11-05-2014 Finland en EU

Dariusz Leszcynski heeft op zijn blog nu geschreven dat in Finland slechts één enkele opinie is toegestaan.

http://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/05/09/stuk-and-finland-where-only-a-single-opinion-is-permitted/

Wat is het geval? In Finland hebben een aantal wetenschappers onderzocht wat het nut is van een EU, althans het lidmaatschap daarvan. Dat mag alleen maar positief zijn.
Daarom probeert men Wilders zo te schieten. Enfin, we zullen het weten na 22 mei.

Voorts verwondert Leszcynski zich over een nieuw wetsvoorstel omtrent de plaasting van basisstationa voor zendmasten, die in werking zou treden per 1 Januari 2015.
Opmerkelijk is het volgende:

The issue that got the most of my attention was the new law about sitting of cell phone base stations that is being prepared in Finnish Parliament (HE 221/2013 vp). The process of preparation of this law and hearing of experts is well advanced already as it is planned that the law will be introduced on January 1, 2015.

Looking at the detailed process of preparation of this new law one wonders that The Parliament is interested in opinions of all kinds of experts except – health experts. By looking at the schedule of past hearings, there is no single health expert mentioned

This brings to mind the opinion of Finland as place where only a single truth can be accepted at one time. No alternative opinions are permitted…
STUK – Radiation and Nuclear Safety Authority (Säteilyturvakeskus) is currently a place where only a single opinion matters. The contesting opinion was duly dismissed when shutting down the Radiation Biology Laboratory in 2013.


Dat is in Nederland niet anders. Kooplieden van Ministerie van Economische Zaken doen uitspraken over EMV en Gezondheid.
Ik heb nog nooit iemand van het Ministerie van Volksgezondheid (of hoe dat nu mag heten) een uitspraak horen doen over EMV en Gezondheid.
Noch in het Kennisplatform EMV, noch in de Gezondheidsraad zitten experts op het gebied van Gezondheid. Het zijn allemaal techneuten, die weinig verstand van biologie hebben, en ik bedoel biologie van het menselijk lichaam.

Men kletst in de ruimte, zonder de dingen bij hun naam te noemen. Men blijft in een kringetje ronddraaien.
De Bussumgroep mag dan juichen bij wat zalvende woorden van het Kennisplatform EMV; een echte doorbraak is er nog steeds niet.
Ook zijn er nog steeds geen stappen ondernomen om eens een serieus onderzoek naar elektrosensitiviteit te ondernemen. Er lopen wat ondoorzichtige onderzoeken, die enkel symptoombestrijding hanteren, maar die niet tot de kern der dingen doordringt.

Zonder enige financiële ondersteuning ben ik zelf bezig de directe invloed van elektrosmog op het lichaam te onderzoeken. De invloed op organen, weefsels, cellen, chromosomen, DNA en RNA.

(Daarnaast worden ook een aantal zg. *protectiemiddelen* aan de tand gevoeld.
Qua bioenergie heb ik al wat onderzocht, en nu bezig op de organen en DNA.
Voor het DNA kan ik 312 DNA fragmenten scannen en uitlezen.)
Dit is iets anders dan symptoombestrijding, protesteren of handtekeningen verzamelen voor een petitie.

 

08-05-2014 Roodborstjes

Elektrosmog stoort de orientering van trekvogels.
Een nieuwe studie van een onderzoeksteam rond de Oldenburger biologe Prof. Dr. Henrik Mouritsen heeft dat uitgezocht.
Het magnetisch kompas van roodborstjes laat het geheel afweten, zodra elektromagnetische storingen in het midden-frequentiebereik op de vogels inwerken.
Bedoeld is hier het frequentiebereik van 50kHz tot 5MHz.

uni-oldenburg.de/news/art/elektrosmog-stoert-orientierung-von-zugvoegeln-949/

nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13290.html

Opmerkelijk is hier, dat dit precies het gebied is, wat ik noem *dirty power* en *dirty air*, waar mensen ook last van hebben conform wat ik zo kan meten.
En wat ik ook aan *vuil* in de aardleidingen en in de grond kan meten!

Wellicht een verklaring waarom ik hier in het groen zo weinig kleine vogels zie.
Wel veel kauwen, meeuwen, waterhoentjes, eenden, ganzen en zwanen, maar de bekende kleine vogels helemaal niet meer.

En wellicht ook een verklaring waarom er zoveel bijen de weg kwijt zijn.

Naschrift 10-05:

Naar het schijnt heeft de zoologin Roswitha Wiltschko in Frankfurt ook dergelijke studie ondernomen, maar komt tot andere resultaten.
Zij vindt het opmerkelijk dat de Oldenburgers niet de bronnen zijn nagegaan om uit te vinden wat deze precies waren.

http://www.faz.net/aktuell/wissen/verblueffende-studie-zerstoererischer-elektrosmog-12927883-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Voorts wordt er nog commentaar gegeven:

Kommentar: Jetzt müsste man im Zoologische Institut, Frankfurt, am Ende der Siesmayerstraße neben dem Palmengarten noch den E-Smog-Störpegel im relevanten Frequenzbereich professionell ermitteln, dann gäbe es Vergleichsdaten. Ich habe in der EMF-Datenbank der BNetzA nach einem Messpunkt in der Nähe des Instituts gesucht und einen westlich davon in der Landgrafenstraße gefunden. Der Abstand zum Palmengarten beträgt etwa 800 Meter, das ist zu viel, aber besser als gar nichts. Die Grenzwertausschöpfung im Bereich 1 Hz bis 10 MHz (Reizwirkung!) war bei der Messung 2003 relativ hoch, nämlich 1,89 Prozent. Ein zweiter Messpunkt liegt südöstlich des Palmengartens, dort wurde Ende 2004 gemessen, das Ergebnis war 1,69 Prozent Grenzwertausschöpfung.

In Oldenburg liegt ein Messpunkt etwa 1 km östlich vom Campus Wechloy. Der dort im April 2014 gemessene Wert bedeutet 0,24 Prozent Grenzwertausschöpfung. Dies kann als erster vager Hinweis gesehen werden, dass die Störfelder in Oldenburg schwächer sind als in Frankfurt.

Dat is weer typisch voor *Mobilfunker*, die stellen dat onder de heilige grenswaarden geen biologische effecten kunnen optreden.

Op bovenstaande foto staat een jaarlijks met de hand afleesbare warmtemeter. Die werkt dus NIET radiografisch volgens ISM868.
Het signaal van het display kan ik met die zeer gevoelige meter alleen meten, als ik de kontaktantenne tegen de display houd. Op de afstand zoals op de foto, zo'n 3 centimeter niet meer.
Maar elektrosensitieven *voelen* de signalen nog op 3 meter afstand!
Dat is verklaarbaar met de aanwezigheid van *longitudinale golven*, die veel verder gaan dan de meetbare transversale.

A-thermische effecten worden nog steeds niet geaccepteerd, en ook niet onderzocht.

 

11-05-2014 Feind hört mit

Die spreuk was tijdens de Tweede Wereldoorlog heel bekend.
Maar geldt nog steeds.

Uit Duitsland komt nu de melding, dat er steeds meer *stille SMS-en* verstuurd worden om de gangen van personen via hun mobiel na te gaan.
het is niet aflusiteren, maar volgen.

www.heise.de/tp/artikel/41/41664/1.html

www.golem.de/news/ueberwachung-sachsen-verwirft-plaene-zur-buergerbeobachtung-bei-facebook-1208-93744.html

Zo zou in Berlijn vorig jaar rond 250.000 stiile berichten verzonden zijn, tegenover 145.000 het jaar daarvoor.
In Mecklenburg-Vorpommern zou dat in 2013 bij 23.000 gevallen zijn, een verdubbeleing van het voorgaanmde jaar.

Het zal in Nederland, het afluisterland bij uitstek, niet minder zijn.

25-04-2014 Zendmast rapporten

Op onderstaande website staat een verzameling rapporten omtrent studies over z.g. zendmasten.

www.mobilfunkstudien.de

Deze website is opgezet door Diagnose Funk.
De titel luidt: *Studien zu Auswirkungen von Mobilfunk-Sendemasten*
Dat is misleidend.
Betere naam zou zijn: *Studien zu Auswirkungen von Mobilfunk*

Men dient daarbij wel te bedenken, dat Diagnose Funk de nadruk legt op zendmasten, terwijl de straling van mobieltjes, smartphones en tablets veel hoger is, en daarom gevaarlijker voor de gezondheid is.

Voorts dient men zich te realiseren, dat er omtrent zendmasten slechts een beperkt aantal studies zijn, een dozijn, waaronder enkele die niet serieus genomen worden (zoals die van dr. Eger), omdat daar de confounders niet bij betrokken zijn.
De meeste studies hebben betrekking op mobieltjes, en niet op zendmasten.
En dan ook nog met bedenkelijke hoogfrequente straling, die zelden in de praktijk voorkomt.

Men dient zicvh ook te realiseren, dat al die wetenschappers geen benul hebben wat elektrosensitiviteit werkelijk inhoudt. De implicatie daarvan is, dat men bij al diue studies geen onderscheid heeft gemaakt tussen *normale gezonde* en *elektrosensitieve gevoelige* personen, of cellen of muizen.
Want hun verschil in reageervermogen is niet te vergelijken.

Men kan het als volgt vergelijken:
Een jonge gezonde persoon kan een orkaan weerstaan, terwijl een elektrosensitieve bij een zuchtje wind al omvalt.

Maar qua propaganda staat het beter om de nadruk op zendmasten te leggen.
Zoals StopUMTS.

 

21-04-2014 Verwijderde rapporten

Deze website was ook bedoeld als een verzameling rapporten en studies, als een soort naslagwerk.
Gebleken is echter dat er weinig gebruik van wordt gemaakt.
Men leest overal, en komt dan hier met vragen, terwijl ik er reeds veel eerder over heb geschreven.
Ook zijn er websites, die oud nieuws als nieuw aan de man proberen te brengen.
Anderen weigeren hier te kijken en hun licht nop te steken, maar blijven onjuiste informatie berichten.

Om kostbare ruimte op de server te besparen heb ik een groot aantal oudere rapporten van de server verwijderd. Bepaalde links zijn dan *dood*.

Wanneer men toch bepaalde rapporten, studies of artikelen wil lezen, gelieve mij dan een mail te suren met de titael van hetbetreffende item, en ik zal die dan per kerende mailen.

21-04-2014 iPad scholen

Lang leve de iPad scholen wordt er geroepen.
Echter, bepaalde noodzakelijke ontwikkelingen bij kinderen blijven helaas achter.

Rising numbers of infants lack the motor skills needed to play with building blocks because of an “addiction” to tablet computers and smartphones, according to teachers. Many children aged just three or four can “swipe a screen” but have little or no dexterity in their fingers after spending hours glued to iPads, it was claimed. Members of the Association of Teachers and Lecturers also warned how some older children were unable to complete traditional pen and paper exams because their memory had been eroded by overexposure to screen-based technology.They called on parents to crackdown on tablet computer use and even turn off wi-fi at night to address the problem. The comments were made after Ofcom figures showed the proportion of households with tablet computers more than doubled from 20 to 51 per cent last year.

www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10767878/Infants-unable-to-use-toy-building-blocks-due-to-iPad-addiction.html

 

20-04-2014 Oplossingen

In een Duits forum werd het volgende over Diagnose Funk bericht:

Von einem Vorstandsmitglied dieser Vereinigung wurde mir mitgeteilt: "Wir sind nicht an Lösungen interessiert - unsere Aufgabe ist das Aufzeigen von Missständen"!

Tja, dat kan men eigenlijk ook stellen over StopUMTS, Beperk de Straling en StichtingEHS.

 

 

15-04-2014 RIVM

Bij het RIVM lopen ook figuren rond, die weliswaar ook lid zijn van het Kennisplatform EMV, maar er nog steeds *de ballen van (willen) snappen*.
Ze verwaardigen zich uiteraard niet om eens op mijn website te lezen hoe men een serieus onderzoek naar elektrosensitiviteit dient uit te voeren.
Ik heb dat destijds uitvoerig beschreven naar aanleiding van het onderzoek van dr. Anke Huss.

Nu schijnt er weer een trol bij het RIVM te zijn, die een onderzoek wil starten, en via StopUMTS verzoekt of vrijwilligers zich willen melden.
Dat elektrosensitieven helemaal van de kaart kunnen raken van andere bronnen dan dat draadloze gedoe is hen kennelijk onbekend.

Ook het feit dat miniscule elektrosmog velden vaak een grotere impact op het lichaam kunnen uitoefenen, dan zware velden is hen ook volkomen onbekend.
De gevoeligheid voor elektrosmog heeft niets te maken met de sterkte van de velden.
Ook dat het soort van informatie bij een elektrosmog bron van grote invloed is, zal hen worst zijn.
(Bijvoorbeeld, sommige zwakke DECT signalen kunnen een grotere lichamelijke uitwerking hebben dan andere vrij zware DECT signalen.)

Desalniettemin wil men vrijwilligers een (onbetrouwbare) Dosimeter omhangen, plus een GPS module.

Als men die Dosimeter rechts draagt, wordt de straling van links komend door het lichaam afgeschermd.
De proefpersoon dient dus als een ballerina steeds in de rondte te draaien.

Daar vaak de lichamelijke reacties op diverse elektrosmog bronnen ook pas op verschillende tijdstippen later vertraagd optreden, wordt het raden geblazen wat wanneer wat veroorzaakt.
Vaak weet de persoon zelf niet eens hoe het precies zit.

De enige manier is om de lichamelijke reacties direct aan het lichaam zelf elektronisch te meten.
Dat is de enige zuivere wetenschappelijke manier.

De rest is allemaal lariekoek, en bewijst niets.
Wellicht de reden van dit onderzoek.

 

15-04-2014 Marloes

Vol trots kondigt Marloes aan dat ze vandaag al 3861 handtekeningen voor haar petitie heeft binnengehaald.
http://www.verminder-electrosmog.nl/

(Marloes schrijft nog steeds dat we in Nederland de hoogste normen van heel Europa hebben.
Ze wil het niet leren. )

Zoals ik al eerder schreef zal het bij 5.000 handtekeningen ophouden.
Angstvallig wordt geheim gehouden wat Marloes met die handtekeningen van plan is.
Waarvoor zouden ze gebruikt gaan worden?
Bij wie zouden ze aangeboden worden?
Dat is allemaal zeer onbekend. Het is heel vaag.

Naast de website heeft Marloes ook een Facebook pagina waar Jan en Alleman kreten op kan posten.
Als je dat bekijkt valt op, dat het allemaal gewoon losse kreten zijn.
Weliswaar betuigt men adhesie, maar er worden geen echt bruikbare gegevens gepost.

Het is gemakkelijk vanaf je smartphone allerlei *Likes* te plaatsen, maar ideën voor aanpak of doelgerichte acties ontbreken ten enenmale.
Op deze manier zal er in de praktijk helemaal niets veranderen.

Ook realiseert niemand zich dat er nog andere elektrosmog bronnen zijn dan hoogfrequente straling, die aan onze gezondheid knagen.

Op mijn website heb ik enkele zeer effectieve tips en trucs geplaatst om de invloed van elektrosmog op ons lichaam te verminderen, maar dat interesseert weinigen.
Men plaatst liever jubelend allerlei klaag- en ervaringsverhalen.

PS. Luc van Dinter (Stralings Arm Nederland) stelde in het begin ook zo'n 4.000 personen te vertegenwoordigen. Zijn website gaat tegenwoordig niet over Shiatsu massage maar over *Thai Massage, the ultimate Stress Reliever*. Klaarblijkelijk is het over en uit met indienen van zienswijzen.

Wil men daadwerkelijk iets essentieels veranderen, zal men toch via samenwerking een uitgekiende slimme aanpak moeten organiseren.
5.000 Adhesie betuigingen stellen niets voor. En wat geroep op Facebook ook niet.

Je kunt 5.000 personen wat voorlichten omtrent gebruik van apparaten (en dat is een druppel op een gloeiende plaat), maar de ongebreidelde uitrol van allerlei nieuwe toepassingen, die steeds meer frequenties nodig hebben en gebruiken, worden geen halt toegeroepen.

Vanaf vandaag kun je met een ING betaalpas (als daar op de achterkant een Wifi ikoontje op staat) in de winkel betalen door deze pas langs de scanner te zwaaien. Je hoeft dan geen pascode meer in te voeren.
Met andere woorden, deze betaalterminal staat konstant Wifi uit te zenden!
Zie mijn bericht dd. 03-03-2314 Bepaalpas.

15-04-2014 Film KP EMV

Je kunt natuurlijk heel verontwaardigd reageren op het Youtube filmpje van het Kennisplatform EMV, maar iedere medaille heeft twee kanten.

www.youtube.com/watch?v=wEQ69fNBCuc

Je kunt het ook anders zien.
Ergens is het gebaseerd op veiligheidsadviezen van enkele mobieltjesfabrikanten, die dit geadviseerd hebben om eventuele toekomstige schadeclaims voor te zijn, door te stellen de toestellen op enkele centimeters afstand te houden.
Dit wisten wij al langer, en geldt zeer zeker voor zwangere vrouwen om geen mobieltje op de buik te dragen.

Daar waar eerst beweerd werd dat mobiele telefonie absoluut geen schade kan veroorzaken beneden de heilige ICNIRP grenswaarden, komt men nu met waarschuwingen om de mobieltjes en smartphones NIET tegen het lichaam te houden.
Tegen het lichaam gehouden zouden ze nu zelfs meer warmte kunnen ontwikkelen; dat is voor het Kennisplatform EMV een nieuw gezichtspunt.
Men geeft nu toe, dat beneden de grenswaarden (uitgaande van thermische effecten) er tegen het lichaam houdend toch schadelijke warmte effecten kunnen optreden.
Dat geldt voor iedereen.
Men maakt niet eens onderscheid tussen *normale* personen en elektrosensitieven.

In ieder geval dient men de toestelletjes ver van het lichaam te houden. Dat is nieuw.

Dat de straling rond het hoofd zou gaan is onzin.
Maar de oplettende lezer die mijn Pagina305.html aandachtig heeft gelezen, weet dat alle lichamelijke gegevens zich *tussen de oren* bevinden. Met het bioplasma systeem worden alle lichamelijke gegevens via een speciale hoofdtelefoon uitgelezen.
Dus bijvoorbeeld iets aan een grote teen wordt via een hoofdtelefoon uitgelezen en bekend gemaakt.
De hersenen fungeren als onze *computer*, en om die reden al is het wenselijk alle stralingsbronnen daar ver weg van te houden.

In die zin is het filmpje prima.

De verontwaardiging van
StopUMTS
Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS)
Stichting EHS
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
Patiëntenvereniging EHS

is daarom onterecht.

14-04-2014 Nieuwe studie

Vanuit de Ukraine is er een nieuwe studie verschenen die zou aantonen dat bij gebruik van mobieltjes, smartphones, etc. er oxidatieve stress optreedt door overproductie van vrije radicalen.

www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=154583

07-04-2014 EHS studies

Zoals ik steeds stel, date r nog steeds niet één serieuze studie is, die het fenomeen elektrosensitiviteit heeft onderzocht, stelt Dariusz Lesczcynsk dat ook in zijn blogi: Between a Rock and a Hard Place:

Recent publication of the Canadian report on Safety Code 6 (RF-EMF and health) brought again to limelight the problem of electromagnetic hypersensitivity – EHS.

Yet again, scientists and lay audiences were fed with the standard mantra in the Canadian report: “The symptoms are real, but what causes them is a mystery”. The same mantra is propagated by WHO, ICNIRP and numerous expert committees.

I have the feeling that this mantra was introduced to the EMF research area few years ago for the sole purpose to “get the EHS people off our backs”. Designers of this mantra assumed that by showing compassion for the suffering of EHS people they will alleviate tensions that exist between EHS sufferers and decision-makers.

They were mistaken. The mantra did not alleviate tensions and EHS sufferers more and more forcefully demand solution to their problem. Simple admission that their symptoms and suffering are real is not enough. What is needed is both, precautionary approach and a serious research effort to find out what and how causes EHS.

Unfortunately the arena of EHS research is polluted with bad science. Badly designed studies waste money and produce bad conclusions. This status quo is perpetuated and new funding is granted for new badly designed studies. Are scientists gone mad? Don’t they understand what they are doing?

http://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/04/06/conclusions-of-the-canadian-report-confirm-that-ehs-research-and-its-review-are-polluted-by-the-bad-science/

06-04-2014 Pharox

Gisteren was in in de bouwmarkt en kwam daar een LED lamp tegen, welke in een blikje verpakt zit.

Het is een 230Volt GU10 LED lamp (met van die dikke pootjes) type Pharox300.

De lamp verbruikt 6Watt en geeft 280 Lumen, warm/wit licht, wat een behoorlijke lichtopbrengst geeft.
Is ontwikkeld door Lemnis lighting.

UIteraard ben ik hem meteen gaan testen.
Veel LED lampen veroorzaken *dirty power* (vuile frequenties) naar het electriciteitsnet.
Daarnaast kunnen ze ook nog *dirty air* (vuile frequenties) veroorzaken, die in de ruimte afgestraald worden.
Sommige LED lampen veroorzaken *dirty power*, of *dirty air* of beide.

Deze Pharox lamp doet geen van beide. Hij is dus elektrosmog-vrij!

Mijn Lijn Interferentie Meter toonde 38mV aan.
Na inschakelen van de Pharox lamp bleef dat zo.
Ook de VLF Detector gaf geen *dirty air* aan.

Als ik de LED lampen aan het plafond op mijn bureau aan schakel, geeft de meter aan:

en kan men de modulaties in het electriciteitsnet goed horen. Ook de VLF Detector laat zich horen.

 

05-04-2014 Lyme

De Telegraaf kopt vandaag:

'Vaak zelfdoding lymepatiënten'

De ziekte van Lyme leidt momenteel tot een zorgwekkend aantal zelfdodingen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten, die emotioneel alarm slaat, hebben de afgelopen maanden meerdere chronische lymepatiënten zichzelf van het leven beroofd, daartoe gedreven door hun medisch uitzichtloze situatie.

Daar kunnen een aantal elektrosensitieven ook over meepraten.
Vaak is het een groot probleem om een goede diagnose te verkrijgen en moet men uitwijken naar Duitsland en vervolgens de USA.
Om dan over een behandeling nog maar te zwijgen.
Er zijn weliswaar vele soorten antibiotica, maar die krijgen weinig voor elkaar.

Vorig jaar werd gemeld, dat er in Nederland ook de Borrelia miyamotoi gevonden is bij een patient.

Maar er zijn meerdere Borrelia soorten:

- Borrelia afzelii
- Borrelia bissettii
- Borrelia burgdorferi
- Borrelia duttonii
- Borrelia garinii
- Borrelia hermsii
- Borrelia miyamotoi
- Borrelia recurrentis
- Borrelia spielmanii
- Borrelia turicatae
- Borrelia valaisiana

Voor ieder van deze types zijn er in de USA DNA-related frequency sets te koop, dwz. Rife frequenties.

Op de Literatuurpagina Pagina8.html staan twee lezenswaardige boeken over de behandeling van Lyme: Lyme Disease and Rife Machines evenals Insights into Lyme Disease Treatment.

PS. Er zijn zogenaamde *EHS-deskundigen* die Lyme maar flauwekul vinden, maar die hebben ongelijk.
Lyme en elektrosensitiviteit houden van elkaar, spelen elkaar in de kaart, verzwakken het immuunsysteem, waardoor afwisselend de een en dan de ander weer de overhand krijgt, maar het totaal werkt wel als een neerwaartse spiraal.

 

27-03-2014 Pagina305

Pagina305.html is weer bijgewerkt en aangevuld.

 

26-03-2014 Aardappelzetmeel

Voor diegenen die te maken hebben met lekkende darmen is volgend artikel wellicht interessant.

24-03-2014 Hoogspanningsleidingen

Op Pagina12c.html staan wat rapporten omtrent hoogspanningsleidingen.
Behalve elektrische- en magnetische wisselvelden blijkt er nog andere elektrosmog aanwezig te zijn

- de studie van Henshaw die het heeft over het zg. Corona effect. Daarbij komen elektrische geladen deeltjes vanaf de hoogspanningskabels.

- de studie van Staheli die het heeft over statische elektriciteit bij hoogspanningsleidingen

- de studie van Vignati en Giuliani, die aantoonden dat er in de nabijheid van de hoogspanningskabels ook veel frequenties in het middengebied (kHz) aanwezig zijn. (dirty air)

- en nu de bevindingen van Earthweek, waar men met helicopters en infraroodcamera's heeft aangetoond, dat hoogspanningsleidingen infrarode emissie's afgeven, welke dieren afschrikken. http://www.earthweek.com/2014/ew140321/ew140321c.html

Onderstaande afbeelding van PDG Helicopters

But by using UV-sensitive cameras aboard a helicopter, researchers from University College London captured seemingly magical balls of light bursting to life briefly along the power lines.

While UV light is invisible to humans, dozens of mammals have been found to be able to see it, including cattle, cats, dogs, rats, bats and hedgehogs.

The scientists say the flashes, or coronas, would appear far brighter to many animals that see the entire UV spectrum rather than the limited part captured by UV-sensitive camera images.

23-03-2014 StopUMTS-Quackwatch

De posting van StopUMTS van heden over *EMF-Protection* geeft weliswaar een verkeerde URL aan, maar toont wel weer de onbegrensde arrogante eenzijdige mentaliteit.
Leendert Vriens wekt hiermee de indruk lid te zijn van Quackwatch, of in Nederland *Skepsis*.
Omdat hij als natuurkundige niet kan of wil begrijpen hoe de werkelijkheid er uitziet en functioneert.
En weeral dat hij niet weet wat er in de praktijk gebeurt.
Skepsis is een groepje eigenwijze nitwits, pseudo intelligentia, die als papieren tijgers proberen, vanachter hun schrijftafel en niet gehinderd door enige praktijkkennis, alles wat maar enigszins ruikt naar alternatief, belachelijk te maken. Met oneigenlijke argumenten proberen ze te bewijzen dat al dat soort zaken flauwekul zijn en niet kunnen werken, aan de hand van sterk verouderde leerboekjes, en een totaal onbegrip tonend over wat er werkelijk speelt. En als zakelijke argumenten ontbreken begint men persoonlijk te worden.
Uiteraard is het een doorn in het oog van de gevestigde orde en speciaal de pharmaindustrie, dat zaken als homeopathie en bioresonantie wel degelijk werken, en vaak zelfs nog beter dan de reguliere geneeskunde.
Als je het Nederlandse landschap bekijkt, blijkt dat het aantal therapeuten dat alternatief werkzaam is vele malen groter is dan de gevestigde artsen.
Dat veel mensen daar hun heil zoeken komt niet omdat men zo tevreden is over de resultaten van de reguliere artsen. En gezien de behaalde positieve resultaten blijft het aantal *alternatieven* groeien.

Natuurlijk is het zo, dat al die *protectiemiddelen* niet in staat zijn om aan de elektrosmog zelf ook maar iets te veranderen. De transversale golven blijven hetzelfde, hetgeen vele metingen al vaak hebben aangetoond.
Maar waar men niet over spreekt is het feit dat veel van die *protectiemiddelen* wel degelijk iets aan het lichaam van de betrokkene kan veranderen.
Daardoor ervaart men dat de invloed van elektrosmog op het lichaam minder is, en zelfs totaal kan verdwijnen.
Daarvan zijn vele getuigenissen op het internet te vinden, en niet alleen op milieuziektes.nl
Er is een amerikaanse nieuwsgroep die veel ervaringen met dergelijke *protectiemiddelen* beschrijven.

Het is derhalve onjuist om *protectiemiddelen* lacherig als kwakzalverij af te doen, de stelling van het Kennisplatform EMV beamend. Het valt nog mee, dat Leendert Vriens elektrosensitiviteit niet ook lacherig afdoet als nonsens, zoals Skepsis doet.

Mij bereiken berichten van personen die reeds een *gizmo* van anderen dragen, en bemerken dat het dragen van een ClaeSmog daarbij het totaal enorm doet versterken.
(Dat is logisch omdat de ClaeSmo longitudinale golven afstraalt.)

PS. Lloyd Burrell heeft zijn website aangepast. Enige tijd terug stond er een hele waslijst met *gizmo's*, stoofen en ingredienten die tegen elektrosmog kunnen helpen, maar die zijn verwijderd.
Voorts is zijn info nogal gedateerd (2004?) . Zeker is de Trifield meter zeer achterhaald.
En bepaalde adviezen zijn onjuist gebleken. Maar dat kan Leendert Vriens niet deren.

15-03-2014 StopUMTS-Headband

Alweer een bewijs dat StopUMTS weinig onderneemt om zich eens beter te informeren omtrent wat er zich betreffende frequenties en biologische systemen afspeelt.
Als natuurkundige is het een echte nitwit.

Bedoeld wordt het commentaar op de posting *USA: FDA Approves Headband Device for Migraine*
Dat gaat over een apparaat omtrent frequentie therapie tegen migraine.
De FDA is fel tegen alles wat alternatief is, maar er zijn meerdere dergelijke apparaten die een goedkeuring hebben.
Frequentietherapiebestaat al vanaf 1920-1930, en wordt wereldwijd met succes toegepast.
Zie: Pagina61.html
De Russen zijn o..a. heel ver met dit soort technieken. De bekendste is de Scenar, welke in hun ruimtevaart werd en wordt gebruikt.
Er zijn op de markt veel pijnbestrijdingsapparaten beschikbaar, die allemaal op frequentie therapie berusten.

Het commentaar van StopUMTS luidt:
*Er is geen informatie over hoe dit werkt voor elektrogevoelige personen, dat kan dus zowel positief als negatief zijn.*

Als de webmaster van StopUMTS niet zo eigenwijs was, kon hij op Pagina300.html lezen hoe elektrosensitieve personen daarop reageren, zoals op andere apparaten.
(Ik heb jarenlang elektrosensitieven kunnen helpen met audio-CD's.)
Zeker, er zijn elektrosensitieve personen die handelektroden onprettig vinden en zelfs luidsprekers of hoofdtelefoon. Voor hen is er een *stille luidspreker*.
En zelfs een *protection device* dat werkt met *longitudinale golven*!

Het ultieme apparaat staat beschreven in dit document .

13-03-2014 StopUMTS aarding

Zoals ik al vaker heb geschreven, vertelt StopUMTS zaken die niet juist en zelfs helemaal fout zijn.

Vandaag hebben ze het over het aarden van een persoon via een aardingsmat.
Hieronder een drietal artikelen van Duitse bouwbiologen die ervoor waarschuwen, ook omdat het meten ervan niet correct is.

Abschirmmatten

Achtung_Abschirmdecke

Matten

Voorts is het zo, en dat weet StopUMTS niet, omdat ze dat niet begrepen hebben, dat onze aardeleidingen, waaraan men die matten gaat aarden, helemaal niet schoon zijn, en veel vuile frequenties bevatten, zo tussen 5kHz en 20MHz. Weinigen kunnen dat meten, maar die vuile frequenties zijn wel desastreus voor elektrosensitieven.

Zo zijn er een aantal personen (en daar wordt ook in Engeland veel over geklaagd), dat wanneer zij afschermverf op de muur hebben aangebracht, en volgens voorchrift geaard, dat men zich slechter voelt dan voorheen.

Op papier denkt StopUMTS goed te handelen, maar de praktijk is geheel anders.
Het wordt tijd dat ze zich eens orienteren over wat er aan de hand is, en niet zomaar klakkeloos wat berichten, omdat men denkt dat het wel zal kloppen, zonder zich te vergewissen of het wel juist is.

Naschrift: 14-03-2014:

Een oplettende lezer heeft StopUMTS gewezen op mijn commentaar omtrent dat aarden.
Deze persoon vindt dat ik *heel vaak overdrijf*.
Dat is een typische opmerking van iemand die niet zoals ik na 15 jaar meten en observeren van elektrosensitieve personen precies weet waar deze op kunnen reageren, en waar ik voor waarschuw.
Ik bekommer me niet over *gezonde* mensen.
Ik waarschuw alleen voor valkuilen waar elektrosensitieven in kunnen vallen.
En ik weet waar deze op kunnen reageren, en vaak zijn dat uiterst zwakke velden, door anderen zelfs niet te meten (bij gebrek aan juiste apparatuur), maar wel degelijk biologisch waarneembaar is.
Als men dat overdrijven vindt, zegt dat meer over kennis van die persoon die dat stelt.
Kennelijk kan men niet verdragen dat ik meer van onze materie afweet, en kritisch ben op alle verstrekte informatie.

Trouwens wel een bewijs dat StopUMTS niet zelf rondkijkt wat er geschreven wordt.

12-03-2014 Ouders

EMFactsConsultancy meldt, dat een nieuwe studie in Pediatrics heeft onthuld, dat veel ouders gefascineerd op de schermpjes van hun smartphone zitten te neuzelen, tijdens het eten in restaurants, maar op vragen van hun kinderen zeer negatief reageren.

For once, it’s parents and not youngsters who are being told to get their noses out of their smartphones. The reason? Thumbing through one’s phone incessantly could damage the parent-child bond.
A new study published in the journal Pediatrics found that adults absorbed in their mobile devices were more likely to harshly scold their children’s behavior.

Researchers from Boston Medical Center observed parents interacting with their children during meals in fast-food restaurants. They noted that one-third of the adults used their phones continuously during the meals, and 73 percent of them checked their devices at least once.

When a parent who was glued to the phone was interrupted by a child, the parent was apt to react negatively, according to the study. One mother even kicked her child under the table after the child attempted to get her attention while she tapped away at her smartphone. Another mother ignored her child as he tried to lift her head from looking down at a tablet. Researchers believed the kids may have been acting out as a way to test limits or gain the parent’s attention.

“What stood out was that in a subset of caregivers using the device almost through the entire meal, how negative their interactions could become with the kids,” Dr. Jenny Radesky, a fellow in developmental and behavioral pediatrics at the center and lead author of the study, told Time. “[There were] a lot of instances where there was very little interaction, harsh interaction or negative interaction between the adults and children.”

pediatrics.aappublications.org/content/early/2014/03/05/peds.2013-3703.abstract?sid=9106e1f4-6253-47fa-b4d3-b072acbbb68f

Tja, en als ouders al het *goede* voorbeeld geven, wat kun je dan van hun kinderen verwachten?

05-03-2014 GERoNIMO

Er is in Januari j.l. weer een nieuw onderzoeksprogramma begonnen.
The GERoNiMO (Generalised EMF Research using Novel Methods) project

Zie: www.creal.cat/en_noticies/view.php?ID=278

De deelnemende instituten zijn:

De door mij vetgedrukte namen zijn bekende, wat de Duitsers noemen: *Gesundbeter*.

Wedden dat de uitslag zal zijn: *Kan helemaal geen kwaad!*

28-02-2014 LTE waarheid

LTE of 4G wordt toch aangeprezen als zijnde het summum in snelheid om te surfen?
Onderzoek toont aan dat dit een sprookje is.

www.bild.de/digital/handy-und-telefon/lte/studie-zu-lte-qualitaetdeutsche-lte-netze-hinken-hinterher-34859288.bild.html

Daaruit zou blijken dat de Duitsers van de totale gebruikstijd slechts 47% een verbinding met het snelstmogelijke net hebben.
In landen als Zuid-Korea is dat 91%, in Zweden 88% en Mexico 88%.
De firma Open Signal heeft dat uitgezocht middels hun Apps voor Android en Apple iPhones.

Het snelste Duitse LTE-netwerk heeft O2 met gemiddeld 16,2 MBit/s. De Deutsche Telekom kwam gemiddeld op 13,6 MBit/s, het Vodafone-net komt daar met 12,7 MBit/s net acxhteraan.

Ter vergelijking: In de reclame beloven Telekom en Vodafone snelheden van tot 100 Mbit/s, in vele gebieden zelfs 150 Mbit/s. O2 noemt voor zijn LTE-netwerk een maximaaltempo van 50 Mbit/s.
In de praktijk is dat dus helemaal niet spectaculair.

Nog langzamer als de Duitse LTE-netwerken zijn vooral de providers in de USA, die voor het merendeel gemiddeld onder de 10 MBit/s realiseren..

Heel interessant is om eens op http://opensignal.com/ te kijken.

Daar is ook o.a. Nederland te zien, en kan men het 2G, het 3G en het 4G afzonderlijk bekijken.
Al naargelang je op de kaart inzoomt, komen volgende cijfers naar voren.

..........Mbps.......2G.........3G...........4G..
Vodafone .......1,69 .......4,23 ......13,35
KPN ................1,21 .......2,93 ......16,86
T-Mobile .........1,11 .......3,18 ...... .3,49

Zo ziet dat uit:

PS. Ik haal met mijn ouderwetse ADSL koperleiding van Tele2 zo'n 12Mbps.

26-02-2014 StopUMTS

StopUMTS heeft de tuinkersproef van vorig jaar nog eens als nieuws gebracht.
Echter, op Pagina11n.html staat een uitvoerige reactie op deze proeven, die door meerderen zijn gedaan.
Voorts is er een dergelijke proef gedaan door het INSTITUT FÜR STATIK UND DYNAMIK DER LUFT UND RAUMFAHRTKONSTRUKTIONEN UNIVERSITÄT STUTTGART .
Met een geheel ander, en tegenovergesteld resultaat.
Zie: Rapporten/Esmog, water, microscoop en prof. Kröplin.pdf
Als men proeven doet dient men het goed te doen.

Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.
www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

12 -03 -2014: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd
Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html


Het voorlaatste staat op Pagina11w.html

Home | NIEUWS | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | LG |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | meten P |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

10-05-2014 Frequentie therapie

Alternatief is nog steeds een vies woord, vaak gebruikt door diegenen die er geen verstand van hebben en er nog nooit mee in aanraking zijn gekomen.
Uiteraard wil de farma-industrie er alles aan gelegen hebben, om het de kop in te drukken.

Als je echter eens om je heen kijkt, is het verbazingwekkend hoeveel alternatieve therapeuten er alleen al in Nederland actief bezig zijn. Is dat omdat men zo tevreden is over de reguliere geneeskunde?
Ik heb nog nooit een arts horen zeggen: *Ik zal u eens genezen.*
Het is altijd het proberen van dit of het proberen van dat.

In de praktijk is gebleken, dat het non-invasie toepassen van frequentie therapie zeer succesvol kan zijn.
Enkele apparaten staan vermeld op Pagina61.html

Dat het wel degelijk werkt is nu weer eens aangetoond met een wetenschappelijk rapport van
Pierre Le Chapellier, Badri Matta, verschenen in het Journal of Cancer Therapy, 2014, 5

Mensen met kanker verwijs ik graag door naar NGC Energy healing te Veldhoven.
Daar was de oprichter van StopUMTS, Etwald Goes, ook vol lof over.

 

10-05-2014 Melkkoeien

Nee, hier wordt niet de Nederlandse bevolking gemeend, die zo door de regering wordt beschouwd, maar echte koeien, die dieren, die melk produceren.

Er worden nogal wat berichten over problemen met koeien gemeld, in Duitsland als in Zwitserland.
Vaak worden die problemen dan aan zendmasten als schuldige toegeschreven.
Doch onderzoek naar andere elektrosmog bronnen worden dan vaak nagelaten.
Bij mijn literatuurlijst staat het dikke boek van Russ Allen, The Electrocution of America, die zijn melkveebedrijf helemaal naar de knoppen zag gaan door elektrosmog.
Bij hem was het probleem dat in de VS zo'n 70% van de stroom-nulleider via de grond naar de centrale terugvloeit. En dat gebeurde precies onder zijn stallen.
Daardoor stonden zijn koeien konstant onder stroom, met als gevolg een verminderde melkproductie.
Zoals gebruikelijk ontkende de energiemaatschappij dat in alle toonaarden.

Russ Allen heeft jarenlang geprocedeerd, en het uiteindelijk gewonnen, maar inmiddels was zijn bedrijf naar de knoppen.
Er zijn meerdere melkveebedrijven die met dergelijke problemen te kampen hebben.

Een mooi rapport is dat van Hillman and Stetzer milk production.

Onlangs werd ik ook om advies gevraagd door een melkveehouder.
Qua hoogfrequente straling was er slechts 0,2 µW/m² in de stallen, en buiten zo'n 18 µW/m². Hetgeen te verwaarlozen is.
De magnetische wisselvelden bedroegen 20-30nT, hetgeen ook normaal is.
Wel toonde de metalen buisconstructie, waar achter de koeien zich bevonden enorme magnetische gelijkvelden; de kompasnaald draaide spontaan meerdere malen om zijn as.
Deze kant van de rekken was nergens geaard. Dit effect is hetzelfde als wat we bij bedden aantreffen. De daar aanwezige metaaldelen (veren, etc.) worden na een zekere tijd statisch magnetisch.

De VLF detector toonde al snel de oorzaak van de problemen. Alle metalen delen vertoonden hoge elektrische velden.
De oorzaak ligt in de zonnepanelen, welke zich op het dak van de stallen bevinden, en dan nog eens extra de stroomomvormer, die de gelijkstroom van de panelen omzet in wisselstroom.
Daar de omvormer op het elektriciteitsnet is aangesloten, worden de *dirty air* signalen niet alleen in de ruimte, maar ook nog eens over alle elektrische kabels en metalen delen uitgezonden.

Nadat destroomomvormer was uitgezet was het muisstil in de stallen.
Nee, niet de koeien, maar de VLF detector.

Hieronder een spectrumanalyse van deze signalen, gemeten met de speciale Magnotracker antenne..

Mijn ervaring is, dat dergelijke signalen wanneer zij zich in het µV gebied bevinden tolerabel zijn, maar wanneer ze in het mV gebied zijn, deze voor elektrosensitieve personen nadelig voor de gezondheid zijn.
Duidelijk is die hoge piek van 53mV, bij 365kHz.
En dat is in het gebied wat ik noem *dirty air*.
Dat vind ik gevaarlijk voor mensen, en dat zal het beslist ook voor koeien, en andere dieren zijn.

Nadat de omvormer uitgeschakeld was, kon ik in de ruimte toch nog 29mV meten met mijn sprietantenne.
De omvormer stond weliswaar uit, maar de zonnepanelen werkten nog door.

Ook in België worden problemen met zonnepanelen gemeld, en vaak is het zo, dat deze niet goed geaard zijn. Ik heb daar ook frequenties rond de 400kHz gemeten.

Bovenstaande sluit weer mooi aan bij het verhaal over de roodborstjes.

Het is merkwaardig dat al die *protestanten* die zo hard tegen (UMTS)zendmasten in de weer zijn, hier weinig van willen weten.

Deze foto toont een *afvangantenne* die de *dirty air* componenten van zendmasten van de flat tegenover via een aarding afleidt. Met als gevolg dat de bewoners van dit huis weer van deze kant van hun woning gebruik kunnen maken, zonder nadelige gevolgen.
Maar het interesseeert geen hond.
Liever protesteren en *ervaringsverhalen* verzamelen.

Veel zogenaamde *elektrogevoeligen* vertonen masochistische neigingen, en klagen liever, dan dat ze de handen uit de mouwen steken.

 

28-04-2014 Hersentumor rapporten

Lagorio S en Röösli M hebbe nog eens 29 studies tegen het licht gehouden in een meta-analyse en gevonden, dat er geen direct verband is tussen mobiel bellen en hersen tumoren.

Volgende studies werden beoordeeld:
Pettersson D et al. (2014): Long-term Mobile Phone Use and Acoustic Neuroma Risk.
Hardell L et al. (2013): Case-control study of the association between malignant brain tumours diagnosed...
Hardell L et al. (2013): Use of mobile and cordless phones and survival of patients with glioma.
Hardell L et al. (2013): Pooled analysis of case-control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997-2003...
Carlberg M et al. (2013): Meningioma patients diagnosed 2007--2009 and the association with use of mobile...
Benson VS et al. (2013): Mobile phone use and risk of brain neoplasms and other cancers: prospective...
Cardis E et al. (2011): Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones:...
INTERPHONE Study Group et al. (2010): Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the...
Myung SK et al. (2009): Mobile phone use and risk of tumors: a meta-analysis.
Lahkola A et al. (2008): Meningioma and mobile phone use--a collaborative case-control study in five...
Hardell L et al. (2008): Meta-analysis of long-term mobile phone use and the association with brain...
Takebayashi T et al. (2008): Mobile phone use, exposure to radiofrequency electromagnetic field, and brain...
Sadetzki S et al. (2008): Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors--a...
Kan P et al. (2008): Cellular phone use and brain tumor: a meta-analysis.
Hardell L et al. (2007): Use of cellular and cordless telephones and risk of testicular cancer.
Hours M et al. (2007): [Cell Phones and Risk of brain and acoustic nerve tumours: the French...
Lahkola A et al. (2007): Mobile phone use and risk of glioma in 5 North European countries.
Schüz J et al. (2006): Cellular phones, cordless phones, and the risks of glioma and meningioma...
Takebayashi T et al. (2006): Mobile phone use and acoustic neuroma risk in Japan.
Lahkola A et al. (2006): Meta-analysis of mobile phone use and intracranial tumors.
Hardell L et al. (2006): Case-control study of the association between the use of cellular and cordless...
Lönn S et al. (2006): Mobile phone use and risk of parotid gland tumor.
Schoemaker MJ et al. (2005): Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone...
Hardell L et al. (2005): Case-Control Study on Cellular and Cordless Telephones and the Risk for...
Hardell L et al. (2005): Use of cellular or cordless telephones and the risk for non-Hodgkin's lymphoma.
Hardell L et al. (2004): No association between the use of cellular or cordless telephones and salivary...
Warren HG et al. (2003): Cellular telephone use and risk of intratemporal facial nerve tumor.
Hardell L et al. (2002): Cellular and cordless telephones and the risk for brain tumours.
Muscat JE et al. (2002): Handheld cellular telephones and risk of acoustic neuroma.
Auvinen A et al. (2002): Brain tumors and salivary gland cancers among cellular telephone users.
Inskip PD et al. (2001): Cellular-telephone use and brain tumors.
Muscat JE et al. (2000): Handheld cellular telephone use and risk of brain cancer.
Hardell L et al. (1999): Use of cellular telephones and the risk for brain tumours: A case-control...

www.emf-portal.de/viewer.php?l=g&aid=23904&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MobilfunkSpots-Ausgabe-102

Mijn commentaar:
Ik geloof wel dat die conclusie juist is.

Daar is geen speld tussen te krijgen.

Tenmiste, geen speld, maarwel een dikke boomstam.

Bovenstaande geldt voor *gezonde* personen, ca. 75% van de bevolking.
Echter, voor elektrosensitieven is dat geheel andere koek.
En daar houden al die wetenschappers helemaal geen rekening mee.

En zoals ik al vaak heb gesteld, zendmasten veroorzaken geen kanker.
Maar bij *zieke* personen, die een kankervirus in het lichaam hebben, weliswaar latent, kan elektrosmog als een katalysator werken, en de kanker versneld tot uitbarsting laten komen.

De wetenschap houdt er nog steeds geen rekening mee, dat er een tweespalt in de maatschappij is.

 

Betreffende LED lampen hier nog enkele spectrumanalyses:
Bekeken is vanaf 1kHz tot 20.000kHz ofwel 20MHz, dat is op de horizontale balk.
Vertikaal staan de gemeten pieken in µV.

Dit is de proefopstelling van de GU10 lampjes. De stekker werd in een verdeeldoos gestoken, waar ook de spectrumanalyser op werd aangesloten middels een actieve differentiaal probe.

1. Hierboven de *normale* toestand op onze elektriciteitsnet. De

2. Hier is de boven beschreven Pharox lamp in werking. merk op dat de curves niet veranderd zijn

3. Hier branden de andere LED GU10 lampen aan het plafond. Let op de pieken

4. Dit is een E27 LED met één LED cel. De Lijn Interferentie Meter toonde 210mV

5. Dit is een aparte lamp met 3 LED's, 3x2W. De Lijn Interferentie Meter toonde 1581mV en bromde nogal.

6. Dit is een LED van Osram met vatting E27.

7. En dit is een bureaulamp van de Aldi, een stang met ca 40 LED's.

Zo heb ik ook LED lampen van Ikea getest. En enkele van Osram.

De vatting GU10 staat voor de twee dikke pinnen en zijn enkel voor 230Volt gemaakt, en de E27 staat voor de dikke schroefdraadvatting, zoals bij de normale gloeilampen.
Halogeen lampen (GU10) op 230Volt veroorzaken ook geen elektrosmog.

Die op 12/24Volt wel degelijk. Ook dimmers veroorzaken heel veel elektrosmog.

Dit is de Aldi LED bureaulamp. Die heeft wel een transformator, die met een ClaeProtect ontstoord kan worden.

 

 

10-03-2014 Leerlingen

In Duitsland heeft het ziekenfonds DAK een onderzoek gedaan onder een aantal leerlingen:
Iedere derde leelring klaagt over hoofdpijn en slaapproblemen, is geprikkeld en depressief.

Fast jeder dritte Schüler klagt laut einer Umfrage der Krankenkasse DAK aus dem Jahr 2013 über Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Gereiztheit oder Niedergeschlagenheit. Vor allem Mädchen sind betroffen, 40 Prozent der Schülerinnen geben sogar an, mehrmals in der Woche unter psychosomatischen Beschwerden zu leiden. Eine Studie des Landesamts für Statistik in Thüringen kommt zu dem Schluss, dass sich die Fälle von Asthma bei Achtklässlern in den letzten sechs Jahren mehr als verdoppelt haben. Auch die Anzahl der Verhaltensauffälligkeiten ist rapide angestiegen..........

www.sueddeutsche.de/panorama/jugendmedizin-die-schule-macht-die-schueler-krank-1.1907311-2

Goh, die symptomen komen ergens bekend voor.
Het lijkt wel of die overeenkomen met de symptomen waar elektrosensitieven vaak over klagen.
Zouden daar overeenkomsten zijn?

Zouden veel leerlingen wellicht een mobieltje of smartphone of tablet gebruiken?
En dat naast hun bed hebben liggen en als wekker gebruiken. Of om er iedere vijf minuten op te kunnen kijken of er nog nieuwe berichten op de sociale media zijn gekomen?
Zouden zij ook veel elektrische apparaten (TV, spelcomputer, etc.) op hun slaapkamer hebben?

Nee, dat kan en mag niet ermee te maken hebben.
Het ligt vast weer aan het eten van *spruitjes*.

Typerend dat al die *wetenschappelijke onderzoekers* met een reuze boog om het thema elektrosmog heen stappen, en zich niet aan water willen branden.

 

09-03-2014 Voedingscentrum

Er zijn bepaalde instanties die beslist niet willen, dat je zelf kunt zorgen dat je in goede gezondheid bent en blijft. Of je dat nu doet door homeopatische middelen, alternatieve behandelmethodes en nu door vitamines en mineralen in te nemen als *superfoods*

Young Again stuurde volgende info:


Laat je niet in de maling nemen door het Gezondere Keuze en Bewuste Keuze logo van het Voedingscentrum

Sinds 2012 worden consumenten in de supermarkt bewust misleid met de 'Bewuste Keuze' en 'Gezondere Keuze' vinkjes op voorverpakt voedsel. Die vinkjes geven aan dat een product een gezonde keuze is.
Niets is minder waar. Deze logo's zijn bedacht door het Public Relations bureau van het Voedingscentrum, de spreekbuis van de voedingsindustrie.
Ze zijn niets meer dan een wassen neus die steeds langer wordt naarmate er meer over de vermeende gezondheid van verpakt voedsel wordt gelogen.
Toch zijn deze keurmerken de enige die de goedkeuring kunnen wegdragen van de Nederlandse overheid.

Het keurmerk misleidt alleen maar
Hoe effectief zijn deze keurmerken? Mayonaise, frites, chips en alle producten die stijf staan van de suiker, verkeerde vetten, zout en chemische toevoegingen kunnen volgens de richtlijnen van de overheid het 'Bewuste Keuze' of 'Gezondere Keuze' keurmerk krijgen, terwijl dat eigenlijk heel ongezonde producten zijn.
Hoe dat mogelijk is? Omdat het effect op de gezondheid van een product niet in zijn algemeenheid wordt bekeken. Het wordt slechts vergeleken met andere producten in dezelfde productgroep. Dus als een product net iets minder zout, suiker of vet bevat dan hetzelfde product van een ander merk mag het Gezonde Keuze keurmerk worden gevoerd!

Ooit van gezonde Cola gehoord?
Een product van een keurmerk te laten voorzien kan al vanaf 1800,- euro per jaar. Klein geld voor multinationals als Unilever, Nestlé, Kellogg, Albert Heijn en consorten. Het Vinkje is dus een keuze van de fabrikant en niet van een onafhankelijk panel dat producten objectief beoordeelt. Zo is het dus mogelijk dat Albert Heijn een Gezonde Keuze logo op zijn flessen Cola Light heeft (je moet maar durven) terwijl Coca Cola zelf dat niet heeft. Zo wordt de indruk gewekt dat de Cola van Albert Heijn gezonder is die van Coca Cola. Over misleiding gesproken.

Stoplichten werken beter
Van alle gezondheidslabels is het stoplichtensysteem, zoals die in Groot-Brittannië is ingevoerd, het duidelijkst. Daarmee kan de consument onmiddellijk zien hoeveel zout, suiker of vet er in een product zit en zelf bepalen hoe gezond of ongezond het is. Er staat naast een opgave van de ingrediënten in grammen namelijk een duidelijke afbeelding van een rood, oranje of groen stoplicht op het product,
Het scheelde niet veel of de hele Europese Unie had het veel effectievere stoplichtensysteem ingevoerd. In 2010 kwam het voorstel op tafel in Brussel, maar een meerderheid van het Europees Parlement stemde tegen de verplichte transparantie op verpakkingen over het zout-, suiker- en vetgehalte.

Achteraf bleek dat de voedingsindustrie ongeveer 1.5 miljard euro aan lobbyen had uitgegeven om het waarschuwingssysteem op ongezonde voeding tegen te torpederen. Dat het goed was voor de gezondheid van de consument kon ze een (ongezonde) worst wezen. Het was slecht voor de omzet en de winst van de aandeelhouders dus ging het niet door.

Wat doe je eraan?
Het is dus het beste om de volgende regel te hanteren: Informatie van het voedingscentrum is per definitie niet te vertrouwen. Die spreken namens de voedingsindustrie. :De Consumentenbond is al jaren voorstander van het stoplichtensysteem. Hoewel die tweede het ook niet altijd bij het rechte eind heeft gaan ze in ieder geval uit van het belang van de consument.

Ik kies niet bewust, ik lees bewust!
Let niet op de Ik Kies Bewust onzin en misleidende keurmerken. Lees bewust! Draai het product om en lees de zijkant of de achterzijde. Daar staat in aflopende volgorde hoeveel van elk ingrediënt het bevat. Als vooraan de lijst 'suiker'' staat, dan zit er in vergelijking met de andere ingrediënten het meeste suiker in. Laat die dus maar lekker in het schap staan.

Wat doet de overheid?
Wat Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid betreft is het de verantwoordelijkheid van zowel de ouders als van de industrie is om verstandig om te gaan met ongezonde voedingsreclames gericht op kinderen. Volgens hem moet de voedingsindustrie dus verstandig liegen. En gelogen wordt er genoeg. Over Becel bij voorbeeld. Of over alle light producten. En hoe gezond melk is voor je botten.
De staatssecretaris, ongehinderd door gebrek aan kennis van zaken, gaat volkomen voorbij aan het feit dat de ouders voortdurend op het verkeerde been worden gezet met misleidende reclame en objectieve informatie ver te zoeken is.En de voedingsindustrie? Die zit breed lachend achter de kassa terwijl het willens en wetend de gezondheid van de consument aan zijn laars lapt.

Naschrift 10-03-2014:
Op het Blog van Michiel Haas (michielhaas.nl/) staat ook een goede reactie op het Voedingscentrum.


 

27-02-2014 Fabeltjeskrant

StopUMTS heeft de Fabeltjeskrant van vorig jaar nog eens op tafel gezet.

Fabel 1. Onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen, die zeggen gevoelig te zijn voor RF straling, in het algemeen niet in staat zijn aan te geven wanneer zij wel of niet aan deze straling blootgesteld zijn. Dit is een indicatie dat stralingsgevoeligheid van personen niet bestaat.

Formeel is dat juist en correct.
We hebben nu eenmaal geen orgaan dat elektrosmog kan waarnemen.
En de vele proeven die *wetenschappers* hebben ondernomen wijzen dat ook allemaal uit.
Daar is geen speld tussen te krijgen.

Wat niemadn echter naar voren brengt is het feit, dat al die *wetenschappers* blijk gegeven hebben geen verstand van elektrosensitiviteit te hebben.
In de eerste plaats zijn de proefpersonen bij dergelijke provocatietesten al voorbelast, nog voor zij het labo zijn binnengetreden.
In de tweede plaats staan zij onder een enorme psychologische druk.
In de derde plaats is de duur van de proef veel te kort.
Op de vierde plaats is vaak de soort van elektrosmog-expositie niet aangepast aan de gevoeligheid van de betreffende proefpersoon.
En tenslotte worden proefpersonen die niet aan het verwachte gedragspatroon voldoen (door te reageren) buiten de resultaten gehouden. (Bij TNO 1 persoon en bij ETH 6,5%.)

Aan het lichaam is het meetbaar wanneer er een expositie plaatsvindt, dat wil zeggen dat er dan pieken tijdens de expositie meetbaar zijn. Maar de lichamelijke effecten (gezondheidsklachten) hoeven pas veel later op te treden, lang nadat de proeven voorbij zijn.

Er was eens een professor aan de Universiteit van Witten, die proefpersonen blootstelde aan een laagfrequent spoeltje, en dan vroeg: *Voel je wat?*
Daarop concludeerde hij: *Mobieltjes kunnen dus geen kwaad!*
Uit een laagfrequente bron leidde hij af dat een hoogfrequente bron geen kwaad kon.
Op de TH Aachen denkt men er ook zo over.
Een mooi voorbeeld van psychologische druk is het onderzoek van Kaul. Haar conclusie was, dat tegenstanders van zendmasten deze als een phallussymbool zien.

Met alle onderzoeken tot de dag van vandaag is het zo, dat er nog steeds niet één serieus onderzoek naar elektrosensitiviteit is gedaan. Wat men ook beweert.

Ik ken veel personen die, als ze op hun gemakje aan het winkelen zijn, bij bepaalde winkels binnenkomen, en meteen reageren op een aanwezige DECT, of schijnwerper aan plafond.

Ook is het zo, dat personen niet direct hoeven te reageren en dat pas veel (uren) later doen.
En als men helemaal niet reageert, men na een langere blootstelling dan toch begint te reageren.
Een mens is geen lamp met een aan- uit schakelaar, zoals die techneueten denken.

De elektrosmog informatie wordt in het lichaam opgeslagen in diverse organen, zoals lever, gal, maag, milt, pancreas, etc. die deze informatie weer communiceren met de hersenen.
Afhankelijk van de lichaamsgesteldheid kan dat snel of heel langzaam zijn.
Die processen zijn goed elektronisch meetbaar. Zie Pagina305.html

Fabel 2. RF straling van zendmasten, mobieltjes, WiFi, Bluetooth, draadloze babyfoons e.d. kan niet schadelijk zijn voor de gezondheid omdat de energie van de RF fotonen veel te klein is om schade te veroorzaken en omdat de absorptie van deze straling bij de huidige emissie-intensiteiten van deze bronnen een verwaarloosbare temperatuurverhoging geeft.

Dat is gewoon flauwekul en prietpraat van techneuten en natuurkundigen, die denken dat de mens een machine is.
De mens is een biologisch wezen, waarvan de processen niet chemisch maar elektrische verlopen.
Er is al lang aangetoond, dat er zonder enige temperatuursverhoging, er door invloed van elektrosmog allerlei processen in gang worden gezet, die het functioneren van het lichaam beinvloeden.
Wel is het zo, dat de mate van schadelijkheid van de gezondheid nog steeds niet is vastgesteld.
De symptomen die optreden onder invloed van elektrosmog zijn weliswaar heel lastig en kunnen veel pijn veroorzaken, maar het is niet duidelijk vastgelegd in hoeverre hier van schade strake is.

Fabel 3. Absorptie van RF straling in ons lichaam kan alleen maar een biologisch effect hebben indien de geabsorbeerde energie groter is dan de altijd aanwezige thermische ruis (kT), die thermische trillingen van de moleculen in ons lichaam veroorzaakt.

Zuivere kletskoek.
Er zijn wereldwijd duizenden personen die gebruik maken van zg. bioresonantie apparaten, onder een grote verscheidenheid van soorten, maar die allemaal één ding gemeen hebben:
Het werkt biologisch!
Daarmee is men rond 1920-1930 al begonnen, wordt hedentendage nog steeds met veel succes toegpast, zeer tot verdriet van de allopatische medici en de pharma industrie.

Fabel 4. TNO-COFAM en ETH studie.
De straling van UMTS-masten is niet schadelijk, zo blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek door een Zwitsers instituut in opdracht van de Nederlandse regering. 'Uit het Zwitsers onderzoek blijkt ondubbelzinnig dat er geen gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn aan te tonen,' zei staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) van Milieu.

Deze twee studies hebben al genoeg commentaar opgeleverd, zie Pagina12e.html
Daar is technisch mee geknoeid, maar daar vallen de techneuten niet over.
En ook is er geknoeid met de resultaten van de proefpersonen, hetgeen pas veel later bleek.

Typerend is ook hier dat er niemand van het Ministerie Volksgezondheid iets over zei, maar een domme politicus als Pieter van Geel van Economische Zaken. Dom? Jazeker, want hij fantaseerde er op los.
Van tevoren hat men van het ETH al gesteld dat er enkel conclusies getrokken konden worden over een periode van *KORTE DUUR*, en dat men absoluut geen conclusies mocht trekken over de langeduur.
Maar onze Pieter verklaarde wereldwijd dat er van korte duur noch van lange duur gezondheidsschades waren te verwachten. Het werd een week van tevoren in een TV studio opgenomen, nog voordaat ETH het zelf presenteerde.
Hij kletste uit zijn nek, maar zijn stelling werd wel gretig door de pers overgenomen.
Ook hier zwegen de techneuten en natuurkundigen, want het kwam zo mooi in hun kraam te pas.

PS. De aanname van 3% elektrogevoeligen is natte vingerwerk.
Dat zou inhouden een aantal van ca. 480.000 personen.
Ik houd het bij maximaal 5.000.

 

23-02-2014 StichtingEHS

Bij de StichtingEHS heeft men nu ook in de gaten, dat men de website wat moest *opfrissen*.
Dat is inmiddels ook gebeurd.
Echter de info die men verstrekt is nog steeds summier, en achterhaald.

De Stichting hanteert *Normen*. Bedoeld zijn de Richtlijnen van de Duitse Bouwbiologen.
Maar hier loopt men wel achter.

StichtingEHS heeft het over de SBM2003.
Inmiddels is de SBM2008 ook weer aan aanpassing toe.

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft helemaal geen normen opgesteld.
Dat doet de ICNIRP in Duitsland. En die organisatie is ook helemaal geen onderdeel van de WHO.

Onbegrijpelijk is de kolom *Voorbeeld*.
LF elektrisch wisselveld in Volt per meter: Laptop 2.000 ????
LF magnetisch wisselveld in nanoTesla: Föhn 3.000
HF elektromagnetisch wisselveld in µW/m²: GSM toestel 4.500.000 ???

Amateuristische knulligheid ten top.
En dat wil dan voorlichting geven?
Terwijl men niet weet hoe het zit?
Verwonderlijk dat die boekenschrijvert uit Wageningen dit niet ziet. Alhoewel die ook niet weet wat de pulsrate van C2000 en andere mobiele zaken bedraagt. En dat er verschillen in pulsrate zijn tussen mobieldeel en zendmast.
StichtingEHS is ook lid van het Klankbord.

Ook al ben je vrijwilliger, als je een website met informatie opstelt, kun je best eens op milieuziektes.nl kijken, want daar staat het allemaal keurig in Jip en Jannekes taal uitgelegd, met de juiste eenheden.
Daar staat zelfs de hele SBM2008 afgebeeld.


03-03-2014 Betaalpas

Vandaag deelde ING mij mede, dat vanaf 15 April ik met mijn betaalpas contactloos kan betalen met mijn pinpas.
Op de achterkant van de pas staat het Wifi ikoontje.


Onder de € 25 hoef ik de pas slechts langs de scanner te zwaaien, en het geld is van mijn bankrekening verdwenen.

Enige tijd terug zag ik een waarschuwingsfilmpje uit de VS, waar men met een eenvoudige scanner langs passanten liep, en zo hun gegevens konden scannen.

Via de website van ING kon ik ook het Wifi op mijn pas uitzetten.
Of dat inderdaad gebeurt is maar de vraag.
Ik heb voor de zekerheid mijn pas inmiddels in alu folie ingepakt.
Men is gewaarschuwd.

https://www.youtube.com/watch?v=EKks3vfiy6Q

"Using a Samsung Galaxy SIII — one of the most popular smartphones available in Canada — and a free app downloaded from the Google Play store, CBC was able to read information such as a card number, expiry date and cardholder namesimply holding the smartphone over a debit or credit card. And it could be done through wallets, pockets and purses. ... Although the NFC antennas in current smartphones need to be very close to a card in order to work — no farther than 10 cm — that could change with the next generation of Android smartphones. Legary said the Samsung Galaxy S4, set to go on sale this spring, might have a much more capable NFC antenna, which could not only read credit cards from a greater distance, but could also be able to read the chips embedded in enhanced driving licenses and passports."

http://donnaperuginichildrensauthor.com/2013/03/11/thieves-scan-your-credit-cards-easily-find-out-how/

 

 

15-03-2014 StopUMTS-Aarding

Alweer een bewering van een wijsneus, die niet van wanten weet.
Er wordt commentaar gegeven, dat een aardeleiding met een weerstand van <5 Ohm goed zou zijn.
De weerstand van een aardeleiding in Ohm zegt weinig. Uiteraard dient die wel zo laag mogelijk te zijn, maar het zegt helemaal niets over de aanwezigheid van *vuile frequenties*.

Ik heb daar herhaaldelijk op gewezen, maar het wordt niet opgepakt, omdat men kennelijk vindt dat ik zou overdrijven. Zie www.minderstraling.nl/Pagina050.html

Ik meet op veel aardeleidingen frequenties tussen 5kHz en 20MHz, hetgeen weinig wijsneuzen kunnen meten. Aardeleidingen zijn iets anders dan de gewone elektrische leidingen, die ook wel kunnen meevallen.
Als specialist inzake elektrosensitiviteit heb ik kunnen concluderen dat pieken op aardeleidingen (dat is dus de randaarde in het stopkontakt) in waarde µV (microVolt) acceptabel zijn, maar wanneer dat >1.000µV ofwel in mV (milliVolt) bedraagt, elektrosensitieven daar behoorlijk last van kunnen hebben.
De praktijk heeft bewezen, dat ik niet overdrijf.

In dergelijke gevallen is het aan te raden een nieuwe aarde te laten slaan, maar dan zo, dat er een afgeschermde kabel naar boven komt.
Het is namelijk zo, dat er in de grond veel vuile frequenties aanwezig zijn, die via een onafgeschermde aardekabel de woning binnenkomen.
Deze aarde alleen voor het elektriciteitsnet gebruiken en niet aan de water- en gasleidingen gebruiken.

Ook Samuel Milham schreef mij, dat ook hij veel vuile frequenties in de grond meet.
Ik vind dit een bijzonder groot probleem, en alhoewel ik diverse filters heb geprobeerd, ik nog geen oplossing heb gevonden.

Ook afgeschermde kabels, die veel door woonbiologen worden aanbevolen kunnen averrechts werken.
Zo heb ik kunnen meten, dat de buitenmantels als antenne kunnen fungeren, en zo GSM signalen doorgeven. Het is soms aanbevelenswaardig om die buitenmantel ook apart te aarden.

Voorts verwijs ik nog maar eens naar: www.minderstraling.nl/Pagina050.html
En dan speciefiek naar de afbeeldingen 6 en 7.
No 6 geeft de vuile frequenties aan op mijn aardeleiding in de flat, Pieken rond de 3.000kHz ofwel 3MHz.
No 7 geeft de vuile frequenties aan op de radiator van de centrale CV. Merk op, dezelfde pieken als op mijn randaarde, maar nu ook hoge pieken rond 675 en 825kHz. Kennelijk gebruiken buren hun cv radiatoren als aarde.

Stralingswerende verf MOET geaard worden uit veilighiedsoverwegingen, daar de verf elektrisch geleidend is. Als men per ongeluk bij het inslaan van een spijker op een elektrische leiding botst, staat de hele muur onder stroom. In Engeland heeft men veel de ervaring, dat na aanbrengen van de verf en het aarden, men zich slechter voelt dan voorheen.
Maar ja, de nederlandse wijsneuzen lezen niet op internationale forums. Zelfs een nederlands forum laten ze links liggen. Men geniet liever van *ervaringsverhalen*.

 

20-02-2014 Memo Kennisplatform EMV

Het Kennisplatform EMV heeft vandaag een Memo *Omgaan met EMV* uitgebracht.

Het Kennisplatform EMV heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.
Haar adviezen zijn amateuristisch en dubieus.

www.kennisplatform.nl/publicaties/overzichtkennisberichten.aspx

 
1. Bij een *oortje* maakt het nogal een verschil of er een kabeltje dan wel een luchtslangetje gebruikt wordt.
Een luchtslangetje is veilig.
Een kabeltje werkt als antenne en geeft de schadelijke elektrosmog door naar het hoofd.
*Blauwe tandjes* is ook elektrosmog en dient vermeden te worden.
 
2. Een ECO DECT is een gewone DECT, die alleen minder stroom verbruikt, maar even hard *straalt* als een gewone DECT.
Een DECT ECO MODE is een DECT die 80% gedempt is in straling.
Een DECT ECO MODE PLUS is de juiste benaming voor een DECT die 100% gedempt is in straling.

Wat een oenen.
Ze begrijpen ook helemaal niets van onze problematiek, en verkondigen onzin.
Over de rest kan ik ook nog doorgaan, maar heb er geen zin meer in.

Het Kennisplatform EMV luistert niet naar het Klankbord, of het Klankbord weet het zelf ook niet.

Naschrift 24-02-2014:
StopUMTS is ook een van de leden van het Klankbord.
Vandaag heeft StopUMTS in een commentaar nog eens duidelijk gemaakt weinig te snappen van wat er gemeld wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26-02-2014 Nieuwe studie

Er is weer een nieuwe prachtige studie verschenen met als titel:

11 Year MTHR Study Finds No Danger from Wireless Mobile Phone Radiation

Zie: www.ispreview.co.uk/index.php/2014/02/11-year-mthr-study-finds-danger-wireless-mobile-phone-radiation.html

Schitterende studie.
Wekt de indruk alsof deze studie 11 jaar in beslag genomen heeft, maar dat is niet zo. Men heeft gedurende 11 jaar een aantal studies, wel gekozen, onder de loep genomen.

Het is weer erg eenzijdig, en ISPRevew behoort tot de engelse providers!
Dus mensen, trap er weer niet in.

26-02-2014 StichtingEHS

StopUMTS maakt vol trots bekend dat er een nieuwe folder *Wifi op SChool* is uitgekomen.
Waarschijnlijk opgezet door StichtingEHS en ondersteund door het crème de la crème:
StichtingEHS, StopUMTS, Nibe en NPS.

Kennelijk heeft niemand de moeite genomen deze folder ook nog eens taalkundig te controleren..

PS. Op de site van StichtingEHS is deze folder nog niet te vinden.
En wil men de administratie bereiken, mag men een 06 nummer draaien.
Normaal bestaan hier te lande de telefoonnummers uit 10 digits !
Maar bij StichtingEHS is dat uitzonderlijk met 12 digits: 064 849 14 33 06
Door in plaats van met 06- te beginnen, begint men met 064- en probeert zo de indruk te wekken dat het een vaste lijn nummer zou zijn, zoals 020- of 073-.
In Duitsland noemen ze dat : *Vorspiegelung unter falsche Tatsachen* .

Voor een club die stelt zich voor elektrosensitieven in te ztten is men behoorlijk maf.
(Ikzelf weiger uit principe om 06 nummers te bellen.)
Net zo maf als StralingsArmNederland, die een QR code op de site heeft staan, die men alleen met een smartphone kan lezen.

Een en ander geeft duidelijk weer, hoe onprofessioneel men bij StichtingEHS bezig is.
Ook vrijwilligers kunnen professioneel werk afleveren.

Het geeft de indruk dat het met StichtingEHS een aflopende zaak aan het worden is.

01-03-2014 Slaaponderzoek

Er zijn zo van zo'n onderzoeken waarvan je vantevoren al weet wat de uitkomsten zullen zijn, en welke radicale fouten er gemaakt gaan worden.
In deTelegraaf staat een artikel over een slaapenquête van de Nederlandse vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO) ....www.nswo.nl

Daar kan men ook een formulier invullen.
Het invullen heeft mij wel wat moeite gekost. Men wil namenlijk weten hoe laat ik ga slapen.
Dat is altijd rond middernacht, dus om 24:00 of 00:00 uur, maar dat kent de webpagina niet.
Er komt steeds een kruisje, en 24:00 kent*ie ook niet, dus wordt het 12:00.
Pas nadat ik op de P had geklikt, kwam er PM achter te straan en werd het geaccepteerd.
De programmeur lag waarschijnlijk te slapen.

De enqête zelf vraagt alleen of je een elektrische deken hebt, en of je elektrische apparaten op je slaapkamer gebruikt.

- Nergens is er sprake van aanwezige draadloze toestanden van buren of zendmasten!
Ook is men niet geinteresseerd of men in de woning DECT of WLAN heeft aanstaan.

- Nergens wordt er gevraagd of men overdag aan elektrosmog is blootgesteld geweest
Dit in verband met nawerkingen

- Nergens wordt er gevraagd of er metalen delen aan of in het bed aanwezig zijn, ivm. statische magneetvelden.
Ik heb een aantal gevallen waar men de slapeloosheid heeft bedwongen door alle metalen uit het bed te verwijderen, cq. vervangen.

Dit is weer het zoveelste prutsonderzoek.
Als oorzaken van slapeloosheid worden alweer drogredenen opgegeven, zoals druk van het werk, en het eten van spruitjes. Maar aan de oorzaak door elektrosmog wordt weer geen afdoende aandacht geschonken.

09-03-2014 Hoogspanningsleidingen

Naar aanleiding van een Deens rapport over hoogspanningsleidingen, welke, uiteraard, stelt dat er helemaal geen gevaar te duchten valt, is het Kennisplatform EMV daar meteen op gesprongen om ook een duit in datzelfde zakje te doen.

Bepaalde personen zijn nu in het geweer gekomen en spreken er schande van.

Typerend is, dat ik reeds jaren een aantal rapporten, studies en berichten omtrent de gevaren van o.a. hoogspanningsleidingen op mijn website heb verzameld.
Maar gezien het feit dat zulks geen hond interesseert, en ik zo'n slordige 1000 Mb webspace in gebruik heb voor al die data, heb ik onlangs zo'n 180 Mb van de server verwijderd.
Daar er niemand gereclameerd heeft dat-ie bepaalde documenten niet kon downloaden blijkt dat er wereklijk niemand van mijn website als naslagwerk gebruik maakt.
Binnenkort ga ik nog meer verwijderen.

Anke Huss had er ook al een studie over gemaakt, gepubliceert in 2009.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18990717

Op http://www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html had ik nog een groot aantal rapporten (30+) staan die over hoogspanningsleidingen gaan, maar daar er niemand kennelijk in geinteresseerd was, heb ik ze weer van de server verwijderd om ruimte te maken.

Kenmerkend is de California Studie, die 9 jaar duurde en USD 7 miljoen kostte.
Daarbij vroeg men zich af, of het nu het zaad van de vader of de vrucht van de moeder was, dat beschadigd was.

Interessant is ook de uitspraak van een zwitserse rechtbank, zoals vermeld op genoemde Pagina. Het ondergronds aanbrengen van hoogspanningskabels hoeft niet duurder te zijn dan bovengronds!

En het Corona effect van Henshaw.
En dat de Engelse overheid het Draper Report een aantal jaren onder tafel heeft gehouden.
Ook zijn er studies die statische elektrische velden rondom hoogspanningsleidingen aantonen, en Italianen toonden aan dat er hoogfrequente velden er omheen aanwezig zijn.

Dan heb ik het nog niet eens over wat ik zelf hierover middels metingen heb kunnen vaststellen.

Trouwens, TNO heeft altijd beweerd dat hoogspanningsleidingen geen schade kunnen veroorzaken.
Maar het RIVN, eenzelfde overheidsinstelling, stelt dat er wel degelijk schade kan ontstaan.

De Gezondheidsraad. met in haar kielzog het Kennisplatform EMV, bestaat uit Farizeëers, schriftgeleerden, die beweren beter te kunnen lezen (enkel literatuurstudies) dan andere wetenschappers in de wereld, en dat uiterst selectief doen met enkel hen welgevallige documenten, en de andere rapporten onder het tapijt vegende met drogredenen. Dat is pure misleiding.

Typerend is, dat de meeste lezers kennelijk meer geinteresseerd zijn in *ervaringsverhalen* in plaats van zich te orienteren wat er zoal gepubliceerd is, en zich daardoor een betere mening kunnen vormen over wat er werkelijk speelt.

 

15-04-2014 Memo Kennisplatform EMV

Het Kennisplatform EMV heeft een Memo *Electromagnetische velden van windturbines * uitgebracht:
www.kennisplatform.nl/Files/Eerste%20Indrukken/20140320%20memo%20windturbines.pdf

De magneetvelden, welke ikzelf inderdaad gemeten heb, zijn verwaarloosbaar.
Afgezien van de ultralage geluiden, het infrageluid, waar ook Samuel Milham voor waarschuwt, zijn er nog andere elementen, die onze gezondheid kunnen beinvloeden.

Op Pagina600.html staan enkele Powerpoint presentaies van Gebbensleben.

De onderstaande prenten komen daaruit, en spreken voor zich.

 

 

21-04-2014 Pagina305

Pagina305 is weer bijgewerkt en aangevuld.