30-11-2013 Windturbines

Volgend bericht sluit mooi aan op de Powerpoint presentatie op Pagina600 omtrent Longitudinale golven.

Die Deutsche Flugsicherung protestiert gegen Windräder. Im Umkreis von 15 Kilometern um UKW-Drehfunkfeuer, mit deren Hilfe Verkehrsflugzeuge ihre Position bestimmen, könnten Windkraftanlagen den Funkstrahl ablenken und die Flugzeuge auf einen falschen Kurs schicken. Deshalb haben die Deutsche Flugsicherung und das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Schutzzonen mit 15 km Radius um etwa 60 UKW-Drehfunkfeuer festgelegt, in denen keine Windparks errichtet werden dürfen. Dagegen protestiert der Bundesverband Windenergie, er hält die Schutzzonen für zu groß, sie würden die Errichtung von 200 Windparks mit einer Gesamtleistung von 3350 MW in Deutschland blockieren.

Bron: www.mmnews.de/index.php/etc/15226-windrader-gefaehrden-flugsicherheit

 

29-11-2013 Vogels

In woon in een stad (Breda) met toch behoorlijk wat groen.
Opvallend is, dat er wel veel kauwen, meeuwen, eenden, ganzen en zwanen zijn, maar het kleine grut zie ik niet meer.
Geen mussen, vinkjes, etc. zijn er niet meer. Zelfs merels en spreeuwen zijn zeldzaam geworden.

Maar nu komen de drones er aan, in de vorm van vogels, zoals de TV zender RT.com laat zien.
De vleugels flapperen, net als bij echte vogels, en de propellor zit in de staart.

rt.com/usa/army-maveric-prioria-drone-400/

Er schijnen zelfs drones te zijn, die kunnen vliegen, onder water zich bewegen en zelfs verder kunnen rijden met wielen.

27-11-2013 Avaaz

Er doet weer een Avaaz petitie de ronde.

Het lijkt heel wat, maar er zijn internationaal al vele Avaaz petities geweest, tegen elektrosmog, die allemaal een stille dood zijn gestorven.

Een petitie blijft een vrome wens, maar heeft totaal geen effect.
Alleen bij diegenen die ondertekend hebben zal een naief gevoel zijn wat bijgedragen te hebben.

Maar zolang men niet doet wat ik voorstel, namelijk om op medische gronden de mate van schadelijkheid van de bekende symptomen vast te stellen, komen we geen stap verder. Zelfs geen millimeter.

Zo simpel is het.

27-11-2013 Risico

Er wordt bericht:

De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Swiss Reinsurance Company Ltd deelt laag- en hoogfrequente EMV in in de hoogste risico categorie.

Duidelijk blijkt hier, dat men niet goed leest wat deze verzekeringsmaatschappij bericht.
Velen lezen graag wat ze willen lezen, maar dat is niet wat er bkendgemaakt is.

Deze verzekeringsmaatschappij heeft bericht dat elektrosmog beschouwd wordt als een niet calculeerbaar risico.
Zo een niet-calculeerbaar risico is gewoon een risico, dat vanwege niet voorhanden zijnde verzekeringsgevallen juist niet te calculeren ofwel te berekenen toelaat. Daarom is dit risico niet verzekerbaar.
Dit en niet meer heeft de Zwitserse Re de verzekeringsmensen medegedeeld.

Dat elektrosmog in de hoogste risico categorie zou zijn ingedeeld, is onjuist en een misvatting.

 

24-11-2013 Smartphones

De engels TV zender Channel 4 heeft middels een experiment aangetoond, dat een smartphone heimelijk heel veel informatie verzendt. Binnen 24 uur heeft een test-smartphone ongeveer 350.000 keer met 315 verschillende servers via het internet kontakt gemaakt, en zelfs in standby modus. Vele van de verzonden informaties waren onschuldig, doch een aantal waren van bedenkelijke aard.

Binnen de testtijd van 24 uur registreerden de vakmensen 350.000 verbindingen, die de smartphone met 315 verschillende servers aanging, om daarbij 144.000 datapakketten te versturen. Rond 350.000 datapakketten gingen binnen 45 minuten naar 76 servers, terwijl de smartphone niet gebruikt werd.
Dus 45 minuten, waarbij de gebruiker dacht, dat zijn smartphone in ruste was.

Lekker voor de accu !

www.t-online.de/computer/sicherheit/id_66638650/smartphones-geben-heimlich-nutzerinformationen-preis.html

23-11-2013 Gezondheidsraad

In de WIK-EMF-Brieff 103-2013-E is bekend gemaakt dat de GR besloten heeft om geen vberdere maatregelen te treffen omytrent de geldende grenswaarden.

In June the Electromagnetic Fields Committee of the Health Council of the Netherlands (HCN) has published a new advisory report on mobile phones and brain cancer and presented it to the State Secretary for Infrastructure and the Environment. This report is the first of three to be published by the Health Council of the Netherlands. The basic question the Committee investigates is, whether there are indications for a causal relationship between exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) from mobile phones and tumours in the brain and various other tissues in the head (e.g. meninges, acoustic nerve, parotid glands). The Committee concludes that there is no clear and consistent evidence from epidemiological studies for an increased risk for tumours in the brain and other regions in the head in association with mobile phone use up to approximately 13 years. The Committee is currently also preparing a systematic analysis of the animal studies on the carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields, which is expected to be published later this year. In a third report, expected early 2014, the Committee will discuss the observations from the first two reports in the light of the recently published IARC evaluation.

www.gezondheidsraad.nl/en/publications/environmental-health/mobile-phones-and-cancer-part-1-epidemiology-tumours-head

www.emfexplained.info/?ID=25829

Hierover heb ik bij de *protestanten* niets gelezen.
Die publiceren liever *ervaringsverhalen*.

 

15-11-2013 Zwitsers voorstel

In het Zwitserse parlement heeft men een verzoek ingediend om de werking van niet-ioniserende straling op elektrosensitieve personen te onderzoeken.

Zie Document.

En in Nederland? Nee niks.
Daar blijven de NGO's gewoon alles herkauwen, ondertussen gezapig doorslapend.
(Ook bij Gigaherz.ch slapen ze rustig door.)

03-11-2013 Melk en vuile stroom

Oplettende lezers hadden al gezien dat ik reeds in 2008 een boek aanprees van Russ Allen getiteld:
*The Electrocution of America*. Zie Literatuur.
Dat gaat over een melkboer die door vuile stroom via de grond zijn melkveebedrijf helemaal naar de knoppen zag gaan. Na 7 jaar procederen heeft hij dan gelijk gekregen, maar was wel zijn bedrijf kwijt.

Wat ik in Nederland en België in de grond tegenkom staat op: www.minderstraling.nl/Pagina050.html
En Samuel Milham meet hetzelfde.

Spanningspieken van µV vind ik nog acceptabel, maar zodra ze in de mV vallen, wordt het gevaarlijk voor elektrosensitieven.

 

12-09-2013 Sprookjes

Er worden nogal wat zg. *gizmo's* aangeboden, die straling zouden nharmoniseren, neutraliseren en de schadelijke straling zouden omvormen in lichaaamsvriendelijke frequenties.
De schadelijke frequenties van elektrosmog zouden door *tegenferquenties* worden geneutraliseerd.

Ook wordt er vaak vermeld, dat er quantum technology aan te pas is gekomen.
IK betwijfel, of de makers wel verstand hebben van quantum technology.

Al die verhalen van *tegenfrequenties* zijn flauwekul en onzin.
In de eerste plaats bevat elektrosmog een grote hoeveelheid aan verschillende frequenties, alleen al door het *vuil* van de vele voorschakelapparatuur welke in apparaten en schakelkasten gebruikt worden.
En daar zou een *gizmo* automatisch tegen frequenties voor kunnen maken? Als dat zo zou zijn, zou dat ook te meten moeten zijn. En als dat inderdaad reeds gemeten was, zou men wel met rapporten zwaaien, hetgeen niet het geval is.
  *straling omvormen naar lichaamsvriendelijke frequenties* is dus klinkklare onzin.
Er zijn zelfs *dingen* die veel *dirty air* veroorzaken, en dus de zaak nog erger maken voor elektrosensitieven, zoals in de praktijk is gebeleken.

Op Pagina9.html staan een aantal opgenomen modulaties van elektrosmog bronnen.

Nemen we als voorbeeld de bekende DECT telefoon (basisstation), bij de meesten toch wel bekend, en zeker via zijn kenmerkend geluid als modulatie, wanneer met een detector gemeten.
Bekend is ook dat DECT gepulst is met 100 Hz.
Daarom heb ik met een frequentiegenerator, een zg. CW (continuous wave) generator, 100Hz in diverse golfsoorten gemaakt, bv. sinus, blokgolf, etc.Hierboven een grafische voorstelling van een sinusgolf 100Hz.

Hierboven een grafische voorstelling van een blokgolf 100Hz.

Hierboven een grafische voorstelling van een opgenomen DECT modulatie.
Links worden de frequenties aangegeven, rechts de tijdsspanne.
Deze grafische voorstellingen zijn gemmaakt n.a.v. de MP3 geluidsfragmenten.

Als we de kakofonie bij de DECT bekijken, is het duidelijk, dat hier een veelvoud van verschillende diverse frequenties bezig zijn.
Weet ook dat bij elektrosmog, de transversale golven met diverse simpele meetapparatuur te meten zijn, daar de signalen een bepaalde sterkte hebben.
Deze frequentiegolven zijn nadrukkelijk aanwezig. Achter een bepaalde afscherming zullen deze frequenties veel minder te meten zijn.

Wil men deze signalen van een bepaalde sterkte *neutraliseren* door er *tegenfrequenties* tegenaan te gooien, moet in eerste instantie een ingewikkelde ontvangsteenheid aanwezig zijn, die dan, met dezelfde sterkte deze tegenfrequenties weer uitzendt, en dan nog wel in de verlengde richting vanwaar ze komen.
De *gizmo* dient dus geplaatst te worden tussen bron en persoon.

Een DECT telefoon werkt niet zonder elektrische stroom, en een mobieltje werkt niet zonder batterij of accu.
Veel *gizmo's* zouden dan werken zonder eigen stroomvoorziening.

Immers, als er tegenfrequenties aangemaakt zouden worden, zouden die ook te meten moeten zijn.
Helaas heb ik daarover nog geen enkel rapport gezien.
Men doet erg wazig.
Zo is er een firma die een rapport van Robert Mayr van ROM Elektronik als bewijs aanhaalt, die een heel verhaal over golven en frequenties heeft geschreven, wat ik ook zo geschreven kon hebben, maar waar echt geen letter over testen van het product in staat, laat staan enige meting.
* Zoals reeds uiteengezet in bovenstaande tekst, gaat het bij de gepatenteerde producten om een gedempt elektrisch resonantiecircuit.
De energie hiervoor wordt door deze methode uit de omgeving gehaald waardoor een magnetisch en elektrisch veld ontstaat
.
* Een soort nulpunt energie??
Nergens staat iets vermeld over enige metingen hieromtrent., want dergelijke velden moeten te meten zijn.
Niemand heeft zulks kunnen meten. Niemand.
In een ander document is sprake van:
*-producten genereren een zeer laagfrequent elektromagnetisch veld,*
Hoe weet men dat? Is dat gemeten? Rapporten? Nee.
Zeer laagfrequent? En hoe zit het dan met de andere frequenties?

Het moge duidelijk zijn dat de verhalen over *tegenfrequenties* onzin zijn, en naar het land der fabelen verwezen kunnen worden.

Zijn *gizmo's* dan onzin?
Nee.
Maar zij werken niet technisch, maar biologisch.

De werking van bepaalde *gizmo's* berust op de toepassing van *longitudinale golven*, bewust, maar vaak onbewust door de makers ervan. De werking kan men niet met technische meetapparatuur meten, maar wel biologisch aan personen. Met elektronische meters valt er geen verschil te constateren.
Vandaar dat werkingen bepaald kunnen worden door artsen/therapeuten, die biologische parameters aan personen kunnen meten.
En dat is de enige manier om te kunnen bepalen of iets doet of niet.
Meten aan het menselijk lichaam zelf.

Over longitudinale golven ben ik begonnen wat te schrijven op Pagina600.html

Veel *gizmo's* produceren een veld van longitudinale golven om zich heen.
Een soort bioenergie veld. Het gaat in resonantie met het eigen aanwezige veld.
Sommige *gizmo's* maken een heel gering veld, en andere groter .
De ClaeSmog maakt een groot veld.

Met kristallen en stenen dient men voorzichtig om te gaan.
Deze kunnen zich volzuigen, en dat weer later afstralen. Zij dienen op tijd *gereinigd* te worden.
Ozoliet en benzoliet kunnen eventjes helpen, maar dan niet meer.
De BioElectrical Shield moest ook periodiek *gereinigd* worden (op een Purple Plate bv.).

Het is alweer een hele tijd terug dat ik het boek *Handbuch für Elektrosensible* van Silvio Hellemann las. Daarin verhaalde hij enthousiast over diverse toestellen en *gizmo's*. Ik vroeg hem welke hij mij als beste kon aanbevelen. Zijn antwoord verbaasde me: *Geeneen, gebleken was, dat ze zich allemaal volzogen en dat begonnen af te stralen*
Een arts in Duitsland had de woning door diverse bouwbiologen laten afschermen, maar kon ere toch niet meer verblijven. DE arts schreef me, dat de afschermingen zich volzogen en begonnen af te stralen.

Toen ik nog in Rotterdam woonde heb ik dat middels meten ook aan den lijve ondervonden.
De Bimsbetonstenen in de gangen raakten door de DECT signalen van buren verzadigd, en begonnen dat meer en meer door reflectie af te stralen. In het begin met 40, dan 60, 810, tot 160 µW/m² toe, terwijl de straling van de buren door de muur slechts van 180 tot 200µW/m² was toegenomen.
Ook voor de dure HDF75 raamfolie op de vensters moest ik op een gegeven moment Aaronia A2000+ glasweefsel extra voorhangen, terwijl de straling van buiten komend niet veranderd was.

In de loop der jaren hebben wij een groot aantal *dingen* of *gizmo's* onderzocht en beproefd op hun werking, wel te verstaan op elektrosensitieve personen. Ik heb inmiddels een hele verzameling.
Ook heb ik een aantal gemeten en hun bioenergie onderzocht. Maar die gegevens blijven intern.
Ik wil mij niet uitspreken over zaken die anderen maken.
Wel vind ik dat men serieuzer de zaken dient voor te stellen en geen onzin verhalen moet stellen.
De meeste firma's hebben geen werkelijk benul wat elektrosensitiviteit in feite inhoudt. Men heeft vrij weinig kennis over diverse elektrosmog bronnen, en hun uitwerking op elektrosensitieve personen.
zo zijn er *dingen* die men in een wandkontaktdoos dient te steken. Maar gebleken is, dat deze juist veel *dirty power* en *dirty air* veroorzaken, zodat de elektrosensitieve niet van de regen in de drup, maar in een tropische storm terecht komt.

Het hoeft ook allemaal niet zo duur te zijn.
Neem nu de BioProtect kaart. Die kost € 24,- en is heel effectief. Daarmee kun je zelfs zendmasten effectief mee *ontstoren*. En er zijn allerlei andere eenvoudige middelen om de biologische effecten van elektrosmog te verminderen.
Een en ander staat op www.minderstraling.nl/Pagina060.html

Kortom, laat een ding duidelijk zijn:
Geen enkele *gizmo* of *chip* is in staat iets aan de normale meetbare transversale golven te veranderen.
Dat hebben vele metingen door velen reeds aangetoond.
Dat zij wèl biologische effecten kunnen uitoefenen is niet technisch meetbaar, maar enkel biologisch aan de lichamen van personen. Die dan wel elektrosensitief moeten zijn, want *normale* personen kunnen soms averrechts reageren.

 

09-11-2013 C2000 exit?

Volgens de media ziet het er naar uit, dat de brandweer vanaf volgend jaar gaat stoppen met het C2000.
Er zouden toch teveel mankementen aan blijven kleven.
Niet bekend is welk ander portofoon systeem men dan gaat gebruiken.

Tja, als de brandweer al zo'n problemen heeft met C2000, kan men de vraag stellen hoe het met de andere hulpdiensten is gesteld, en of die ook op een ander systeem zullen overschakelen.

Weet dat het C2000 (ofwel TETRA) door de politiek hen door de strot is geduwd.
Voorts is het een amerikaans systeem. Daarbij was bekend dat de amerikanen het heel gemakkelijk konden afluisteren. Dat hebben Engelsen aan den lijve ervaren, als zij bepaalde handelsmissies gingen ondernemen, en de Amerikanen reeds met de contracten aan de haal waren gegaan.

Eens te meer blijkt weer dat onze politici enkel belangstelling hebben voor cijfertjes, in plaats van de kwalitiet van de aan te kopen waar. De rij van mislukkingen is te lang om hier nog te noemen.

 

28-11-2013 Smartphone

Gisteren stond er een grote kop in deTelegraaf: Smartphone arts ziekmaker.
Infecties verspreid door laksheid met hygiëne.

Ja, dat zal allemaal wel.
Maar als je eens rondkijkt in een ziekenhuis, is het opvallend dat de artsen, speciaalisten en verplegend personeel iedereen een hand geven.
En die handen worden niet onmiddellijk gewassen!

Dus de bacteriën van zieke patieneten worden zo lekker aan anderen doorgegeven.

Tja, en die artsen? Die doen het beste om hun smartphone even in een magnetron te leggen. Dan zijn alle bactriën dood. ;0))

27-11-2013 Israel

Enige tijd terug was er het bericht dat het hooggerechtshof in Israel zou nagaan hoeveel kinderen aldaar last hadden van elektrosmog.

Aangezien de termijn verstreken was, en er geen berichten over verschenen heeft de webmaster van een Duits forum aan de betreffende advocate Dafna Tachover gevraagd hoe het er mee staat.
het antwoord staat hier onder:

1) Die israelische Regierung teilt mit, drahtgebundenes Internet gäbe es in nur 18 Prozent der Schulen Israels. Dafna sieht sich daher darin bestätigt, die Regierung forciere nicht drahtgebundes, sondern drahtloses Internet an Schulen.

2) Der Aufforderung des obersten Israelischen Gerichtshofs, die Anzahl der EHS-Kinder zu ermitteln, ist die Regierung nicht nachgekommen. Stattdessen habe sie eine eidesstattliche Erklärung von Professorin Sadetzki (Gertner-Institut für Krebsepidemiologie am Sheba-Hospital) vorgelegt, der zufolge es keinen Nachweis gäbe, EHS würde durch EMF ausgelöst. Im übrigen beruft sich die israelische Regierung in dieser Angelegenheit auf den Standpunkt, den die WHO hat.

Dafna Tachover, in ihrer Rolle als Anwältin, hat jetzt bis zum 4. Dezember 2013 Zeit, mit einem Schriftsatz auf die aktuelle Entwicklung zu reagieren. Wie es dann am Supreme Court weitergeht, ist gegenwärtig noch ungewiss.

*******************************************************************************
Nachfolgend die Erklärung von Prof. Sadetzki, übersetzt von Dafna ins englische:

2. The phenomena of EHS is known and manifested in various non-specific symptoms including dermatological and general (like fatigue, concentration difficulties, nausea, accelerated pulse and digestive issues). The phenomena is similar to other sensitivity phenomenon, such as MCS, which is correlated to exposure to low levels of chemicals. This phenomenon is also manifested in wide variety of non-specific symptoms without any toxicology or physiological verification. These phenomenon belong to a wider area called EI (Idiopathic Environmental Intolerance) which describes sensitivity to environmental factors.

3. “The prevalence of the phenomena is unclear and significant differences in the prevalence of people who are suffering from the condition observed between various geographical areas, both in the rate and in the symptoms reported (higher prevalence in Sweden, Germany, and Denmark compared with Britain, Austria and France). To the best of my knowledge no data on the topic exist in Israel, not in adults nor in children”

4. A number of researches were conducted on the phenomena (of EHS) in order to check the development of symptoms in controlled lab conditions. Most of the research showed that the EHS patients were unable to detect the exposure to the EMF more accurately than the control group of people who did not report such sensitivity. Most of the researches did not indicate correlation between the exposure and the development of the symptoms."

5. The position of the World Health Organization is that while the symptoms reported are real and varied in terms of what type of symptoms manifest and they intensity (to the extent that some people with EHS are unable to function). The phenomena does not have diagnostic criteria and no scientific basis was found that the symptoms are caused as a result to exposure to EMF. EHS is not considered a medical diagnosis, and it is not clear that the phenomena represents a single medical problem. Acordingly, the recommendation to doctors is to treat the symptoms (including psychological and psychiatric evaluation) and to evaluate the home and work environment for potential toxics including air pollution, noise, light (reducing flickering lights) factors. In addition, a reduction of stress is recommended".

The Israeli Health Ministry adopts the position of the WHO on this issue.
*******************************************************************************

 

26-11-2013 Stopkontakt

Met het *beste kabinet na de tweede wereldoorlog* stevenen we recht de afgrond in.
Alle belastingen gaan omhoog, en per 1 Januari moeten ook de milieuvriendelijke auto's wegenbelasting gaan betalen. Er gaan wekelijks bedrijven failliet, de werkloosheid stijgt, buitenlandse toeslagenfraudeurs laat men met rust, maar de ouderen moeten nog eens extra gepakt worden.
Eerlijke mensen moeten maar zien hoe zij de zorgpremie betalen, maar in Rotterdam betaalt de Gemeente dat voor wanbetalers.
Het vereiste begrotingstekort wordt ook de komende jaren niet gehaald.

En waar maakt de TweedeKamer zich druk over?
Die wil stopkontakten in de tweede klas van de Spoorwegen.

Dat regelmatig stations worden overgeslagen, dat treinen te laat zijn, dat er te weinig zitplaatsen zijn, en passagiers als haringen in een ton via staanplaatsen moeten reizen schijnt normaal te zijn.

Nee, stopkontakten wil men.

Voor al dat draadloze geweld.

De baantjesjagende politici zijn hardstikke gek.

 

22-11-2013 Dronken?

Het VCÖ in Salzburg (Oostenrijk) heeft men bekendgemaakt dat autobestuurders die door hun eigen mobieltje worden afgeleid de meeste ongelukken veroorzaken.
Smartphonegebruikers veroorzaken gemiddeld acht keer zoveel ongelukken dan alkoholici.
Tijdens een telefoongesprek heeft men een reactievermogen van een alkoholist met 0,8 promille.

www.salzburg24.at/pinzgau/das-handy-als-unfallursache-nummer-1/3767550

17-11-2013 Taiwan studie

In Taiwan is een studie verschenen: The incidence rate and mortality of malignant brain tumors after 10 years of intensive cell phone use in Taiwan.

this is the largest study reporting on the incidence and mortality of malignant brain tumors after long-term use of the cell phone by more than 23 million users during 2000-2009.

De uitkomst staat in tegenstelling tot de uitslag van de IARC groep (2B).
Vooral de laatste zin van het abstract:

We thus urge international agencies to publish only confirmatory reports with more applicable conclusions in public. This will help spare the public from unnecessary worries.

Bron: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591455?dopt=Abstract

14-11-2013 Boomerang effecten

In het Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, Volume 20, Issue 1, 2014, is het artikel verschenen: A Boomerang Effect of an All-Clear Message on Radiation Risk

De strekking van het verhaal is, dat berichten dat bepaalde zaken ongevaarlijk zijn, door bezorgde toehoorders nu juist nog meer angst veroorzaken.
Wellicht lijkt het dan beter om het Kennisplatform EMV meteen op te doeken.

Boomerang effects are changes caused by persuasive communication against the intentions of the communicator. In risk communication, boomerang effects have so far been primarily addressed and shown for warnings in fields such as alcohol, nicotine, and drug use prevention. Boomerang effects of all-clear messages on environmental risks have so far not been demonstrated. Based on this observation, this article essentially makes three points. First, the most prominent theoretical explanations for boomerang effects do not preclude all-clear messages to have this type of effect. Second, it presents an experiment that demonstrates the existence of a boomerang effect of an all-clear message on the risk from cell phone tower radiation. Respondents who were very worried about this risk before the experiment said on average that reading a short all-clear message increased their worries. Third, if this type of boomerang effect is also found for other than radiation risks, people worried about environmental risks (including those worried without a reasonable cause) would be hard to convince they need not worry. This impedes reasonable public risk communication in the long run and creates a social group of people who harbor fears and anxieties not grounded in reality, but are immune against correction.

 

04-11-2013 LG 03 of Hyperschall

De Pagina600.html over longitudinale golven is bijgewerkt en aangevuld.

03-11-2013 Oorsuizingen

StopUMTS noemt 10 mogelijke oorzaken van oorsuizingen.
Het wordt echt tijd dat deze webmaster eens verder kijkt dan zijn neus lang is, en leest wat anderen zoal in het verleden hebben bericht.

Al jaren is bekend dat zware metalen in combinatie met hoogfrequente straling Tinnitus veroorzaakt.
Er is zelfs een speciale website: www.eurotinnitus.com/

In Engeland wordt er veel geklaagd over de *HUM*.

Op Pagina14d.html staat een humsimulator. Daarmee kan men anderen laten horen wat jij meent te horen.

03-11-2013 Dosimeters

Er zijn een aantal wetenschappers die graag meetrapporten opstellen, en daarbij de meettechniek aan hun laars lappen.
Zij doen dat door gebruik te maken van een zg. Dosimeter, bv. EME Spy 120.

Dat ding heeft een omnidirectionele antenne, en kan dus rondom meten. Maar de *wetenschappers* laten die Dosimeter op de rug van proefpersonen dragen, en willen zich niet realiseren, dat het lichaam een groot deel van de straling absorbeert.
En dan heb ik het nog niet eens over de slechte meetnauwkeurigheid.

Iedereen die een meter of detector bezit weet, dat er niets tussen de elektrosmog bron en de meter mag bevinden, en zeker geen lichaam.
Voorts is het de vraag of binnen de te meten frequentiegebieden ook ALLE signalen gemeten worden, en niet alleen één enkele, namelijk het sterkste (bv. één GSM900 piek, één UMTS piek, etc.) .

Een nietszeggende studie is:
www.gesundheitsschutz-bs.ch/files/berichte/BER_130612_Bericht_NIS-Monitoring_Gesundheitsamt_BS_FINAL.pdf

Een tweede dergelijke ontechnische studie is:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24091124?dopt=Abstract

Grappig is, dat biij deze tweede studie ook de bekende A. Huss genoemd wordt, u weet wel diegene die van ZonMw € 300.000 heeft ontvangen voor de *ontwikkeling van een diagnosemiddel voor elektrogevoeligheid*. Dat belooft wat als er nu al met meettechniek gesjoemeld wordt.

Ja, zo kun jet het publiek goed foppen.

27-10-2013 Metro München

Hieronder een bericht uit München omtrent de stralingsbelasting in de ondergrondse metro te München, die kennelijk meerdere betroffenen omvat dan aanvankelijk gedacht.
Tussen 7 en 9 uur worden er op de diverse stations verpleegkundigen geplaatst, die passagiers die onwel geworden zijn, sneller uit de treinen kunnen halen en op de perrons eerste hulp kunnen bieden in afwachting van de noodartsen. Op dat uur reizen er geen *oudjes* maar gewoon forensen op weg naar hun werk.

Dit omdat voorheen de treinen teveel vertraging opliepen.

Wie schon oft berichtet, ist die Funkbelastung in öffentlichen Verkehrsmitteln unerträglich hoch. Ganz schlimm sind zusätzlich noch die S- und U-Bahnhöfe. Es stellen sich gesundheitliche Beschwerden ein, die einem nahe dem Kollaps bringen.

Anscheinend geht es immer mehr Fahrgästen so. Die Bahn plant auf der S-Bahnstammstrecke in München (zwischen Laim und Rosenheimer Platz) an den 9 Bahnhöfen ausgebildete Ersthelfer einzusetzen und zwar in der Zeit von 7 - 9 Uhr. Zu dieser Zeit fahren keine anfälligen Alten, sondern hauptsächlich Berufstätige.

SÜDD. ZEITUNG vom 16.10.2013 Rubrik München
"Neues Konzept für Notfälle in der S-Bahn"

"München - Die Deutsche Bahn möchte mit einem veränderten Sicherheitkonzept auf die steigende Zahl von Notarzteinsätzen in den S-Bahnhöfen auf der Stammstrecke reagieren. Wie aus einer Vorlage für den Wirtschaftsausschuss des Stadtrats hervorgeht, plant die Bahn als Betreiberin des Münchner S-Bahn-Netzes, künftig wochentags zwischen 7 und 9 Uhr an den neun Stationen zwischen Laim und Rosenheimer Platz 'ausgebildete Ersthelfer' einzusetzen. Diese sollen bei einem Notfall in einem Zug die betroffene Person aus dem Waggon 'bergen und zur weiteren Betreuung auf den Bahnsteig oder in die Aufsichtskanzel verbringen', wie es heißt. So kann der Zug seine Fahrt fortsetzen, während der Ersthelfer mit dem Patienten auf Rettungswagen und Notarzt wartet.
Hintergrund ist die hohe Zahl von Notarzteinsätzen auf der Stammstrecke. Immer wieder melden Fahrgäste einen Notfall im Zug, der Lokführer stoppt dann die S-Bahn am Bahnhof und wartet dort auf das Eintreffen der alarmierten Retter. Auf der stark befahrenen Trasse führt das insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten oftmals zu Staus, Verspätungen sind die Folge, bei einem länger anhaltenden Notfall auch Zugausfälle und Sperrungen. Ab wann die Bahn die Ersthelfer einsetzen wird, ist offen. Derzeit würden 'Angebote für die Stellung der Ersthelfer geprüft', heißt es. Zudem ist geplant, an den Stationen Mitarbeiter der Bahn zu positionieren, die die Retter bei einem Notfall rascher zum Patienten 'lotsen' sollen. MVÖ"

Dat is zuivere symptoombestrijding. Geen enkele instantie die er aan denkt om de stralingsbelasting te verminderen. In Parijs mag men in de Metro helemaal geen mobieltje gebruiken!.

27-10-2013 Eurofielen

De Eurofielen zijn de weg kwijt, en niet zo'n beetje.
Zij bepalen de maximale kromming van bananen etc.

Het nieuwste is het elektriciteitsverbruik.
Waar eerst de gloeilapm het moest ontgelden, heeft men nu het oog gericht op huishoudelijke apparaten.

""Die EU-Kommission sagt Haushaltsgeräten, die viel Energie verbrauchen, den Kampf an: Künftig sollen Neugeräte mit hohem Stromverbrauch verboten werden.
Betroffen sind u. a. Staubsauger. Laut einer EU-Verordnung sollen ab 1. September 2014 nur noch Geräte mit maximal 1600 Watt Stromverbrauch verkauft werden dürfen.[…]

...Auch für andere Haushalts- und Bürogeräte sollen künftig strengere „Ökodesign“-Vorschriften gelten: Fernseher, Elektroherde, Mikrowellen, Dunstabzugshauben, Warmwasserbereiter, Ventilatoren und Computer.

Ab 1. September 2017 soll die Grenze sogar auf max. 900 Watt sinken. Begründung: Ohne Drosselung werde sich der EU-weite Stromverbrauch der Sauger bis 2020 fast verdoppeln.

Bron: Bild.de

Dus dat wordt weer met bezem, en blik en handveger werken. En koken op een houtvuurtje.
Uiteraard mogen de veelgebruikers zoals zendmasten zo blijven.

De wereld wordt steeds dwazer.
Valt eerlijk gezegd nog mee, dat Brussel zich niet heeft uitgelaten over de *Zwarte Pieten kwestie*.

26-10-2013 Google Trends

Op 05-09-2013 had ik wat van Google Trends uit Duitsland geplaatst. Dat heb ik nu eens in Nederland bekeken.

Onderstaand een grafiek van Google Trends over de aanvragen op het WWW over diverse onderwerpen: Dus enkel vragen via Google.

Dit gaat over *straling*

Dit gaaat over *LTE*

Deze over *4G*, dus duidelijk minder bekend dan *LTE*.

En hier over UMTS en kanker (rood).

Deze gaaat over *EHS*

Deze over interesse in *zendmasten*

Deze over *hoofdpijn*

En deze over *slapeloosheid*

En hier de interesse in *Wifi*.

 

 

Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

**********************************************************************************************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.

en www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet objectief meer. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl

27 -10 -2013: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en


Het voorlaatste staat op Pagina11s.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | LG |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | Energieveld |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

 

 

10-10-2013 Toekomst

Laten we het eens over de toekomst hebben.

Over pakweg twee jaar zullen, net als hedentendage StralingsArm Nederland, de StichtingEHS, StopUMTS en Nationaal Platform Stralingsrisico's niet meer actief zijn.

Al die ervaringsverhalen, protesten en petitie's halen niets uit, en er verandert in feite ook helemaaal niets aan de situatie omtrent EMV en gezondheid.
Daar waar anderen heel enthousiast een website zijn begonnen, is duidelijk merkbaar dat de interesse zeer tanende is.
De website EHS-Ervaringen, welke met een goed nederlandstalig forum was gestart, en welke later heel enthousiast is hervormd tot Wirelessinfo.nl, ligt er ook zielloos bij. Ook van het forum wordt geen gebruik meer gemaakt.

Daar waar men zich niet meer met protesten en/of bewerken van overheidsinstellingen zoals bv. het Kennisplatform EMV of Gezondheidsraad bezig houdt, denkt men er nu over de activiteiten louter nog op voorlichting van het publiek te richten, opdat de burgers beter met de techniek zal omgaan.
Dat zet echter geen zoden aan de dijk.
De oenen van D-66 eisen zelfs dat alle andere niet in gebruik zijnde frequenties ook vrijgesteld dienen te worden voor de mobiele telefonie, want niet betaalbare voeding , maar overal internet is nu de eerste levensbehoefte, en zorgt voor het afnemen van ons begrotingstekort (hoopt D-66)..

Zolang men blijft kakelen in Denkgroepen en af en toe een persmededeling naar buiten brengt, zal er wezenlijk helemaal niets veranderen.

De enige oplossing is het eisen van een studie, zoals zo vaak door mij bepleit.

Daarbij dienen enkel elektrosensitieven, en geen *gezonde personen die sowieso niet kunnen reageren, op hun symptomen onderzocht te worden, en niet door techneuten, maar door medici.
Het punt is dat de GR steeds stelt dat er beneden de grenswaarden geen gezondheidsschade zal optreden, hetgeen een juiste stellingname is, omdat het tot nu toe ook nog steeds niet onderzocht is.

Er zijn weliswaar een (groot) aantal aanwijzingen, maar nog steeds geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat elektrosmog gezondheidsschade kan veroorzaken.

De bekende symptomen van elektrosensitiviteit worden officieel toegeschreven aan allerhande andere oorzaken dan elektrosmog, en zelfs als fobie, *tussen de oren* en angst. Of het eten van *spruitjes*.

Daarom is het van belang dat onderzocht wordt in hoeverre chronische hoofdpijn, chronische slapeloosheid, verhoogde bloeddruk, etc. TEN GEVOLGE van elektrosmog schadelijk is voor de gezondheid.
De mate van schadelijkheid wordt gevraagd, van deze dagelijkse kwalen.
En dan heb ik het niet over kanker, maar de hekende symptomen waar elektrosensitieven onder lijden..
Goed wetenschappelijk onderzocht dient te worden waar dat optreedt, bij welk soort bronnen, bij welke hoeveelheden, en hoeveel tijd later die symptomen optreden (want mensen reageren niet als lampen).

*Gezonde* personen hoeven daarbij niet onderzocht te worden, want die kunnen helemaal niet reageren.
Veel elektrosensitieven raken niet eens zo van slag bij grote hoeveelheden elektrosmog, maar juist wel bij uiterst zwakke velden, die een veel grotere impact op hun gezondheid kunnen hebben.
Dat is een fenomeen, waar techneuten (zoals in het Kennisplatform en GR) helemaal niets van begrijpen, maar die dageljks in de praktijk optreden. Daar is wel een logische verklaring voor.
Daarom in eerste instantie enkel onderzoek aan elektrosensitieven.
De mate van schadelijkheid dient vastgesteld te worden.
Dat is iets anders dan vragen *Voel je wat of voel je niets?*

Zodra dan de grenzen zijn vastgelegd, kunnen er nieuwe richtlijnen worden bepaald.

En pas daarmee kan de burger een vuist maken. Nu niet.

Maar dat is iets wat de overheid niet wil. Stel je voor dat elektrosensitiviteit officieel erkend zou worden.
Het is in feite ook de taak van het Kennisplatform EMV om een dergelijk onderzoek te voorkomen.

Typisch is, dat al die NGO's, de Denkgroep, het Klankbord, de Bussumgroep, en al die *protestanten* niet hierin geinteresseerd zijn.
Kennelijk zijn ze, al klagende, op weg naar afserveren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


02-10-2013 Reflex adé

Die jüngste Darstellung von Prof. Adlkofer zu den vollständig missglückten Replikationen der REFLEX-Studien bleiben nicht unwidersprochen. Der von Adlkofer verunglimpfte Prof. Günter Speit (Universität) hat eine Gegendarstellung verfasst, die er an die Stiftung Pandora mit der Bitte um Veröffentlichung geschickt hat. Herr Speit hat mich (Alexander Lerchl) autorisiert, seine Gegendarstellung zu verwenden, um die aufgeworfenen Fragen zu klären.

Hier ist also die Gegendarstellung im Wortlaut:

"Die REFLEX-Studie bleibt ein Stachel im Fleisch der Mobilfunkindustrie - Gegendarstellung

In seinem Artikel setzt sich Herr Prof. Adlkofer mit Wiederholungsexperimenten zu genotoxischen Effekten durch hochfrequente elektromagnetische Felder auseinander, die im Rahmen REFLEX-Studie berichtet worden waren, und unterstellt mir, dass ich damit versucht habe, „die für die Mobilfunkindustrie so lästigen REFLEX-Ergebnisse ein für alle Mal zu entsorgen“. Es geht dabei um die Bewertung der Publikation der Wiener Gruppe (Diem et al., 2005) und die von uns auf Wunsch von Herrn Adlkofer durchgeführten Wiederholungsexperimente (Speit et al., 2007) sowie die Ergebnisse der Berliner Gruppe, die im Abschlußbericht der REFLEX-Studie publiziert wurden und die Wiederholungsexperimente, die auf Wunsch der Berliner Charité durchgeführt wurden (Speit et al., 2013). Herrn Adlkofers Ausführungen mangelt es ganz offensichtlich an Kompetenz und Sachlichkeit. Er unterstellt auch ziemlich direkt, dass ich im Interesse der Mobilfunkindustrie arbeiten würde und durch sie finanziert werden würde. Tatsache ist, dass ich keine Verbindungen zur Mobilfunkindustrie habe und weder ich noch die diskutierten Studien von der Mobilfunkindustrie finanziell unterstützt wurden.

Neben dieser Klarstellung erscheint es mir notwendig, zu wesentlichen inhaltlichen Falschaussagen Stellung zu nehmen:

1. Herr Adlkofer behauptet, dass alle Experimente der Wiener Arbeitsgruppe mit menschlichen Fibroblasten (Diem et al., 2005) unter Verwendung von modulierten GSM-Signalen durchgeführt worden wären.
Richtig ist, dass in der Publikation gezeigt wird, dass sowohl unmodulierte Strahlung (continuous wave) als auch Bestrahlung mit modulierten GSM-Signalen zu genotoxischen Effekten führte (siehe Material und Methoden; Abb.1 der Publikation).

2. Herr Adlkofer behauptet, dass wir nur Wiederholungsexperimente mit der unmodulierten Hochfrequenzstrahlung durchgeführt hätten. Dies ist ihm wichtig, da nach seiner Wahrnehmung die Experimente der Wiener Arbeitsgruppe mit unmodulierter Bestrahlung negativ verliefen. Dies ist jedoch falsch (s. Punkt 1.).
Richtig ist, dass wir (nach Rücksprache mit den Herren Rüdiger und Adlkofer, von denen wir den Auftrag zur Reproduktion hatten) die meisten Experimente ohne Modulation des Signals durchgeführt haben, da diese Bedingungen in den Wiener Experimenten zu eindeutig positiven Effekten geführt hatten. Diese Effekte konnten wir unter gleichen experimentellen Bedingungen nicht reproduzieren (Speit et al., 2007). Darüber hinaus haben wir weitere Experimente mit GSM-Modulation durchgeführt und in der Publikation beschrieben. Diese Experimente wurden in Ulm zusammen mit Mitarbeiterinnen von Herrn Rüdiger durchgeführt, um sicher zu stellen, dass es bei uns keine experimentellen Abweichungen gab.
Die von der Wiener Arbeitsgruppe berichteten genotoxischen Effekte waren in keinem Fall weder von uns noch von den Mitarbeiterinnen von Herrn Rüdiger reproduzierbar.

3. Herr Adlkofer behauptet, dass Herr Rüdiger in einem Brief an den Herausgeber von Mutation Research zu unserer Publikation (Speit et al., 2007) mitgeteilt hätte, dass „alle Experimente der Wiener Arbeitsgruppe mit menschlichen Fibroblasten unter Verwendung von GSM-Signalen durchgeführt wurden und dass unmodulierte 1.800-MHz-Strahlung dabei ohne Wirkung war“.
Richtig ist, dass Herr Rüdiger diesen Brief geschrieben hat und der Herausgeber ihn mir zur Kenntnis gegeben hat. Nachdem der Herausgeber Herrn Rüdiger darauf aufmerksam gemacht hat, dass er sich irrt und tatsächlich genotoxische Effekte durch unmodulierte 1.800-MHz Strahlung publiziert wurden (Diem et al., 2005), hat Herr Rüdiger den Brief zurückgezogen. Der besagte Brief wurde deshalb nie publiziert.

4. Herr Adlkofer behauptet, dass meine Arbeitsgruppe ein Experiment der Wiener Arbeitsgruppe zur Induktion von Mikrokernen durch GSM-Strahlung bestätigt hätte.
Richtig ist, dass wir damals vier kodierte Präparate von Herrn Rüdiger bekommen haben, die wir ausgewertet haben und bei denen wir unterschiedliche Effekte gemessen haben. Dadurch haben wir bestenfalls die Auswertung von Präparaten bestätigt – aber keinesfalls das Experiment.

5. Herr Adlkofer behauptet, dass die Berliner REFLEX-Ergebnisse ihre stärkste Stütze für die Richtigkeit durch eine Doktorarbeit aus demselben Forschungslabor bekämen.
Richtig ist, dass diese Doktorarbeit unter ganz anderen experimentellen Bedingungen (Expositionskammer, Art der Exposition) durchgeführt wurde und die Ergebnisse mit denen der REFLEX-Studie nicht direkt vergleichbar sind.

6. Herr Adlkofer spekuliert über meine Zusammenarbeit mit der Berliner Gruppe und die finanzielle Förderung dieser Arbeiten. Richtig ist - und in der Publikation (Speit et al., 2013) beschrieben - dass es aufgrund anhaltender Kritik an der REFLEX-Studie der Wunsch der Charité war (im Jahr 2011), die dort durchgeführten Experimente zu wiederholen und zu bestätigen – und zwar von den Wissenschaftlern, die die Daten im Rahmen der REFLEX-Studie erhoben hatten. Die Kosten der Wiederholungsexperimente wurden von der Charité getragen. Die Charité hat eine unabhängige Untersuchungskommission eingerichtet und mich als externen Experten gebeten, die Ergebnisse der Wiederholungsversuche unabhängig zu beurteilen. Es war in diesen Experimenten den Berliner Wissenschaftlern nicht möglich, ihre in der REFLEX-Studie beschriebenen Effekte zu reproduzieren. Es ist aus wissenschaftlicher Sicht zu begrüßen, dass die Berliner Wissenschaftler den Versuch einer Reproduktion unternommen haben und dem Vorschlag der Untersuchungskommission folgten und die Daten zusammen mit mir publizierten. Auch von der Berliner Gruppe waren zuvor genotoxische Effekte nach Exposition sowohl gegenüber unmodulierten Signalen als auch gegenüber GSM-Signalen berichtet worden. (z. B. Abb. 78 des Abschlussberichts für das REFLEX-Projekt). Da die berichteten genotoxischen Effekte des REFLEX-Projekts durch unmodulierte Signale als besonders fragwürdig angesehen wurden, wurde auch von der Berliner Gruppe zunächst versucht, diese zu reproduzieren. Nachdem diese Reproduktion misslang, wurde von weiteren Versuchen abgesehen. Die Tatsache, dass wesentliche und besonders kritische Ergebnisse sowohl der Berliner Gruppe als auch der Wiener Gruppe unter gleichen experimentellen Bedingungen und unter Beteiligung der am REFLEX-Projekt beteiligten Wissenschaftler nicht reproduzierbar waren, stellt die biologische Bedeutung der in der REFLEX-Studie berichteten genotoxischen Effekte hochfrequenter elektromagnetischer Felder insgesamt in Frage.

Ulm, den 1.10.2013 Prof. Dr. Günter Speit"

Naschrift 07-10-2103:

Alexander Lerchl schrijft heden naar aanleiding van Adlkofer's verweer:

Herr Speit hat übrigens mitgeteilt, dass die Frage, ob mit GSM oder CW exponiert wurde, auch von Nils Kuster beantwortet wurde, der ja die Expositionsdaten im Original hatte. Es war CW.

02-10-2013 Tunnelvisie

Er blijken nog steeds NGO's te zijn, die een beperkte tunnelvisie hebben.
Zij kijken niet om zich heen, orienteren zich niet, lezen zeer selectief en willen niet weten wat anderen hebben gevonden en ervaren.

Zo werd en worden er voordrachten gehouden, waarbij enkele ervaringsverhalen, zoals er zo vele zijn, op een rijtje gezet en beweerd wordt, dat er voor deze elektrosensitieven geen hulp is.

Dat er wel degelijk hulp is, wordt hardnekkig verzwegen. Dat er therapiën zijn, die de gevoeligheid voor elektrosmog drastisch kunnen verminderen, wordt angstvallig verzwegen.

Men blijft roepen dat er elektrosmogvrije woonruimtes moeten komen, maar realiseert zich niet dat die er niet meer zijn. Er zijn geen elektrosmogvrije woonruimtes meer!

Voorts vraag ik mij af, wat er bedoeld wordt met een *Zweeds of Oostenrijks diagnosetool*, zoals vermeld in het epistel *Hulp bij elektrogevoeligheid, wat helpt patiënten?*?
Als zoiets zou bestaan, waarom wordt dat dan niet in wereldwijde provocatiestudies gebruikt?
Als dat zou bestaan, waarom stonden de NGO's dan te juichen om dr. Anke Huss € 300.000 toe te stoppen voor de ontwikkeling van *een diagnosemiddel voor elektrogevoeligheid*?

Overigens wordt elektrosensitiviteit enkel in Zweden erkend, maar niet als een ziekte, maar als een gebrek, een behindering.

Om uit die hele discussie te komen is er een andere, zeer kostbare studie nodig, die kennelijk niemand wil ondersteuenen. Ook de NGO's geven hier geen krimp.
Een studie, die bij elektrosensitieven kan vaststellen hoeveel gezondheidsschade er kan optreden bij welke belasting.
Dus wat er onder SCHADE wordt verstaan. En in welke mate.
Dat kunnen alleen medici bepalen.

Nu worden de dagelijkse kwellingen welke elektrosensitieven iedere dag opnieuw moeten ondergaan afgedaan als flauwekul. Want het is geen kanker, dus is het niet erg.
Echter voor hen is het de hel op aarde.

Alle protesten zijn gebaseerd op onderbuikgevoelens, op angst voor aandoeningen en meestal kanker.
Alle leden van het Kennisplatform EMV baseren hun kennis op de ca. 75% *gezonde* bevolking die klaarblijkelijk nog nergens last van heeft en lustig met al hun speeltjes ronddart.
Tot de dag van vandaag is er nog geen enkele serieuze studie ondernomen om te onderzoeken hoe het met elektrosensitiviteit gesteld is.
Voor welke verschillende elektrosmog bronnen zij kunnen reageren, hoeveel tijd later, want ze reageren niet als lampen, en bij welke minimale hoeveelheden elektrosmog.
De praktijk heeft uitgewezen, dat elektrosensitieven reeds bij minder dan 1µW/m² ofwel 0,019V/m met lichamelijke klachten kunnen reageren. Dat heeft nog niemand durven onderzoeken.

Want in feite wil men niet weten dat elektrosensitiviteit bestaat, en het Kennisplatform wringt zich in allerlei bochten om het bestaan ervan te ontkennen.

Men is wel boos, als dr. Eric van Rongen namens de Gezondheidsraad stelt, dat beneden de heilige grenswaarden er geen schade kan optreden, maar hij heeft wel gelijk. Hij moet afgaan op wetenschappelijke studies, en die stellen dat zo.
Er zijn vele aanwijzingen, maar geen bewijzen. Zo is dat.
Dr. Eric van Rongen is het roerend met mij eens dat een wetenschappelijke studie, zoals door mij voorgesteld, zeker is aan te bevelen.
Maar kennelijk denkt het Klankbord daar anders over.

Bij elektrosensitiviteit spelen niet technische factoren een grote rol, maar uitsluitend biologische, en daar hebben de meeste ingenieurs en natuurkundigen weinig kennis over. Bij elektrosensitiviteit spelen geheel andere factoren een belangrijke rol, daarbij moet men de wil hebben de klassieke natuurkunde opzij te schuiven en alternatieve paden te durven bewandelen. Maar daar ontbreekt het aan.

Als voorbeeld tart onderstaand filmpje de bekende natuurkunde.

http://youtu.be/n_jD4gQiGIQ

Mijn 30 puntenplan heeft tesamen met de ClaeSmog al heel wat elektrosensitieven geholpen, gezien de vele positieve reacties.
Er zijn echter ook gevallen waar dat niet voldoende is.
Bedenk dat elektrosensitieven gewoon ziek zijn, alhoewel de medische wereld dat uit onkunde niet kan beoordelen, alhoewel therapeuten dat vaak wèl kunnen.
Bij de hardnekkigen zijn het vaak aandoeningen, die moeilijk onder de knie te krijgen zijn. Zoals bepaalde maag- en darm aandoeningen. Of resten van een Epstein-Barr virus. Plus longinfecties, en andere heel vervelende virussen.
Heel moeilijk is de slopende ziekte van Lyme, welke normaal onderkend wordt, en normale antibiotica niet werkt. Daar is frequentie therapie wel een goede behandeling voor, maar als men elektrosensitief is, is dat onverdraagzaam. Men zit dan in een vicieuze cirkel, en in een neerwaartse spiraal.

Voorts is voor een herstel een ondersteundende en begrijpende omgeving noodzakelijk, en dat is voor vele elektrosensitieven niet het geval. Integendeel. Er zijn gevallen waar men met de gedachte van zelfdoding rondloopt (omdat elektrosensitiviteit ook depressie veroorzaakt) En er zijn gevallen waar zelfs door de omgeving op zelfdoding wordt aangestuurd.
Neen, dan kun je beter kanker hebben, want dan weet je waar je aan toe bent.
Nu verkeren vele elektrosensitieven in het ongewisse.
En al die verzamelde ervaringsverhalen helpen ook niet echt. Bangmakerij werkt niet echt positief.

In feite is het misdadig, dat bepaalde personen informatie over bestaande herstelmogelijkheden aan elektrosensitieven onthouden.

Voorts ben ik niet de enige die herstelmogelijkheden biedt. Er zijn ook anderen, die dat bieden.
O.a. bepaalde therapeuten.
Maar ja, dat valt buiten het *witte jassen* circuit. En men gaat liever dood aan de hand van een *witte jas*, dan dat men iets alternatiefs probeert.
Maar bedenk, elektrosensitiviteit iwordt nog steeds als een *alternatieve* ziekte beschouwd.

 

13-10-2013 Biologische info overdracht

Y. V. Tszyan KANCHZHEN heeft gerapporteerd dat het hem gelukt is om met behulp van microgolven de biologische informatie van het een naar het andere over te brengen, te transformeren.
daarvoor heeft hij zijn Biotron ontworpen.

If a hen is placed in the receiver-enclosure and a duck is placed in the transmitter-enclosure, then a hen gradually starts to look like a duck. (For instance, a hen gained duck webs and etc.)

kanchzhen.pdf

En zo zouden we dus binnenkort mensen kunnen klonen.

23-10-2013 Regels

Binnen de bebouwde kom, en speciaal waar voetgangers aanwezig zijn gelden snelheidsregels voor auto's.

Stel, dat deze regels ook in de bebouwde kom een maximum snelheid van 130km/uur toestaan, dan lijkt het voorspelbaar, dat er veel ongelukken zullen gebeuren.
Veel NGO's zullen zich dan bezig houden met het voorlichten van het publiek, evenals de automobilisaten, dat zij voorzichtig moeten zijn. Met andere woorden, de automobilisten dienen voorzichtiger om te gaan met het besturen van hun auto's. Dat is een loffelijk streven, maar niet zo effectief.
Er zijn altijd personen die hun *racekarren* op de staart blijven trappen.

Effectiever zal het pas zijn, wanneer er maximum snelheden worden ingevoerd.
De roep daarvoor wordt echter niet gehoord, zolang er geen *bewijzen* zijn, dat een lagere maximum snelheid inderdaad minder ongelukken veroorzaakt. (Er wordt zelfs door de overheid gesteld dat bij een hogere snelheid de bestuurder beter oplet, en daardoor juist ongelukken worden voorkomen.)

Het lijkt er op, dat pas wanneer de overheid bepaalt, dat de toegestane snelheid maar 50 of 30km/uur mag zijn, en men dat ook controleert, het aantal ongelukken veel drastischer zal afnemen.

Eenzelfde analogie geldt ook voor mobiele telefonie.
Het roepen om lagere stralingshoeveelheden vindt ook geen gehoor.
Het houden van een petitie, het verzamelen van handtekeningen, een proces tegen de Staat, protestdemonstraties, etc. vertonen allemaal geen effect bij de overheid.
Die blijft *oostindisch doof* (nu zal ik wel racistische en discriminerend gevonden worden) omdat er geen *wetenschappelijke bewijzen* zijn van de schadelijkheid van elektrosmog.
Wel veel *aanwijzingen*, maar geen *wetenschappelijke bewijzen*. Louter en alleen omdat zulks nog niet is onderzocht.

De *protestanten* blijven wel roepen dat zij bepaalde symptomen krijgen ten gevolge van elektrosmog, maar dat is niet *wetenschappelijk* bewezen.

Het is heel typisch, dat men wel blijft roepen, maar dat niemand een initiatief neemt, om een studie te organiseren, waarbij nu juist wèl die schadelijkheid wordt aangetoond. Ook internationaal niet.
Uiteraard zullen de overheden zich met hand en tand blijven verzetten tegen studies die elektrosensitiviteit kunnen aantonen, want dan is het *hek van de dam*.

De acties beperken zich momenteel enkel tot het publiceren van *ervaringsverhalen* en voorlichting over het omgaan met de vele *speeltjes*.
Daarmee kan men wel een zeer gering aantal personen mee bereiken, maar is het *sop van de kool* niet waard. In principe verandert het helemaal niets, en dat is iets wat niet wordt ingezien.

Let wel, een studie om elektrosensitiviteit aan te tonen, en daaruit nieuwe grenswaarden omtrent schadelijkheid te kunnen vastleggen, is een vrij kostbare zaak.
Iedere proefpersoon dient men toch ca. een maand kost en inwoning te verschaffen in een elektrosmog-arme omgeving.

Om te beginnen kan man al een gewoon een aantal van de bekende symptomen onderzoeken.
Daarvoor hoeft men mensen niet eens aan elektrosmog bloot te stellen.
Het is al voldoende om van een aantal symptomen vast te stellen wanneer deze als *schadelijk* beschouwd kunnen worden.

Zoveel % hoofdpijn, zoveel % slapeloosheid, zoveel % hartritmestoornissen, zoveel % maag- en darm klachten, zoveel % tintelende onderbenen, zoveel % korte termijn geheugen verlies, etc.
Let wel, dat kan alleen door medici aangegeven worden, niet door techneuten, of politici van het Ministerie van Economische Zaken (zoals van Geel over het Zwitserse ETH onderzoek deed, en volkomen verkeerde voorstelling van zaken gaf.)

25-10-2013 Negativiteit

Het blijft een vraag wat vele NGO's en websites eigenlijk willen bereiken. Klaarblijkelijk heeft men daar nog niet serieus over nagedacht.

Ofwel wil men de overheid proberen te bewegen de normen aan te scherpen, of wil men de argeloze bevolking voorlichten, opdat die wat beter met hun *speeltjes* omgaan.

Daartoe plaatst men allerlei ervaringsverhalen en rapporten en studies die verhalen hoe erg het wel niet kan worden en hoe veel verschrikkelijks ons te wachten staat.

Echter, ca. 75% van de bevolking interesseert dat helemaal niets, want zij willen en kunnen niet bmeer zonder hun speeltje. Dat speeltje is uiterst verslavend geworden. Wanneer zij dat vervolgens wat beter gebruiken, is dan meegenomen. Maar het verandert niets bij de overheden.

Ik denk niet, dat er nagedacht is over het feit hoe elektrosensitieven tegen dat alles aankijken.
Zij zien alleen maar hel en verdoemenis passeren, en nog meer ergernis en pijn aankomen.
*Ermee leren leven* is geen oplossing.
Er wordt geen positief toekomst perspectief geboden.

Dat er wel degelijk een positieve toekomst mogelijk is, wordt aan alle kanten verzwegen.
Dat neem ik StopUMTS en StichtingEHS zeer kwalijk.
Want het is misselijkmakend om mensen hoop te onthouden.
Men praat ze alleen verder de vernieling in.

Dat het wel degelijk mogelijk is, staat o.a. te lezen op Pagina300.html
Dat zijn allemaaal positieve berichten van personen die wat ondernomen hebben, en hun gevoeligheid voor elektrosmog hebben kunnen verbeteren.
Op www.minderstraling.nl/Pagina060.html staat het verhaal van ene Marie-Christine, die jaren geleden al berichtte, dat zij haar EHS overwonnen had.
Dat zijn allemaal positieve berichten, die dueilijk maken, dat een verbetering wel degelijk mogelijk is.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Buiten mij zijn er ook anderen die positieve resultaten bereiken.
Maar ook daarover wordt geen gewag gemaakt.

Het is fout om enkel negatieve berichten te plaatsen, en verder niets te ondernemen.

Nu is er het bericht gekomen, dat huisartsen een vragenlijst van ZonMw krijgen omtrent elektrogevoeligheid.
Maar wat heeft u zelf al ondernomen?
Wat heeft bv. StopUMTS gedaviseerd om te doen? Niets. Enkel het bericht geplaatst.

Als ik u was, zou ik meteen het document van Genuis/Lipp printen en aan uw huisarts/specialist aanbieden.
http://www.hetbitje.nl/bitje1203d.pdf

Dan weet de huisarts meteen waarover het gaat. Hij hoeft het er niet mee eens te zijn, maar hem is dan bekend hoe de vork aan de steel zit.

Deze actie van het UMC Utrecht is natuurlijk uitermate dom, of wellicht bewust nalatig. Ik heb al eerder aangegeven dat men daar, speciaal de psychologen, niet zo slim zijn.

Het ware natuurlijk beter geweest, wanneer de NGO's eerst het Genuis/Lipp document naar alle arsten hadden gestuurd, waarna pas dan de vragenlijst van het UMC Utrecht gekomen was.

IK kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de NGO's liever kakelen dan doen.

Weet je, elektrosensitieven kunnen opbeurende en positieve berichten zo goed gebruiken!