*Spelen* met frequenties

Met de hoofdstukken Bioresonantie, Aura's en Bioenergie wil ik een onderling verband beschrijven op het gebied van frequenties om aan te tonen, dat en waarom elektrosmog een invloed heeft op ons lichaam.

 

 


Bioresonantie

  

Konkluderend kunnen we stellen, dat frequenties via licht, kontakt, geluid en intentie door het lichaam opgenomen kunnen worden, en dat het lichaam daarop reageert.

Dat zijn dus a-thermische biologische effekten!

As a conclusion, we may point out, that frequencies can be absorbed by the human body by light, contact, sound and intention, and that the body can react to them.
Those are a-thermical effects.

 


Aura's

 

 

 

 

 

Konklusie: Mensen hebben frequentievelden rond hun lichaam, welke een directe afspiegeling en afhankelijk is van hun innerlijke toestand, qua gezondheid als psyche / emotie.

Conclusion: People do have frequency fields around their body, which have a direct relationship to their inner condition of health and psyche or emotion.

 

Bioenergie

 

 

 

 


 

Konklusie: Mensen, planten en dingen bevatten bioenergie.
En die is te meten.

Conclusion: People, plants and *things* contain bioenergy.
Which can be measured.

 

Water

Konklusie: Water kan veel informatie bevatten.
Deze informatie kan worden toegevoegd, maar ook weer er uit gefilterd.

Conclusion: Water can contain a lot of information.
This information can be added, but also filtered out.

Ons lichaam bevat veel vocht. Daarin kan ook veel informatie opgeslagen worden.

Our body contains a lot of liquid. In that, much information can be stored.

 

Homeopathie

 

 

Entiteiten/Geesten

 

Hoofdkonklusie:

Uit bovenstaande blijkt dat mensen elektromagnetische velden met frequenties rond en in hun lichaam hebben.
Deze velden en frequenties staan in direct verband met de gezondheid en psyche van het lichaam.
Deze velden en frequenties zijn van buitenaf beïnvloedbaar
.

Elektrosmog kan daarom deze velden en frequenties nadelig beïnvloeden.

 

Main conclusion:

From the above it is clear, that people do have electromagnetic fields around and inside their body.
These fields and frequencies do have a direct relationship with the health and psyche of the body.
These fields and frequencies can be influenced from the outside.

Therefore, electrosmog can have a negative impact on these fields and frequencies.

 

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Alternatief | Anti-Elektrosmog *Dingen* | De tarwekiemen-water proef | Andere *Dingen* |
*Spelen* met frequenties | Bioresonantie | Aura's |
Bioenergie | Water