16-09-2013 3D magnetische antenne

Wetenschappers van het Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) tesamen met collega's van het Paul Scherre Institute (PSI) hebben driedimensionale magnetische vortex antennes voorgesteld, die goed gebruikt kunnen worden bij draadloze data communicatie. Ze schijnen zeer stabiel en supersnel te zijn.
Hier het artikel.

Tja, we leven toch in een interessante tijd, waar veel nieuwe interessante zaken worden uitgevonden.
Of we daar allemaal blij mee moeten zijn is een tweede.

05-09-2013 Google Trends

Onderstaand een grafiek van Google Trends over de aanvragen op het WWW over Elektrosmog:

En hieronder een vergelijkbare grafiek omtrent het roken:

Bovenstaande gegevens hebben betrekking op Duitsland.
Duidelijk is dat de interesse voor elektrtosmog is afgenomen.

14-09-2013 EHS-ers en CPLD

De StichtingEHS heeft middels een rondschrijven medegedeeld, dat men weer kan uithuilen op een aantal landelijke bijeenkomsten. Tevens heeft men er op opmerkzaam gemaakt, dat eind September men ook kan uithuilen op een bijeenkomst van de CPLD vereniging.

Merkwaardig is dat bij die uitnodiging van de CPLD vereniging zelf helemaal geen vermelding is gemaakt van hun website. Enkel het telefoonnummer van de voorzitter.
Waarschijnlijk is hij bang dat wanneer men op hun website kijkt, duidelijk wordt wie de *specialisten* zijn binnen deze vereniging, die raad en advies over elektrosgevoeligheid moeten geven.

Dat zijn m.i. geen leiders, maar allemaal lijders, of lijdenden aan elektrosensitiviteit, die wel allemaal kunnen vertellen hoe erg het wel niet is, maar die niet met oplossingen komen.
Geen enkele was in staat de eigen gevoeligheid te verminderen.

UIthuilen kan best wat verlichting geven, maar biedt geen uitkomst voor de toekomst.

De CPLD vereniging heeft duidelijk gemaakt niets van mijn 30 puntenplan te willen weten, terwijl dit niet alleen voor elektrosensitieven, maar ook voor CPLD patienten een oplossing kan bieden.
Zelfs een bepaalde werkende oplossing voor zendmasten wordt resoluut van de hand gewezen.

Zoals ik al eerder aangaf, zie ik ook de CPLD vereniging niet als een organisatie, die daadwerkelijke hulp aan elektrosensitieven kan en wil verschaffen.
Het winnen van leden is goed voor de verenigingskas, maar biedt geen werkende oplossingen.
Men kan zich afvragen welke motieven hier een rol spelen om niet te willen behoren tot diegenen, die het gelukt is om hun elektrogevoeligheid dusdanig te verminderen, opdat men vrijwel geen last meer heeft van al dat elektronische geweld rondom ons heen.
Zelfs personen met geheel andere aandoeningen hebben er baat bij.

En, *Praatjes vullen geen gaatjes!*

12-09-2013 Sprookjes

Er worden nogal wat zg. *gizmo's* aangeboden, die straling zouden nharmoniseren, neutraliseren en de schadelijke straling zouden omvormen in lichaaamsvriendelijke frequenties.
De schadelijke frequenties van elektrosmog zouden door *tegenferquenties* worden geneutraliseerd.

Ook wordt er vaak vermeld, dat er quantum technology aan te pas is gekomen.
IK betwijfel, of de makers wel verstand hebben van quantum technology.

Al die verhalen van *tegenfrequenties* zijn flauwekul en onzin.
In de eerste plaats bevat elektrosmog een grote hoeveelheid aan verschillende frequenties, alleen al door het *vuil* van de vele voorschakelapparatuur welke in apparaten en schakelkasten gebruikt worden.
En daar zou een *gizmo* automatisch tegen frequenties voor kunnen maken? Als dat zo zou zijn, zou dat ook te meten moeten zijn. En als dat inderdaad reeds gemeten was, zou men wel met rapporten zwaaien, hetgeen niet het geval is.
  *straling omvormen naar lichaamsvriendelijke frequenties* is dus klinkklare onzin.
Er zijn zelfs *dingen* die veel *dirty air* veroorzaken, en dus de zaak nog erger maken voor elektrosensitieven, zoals in de praktijk is gebeleken.

Op Pagina9.html staan een aantal opgenomen modulaties van elektrosmog bronnen.

Nemen we als voorbeeld de bekende DECT telefoon (basisstation), bij de meesten toch wel bekend, en zeker via zijn kenmerkend geluid als modulatie, wanneer met een detector gemeten.
Bekend is ook dat DECT gepulst is met 100 Hz.
Daarom heb ik met een frequentiegenerator, een zg. CW (continuous wave) generator, 100Hz in diverse golfsoorten gemaakt, bv. sinus, blokgolf, etc.Hierboven een grafische voorstelling van een sinusgolf 100Hz.

Hierboven een grafische voorstelling van een blokgolf 100Hz.

Hierboven een grafische voorstelling van een opgenomen DECT modulatie.
Links worden de frequenties aangegeven, rechts de tijdsspanne.
Deze grafische voorstellingen zijn gemmaakt n.a.v. de MP3 geluidsfragmenten.

Als we de kakofonie bij de DECT bekijken, is het duidelijk, dat hier een veelvoud van verschillende diverse frequenties bezig zijn.
Weet ook dat bij elektrosmog, de transversale golven met diverse simpele meetapparatuur te meten zijn, daar de signalen een bepaalde sterkte hebben.
Deze frequentiegolven zijn nadrukkelijk aanwezig. Achter een bepaalde afscherming zullen deze frequenties veel minder te meten zijn.

Wil men deze signalen van een bepaalde sterkte *neutraliseren* door er *tegenfrequenties* tegenaan te gooien, moet in eerste instantie een ingewikkelde ontvangsteenheid aanwezig zijn, die dan, met dezelfde sterkte deze tegenfrequenties weer uitzendt, en dan nog wel in de verlengde richting vanwaar ze komen.
De *gizmo* dient dus geplaatst te worden tussen bron en persoon.

Een DECT telefoon werkt niet zonder elektrische stroom, en een mobieltje werkt niet zonder batterij of accu.
Veel *gizmo's* zouden dan werken zonder eigen stroomvoorziening.

Immers, als er tegenfrequenties aangemaakt zouden worden, zouden die ook te meten moeten zijn.
Helaas heb ik daarover nog geen enkel rapport gezien.
Men doet erg wazig.
Zo is er een firma die een rapport van Robert Mayr van ROM Elektronik als bewijs aanhaalt, die een heel verhaal over golven en frequenties heeft geschreven, wat ik ook zo geschreven kon hebben, maar waar echt geen letter over testen van het product in staat, laat staan enige meting.
* Zoals reeds uiteengezet in bovenstaande tekst, gaat het bij de gepatenteerde producten om een gedempt elektrisch resonantiecircuit.
De energie hiervoor wordt door deze methode uit de omgeving gehaald waardoor een magnetisch en elektrisch veld ontstaat
.
* Een soort nulpunt energie??
Nergens staat iets vermeld over enige metingen hieromtrent., want dergelijke velden moeten te meten zijn.
Niemand heeft zulks kunnen meten. Niemand.
In een ander document is sprake van:
*-producten genereren een zeer laagfrequent elektromagnetisch veld,*
Hoe weet men dat? Is dat gemeten? Rapporten? Nee.
Zeer laagfrequent? En hoe zit het dan met de andere frequenties?

Het moge duidelijk zijn dat de verhalen over *tegenfrequenties* onzin zijn, en naar het land der fabelen verwezen kunnen worden.

Zijn *gizmo's* dan onzin?
Nee.
Maar zij werken niet technisch, maar biologisch.

De werking van bepaalde *gizmo's* berust op de toepassing van *longitudinale golven*, bewust, maar vaak onbewust door de makers ervan. De werking kan men niet met technische meetapparatuur meten, maar wel biologisch aan personen. Met elektronische meters valt er geen verschil te constateren.
Vandaar dat werkingen bepaald kunnen worden door artsen/therapeuten, die biologische parameters aan personen kunnen meten.
En dat is de enige manier om te kunnen bepalen of iets doet of niet.
Meten aan het menselijk lichaam zelf.

Over longitudinale golven ben ik begonnen wat te schrijven op Pagina600.html

Veel *gizmo's* produceren een veld van longitudinale golven om zich heen.
Een soort bioenergie veld. Het gaat in resonantie met het eigen aanwezige veld.
Sommige *gizmo's* maken een heel gering veld, en andere groter .
De ClaeSmog maakt een groot veld.

Met kristallen en stenen dient men voorzichtig om te gaan.
Deze kunnen zich volzuigen, en dat weer later afstralen. Zij dienen op tijd *gereinigd* te worden.
Ozoliet en benzoliet kunnen eventjes helpen, maar dan niet meer.
De BioElectrical Shield moest ook periodiek *gereinigd* worden (op een Purple Plate bv.).

Het is alweer een hele tijd terug dat ik het boek *Handbuch für Elektrosensible* van Silvio Hellemann las. Daarin verhaalde hij enthousiast over diverse toestellen en *gizmo's*. Ik vroeg hem welke hij mij als beste kon aanbevelen. Zijn antwoord verbaasde me: *Geeneen, gebleken was, dat ze zich allemaal volzogen en dat begonnen af te stralen*
Een arts in Duitsland had de woning door diverse bouwbiologen laten afschermen, maar kon ere toch niet meer verblijven. DE arts schreef me, dat de afschermingen zich volzogen en begonnen af te stralen.

Toen ik nog in Rotterdam woonde heb ik dat middels meten ook aan den lijve ondervonden.
De Bimsbetonstenen in de gangen raakten door de DECT signalen van buren verzadigd, en begonnen dat meer en meer door reflectie af te stralen. In het begin met 40, dan 60, 810, tot 160 µW/m² toe, terwijl de straling van de buren door de muur slechts van 180 tot 200µW/m² was toegenomen.
Ook voor de dure HDF75 raamfolie op de vensters moest ik op een gegeven moment Aaronia A2000+ glasweefsel extra voorhangen, terwijl de straling van buiten komend niet veranderd was.

In de loop der jaren hebben wij een groot aantal *dingen* of *gizmo's* onderzocht en beproefd op hun werking, wel te verstaan op elektrosensitieve personen. Ik heb inmiddels een hele verzameling.
Ook heb ik een aantal gemeten en hun bioenergie onderzocht. Maar die gegevens blijven intern.
Ik wil mij niet uitspreken over zaken die anderen maken.
Wel vind ik dat men serieuzer de zaken dient voor te stellen en geen onzin verhalen moet stellen.
De meeste firma's hebben geen werkelijk benul wat elektrosensitiviteit in feite inhoudt. Men heeft vrij weinig kennis over diverse elektrosmog bronnen, en hun uitwerking op elektrosensitieve personen.
zo zijn er *dingen* die men in een wandkontaktdoos dient te steken. Maar gebleken is, dat deze juist veel *dirty power* en *dirty air* veroorzaken, zodat de elektrosensitieve niet van de regen in de drup, maar in een tropische storm terecht komt.

Het hoeft ook allemaal niet zo duur te zijn.
Neem nu de BioProtect kaart. Die kost € 24,- en is heel effectief. Daarmee kun je zelfs zendmasten effectief mee *ontstoren*. En er zijn allerlei andere eenvoudige middelen om de biologische effecten van elektrosmog te verminderen.
Een en ander staat op www.minderstraling.nl/Pagina060.html

Kortom, laat een ding duidelijk zijn:
Geen enkele *gizmo* of *chip* is in staat iets aan de normale meetbare transversale golven te veranderen.
Dat hebben vele metingen door velen reeds aangetoond.
Dat zij wèl biologische effecten kunnen uitoefenen is niet technisch meetbaar, maar enkel biologisch aan de lichamen van personen. Die dan wel elektrosensitief moeten zijn, want *normale* personen kunnen soms averrechts reageren.

 

 

27-09-2013 Hoofd-hals kanker

De Telegraaf schijft vandaag dat er een snelle toename is van hoofd-hals kanker, zo'n 3.000 gevallen per jaar.
Dat stelt prof. C. Leemans, hoofd van de KNO-afdeling aan het VU medisch centrum. „Nu wordt deze vorm van kanker vaak nog te laat ontdekt en dan is de patiënt niet meer te genezen. Vooral bij vrouwen neemt het aantal gevallen toe. In ons land komen er maar liefst 3000 nieuwe patiënten per jaar bij.”

Goh, hoe zou dat nu toch komen? Wat zou daar nu de oorzaak van kunnen zijn?
EMV ?
Nee, natuurlijk niet zullen de *experts* stellen, want dat is nog niet onderzocht.
Want de *experts* van GR en GGD zullen zich niet afvragen welke *dingen* deze patienten vaak tegen het hoofd en hals houden. En dat deze *dingen* bepaalde *straling* kunnen afgeven is onbestaanbaar, toch?
Waarschijnlijk heeft het met het eten van spruitjes te maken, zullen de ontwijkende antwoorden zijn.

Nee, niemand vraagt zich af of het gebruik van mobieltjes hier iets mee te maken heeft.
Stel je voor, dat kan en mag beslist niet. Net nu niet als het LTE wordt uitgerold.

24-09-2013 StopUMTS.............................................................................................StopUMTS

StopUMTS heeft gemeend weer een bangmakerij bericht te plaatsen, nu van schrijver Robert van Boxtel.

Weer worden de afbeeldingen van de rattenhersens van Salford aangehaald. Het is nog steeds niet doorgedrongen, dat de afbeelding met de albumin punten in de rattenhersenen NIET van dezelfde studie is, maar van een andere srudie van Salford. Voorts heeft Salford geprobeerd zijn eigen studie te repliceren, maar kreeg niet hetzelfde resultaat.

Devra Davis kan met ook met wat zout nemen.

En die monsterlijk grote amerikaanse *slimme meter* toont ook lekker afschrikwekkend.

Waar is de tijd gebleven, dat StopUMTS objectieve voorlichting gaf?

24-09-2013 Repeaters

Om een goed bereik te hebben worden er in ondergrondse garages, winkelcentra, Metro-stations, tunnels en hoogfrequent-dichte gebouwen vaak repeaters gebruikt.
Dat zijn kleine Femto-cellen, die de mobiele telefoon signalen versterken en doorgeven.

De providers plaatsen die, maar er zijn ook derden die ze plaatsen.
Op 18 Juli 2013 heeft de rechtbank in Keulen echter beslist, dat alle repeaters, welke zonder toestemming van de betrokken providers zijn geplaatst, illegaal zijn en verwijderd dienen te worden.
De firma Haider Telekom had daarover een ontheffingsverzoek ingediend, welke door de rechtbank verworpen werd.
De motivatie is, dat de providers voor de rechten van het gebruik van hun frquenties betaald hebben, en daardoor het exlusieve recht van gebruik hebben.
Tja, als men het zelf kan verkopen, waarom zouden de providers dan nog een derden toestemming geven? .
www.golem.de/news/verbot-freier-mobilfunk-repeater-tausende-anlagen-in-deutschland-betroffen-1309-101730.html


24-09-2013 Kanker 2

Hier nog wat nadere interessante info omtrent vitamine D en kanker.

*Vitamin D3*:The Food Multi III that we use has 1000 iu in 3 tablets.Those who muscle test with good precision know that the idea that all people need 4000 or more units a day is wrong.If you want more details on vitamin D, Google "Marshall Protocol." By way of quick summary:Most people have bacterial infections. Many bacteria produce inflammation and materials that interfere with vitamin D receptors. This results in the rapid conversion of the vitamin D precursor called 25-D to the active form called 1,25-D.So the levels of the inactive precursor 25-D are low.*And that is the form that is measured on blood tests*. But the levels of the active 1,25-D are normal or high.In this situation, if your doctor tests for vitamin D (inactive 25-D), it will be low and they will want you to take vitamin D3. *At this point, taking high doses of vitamin D2 or D3 will have the effect of turning the immune system off *along with causing other havoc! Excess 1,25-D affects receptors for cortisol, T3 thyroid hormone and progesterone among others resulting in all kinds of hormone imbalances.The patient may feel better temporarily because their immune system is no longer able to kill pathogens so there are no die-off symptoms.They cannot even have a cold because cold symptoms are caused by the immune system response!So the cold virus and countless other infections increase unchecked.Not a good situation. If levels of 1,25-D rise above 42 ng/ml, calcium begins to be leached from
the bones producing osteoporosis.I once witnessed a situation where a woman was advised to take large doses of vitamin D3 by a physician resulting in spontaneous fractures. 1000 IU is a maximum amount for most people.

"Writing in the Sept. 5 issue of the /New England Journal of Medicine/, researchers reported on 50 patients who were given the antiviral drug valganciclovir (Valcyte) to help treat glioblastoma www.webmd.com/cancer/brain-cancer/glioblastoma-multiforme.
The cancer is the most common form of brain tumor in adults, and it carries a dismal prognosis -- with a typical survival of just over a year.

These 50 patients, however, fared far better, researchers found.

After two years, 62 percent were still alive. Of the 25 who took the antiviral continuously, 90 percent were still alive. That compared with just 18 percent of patients who received most of the same treatments -- including surgery and chemotherapy -- but did not take Valcyte.
'These data are by far the best ever seen for these patients,' said lead researcher Dr. Cecilia Soderberg-Naucler, of the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden."

Too bad for the millions of patients that oncology is running 80 years behind. Rife could have told them in 1932. We have long believed that all forms of cancer are viral infections and we find that as the virus
scores go down, the tumors shrink.

 

22-09-2013 Calcium

Naast zijn studie heeft Martin Pall nog het volgende geschreven:

Author Martin Pall PhD writes:

One of the great puzzles about the action of electromagnetic fields is how can they influence the biology of our bodies?  The reason that this is such a great puzzle is that these fields are comprised of low energy photons, with energies too low to influence the chemistry of our bodies.  So how can they possibly influence our biology?  Many have argued that the only thing that they can possibly do is to heat things, and yet it is very clear that levels of exposure that produce only the slightest heating have been repeatedly shown to produce substantial biological effects.  Now this puzzle has been solved in a paper with the title of this email, published on line in the Journal of Cellular and Molecular Medicine, freely available on the publisher's web site:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.12088/pdf

That paper reviews 24 different studies in which EMF exposures produce biological effects that can be blocked by using calcium channel blockers, drugs that block the action of voltage-gated calcium channels (VGCCs).  Most of these drug studies implicated L-type VGGCs, showing blockage by channel blockers specific for these L-type VGCCs; however three other classes of the voltage gated calcium channels were also implicated in some of these studies.  What these and other studies show, is that EMF exposures act by partially depolarizing the electrical charge across the plasma membrane of cells, activating the VGCCs and it is the increased intracellular calcium levels that are responsible for the reaction to EMF exposure.  These 24 studies implicate the VGCCs in responses to a variety of EMFs, including extremely low frequency EMFs such as 50 and 60 cycle fields produced by our alternating currents in our wiring, various microwave/radiofrequency EMFs and nanosecond electrical pulses.  Static electrical fields also act via VGCCs, not surprisingly because they also influence the electrical charge across plasma membranes. 

Perhaps more surprisingly, static magnetic fields also act via VGCCs.  This is a bit surprising because static magnetic fields do not produce electrical changes in static objects.  However as pointed out in the paper, living cells in the body are rarely static, often moving rapidly in such phenomena as cellular ruffling. 

Having resolved this long-standing puzzle, the paper goes on to consider how VGCC activation can produce two well-documented responses to EMF exposure: stimulating of bone growth and the production of single stranded DNA breaks in EMF-exposed cells.  EMF exposures have repeatedly been shown to produce increases in nitric oxide levels, in some cases almost instantaneously.  These nitric oxide increases are produced through calcium stimulation of the action of the two nitric oxide synthases in the cell, iNOS and eNOS, which are both calcium-dependent enzymes.  Nitric oxide in the cell, acts to  produce most physiological effects, by stimulating the production of cycle GMP which stimulates, in turn the G-kinase (this is known as the NO/sGC/cGMP/G-kinase pathway).  Most pathophysiological responses to nitric oxide to through another pathway, where nitric oxide acts as a precursor of peroxynitrite, a potent oxidant and reactive free radical precursor.  The paper suggests that the EMF stimulation of bone growth, a very promising therapeutic response, goes through the first pathway.  It  also suggests that induction of single strand breaks in cellular DNA goes through the second pathway.  It  is possible that possible beneficial effects of EMFs go through the first pathway and adverse, pathophysiological effects go through the second pathway.  Clearly we will need a lot of study to test mechanisms of EMF action.

This paper may be viewed in a practical setting as being very important in two ways:

1.  There have been many claims that biological effects of EMF exposures cannot possibly exist because no plausible mechanism of action of such exposures could produce such effects.  Clearly these claims are now defunct.

2.  In studies aimed at understanding the mechanisms of action of EMF exposures we now know where to look.  Such studies need to look at roles of VGCCs, intracellular calcium, nitric oxide and possibly cycle GMP or peroxynitrite.  It can be argued, therefore, that this paper is very much a game changer, changing a situation where there has been substantial confusion, into one where, specific, targeted questions can be asked and answered experimentally.

Finally, this  paper says nothing at all about EMF hypersensitivity (often abbreviated EHS), a condition where previous EMF exposure appears to induce high level sensitivity to some types of EMFs.  EHS is similar to multiple  chemical  sensitivity (MCS), where previous chemical exposures produce high level chemical sensitivity.  Chemicals act in MCS by indirectly activating the NMDA receptors and NMDA receptors have many similarities in their properties to those of the L-type VGCCs.  You should expect, therefore, a future paper on a detailed proposed mechanism  for EHS, with both many similarities and some apparent mechanism of MCS as well as some differences.
 
You may forward this message as you wish.

Martin Pall [martin_pall@wsu.edu]

Typerend is, dat ik bij alle metingen van Biomarkers steeds vaststel, dat elektrosensitieven een chronisch en groot TEKORT aan Calcium hebben, met daarbij ook nog eens een chronisch Calcium VERLIES.
Het slikken van simpele Calcium preparaten is daarbij niet afdoende. Zie mijn 30 puntenplan.

21-09-2013 Vitamine D

"A study published in Pediatrics from the University of Ottawa documented that 75% of children in ICU with serious illnesses had low *vitamin D* levels and were noted to be sicker, requiring more life support services, and longer times in the ICU. Considering that there is an epidemic of *vitamin D* deficiency *caused by lack of exposure to sunlight*, it is not particularly surprising that kids who suffer from serious health issues get even less sunlight than healthy kids.
 
Physicians have little nutritional training and tend to ignore the critical importance of good nutrition in people who have increased nutritional needs far beyond the minimum RDA requirements, such as those in the hospital with serious challenges to produce energy and to detoxify. We need more physician nutrition specialists, especially for people in ICUs.
 
Low levels of *vitamin D* predispose us to more colds, asthma, emphysema, type 2 diabetes, high blood pressure, heart attacks, strokes, cancer, and osteoporosis. We should be measuring *vitamin D* levels in everyone, both in the hospital and as a general screen for the public."
http://www.youtube.com/watch?v=lkIgV7sI45A << 4min video


12-09-2013 Glyfosaat

Milieudefensie heeft een bericht naar buiten gebracht, waarin gesteld wordt dat wij ongewild vergiftigd worden met het gif glyfosaat, ookwel Roundup genoemd.

Uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth Europe in achttien Europese landen blijkt dat mensen het gif glyfosaat in hun lichaam hebben. Bij vijf van de acht Nederlandse proefpersonen zijn resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine gevonden. Van alle Europese deelnemers is vierenveertig procent positief getest op de aanwezigheid van glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op groente en fruit. Milieudefensie pleit voor meer onderzoek en meer controle op dit veelgebruikte middel. In totaal zijn er 182 urinemonsters onderzocht. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd.

En uiteraard komt dat ook weer in onze *emmer, en helpt het immuun systeem te beschadigen.

10-09-2013 Off-topic

Onderstaande prent vind ik eerlijk gezegd wel een goeie.

Analoog kan men dat ook stellen van KPN, T-Mobile, Vodafone, Ziggo, UPC, etc.
Die gebruiken dan wel geen chemicaliën, maar ander gevaarlijk spul, nl. frequenties.

05-09-2013 StopUMTS onwetendheid .......StopUMTS

Het blijkt maar weer, dat StopUMTS niet kijkt op Vaderlandse websites.

Nu heeft men een ingewikkelde posting geplaatst *Conversion of units*.
Dat is niet handig.

Sinds jaar en dag heb ik op www.milieuziektes.nl de MOBIDIG.exe ter download staan.

Dat is wèl handig, omdat men ook omgekeerd kan omrekenen, en zelfs µW/cm² in µW/m², een verwarrende eenheid die veel in wetenschappelijke engelse rapporten wordt gebruikt, gemakkelijk kan omzetten.

PS. Bij Mobidig dient men de KOMMA te gebruiken i.p.v. de punt.

Tja, StopUMTS kan nog het een en ander leren door ook eens op milieuziektes.nl te lezen.

Het komt op mij over, dat iedereen die maar een protest roeptoetert de hemel in geprezen wordt, en dat substantiële informatie genegeerd wordt. Zoals het feit, dat amerikaanse smart meters in Nederland in het geheel niet worden toegepast, en dat de verhalen daaromtrent voor Nederlanders louter bangmakerij en stemmingmakerij zijn, zonder dat men zich van de feiten vergewist.
Ook over het roeptoeteren over grenswaardeverlaging wordt gepromoot, zonder dat men zich de consequenties ervan realiseert.

Nee, gepaste objectiviteit is momenteel bij StopUMTS ver te zoeken.
Men is amateuristisch bezig.
Ook vrijwilligers kunnen zich professioneel gedragen.
Wil men wat bereiken, is gepaste objectiviteit, nuchterheid en kennis van zaken vereist.
Men kan wel idealist zijn, maar mag het haalbare niet uit het oog verliezen.

 

02-09-2013 Nationale (?) trots

Grappig hoe veel Nederlanders met vermeende *nationale* trots te hoop lopen.
Wij, met onze voetbalclub hebben weer gewonnen. Dat onze nationale spelers uit Afika komen, speelt geen rol, en wordt voorbij gezien.

Het Nederlandse concern Philips, is niet meer nederlands, doch in handen van Samsung.

Nu is er het tumult om KPN, een bedrijf dat bijna ter ziele is.
Onze nationale nederlandse trots.
Een Mexicaan wil het overnemen, omdat hij denkt het verder uit te kunnen bouwen.
De Stichting KPN belangen is er tegen, en het ligt nu op tafel bij de coordinator Terrorisme bestrijding.
Nee, onze nationale belangen mogen niet in vreemde handen vallen.

Grappig is nu het commentaar bij NU.nl van ene Jack Voogt:

Alle koperen kabeltjes in de grond zijn van Volker Wessels NV.
Alle glaskabeltjes in de grond zijn van Reggefiber.
Alle zendermasten zijn van NOVEC.
De overheidscontracten voor vaste telefonie zijn in handen van Tele2.
En de overheidscontracten voor mobiele telefonie in handen van Vodafone.
112 is een gezamenlijke inspanning van ALLE in Nederland opererende telecom operators (waarom zou je met een T-Mobile abo in Nederland géén 112 mogen/kunnen bellen, bijvoorbeeld ?).
Verder heeft KPN al haar IT onderhoud aan derden uit handen gegeven, bijvoorbeeld Accenture, wat gebruikt maakt van goedkope arbeid uit landen als India en de Fillipijnen. Mogen die dan wel de boel "verzieken" ?
De hele "hardware" aan infrastructuur ligt dus al bij derde partijen, deels Nederlandse bedrijven en deels buitenlandse bedrijven.
KPN levert alleen nog maar de "diensten" over die infrastructuur. Het kunnen telefoneren, het kunnen internetten, het kunnen TV kijken. Meer niet.
De overheid slaapt, al jaren, ze strijken wel geld op en gaan er lekker mee op vakantie en wonen er in riante huizen van.
Preventief doet de overheid niets. Maar achteraf als puntje bij paaltje komt, dan is het opeens ... .....
Te laat, veels te laat.
Slik het gewoon dat Carlos Slim nog een beetje z'n best wil doen om KPN overeind te houden, want per slot van rekening wordt KPN door de banken geregeerd. Technisch gezien is het bedrijf failliet.

Marktwerking door privatisering blijkt toch in de meeste gevallen op een mislukking uit te lopen.
Onze politici blijken nergens echt verstand van te hebben, mede omdat ze geen verstand hebben, noch het gebruiken.

Schaliegas is ook zo'n mooi thema. Men ruikt geld, maar dat ons grondwater erdoor kan vervuilen neemt men op de koop toe.

In Nederland komt geld op de allereerste plaats.
Principes of gezondheid komen niet op de tweede plaats, nee ze tellen helemaal niet mee.

01-09-2013 Cyber mobbing

De universiteiten van Muenster en Hohenheim hebben een studie gedaan *Cybermobbing an Schulen*.
Daarbij werden op 33 scholen zo'n 5656 leerlingen ondervraagd, waarbij ca 30% met cybermobbing te maken had. Zij het als slachtoffer of als dader.

Sociale media zijn dus minder leuk dan aanvankelijk gedacht.

31-08-2013 Overal Wifi

Er zal binnenkort nergens meer een plekje zijn waar er geen wifi is.

In de trein, op de stations, in de bussen, in de binnensteden, kortom overal.
Ziggo een UPC zijn hun modems met dubbele zenders aan het uitrollen, opdat niet alleen de bewoners, maar ook de passanten op straat nog de beschikking zullen hebben over Wifi.

Wanneer u echter denkt dat er nog een plekje op de *hei* zou zijn zonder Wifi, is daar ook een oplossing voor. De mobiele Router M5350 van TP-Link.

Deze router heeft de afmetingen van een computermuis. Het dient wel over een vrijgeschakelde SIM-kaart te beschikken en maakt via 3G kontakt en maakt dan een eigen WLAN-hotspot.

Qua Download met 21,6Mbps en Upload met 5,76Mbps is hij in staat met wel 10 gebruikers gelijktijdig te bedienen. Een interne accu van 2000mAh zorgt voor urenlang gebruik.

Dat is nu wat Tante Neelie propageert. Met Wifi gaat onze economie met sprongen vooruit en zorgen voor eten en drinken. Boeren en tuinders hebben we dan klaarblijkelijk niet meer nodig.
Ik weet echter nog niet hoe een met een 3D printer geprinte kip-saté kroket zal smaken.

28-08-2013 Geldrollen van StopUMTS .....StopUMTS

StopUMTS kan het niet laten om mensen angst aan te jagen.
De bangmakerij betreft nu een YouTube-film omtrent een amerikaanse smart meter en degradatie van bloodcellen.
Waarschijnlijk worden hier bloedcellen bedoeld, en bloedklontering of *geldrollenvorming*.

StopUMTS zou zich eens beter oriënteren over wat er over geldrollenvorming bekend is qua studies.
Dat het zo'n vaart helemaal niet loopt blijkt uit de reeds eerder hier aangehaalde Duitse studie.

Zeker, geldrollenvorming kan optreden, maar bij een aantal mobieltjes helemaal niet (in bovengenoemde studie) en ook verdwenen de geldrollen na een zekere tijd weer spontaan.
Dus is geldrollenvorming geen goed geldig argument bij elektrosmog en is alleen maar paniekzaaierij.

27-08-2013 Verlaging straling ?

In Frankrijk heeft men bekeken hoe de situatie zou zijn als de grenswaarde naar 0,6V/m of 1000µW/m² zou zijn teruggebracht.
Het resultaat is, dat er dan minstens het drievoudige aan antennes zou nodig zijn.

The Monde.fr with AFP | 26/08/2013 at 16:36 • Updated 27/08/2013 at 10:17
Hieronder een Google vertaling van een Frans artikel.

At least three times less powerful antennas are needed to ensure that a French "low exposure" to electromagnetic waves while maintaining a mobile phone coverage "satisfactory", according to simulations conducted in five cities and the results are published Monday, August 26 by the government.

In 2009 in Grenelle, the operating committee waves mobile, bringing together the State, phone operators, local elected officials and associations, were instructed to study "the feasibility of reducing the public exposure to air "below the threshold of 0.6 V / m (volts per meter), defended by associations as a" level of health protection. " The committee also oversaw work to simulate such a reduction in several cities, then calculated the number of antennas that should be added to maintain the quality of coverage.

LOWER EXPOSURE V / M deteriorate NETWORK COVERAGE

According to an inventory in 2010 and 2011 in six pilot areas, "90% of the modeled exposure levels are below 0.7 V / m and 99% at 2.7 V / m, while the regulatory limit values are 40 V / m and 61 V / m for frequencies used by mobile phones, "establishes the summary report presented Monday to the Ministers of Ecology and the digital economy. Based on numerical simulations, lowering exposure to 0.6 V / m "is accompanied by a sharp deterioration of the network coverage, especially indoors" 82% of indoor Paris in the 14th or 30 to 40% Plaine Commune (Seine-Saint-Denis), for example.

Kijk, dat bedoel ik nu. Men kan wel roepen, *DE GRENSWAARDEN MOETEN NAAR BENEDEN* maar men dient zich wel bewust te zijn waarover men het heeft, en wat de eventuele consequenties zijn..
Er moet ergens een tussenweg gevonden worden.
Men dient te bepalen bij welke minimale stralingshoeveelheid het netwerk nog kan functioneren.
En die waarde zou men dan overal dienen toen te passen.

Daar vanuit gaande kan een drievoud van antennes, die tesamen dan onder de nieuwe grenswaarde blijven, van groot voordeel zijn voor de mensen die in de directe omgeving van een zendmast verblijven.
Immers een bepaald niveau moet op 300 meter gehaald worden, met als gevolg dat vlakbij de zender hogere waarden zijn, dan op 300 meter afstand.
Als andere zenders dan op 300 meter afstand voor dezelfde lagere waarde kunnen zorgen, hoeven de zenders boven op huizen en masten minder *hard te stralen*.

Nou ja, ik heb er niet veel verstand van, maar dat zou volgens *Bartjens* zo moeten gelden.

Ëén ding moge duidelijk zijn: De providers zullen er niets voor voelen, want extra zenders kosten extra geld.

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/08/26/pour-abaisser-les-ondes-telephoniques-il-faut-trois-fois-plus-d-antennes-relais_3466624_651865.html

 

27-08-2013 Offlinekampen

Daar waar men in Nederland kinderen wil dwingen naar iPadscholen te gaan is men in Japan andere mening toegedaan.
Kinderen moeten discipline leren. En leren hoe te *leren*.
Het is nu al slecht gesteld met de geone lerrlingen qua taal en rekenen.
Uit het hoofd rekenen is er niet meer bij.

Op de HTS moetsen wij vroeger leren rekenen met een (logarithmische) rekenlat. Daarbij moets je een goed inzicht hebben in de grootte van de getallen om te weten waar precies de komma moest staan.

Zonder een *japanner* weten velen zich tegenwoordig geen raad.

Ook moesten wij vroeger op tijd op school zijn, en leerden discipline.
In de Sint Jobsscholen zijn geen klaslokalen meer. De leerlingen zijn vrij om te doen en te laten wat zij willen, en wanneer zij dat willen.
Daar alles op de tabletten levensecht is, wordt de fantasie niet meer geprikkeld.

(Veel mensen beschikken al over weinig fantasie. Men kan zich niet voorstellen hoe een elektrosensitieve zich kan voelen. Ze zijn hogelijk verbaasd dat een tafel van 1 meter doorsnee in de winkel, thuis een geheel andere dimensie vertoont. Veel meisjes aan de kassa weten uit hun hoofd niet hoeveel wisselgeld ze terug moeten geven zonder op de kassacomputer te kijken.)

de Telegraaf brengt vandaag het volgende nieuws:

Japan wil 'offlinekampen' tegen verslaving

TOKIO -
De Japanse overheid wil kampen gaan organiseren waar kinderen niet op internet kunnen. Zo wil Japan de duizenden jongeren die verslaafd zijn aan internet een kans bieden om afstand te nemen van de onlinegemeenschap. Dat meldden Japanse media dinsdag.

De kampen moeten de kinderen aanmoedigen om met anderen te communiceren in de echte wereld. Volgens het Japanse ministerie van Onderwijs zijn meer dan een half miljoen kinderen tussen de 12 en 18 jaar ernstig verslaafd aan internet. Steeds meer van die jongeren lijden aan eet- en slaapproblemen. Naar verwachting worden de eerste 'offlinekampen' volgend jaar georganiseerd.

Daar kunnen we in Nederland binnenkort ook aan beginnen. De Off-Jobskampen.

 

24-08-2013 E-learning voor artsen

Het Nationaal Platform Stralingsrisico's had een goed initiatief gestart met hun Medisch Appel.
Nadat men zo'n 50 artsen hun handtekening had ontfutseld, heeft men die aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad aangeboden. Maar dat was jaren geleden. En verder gebeurde er niets.

De grote fout welke daarbij gemaakt is, is het feit dat men niets heeft ondernomen om die artsen ook een goede voorlichting te geven.
Veel van die artsen, die goedwillend hun ondersteuning hadden gegeven, blijken echter in de praktijk bijzonder weinig van elektrosensitiviteit en een passende behandeling daarvoor af te weten.
Weliswaar heeft het NPS nog een klein foldertje gemaakt *EMF en richtlijnen voor de medische praktijk*, maar daar is het dan ook bij gebleven.

In Nederland doen de overheden wèl wat aan voorliching voor belangstellenden, maar dan in ontkennende zin via de zg. Pabo's.

In Duitsland wordt dat echter grootscheeps aangepakt.

Daar zorgt het IZMF (Informationszentrum Mobilfunk e.V.) voor regelmatige bijeenkomsten waar men de in hun ogen *onschuldige* zaken van Mobilfunk de artsen voorlichting geeft.

Nu heeft men zelfs een interdisciplinaire Online scholing uitgebracht.
Zie: IZMF_CME Online-Fortbildung.pdf

Het is wellicht geen slecht idee wanneer het NPS ook iets dergelijks zou opzetten, eventueel met behulp van de NGO's, om een aantal artsen wèl goede voorlichting en adviezen te geven omtrent de omgang en behandeling van elektrosensitieve personen.
Wellicht vindt men het tijdstip nog niet rijp, omdat men eerst op de resultaten wil wachten van het door
dr. Anke Huss te ontwikkelen *diagnosemiddel voor electrogevoeligheid* welke naar verwachting over twee en een half jaar er zou zijn.

Tja, en als de Nederlandse artsen niet weten hoe het zit met elektrosensitiviteit, het artikel van Genuis/Lipp niet op hun bureau hebben liggen, en nog steeds afgaan op de ontkennende berichten van GGD en GR, kunnen elektrosensitieven fluiten naar een deugdelijke behandeling.

PS. Het IZMF bracht ook al folders uit over metingen van LTE (4G) in Duitsland, zoals ik al eerder schreef.

PSS. Net zoals ik met mijn biomarkers kan zien of personen een teveel en chronische tekorten hebben aan bepaalde stoffen, en therapeuten dat ook kunnen, hebben artsen daar nog grote moeite mee.
(Net zoals met schimmels, bacteriën, virussen, parasieten en wormen.)

20-08-2013 StopUMTS 2 .................................................................................StopUMTS

Zoals ik op 25-07-2013 wat kritiek uitte op StopUMTS, vind ik daar nu ook weer aanleiding toe.
Op 19-08-2013 post StopUMTS een handleiding om een kabelmodem aan te passen.
LF electrosmog van kabel modems verwijderen

Deze berichtgeving vind ik naar mijn smaak zeer onzuiver.
In de eerste plaats zijn niet alle (kabel) modems hetzelfde, en had men er wel een merk evenals type bij dienen te vermelden.
Weet ook, dat als men een dergelijk apparaaat opent, de garantie vervallen is!

Nergens is er te zien dat er eerst tape, en daarna aluminium tape om het plaatje bevestigd is. Daar had men best een afbeelding van kunnen bijvoegen.
En iedereen vraagt zich vervolgens af, of die zwarte en grijze kabel ook niet losgemaakt dienen te worden.
Al met al een amateuristische aanpak, met gevaar voor kortsluiting en eventueel brand.
(In dat geval zal de brandverzekering niets uitkeren!)

Grappig is, dat *actiegroepzendmasten* voor het laatst in 2010 heeft gepost op hun website.
In onze snel veranderende wereld, was dat nog in de *Middeleeuwen*.

19-08-2013 Longitudinale Golven 01 en 02

Zonder aan te geven van het hoe, waarom en waarmee heb ik een beginnend hoofdstuk geschreven over longitudinale golven, die zeer essentieel zijn bij de fenomenen, welke optreden bij elektrosmog.

En zonder begrip omtrent longitudinale golven zal men nooit en te nimmer oplossingen voor elektrosmog kunnen vinden.
Bovenaan de balk staat rechts het kopje LG, welke verwijst naar Pagina600.html op deze site.

Technici en natuurkundefreaks kunnen het beter overslaan. Zij gruwelen hiervan, maar ja, zij doen ook geen inspanningen om elektrosmog en elektrosensitiviteit te begrijpen en vervolgens oplossingen te bedenken.

11-08-2013 Reflex is niet gelijk Reflex

Reflex bestaat in feite uit een tiental verschillende studies:

1. Experiments with human fibroblasts, lymphocytes, monocytes, melanocytes and muscle
cells and with granulosa cells of rats (Participant 3)

2. Experiments with human HL-60 cells (Participant 2)

3. Experiments with the human neuroblastoma cell line NB69 (Participant 5)

4. Experiments with human lymphocytes and thymocytes and embryonic stem cells of mice
during cardiac differentiation (Participant 8)

5. Experiments with brain cells of different origin and human monocytes and endothelial
cells (Participant 9)

6. Experiments with embryonic stem cells of mice (Participant 4)

7. Experiments with the human neuroblastoma cell line SY5Y (Participant 11)

8. Experiments with Xenopus laevis oocytes, granulosa cells of rats, HeLa cells, Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and human fibroblasts (Participant 7)

9. Experiments with the human endothelial cell lines EA.hy926 and EA.hy926v1
(Participant 6)

10. Effects of ELF-EMF and RF-EMF on gene expression in human cells analysed with the
cDNA array (Participant 12)

Von diesen zehn Arbeiten wurde meines Wissens nur eine einzige in einem Journal wissenschaftlich publiziert, nämlich Nummer 1 (Participant 3 ist Prof. Hugo Rüdiger, Wien). Aber selbst das ist schon nicht ganz richtig, denn publiziert wurden 2005 nur die HF-Experimente der AG Rüdiger, nicht deren NF-Experimente. Diese NF-Experimente wurden zwar nicht wissenschaftlich publiziert, dennoch versuchte die AG Primo Schär, Basel, sie zu reproduzieren. Das Ergebnis erschien 2010 (Focke et al.) und während Prof. Kuster an dieser Reproduktion zuletzt keine Zweifel anmeldete (... he succeeded in reproducing the ELF effects), sieht Prof. Lerchl dies ganz anders, ausführlich begründet hier.

Warum den neun anderen Arbeiten des "Reflex"-Projekts nicht die Ehre einer wissenschaftlichen Veröffentlichung zuteil wurde, ich weiß es nicht. Die EU (größter Geldgeber) scheint daran keinen Anstoß genommen zu haben.

Fazit: Wenn man die Arbeit von Focke et al. als erfolgreiche Reproduktion der Wiener-NF-Experimente wertet, dann ist es nicht gelogen, wenn Dr. Adlkofer behauptet, "Reflex" sei erfolgreich repliziert worden. Ob diese Darstellung anständig ist, steht auf einem anderen Blatt. Denn allein schon wegen des ausführlichen ARD-TV-Berichts über Reflex (Bei Anruf Smog) versteht alle Welt unter "Reflex" nicht die Wiener NF-Experimente, sondern die Wiener HF-Experimente. Und diese wiederum sind meines Wissens bis heute nicht erfolgreich repliziert worden.

LIST OF PARTICIPANTS

1. VERUM - Stiftung für Verhalten und Umwelt, München, Germany
(Scientific person in charge of the project: Prof. Franz Adlkofer)

2. Institut für Klinische Chemie, Universitätsklinikum Benjamin Franklin, Berlin, Germany
(Scientific person in charge of the project: Prof. Rudolf Tauber)

3. Abteilung für Arbeitsmedizin, Universitätsklinik für Innere Medizin, Wien, Austria
(Scientific person in charge of the project: Prof. Hugo W. Rüdiger)

4. Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben, Germany
(Scientific person in charge of the project: Prof. Anna M. Wobus)

5. Insalud, Ramon y Cajal Hospital, Madrid, Spain
(Scientific person in charge of the project: Dr. Angeles Trillo)

6. STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority, Helsinki, Finland
(Scientific person in charge of the project: Prof. Dariusz Leszczynski)

7. Institut für Biophysik, Universität Hannover, Germany
(Scientific person in charge of the project: Prof. H. Albert Kolb)

8. Laboratoire PIOM, ENSCPB, Bordeaux, France
(Scientific person in charge of the project: Dr. Isabelle Lagroye)

9. Universita degli Studi di Bologna, Italy
(Scientific person in charge of the project: Prof. Fernando Bersani)

10. Institut für Integrierte Systeme, ETH Zentrum, Zürich, Switzerland
(Scientific person in charge of the project: Prof. Niels Kuster)

11. Cattedra di Farmacologia, Universita degli Studi di Milano, Italy
(Scientific person in charge of the project: Prof. Francesco Clementi)

12. Ressourcenzentrum für Genomforschung GmbH (RZPD), Heidelberg, Germany
(Scientific person in charge of the project: Dr. Christian Maercker)

Risikobewertung potenzieller Umweltgefahren aus niedrigen energiereiche elektromagnetische Felder (EMF) Belichtung mit in-vitro-Methoden empfindlich (reflex)

1. Albert Waldvogel, Swiss Federal Institue sf Technology Zürich
2. Dr. Joaquin Martinez Hernandez, Instituto Nacional de La Salud
3. Prof. Sisko Salomaa, Strahlenschutz und nukleare Sicherheit Authority
4. Dr. Bernard Clin, Ecole Nationale Superieure de Chimie et de Physique de Bordeaux
5. Prof. Dr. Ulrich Wobus, Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Research
6. Prof. Dr. Rudolf Tauber, Frei Universität Berlin
7. Prof. Attilio Forino, Universität Bologna
8. Prof. Antonio Groppetti, Universität Milano
9. Prof. Dr. Oswald Jahn (2005 †), Universität Wien
10. Dr. Prof. Hans-Albert Kolb, Universität Hannover
11. Martin Stock, RZPD Deutsches Ressorcenzentum für Genomforschung

Im März/April 2000 waren nur noch zwei von den zuvor nominierten Wissenschaftler dabei.
Bioelectromagnetics Newsletter

1. Prof. Dr. Rudolf Tauber und Kollegen, Universität Benjamin Franklin, Berlin
2. Dr. Anna M. Wobus (1945), Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben
3. Prof. Dr. Hans-Albert Kolb, Universität Hannover
4. Prof. Ferdinando Bersani und Kollegen, Universität von Bologna
5. Prof. Dr. Francesco Clementi, Universität Milano
6. Dr. Isabela Lagroye, Laboratoire PIOM, Bordeaux
7. Dr. Dariusz Leszczynski, Radia- und Reaktorsicherheit (STUK), Helsinki.

Wer hat eine Erklärung, wie es zu so einer Veränderung kommt?

Zoals reeds op 03-07-2013 gemeld:

Replicatie Darmstadt: doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2013062710906
Replicatie Berlin: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383571813001642

Beide studies konden de bevindingen van de HF studie van Reflex niet bevestigen!

Nu is het afwachten hoe prof. Adlkofer zal reageren.
Maar dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan.

 

 

21-09-2013 Kanker................................................................................................................StopUMTS

StopUMTS kan het niet laten om paniek te zaaien en mensen bang te maken.
Nu hebben ze van een andere paniekzaaier BdS het bericht *Kankerclusters, een update* geplaatst.

De Realiteit ziet er echter heel anders uit.
1. In de eerste plaats tonen de kanker statistieken GEEN stijging in de kankergevallen.

2. In de tweede plaats tonen wetenschappelijke studies die hersentumoren aantonen, dat alleen maar aan bij gebruik van mobieltjes, en dan nog bij excessief lang gebruik, dwz. lang dagelijks en over vele jaren, meer dan tien jaren, en hoge stralingsdoseringen, en bij proeven worden stralingshoeveelheden toegepast, die in de praktijk niet voorkomen.

3. In de derde plaats zijn er weliswaar een groot aantal studies, die echter enkel over mobieltjes gaan, terwijl er over zendmasten, want daar hebben we het hier over, er slechts minder dan twintig studies zijn, en die weinig feitelijks om het lijf hebben. Bij vele zijn de confounders NIET erbij betrokken.

4. Als zendmasten daadwerkelijk kanker zouden veroorzaken, zou nu de gehele bevolking kanker moeten hebben, wat gelukkig niet het geval is.
Wat wèl gebeurt, is het feit, dat personen die sowieso kanker zouden krijgen (op lange termijn), dit nu versneld door elektrosmog krijgen. Let wel, ik noem hier niet zendmasten, maar elektrosmog, wat een veel breder front is. Daartoe behoren ook de laagfrequente velden, evenals de statische velden.

Net als StopUMTS is Beperk de Straling een paniekzaaier en heeft het enkel over Kanker, alsof de kwellingen, welke elektrosensitieven dagelijks moeten ondergaan een flauwekulletje zijn.
Ook Beperk de Straling wil niets weten van methodes om de gevoeligheid voor elektrosmog te verminderen, omdat men dit *pseudowetenschappelijk* vindt, en heeft daarom www. milieuziektes.nl van haar linkspagina verwijderd. Hun *wetenschappelijke* oplossing blijft roeptoeteren en afschermen met alu folie plus nog eens een bedbaldakijn. Een schitterend voorbeeld van hoe het NIET moet.
Stel je voor, dat de bezoekers van hun website er achter komen, dat men de gevoeligheid voor elektrosmog op een *alternatieve* manier drastisch kan verminderen. Dat kan en mag niet bekend worden.
Als het wetenschappelijk nier mogelijk lijkt, dan maar ziek blijven en jammeren.
In het verleden bleef men ook hardnekkig de schadelijke powerplug promoten (omdat men dat niet kon meten met een HF35C).

Nee, zendmasten veroorzaken GEEN kanker.
Maar ze kunnen wel zware elektrosensitiviteit veroorzaken bij bepaalde bevolkingsgroepen, maar daarover wordt weinig bericht.

Klaarblijkelijk vindt men dat minder ernstig.

Naschrift:
Borstkanker is ook zo'n thema.
Vrouwen dienen metalen beugelbeha's te vermijden, omdat die beugels magnetisch kunnen zijn (kan met een kompas goed vastgesteld worden).
Lees de boeken van Donna Fisher en Samuel Milham (Dirty Electricity, zie Literatuur).
Daar uit blijkt, dat borstkanker ook door laagfrequente velden kan ontstaan.
En niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen!
Donna Fisher heeft in haar boeken veel over borstkanker geschreven.

07-09-2013 Mieren ..................................................................................................................StopUMTS

Al eerder heb ik geschreven dat mieren geen goede bioindicators zijn om de nadelen van bijvoorbeeld Wifi aan te tonen. Ook al schrijft Olle Johansson er over. En plaatst StopUMTS dat bericht.
Als men de SAR waarde erbij betrekt, en men stelt mieren bloot aan een GSM mobieltje, is het alsof men een mens aan 50 mobieltjes blootstelt, verhoudingsgewijs.

Aan de andere kant hebben mieren ook bepaalde eigenschappen.
Zo hebben zij ten opzichte van hun volume een relatief groot oppervlak.
In een magnetron heersen verschillende golfpatronen. Mieren kunnen die localiseren, en zich daaraan aanpassen./ Zij keren om, zoeken een andere plek en koelen ondertussen wat af.
Wanneer men een aantal mieren neemt, die in een droge gesloten plastic doos doet, en die in een magnetron zet, die met vol vermogen zo'n vijf minuten laat draaien, en dan de doos weer opent, zal verrast zijn. De 2450MGz heeft geen enkele mier *gebakken*.

Insecten hebben in tegenstelling tot andere dieren een *buitenskelet*, dat nauwelijks water bevat en zich in een magnetron ook niet laat *bakken*. De innerlijke organen bevatten net als bij mensen ca. 70% waterr.
Het is dus mogelijk, dat insecten in de magnetron weliswaar uiterlijk niet sissen, maar innerlijk wel koken , als hete soep op een bord dat niet warm wordt. Naargelang de innerlijke organen beschadigd zijn, kan de dood ook later optreden.

De verwarming door hoogfrequente bestraling hangt af van de dielektrische eigenschappen van het materiaal, en die zijn frequentieafhankelijk, en hangen daarom van de golflengte af. Vooral de dielektrische verliesfactyor is belangrijk, en hoe hoger die is, hoe meer energie wordt geabsorbeerd en in warmte omgezet. De verliesfactor is voor verschillende kevers en ook voor vruchtvliegjes bepaald, waaruit bleek dat bij insecten de energieabsorptie in het gebied van 10 – 100MHz optimaal is; in het GHz-gebied is de verliesfactor en daarbij de energieabsorptie en de opwarming duidelijk geringer. Dat kan ook tot het overleven van insecten in de magnetron bijdragen.

Volgens gegevens van een studie op vruchtvliegjes verloopt de dielektrische verliesfactor voor verschillende soorten en stadia van vruchtvliegjes bij 27MHz en 20°C tussen 200 en 400, bij 1800MHz echter maar tussen 10 en 15. Dat is een zeer duidelijk verschil, de lagere frequenties zijn duidelijk werkzamer, en het is zeker een parameter Parameter die daartoe bijdraagt dart ze zich in de magnetron relatief weinig opwarmen.


Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.

en www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet objectief meer. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl

10 -09 -2013: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html


Het voorlaatste staat op Pagina11q.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | LG |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | Energieveld |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

27-09-2013 StopUMTS.............................................................................................StopUMTS

StopUMTS werkt onzorgvuldig. Zelfs slordig.
De partijleider van de Partij van de Armoede heet niet Samson, maar Samsom. Met een M op het eind.
En ja, als Leendert Vriens niet verder kijkt dan zijn neus lang is, komen er geen verbeteringen.

Vandaag heeft StopUMTS het over Denemarken: Poging om LF EMV onderzoek te stoppen.

Maar de hoofdfiguren zijn niet in Denemarken, maar in Zweden. Die twee landen liggen niet zo ver uit elkaar, maar ze zijn wel verschillend.
Maria Feychting staat bekend als iemand die vindt dat EMV ongevaarlijk is. Net als Repacholi en Ahlbom.

 

06-09-2013 Goedgelovigen ....................................................................Stik-ems

Er zijn nog steeds personen die allerlei onbewezen sprookjes geloven, en andere praktijkvoorbeelden naast zich neerleggen.

Zo ook onze Peter, met zijn laatste Kennisbericht 2013-6, waarin staat:

- Analoog aan wat bij het produceren van anti-geluid gebeurt, kan ook straling worden geproduceerd die in tegenfase is met de chaotische straling, waardoor de nadelige effecten worden gecompenseerd. Dat moet, zeker als de extreem lage frequenties van de modulatie de boosdoeners zijn, technisch mogelijk zijn.

Hieruit blijkt dat onze Peter er nog helemaal niets begrepen heeft hoe het met elektrosmog te werk gaat.
Eerstens heeft hij het steeds over mobiele telefonie, maar realiseert zich kennelijk niet dat elektrosmog een veel grotere familie is, die zonder mobiele telefonie alleen al behoorlijke schade aan de gezondheid kan veroorzaken.
Ik heb 15 jaar ervaring met uitgebreid meten en observeren van elektrosensitieven, en heb daar nu een geheel andere mening over.
Gebleken is, dat soms andere elektrosmog bronnen een veel grotere impact op de gezondheid kunnen hebben dan alleen mobiele telefonie, waarin Peter zich vastbijt.


Voorts heeft onze Peter geen benul van hoe *straling* in elkaar zit.

Hij denkt dat hier slechts één enkele frequentie in het spel is, en weet niet dat hier een veelvoud aan verschillende frequenties een rol spelen.
Als hij eens een keer naar mijn opgenomen modulaties van elektrosmog had geluisterd op Pagina9.html, en bijvoorbeeld die van een DECT had vergeleken met een CW signaal van 100Hz in verschillende signaalvormen, had hij al wat kunnen weten, en bovengenoemde onzin niet geschreven.
UMTS bijvoorbeeld bestaat uit een hoogfrquente draagolf van ca. 2150MHz, met daarbij frequenties van 100Hz met veelvouden daarvan, plus 1,5kHz met ook daarvan veelvouden, plus de andere rommel tengevolge van de gebruikte voorschakelapparatuur in de schakelkasten vann de zenders.
Er is geen *gizmo* dat daartegen tegen-golven kan produceren, en dan nog wel zonder enige vorm van energie of batterij.
Er is trouwens ook niemand die dat heeft kunnen aantonen. Geen enkele studie geen enkel rapport.
Gewoon omdat het niet mogelijk is.

Peter is ook op zoek naar een *Willie Wortel*, maar die heeft hij zelf in Mei jl. op straat gezet.
En dat was nu juist de enige *Willie Wortel* met kennis van zaken.
Kapitaalverschaffers zijn helaas niet bereid onderzoek te financieren voor bio-technologie, inzake elektrosmog. Dat is de afgelopen 10 jaar wel gebleken. Men wil wel een kleine investering doen, maar eisen wel een enorme winst op korte termijn, terwijl dit nu juist een zaak van lange termijn is, en dan haakt men af. Kapitaalverschaffers met visie over langetermijn zijn er helaas niet.
Onderzoek aan fruitvliegjes, mieren, bijen, meelwormen, etc. vormen helaas geen goede vergelijkingen met mensen, en zijn daarom onzin. Ze tonen wel wat aan, maar niet iets relevants wat we bij mensen kunnen gebruiken.

Al die verkopers van allerlei *gizmo's* kletsen over anti-golven, etc, maar weten helemaal niet waarover het gaat.

Ik heb daartoe wat geschreven, en wordt binnenkort nog verder aangevuld op:
www.milieuziektes.nl/Pagina600.html

Qua afscherming valt er ook nogal wat op te merken, wat weinigen weten.
Mij zijn drie eenvoudige methodes bekend om de biologische werkingen van bv. zendmasten te verhelpen.

Voorts heb ik een therapie ontwikkeld, om het eigen lichaam weerbaarder te maken tegen de invloeden van elektrosmog, hetgeen: in de praktijk gebleken is goed te werken (dus geen theoretisch verhaal):
www.minderstraling.nl/Pagina060.html

En een goed werkende *gizmo*, die niet alleen wat protectie geeft, maar in staat is om het lichaam te verbeteren, dwz. om het beschadigde immuunsysteem te repareren. Ervaringsverhalen op:
www.milieuziektes.nl/Pagina300.html

Tenslotte blijken de ClaeSpecial's ook een bijzondere werking uit te oefenen.

En Peter? Die blijft druk bezig met roeptoeteren en proberen het wiel opnieuw uit te vinden.
Vinden anderen schitterend.
Rutte & Samsom zijn naar aanleiding van zijn brief zo bang geworden, dat ze de hulp van Pechthold hadden ingeroepen, maar die wil zich niet aan water branden. .

 

 

21-08-2013 StopUMTS 3 .................................................................................StopUMTS

Het schijnt nog steeds niet tot StopUMTS doorgedrongen te zijn, dat de Amerikaanse slimme meters hier te lande niet van toepassing zijn.
Zo bericht men op 21-08-2013 Afscherming slimme meter
met twee amerikaanse YouTube filmpjes over het afschermen van slimme meters.

Zie mijn berichten dd 2205 en 24-06 omtrent slimme meters.
Met bangmakerij is niemand gediend.

Als men zich al zorgen wil maken is het beter eens naar de warmtemeters van Techem op de cv radiatoren te letten, die op de ISM868 frequentieband staan te *stralen*.

25-08-2013 Stilte

In München is een *Verein für Elektrosensible*.
Waar men in 2006 nog een ledental had van 280 personen is dat nu nog 169. Daarvan zijn 2/3 vrouwen en ook 2/3 zijn ouder dan 50 jaar.
Of die terugval te wijten is aan een schoktherapie, of dat men het gewoon niet meer ziet zitten is onbekend.

In Nederland was men ook voortvarend begonnen met StralingsArm Nederland, maar daar zijn de laatste jaren ook weinig activiteiten meer te bespeuren. Op hun website gaat men er van uit dat alle bezoekers een Smartphone hebben, omdat men op iedere pagina een QR-code heeft staan, en die kun je alleen maar met een smartphone lezen.

In de wandelgangen wordt ook al gemompeld, dat het ledental van StichtingEHS behoorlijk aan het zakken is. Het is wel leuk en aardig, dat men probeert om *vrindjes* te worden met de leden van het Kennisplatform EMV, en dat zal misschien binnenskamers ook wel eens lukken, maar elektrosensitieven willen tastbare resultaten zien. Tastbare positieve resultaten.

De overheden hebben geluk, dat de Ollanders zo'n gemakkelijk tam gehoorzaam volkje zijn, die zich als mak slachtvee naar de pijnbank laten lijden. Dat is in andere landen niet zo.
Op *Prinsjesdag* zullen we van Rutte&Samsom horen welke actie zij op de dreigbrief van onze Peter zullen gaan ondernemen.
Persoonlijk denk ik dat we te horen krijgen, dat er geen geld voor is. En dat we minder moeten eten, en meer bellen.

Verder is het overal doodstil. Niet de stilte voor de storm, maar gewoon stil van de doodse stilte.
Van dat weerloze gevoel, van de berusting, van de lamlendigheid, van de bange stilte.
Andere jaren waren er nog hier en daar bijeenkomsten, protestdagen en demonstraties. Niks meer.

Zo gezien heeft het Kennisplatform EMV zijn werk goed gedaan. En het Klankbord ook.
De bevolking is niet in opstand gekomen en laat berustend al die elektrosmog zonder morren over zich heen komen. Hier en daar is er nog wel een klein piepje, maar dat telt niet mee en maakt geen indruk.

 

21-06-2013 Bio energie

http://www.minderstraling.nl/Pagina055.html is bijgewerkt en aangevuld

02-08-2013 Losse flodders

Het is amusant om te zien hoe er hier en daar allerlei losse flodders worden afgeschoten.
Dat mag best, als het er om gaat wat lol te trappen.
Maar als men er serieuze effecten mee beoogt, dient men wel beter na te denken over de eventuele consequenties, hetgeen nu niet is gebeurd.

Petitie.
Er wordt geronseld om een groot aantal handtekeningen te verzamelen. Op zich is dat prima, maar ik krijg de indruk dat niemand erover heeft nagedacht wat men met die handtekeningen gaat doen.
Zoals ik al eerder schreef zijn er in Nederland zo'n 5.000 geinteresseerden in de discussie.
Stel nu dat het zou meevaleen en men wel eens 10.000 handtekeningen zou gaan verzamelen.
En dan? Wat gaat men dan ermee doen? Wat wil men dan bewerkstelligen?

In Belgie wilde men 16.000 handtekeningen verzamelen, hetgeen gelukt is, waarmee men het recht zou hebben om in het Parlement een redevoering te mogen houden. De hanttekeningenactie is allang voorbij, en het streefgetal is gehaald, maar er is noig steeds niets ondernomen!

Verminder Straling
Men wil minder straling, maar er is niet aangegeven van welke straling, of welke elektrosmog.
Men roept maar wat, zonder zich over de feiten te vergewissen.
Niet 87V/m maar 61V/m is het hier geldende maximum voor hoogfrequente straling.
Dat de providers reeds proberen rond de 1V/m te blijven is weinig bekend. Bij de TNO-Cofam studie was 1 V/m ook het uitgangspunt.
En we hebben het hier over ZENDMASTEN, en NIET over mobieltjes, smartphones, iPads en andere tabletten, evenals Wifi en DECT.
Het staat leuk om te roepen om 0,6V/m, maar niemand denkt over de consecquenties daarvan. Om dat te realiseren, moeten er een X-aantal nieuwe zenders bijkomen.
Toegegeven, in Nederland wordt *hard gestraald*. Als je naar Parijs gaat, waar de Eiffeltoren vol hangt met zenders, of even over de grens naar Düsseldorf, is dat wel een verademing.
Men dient zich beter te overleggen wat men nu in feite wil.

Proefproces
De Staat zal oordelen, dat er beneden de heilige grenswaarden absoluut geen gevaar voor de gezondheid bestaat. Hierin wordt zij gesteund door haar hoogste adviesorgaan, de Gezondheidsraad.Hoe er over de Gezondheidsraad gedacht wordt is inmiddels wel algemeen bekend, maar zij zitten er nog steeds.
Ondanks belangen verstrengelingen en een secretaris die tevens lid is van de ICNIRP. Dat zou overal elders verboden zijn.
Om verandering te bewerkstelligen dient haar functioneren aan de kaak gesteld te worden.
En, dient men over een alternatief te beschikken. En dat zal niet meevallen , want ieder is bang voor zijn baan.
Toen ik in 2002 met het nederlandstalige Freiburger Appell aan het ronselen was, in feite een onschuldig document, wilde zelfs prof. Lucas Reijnders het NIET ondersteuen!
En het Groen van Groenlinks bleek het Groen van KPN te zijn.

En inderdaad, er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat er schade kan ontstaan.
(Over de term schade heb ik het al vaker gehad, maar daar wil niemand van horen.)
Echter, er zijn wel vele aanwijzingen, dat er schade kan optreden.
Dat kan reden zijn om het Voorzorgsprincipe, zoals in België, toe te gaan passen.

Wil men het Voorzorgsprincipe gaan eisen, en Nederland wil dat niet, dan is de gang naar Straatsburg open. Om daar gehoor te vinden dient men het in Nederland verloren te hebben.

Loze kreten
Als je een brief stuurt naar Rutte&Samsom, en je eist dat deze persoenen actie ondernemen, moet je wel aangeven WELKE actie je van hen verlangt. Nu is het een vrijblijvende kreet, zonder substantie.
Men zou bijvoorbeeld kunnen eisen, dat het Voorzorgsprincipe, zoals men in België heeft gedaan, ook in Nederland zal worden toegepast.
Men zou ok kunnen eisen dat de leden van de Gezondheidsraad worden aangevuld met deskundige personen die ervaring hebben met elektrosmog en studies hebben ondernomen om de gevolgen daarvan op de gezondheid te onderzoeken. Nu zijn het enkel theoretici, ingenieurs en natuurkundigen, die met onze materie en problematiek geen enkele affiniteit hebben.
Hetzelfde geldt voor het Kennisplatform EMV.

Als men middels een Persmededeling het Kennisplaform EMV beschuldigt in de fout te zijn voor wat betreft hun mededeling omtrent *onzin producten*, dient men wel wat gefundeeerds schrijven.
Nu schrijft men:
Wij hebben redenen om aan dit onvoorwaardelijk advies en aan deze stellige uitspraken te twijfelen en hebben de algemeen secretaris van het Kennisplatform EMV gevraagd aan te geven op welke gronden dit advies is gebaseerd en welke onderzoeksuitkomsten voorliggen, die een dergelijke uitspraak rechtvaardigen.
Men heeft zich helemaal niet gerealiseerd dat het Kennisplatform EMV onze problermatiek enkel bekijkt vanuit een technisch oogpunt. De biologische kant laat men volkomen buiten beschouwing.
Zeker, als men genoemde producten met standaard meetapparatuur (niet waarover ik beschik) gaat meten, valt er qua straling geen verschil te contateren. Dat is volledig correct.
Dat er biologisch echter wel degelijk grote verschillen te constateren zijn, gaat aan hen volledig voorbij.
En daar zit hem nu juist de kneep.
Het was juister geweest als de schrijver van de persmededeling enkele rapportjes van leveranciers had meegestuurd, die biologische effecten van hun producten hadden geregistreerd.
Het is niet zo moeilijk om een positieve werking bij elektrosensitieve personen elektronisch aan te tonen.
Dan had het Kennisplatform EMV weliswaar kunnen tegenstribbelen, dat het niet allemaal *wetenschappelijk* is, maar het publiek en de media konden dan ervaren dat dergelijke producten geen onzin zijn, zoals beweerd wordt.
Dan had men twijfel kunnen zaaien bij het publiek, en voelt het Kennisplaform EMV zich gedwongen zich beter op te stellen.

Ik bedoel maar, dat men zich bij verschillende acties beter van tevoren dient te verdiepen in de komende consequenties, en de tegenpartij niet vrijblijend iets voor de voeten te gooien, maar met deugdelijke en steekhoudende argumenten te komen, waarop de tegenpartij kan reageren.

Je kunt je ook afvragen wat men en waarover men zit te denken in de Denkgroep van het Kennisplatform EMV. Ja heus, er is een denkgroep waar men van alles zit te bedenken.
Wie er aan dei Dengroep deelnemen, en welke hersenspinsels men bedacht heeft wordt angstvallig binnenskamers gehouden. Maar men denkt er niet aan om over mijn kernvraag na te denken:
Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk ?

Want alleen het beantwoorden van die vraag kan een oplossing voor de discussie zijn.

Kijk, het streven om de bevolking voor te lichten om beter om te gaan met al dat moois is een nobel streven.
Maar ook niet meer dan dat.
Het brengt de discussie met de oeverheden geen stap verder, zelfs geen halve stap.
Ook blijkt de GGD zich geenszins in haar houding aan te passen
Pas wanneer er keiharde feiten op tafel liggen, gaat Jan Publiek er anders over nadenken.

16-08-2013 Fout CPLD

Ik moet bekennen een fout gemaakt te hebben.
Op 09-05-2013 heb ik gemeld, dat elektrosensitieven, die raad zoeken in verenigingsverband, zich beter kunnen aansluiten bij de CPLD vereniging *Ons Licht*.
Zie: http://www.cpld-vereniging-ons-licht.nl

Dat is een misvatting gebleken.
Deze vereniging is er weliswaar op uit om zieltjes te winnen, maar is niet echt bekommerd om de gezondheid van haar leden.
Net als StichtingEHS is hun beleid *ermee leren leven*.
Dat is iets geheel anders dan proberen de *gevoeligheid te verminderen*.
Men wil wel klaagverhalen verzamelen, maar niets van oplossingen weten.

Helaas, mij is verder geen vereniging, of club of werkgroep bekend, waar echte elektrosensitieven met goede raad en daad worden bijgestaan.
Dat is jammer.

Grappig is, dat ik nu drie manieren heb om de biologische werkingen van bv. zendmasten teniet te doen.
Ook grappig is, dat personen die wat tegen kerktorens hebben, hier absoluut niets van willen weten, maar zich wel over futiliteiten kunnen opwinden.
Met een investering van € 6,20, waarvan ik slechts een klein gedeelte heb gebruikt, heb ik alle elektrische apparaten in onze woning zo kunnen behandelen, dat er daardoor geen biologische werkingen meer van uitgaan. En dat is meteen merkbaar.

 

16-09-2013 GGD

Het is inmiddels toch wel algemeen bekend hoe de GGD zich negatief opstelt ten opzichte van elektrosensitiviteit en elektrosensitieven.

Nu is het weer een malloot van de GGD gelukt de krant te halen.
Ene Paul van der Velpen (directeur GGD Amsterdam) maakt zich zorgen over het suikergebruik.
Hij is niet een malloot, omdat hij zich terecht zorgen maakt over de suikerconsumptie, maar over zijn voorstel voor een zg. suikertaks.

Rutte&Samsom willen al de btw op frisdranken verhogen, en hij wil dan ook nog eens een suikertaks.
Alsof de mensen dan minder zoetigheid zullen nuttigen.

Mij valt het op, dat er tegenwoordig in veel voedingsmiddelen ook veel te veel zout wordt toegevoegd, waarschijnlijk om de smaak wat te verbeteren.
Zou daar dan ook een zouttakts op geheven moeten worden?

Den Haag heeft zich nog steeds niet gerealiseerd, dat verhoging van taksen de inkomsten ervan doen afnemen. Dus hoe hoger de taksen, hoe minder er binnenkomt.
Want de burger is niet gek, en haalt zij goederen daar waar het goedkoper is.
Busreizen naar België en Duitsland brengen dan soelaas voor die personen die geen auto hebben, want die tanken dan ook nog eens voordeliger. Net als de vrachtwagens.

Allemaal: *Van de pot gerukt*.

Inderdaad, als je eens op straat om je heen kijkt, is het opvallend, dat zwaarlijvigheid toeneemt.
Veel vrouwen met *dikke batsen*, en veel jonge vrouwen, met uitgezakte buik, die niet meer rechtop lopen met gestrekte rug, maar alles laten *zakken*.
Daar waar eerder typisch negroïde vrouwen *dikke batsen* vertoonden, schijnt dat nu ook bij inlandse vrouwen op te treden. Dat de GGD daar eens naar gaat speuren en onderzoeken.

Echter, veel zwaarlijvigen eten gezond, vaak biologisch, nuttigen geen zoetigheid, en doen veel om hun zwaarlijvigheid te verminderen, hetgeen toch niet wil lukken.
Vaak zijn klierafwijkingen de oorzaak. Elektrosmog helpt daarbij ook een handje, maar daar woillen de GGD's niets over horen.

PS. Het is bekend dat Rutte een fervente Smartphone gebruiker is (De NSA weet dus ALLES van hem).
Wellicht dat de straling ervan hem zo doof heeft gemaakt, en waarschijnlijk ook zo blind.

 

19-09-2013 Spiechologen

Een ding moet je ze nageven: Ze geven het niet op.
De *nitwits* van spiechologen blijven doordrammen. En proberen nog steeds om elektrosensitieven met 10 praatsessies te kunnen genezen. Hieruit blijkt dat ze *de ballen verstand hebben* wat elektrosensitiviteit in feite inhoudt, om het maar eens cru te stellen.

From September 2012, the PNE team offers a research - action where electrohypersensitive people are supported by a psychologist.
 Prof   Marc Ansseau, Medical Psychology and Psychiatry
Centre Hospitalier Universitaire (B 35),   4000 Liège (Sart Tilman)
 
Study objectives:
 
1)  improve quality of life
2)  reduce  symptomes of anxiety and depression 
3)  reduce intensity of symptoms of pain and others
 
(google trans'): The results obtained in these three assessments will be compared to a group of EHS issues have not yet received psychological intervention. Procedure To best achieve these three goals you will receive 10 sessions of psychotherapy in the hospital setting, in the unit Psychoneuroendocrinology. Of course, you are free to stop your participation at any time. Néanmoin take the whole program does not guarantee that you will achieve these goals. This psychotherapy is experimental, the results are not guaranteed.

en: www.bbemg.ulg.ac.be/en/elf-emf-and-health/electrosensitivity.html

NB. Er zijn in Nederland enkele psychologen die daar toch wel heel anders over denken.

 

12-08-2013 Symposium? ..............................................................................Stik-ems

Er lopen personen rond in het *circuit*, die weliswaar veel lawaai maken, maar het onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken niet kennen.

Zo heeft onze Peter (van http://stik-ems.org/) het plan opgevat om volgend jaar Maart een symposium/congres te houden:
Zo schreef hij aan het Kennisplatform EMV:

Mede naar aanleiding van onderstaande publicatie van dr Martin Pall heb ik het plan opgevat omstreeks 10 maart 2014 in Nederland een internationaal symposium of een conferentie te organiseren over de effecten van EMS. Ik denk aan gastsprekers zoals Martin Pall, Olle Johansson, Stephen Genuis, Andrew Goldsworthy, Livio Guiliani, Michal Cifra, Magda Havas, Henry Lai, etc.    

Willen jullie een rol spelen bij de organisatie c.q. uitvoering van zo’n evenement?

Op het eerste zicht lijkt dat wel wat.
Echter, de standpunten van genoemde personen zijn gevoeglijk bekend en maken absoluut geen indruk op het Kennisplatform EMV alsook op de Gezondeheidsraad.
Netzomin als het Bioinitiative Report, welke volledig wordt afgewezen.
Alleen kan een dergelijk Symposium een hart onder de riem van enkele elektrosensitieven steken, maar dat is dan ook al.

Met Olle Johansson heb ik een stevige discussie gevoerd:
Zijn vraag luidde: Your 30 points plan, as well as your immune repair device, have they ever been tested in a controlled fashion, preferably by an independent laboratory/clinic?

Ik vroeg hem: which independent laboratory/clinic is able to test whether a person is electrosensitive or not?

Zijn antwoord luidde: Any medical laboratory could do it.
Dat denkt Olle Johansson.

Kennelijk heeft ZonMw € 300.000 aan dr. Anke Huss onnodig over de balk gesmeten!

Mijn punt is, dat al die wetenschappers wel naar de symptomen van elektrosensitieven hebben gekeken, maar niet naar de directe oorzaken, en ook niet over een diagnosemiddel beschikkenn om te kunnen verklaren of iemand wel of niet elektrosensitief is.

Naar mijn mening is voornoemd symposium/congres verspilde moeite.
De daarvoor bedoelde gelden kunnen veel beter aan een studie worden besteed, die de mate van schadelijkheid aan de gezondheid, veroorzaakt door elektrosmog in kaart brengt.

Pas als de mate van schadelijkheid is bepaald, kunnen er daarvoor grenswaarden worden vastgelegd.

Alle bekende symptomen zouden zo onderzocht dienen te worden.
Zo zou bijvoorbeeld 65% hoofdpijn als grenswaarde kunnen gelden, om maarb iets te noemen.
Als iemand dan ca. 70% hoofdpijn tengevolge van een bepaalde elektrosmogbron ervaart, kan men juridische stappen ondernemen.
Nu stelt de GR: Beneden de grenswaarden niet schadelijk.

Dit is in feite het kernpunt van de hele discussie.
Maar een dergelijke studie is een zeer kostbare zaak, en zal de overheid niet graag steunen.

Men wil het niet weten, maar zonder een dergelijke studie zullen ALLE acties stuklopen, of het nu een beroep is op de kopstukken van VVD/PvdA, een petitie of een proefproces tegen de Staat, het zal allemaal niets uitmaken.
Het officiële standpunt is en blijft:
Er is geen gezondheidsschade te verwachten.
Als mensen zich een beetje ziek voelen, is dat inbeelding.

En dat dient doorbroken te worden.

Vandaag kopte NU.nl: Ook busreiziger eist wifi.
Daarmee is alles gezegd.

15-08-2013 Onkennis ..................................................................................................StopUMTS

Er is een groot verschil tussen wat er werkelijk staat, en wat je denkt en hootp te lezen wat er staat.

StopUMTS stelt op 15-08:
Duitsland volg daarom niet de richtlijnen van de EU om in 80% van de huizen slimme meters te installeren.

Deze wensgedacht is echter niet wat Duitsland gaat doen.
Duitsland gaat wel degelijk overal smart meters plaatsen, maar dat zal niet in het tempo geschieden wat de EU wil. DE slimme meters komen er, alleen over een wat langere termijn.

Curieus is de melding van StopUMTS: Test: en dan: Ik stuur je een mailtje
Of dat een internationaal bericht is?

PS. Een Blackberry geeft in standby-modus geen straling, wat een normaal mobieltje wel doet.
*******************************************************************
Heerlijk dat onze Peter (van http://stik-ems.org/) nog steeds bezig is het wiel weer uit te vinden.
Zo heeft hij een interview met het Eindhovens Dagblad gegeven.

Voor de ontwikkeling van mogelijke oplossingen in Brainport Biotech Solutions heb ik momenteel mijn focus op oplossingen die de lekkages in celwanden, die ontstaan onder invloed van o.a. elektromagnetische straling (ook door chemische en andere omgevingsinvloeden) en waardoor een te veel aan calcium de cel binnendringt, voorkomen en/of herstellen. Hierover binnenkort meer.
Ik verwacht dat deze ontwikkeling nog zeker een aantal jaren in beslag gaat nemen.

Tja, als Peter een beetje verder had gekeken dan zijn neus lang is, had hij kunnen weten, dat ik bij ALLE elektrosensitieven, die ik doorgemeten heb, heb kunnen constateren, dat zij ALLEMAAL een chronisch Calcium tekort hadden, met daarnaats ook nog eens een Calcium verlies.
Oplossingen daarvoor staan in mijn 30 puntenplan vermeld.
En voorts heb ik bij vervolg metingen kunnen vaststellen, dat wanneer de elektrosensitiviteit heeft afgenomen, dus de gevoeligheid voor elektrosmog is verminderd, ook het Calcium tekort is verminderd en het Calcium verlies verdwenen is.

Zoals ik al eerder heb gesteld, de elektrosensitiviteits problematiek is niet van technische maar van biologische aard, en zolang technici en natuurkundigen zich ermee bemoeien, komen er geen oplossingen.

19-08-2013 Complot theorieën

Telkens als we iets in de praktijk ervaren, wat ons schade kan berokkenen, en we denken dat er bepaalde zaken of instanties achter zitten, worden onze argumenten naar het land der fabelen verwezen, en afgedaan als complot theorie.
Klokkenluiders worden dan niet meer op de brandstapel gezet, maar sociaal scheelt het niet veel.

Veel zaken worden ons door de strot geduwd, en ook al hebben we gerede bezwaren, de officiële instanries willen daar niets van weten.

 

 

27-06-2013 Peter Kiesjot ..................................................................................Stik-ems

Tot December 2012 had nog niemand in de *scene* ooit van Peter van der Vleuten gehoord. Totdat hij met veel bravoure een voordracht hield, met achteraf gezien het *model* van Hans Geesink, die per 2 Januari bij Brainport Biotech Solutions (BBS) in dienst trad.

Uit zijn uitspraken op TV en zijn website viel uit te maken, dat Peter van der Vleuten nog heel veel van onze materie moest leren. Hij is uiteraard een zakenman, met nauwelijks ervaring in onze problematiek, en wat daar allemaal bij komt kijken.
Hans Geesink is al decennia lang bezig met de ontwikkeling van materialen, die bescherming tegen elektrosmog kunnen bieden.
BBS zou bepaalde folies voor mobieltjes op de markt brengen, volgens van der Vleuten reeds begin 2013, volgens Geesink pas in 2014, volgens hun fimpjes.

Begin mei 2013 is echter de samenwerking met Geesink beeindigd. Van der Vleuten maakte nog wel lawaai, dat hij een folie met metaaldeeltjes zou uitbrengen, maar dat schijnt toch gestorven te zijn.

Eind mei stuurt van der Vleuten een persbericht rond, waarbij hij de oprichting van zijn stik-ems.org/ *Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling* bekend maakte, en waarbij hij tevens het Kennisplatform EMV ervan in kennis stelde met de mededeling:
Ik ga er van uit dat jullie het ontstaan van deze aanvullende informatiebron over mogelijke gezondheidseffecten door elektromagnetische straling van harte toejuichen en hier in voorkomende gevallen naar zullen verwijzen.

Echter, de *kennis* van de STIK-EMS bestaat uit een lange lijst van binnen- en buitenlandse organisaties en protestanten, die echt wel bij het KPLF EMV bekend zijn.

Als een echte Don Quichotte, heeft Peter Kiesjot vandaag een *open brief* gestuurd naar de heren Rutte&Samsom.
Deze brief tart iedere realiteitszin en toont een gebrek aan PR en marketing.
Peter Kiesjot vraagt de heren om actie te ondernemen:

zonder verder uitstel, uw verantwoordelijkheid te nemen en tot actie over te gaan.

en voorts:
Wij hebben, als alternatief voor het eerdergenoemde “Kennisplatform”, de private en ideële “Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling” in het leven geroepen.

en verder:
adviseren wij u graag over te nemen maatregelen op korte en op langere termijn. We kunnen daarbij de kennis en ervaring van ons nationale en internationale netwerk inbrengen.

Ik zie Rutte en Samsom al zenuwachtig met elkaar overleggen WELKE actie zij zouden moeten ondernemen, want dat wordt helemaal niet voorgesteld.
(Als Peter wat om zich heen had gekeken, had hij kunnen weten WAT er zou moeten gebeuren!
Je mag dan wel in de hoogste boom klimmen, en roepen dat er actie moet komen, maar als je dan niet meteen aangeeft welke actie er ondernomen moet worden, is het geroep een dooie mus, een losse flodder. Bovendien mag je ook geen keuzes voorstellen, want als men moet kiezen, wordt er vaak helemaal niet gekozen. Men dient duidelijk en exact aan te geven welke stappen er gedaan moeten worden. Pas dan kunnen Rutte&Samsom stellen, dat doen we of doen we niet.)

Angstig zullen zij in eerste instantie advies vragen aan de onvolprezen Gezondheidsraad.
Die zullen zich, nu bang geworden, onmiddellijk opheffen en de STIK-EMS aanbevelen.

Hoe onnozel moet je niet zijn om iets dergelijks voor te stellen, temeer, daar onze Peter helemaal geen kennis in huis heeft, en reeds bij het eerste TV optreden de NOS al werd teruggefloten en een rectificatie moest brengen.

Helaas zijn er nog personen die ook niet droog achter de oren zijn, en geen besef hebben hoe de wereld in elkaar steekt.
Gelijk hebben is een, maar gelijk krijgen is iets geheel anders.

PS. Als je een beetje met deze materie vertrouwd bent, kun je weten, dat ik vele, vele jaren geleden ook eens brieven heb verstuurd, o.a. aan Balkenellende. Die mij mededeelde hem doorgestuurd te hebben naar zijn minister Heynsbroek, die toen in zijn (eigen) auto stapte en van het toneel verdween.

PSS. StopUMTS mag het dan *een lovenswaardig initiatief* vinden, ook de nieuwe webmaster mist nog de nodige ervaring, en is het stadium van bangmakerij nog niet te boven.
(Aan de andere kant denk ik niet, dat StopUMTS de brief zelf heeft gelezen, want zij hebben het over SamsoN in plaats van SamsoM.)

Trouwens, er is een duidelijk verband tussen studies omtrent tabak en EMV. De tabaksindustrie probeerde de gevaren van roken te verdoezelen, door op de gevaren van EMV te wijzen.
En zo is Adlkofer met zijn Verum aan zijn studies omtrent mobiele telefonie begonnen, om de aandacht van roken om te leiden naar EMV..

Ik ben niet tegen acties, maar ze dienen wel duidelijk, weloverwogen en voorzien te zijn van deugdelijke argumenten, die hout snijden.
Natuurlijk zullen enkelingen zeggen, *niet geschoten is altijd mis*, maar een losse flodder heeft ook geen effect, en doet de tegenstander slechts een meewarige glimlach ontlokken, in het gunstigste geval.

 

 

 

25-07-2013 StopUMTS ..........................................................................................StopUMTS

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat sinds StopUMTS een nieuwe webmaster heeft, de objectiviteit niet meer is wat het geweest is.

Ik bedoel daarmee, dat de berichtgeving sterk gekleurd en eenzijdig is. Dat mag wel als men de lezers wil indoctrineren en enkel één kant van het verhaal vertelt.

Neem het verhaal over die Kresse, Daar is het een en ander op aan te merken. Zeker gezien een studie van de Uni van Stuttgart, waarbij de plantjes het juist onder invloed van straling BETER deden.

Men ondersteunt de roep om verlaging van de grenswaarden, maar bericht NIET hoe het in werkelijkheid in de praktijk gesteld is, en ook NIET wat de consequenties zouden zijn.

Geen letter over het S.E.A.W.I.N.D project.
"The screening we performed on selected signals did not reproduce previous findings of DNA damage induction by wEMF exposure but provide convincing arguments for the absence a direct DNA damaging potential of such exposure."

Ook wordt nergens vermeld, dat geldrollenvorming geen geldig argument meer is om eventuele schade door mobiele telefonie aan te tonen. Daarover bestaat een duidelijk rapport.

Dat de BEMS 2013 een discussie over de invloed van frequenties op het lichaam (kanker en bioresonantie) heeft opgeleverd wordt ook niet vermeld. Dit punt is belangrijk in de dicussie over de
a-thermische effecten, want dat is nu officieel aanvaard.

Dat de alarmerende berichten uit de USA en Engeland wat betreft *slimme meters* hier niet zo'n vaart loopt houdt men ook voor zich.

Dat er bij de studie in Belo Horizonte ook een aantal grote kanttekeningen geplaatst kunnen worden, wordt ook nergens vermeld.

Dat het bij proeven met ratten veel uitmaakt hoe die ratten aan hun eind komen, voor wat betreft de DNA breuken, houdt men ook voor zich. Maar dat is wel een belangrijk aspect.
Dr. Khubnazar schreef:
Diejenigen Tiere, die jedoch mit CO2 eingeschläfert worden waren, wiesen eine erhöhte Anzahl von DNA-Strangbrüchen auf. Durch diese Arbeit konnte gezeigt werden, welche Unsicherheiten bei der Bewertung von DNA-Brüchen durch verschiedene Faktoren, wie z.B. allein durch die Art der Tötung der Tiere, entstehen können.

Dat de veel aangehaalde REFLEX studie nu aan zijn eind is gekomen, en NIET gerepliceerd kon worden, door twee Duitse laboratoria blijft ook onvermeld.
Ook de door StopUMTS aangehaalde prof. Tauber kon de Reflex studie NIET repliceren. Daar mag Gigaherz.ch roepen wat zij willen, dus geen DNA breuken aangetoond.

Hoe het in Brussel feitelijk met 4G zit, wordt ook niet vermeld.

Mensen maken zich zorgen over LTE (4G). Maar hoe die straling in de praktijk er uit ziet wordt ook niet duidelijk vermeld.

Er zijn twee studies van de geplande zeven van Hardell verschenen.
Alleen die welke schade aantoonde werd vermeld:
In conclusion, this study confirmed previous results of an association between use of mobile and cordless phones and acoustic neuroma. 

De tweede studie welke geen schade aantoonde werd niet vermeld:
The results are in agreement with previous findings of no consistent evidence of an association between use of mobile and cordless phones and meningioma.

Voorts wekt StopUMTS de indruk, dat de enige weg tot een oplossing de weg van het protest is.
Wanneer iemand een onnozele brief stuurt naar Rutte&Samsom (met een m en niet een n), staat men te juichen.
Men concentreert zich op kanker maar rept er met geen woord over dat er een diepgaande studie nodig is om de grenzen van schadelijkheid vast te leggen. Schadelijkheid heeft hier betrekking op de dagelijkse symptomen welke elektrosensitieven ervaren wanneer zij aan elektrosmog zijn blootgesteld.

Dat er manieren zijn om de biologische werkingen van elektrosmog te verminderen is een thema wat men verafschuwt, omdat zulks niet in de verouderde natuurkundeboekjes voorkomt.
En dus kan het niet bestaan. En wordt vervolgens doodgezwegen.

Naschrift:
Nieuwelingen in deze materie schrijven erover dat we in Nederland de hoogste grenswaarden ter wereld hebben, nl. 87V/m.
Nadat ik hen er op had aangesproken kreeg ik als antwoord: Dat hebben wij van StopUMTS.nl gehaald!
Zij hadden niet op milieuziektes.nl gekeken, waar duidelijk vermeld staat dat zulks de aanbevelingen van de GR waren, die echter gelukkig nooit door de overheid zijn opgevolgd. Hier geldt als maximum 61V/m.
In Nederland hanteren wij de ICNIRP grenswaarden, zoals in zovele andere landen, behalve België, waar de Gezondheidsraad niet zo arrogant en hardleers is. De Belgen hebben trouwens ook zelf onderzoek verricht en weten waarover ze het hebben. De Nederlandse schriftgeleerden kennelijk niet.


16-06-2013 Therapie (30 puntenplan)

Toen ik destijds mij druk maakte met het originele Freiburger Appell en het in het nederlands vertaalde bleek dat in Duitsland een aantal milieuartsen daaraan hadden meegewerkt, want naar het schijnt zijn er in Duitsland veel milieuartsen.
Naar ik mij toen heb laten vertellen waren er in nederland ook milieuartsen.
Welgeteld 10 stuks, maar die zaten ingebakken in de GGD's.

We weten allemaal hoe de GGD's zich opstellen tegenover elektrosensitieven. Ze weigeren pertinent om betroffenen te onderzoeken en handhaven het *tussen de oren* sprookje.

Gebleken is nu dat ik een succesvolle therapie heb ontwikkeld om de gevoeligheid voor elektrosmog te kunnen verminderen.
Dat heb ik gedaan door heel goed naar mijn echtgenote te luisteren, en als ingenieur werktuigbouw, dat noemen elektrotechnici een *fietsenmaker*, mijn *boerenverstand* te gebruiken.
Alhoewel ik een rijke ervaring heb met homeopathie en frequentietherapie als een soort hobby, ben ik geen arts. Maar ik kan heel goed verschillende ogenschijnlijk onsamenhangende zelfstandige zaken op een bepaalde manier combineren.

Mijn therapie, het 30puntenplan, welke op mijn websites te downloaden is, biedt dus een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Mijn therapie is gratis, en kan door iedereen zelfstandig thuis gebruikt worden.
Uiteraard zijn er ook een aantal (alternatieve) therapeuten, die ook behoorlijke resultaten boeken, en ik heb op de downloadpagina http://www.minderstraling.nl/Pagina060.html onderaaan ook het bij next-up verschenen verhaal van Marie Christine geplaatst, die zichzelf ook van elektrosensitiviteit *genezen* had.

Ik ben dus niet de enige.
Desondanks zijn er nog steeds websites en actiegroepen, die niet willen aannemen, dat er middelen zijn, die de gevoeligheid voor elektrosmog kunnen verminderen.
Men vind dat *niet wetenschappelijk* en vindt het waarschijnlijk juister dat elektrosensitieven door hun huisarts naar de psychiater of psycholoog doorverwezen worden.
Dat de reguliere geneeskunde geen behandelmethode heeft wil men klaarblijkelijk niet accepteren.

Maar als je dat zo ziet, zou ik mij als arts toch rot schamen, omdat zij in eerste instantie niet willen erkennen, dat er zoiets als elektrosensitiviteit bestaat, en al helemaal geen oplossingen kunnen bedenken.
Met de ongebreidelde toename van elektrosmog (het wordt steeds meer en niet minder) zullen ook de lichamelijke klachten gaan toenemen en zullen de wachtkamers alleen maar voller worden.

Naar nu blijkt zijn ziekenhuizen gewoon commerciele instellingen die de zaak tillen door met declaratiegedrag te sjoemelen. Maar als een elektrosensitieve eens in een ziekenhuis in Nederland opgenomen zou moeten worden, zou ik niet weten welk ziekenhuis aanbevolen zou kunnen worden.
Afgezien van alle leidingen rondom, de mobieltjes van artsen en verpleegkundigen, geven de elektronische infuusapparaten ook veel elektrosmog af. En dan spreken we nog niet over de zendmasten op het dak.
Geen enkel ziekenhuis heeft een aparte behandelkamer voor elektrosensitieven.

Mijn vader was tandarts, en in zijn wachtkamer hing een reclame bordje van Cliever's, met de spreuk:
*Eet meer toffee's*
De ziekenhuizen doen ook zo aan *klantenbinding*.
Als ze je bloeddruk willen meten, doet men dat bij voorkeur, door je lange tijd in de wachtkamer onder vele spaarlampen te laten wachten, waardoor de bloeddruk vanzelf omhoog gaat.
*Nooit van gehoord* is dan de repliek.

Als je in een ziekenhuis om een*zoetje* vraagt voor in de koffie, krijg je steevast Canderel. Dat is de kankerveroorzakende stof aspartaam, waarvan de afbeeldingen van de met tumoren bezaaide muizen in je geheugen gegrift staan. Er zijn legio andere minder schadelijke *zoetjes*, maar men geeft liever iets kankerverwekkends.

Ik heb vorig jaar drie dagen in het Amphia ziekenhuis mogen verblijven, waar ik een vervelende pijnlijke kuch aan overhield. Maanden lang geklaagd bij mijn huisarts, allerhande pillen en antibiotica genomen, maar niets hielp.
Overal in het ziekenhuis hingen waarschuwende posters over de MRSA bacterie.
Na wat speuren heb ik mijzelf behandeld met frequentie therapie met frequenties voor *Staphylococcus aureus (including MRSA) strains*, waarna het probleem verholpen was.
Waarmee ik wil zeggen, dat als het enigszins mogelijk is, het *gezonder* is weg te blijven uit ziekenhuizen.

19-07-2013 Bleskensgraaf .....................................................................StopUMTS

Regelmatig kan men op StopUMTS lezen dat er geprotesteerd wordt tegen nieuwe zendmasten.
Zo ook nu in Bleskensgraaf.
Velen hebben de mond vol van *Bewustwording bij het publiek*.
Trots wordt gesteld dat men wel 100 bezwaarschriften heeft, en men verwacht er wel 200 te kunnen opbrengen. Men kan wel 1.000 bezwaarschriften indienen, het zal helaas niet baten.

Men maakt zich zorgen om een UMTS zendmast. Maar er zullen nog vele 4G of LTE zenders bijgeplaatst worden. Plus nog een groot aantal Wifi hotspot zenders.

Men denkt nog steeds dat bezwaren helpen. Niemand denkt er echter over om eens met de betreffende provider rond de tafel te gaan zitten en tot een overeenkomst te komen, opdat deze bepaalde mkaatregelen neemt, opdat de zendmast op 37 meter hoogte geen biologische effecten zal veroorzaken.

Bij reeds geplaatste zendmasten willen de providers dat niet, omdat zij beweren dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn.
Bij nog te plaatsen zendmasten ligt dat anders.

Jammer dat StopUMTS.nl hier niets van wil weten, alhoewel er op gewezen. Ook de bekende NGO's niet.
Enfin, men zoekt het maar uit.

09-07-2013 ClaeSmog ervaringsverhalen

Ervaringsverhalen ClaeSmog staan nu vermeld onder het Hoofdstuk ClaeSmog (rechts bovenaan).


05-08-2013 NL wetenschappers? .................................Stik-ems

Peter heeft weer een brief naar het Kennisplatform EMV gestuurd met het volgende verzoek:

Is het mogelijk om in Nederland een of meer wetenschappers aan het werk te zetten die een studie maken van deze en gerelateerde documenten en die met ons mee willen denken bij het ontwikkelen en valideren van effectieve oplossingen?

Mij is in Nederland slechts één enkele wetenschapper bekend, die hier verstand van zaken heeft, en die is nu juist door onze Peter aan de kant gezet.

Dat ik ook een oplossing voor het Calcium probleem heb ontwikkeld, en Peter heb medegedeeld, is natuurlijk niet goed, want dat is niet *wetenschappelijk*.
Binnen twee minuten heb ik dat *non-invasive* gemeten.

Het heeft mij verbaasd hoe weinig zg. *prominenten* werkelijk van elektrosensitiviteit afweten.
Zo had ik een discussie met Olle Johansson, die de mening was toegedaan, dat ieder laboratorium of kliniek gemakkelijk zou kunnen vaststellen of iemand elektrosensitief is of niet.
Als dat zo zou zijn had dr. Anke Huss beslist geen € 300.000 nodig.
Men onderkent weliswaar de symptomen en klachten, maar heeft niet gespeurd naar de oorzaken, het hoe en waarom bepaalde mensen elektrosensitief zijn geworden en nog kunnen wordern.

Blijkbaar is de gehoopte ondersteuning van de Hogeschool Zuyd en de TH Aachen niet gebleken wat Peter ervan verwacht had.

Dat er ook nog geheel andere factoren zijn, die elektrosensitiviteit kunnen veroorzaken, en die een zeer belangrijke rol bij de hele elektrosmog spelen, ontgaat volledig.
Maar ja, daarvoor hebben de verouderde natuurkundeboekjes geen oplossing, noch een verklaring.
En verklaringen zijn er zat.

Enfin, kennelijk probeert Peter nu anderen te strikken om voor zijn karretje te spannen om een protectiemiddel te ontwikkelen. Want Brainport Biotech Solutions staat met lege handen.
En Peter hoopt nu op deze manier een blik wetenschappers open te kunnen trekken.

In tegenstelling tot wat ik dacht, en ik leer nog iedere dag bij, is de ClaeSmog niet alleen een werktuig om het beschadigde immuunsysteem te repareren, maar tevens een passief protection device, waarvan de precieze werking men mij het een en ander heeft medegedeeld na hem uitvoerig getest, bestudeerd en gemeten te hebben.

18-08-2013 Pagina305.html

De Pagina305.html over het meten aan personen is bijgewerkt.

ADHD
Nu blijkt dat een wetenschapper op zijn sterfbed heeft toegegeven, dat ADHD een verzonnen ziekte is. (Waarvoor zo vele kinderen dat giftige Ritalin krijgen toegediend).

Prominent psychiatrist admits he helped invent ADHD as a disease

Tuesday, August 13, 2013 by: Paul Fassa
Tags: psychiatryADHDfake diseases

http://www.naturalnews.com/041607_psychiatry_ADHD_fake_diseases.html

(NaturalNews) Many vaguely understand that the American Psychiatric Association (APA) keeps making up diseases as they continue developing new issues of their DSM or Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Recently, a founding father of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), announced a few months before his death that ... "ADHD is a prime example of a fictitious disease."
After turning 87 years old, American psychiatrist Dr. Leon Eisenberg made this statement to the German weekly Der Spiegel on 2 February 2012. Seven months later, he died. Apparently, he had decided to come clean and confess before moving to the beyond.
Dr. Eisenberg was among the committee of psychiatrists who put together the DMS II in 1968. He had initially coined the term "hyperkinetic reaction of childhood”, which was described and agreed upon by the committee and confirmed by a small percentage of APA members as a mental disorder. Later, the term was altered to the current ADHD.

Yet, there is no biological proof or test to determine exactly what chemicals are "out of balance" in the brain for ADHD or any other disorder. Most psychiatric drugs are unnecessary at least. And they have often caused suicide and homicide.

Then there are the milder adverse reactions that include feeling depressed or not like oneself and even physically out of sorts among those taking psychotropics for mental disorders created by committees.

An epidemic of pharmaceutical drug use is harming millions of kids

Since that DMS conference in 1968, Dr. Eisenberg's contribution to mental disease by invention andcommittee consensus has resulted in drugging millions of children from preschool age through high school.

It's currently estimated that up to 20% (one out of five) of children from nursery school and kindergarten through high school and in foster homes have been prescribed Ritalin.

Ritalin, commonly prescribed for kids "diagnosed" (labeled is more appropriate) with ADHD was tested a little over a decade ago by the Brookhaven National Laboratory (BNL).  The BNL study determined that Ritalin is pharmacologically similar to cocaine  with perhaps even worse brain damaging potential.

Even the DEA's Office of Diversion Control classifies methylphenidate (RitalinR) as a Class II controlled substance with ... "a high potential for abuse which may lead to severe psychological or physical dependence."

Ritalin and other pharmaceutical psychotropic prescriptions are often enforced with threats of expulsion of those kids deemed inattentive or difficult to manage.

Parents, teachers, or foster home caretakers who are too busy to bother managing children with dietary changes or appropriate social management skills are easily convinced that these drugs offer solutions.

Meanwhile, the collusion of Big Pharma and psychiatry thrives with their DMS invented diseases, which legitimized government and private insurance funding for their bogus medical racket.  You don't have to be well off to pay for a shrink anymore.  Just make sure your coverage includes psychotropic drugs.

Psychiatrists with pharmaceutical ties comprised at least 68% of the DMS-V committee.  Big Pharma pays psychiatrists to deliver seminars, act as consultants, or enroll their clients into final testing of new drugs.

Some receive up to $100,000.  Big Pharma paid out $250 million for these and other professional services during the years 2009 and 2010.   Dr. Irwin Savodnik, Assistant Clinical Professor of Psychiatry at UCLA School of Medicine, stated succinctly, "The very vocabulary of psychiatry is now defined at all levels by the pharmaceutical industry."

The widespread drugging of children with neurological damage potential puts normal kids in harm's way while creating psychological ignorance and dependence on a pseudo-scientific medical racket that's raking in billions.

Sources for this article include:
http://www.worldpublicunion.org
http://www.naturalnews.com
http://jonrappoport.wordpress.com
http://www.fogcityjournal.com
http://sites.google.com
http://www.deadiversion.usdoj.gov

About the author:
Paul Fassa is dedicated to warning others about the current corruption of food and medicine and guiding others toward a direction for better health with no restrictions on health freedom.  You can visit his blog at http://healthmaven.blogspot.com

++++++

Cdsapi’s Added Comment:  This article is an essential eye-opener for most people who have dutifully followed the advice and mandated direction of “the experts’ in matters concerning the “mental; health” of their children, and themselves.  There is a mountain of money tied to a “label’.

The sad reality is that Big Pharma determines and controls medical practice in North America.  Most worrisome is the fact that much of accepted “medical science” is completely fraudulent, especially in the area of psychiatry which has no “authentic science” as its foundation.  It is a dangerous quicksand that is sucking in and destroying the lives of millions of unsuspecting, trusting victims.  This fraud is becoming more and more difficult to counter since Big Pharma, the Psychiatric Association and Government are all working in concert, perpetuating what is essentially a gigantic medical fraud, with Big Pharma conducting for maximum milking/fleecing potential for maximizing profits.Our children must be protected -  and it is informed citizens and parents (not the experts) who will have to draw a line in the sand – and DEMAND ACCOUNTABILITY.

No more sacrificing our children at the altar of a medical fraud.

It is highly recommended that you watch the documentaries The Marketing of Madnessand  Making a Killing.  These two documentaries spell it out the devastating fraud in detail.
http://topdocumentaryfilms.com/marketing-of-madness-are-we-all-insane 
http://topdocumentaryfilms.com/making-a-killing-the-untold-story-of-psychotropic-drugging

Baarmoederhalskanker
Lead Gardasil developer clears conscience, admits vaccine is useless and deadly

Thursday, August 15, 2013 by: Ethan A. Huff, staff writer
Tags: Gardasilvaccination scamHPV vaccine

http://www.naturalnews.com/041644_Gardasil_vaccination_scam_HPV_vaccine.html

(NaturalNews)   Did you know that one of the lead researchers involved with developing the two availablevaccines for human papillomavirus (HPV), Gardasil (Merck & Co.) and Cervarix (GlaxoSmithKline), admitted back in 2009 that the jabs are essentially useless and more dangerous than the very conditions they are hailed as preventing and treating?

Before the vaccine industry apparently convinced her to change her story -- you can read more about the saga here -- Dr. Diane Harper, a key developer of Gardasil, is on the record as having cleared her conscience about this fraudulent vaccine, which has been shown to be both ineffective and dangerous.

One particular quote, which was pulled up using the Way Back Machine, reveals both Gardasil and Cervarix do nothing to prevent cervical cancer, which is their primary claim to fame.  A 2009 article published by CBS News, in fact, which is still available online, reveals the truth about these snake oil vaccines.

The rate of serious adverse events (from Gardasil) is on par with the death rate of cervical cancer," admitted Dr. Harper at that time, refuting a pro-Gardasil piece published by Slate.  
"Gardasil has been associated with at least as many serious adverse events as there are deaths from cervical cancer developing each year."

Dr. Harper went on to admit that deaths from Gardasil have been underreported by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), which has given the illusion that the vaccine is somehow safe.  Beyond this, Dr. Harper dropped a bomb when she told reporters that the public health benefit of getting vaccinated with Gardasil "is nothing," adding that the vaccine has led to "no reduction in cervical cancers."

This admission by Dr. Harper rocked the conventional medical system, which has repeatedly lied to the public with claims that getting vaccinated for HPV will prevent the most common forms of cervical cancer.  Because of these lies, literally millions of young girls and now boys, some as young as nine years old, have received the deadly jab since it was first introduced back in 2006.

Beyond this, Dr. Harper is on the record as having told attendees of the 4th International Public Conference on Vaccination back in 2009 that the vast majority of HPV infections resolve themselves on their own within a year, and nearly all of them within two years.  She also admitted that an extremely small number of people experience symptoms from infection.

Dr. Harper suddenly retracts statements, claims they were made up

But not long after clearing her conscience on this important issue so that she could sleep at night, Dr. Harper basically retracted all of her statements, claiming that media reports citing them were made up. What?  The vaccine industry or some other power apparently got to Dr. Harper and convinced her to change her story -- either that or she is schizophrenic.

In any case, the truth about Gardasil and its counterpart Cervarix has been revealed, and still nothing has been done to pull the vaccine from the market.  States like California and Michigan are actually administering these two vaccines to some children without parental consent, and many other states are"mandating" it for students who enroll in public school.

Meanwhile, there are many natural, homeopathic-based remedies that actually work to prevent diseases like HPV that are being ignored by the medical system.

To learn more about the dangers of HPV vaccines, be sure to check out SaneVax, Inc.:
http://sanevax.org/

You can also keep up-to-date with vaccine news you are likely not hearing about from the mainstream media by visiting:
http://vactruth.com/

Sources for this article include:

http://southweb.org

http://www.naturalnews.com

http://science.naturalnews.com

http://science.naturalnews.com

++++++++

HPV vaccines exposed as a total FRAUD – and obviously fulfilling a different agenda

Cdsapi’s Added Comment:  This has been a travesty that I have tried to expose for several years -  now a glimmer of truth. Since the release of Gardasil and Cervarix in 2006, over a hundred girls have died in North America and tens of thousands have had their lives permanently destroyed following the administration of these vaccines.  It is obvious that these are not only unfortunate deaths  - they are literally “murder” - officially passed off as “collateral damage for the greater good”.  The fact is, they were always known to be dangerous and useless from their first conceptions.  They fulfill a far different agenda that that propagandized.  As with the launching of Fluoridation, we are experiencing another example of the Science Propaganda and TRUTH DECAY.

As some of the key players begin to have twinges of conscience and reveal the truth of blatant criminal medical fraud, be it vaccines, or psychotropic drugs for invented mental disorders, or a host of other new pharmaceuticals that undermine and destroy biological integrity, the public is becoming increasing aware of the REALITY of medical and public health FRAUD – and that they are the victims of a gigantic scam..They are also seeing how the power of money and punishment for telling the truth can shut down the emergence of TRUTH.  Whistleblowers are made to fear for their lives, and/or are punished as criminals.  Telling the truth has become a felony if it threatens multinational corporate profitability or secret government agendas.In addition, as the cultivating and protecting of a profitable milk cow, consider how many millions of dollars of public funds have been siphoned off and wasted to promote and MANDATE these fraudulent vaccines and the pharmaceuticals.Conclusion: It is time for citizens to draw a line in the sand – It is time for a call ofaccountability!But even more, it is time to end the “health as a commodity” paradigm – the health as a “human resource” philosophy.  Apparently the survivability of corporations trumps the survivability if people. It is time to reclaim absolute JURISDICTION OVER OUR BODIES and what goes into them.
Mandatory medication is the egregious assault against which one cannot protect oneself , and the most insidiously dangerous and subject to criminal manipulations.

If we want whistleblowers to tell us the essential truths, WE HAVE TO PROTECT THEM!

Uiteraard zal het RIVM er niet mee eens zijn, en het als flauwekul afdoen.
Maar als we even doordenken, blijkt dat we de overheden helemaal niet kunnen vertrouwen!
Neem een Gezondheidsraad, neem een Kennisplatform EMV.

Ook kan men zich afvragen in hoeverre de NGO's en een Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, buiten het maken van wat lawaai, echt geinteresseerd zijn in het vinden van ECHTE oplossingen voor elektrosensitiviteit. Een beetje afschermen is niet een blijvende oplossing.
Denk daar maar eens over na.

Men weet dat ik drie verschillende methodes heb om de biologische werkingen van bv zendmasten te beperken, maar het interesseert hen niet.
Je kunt je afvragen wat hen dan feitelijk wèl interesseert.

26-08-2013 E-Learning en StopUMTS ........StopUMTS

Op de site van StopUMTS.nl staat te lezen:
De redactie van Stopumts is vertegenwoordigd door medewerkers uit de volgende disciplines: elektrotechniek, (micro)elektronica, telecommunicatie, informatica, rechten, financiële economie, wetenschapsjournalistiek, farmacie, geneeskunde, psychologie, biologie, bouwkunde en nautische wetenschappen.

Dat zijn veel medewerkers. Echter, kennelijk zijn er blijkbaar geen personen bij met *boerenverstand*.

Uit mijn Nieuwscolumn heeft men het rapport *Mobilfunk aus Sicht von Artzt und Patient* zomaar plat neergezet omdat het bestaan van niet-thermische biologische effecten wordt ontkend.

Ik heb dat document niet geplaatst om wat negatiefs te tonen, want dan kan ik wel honderden documenten plaatsen. (Nieuw is dat het een online cursus voor artsen betreft.)

Nee, mij ging het er om, om aan te tonen hoe men in Duitsland artsen voorlichting geeft op een manier die de Telecomindustrie gewenst acht.
Soortgelijk zoals het Kennisplatform EMV en de GGD's te werk gaan.

Mijn pleidooi is, dat we in Nederland ook iets dergelijks dienen op te zetten, maar dan vanuit de andere kant, vanuit de betroffenen, opdat de artsen hier wel een juiste voorlichting krijgen..
Die 50 artsen, die hun handtekening onder het Medisch Appel hadden geplaatst, zijn in het geheel niet voorgelicht, en heeft men gewoon in het diepe gelaten. Er was totaal geen opvolging.
En dat vind ik jammer.
Maar dat snappen al die medewerkers van StopUMTS niet. Die willen alleen maar bangmakerijberichten plaatsen.

PS. In het rijtje van medewerkers van StopUMTS valt op, dat er geen bouwbioloog dan wel een woonbioloog bij zit.

 

28-08-2013 Afkoeling aarde

Wetenschappers in Delft hebben het temperatuursverloop van de aarde gemeten over de periode van 1982-2006, en zijn tot de conclusie gekomen dat de temperatuur van het aardoppervlak NIET is gestegen, maar gedaald.

Ook heeft men gevonden, dat het zg. broeikast effect wel doorwerkt.
De extra warmte wordt echter niet opgenomen door de atmosfeer, maar door de oceanen.

Lees het hele artikel op:
michielhaas.nl/aarde-warmt-niet-op-of-toch-wel/

PS. Op http://michielhaas.nl/ staan meerdere goede artikelen. Zeker het lezen waard.

28-08-2013 Elektrosmog in woning

In Zwitserland gaan stemmen op om ALLE elektrosmog in woningen in kaart te brengen.
*Der Bund* is aan het rondkijken om een meetsysteem te vinden.
Bekend is wel wat zendmasten afgeven, maar men wil ook de andere bronnen zoals DECT Wifi, inductieovens, etc. bekijken.

Ach, bij een goed bouwbiologisch huisonderzoek wordt dat sowieso al in kaart gebracht.
Alleen, dat gaat niet met één meter, en zijn er meerdere nodig, en een breedbandmeter voor hoogfrequent is ook al achterhaald.

Voor hoogfrequent krijgt men van mij een volgende meetstaat:

Naast de bekende elektrsiche en magnetische velden (laagfrequent) worden ook de *dirty power* in het elektrische leidingnet bekeken, evenals wat er zich op de aardeleiding bevindt.
En uiteraard de *dirty air* in de lucht.

De frequenties van *dirty power* en *dirty air*, 5kHz tot 30MHz kunnen vaak nog gemener zijn dan hoogfrequente bronnen.

Om al die elektrosmog bronnen in kaart te brengen gebruik ik een aantal verschillende meters en spectrumanalysers, met verscheidene antennes, en ben ik minimaal 3-4 uur bezig met enkel meten.
Hoe men dat in Zwitserland met één enkel meetapparaat voor elkaar wil brengen is mij nog een groot raadsel.

Ik verwijs nog maar eens naar: www.minderstraling.nl/Pagina050.html

29-08-2013 Goeie straling

Vaak wordt er geklaagd over *straling*.

Daarbij wordt bedoeld de elektrosmog van kunstmatige bronnen, en die vaak digitaal) gepulst zijn.
Hierbij kunnen gezondheidsschades optreden.

Aan de andere kant is ook bekend, dat toepassing van gerichte frequenties een heilzame werking op onze gezondheid kunnen hebben. De zg. frequentietherapie, of bioresonantie.

Op Pagina600.html heb ik al wat geschreven over gevitaliseerd water (dat de longitudinale golven daaruit een Legionella bacterie kan doden) en in mijn rapportje Water.pdf heb ik elektronisch kunnen meten dat gevitaliseerd water meer bioenergie bevat dan gewoon kraanwater.
Daarnaast heeft dr. Grün ook allerhande waterverbeteraars getest, zie staat hieronder.

Zodoende kan ik eenieder aanraden om een elektronisch anti-kalk apparaat (van bv. Conrad) op de binnenkomende waterleiding te plaatsen. Het kalk kristalliseert zich dan op het andere vuil in het water, en zo komt er geen kalkafzetting meer in de waterkoker en wasmachine.
Maar een belangrijk neveneffect is, dat de slechte informatie in het water vernietigd wordt.
Daarom had ik zo'n anti-kalk apparaat als eerste op de binnenkomende waterleiding geplaatst, en pas daarna de watervitalisator. Zie ook Pagina65b.html

Nu is er weer nieuws gekomen over het vitaliseren van water.
Aquarius Vitaliser werkt met passieve info aangebracht op het water in een doorloop container, waarmee ook al goede groeiresultaten behaald worden.

De nieuwe Vi-Aqua, ontwikkeld door Professor Austin Darragh en Dr JJ Leahy of Limerick University's Department of Chemistry and Environmental Science, bestraalt het water met hoogfrequente straling (volgens de info met 27MHz), waardoor de gewassen groter en gezonder groeien.
Hier een artikel in de Independent.ie

07-09-2013 Domheid bij UMCU

Ja, er is er weer eentje, die het niet wil begrijpen.

Ditmaal gaat het over Iris Sommer, psychiater bij het Hersencentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Bij gedegen onderzoek hoort men altijd ook op confounders te letten, opdat die geen roet in het onderzoek kunnen gooien.
Een echte goede wetenschapper let daar op. Iris Sommer dus niet.
Men kiest meestal voor de gemakkelijkste weg.
Dit onderzoek verdient dus een dikke onvoldoende.

De media koppen:
Meer Nederlandse patiënten dan verwacht blijkt stemmen te horen: dik 10 procent. Niet alleen schizofrene en psychotische patiënten, maar ook een onverwachte groep mensen met andere aandoeningen.

Bijzonder veel oudere mensen blijken stemmen, telefoons of andere geluiden te horen terwijl het stil is.

En hier zit de grote denkfout. Het is niet stil !!!
Er is een kakofonie van geluiden om ons heen.
En dat neemt dagelijks toe, omdat men een overheidslicentie heeft om dat uit te breiden, ja zelfs een verplichting.
*Normale* personen *horen* dat niet, maar elektrosensitieven wel degelijk. We hebben het over elektrosmog.

Zelfs het amerikaanse leger, de NASA en anderen hebben dat fenomeen onderzocht, en kwamen tot de conclusie, dat bepaalde personen, wanneer blootgesteld aan frequenties, zoals gebruikelijk bij mobiele telefonie, zij in hun hoofd, en zelfs ACHTER hun hoofd allerlei geluiden *ervaren* hebben, zoals knisperen, knetteren, fluiten, bonken, etc. Zie Pagina14d.html
Het hele lichaam fungeert als *gehoororgaan*.

Het is weer hetzelfde verhaal als met die wetenschapper, die zijn kop onder water steekt en stelt:
*Ik hoor niks, dus is er geen geluid onder water! *
We weten nu wel beter, dat met speciale apparatuur veel geluid onder water aanwezig is.

Het is weer typerend, dat al die zg. wijsgeren, die zich met gezondheid bezig houden, steevast weigeren naar de invloed van elektrosmog op het lichaam te kijken, en het daarom niet in hun onderzoeken willen betrekken.
Schande, schande, schande.
Het wordt de hoogste tijd, dat de NGO's dat eens onder de aandacht brengen, maar waarschijnlijk wil men zich niet aan water branden, en vindt men de lieftallige verhoudingen met het Kennisplatform EMV belangrijker.

14-09-2013 StopUMTS.............................................................................................StopUMTS

Het Verslag van de 8e Klankbordgroep, van 8 November 2012 bevat een onderzoeksvoorstel van Vriens, een natuurkundige, die kennelijk nog weinig kaas heeft gegeten van wat elektrosensitieven beweegt, welke reacties die kunnen hebben, wanneer en voor welke elektrosmog bronnen.
Hij pleit voor een omgekeerd provocatieonderzoek.
Het is hem duidelijk onbekend, dat zware elektrosensitieven, wanneer zij uit een elektrosmogrijke omgeving in een elektrosmogarme omgeving komen, ontwenningsverschijnselen ervaren, die wel meerdere dagen tot een week kunnen duren.
En wat valt er dan vast te stellen? Een vermindering van symptomen? Het is niet eens bekend in hoeverre die symptomen wel of niet schadelijk waren.

Het zou wenselijk zijn, wanneer Vriens, als webmaster van StopUMTS, de theorie eens zou laten varen en zich wat meer in de praktijk te verdiepen, en zijn licht eens op zou steken hoe de praktische kant van de zaak er uit ziet. Eigen ervaringen met een DECT zijn beslist onvoldoende.

Het is nog steeds niet tot al die *experts* in de Klankbordgroep doorgedrongen, dat er slechts minstens één onderzoek nodig is om uit de hele discussie te komen.
Door medici dient onderzocht te worden in hoevere de symptomen, welke veroorzaakt worden door de vele soorten van elektrosmog, schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Daarbij dient bepaald te worden bij welke hoeveelheid en welke soort elektrosmog een kritische drempel wordt bereikt. Een soort graadmeter.
Die drempel zou dan een gezondheidsgrenswaarde kunnen vormen.
En zoiets kan alleen door medici, en niet door techneuten, natuurkundigen, biologen en physici bepaald worden.

Indien dan in de praktijk zo'n drempel overschreden wordt, heeft men een punt om aan de bel te trekken.
Maar een dergelijke studie is een langdurige en zeer kostbaar, omdat de proefpersonen langdurig dienen te worden geherbergd in een stralingsarme omgeving.
En de overheden en cs. willen eigenlijk niet dat enige schadelijkheid kan worden aangetoond, dus zullen ze alles in het werk stellen om een dergelijk onderzoek te saboteren.

Nu is het credo, *beneden de heilige grenswaarden is niets schadelijk*.

Het hele Klankbord is: *Veel geschreeuw, weinig wol!*
De NGO's hebben het over angsten en vrezen bij de bevolking, niet over feiten en data.

PS. Er heerst doodse stilte rond het onderzoek van dr. Anke Huss, die in Februari j.l. met haar onderzoek zou zijn begonnen.

09-09-2013 Duitse meningen

Onderstaand nog een aanvulling op melding 05-09 Google Trend, welke onderwerpen gezocht werd bij elektrosmog:

Een ander onderzoek in Duitsland heeft onderzocht welke de 7 grootste angsten onder de bevolking zijn.
Curieus is, dat elektrosmog NIET daarbij was.

10-09-2013 Toetsenborden

Aan mijn computer zijn, uiteraard, een muis en een toetsenbord verbonden, beide met draad.

Van het Microsoft toetsenbord braken op een gegeven moment de clipjes aan de onderzijde, zodat het bord niet meer een beetje schuin, maar enkel nog plat op het bureau kon liggen.
Tegenwoordig hebben de toetsenborden geen PS2 aansluiting meer, maar een USB, waarvoor eein kleine adapter PS2/USB gebruikt wordt.

Zodus werd hij vervangen door eentje van Trust.
Maar mijn eega klaagde, dat als zij een tijdje voor mijn computer had plaatsgenomen, zij zich niet lekker voelde. En daar dit niet mag, ben ik aan het meten geslagen.

Met mijn sensitiviteitsdetector kon ik veel *dirty air* meten, niet alleen op het toetsenbord zelf, maar ook op de kabel, en zelfs verder op de PS2 verlengingskabel (Belkin), waar de PS2/USB adapter in geschoven was, een vreemd geluid, als van een modem,(tik-tik-tik) welke daarvandaan naar het toetsenbord ging.

Opmerkelijk was ook, dat boven het toetsenbord niet een egaal veld te constateren was, maar diverse verschillende pieken, die meer, minder en weer meer sterk waren. De pieken bleken ook wel zo'n 20-30 cm boven het toetsenbord te bevinden.

Snel heb ik mij maar weer een Microsoft toetsenbord aangeschaft (ipv. € 10,- nu € 15,-).

Aangesloten op mijn USB hub, meet ik niets op de kabel, en boven het toetsenbord een homogeen veldje van slechts 4-5cm hoogte, wat normaal is.

Ik wil maar aangeven, dat vaak storende elektrosmog in een klein onverwacht hoekje kan zitten.

Nadeel is nu, dat ik weer moeite heb mijn eega van mijn computer te verjagen.

14-09-2013 MenS...........................................................................................................................StopUMTS

Bij StopUMTS staat de melding dat de politieke partij Mens en Spirit (MenS) zich bij Egmond aan de Hoef in de discussie omtrent een UMTS zendmast mengt.
MenS eist een bloedonderzoek onder de bewoners.

Het is helemaal de vraag wat een bloedonderzoek kan aantonen.
Geldrollenvorming heeft in ieder geval geen bewijskracht en is zinloos, zoals ik al eerder schreef.
En van andere parameters is het helemaal de vraag in hoeverre hier een *schadelijkheid* kan worden aangetoond.

Tja, dat de webmaster van StopUMTS een zuiver natuurkundige is, blijkt uit het feit dat hij helemaal niets begrijpt van dat verhaal van die wichelroedeloper en die school in Lemelerveld.
Er zijn in Nederland al andere scholen met merkbare resultaten *ontstoord*, evenals een bakkerij.
Tja, als je je niet verdiept in wat anderen schrijven, die er een uitleg aan proberen te geven, kom je er nooit achter.
Milieuziektes.nl is een bron van veel informatie, maar men moet wel de bereidheid hebben er te willen lezen. Waarschijnlijk beschouwt StopUMTS dat als iets verderfelijks.

 

15-09-2013 Speeksel......................................................................................................StopUMTS

StopUMTS brengt de speekselstudie van Hamzany met de kop:
*Study finds a strong link between cell phone use and cancer*

Deze studie is van Augustus 2012, dus niet recentelijk.

Hamzany heeft dan wat in het speeksel van proefpersonen gevonden, maar dat is geen directe link met kanker. Overigens heeft men als kontrollegroep doven genomen. En doven zijn doorgaans niet alleen doof, maar ook stom. Dat is toch wel van invloed op een dergelijke studie.
De gevonden effecten kunnen ook een andere oorzaak hebben:

- Afscherming door het mobieltjes, en daardoor opwarming van de oorspeekselklier
- Verwarming van de oorspeekselklier door gebruik mobieltje
- Druk op de oorspeekselklier door het telefoneren
- Confounders

Het geheel is een aanwijzing, die weliswaar verdere studies behoeft, maar beslist geen bewijs.

 

24-09-2013 LTE studie

LTE Cell Phone Radiation Affects Brain Activity in Cell Phone Users
New peer-reviewed research finds that 30 minutes' exposure to LTE cellphone radiation increases brain activity on both sides of the brain.

www.prlog.org/12215083-lte-cell-phone-radiation-affects-brain-activity-in-cell-phone-users.html