17-02-2014 LG

Pagina600 is aangevuld en bijgewerkt.

09-02-2014 Sneeuw

Deze site gaat over milieuziektes.
Wel, hier een ander onderwerp wat daar bij hoort.

Als je naar de lucht kijkt, zie je vaak tegen de blauwe hemel vliegtuigen. Achter die vliegtuigen kun ja dan van die witte condens strepen zien, de zg. contrails. Na enige tijd lossen die weer op, en zijn er verder geen strepen meer zichtbaar.

Maar vaak kun je ook zien, dat er geen contrails achtergelaten worden, maar chemtrails.
Dat zijn trails die niet oplossen, maar na een zekere tijd uitwaaieren, en hele wolkenformaties vormen.
De vliegtuigen vliegen dan in vaste patronen, zodat de hele hemel bedekt is.
Op onderstaande foto is te zien, dat de trails niet uit de motoren komen, maar uit speiale openingen.

Er doen vele geriuchten en verhalen op Internet de ronde.
Er zou aluminium stearaat en bariumoxide in zitten. Ikzelf verdenk ze ervan dat er mycoplasma's mee komen, die een voedingsbodem vormen voor allerlei ziektes.
Tot nu toe ontbraken er steeds echte bewijzen.
Jaren geleden heeft iemand in de USA wat sneeuw onderzocht en daar verdachte spullen in gevonden, maar dat is verder niet bevestigd.
Ook worden zogenaamde Morgellons aan chemtrails toegeschreven. Dat zijn een soort harige vezels die uit de huid komen.

In Januari is er in de USA veel sneeuw gevallen.
Nader bezien was dat geen echte sneeuw.
Het is artificiele sneeuw, met een aantal rare eigenschappen.
Als je er een vlamm van een aansteker of brander tegenhoudt, smelt deze sneeuw niet, en verschroeit zelfs>

Het ruikt naar kunststof.
Als het na lange tijd gesmolten is, blijft er een vreemde sunstantie over, dradderig en plakkerig.
Verschillende personen hebben dat onderzocht.
Hieronder wat links naar filmpjes.
Vooral de eerste in zeer interessant, want daar heeft iemnand het onder een microscoop onderzocht.

www.youtube.com/watch?v=tmSn0na-i-w

www.youtube.com/watch?v=qYqsx2R2dUc

www.youtube.com/watch?v=DhRJPHY8u6s

www.youtube.com/watch?v=Gd5dURIaOgs

www.youtube.com/watch?v=Ooc1zHCa6oU

www.youtube.com/watch?v=0xou-wJQyjk

www.youtube.com/watch?v=boTKtMbJXJs

 

www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-beijing-smog-microbes-air-pollution-china-20140203,0,3514162.story#axzz2sQ8vsEAJ

Natuurlijk is dat allemaal onzin en complot theorie en volledig uit de lucvht gegrepen.
Skepsis em Quackwatch zullen er het hunne wel van stellen, maar wees gewaarschuwd.

Enige tijd terug wilden de Amerikanen wat van Duitsland, en die weigerden. Vanaf dat moment verzoop half Duitsland.
Nu verzuipen de Engelsen, hetgeen nooit zo is voorgekomen.

De opwarming van de aarde? Terwijl de temperaturen zakken? (Heeft TNO uitgevogeld.)

 

07-02-2014 Amateurs

Het is altijd grappig om te zien wanneer argeloze amateurs zich met onze materie gaan bemoeien en vergeten eerst eens goed rond te kijken wat er zoal bekend is.

Dat geldt voor nieuwe websites, en actiegroepen.

Ook zijn er slimmerikken die proberen een graantje mee te pikken in de elektrosmog markt.
Er zijn er velen, die zich een meter aanschaffen, weliswaar geen verstand van meten hebben, maar wel de woonbioloog uithangen, en zelfs faliekant verkeerde adviezen geven.

Iemand die ook nog veel moet leren is Peter van der Vleuten.
In December 2012 kwam hij ineens voor het voetlicht door het Model van Hans Geesink op een symposium als zijnde de vinding van zijn Brainport Biotech Solutions (BBS) te presenteren.
Nadat zijn ontwikkelings-avontuur met Hans Geesink enkele maanden later voorbij was, begon hij zijn *Kennisplatform Elektromagnetische Straling*. De resultaten daarvan zijn enkele publicaties en wat vreemde brieven, waaruit blijkt, dat hij nog een nieuwkomer is.
(Elektromagnetische straling bestaat enkel uit hoogfrequente velden. Daarom spreek ik altijd over de verzamelnaam elektrosmog, want dat dekt de lading beter van laagfrequente elektrische velden, laagfrequente magnetische velden en hoogfrequente velden of golven.)

Vandaag lanceerde hij vanuit zijn Brainport Biotech Solutions de ADR afschermproducten.
Beweerd wordt dat deze (enkel) elektrische velden zouden afschermen (dus GEEN hoogfrequent).
Vreemd is ook, dat op de site van BBS de prijzen van deze producten niet in EURO maar in engelse Pond aangegeven staan.
Op de site staan ook wat demo-films.
Daar demonstreert een nitwit Murdoch McEwan dat hun materiaal goed zou afschermen.
Opvallend is dat de brave man daarbij een Gigahertz Solutions laagfrequente meter gebruikt.
En om daarmee elektrische velden goed te meten dient men de daarbij meegeleverde aardingskabel aan aarde te verbinden om een juist potentiaal verschil te hebben.
In geen enkele fim is die aardingskabel gebruikt.
(Met andere meters kan men elektrische velden wèl potentiaal-vrij meten!)

Er wordt ook weer propaganda gemaakt voor ADR matten op het bed.
Hieronder enkele documenten die waarschuwen voor dergelijke producten.

abschirmmatten_im_schlafbereich_erhoehen_elektrische_feldstaerken-2.doc

elektrosmog_Achtung_Abschirmdecke.pdf

matten.pdf

Tja, wat valt er dan nog te zeggen?
Als men zich met onze materie wil bezighouden dient men zich eerst eens goed te orienteren, veel research te plegen en te rade te gaan bij diegenen die zich er al in verdiept hebben en de nodige ervaring hebben opgedaan.
Het schrijven van brieven en persberichten is geen garantie voor vakbekwaamheid.

PS. Op Pagina600.html staan twee voorbeelden hoe men de invloed van elektrische velden op een simpele, maar zeer effectieve manier kan verminderen. Voor elektrosensitieven toch.

Naschrift 08-02-2014:

Heden stuurde Peter van der Vleuten een meetrapport *Effect ADR-TEX, 7 February 2014.pdf*
Weer met dezelfde Gigahertz ME3830B, en weer zonder de noodzakelijke aardingskabe aangesloten.
Tja, als leken zich met meten gaan bemoeien, dan krijg je dergelijke onzin.

06-02-2014 StopUMTS compilatie

Ook al plaatst StopUMTS zijn compilatie op de eigen website, en laat het ook op het blog van Michiel Haas plaatsen, dan nog hoeft het niet juist te zijn.
Zelfs mijn commentaar op de blog van Michiel Haas schijnt geen reden te zijn om een en ander aan te passen.
Het optreden in de TV discussie van John Consenmulder geeft ook weer, dat de webmaster van StopUMTS gemakkelijk over feiten heenloopt en er een draai aan geeft die hem uitkomen.
Vooral in deze materie is het belangrijk dat de informaties die verstrekt worden juist en correct zijn.
Er zijn al verschillende personen die van StopUMTS verkeerde informatie hadden overgenomen, en dat in vol vertrouwen argeloos op websites hadden geplaatst.

Leendert Vriens heeft niet goed begrepen wat de uitspraak van het BGH was. De uitspraak staat vermeld onder 25-01-2014 BGH oordeel.

Het is NIET juist dat alle bewoners van een gebouw moeten instemmen.
Het is zo, dat enkel de EIGENAREN van koopwoningen (in een flatgebouw) allemaal moeten instemmen.
Dus als er eentje is, die niet accoord gaat, wordt de mast niet geplaatst. Maar bewoners hebben geen stemrecht.


In Nederland hebben we de criminele regel, dat 50% plus 1 van de bewoners moet tegenstemmen wil men plaatsing van een mast tegenhouden. Wie niet stemt wordt als een ja- stemmer beoordeeld.
Daarom worden voor het zg. *Plaatsingsplan* de aanschrijvingen in de vacantie periode gehouden, en de afwezigen dan als voor-stemmers geteld. Dat is geniepig en oneerlijk, maar wel de wet.

Qua voorzorgsprincipe mag men een voorbeeld aan België nemen.
Ik herhaal nog maar eens wat ik op 09-10-201 schreef:

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar motivatie voor lagere grenswaarden als volgt omschreven in 2005:

Gelet op het feit dat het koninklijk besluit specifiek met gezondheid te maken heeft en gelet op de bestaande onzekerheden zowel m.b.t. mogelijke a-thermische (of niet thermische) effecten, als m.b.t. medische implantaten die de ICNIRP norm buiten beschouwing laat, meent de Raad evenwel, dat het opportuun is in het kader van het voorzorgsprincipe, een grotere veiligheidsmarge aan te nemen dan deze die door de ICNIRP richtlijn wordt gehanteerd. De Raad adviseert daarom een factor 200 in vermogensdichtheid t.o.v. de ICNIRP richtlijn aan te nemen, rekening houdend met de huidige wetenschappelijke kennis en technologie (wat voor 900 MHz met een norm van 0,024 W/m² of 3 V/m overeenkomt daar waar de ICNIRP richtlijn met een norm van 4,7 W/m² of 42 V/m overeenkomt. De maximum SAR (Specific Absorption Rate) voor het ganse lichaam zou dan 0,0004 W/kg moeten zijn in plaats van 0,02 W/kg. De vermogensdichtheden S in W/m² zouden derhalve een factor 50 lager moeten zijn dan de in het voorstel vermelde waarden.

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumentatie:

a. Beneden 4,7 W/m² tot ongeveer 0,024 W/m² of 3 V/m worden in de wetenschappelijke literatuur biologische effecten beschreven (weliswaar niet steeds bevestigd of naar menselijke gezondheid gerelateerd).

b. 3 V/m is een Europese norm voor elektromagnetische compatibiliteit en geeft derhalve bijkomende bescherming aan personen met medische implantaten.

c. 3 V/m geeft technische voordelen m.b.t. metingen en controle.

d. Metingen die werden uitgevoerd door leden van de Raad zowel als door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) en ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) tonen dat deze norm geen technische en economische problemen geeft, tenminste wat de huidige antennes van mobiele telefonie betreft.

e. Een dergelijke norm vangt onzekerheden op voor blootstelling van mogelijk genetisch gevoelige en zwakke individuen (o.a. kinderen en foetussen)

f. De toepassing van het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe in het kader van het voorzorgsprincipe.

Er was al eerder een advies van oktober 2000, en een koninklijk besluit van april 2001.
De overheid had toen een grenswaarde van 20,6 V/m uitgevaardigd.
En de Vlaamse overheid heeft nu de grenswaarden in Vlaanderen op 3V/m per GSM900 Antenne en een cumulatieve grenswaarde voor alle GSM900 antennes van 20,6 V/m uitgevaardigd, wat alleen nog door de Raad van State geverifieerd dient te worden.

Duidelijk blijkt, dat de Belgen de kleine lettertjes beter verstaan dan de hollandse schriftgeleerden.

Ook duidelijk blijkt hier een medeleven met zwakkeren in de samenleving; dat is wat bij de nederlandse Gezondheidsraad volkomen ontbreekt.

05-02-2014 Ervaringsverhalen

Via StopUMTS zouden al drie personen bezig zijn om ervaringsverhalen te verzamelen.
Dat is onzin.
Die personen begrijpen helemaal niets van het wezen van elektrosensitiviteit.

De teneur van de meeste ervaringsverhalen is, dat de betrokkenen er helemaal alleen voorstaan.
Een akelige treurige eenzaamheid.
Dat iedere hulp ontbreekt. Dat de omgeving niet wil luisteren, noch begrijpen.
Dat men overal bot vangt. Bij de huisarts, bij de GGD, bij de Gemeente, bij de rechtbank, bij de Hoge Raad, en als het even tegenzit wordt men opgesloten in een psychiatrische inrichting en onder handen genomen door botte, dove onwillige psychopatische behandelaars, die je zelfs nog met sadistisch genoegen aan meer elektrosmog blootstellen.
Een van de symptomen bij elektrosensitiviteit is, dat men naast agressiviteit ook enorm depressief wordt, en menigeen, meestal in stilte, zelfdoding overweegt.
En dan verwachten de StopUMTS verhalen verzamelaars, dat zoiets de burger moed en hoop geeft?

Luc Leenders heeft al een bundel van wel 500 ervaringsverhalen.
De akelige sprookjes van Grimm zijn er niets bij.
Het is allemaal treurnis, kommer en kwel.
Hoeveel verhalen wil StopUMTS? Duizend? Tweeduizend? Vijfduizend?

Maar wat hebben betrokkenen er aan?
Helemaal niets.

Ervaringsverhalen zijn er al genoeg, maar brengen niets positiefs meer.
Het maakt de gevoeligen alleen maar neerslachtiger.
Wat de gevoeligen nodig hebben is iemand die ze een riem onder het hart steekt en ze moed inspreekt.
 
Het zou beter zijn als men de verhalen van personen die hun elektrosensitiviteit achter zich hebben gelaten zou verzamelen.
Dat geeft moed aan diegenen die zich nu in een uitzichtloze situatie bevinden.
 
StopUMTS en StichtingEHS brengen alleen maar onheilverhalen, en geven geen hoop op verbetering.
Hoop en uitzicht op verbetering geeft moed om een en ander te ondernemen, en resulteert inderdaad in een verbetering van de situatie.
 
Er zijn al simpele en relatief goedkope middelen om het in huis al *rustiger* te ervaren.

Stil in een hoekje zitten janken lost niets op.
En onheilverhalen doet de neerslachtigheid alleen maar vergroten.
Maar ervaringsverhalen van personen, die door vele inspanningen hun gevoeligheid voor elektrosmog hebben kunnen verminderen, geven moed, en een aansporing om zelf ook de handen uit de mouwen te steken.

Stil in een hoekje zitten wachten tot er een oplossing uit de hemel komt vallen is zinloos.
*Ermee leren leven* is ook geen optie, want dat werkt niet.

De enige oplossing is het eigen lichaam weerbaarder te maken.
Maar daarvoor moet men inspanningen doen.
En daartoe zijn er meerdere mogelijkheden.

Men dient de vele oorzaken van de eigen elektrosensitiviteit aan te pakken, en dat hoeft nog niet eens bij elektrosmog te liggen!
Velen geven een zendmast de schuld, maar die was alleen maar een trigger voor onderliggende problemen.
Men kan al vanaf de geboorte bepaalde tekorten hebben, waardoor men later elektrosensitief kan worden.

Naschrift:

Na 15 jaar meten en observeren van elektrosensitieven is het mij duidelijk geworden, dat veel van die ervaringsverhalen niet juist zijn.
Natuurlijk, de pijn en de moeilijkheden zijn juist, maar de meesten weten niet wat hen eigenlijk *gebeten* heeft. Ik bedoel, velen wijzen naar een zendmast als schuldige, maar ik ben er achter gekomen dat geheel andere bronnen aan het immuunsysteem zitten te knagen, en een druppeltje zendmast doet dan de boel ploffen. En veel van die andere bronnen zijn vaak onbekend. En dan bedoel ik niet de DECT of Wifi.
Elektrosmog is een hele grote familie, met veel totaal verschillende en deels onbekende bronnen.
Ook is het zo, dat die andere bronnen helemaal niet zo'n hoge veldsterktes hoeven te hebben, om heftige lichaamsreacties uit te lokken.

De clou zit hem niet in de meetbare transversale golven, maar in de onbekende longitudinale golven, die mijns inziens de grootste biologische impact op ons lichaam hebben.

Anders gezegd heb ik ervaren dat bijvoorbeeld hoge transversale velden met geringe longitudinale golven geen impact hadden, maar uiterst lichte transversale velden met hoge longitudinale golven wel degelijk.
Uiteraard speelt daarbij de *kritische drempelwaarde* van ons immuunsysteem hierbij ook een rol, zoals in de inleiding van mijn 30puntenplan staat vermeld.

Longitudinale golven leggen ook een grotere afstand af dan de transversale.
Elektrosensitieven zijn niet gek als zij op een bepaalde plaats *last* hebben, terwijl hun meters niets aanwijzen. Hun lichaam reageren wel degelijk.
Elektrosmog is niet een technisch of natuurkundig probleem, maar van zuiver biologische aard.

De problematiek kan alleen maar opgelost worden wanneer al die actievoerders en *protestanten* zich eens zouden verenigen, en beginnen met de artsen aan te pakken.
Het *Medisch Appel* was een aardige aanzet, maar dient opvolging.
Niet alleen handtekeningen, maar ook voorlichting aan artsen.
Alleen als zij elektrosensitiviteit willen erkennen (als een handicap) kunnen we verder komen.
Nu luidt het liedje: *Onder de heilige grenswaarden is er geen schade te verwachten*.

Voorlichting van het publiek omtrent het voorzichtig gebruik van al die *speeltjes* is leuk en aardig, maar brengt de miserabele toestand van veel elektrosensitieven geen stap verder.

04-02-2014 Rechtspraak

Volgende werd ons medegedeeld:

In Ridderkerk waren de contracten voor zendmasten met T-mobile afgelopen, niet verlengd, en er was afgesproken dat de bestaande masten zouden worden afgebroken en geen nieuwe geplaatst.

Maar T-Mobile was het daar niet mee eens en wilde toch weer nieuwe masten plaatsen.
Daartoe werd er naar de rechter gegaan, en diens uitspraak luidde:
T-Mobile mag nieuwe masten plaatsen, omdat deze noodzakelijk zijn!

Dus al is een contract afgelopen en men wil niet verlengen, dan oordeelt een rechter dat zendmasten nodig zijn. Als ware het een eerste levensbehoefte.

Ja, het recht in Nederland wordt steeds krommer.

03-02-2014 Marloes

Op 07-01-2014 had ik al wat geschreven over Marloes met haar website* verminder-electrosmog.nl*.

Ze blijft erbij dat Nederland de hoogste grenswaarden ter wereld hanteert, hetgeen pertinent onjuist is.

Niet gehinderd door enige kennis stelt zij ook: *Steeds meer rechtzaken tegen Telecom* .
Als je dan gaat kijken wat dat hoofdstuk inhouidt, blijkt er niets te zijn.
Maar het wekt wel de suggestie dat er in Nederland steeds meer rechtzaken tegen de Telecom gaande zijn, en dat het zin zou hebben zelf ook een rechtzaak aan te spannen.

Natuurlijk, veel advocaten, die geen verstand van deze materie hebben, geven op wel kansen te zien.
Maar men komt bedrogen uit en verliest ieder proces glansrijk.
Vervolgens gaat men naar de Hoge Raad, en ook daar vangt men bot.

Men wil eenvoudig niet aanvaarden dat er nog steeds geen wettelijke gronden zijn om met succes een proces te voeren.
Gewoon omdat men gezondheidsschade NIET wetenschappelijk kan aantonen.

Alle optredende symptomen ten spijt, en dat kunnen er heel wat zijn.

Dat wil maar niet tot de vele actievoerders doordringen, die hopen met hun acties verandering te kunnen aanbrengen.
Het is dus misleidend om te suggereren, dat rechtzaken tegen de Telecom zin hebben.

Rechters stellen maat twee vragen:

1. Voldoen de installaties aan de geldende voorschriften?
En het antwoord luidt steeds, Ja!

2. Zijn er schades aan de gezondheid te verwachten?
En die vraag stellen ze niet aan je buurman, maar aan de secretaris van de Gezondheidsraad.
En zijn antwoord luidt: Beneden de grenswaarden: Nee!

Vervolgens wordt de zaak gesponeerd, en mag jij de advocaat- en proceskosten betalen.
Voorts is het zo, dat er na iedere rechtzaak jurisprudentie is, die het voor alle volgende rechtzaken moeilijker maakt om iets te winnen.

Ook ik dacht vroeger dat er hele volksstammen van elektrosensitieven zouden zijn, maar daar ben ik op teruggekomen.
Dat er honderd duizenden zouden zijn is een verkeerde aaname en van iedere werkelijkheid ontbloot.
Alles bij elkaar zijn er slechts een 5.000 geinteresseerden.
Niet meer.

Zeker, er lopen enkele idealisten rond, wereldverbeteraars, die de burgers voorlichting willen geven.
Dat is prima, en het zal een enkeling aan het denken brengen, maar zet geen zoden aan de dijk.
Natuurlijk als enkelen wat meer begrip opbrengen en weten hoe met deze techniek om te gaan is dat goed.
Maar er verandert wezenlijk niets.

k wed, dat weinigen in Nederland weten welk een afgang en affront *protestanten* in Duitsland onlangs hebben ervaren en waarom in:
- Herrischried
- Balzhausen
- Grafenhausen
- Herrenberg
- Eggersberg


De overheid blijft doorgaan met alle frequentiebanden vol te stoppen, tot ze uit elkaar barsten.

Men begint al jonge tot zeer jonge kinderen verslaafd te maken aan hun smartphone en tablet.
Die kunnen over een jaar al niet meer zonder.
Uit het hoofd rekenen is er niet meer bij, fantasie is ook niet meer aanwezig, communiceren via normaal praten lukt ook niet meer.

De ouders die hun kinderen enthousiast naar die Jobs-scholen sturen realiseren zich niet, welke beroepen deze kinderen later zullen hebben.
Timmerman, metselaar, electricien, bakker, slager, secretaresse, voetballer, etc.
Is het de bedoeling dat we dat dan maar aan Polen, Roemenen en Bulgaren overlaten?
Natuurlijk, een beetje kennis van deze technieken is nooit weg, maar men is het spoor bijster.
Maar niet iedereen wordt directeur van de Shell.
Nou ja, wel kan iedere dommerik politicus worden.

Vraag: Wat wil Marloes als ze uiteindelijk na vele jaren die 5.000 handtekeningen op haar petitie heeft verzameld daar mee doen? Aanbieden aan Rutte&Samsom? Aan de Gezondheidsraad?

Wil men wezenlijk iets gaan veranderen, zal er andere actie gevoerd dienen te worden.
En wil men bij de (r)overheid iets bereiken, al is het maar gehoor, zal men over de juiste feiten moeten beschikken, en niet de papagaai uithangen.
Ook het verkeerd interpreteren van studies maakt al een slechte beurt.

Ook als men het wiel opnieuw wil uitvinden is het zaak van de juiste feiten en gegevens uit te gaan.

Men dient ook enkele zaken apart te bekijken.
1. In eerste instantie is men bang voor elektrosmog. Dat is een bepaalde angst, die ingegeven wordt door bepaalde onderbuikgevoelens.
Er zijn veel personen die te hoop lopen als er een zendmast in hun achtertuin gepland is.
Als die mast er eenmaal staat, en ze hebben gratis een smartphone gekregen, is het ineens stil.

2. In tweede instantie zijn er personen die al lichamelijk last hebben ondervonden van elektrosmog, en proberen dergelijke exposities te vermijden.
Deze zijn nog in staat om bepaalde acties te ondernemen, en hebben ook de puf om door te gaan.

3. Er zijn een gering aantal personen die elektrosensitief geworden zijn, en met zware lichamelijke klachten reageren op ALLE vormen van elektrosmog.
En, voor techneuten niet begrijpelijk, zelfs voor zeer zwakke velden.
Deze personen komen niet meer de straat op, en kruipen diep weg in hun hol.

4. Ook zijn er personen die om velerlei redenen gestopt zijn met acties, en die de pijp aan Maarten hebben gegeven.

5. Er zijn ook keuvelgroepen, zoals het Klankbord van hetKennisplatform EMV, die enkel wat praten, maar weinig bereiken, omdat ze geen vaste visie hebben over wat ze eigenlijk willen bereiken.
Ook de subgroepjes keuvelen wat af, zonder tastbare resultaten.

6. En er zijn personen die zich op acties aan het voorbereiden zijn, zonder zich eerst eens goed te hebben geinformeerd, en met gelijkgestemde naievelingen moed inpraten en vele plannen maken, zonder zich om vele consequenties te bekommeren.
Want als je wat wilt, moet je dat ook duidelijk stellen.
Een schoolvoorbeeld van een domme actie is die openbrief van Peter van der Vleuten aan Ruute&Samsom. Daarbij riep hij deze politici op direct actie te ondernemen.
Tot de dag van vandaag weten deze politici niet WELKE actie hier geeist werd.

Het ontslaan van de GR? Maar wie moet dat dan opvolgen als alternatief?
Verlaging van de grenswaarden? Maar tot welke haalbare waarde? 5V/m? 10V/m?
Verbod op dubbele signalen bij de modems van Ziggo en UPC?

Als men eisen steelt, moet men uitgaan van reëel haalbare eisen, met onderbouwde toestanden.
Bijvoorbeeld de redeneringen van de Belgische Gezondheidsraad om de grenswaarden te verlagen.
Ik heb die al eens hier geplaatst.
Die aanbevelingen zijn toen ook aangenomen. De veel strengere wensen, welke moeilijk uitvoerbaar zijn, werden niet aangenomen.
Men moet de eisen met een gouden paplepel bij de politci in de mond steken.
En op een dergelijke manier dat ze geen nee kunnen zeggen.

Als een vrouw in de winkel moet kiezen uit twee gelijksoortige prachtige jurken, kan ze niet kiezen en loopt ze zonder iets gekocht te hebben de winkel uit.
Daarom moet jij als verkoper één jurk aanprijzen die haar het beste zou staan. Dan heb je er toch één jurk verkocht.
Ook politici moet je niet voor een keus stellen, want dan kiezen ze niet.
Ze dienen een hapklare brok voor hun neus te krijgen, en een zetje om door te slikken.

02-02-2014 Leszczynski

Men vraagt zich wel eens af, hoe ver reikt de macht van de Telecom industrie?
Wel, hééél ver.

Er zijn al verschillende wetenschappers, die zich met onderzoek naar biologische effecten van elektrosmog bezighielden, en met waarschuwende berichten naar buiten kwamen, gewoon op straat gezet.
Hieronder weer een schoolvoorbeeld.

De Finse wetenschapper Dariusz Leszczynski is zojuist deeo het Finse Instituut STUK ontslagen, omdat hij niet wilde zwijgen over zijn mening dat er van elektrosmog gezondheidsschade te verwachten is.

Leszczynski had ook deelgenomen aan het befaamde IARC besluit om mobieltjes in klasse 2B in te delen.
Enfin, lees zijn eengelse relaas maar zelf hieronder:

betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/01/30/censorship-of-science-at-stukfinland-ministry-doesnt-care/

Een Duitse vertaling staat hieronder:

http://www.elektrosmognews.de/news/20140201_194450.html

Dariusz Leszczynski is als deskundige niet verloren.
Hij heeft inmiddels een baan als Chief Editor bij het tijdschrift *Frontiets in Public Health* met als specialisteit *Straling en Gezondheid*.
Zie:
betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/01/30/i-am-chief-editor-of-specialty-radiation-and-health-in-the-frontiers-in-public-health/

 

 

31-01-2014 StopUMTS, bijen en EMV

StopUMTS bericht over onderzoeken door Wageningen (WUR) omtrent de CCD.

Angstvalliog vermijdt StopUMTS te vermelden dat ik een zeer plausibele verklaring voor de Colony Collapse Disorder van bijen heb gegeven op 23-01-2014 Bijen.
Want dat gaat natuurkundigen helemaal boven de pet.
En als die het niet begrijpen, bestaat het eenvoudig niet.

Zo simpel is dat.

30-01-2014 StopUMTS Li-fi

StopUMTS bericht over Light Fidelity en geeft als commentaar:

Het grote voordeel van draadloze communicatie via licht is dat licht niet door muren gaat en dat je dus geen storende straling in andere kamers hebt en dat je van de buren geen last hebt en zij niet van jou. Dit betreft het licht. De elektronische modulatie van de lichtsignalen zou wel voor problemen kunnen zorgen, Ik ken nog geen artikel over dat onderwerp.

Op 18-10-2011 VLC schreef ik er al over op Pagina11h.html

Hieronder wat artikelen daarover uit 23011.

Rekord – Kommunikation über die Deckenleuchte

800 MBit/s drahtlos mit Licht im Raum uebertragen

WLAN aus der Lampe bald im Einsatz

Wie kommt das Signal zur Lampe?

Datenstrom im Deckenlicht

Daten aus der Deckenlampe

Tegelijk met mij maakte ook Andrew Goldsworthy bezwaar.
Immers, ook de LED lampen moeten gepulst zijn, en die pulsrates zetten zich voort over alle elektrische leidingen, niet alleen in jouw gebouw, maar ook bij de buren!

En door het pulsen zullen de LED'ds gaan flikkeren. Wellicht niet merkbaar zichtbaar, maar die flikkeringen worden wel door de hersenen gezien, met alle gevolgen vandien.

29-01-2014 StopUMTS en testen

Zoals ik op 25-01 Testen reeds mededeelde, heeft StopUMTS deze mededeling nog eens dubbel en dwars vermeld als Elektrogevoeligheid eenduidig vaststellen

Maar zo is het niet. De valse indruk wordt gewekt alsof elektrosensitiviteit daarmee kan worden aangetoond, maar dat is beslist NIET het geval.
Ook stik-ems.nl heeft dat niet begrepen.

Aangetoond wordt zo alleen, dat het lichaam kan reageren op elektrosmog. Maar er wordt helemaal niet aangetoond dat er enige schade aan de gezondheid kan optreden.
Vaak zijn de meetbare reacties in het lichaam ook weer even snel verdwenen.

Er is geen enkele relatie tussen wat er in het lichaam gemeten wordt, en eventuele schade aan de gezondheid!
Over schade aan de gezondheid is nog steeds niets bekend.

Dat het lichaam op elektrosmog kan reageren kan op zeer eenvoudige wijze goed meetbaar worden aangetoond.

Onder elektrosensitiviteit versta ik heel wat anders.
Namelijk dat onder invloed van elektrosmog bepaalde lichamelijke hinderlijke (pijnlijke) reacties kunnen optreden, die de normale gezondheid beïnvloeden.
En wanneer die elektrosmog expositie er niet meer is, deze symptomen ook weer kunnen verdwijnen.

Het is niet zo, dat elektrosensitieven meteen naar dr. von Klitzing moeten rennen in de hoop dat een attest van hem hier enige waarde heeft, want dat is niet zo. Ook in Duitsland niet.
Een attest van dr. Belpomme in Parijs ook niet, alhoewel dat een trapje hoger staat. Want die verklaart wèl dat men eventueel elektrosensitief is.

25-01-2014 BGH oordeel

In Nederland kennen we het systeem dat wanneer er een zendmast op een gebouw geplaatst gaat worden daar toestemming voor nodig is van de bewoners van dat gebouw.
(De omwonenden hebben echter niets in te brengen.)
Echter, niet ALLE bewoners maar 50% plus 1 kunnen dat tegen houden. Daarom worden de rondvragen meestal onder vacantietijd gehouden als enkele bewoners niet thuis zijn en dus hun tegenstem niet kunnen uitbrengen. Wanneer dan niet 50% +1 tegenstem wordt behaald, gaat de mast geplaatst worden.

Nu heeft het Duitse BGH (Bundesgerichtshof) op 24-01-2014 de uitspraak gedaan, dat ALLE eigenaars van dat gebouw moeten instemmen met het plaatsen van een zendmast, anders gaat het niet door.

26-01-2014 Frankrijk

Volgend bericht kwam zojuist binnen:

Viva La France!!  The entire country of France has banned the advertising of ANY AND ALL wireless products to children 14 and under and have banned WIFI in all nurseries and childcare facilities just passed the French assembly!  I can't tell by these articles, but either that means it is now the law or it is extremely close to becoming law.  It may not seem like much, but this is HUGE!!!  This is now going to spread around the world!!  The new law according to the article, also puts decision making about cell towers back into local authorities hands, such as the mayor of their provinces or cities.  And finally, regarding people with EHS to electromagnetic fields , the government will submit to Parliament a report on, "the opportunity to create areas electromagnetic radiation limited  especially in urban areas" as well as "conditions of inclusion  of their difficulties in the workplace."  "One small step for France, one giant step for mankind."

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/24/tout-comprendre-sur-la-loi-sur-les-ondes-electromagnetiques_4353906_3244.html

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/22/ondes-une-loi-pour-limiter-l-exposition-de-la-population_4351967_3244.html

Hoe zuidelijker men komt, hoe meer men aan een gezond leven hecht.
Natuurlijk zijn die Fransen gek en willen ze niet luisteren naar onze Gezondheidsraad, die alles veel beter denkt te weten.
Maar de Fransen zullen dat niet voor niets gedaan hebben, net zoals de Vlamingen.
Dat noemt men nu het toepassen van het voorzorgsprincipe, en dat is iets waar de schriftgeleerden van de Gezondheidsraad niets van willen weten.
De Gezondheidsraad blijft bij haar achterhaalde natuurkundige dogma's en wil de optredende biologische effecten niet zien.


BGH: Sämtliche Wohnungseigentümer müssen Mobilfunksendeanlage auf Haus zustimmen

zu BGH, Urteil vom 24.01.2014 - V ZR 48/13.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass auf der Grundlage des wissenschaftlichen Streits um die von Mobilfunksendeanlagen ausgehenden Gefahren und der daraus resultierenden Befürchtungen zumindest die ernsthafte Möglichkeit einer Minderung des Miet- oder Verkaufswerts von Eigentumswohnungen besteht, wenn eine solche Anlage installiert wird. Dies stelle eine Beeinträchtigung dar, die ein verständiger Wohnungseigentümer nicht zustimmungslos hinnehmen muss (§22 Abs. 1 i.V.m. § 14 Nr. 1 WEG) (Urteil vom 24.01.2014, Az.: V ZR 48/13).

https://beck-aktuell.beck.de/news/bgh-s-mtliche-wohnungseigent-mer-m-ssen-mobilfunksendeanlage-auf-haus-zustimmen

23-01-2014 Bijen

Aan bijen zijn al heel wat studies ondernomen.
Speciaal van wege de CCD, de Colony Colapse Disorder.

In Nederland is het zo, dat wanneer je niet meedoet met het *Mainstream Denken* je al snel als een paria wordt beschouwd. Hier geldt dat alles wat boven het maaiveld uitkomt, met de zeis wordt afgehakt.

In Rusland is dat geheel anders. Wanneer daar iemand bepaalde ideeën heeft wordt dat door de staat nogal gewaardeerd, en krijgt die persoon alle hulp van universiteiten en laboratoria om een en ander verder uit te werken.
Vandaar dat de Russen ons met veel zaken ver vooruit zijn.

Zo heeft ene Grebennikov ontdekt dat honingraten een bepaalde weldadige energie afstralen.
Daartoe had hij kastjes ontwikkeld. Zie Grebennikov.pdf.

Omdat ik hier bepaalde zaken vermoedde heb ik een en ander voorgelegd aan Gebbensleben, de specialist over longitudinale golven (hij noemt dat Hyperschall). Zie Pagina600.html.
Hij schreef:
Viktor Grebennikov machte seine ersten (Hyperschall-) Erfahrungen mit Bienenwaben und stellte  im Experiment Kraftwirkungen auf einen Zeichenkohlestift im Innern eines Glases fest.
  Im Anhang findest Du ein Bild von meiner Experimentierwabe. Das gute Stück erzeugt einen HS-Pegel von 1.450 dB! Darin entwickeln sich die Bienen und werden mithin fest auf ihren eigenen Stock geprägt. Offenbar halten sie das aus. Überall, wo sie hinfliegen,  können sie immer das „Licht“ des heimatlichen Bienenstocks sehen – bis ein menschengemachtes technisches Feld dieses Licht blockiert und totalreflektiert. Ebenso ergeht es den HS-Informationen, die von Blüten abgestrahlt werden
.

Vervolgens heb ik enkele lege honingraten bij onze Bijenboerderij gehaald en ben begonnen met proeven.

Op onderstaande afbeelding is mijn proefwand te zien, welke ik steeds gebruik om de Bio-energie velden zichtbaar te maken. De wand is leeg, en toont aanwezige Bioveld.

Vervolgens heb ik een honingraat ervoor gehangen. Dit is een foto ervan.

En nu de Bio-energie van de honingraat vastgelegd.

Duidelijk is de Bio-energie te zien, welke de honingraat afstraalt.

Het verschil tussen de eerste afbeelding en de derde is enkel dat de honingraat er voor gehangen werd.
Er is verder helemaal niets veranderd.

Daarna hebben we het geleerde in de praktijk gebracht.
Het wordt ervaren als een weldaad!

Wel wordt van de horizontale raat meer energie *gevoeld* dan die tegen de muur.
Opgepast. Deze honingraten geven zoveel energie, dat als je er 's avonds onder gaat zitten, je zoveel energie opdoet, dat je moeilijk in slaap valt.

Tja, en voor wat betreft de bijen en hun CCD, is het mij in ieder geval duidelijk wat er aan de hand is.
De bijen kunnen de bijenkorven niet meer terugvinden, en ook de bloemen niet meer, waar ze het stuifmeel vandaan willen halen.
Dat noemt men VOORUITGANG, als mensen maar op een klein schermpje kunnen turen, en het reilen en zeilen in de natuur aan hun laars lappen.

De overheid is ook horende en ziende blind, enkel met Eurotekens in de ogen.

 

18-01-2014 Waarnemings onderzoek

Zoals op 16-01 gemeld over een onderzoek, meldt StopUMTS nu dat er nadere gegevens bekend zijn.
Dat wil zeggen, dat het hier om het befaamde landelijke onderzoek gaat van dr. Anke Huss.

*Van belang is dat de vrijwilligers verwachten dat zij snel reageren op blootstelling en dat hun reactie weer snel weg is als de blootstelling kort duurt en stopt zodra zij reageren. Denk bij “snel” aan binnen enkele minuten. *

Zeker zijn er personen die binnen enkele minuten kunnen reageren, maar het duurt toch weer enige tijd eer de reacties uit het lichaam verdwenen zijn.
Bij veel elektrosensitieven komen de lichamelijke reacties toch veel (uren) later.

*Momenteel is dit onderzoek in voorbereiding. Er vindt onder andere een voorstudie plaats om de onderzoeksapparatuur en procedures te proefdraaien onder gezonde vrijwilligers die juist niet geselecteerd zijn op hun gevoeligheid voor elektromagnetische velden. *

Hieruit blijkt de onwetendheid van dr. Anke Huss omtrent het fenomeen elektrosensitiviteit.
Men kan blijven testen op GEZONDE vrijwilligers zoveel men wil, maar die hebben niets in hun lichaam wat kan reageren.

*Dit experiment zal bij de vrijwilligers thuis plaatsvinden met een elektromagnetisch signaal dat zij zelf kiezen. *

Behalve een DECT basisstation of een draadloos modem kan men ook andere bronnen kiezen.

Hieronder een geschakelde voeding van een laptop 230V/19V.
Wanneer die aangezet wordt kan een elektrosensitieve persoon in een andere kamer er binnen enkele minuten hard op reageren. En dat kan op het lichaam elektronisch gemeten worden.

Hieronder een display, welke een USB-voeding van 5V en 2Amp nodig heeft.
Wanneer die aangezet wordt, vlucht een elektrosensitieve persoon in een andere kamer het huis uit.
En dat binnen een minuut. Ook dat kan op het lichaam elektronisch gemeten worden.

Sinds beide apparaten behandeld zijn om longitudinale golven te reflecteren, wordt er in het geheel niet meer op gereageerd, en nu zelfs door genoemde *elektrosensitieve* persoon dagelijks gebruikt.

Genoemde *elektrosensitieve* persoon is verder helemaal ongevoelig voor zendmasten en DECT telefoons geworden!
Dat was in het verleden wel helemaal anders, en een reden om Nederland te ontvluchten naar België.
Maar nu niet meer.

Het is niet *Ermee leren leven*, maar gewoon *Ermee leven*.

Dat is een andere zienswijze, waar vele sukkelaars niet van willen weten, die liever blijven protesteren.

PS. Het onderzoek van dr. Anke Huss zou drie jaar duren en beginnen in Februari 2013.
Een derde van die tijd is dus al voorbij met proefdraaien op gezonde personen.
Een beschrijving van het onderzoek staat hier.

PS. Tussen Smartphones onderling zijn er ook enorme verschillen in *straling.
En dan heb ik het nog alleen maar over de *Stand-by modus*.
Blackberry en HTS zijn aanvaardbaar, maar iPhone en Samsung S III zijn echte *Dreckschleuderer* zoals de Duitsers dat noemen.
Let wel, in standby modus, en dan heb ik het nog niet eens over wanneer ze in gebruik zijn.

14-01-2014 StopUMTS

We hebben het over de Posting: *Low Voltage therapy for the mind*.
Met als commentaar: Positieve effecten zijn dus wel erkend als mogelijk, negatieve niet. Maar wel een directe indicatie dat biologische effecten mogelijk zijn bij lage voltages.

Bij een dergelijke studie gaat men uit van een hypothese, en probeert deze zo te bewijzen.
Men probeert dus om gewenste positieve effecten aan te tonen. Het is niet de bedoeling om negatieve effecten aan te tonen.

Al sinds ca. 1930 is het bekend, dat het gericht toedienen van frequenties met lage Voltages een positieve werking op het lichaam kunnen uitwerken, en de gezondheid positief kunnen beïnvloeden.
Zie: Pagina61.html

Zo zijn er inmiddels weer nieuwere frequentie technieken bijgekomen.
En de praktijk heeft geleerd, dat er bij al deze frequentie therapiën GEEN negatieve bijverschijnselen optreden.

Aan de andere kant is het wel zo, wat de praktijk heeft geleerd, dat uiterst zwakke elektrosmog wel degelijk negatieve effecten bij elektrosensitieven kunnen veroorzaken.
Dat zit hem niet in de transversale golven, maar beslist in de longitudinale golven.

Bovenstaande afbeelding toont een warmtemeter, welke op radiatoren geplaatst wordt om de afgegeven warmtehoeveelheid te registreren. Dit is een type welke eenmaal per jaar handmatig wordt afgelezen.
Tegenwoordig zijn ze werkend volgens de ISM868, dwz. pulsend zendend op 868MHz.
Met deze detector kan ik de op het display regelmatig komende indicaties *meten*, wanneer ik de sensor tegen de display houd.
Echter, wanneer ik de detector er drie centimeter er vanaf houd, kan ik de signalen niet meer meten.
De meetbare transversale golven hebben hun grens bij 3 cm bereikt.
Echter, een elektrosensitieve persoon kan op drie meter afstand er nog behoorlijk last van hebben.

Dat komt, omdat de longitudinale golven veel verder reiken dan de transversale.

Belangrijk is het spectrum en de informatie op de longitudinale golven.

Techneuten vinden dit allemaal grote onzin, maar ja, zij begrijpen ook weinig van biologische effecten.

Zo zijn er meerdere elektrosmog bronnen, die meettechnisch *te verwaarlozen* zijn, maar die een grote, zelfs zeer grote, impact op elektrosensitieven kunnen hebben.

11-01-2014 StopUMTS

Alweer blijkt dat de webmaster van StopUMTS niet weet wat ik aleerder heb geschreven omtrent Powerplugs.

In Juni 2010 had ik het al aan de stok met de Belgische groep Beperk de Straling, omdat die de Powerplug promootte. Zij waren eigenwijs en meenden dat deze geen straling gaf, omdat hun beperkte meter dat niet kon meten. Ik had toen een aantal internationale rapporten, etc. op de site geplaatst, maar bij gebrek aan interesse nu weer verwijderd. StopUMTS doet nu alsof het nu uit de lucht is komen vallen.

Later heb ik dat nog eens duidleijk gemaakt met de publicatie Dirty op: http://www.minderstraling.nl/Pagina050.html
de afbeeldingen 3 en 4.
Duidelijk zijn in afbeelding de groene pieken te zien, die gemeten zijn in de gehele frequentieband tussen 5kHz en 20.000kHz ofwel 20MHz.


Afbeelding 4 toont hetzelfde spectruim, maar met uitgeschakelde Powerplug. De rest van de pieken is wat er nog in het elektriciteitsnet is overgebleven, van eigen en bij de buren aanwezige elektrosmog.


Samuel Milham schreef me: 
I have been finding many of the same things that you find
Dirty Electricity is 
spectrum wide.

Deze spectrumanalyses tonen enkel de de *dirty power* in het elektriciteitsnet aan.

Dan heb ik het nog niet over de *dirty air*, waar elektrosensitieven ook behoorlijk op kunnen reageren.

Om *dirty air* goed te kunnen meten ben ik proeven aan het doen met 's werelds eerste magnetische richtantenne, de MagoTRACKER, welke tussen 1Hz en 1MHz kan meten..

 

 

30-11-2013 Windturbines

Volgend bericht sluit mooi aan op de Powerpoint presentatie op Pagina600 omtrent Longitudinale golven.Die Deutsche Flugsicherung protestiert gegen Windräder. Im Umkreis von 15 Kilometern um UKW-Drehfunkfeuer, mit deren Hilfe Verkehrsflugzeuge ihre Position bestimmen, könnten Windkraftanlagen den Funkstrahl ablenken und die Flugzeuge auf einen falschen Kurs schicken. Deshalb haben die Deutsche Flugsicherung und das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Schutzzonen mit 15 km Radius um etwa 60 UKW-Drehfunkfeuer festgelegt, in denen keine Windparks errichtet werden dürfen. Dagegen protestiert der Bundesverband Windenergie, er hält die Schutzzonen für zu groß, sie würden die Errichtung von 200 Windparks mit einer Gesamtleistung von 3350 MW in Deutschland blockieren.

Bron: www.mmnews.de/index.php/etc/15226-windrader-gefaehrden-flugsicherheit

 

12-09-2013 Sprookjes
Er worden nogal wat zg. *gizmo's* aangeboden, die straling zouden nharmoniseren, neutraliseren en de schadelijke straling zouden omvormen in lichaaamsvriendelijke frequenties.
De schadelijke frequenties van elektrosmog zouden door *tegenferquenties* worden geneutraliseerd. Ook wordt er vaak vermeld, dat er quantum technology aan te pas is gekomen.
IK betwijfel, of de makers wel verstand hebben van quantum technology.Al die verhalen van *tegenfrequenties* zijn flauwekul en onzin.
In de eerste plaats bevat elektrosmog een grote hoeveelheid aan verschillende frequenties, alleen al door het *vuil* van de vele voorschakelapparatuur welke in apparaten en schakelkasten gebruikt worden.
En daar zou een *gizmo* automatisch tegen frequenties voor kunnen maken? Als dat zo zou zijn, zou dat ook te meten moeten zijn. En als dat inderdaad reeds gemeten was, zou men wel met rapporten zwaaien, hetgeen niet het geval is.
  *straling omvormen naar lichaamsvriendelijke frequenties* is dus klinkklare onzin.
Er zijn zelfs *dingen* die veel *dirty air* veroorzaken, en dus de zaak nog erger maken voor elektrosensitieven, zoals in de praktijk is gebeleken.Op Pagina9.html staan een aantal opgenomen modulaties van elektrosmog bronnen. Nemen we als voorbeeld de bekende DECT telefoon (basisstation), bij de meesten toch wel bekend, en zeker via zijn kenmerkend geluid als modulatie, wanneer met een detector gemeten.
Bekend is ook dat DECT gepulst is met 100 Hz.
Daarom heb ik met een frequentiegenerator, een zg. CW (continuous wave) generator, 100Hz in diverse golfsoorten gemaakt, bv. sinus, blokgolf, etc. en deze grafisch omgezet.

Hierboven een grafische voorstelling van een sinusgolf 100Hz.

Hierboven een grafische voorstelling van een blokgolf 100Hz.

Hierboven een grafische voorstelling van een opgenomen DECT modulatie.

Links worden de frequenties aangegeven, rechts de tijdsspanne.
Deze grafische voorstellingen zijn gemaakt n.a.v. de MP3 geluidsfragmenten.Als we de kakofonie bij de DECT bekijken, is het duidelijk, dat hier een veelvoud van verschillende diverse frequenties bezig zijn.
Weet ook dat bij elektrosmog, de transversale golven met diverse simpele meetapparatuur te meten zijn, daar de signalen een bepaalde sterkte hebben.
Deze frequentiegolven zijn nadrukkelijk aanwezig. Achter een bepaalde afscherming zullen deze frequenties veel minder te meten zijn.Wil men deze signalen van een bepaalde sterkte *neutraliseren* door er *tegenfrequenties* tegenaan te gooien, moet in eerste instantie een ingewikkelde ontvangsteenheid aanwezig zijn, die dan, met dezelfde sterkte deze tegenfrequenties weer uitzendt, en dan nog wel in de verlengde richting vanwaar ze komen.
De *gizmo* dient dus geplaatst te worden tussen bron en persoon. Een DECT telefoon werkt niet zonder elektrische stroom, en een mobieltje werkt niet zonder batterij of accu.
Veel *gizmo's* zouden dan werken zonder eigen stroomvoorziening. Immers, als er tegenfrequenties aangemaakt zouden worden, zouden die ook te meten moeten zijn.
Helaas heb ik daarover nog geen enkel rapport gezien.
Men doet erg wazig.
Zo is er een firma die een rapport van Robert Mayr van ROM Elektronik als bewijs aanhaalt, die een heel verhaal over golven en frequenties heeft geschreven, wat ik ook zo geschreven kon hebben, maar waar echt geen letter over testen van het product in staat, laat staan enige meting.
* Zoals reeds uiteengezet in bovenstaande tekst, gaat het bij de gepatenteerde producten om een gedempt elektrisch resonantiecircuit.
De energie hiervoor wordt door deze methode uit de omgeving gehaald waardoor een magnetisch en elektrisch veld ontstaat
.
* Een soort nulpunt energie??
Nergens staat iets vermeld over enige metingen hieromtrent., want dergelijke velden moeten te meten zijn.
Niemand heeft zulks kunnen meten. Niemand.
In een ander document is sprake van:
***-producten genereren een zeer laagfrequent elektromagnetisch veld,*
Hoe weet men dat? Is dat gemeten? Rapporten? Nee.
Zeer laagfrequent? En hoe zit het dan met de andere frequenties? Het moge duidelijk zijn dat de verhalen over *tegenfrequenties* onzin zijn, en naar het land der fabelen verwezen kunnen worden. Zijn *gizmo's* dan onzin?
Nee.
Maar zij werken niet technisch, maar biologisch.De werking van bepaalde *gizmo's* berust op de toepassing van *longitudinale golven*, bewust, maar vaak onbewust door de makers ervan. De werking kan men niet met technische meetapparatuur meten, maar wel biologisch aan personen. Met elektronische meters valt er geen verschil te constateren.
Vandaar dat werkingen bepaald kunnen worden door artsen/therapeuten, die biologische parameters aan personen kunnen meten.
En dat is de enige manier om te kunnen bepalen of iets doet of niet.
Meten aan het menselijk lichaam zelf.
Over longitudinale golven ben ik begonnen wat te schrijven op Pagina600.html Veel *gizmo's* produceren een veld van longitudinale golven om zich heen.
Een soort bioenergie veld. Het gaat in resonantie met het eigen aanwezige veld.
Sommige *gizmo's* maken een heel gering veld, en andere grotere .
De ClaeSmog maakt een groot veld. Met kristallen en stenen dient men voorzichtig om te gaan.
Deze kunnen zich volzuigen, en dat weer later afstralen. Zij dienen op tijd *gereinigd* te worden.
Ozoliet en benzoliet kunnen eventjes helpen, maar dan niet meer.
De BioElectrical Shield moest ook periodiek *gereinigd* worden (op een Purple Plate bv.). Het is alweer een hele tijd terug dat ik het boek *Handbuch für Elektrosensible* van Silvio Hellemann las. Daarin verhaalde hij enthousiast over diverse toestellen en *gizmo's*. Ik vroeg hem welke hij mij als beste kon aanbevelen. Zijn antwoord verbaasde me: *Geeneen, gebleken was, dat ze zich allemaal volzogen en dat begonnen af te stralen*
Een arts in Duitsland had de woning door diverse bouwbiologen laten afschermen, maar kon ere toch niet meer verblijven. De arts schreef me, dat de afschermingen zich volzogen en begonnen af te stralen.Toen ik nog in Rotterdam woonde heb ik dat middels meten ook aan den lijve ondervonden.
De Bimsbetonstenen in de gangen raakten door de DECT signalen van buren verzadigd, en begonnen dat meer en meer door reflectie af te stralen. In het begin met 40, dan 60, 810, tot 160 µW/m² toe, terwijl de straling van de buren door de muur slechts van 180 tot 200µW/m² was toegenomen.
Ook voor de dure HDF75 raamfolie op de vensters moest ik op een gegeven moment Aaronia A2000+ glasweefsel extra voorhangen, terwijl de straling van buiten komend niet veranderd was.In de loop der jaren hebben wij een groot aantal *dingen* of *gizmo's* onderzocht en beproefd op hun werking, wel te verstaan op elektrosensitieve personen. Ik heb inmiddels een hele verzameling.
Ook heb ik een aantal gemeten en hun bioenergie onderzocht. Maar die gegevens blijven intern.
Ik wil mij niet uitspreken over zaken die anderen maken.
Wel vind ik dat men serieuzer de zaken dient voor te stellen en geen onzin verhalen moet stellen.
De meeste firma's hebben geen werkelijk benul wat elektrosensitiviteit in feite inhoudt. Men heeft vrij weinig kennis over diverse elektrosmog bronnen, en hun uitwerking op elektrosensitieve personen.
zo zijn er *dingen* die men in een wandkontaktdoos dient te steken. Maar gebleken is, dat deze juist veel *dirty power* en *dirty air* veroorzaken, zodat de elektrosensitieve niet van de regen in de drup, maar in een tropische storm terecht komt.Het hoeft ook allemaal niet zo duur te zijn.
Neem nu de BioProtect kaart. Die kost € 24,- en is heel effectief. Daarmee kun je zelfs zendmasten effectief mee *ontstoren*. En er zijn allerlei andere eenvoudige middelen om de biologische effecten van elektrosmog te verminderen.
Een en ander staat op www.minderstraling.nl/Pagina060.html Kortom, laat een ding duidelijk zijn:
Geen enkele *gizmo* of *chip* is in staat iets aan de normale meetbare transversale golven te veranderen.
Dat hebben vele metingen door velen reeds aangetoond.
Dat zij wèl biologische effecten kunnen uitoefenen is niet technisch meetbaar, maar enkel biologisch aan de lichamen van personen. Die dan wel elektrosensitief moeten zijn, want *normale* personen kunnen soms averrechts reageren.

 

07-12-2013 Stralingshoeveelheden

In het volgende rapport staat een overzicht van de gemiddelde stralingshoeveelheden van zendmasten in diverse landen. Zo te zien liggen wij op het niveau van Australie en Oostenrijk, onder het gemiddelde. Curieus genoeg ligt België (met zijn lagere grenswaarden) boven de gemiddelde waarde. De gemiddelde internationale waarde bedraagt 0,00073W/m² opfwel 730µW/m² ofwel 0,5V/m. Voor de ca. 75% van de bevolking (met functionerend immuunsysteem) zijn dit vrij lage waarden.
Echter voor de kleine groep elektrosensitieven binnen de resterende 25% (met een beschadigd immuunsysteem) is dat nog veel te hoog, daar deze reeds bij minder dan 1 µW/m² ofwel 0,02V/m met lichamelijke klachten kunnen reageren.De column van Martij Koning over de *bruine Pieten* heeft iets goed verwoord.
Ca. 21 harde schreeuwers (van de ca 17 miljoen inwoners) was heel Nederland in rep en roer over de Zwarte Pieten kwestie.
Misschien is het geen slecht idee, deze schreeuwers in te huren om de problematiek van elektrosensitiviteit naar voren te brengen, en een team van de VN een uitspraak te laten doen.
Uiteindelijk verblijven elektrosensitieven ook in een soort slavernij, geketend aan hun deels afgeschermde woning, omdat anderen steeds meer verslaafd raken aan hun onmisbare draadloze speeltje, door de overheden daartoe aangemoedigd.

Onze minister president kan ook niet zonder zijn speeltje. Zelfs op het toilet laat hij het in de plee vallen en, vist hem er weer uit.
Als ik op de WC zit wil ik door niemand gestoord worden, en kan ik over het een en ander nadenken, waardoor ik soms op lumineuze ideeën kom.
Onze minister president twittert op de wc over welke verkiezingsbeloften hij nu weer kan verbreken.

04-11-2013 LG 03 of Hyperschall

De Pagina600.html over longitudinale golven is bijgewerkt en aangevuld.

Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.
en www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet objectief meer. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl

01 -02 -2014: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd
Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html


Het voorlaatste staat op Pagina11u.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | LG |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | Energieveld |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

20-02-2014 Petitie

Op StopUMTS is te lezen, dat de Petitie nu 3.450 handtekeningen heeft gehaald.

Dus nog 1550 te gaan.
Dan is het afgelopen.
Nergens staat vermeld wat men met die handtekeningen wil gaan doen.
Gaat het enkel om het verzamelen?
In België heeft men er 16.000 verzameld, en daar is helemaal niets mee gebeurd.
(Met 16.000 handtekeningen mag men een spreekbeurt houden in het Vlaamse Parlement.)
 
Zoals eerder gesteld zijn er in Nederland op de 16.000.000 inwoners slechts een 5.000 personen, die in de elektrosmog discussie geinteresseerd zijn.
(Dat aantal van 5.000 hebben drie verschillende bronnen bevestigd.)
 
Zo zijn er ook bedrijven die dachten dat de markt hier groter zou zijn, maar zijn daar nu op terug gekomen.

Zelfs al worden die 5.000 handtekeningen gehaald, dan nog is de politiek niet geinteresseerd, en zal er niets veranderen.
Het enige wat bereikt kan worden, is dat 5.000 personen veiliger met hun smartphone en tablet zullen omgaan.

Dat is alles.

Er zal GEEN onderzoek gestart worden om de schadelijkheid op de gezondheid door elektrosmog aan te tonen, waardoor we *een poot krijgen om op te staan*.

De houding van de GGD zal niet veranderen.

De houding van het Kennisplatform EMV zal niet veranderen.

De houding van de Gezondheidsraad zal niet veranderen.

En de politiek ziet ook geen aanleiding om ook maar iets te doen veranderen.

Het credo blijft:
*Beneden de heilige grenswaarden is het niet schadelijk!*

 

16-02-2014 Nieuw boek

Op Pagina8, de literatuurpagina, staan nieuwe boeken vermeld.

****

 

 

15-02-2014 StopUMTS

Op StopUMTS was er heel even een posting naar aanleiding van een voordracht van Leendert Vriens te Vught, waarbij er geklaagd werd over een artikel van een journalist Ton de Jong, die achter in de zaal aantekeningen zat te maken.
De teneur van de Jong was dat de verhalen van Leendert Vriens bangmakerij was.
Er zijn veel journalisten, die zich niet verdiepen in deze materie en maar *wat voor zijn mallemoer* schrijven. Vaak zijn het ook *loltrappers*, trollen, die de zaken belachelijk willen voorstellen, bedoeld of onbedoeld.
In ieder geval is het zo, dat sprekers, vaak rotsvast overtuigd van hun eigen gelijk, niet over de juiste feiten beschikkend, en een aantal zaken naar eigen smaak interpreterend, voor verwarring zorgen.
Het is belangrijk, dat voordrachten zo feitelijk en objectief mogelijk zijn.

In het begin van StopUMTS, toen de toenmalige oprichter ervan, Etwald Goes, ook voordrachten hield, werd hem ook tijdens een TV opname verweten dat hij de mensen bang maakte.
Zijn opvolger Henk Wever bleef altijd zakelijk en objectief.

Ik kan mij goed voorstellen, dat journalisten de voordrachten van Leendert Vriens ook zo zien.
In diverse Youtube films wordt dat duidelijk.
Er wordt vaak geschermd met kanker.
Maar zendmasten veroorzaken helemaal geen kanker, want als dat zo zou zijn, zou nu 99% van onze bevolking kanker hebben, wat gelukkig niet het geval is.
Wel is het zo, dat personen die sowieso kanker zouden krijgen na bv 40-60 jaar, nu een versnelde groei van tumoren vertonen.
En zoals Donna Fisher (Dirty Electricity) en Samuel Milham (Dirty Electricity) schrijven, hebben zij dat vastgesteld op een periode van vijf en drie jaar explosie. En dan ook bij LAAGFREQUENTE velden. Borstkanker bij vrouwen, alsook bij mannen.

Veel personen zijn bang voor de komst van zendmasten. Die angst is gebaseerd op onderbuikgevoelens.
Zij maken zich echter helemaal geen zorgen over hun DECT telefoons, draadloze routers, mobieltjes, smartphones en tabletten, en helemaal niet over de andere gevaarlijke elektrosmog bronnen.

Als je het merendeel van de elektrogevoeligen bekijkt, blijkt dat deze niet te lijden hebben onder kanker, maar aan veel *onschuldige symptomen*, die niets met kanker te maken hebben, maar zo *onschuldig* zijn, dat ze het dagelijkse leven tot een ware hel kunnen maken.
Men kan zich de serieuze vraag stellen wat in feite ernstiger is.
Omdat de medische stand zich geen raad weet met die *onschuldige symptomen*, worden die lacherig afgedaan, en de klagende patienten verwezen naar de psychiater.
Een van die *onschuldige symptomen* is een enorme depresssiviteit, neerslachtigheid, en wanhoop, waardoor er een inwendig stemmetje roept *om er een einde aan te maken*.

De *wetenschap*, die zo goed is in het manipuleren van onderzoeken en statistieken, blijft steeds nieuwe verklaringen naar buiten brengen dat de vele vormen van elektrosmog GEEN kanker veroorzaken.
Niet met mobieltjes, niet met hoogspanningslijnen, etc.
Het kankerargument wordt door de wetenschap tegengesproken, nog steeds.

Het lijkt mij daarom veel beter om bij voordrachten niet meer van kanker te spreken, maar de nadruk te leggen op de vele symptomen, waarvan ik er een aantal op mijn site heb geplaatst, die weliswaar als *onschuldig* worden beschouwd, maar wel degelijk een ernstige aantasting van de gezondheid vormen.

In hoeverre deze aantasting van de gezondheid als blijvende schade kan worden beschouwd is nog steeds niet duidelijk en behoeft dringend een studie, want dat is tot de dag van vandaag nog steeds niet serioeus onderzocht.
Dit is veel belangrijker dan een Petitie of een proces tegen de Staat.

Trouwens, als men het woord kanker&EMV laat vallen wordt dat meteen met gefronste wenkbrauwen afgewezen.
Maar het noemen van hoofdpijn, slapeloosheid, maag- en darmklachten, etc. daar kan menigeen zich wat bij voorstellen. En ja, dat komt bij velen herkenbaar over.
En geeft aanleiding tot aannemelijke twijfel. Zou dat inderdaad van elektrosmog kunnen komen? Want de dokter kon geen oorzaak vinden.

Ook een roep om een *witte zone* zal niet gehonoreerd worden, omdat elektrosensitiviteit officiëel NIET wordt erkend.
Geen enkele politieke partij is geinteresseerd in de problematiek van diegenen waar het *tussen de oren* zit. En dat zal ook niet spoedig veranderen.

Zoals ik al eerder schreef is bijvoorbeeld de zg. *Geldrollenvorming* in het bloed helemaal geen goed argument om eventuele schadelijkheid aan te tonen.

Zo is er bijvoorbeeld geen enkele studie die aantoont, dat wanneer ik vandaag zou gaan roken, ik over pakweg 5 jaar aan longkanker zou sterven. Ik ken *oudjes*, die twee pakjes sigaretten per dag roken en niets mankeren. En er zijn ook al personen aan longkanker gestorven, die nooit gerookt hebben, noch in rookomgevingen verbleven.
Ik ken ook *ouidjes* die iedere dag borrelen, en niets mankeren.
Toch zijn er van regeringswege maatrgelen genomen, op basis van het ALARA of voorzorgsprincipe.
Datzelfde zou men ook voor elektrosmog mogen toepassen.

Het is heel curieus dat de medische wereld niets wil weten van elektrosensitiviteit.
De onderliggende oorzaak zit hem in een door diverse oorzaken liggend beschadigd immuunsysteem, en dat is nu juist een terrein van medici. Therapeuten hebben daar kennelijk meer inzicht.

 

05-02-2014 Geert

Op StopUMTS heeft ene Geert een kort ervaringsverhaal laten plaatsen.

Een euthanasie aanvraag zal beslist niet gehonoreerd worden, omdat EHS niet erkend wordt.
Zo simpel is dat.
Euthanasie is ook geen oplossing.

In mijn 30 puntenplan is euthanasie ook niet opgenomen. Integendeel.
En Geert heeft niet mijn 30 puntenplan gevolgd.
Dat weet ik zeker, omdat er enkele punten in staan, waar nadere informatie voor nodig is, en die is niet gevraagd.
Daarnaast zijn er nog andere oplossingen.

Stil zitten wachten tot er een oplossing uit de hemel komt gevallen is geen optie.

 

27-01-2014 EU en 5G

Het moge toch duidelijk zijn, dat de Nederlandse burger door de overheden aan alle kanten financieel geplukt worden, op instigatie van de VVD en PVDA, die dit beleid maken, om aan de wnesen van Brussel te voldoen.
De Nederlandse burger moet geld afstaan om andere landen, die het niet zo nauw nemen, te helpen.
Ook wil Brussel steeds meer geld om allerlei hobby's uit te voeren.

MNet stomme verbazing lee sik nu dat de EU zo'n slordige 700 = zevenhonderd miljoen Euro's ter beschikking heeft gesteld om de opvolger van 4G, wat men nu nog aan het *uitrollen* is, namelijk het 5G te laten ontwikkelen.
Neelie Kroes had daar al enkele miljoenen voor ter beschikking gesteld, maar dit tart iedere beschrijving.

Als de providers zo graag 5G willen hebben, dienen zij zelf de kosten van zo'n ontwikkeling te dragen.
Het is toch niet de taak van de EU om gelden voor technische commerciële ontwikkelingen ter beschikking te stellen?

Is mobiel bellen een eerste levensbehoefte geworden?
Belangrijker dan de stijgende voedselbanken?
Belangrijker dan de stijgende armoede?

Wat doen die zakkenvullers in Brussel eigenlijk?

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1159_en.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MobilfunkSpots-Ausgabe-102

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/5g_factsheet.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MobilfunkSpots-Ausgabe-102

 

 

25-01-2014 Testen

Peter van der Vleuten heeft een rondmail gestuurd naar aanleiding van zijn bezoek aan dr. von Klitzing.

Die is echter geen professor meer maar houdt zich nog wel bezig met het beproeven van elektrosensitieve personen. Lovenswaardig is dat dr. von Klitzing zich bezig houdt met het meten aan personen zelf.

Echter, de titel van zijn bericht luidt: Untersuchungsprotokoll - Austestung der Elektrosensibilität -
En dat is niet juist.

Hij toont weliswaar aan dat het lichaam op elektrosmog reageert, maar dat is niet moeilijk.
Dat kan ik ook heel gemakkelijk.
Met mijn Biomarkers meetsysteem meet ik 240 Biomarkers binnen twee minuten, en de Electromagnetic Radiation Factor geeft dan haarfijn aan in hoeverre men buiten de nrom van *normale* personen valt.
Met een speciale detector, welke ik tegen een hand of wang houd, wordt ook heel snel duidelijk dat het lichaam elektrosmog heeft opgenomen. Staande voor een koelkast of het inschakelen van een TL lamp geeft direct een reactie weer.

Echter, dat heeft helemaal niets met elektrosensitiviteit te maken.
dr. von Klitzing gebruikt een expositietijd van 9 minuten en meet daarna nogmaals 9 minuten.
Dat is veel te kort.

Paul Sommer heeft dat ook al bij meerdere persoenen voor het IGEF gedaan.
Zie *het bitje* Mei 2009.
Hij gebruikte echter een meetmodule, welke via *Blauwe Tandjes* met zijn laptop in verbinding stond, hetgeen voor elektrosensitieven natuurlijk niet bevorderlijk is. Ik heb later zo'n module gevonden die gewoon met kabels werkt.

Ik heb ook spectrumanalyses aan een lichaam gemaakt.
Tijdens de expositie van een elektrosmog bron kon ik een abnormale piek registreren.
Nadat de expositie weg was, was die piek ook niet meer waarneembaar en meetbaar.
Maar de informatie van de expositie werd ergens in het lichaam opgeslagen, ter verdere verwerking.
En ja hoor, na een kwartier kwam de lichameleijke reactie.
Zo zijn er personen, die binnen enkele minuten kunnen reageren, an anderen, die pas na enkele uren hun lichamelijke klachten ervaren.
Zo ken ik personen die vandaag pas reageren op waar zij gisteren aan waren blootgesteld.

Met het genoemde Biomarker systeem reageert de Electromagnetic Radiation Factor onmiddellijk, maar de factor van het Vetgehalte van de Lever pas 20-30 minuten later. En zo zijn er andere Biomarkers die nog wat naijlen, en meer tijd vergen voor ze van waarde weer veranderen.

Het is prima om aan te gven dat ons lichaam reageert op diverse elektrosmog bronnen, maar het is beslist geen maatstaf in hoeverre men inderdaad elektrosensitief is.
Daar had ik een andere installaite voor, maar we wachten rustig af wat dr. Anke Huss ons gaat voorstellen als *diagnosemiddel voor elektrogevoeligen*.

Ik ben van plan met mijn Bio Plasma apparatuur, waarmee ik bepaalde organen heel specifiek kan scannen dat ook eens onder belasting ga doen. Zie Pagina305.html

 

16-01-2014 StopUMTS onderzoek

StopUMTS heeft volgende oproep geplaatst :

Onderzoek naar het waarnemen van elektromagnetische velden

Een kennelijk nieuw onderzoek. Het zou goed zijn als (zoveel mogelijk) elektrogevoelige personen, die daartoe in staat zijn, aan dit onderzoek zouden willen meedoen.

Proefbunny (van Annemarie Melis van Universiteit Utrecht).
In een serie testen word je gevraagd of je denkt dat een apparaat wel of geen elektromagnetische velden uitzendt. Het gaat hierbij om elektromagnetische velden zoals die in het dagelijks leven voorkomen, zoals van zendmasten of het elektriciteitsnet.
De duur van het experiment: maximaal 1 uur.


Het moge duidelijk zijn, dat StopUMTS absoluut niets begrijpt wat elektrosensitiviteit feitelijk inhoudt.
En kennelijk ook niet wil weten hoe het wel in elkaar zit.
Met dergelijke testen houden de overheden ons voor dat niemand kan bepalen of er een elektrosmog bron aanwezig is of niet. Er zijn al zoveel dergelijke testen gedaan met steeds hetzelfde resultaat:
*Geen enkele elektrogevoelige kan een bron aangeven, of die wel of niet aanstaat.*

In de eerste plaats zijn de proefpersonen al voorbelast op de heenreis naar Utrecht.
In de tweende plaats is een proef van slechts een uur veel te kort, omdat bij veel elektrosensitieven de lichamelijke reactie pas veel (uren) later kunnen optreden.
In de derde plaats is het de vraag of er echte reële elektrosmog bronnen gebruikt worden, en niet een of andere CW (continuous wave) generator.
In de vierde plaats zullen de proefpersonen door de zenuwen verkeerd reageren.

Voor dergelijke testen dienen de proefpersonen voorgeconditioneerd te worden in een stralingsarme omgeving.

Enfin, zware echte elektrosensitieven zullen het wel uit hun hoofd laten naar Utrecht te gaan.

En het resultaat van dit onderzoek staat bij voorbaat vast:
*Geen enkele van de proefpersonen kon elektromagnetische velden waarnemen!

Q.e.d.

 

 

28-01-2014 Symposium/Congres ?

Op 12-08-2013 kon ik het volgende berichten:

Zo heeft onze Peter (van http://stik-ems.org/) het plan opgevat om volgend jaar Maart een symposium/congres te houden:
Zo schreef hij aan het Kennisplatform EMV:

Mede naar aanleiding van onderstaande publicatie van dr Martin Pall heb ik het plan opgevat omstreeks 10 maart 2014 in Nederland een internationaal symposium of een conferentie te organiseren over de effecten van EMS. Ik denk aan gastsprekers zoals Martin Pall, Olle Johansson, Stephen Genuis, Andrew Goldsworthy, Livio Guiliani, Michal Cifra, Magda Havas, Henry Lai, etc.    

Willen jullie een rol spelen bij de organisatie c.q. uitvoering van zo’n evenement?

Wil hij dat inderdaad op 10 Maart a.s. gaan organiseren, dan mag hij daar nu wel wat bekendheid aan gaan geven, want dat is al over ruim 5 weken.
Maar ik vrees dat het bij plannen maken blijft, zoals bij zoveel *protestanten*, die wel veel willen, maar weinig concreets ten uitvoer brengen.

 

02-01-2014 Meten aan personen

Het hoofdstuk *Meten aan personen* ( Pagina305.html ) is weer uitgebreid en aangevuld met nieuwe info.

 

28-12-2013 StopUMTS

Als de webmaster van StopUMTS ook eens wat verder kijkt dan zijn neus lang is, en niet in hetzelfde kringetje blijft ronddraaien, zou hij kunnen zien dat zijn geplaatste artikel *Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons.pdf* reeds door mij op 10-05-2009 op deze website was geplaatst. Pagina14d.html

PS. Om de meest volledige stralingsmeting te bekomen is milieuziektes.nl de aangewezen weg.
Waar ALLE elektrosmog bronnen gespecificeerd worden aangegeven.
Daar is speciale en unieke meetapparatuur voor nodig.

 

26-12-2013 Zonnepanelen

Samuel Milham schfreef me enkele dagen terug het volgende:

Last year a vendor who works at the College of the Desert Street Fair held every Saturday and Sunday wrote expressing concern that their area was now covered with photovoltaic solar collectors.

I visited the place a couple days ago and was astonished at the fact that most of the area under the parking structures where the fair is held pegged the HF 35 C with the antenna pointing up, but not down.
I went back in the dark, and found the same thing. This ruled out the solar as the source.

I found exactly the same phenomenon at a Ford dealership 10 miles away with cell towers near parking structures with solar collectors.
Yesterday, I went back and found that a cellular antenna farm on a building south and east of the parking structures was the source of the signal and the way the roofs of the parking structures were oriented, reflected the microwaves downward.
If the high end of the roofs faced away from the antennas, the signals would have been reflected upward.

There are 300 vendors and thousands of visitors every weekend. I looked at the physics of microwave reflection, and it is fairly complicated, but I think this is what's going on.
Another cellular technology horror story. Best, sam

Tja, zoiets is natuurlijk geen goede kopij voor het EHS-Bulletin.

 


25-10-2013 Negativiteit

Het blijft een vraag wat vele NGO's en websites eigenlijk willen bereiken. Klaarblijkelijk heeft men daar nog niet serieus over nagedacht.Ofwel wil men de overheid proberen te bewegen de normen aan te scherpen, of wil men de argeloze bevolking voorlichten, opdat die wat beter met hun *speeltjes* omgaan.Daartoe plaatst men allerlei ervaringsverhalen en rapporten en studies die verhalen hoe erg het wel niet kan worden en hoe veel verschrikkelijks ons te wachten staat.Echter, ca. 75% van de bevolking interesseert dat helemaal niets, want zij willen en kunnen niet bmeer zonder hun speeltje. Dat speeltje is uiterst verslavend geworden. Wanneer zij dat vervolgens wat beter gebruiken, is dan meegenomen. Maar het verandert niets bij de overheden.Ik denk niet, dat er nagedacht is over het feit hoe elektrosensitieven tegen dat alles aankijken.
Zij zien alleen maar hel en verdoemenis passeren, en nog meer ergernis en pijn aankomen.
*Ermee leren leven* is geen oplossing.
Er wordt geen positief toekomst perspectief geboden. Dat er wel degelijk een positieve toekomst mogelijk is, wordt aan alle kanten verzwegen.
Dat neem ik StopUMTS en StichtingEHS zeer kwalijk.
Want het is misselijkmakend om mensen hoop te onthouden.
Men praat ze alleen verder de vernieling in. Dat het wel degelijk mogelijk is, staat o.a. te lezen op Pagina300.html
Dat zijn allemaaal positieve berichten van personen die wat ondernomen hebben, en hun gevoeligheid voor elektrosmog hebben kunnen verbeteren.
Op www.minderstraling.nl/Pagina060.html staat het verhaal van ene Marie-Christine, die jaren geleden al berichtte, dat zij haar EHS overwonnen had.
Dat zijn allemaal positieve berichten, die dueilijk maken, dat een verbetering wel degelijk mogelijk is. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Buiten mij zijn er ook anderen die positieve resultaten bereiken.
Maar ook daarover wordt geen gewag gemaakt.
Het is fout om enkel negatieve berichten te plaatsen, en verder niets te ondernemen.Nu is er het bericht gekomen, dat huisartsen een vragenlijst van ZonMw krijgen omtrent elektrogevoeligheid.
Maar wat heeft u zelf al ondernomen?
Wat heeft bv. StopUMTS gedaviseerd om te doen? Niets. Enkel het bericht geplaatst.Als ik u was, zou ik meteen het document van Genuis/Lipp printen en aan uw huisarts/specialist aanbieden.
http://www.hetbitje.nl/bitje1203d.pdf Dan weet de huisarts meteen waarover het gaat. Hij hoeft het er niet mee eens te zijn, maar hem is dan bekend hoe de vork aan de steel zit.Deze actie van het UMC Utrecht is natuurlijk uitermate dom, of wellicht bewust nalatig. Ik heb al eerder aangegeven dat men daar, speciaal de psychologen, niet zo slim zijn.

Het ware natuurlijk beter geweest, wanneer de NGO's eerst het Genuis/Lipp document naar alle arsten hadden gestuurd, waarna pas dan de vragenlijst van het UMC Utrecht gekomen was.

IK kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de NGO's liever kakelen dan doen.

Weet je, elektrosensitieven kunnen opbeurende en positieve berichten zo goed gebruiken!

04-02-2014 Groen-link

Liesbeth van Tongeren van Groenlinks heeft een motie in de TweedeKamer ingediend opdat er op de stations van de NS laadpalen voor mobieltjes en tablets zouden komen.
(Want het duurt nog wel even voordat de tweede klasse voorzien is van stopcontacten.)

Groenlinks is ook die milieuonvriendelijke partij, die in 2002 weigerde om het Freiburger Appell te ondersteunen.

Het Groene van Groenlinks is het groen van KPN, en heeft niets met een beter milieu te maken.

Trouwens prof. Lucas Reijnders, Milieukunde weigerde destijjds eveneens het Freiburger Appell te ondersteunen. Veel woorden, maar geen daden!