zijn, en oefenen zich *ermee te leren leven*, wat na een zekere tijd beslist niet afdoende is.

Ik heb nog niet gezien, dat iemand anders een alternatief voor mijn 30 puntenplan heeft getoond.
Natuurlijk redeneert men: *Als het gratis is, kan het niets zijn.*

Typerend is ook dat een StichtingEHS, die beweert op te komen voor de belangen van elektrosensitieven, hier helemaal niets van wil weten. In plaats van wat alternatiefs aan te bevelen, wat bewezen heeft te helpen, adviseert men enkel afschermingen en naar de huisarts te gaan gewapend met een berichtje van het Kennisplatform EMV. Echt zware elektrosensitieven wordt verweten dat het *tussen de oren zit*!!

Naschrift:
Elektrosensitieven, die raad zoeken in verenigingsverband, kunnen zich beter aansluiten bij de CPLD vereniging *Ons Licht*.

Zie: http://www.cpld-vereniging-ons-licht.nl

14-05-2013 FunkySchool

In Duitsland staat het FunkySchool Projekt op stapel. www.funkyschool.de
Daarbij worden de leerlingen op een aantal scholen voorgelicht hoe het met *straling* gesteld is.

Buiten allerlei leermateriaal en folders krijgen de leerlingen ook een meetapparaat in handen.

Een HF35C (met een Dämpfungsglied DG20 om hogere waarden dan het bereik van de meter te kunnen meten), welke een richtingsgevoelige antenne heeft, en tevens de signalen kan laten horen.
Daarnaast heeft men ook meerdere *Detekt-us* als detector, welke met diodes waarden in µW/m² als V/m kan aangeven.
De leerlingen dienen een plattegrond van hun klaslokaal te tekenen, en de gevonden waarden op diverse plekken er in aan te geven. Zo leert men hoe het met *straling* en afstand tot bron gesteld is.
Ook dient men de straling van een mobieltje te meten.
Voorts doet men stralingsproeven op meelwormen en kress (tuinkers).

Het is heel aanschouwelijk, en de leerlingen zullen op deze manier heel wat opsteken over iets wat ze niet kunnen zien, ruiken of voelen.
En, wat belangrijker is, ze zullen zich realiseren waarmee ze bezig zijn.

Als ik zo de afbeelding van de *Detekt-us* bekijk, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat dit gebaseerd is op een detektor welke jaren geleden door het tijdschrift Elektur als bouwpakket of kompleet werd aangeboden. Zie artikel.
Dat was ook de basis voor de nederlandse meter FA106, welke op mijn verzoek van een grote luidspreker werd voorzien.
De *Detekt-us* wordt aangeboden voor € 49,- ex BTW.

20-05-2013 Max 100 elektrosensitieven

Het merendeel van de zg. *elektrosensitieven* zijn lawaaimakers, die klagen en jammeren.
Het werkelijke aantal elektrogevoeligen is daarom slechts een honderdtal.

Curieus is, dat er niemand vragen stelt omtrent mijn 30 puntenplan, want daar horen zo'n 8 Mb dokumenten bij, die nadere uitleg verschaffen. Niemand vraagt daarnaar. Dus is niemand geinteresseerd om zijn/haar gevoeligheid voor elektrosmog te verminderen. Dus is niemand ziek genoeg.
Echter klagen en jammeren, en meehuilen met andere klaagverhalen helpt echter helemaal niet.

Sterker, er lopen zelfs figuren rond, die helemaal niet beter willen worden. Kennelijk vinden ze het interessant om zo in de openbaarheid te komeN.

Leuk is de studie van Witthöft (tesamen met Rubin):
De gedacht alleen al aan onheil maakt mensen ziek! Zeker als ze dat medegedeeld wordt.
http://www.uni-mainz.de/presse/56071.php
Zal wel gretig door Kennisplatform EMV overgenomen worden.

Commentaar van Gigaherz.ch: http://gigaherz.ch/pages/posts/bei-anruf-hysterie1898.php

Naschrift dd. 23-05:

Als enige Nederlander neem ik deel aan een aantal internationale forums en nieuwsgroepen, en dan kom je nog eens wat te weten.
En blijkt hoe je met studies bedonderd wordt.
Witthöft had met zijn studie aangegeven dat 82 personen van de 147 reageerden op de films.
Een slimmerik heeft hem nu gevraagd hoe die verdeling eigenlijk was.
En het antwoord van Witthöft was:
*dass sich die insgesamt 82 Teilnehmer mit Symptomen im wesentlich gleich auf beide Gruppen verteilen. !!!*

*Das hat mich sehr ueberrascht, denn ich haette erwartet, dass die Gruppe, die den Film zu WLAN-Gesundheitsgefahren zu sehen bekommen hatte, mehr betroffen ist als die andere Gruppe.

Herr Witthoeft schrieb mir, dass vorallem die Kombination mit erhoehter Aengstlichkeit negativ wirke, nicht der Gefaehrdungsfilm per se.*

22-05-2013 Slimme meters

Er wordt veel geroepen over de gevaren van de zg. *slimme meters* .

Inderdaad in het buitenland worden deze meters vaak buiten tegen de gevel geplaatst en ze zenden konstant een radiografisch HF signaal uit.

Ook zijn er meters die hun signalen via de *grid*, dat wil zeggen over het elektriciteitsnet naar de centrale zenden..
In de USA kan dat via G3-PLC protocol. Daarbij wordt het elektriciteitsnet vervuild met frequenties van 5kHz tot wel 500kHz.

Ik heb hier navraag gedaan bij Enexis, en zij melden mij, dat de informatie over gebruik slechts zes keer per jaar wordt opgevraagd. Daarbij is in de meter een GSM-module (SIM-kaart) ingebouwd, die slechts zes maal per jaar wordt geactiveerd. Totaal zal er dan maximaal 5 minuten per jaar *straling* aanwezig zijn.

Hoe het bij de andere netwerkbeheerders gesteld is, weet ik momenteel niet.
Ik weet wel, dat het *scheppen van de stroom* in de leidingen mij meer kost dan de eigenlijke stroom zelf.

Men dient zich eerst van de feiten te vergewissen, voor men paniek zaait op basis van onderbuikgevoelens.

Wat wel erg schadelijk is, zijn die soort tabletten, die de energieleveranciers à raison van € 200,- ter beschikking stellen, waarmee de verwarming geregeld wordt, maar waar tevens het weerbericht en files te zien zijn. Die krengen stralen door tot bij de buren! Maar daar heeft niemand het over.

Naschrift dd. 23-05-2103:

Enexis verschafte mij vandaag nog wat inlichtingen.
In Breda (en omgeving) wordt dus 6 maal per jaar de meterstand opgevraagd. De meter bevat een SIM kaart , die na een SMS oproep de standen doorgeeft via GSM900.
Dat is dus qua elektrosmog hoeveelheid te verwaarlozen (waar de slimme meters in de USA konstant staan te zenden).

Momenteel lopen er proeven in Tilburg en Best met een C3-PLC systeem.
Die meter bevat ook een GSM SIM kaart, die na een SMS bericht een modem wakker schudt, welke dan via de elektrische leiding met iets van 800MHz de meterstanden doorgeeft.
Dat zou éénmaal per nacht geschieden tussen 23:00 en 6:00 uur.
Dus in feite ook heel gering.

Bedenk, dat de radiografische warmtemetertjes van Techem op de cv-radiatoren konstant op de ISM868 band staan te zenden. Konstant!

Met andere woorden, in Brabant hoeft men zich vooraleer geen zorgen te maken over de slimme meters, zoals men dat in de USA en UK doet (en in Frankrijk).

29-05-2013 Zorgvuldigheid bij Studies

Aan veel studies kleven toch wel wat haken en ogen, en vaak worden er voorbarige en verkeerde conclusies getrokken, althans men laat *wensen* prevaleren.
Niet altijd is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen, zowel bij de voor- als tegenstanders.

Rubin heeft met zijn studie de proefpersonen tijdens de *sham* expositie niet met echte mobieltjes signalen bestookt, maar er waren wel degelijk zware elektrische en magnetische velden aanwezig, die voor gevoelige personen een zware belasting vormden, waardoor de objecticiteit niet gewaarborgd was.

Witthöft heeft tesamen met Rubin een 147-tal proefpersonen psychisch belast, door een groep naar een voorlichtingsfilm over mobieltjes te laten kijken en de andere groep naar een enge film te laten kijken. Vervolgens werden de persoen zogenaamd blootgesteld aan een Wifi toestand. Ze kregen een antennetje op hun hoofd, dat wifi zou afstralen, maar dat niets deed.
82 Personen reageerden met klachten. Het werd voorgesteld alsof de elektrosensitieven dus gewoon psychisch op slecht nieuws reageerden.
Naderhand heeft iemand aan Witthöft gevraagd hie die verdeling over die 147 personen was.
Zijn antwoord was *gelijkmatig verdeeld*. Dus de eerdere conclusie is onzin.

Over de laatste studie van Magda Havas wordt het volgende geschreven:
Die umstrittene kanadische Wissenschaftlerin Magda Havas hat jetzt ihre DECT-Studie (Wirkung auf Herzratenvariabilität) eigenhändig repliziert: Replication of heart rate variability provocation study with 2.4-GHz cordless phone confirms original findings.
Da Havas selbst replizierte ist dies keine unabhängige Replikation, sondern eine Replikation 2. Klasse.
In Mitleidenschaft gezogen wird Havas' Replikation durch eine neue Studie mit GSM-Signalen, die keinen statistisch signifikanten Einfluss der Funkfelder auf die Herzratenvariabilität feststellte.

Leider ist ein direkter Vergleich der beiden Studien nicht möglich, denn während die einen "Elektrosensible" unter DECT-Einwirkung testeten, untesuchten die anderen Gesunde unter GSM-Einwirkung. Sicher ist nur: Die GSM-Befeldung mit 2 W Sendeleistung ist erheblich stärker als die DECT-Befeldung mit 0,25 W Sendeleistung (beides Peak-Werte, bei den Effektivwerten ist der Unterschied zu Lasten GSM noch viel größer).

Eine zweite Session ganz ohne Exposition gab es nicht, das ist absolut unzulässig.
Die gab es bei Rubin/Witthöft auch nicht, wenn ich das richtig sehe.

Die Autoren sehen dies selber als Limitation ihrer Arbeit und können deshalb nicht definitiv sagen, dass der in der Studie beobachtete Anstieg der Symptome das Ergebnis eines Nocebo Effektes, verursacht durch die Sham Exposition, sei.

Solche Studien bedingen ja einen gewissen Aufwand, zeitlich und finanziell.

Wenn man nun erwartet, keinen Effekt zu finden, kann man erst einmal den direkten Weg gehen und es abwechselnd mit Exposition und Sham versuchen.
Sofern sich beim Vergleich zwischen Exposition und Sham kein statistisch signifikanter Effekt zeigt, ist man fertig und hat sich den Kontroll-Durchgang ganz ohne Exposition gespart (mindestens 50% Aufwand gespart, wenn nicht mehr).

Findet man aber einen Effekt, ist man nicht fertig, denn nun gilt es, potentielle Confounder auszuschließen.
Eine Folgestudie ist fällig, welche durch einen direkten Vergleich mit einem reinen Sham Durchlauf potentielle Confounder sichtbar werden läßt.
Möglicherweise wird man auch die Anzahl der Probanden/Durchläufe erhöhen müssen, um das Statistische Zufallstreffer durch Mittelwertbildung verringern zu können und dadurch das Ergebnis zu schärfen.

Das bedeutet, um einen Effekt wirklich abzusichern, ist ein Vielfaches des ursprünglich geplanten Aufwandes nötig.
Die Gelder für den erhöhten (ursprünglich unerwarteten) Aufwand müssen eingetrieben werden etc...

Deshalb lautet das Resumee so oft: wir haben einen Effekt gefunden, aber mit folgenden Limitierungen.......und brauchen nun ein Vielfaches an Geld, die Limitierungen auszuräumen.

Kresse

Mobilfunkgegner sind schon arm dran. Weil die wissenschaftliche Forschung nicht so recht Alarm schlagen will, müssen ersatzweise Schülerexperimente das gähnende Loch im Forschungsstand der Mobilfunkgegnerei auffüllen.

Ergo verbreitet zur Zeit ein hinreichend bekannter Anti-Mobilfunk-Dummbatz die jüngste "Schülerstudie" in allen ihm erreichbaren Verlautbarungsplattformen.

Es geht um Großes, nämlich um das Wachstum von Kresse unter Einwirkung eines Funkfelds (W-LAN).

Doch neu ist das nicht. Bereits 2006 hatten zwei junge Nürnberger erstmals die Idee, bei Jugend forscht mit einem Kresse-Experiment zu punkten. Ich habe mir damals das Original der Arbeit von den Jungs schicken lassen und staunte über deren sorgfältige Arbeit. Doch was immer es war, warum bei ihnen die eine Kresse kümmerte, die andere nicht - am Funkfeld kann es wegen eines kapitalen Designfehlers nicht gelegen haben.

Eine Replikation auf einem Fensterbrett von Franz' Haus scheiterte im Rahmen einer Hausfrau-forscht-Studie. Ob mit oder ohne DECT-Befeldung: die Kresse wucherte.

Die jüngste Kresse-Studie, die unser Dummbatz herumreicht als wäre sie die erste und von einem Nobelpreisträger durchgeführt, kommt aus Dänemark und hat in nennenswerten deutschen Medien nicht einen einzigen Niederschlag gefunden. Alfred T. musste schon tief schürfen und sich diese "Studie" aus Facebook angeln, wo sie im Kreis lieber Mitstreiter bebrütet wird. Weder auf das eine noch auf das andere mag ich jedoch verlinken, es ist nur Eingedeutschtes aus dieser (englischsprachigen) Quelle.

Die Original Projektdokumentation (siehe Startposting "Hintergrund") des Kresse-Experiments habe ich gestern mal dahingehend geprüft, ob ich irgendwelche dosimetrischen Angaben finde, aus denen hervorgeht, mit welcher Stärke die beiden Kresse-Plantagen (exponierte/nicht exponierte) denn nun befeldet wurden. Denn die Angaben "Raum ohne Funkfeld" und "Raum mit zwei W-LAN-Routern" sind ungenügend.

Um die Dosimetrie der "Funk-Strahlung" würde ich mir weniger sorgen machen, als um die Vergleichbarkeit von Luftfeuchtigkeit, Temperatur,Sonneneinstrahlung und gleichmäßige Bewässerung.

In dem PDF sieht man schön, wie die Kresseschalen auf der Fensterbank des Klassenzimmers aufgereiht sind. Unter den Fensterbänken befinden sich Heizkörper.
Einige Fenster sind geöffnet, einige geschlossen.
Vor den Fensterbänken sind Laptops aufgereiht...warum auch immer....(Lüfter !)

Es stellt sich die Frage, ob die Heizkörper, Fenster, Laptops...in der Expositions und Kontrollgruppe überall eine gleichmäßige Beheizung ermöglichten.

Man sieht auf dem Photo mehrere WLAN Router zwischen den Kresse-Schalen.
Vermutlich war die Expositionsgruppe also in einem ganz anderen Klassenzimmer untergebracht, allein schon um ein gewisses Maß an "Strahlenfreiheit" zu garantieren.

Das ist genau das Messgerät, das wir uns vor einigen Jahren zulegten und das heute noch immer bei Sigi Zwerenz liegt, der die laut Datenblatt ungemein hohe Messgenauigkeit des ca. 270 Euro teuren Gerätchens in einem Vergleichstest ausprobieren wollte.

Dieses Gerät für die Kresse-Studie zu verwenden birgt jedoch einen starken Confounder. Denn in dem gelben Messkopf stecken drei winzige Antennen ausgerichtet in die drei Raumkoordinaten x, y und z. Das Gerätchen, das übrigens nicht knattert, misst Funkfelder also omnidirektional ohne jede Richtwirkung.

Na und?

Wie in Fotos des Experimentaufbaus zu erkennen ist, stehen die Kresse-Schalen direkt an den Fenstern, einige davon sind gekippt. Das heißt: Die Mädels haben unbeabsichtigt auch die Funkfelder mit gemessen, die von draußen reinkommen. Und wenn irgendwo im Klassenzimmer ein Handy sich auf Facebook einbuchte, dann haben sie (im Peak-Hold-Modus) auch das gemessen. Da das Gerät breitbandig misst, kann es W-LAN nicht von DECT, GSM oder sonstwas unterscheiden.

Ob die Mädels bei ihrer Messerei auf die Fernfeldbedingung geachtet haben (Abstand zur Feldquelle mindestens doppelte Wellenlänge) wissen wahrscheinlich noch nicht einmal Franz und der liebe Gott.

Naschrift 31-05-2013:

HIer een studie van de universiteit van Stuttgart: Project Apollo VII
INSTITUT FÜR STATIK UND DYNAMIK DER LUFT UND RAUMFAHRTKONSTRUKTIONEN
UNIVERSITÄT STUTTGART
Ook een studie met Kresse, maar met een geheel andere uitkomst!

Naschrift 30-05-2013

Mieren

Naar aanleiding van een persbericht van Brainport Biotech Solutions van heden, waarin men reclame maakt voor een filmpje, waarbij mieren *doodgestraald* worden door een mobieltje wil ik het volgende opmerken:

Natuurlijk, die mieren zijn hardstikke dood, maar hier wordt iets verkeerds gesuggereerd.
Ja, elektrosmog kan desastreuze gevolgen hebben, zoals de tarwekiemen-water- proef al aantoonde, maar het is wel belangrijk te onderscheiden hoe hoog de belasting was.

Voor mensen geldt een SAR-waarde, ofwel Specific Absorption Rate, van maximaal 2W/kg lichaamsgewicht, voor zendmasten 0,8W/kg.
Deze SAR waaarde is een onding, en er kleven heel wat haken en ogen aan, maar het is een bepaalde maatstaf, waarop ook de grenswaarden zijn gebaseerd.

Als een mens bestraald wordt met een mobieltje, kan het door het hele lichaam circulerende bloed via diverse organen in het lichaam zichzelf enigszins regenereren, en het zelfherstellende vermogen zijn werk laten doen, dit uitgaande van *gezonde* personen (bij elektrosensitieven is dit een geheel ander verhaal!).

Eenzelfde hoeveelheid *straling* van een mobieltje op mieren is dus van een geheel andere grootte.
Dat kan vergeleken worden wanneer een persoon met 50 mobieltjes tegelijk bestraald wordt. Dan legt die persoon ook binnen de kortste tijd het loodje.

Dat is ook een van de redenen waarom de meeste proeven op kippen-eieren mislukken, omdat ook daar het stralingsvermogen niet in verhouding staat..

Nee, bij Brainport Biotech Solutions heeft men nog niet begrepen hoe onze problematiek is elkaar steekt.
Het filmpje toont *iets* aan, maar niet in verhouding tot menselijk gedrag.
Het is gewoon ordinaire bangmakerij, en suggereert iets wat niet reëel is.
Bij voorlichting dient men objectief te werk te gaan.
Ben benieuwd met welke oplossingen Brainport Biotech Solutions gaat komen.
En het is de vraag in hoeverre die beter zijn dan de reeds op de markt verkrijgbaar zijnde *chips*.

Interessanter zou zijn te onderzoeken hoe het komt, dat elektrosensitieven al met lichamelijke klachten kunnen reageren bij minder dan 1µW/m² of 0,019V/m.
Dat is heel veel minder dan wat een mobieltje op afstand afstraalt.

 

08-06-2013 Vlaanderen

In Vlaanderen is het stil. Muisstil.
Niet de stilte voor de storm, maar gewoon stil, als *in retraite*, ofwel *met pensioen*.

Daar waar het een tijd terug gonsde van allerlei demonstraties, protesten en handtekeningen-acties, en artikelen in de HUMO en Primo, gebeurt er momenteel helemaal niets. Buiten wat artikeltjes uit het buitenland (hoe erg het wel niet is) wordt er verder niets vermeld op Vlaamse websites.

Waarschijnlijk heeft men in Vlaanderen de moed opgegeven, en is *het verzet* in de kiem gesmoord.
En net als in Nederland kan men in Vlaanderen kennelijk onderling niet één gebundelde lijn trekken.
Wat kritische, objectieve en relativerende voorlichting is er niet bij.

08-06-2013 Geldrollen

Er wordt veel geschermd met de zg. *Geldrollenvorming* in het bloed.

Daar kan men echter veel kanttekeningen bij plaatsen.

In Japan wordt op beurzen gedemonstreerd, dat expositie aan bv. 64.000 Hz, of 64kHz, deze geldrollen weer verdwijnen.

In dit Rapport heeft men in Duitsland eea. onderzocht, en bleek dat geldrollen konden optreden bij bepaalde mobieltjes. Maar bij andere mobieltjes helemaal niet.
Ook vond men dat opgetreden geldrollen na ca. 10 minuten weer een normaal beeld vertoonden.

Met andere woorden, het toont wel een bepaald effect aan, maar is geen goed argument om schadelijkheid aan te tonen.

12-06-2013 Bio energie

http://www.minderstraling.nl/Pagina055.html is bijgewerkt en aangevuld

12-06-2013 Zonnepanelen

Van Samuel Milham kreeg ik volgende Powerpoint door.

I'm really disturbed by the dirty electricity generated by photovoltaic solar systems. All the houses I've measured have high levels of dirty electricity in the outlets which disappear when the inverter is turned off. It has a characteristic wave form and is usually at 20 kHz. I find the signal in the wiring, in the air and in the PNEV ( Primary Neutral to Earth Voltage) taken at the down line from the center tap of pole-mounted transformers. See the attached Dark side of solar energy and beads on a chain.

Zie ook voor relevante artikelen van Samuel Milham:
http://www.sammilham.com/links.shtm

12-06-2013 Weetjes

1. Vitamine D;
When the current vitamin D fad first started, we jumped on the bandwagon (or possibly I should say that we tripped and fell under the bandwagon) and we started testing everyone for vitamin D. We were going to suggest 4000 units or so for people because we "knew" that they needed it . The only problem was that most people tested that vitamin D beyond what is in the multi that we use was toxic for them. How could this be? This made my head hurt. Could Dr. Mercola and so many others be wrong?!! It took me a couple years to find what seems to be the answer. I found it while studying the Marshall Protocol. My summary is at the end of this post.
My summary of the vitamin D problem:
*Vitamin D3* in supplement form is needed by some people.Those who muscle test know that the idea that all people need 4000 or more units a day is wrong.If you want details on vitamin D, Google "Marshall
protocol".By way of quick summary:Many bacteria produce materials that interfere with vitamin D receptors.This reduces immune system activity.These bacterial infections also produce inflammation which
results in the rapid conversion of the vitamin D precursor called 25-D to the active form called 1,25-D.So the levels of the inactive 25-D are low.*And that is the form that is measured on blood tests*.But the levels of the active 1,25-D are unnaturally high.Excess 1,25-D affects receptors for cortisol, T3 thyroid hormone and progesterone among others resulting in all kinds of hormone imbalances.*At this point, taking high doses of vitamin D2 or D3 will have the effect of further turning the immune system off *along with causing other havoc!The patient may feel better temporarily because their immune system is no longer able to kill pathogens so there are no die-off symptoms.They cannot even have a cold because cold symptoms are caused by the immune system response! So the cold virus and countless other infections increase unchecked. Not a good situation.If levels of 1,25-D rise above 42 ng/ml, calcium begins to be leached from the bones producing osteoporosis.Now if their doctor tests for vitamin D (inactive 25-D), it will be low and they will want the patient to take vitamin D3.Yikes!!Do your homework!
dr. Richard Loyd. http://www.royalrife.com

2. Selenium:
Onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Maastricht laat zien dat een hogere seleniumwaarde in teennagels samenhangt met een verlaagd risico op gevorderde prostaatkanker. Mannen met de hoogste teenagelseleniumwaarden hadden een meer dan zestig procent lager risico in vergelijking met mannen met de laagste seleniumwaarden.
Dit impliceert dat een gebrekkeige inname van selenium gepaard gaat met een verhoogd risico op gevorderde prostaatkanker. Deze opvallende resultaten werden vorige week door promovendus Milan Geybels gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research (AACR). De Nederlandse Cohort Studie naar voeding en kanker omvat 58.279 mannen die bij aanvang in September 1986, een leeftijd hadden van 55 tot 69 jaar. Deze mannen werden gevolgd en na meer dan zeventien jaar van follow-up waren 898 patiënten met gevorderde prostaatkanker beschikbaar voor analyse
.
Bron: Zorg- en Ziekenhuiskrant, 17 April 2013.

3. Autoimmuun Epidemie
The Exploding Autoimmune Epidemic - Dr. Tent - It's Not Autoimmune,  you have Viruses.
As they say, the proof is in the pudding ! Well done Dr. Tent, now to  get the world to come together and stop this madness. (2 hours long)

https://www.youtube.com/watch?v=r8FCJ_VPyns
**If you get nothing else out of this lecture, you will get a yet  another reason to NOT take vaccines.

14-06-2013 Slimme meters 2

Er circuleert een filmpje van dr. Klinghardt over smart meters. In principe heeft hij wel gelijk met wat hij stelt, maar men mag zich hiertelande niet laten opnaaien door amerikaanse toestanden, die hier gelukkig niet van toepassing zijn.

Op 22-05 bracht ik al de mededeling dat de smartmeters in America en Engeland geheel anders zijn, dan die welke hier te lande door bijvoorbeeld Enexis worden toegepast.
Uiteraard maakt het een groot verschil of deze meters constant 24 uur per dag staan te stralen, of dat ze dat slechts 5 minuten per jaar doen.

Wat hier te lande wel een kwalijke zaak is, zijn de door de energiebedrijven aan bevolen thermostaten in de vorm van een tablet aan de muur, waarop men zelfs het weer en files kan aflezen. Die stralen ook lekker bij de buren binnen, 24 uur per dag..
Nuon noemt dat e-manager. Eneco noemt het Toon®. Maar het zijn wel *krengen*, die niet nodig zijn.

 

16-06-2013 Devra Davis

Devra Davis is een bekende naam in de scene. Maar er beginnen twijfels te komen over haar oprechtheid.

Zo haar uitspraken, met commentaar uit Israel:

"But the reality is, cellphones have to be used safely. They are today like cars and trucks—we can’t live without them, but we certainly wouldn’t give a car or truck to a toddler to drive. "
I recognize this statement because this is the same quote prof' Sigal Sadezky has been saying repeatedly in the media and in the Knesset.  Also another quote of this interview started from Sigal Sadezky in the media and in the Knesset:
"Brain cancer has a latency in the population of 40 years. We know that because when we studied the survivors of Hiroshima and Nagasaki, there was no increase in brain cancer to those who were exposed to the ionizing radiation from the bomb until 40 years after that exposure took place."
Since Sigal Sadezky sits on the board of Environmental Health Trust,
http://ehtrust.org/about/scientific-advisory-group/
I consider it her influence. Her answer to Devra Davis' question:  "So are we really going to say we should wait 40 years, see how much cancer happens and then try to protect others from getting as much?"  would be (on the basis of Sadezky's statements) actually  yes, we have no choice because this is the needed latency period for a proof, but meanwhile we must learn how to use cell phones safely because cell phones are here to stay. 
And meanwhile Sadezky has signed on the approval of 4G on behalf of the Health Ministry, (she is in Gertner Institute- which is part of the Health Ministry) explaining her move on TV:  because "there are no free lunches". She wrote in the approval: "most of the population is expected to be exposed to average radiation level of 5 uW/cm2 which is lower than the WHO's standard (50 fold lower than the level that is known to cause damage) [which] is 400-1000 uW/cm2.  But it is important to note that this threshold was determined according to the thermal effects and until today there does not exist another threshold with regard to development of chronic diseases like cancer. The working assumption of the Health Ministry is that moving to 4G will be accompanied by an increased level of environmental radiation, its size and influence are not clear. The Health Ministy accepts most of the [4G] advantages that are presented in the document of the the Communication Ministry. Since today and in the near future there is no possibility to quantify the risk of disease and mortality as a result of exposure to radiofrequency radiation, the Health Ministry cannot estimate the health damage that can be caused by the increase of radiation level as a result of moving to 4G."
 
Another thing Devra Davis said: "we need to start to take precautions to reduce exposure. That is what the governments of France and Israel and Finland and India are doing now. Even Canada."
Unfortunately for Israel as mentioned above this is just not true, and as much as I know from Canada it is also not the case. And in Finland they are putting WiFi in schools according to Erja Tamminen leader of EHS group in Finland.
More she said: "in Sweden and Israel researchers found that where people are using phones in rural areas their risk of brain cancer is higher than in urban areas" This Israeli study comes again from Sadezky (interphone), this study is actually used to promote more and more antennas, claiming that it shows the more antennas the less the radiation in the environment, which Sadekzy also claims, but it is important to note she did not measure environmental radiation in this study.
 
I want to make it clear  -  Sadezky is working for the industry. So why is she on the board of EHT?

Correction: I meant Sigal Sadezky claims the more antennas the less the radiation to the user. She and the Environmental Protection Ministry use this study (on the parotid gland, and not brain cancer as claimed in the article) in order to promote antennas. But she did not measure radiation in this study, not in the env. and not to the user.  Sorry for not being clear first time. Meaning, that this claim is not really proven by the study but it is a gift for the industry, as well as the argument of 40 years latency period as an excuse to do nothing (and even promote more technology). In the WHO seminar in Israel, someone asked Sigal Sadezky whether it will ever be proven, so she replied it will be like in the tobacco case, eventually it will be proven. This is wrong to know it ahead and not change something right now. That is why it is difficult for me to see her promote 4G knowing already it has negative consequence. Also she prevented a low standard suggested by an engineer on the basis of studies, replying that we must stick with the WHO standard.  I have her response about it, and her approval of 4G. Comment from Mona Nilsson:  
  "But the reality is, cellphones have to be used safely. They are today like cars and trucks — we can’t live without them, but we certainly wouldn’t give a car or truck to a toddler to drive." 

My comment:
It is not like cars and trucks. Very few people develop severe symptoms from being in a car or a truck – unless it get advanced technology emitting emf. However more and more persons get very severe symptoms from being near a cellphone. I have witnessed a person loosing control of legs fall to the ground when exposed to an Iphone and I have talked to others with same severe symptoms. The effects can be directly life threatening.

A Nurse at the Karolinska Institute that worked on a brain tumour – mobile phone use study said: but people cannot use them! They get headaches. Herself she could only use the phone little and got a burning sensation only from holding the phone in her knee.

This technology is non-sustainble not only for toddler but also for us all others. We simply will not be able to use them in the long run. The technology  also have a damaging effect on the environment.

 

Donna Fisher schrijft in haar boek *Dirty electricity and electromagnetic radiation* dat zij explosies van borstkankers heeft geobserveerd binnen een periode van vijf jaar,
Samuel Milham, de epidemiologist,schrijft in zijn boek *Dirty electricity, electrification and the diseases of civilisation* dat hij kankers heeft zien ontstaan binnen een periode van drie jaar tijd.
 
Een statement van 40 jaar is niet conform de werkelijkheid.
40 - 60 jaar, of nooit, is een over-de-duim regel voor een normale groei van kanker virussen, onder normale omstandigheden.
Echter, elektrosmog werkt als een versneller, als katalysator, en is het mechanisme dat personen die sowieso kanker zouden hebben ontwikkeld, nu geconfronteerd worden met een versnelde groei binnen enkele jaren.

Hi Charles,
Yes I agree with you about everything, also Eli Richter observed this in occupational exposures.  The thing is that it is clear to me that Devra is imitating Sigal Sadezky in these quotes-  these are the same words of Sadezky and she is on her board, so they are connected. And Sadezky works for the industry and so she drags time, this is  what they want, so Devra is going after the industry interest here, whether she is aware of it or not, I don't look at it as a pure claim, Devra in some ways fails the public interest, she promotes herself mainly, using other expert's information, and sometimes just using THEM.

Het is net zo iets als bij onze Gezondheidsraad. Die wordt geacht onafhankelijk te zijn.
Maar dr. Eric van Rongen is lid van de ICNIRP, en zal dus nooit de richtlijnen van de ICNIRP tegenspreken, en is dus niet onafhankelijk, en heeft een conflict of interest.

16-06-2013 Therapie

Toen ik destijds mij druk maakte met het originele Freiburger Appell en het in het nederlands vertaalde bleek dat in Duitsland een aantal milieuartsen daaraan hadden meegewerkt, want naar het schijnt zijn er in Duitsland veel milieuartsen.
Naar ik mij toen heb laten vertellen waren er in nederland ook milieuartsen.
Welgeteld 10 stuks, maar die zaten ingebakken in de GGD's.

We weten allemaal hoe de GGD's zich opstellen tegenover elektrosensitieven. Ze weigeren pertinent om betroffenen te onderzoeken en handhaven het *tussen de oren* sprookje.

Gebleken is nu dat ik een succesvolle therapie heb ontwikkeld om de gevoeligheid voor elektrosmog te kunnen verminderen.
Dat heb ik gedaan door heel goed naar mijn echtgenote te luisteren, en als ingenieur werktuigbouw, dat noemen elektrotechnici een *fietsenmaker*, mijn *boerenverstand* te gebruiken.
Alhoewel ik een rijke ervaring heb met homeopathie en frequentietherapie als een soort hobby, ben ik geen arts. Maar ik kan heel goed verschillende ogenschijnlijk onsamenhangende zelfstandige zaken op een bepaalde manier combineren.

Mijn therapie, het 30puntenplan, welke op mijn websites te downloaden is, biedt dus een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Mijn therapie is gratis, en kan door iedereen zelfstandig thuis gebruikt worden.
Uiteraard zijn er ook een aantal (alternatieve) therapeuten, die ook behoorlijke resultaten boeken, en ik heb op de downloadpagina http://www.minderstraling.nl/Pagina060.html onderaaan ook het bij next-up verschenen verhaal van Marie Christine geplaatst, die zichzelf ook van elektrosensitiviteit *genezen* had.

Ik ben dus niet de enige.
Desondanks zijn er nog steeds websites en actiegroepen, die niet willen aannemen, dat er middelen zijn, die de gevoeligheid voor elektrosmog kunnen verminderen.
Men vind dat *niet wetenschappelijk* en vindt het waarschijnlijk juister dat elektrosensitieven door hun huisarts naar de psychiater of psycholoog doorverwezen worden.
Dat de reguliere geneeskunde geen behandelmethode heeft wil men klaarblijkelijk niet accepteren.

Maar als je dat zo ziet, zou ik mij als arts toch rot schamen, omdat zij in eerste instantie niet willen erkennen, dat er zoiets als elektrosensitiviteit bestaat, en al helemaal geen oplossingen kunnen bedenken.
Met de ongebreidelde toename van elektrosmog (het wordt steeds meer en niet minder) zullen ook de lichamelijke klachten gaan toenemen en zullen de wachtkamers alleen maar voller worden.

Naar nu blijkt zijn ziekenhuizen gewoon commerciele instellingen die de zaak tillen door met declaratiegedrag te sjoemelen. Maar als een elektrosensitieve eens in een ziekenhuis in Nederland opgenomen zou moeten worden, zou ik niet weten welk ziekenhuis aanbevolen zou kunnen worden.
Afgezien van alle leidingen rondom, de mobieltjes van artsen en verpleegkundigen, geven de elektronische infuusapparaten ook veel elektrosmog af. En dan spreken we nog niet over de zendmasten op het dak.
Geen enkel ziekenhuis heeft een aparte behandelkamer voor elektrosensitieven.

Mijn vader was tandarts, en in zijn wachtkamer hing een reclame bordje van Cliever's, met de spreuk:
*Eet meer toffee's*
De ziekenhuizen doen ook zo aan *klantenbinding*.
Als ze je bloeddruk willen meten, doet men dat bij voorkeur, door je lange tijd in de wachtkamer onder vele spaarlampen te laten wachten, waardoor de bloeddruk vanzelf omhoog gaat.
*Nooit van gehoord* is dan de repliek.

Als je in een ziekenhuis om een*zoetje* vraagt voor in de koffie, krijg je steevast Canderel. Dat is de kankerveroorzakende stof aspartaam, waarvan de afbeeldingen van de met tumoren bezaaide muizen in je geheugen gegrift staan. Er zijn legio andere minder schadelijke *zoetjes*, maar men geeft liever iets kankerverwekkends.

Ik heb vorig jaar drie dagen in het Amphia ziekenhuis mogen verblijven, waar ik een vervelende pijnlijke kuch aan overhield. Maanden lang geklaagd bij mijn huisarts, allerhande pillen en antibiotica genomen, maar niets hielp.
Overal in het ziekenhuis hingen waarschuwende posters over de MRSA bacterie.
Na wat speuren heb ik mijzelf behandeld met frequentie therapie met frequenties voor *Staphylococcus aureus (including MRSA) strains*, waarna het probleem verholpen was.
Waarmee ik wil zeggen, dat als het enigszins mogelijk is, het *gezonder* is weg te blijven uit ziekenhuizen.

22-06-2013 Heden

De fotoreeks hoe de hedendaagse jeugd zo gezellig met elkaar omgaat, en geinteresseerd alles uit hun omgeving in zich opneemt, is weer uitgebreid met nieuwe afbeeldingen.

18-06-2013 Hans Geesink

Iemand die al decennia lang allerlei materialen bestudeert en ontwikkelt, die tegen elektrosmog kunnen beschermen, heeft nu ook een eigen presentatie gemaakt. Zie:

prezi.com/8wfwj2tfwg0v/is-non-ionizing-man-made-radiation-disturbing-the-field/

Hier staat zijn laatste modelbeschrijving van Juni 2013/

In de loop der jaren heb ik veel geleerd van Hans Geesink.

28-06-2013 Groningen

Naar het schijnt zou Draadloos groningen een doorstart hebben gemaakt.
Ziggo heeft inmiddels ook het project Wifi-hotspots uitgerold.

Als ze nou denken, dat ik meteen op de fiets stap naar Groningen, om daar gratis te kunnen internetten, hebben ze het wel goed mis.

05-07-2013 ClaeSmog

Regelmatig krijg ik terugkoppeling en ervaringsberichten van gebruikers van mijn ClaeSmog.

Hier nu twee opeenvolgende ervaringsberichten van iemand in Australie, die zojuist zijn ClaeSmog heeft ontvangen, die van hier naar Australie een maand onderweg was. Waarschijnlijk heeft de douane er lang over zitten dubben.

***************************
Hello Charles,
I am lost for words.
A few days ago I was fainting from the detox, thinking I was going to die.
Tonight I have been for a hour long bike ride, spent half an hour shopping in a store packed with Wi-Fi signals and then visited a friend, without any issues.
Usually I am to tried to do anything like this, all I want to do usually is sleep.
My energy levels are feeling normal again, also thinking clearly.
I did not realize just how bad I was till tonight.
Have been back on the computer for a couple of hours tonight with no problem and feel like I have enough energy to stay up all night. (and probably will)
Had to remove the ClarSmog a couple of times because of its strength.
I will document each day and keep track of the progress.
Other companies have sent me their devices and filters to try and none of them made any difference.
I am totally blown away. Thank you so much.
Kind regards,

*****************************

06-07-2013 ClaeSmog in Australië

Relaas van een ClaeSmog gebruiker in Australie.
(Nee, het is niet een verhaal zoals *Kuifje in Amerika*.)

DAY ONE - 3:07pm 6th of July, 2013

Note: I am four weeks into a Noni juice detox that has knocked me around severely and will continue with it for two more months.

  Just got back from a light bike-ride with the children. And checked the mail. The ClaeSmog has arrived! As soon as I took the ClaeSmog out of the letterbox I experienced a direct light sharp pain in my heart that I have never experienced before. Three minutes later after opening the envelope my entire body started reacting to the ClaeSmog, small tingles and a change of currant in my body, followed by a couple of heart murmurs. Five minutes after holding the Claesmog case,  it became to much. I had to move away from the ClaeSmog.

...Five minutes later, I open the ClaeSmog and held the small bottle in my hand and the same symptoms came back, just not as strong.

3:22pm Body seems to be adjusting to the ClaeSmog now, symptoms have disappeared, I just get heart Palpitations and feel a little dizzy if I wear it around my neck. (Bottle on chest)
 
4:27pm Wearing ClaeSmog around neck with bottle down my back seems to be working. Just spent an hour on the PC and twenty minutes on mobile phone which I have not been able to do for a couple of weeks.

5:03pm This stuff is good, I have no idea how it works but I am feeling good. I am going to go for a bike ride and see what happens if I push myself a little.

6:00pm  been for bike ride,  felt good & powered up. Called in to Office Works for harf an hour and the wifi didn't bother me to much.
Feel so good that I had to call into see a friend on the way home.

6:22pm taking off ClaeSmog, don't want to over do it. You can feel when it needs to come off. It starts to work against you at times.

9:00pm back home from ride. Put ClaeSmog back on and feeling great, very energised. Hitting the computer, which I haven't been able to do for a while.

11:30am Still feeling energised, going strong, so clearheaded.

2:00am Okay I better go to bed. Wow! Took ClaeSmog off, it is over charging me. Left the ClaeSmog next to my bed.

DAY TWO - 7th of July 2013

5:45am Almost five hours later I woke up, after having weird dreams, as the instructions mention.  "Feel SO refreshed." Better than I have for at least a year. (Up till now, some days I was struggling to find the energy just to hang the washing out)
What I found most interesting is how my back pain I have been having was completely gone. Yesterday the pain was that bad that I could hardly move in bed and the water in the shower even hurt when it sprinkled on my back. Don't understand why this pain has gone completely, have had issues with it on and off for years. Also, for three months I have had a numb area in my lower back that the chiropractor had been trying to rectify over the past three months, this morning, it to was gone.
(Note: Back issues came back later in the day, just not as severe)

9:00am Yesterday finely court up with me, I cashed and took myself to bed and took it easy, also giving myself a break from the ClaeSmog, as it gives me heart pilvitations when my energy levels are down.

3:00pm Went to the toilet and the ClaeSmog detox was well on the way. My stools had the most toxic smell, have never smelt anything like it in my life. (My diet had not changed) At this point I am thinking, is the ClaeSmog an Extra terrestrial solution?

3:30pm  After resting I went for an other one hour bike ride and pushed a little harder. (still riding much slower then I use to)
Wore the ClaeSmog around neck, with bottle down my back, inside shirt. Had to take of ClaeSmog on the way back from my ride.

6:00pm Had a healthy meal, relaxed with wife, feeling great. I think the Noni Juice and ClaeSmog are a good combination. Very happy with my progress and feel my  immune system is at a turning point.

11:30pm Bed, feeling very normal again.


DAY THREE 8th of July 2013...

MAJOR BREAKTHROUGH & HOSPITAL VISIT
12:45am Stray electrical currant coming through earth woke me up, via my earthing cable. Discounted myself. (Nothing to do with ClaeSmog)
8:45am Had average night sleep, quite restless. Back issues have surfaced again, just not near as bad as before.
Put on ClaeSmog for the day
12:00pm My nervous system kicked back into fully automated mode. Almost like a switch being thrown on. 1: Fright & flight mode was totally disengaged.2: My body was able to sweet. (I have not been able to self regulate my body temperature for over twelve months) ...nervous system failure I guess) 3: Feel clear headed and totally motivated. 4: immune system, now active again, wants to now reject my two metal caps on my front teeth, as they have become sore and I can taste the metallic substance off them again like I use to be able to years ago.
1pm Went for a very slow and easy kitesurf which I have not been able to do for over 7 months. Only did a couple of short runs to feel human again.
3:30pm Cleaned the car. Have not been able to do this since last year.
5:30 Started to faint, light headed, toxic overload I guess.
At hospital to get blood test (definitely not going to tell them about the CaeSmog or they will lock me up in a room with bars)
6:45pm Had another tools movement at hospital like never before, looked normal, however once again the smell was extremely faul.
19:47 Feeling cold, drugged and very faint and bit shaky. (Note: Took CaeSmog off at 17:30 hours and did not wear it at the beach)
Sugar levels 100%, waiting on blood work to come back.
My personal guess is it is toxins doing this. Parasite & metal poisoning, being released to quick. (??)
20:00 Maybe they could throw in a new set of front teeth and put it on medicare?
Sent from my iPhone

Just for the record. This fainting issue started before I received the ClaeSmog. 

Sent from my iPhone