Symptomen 2

Slaapstoornissen zijn een bekend verschijnsel.
Daarbij treedt nog iets anders op.
's Nachts, als het lichaam denkt, dat het donker is, maakt het lichaam het hormoon Melatonine aan. Hoogfrequente straling van bv. GSM zendmasten of DECT telefoons ziet het lichaam als LICHT, en maakt daarom minder Melatonine aan.
Melatonine regelt een aantal processen in het lichaam en maakt ondermeer stoffen die tumoren tegengaan.
Vrouwen met borstkanker blijken doorgaans een te lage melatonine spiegel te hebben.
Een amerikaans arts heeft een aantal zelfmoorden onderzocht en vond bij alle een Melatonine spiegel van nul.
Het is daarom ook al van belang dat het lichaam voldoende Melatonine aanmaakt.
Bij onvoldoende aanmaak kan de arts Melatonine voorschrijven.
Deze Melatonine zien wij niet als een slaapmiddel, maar als een aanvulling op een tekort.
Bij afdoende afscherming in de slaapkamer blijkt dan, dat het lichaam zelf weer voldoende Melatonine aanmaakt en zijn deze pillen niet meer nodig.

Nieuwste bericht over Melatonine: TVkijken door jeugd

Mensen die lijden aan een milieuziekte hebben vaak een bepaalde voorgeschiedenis.
Een operatie waar wat mee is misgegaan, verkeerde medicijnen, amalgaam vullingen, etc.

Amalgaam

Bij amalgaam vullingen komt het kwik vrij. Onder invloed van elektromagnetische velden geschiedt dat nog sneller. Het is dus zaak de amalgaamvullingen zo snel mogelijk te laten verwijderen.
Dit moet echter wel goed en met de nodige zorg geschieden.
Ook moet u vóór, tijdens en na de behandelijk goed ontgiften.
Middelen zijn onder andere: Koriander, Chlorella

Een site met veel info hierover, plus een adressenlijst, staat op:

amalgaamvrij.tk

VortragKlinghardt.pdf
Amalgam-Bericht.pdf
Amalgam und die Folgen.htm

www.ariplex.com/ama/ama_p0.htm

Andere info omtrent amalgaam:

www.home.earthlink.net/~berniew1/galv.html
www.home.earthlink.net/~berniew1/damspr15.html www.home.earthlink.net/~berniew1/indexa.html www.geocities.com/HotSprings/Spa/2021/electrical.html www.mercurypoisoned.com/TheDeadlyDangersofMercury.pdf
www.algonet.se/~leif/yfORT91a.html
Bron: Marc Martin

Het zou kunnen zijn, dat u minder goed reageert op Koriander en Chlorella.

Het beste advies is eigenlijk het boek van Andrew Hall Cutler, Phd, PE :

www.noamalgam.com

Zie ook bij Literatuur

Symptomen | Symptomen 1 | Symptomen 2 | Symptomen 3 | Symptomen 4 | Symptomen 5

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Waarschuwing !

De optredende ziekteverschijnselen van elektrosensibiliteit zijn nu onderhand genoegzaam bekend.

Omgekeerd is het wel zo, dat wanneer men genoemde ziekteverschijnselen heeft, de oorzaak NIET altijd direct bij elektrosmog hoeft te liggen.

Besmetting met schimmels, als bijvoorbeeld de Candida albicans of de Aspergillus niger kunnen dezelfde klachten en ziekteverschijnselen geven!

Ook hebben wij ervaren, dat *entiteiten* of *geesten* ook dergelijke klachten kunnen veroorzaken.
Opmerkelijk daarbij is, dat direct, nadat deze *entiteiten* het lichaam verlaten hebben, genoemde klachten ook onmiddellijk verdwenen zijn.
Men kan er om lachen, maar *Exorcisme* is nog steeds een bekend iets van de R.K. Kerk.
Voordat men mensen in een psychiatrische kliniek opsluit, is het toch wel raadzaam hier ook eens naar te kijken.

Wij hebben verscheidene malen de werking van een tehulp geroepen medium dienaangaande kunnen vaststellen.

Iemand die aan elektrosensibiliteit of MCS lijdt wordt al vrij snel als *simulant* of gewoon *gek* eerst met Prozac naar huis gestuurd, en vervolgens naar de psychiater.

En die snapt er vaak *de ballen van*.
Bedoeld worden hier de *elektrosmog ballen*

 

Lees verder Symptomen 3

 

De meeste processen in ons lichaam zijn van elektrische aard.
Harde korte belastingen kan het lichaam vrij snel te boven komen.
Anders is het gesteld met zeer lage, maar langdurende belastingen.
(De druppel en de steen!)

Zo is het ook gesteld met elektrosmog.
In feite zijn de zeer lage, maar konstante belastingen veel schadelijker.
Met grenswaarden heeft men enkel rekening gehouden met snelle intensieve belastingen, niet met langdurige zwakkere.
En het zijn juist die laatste die ons de das omdoen, en die we a-thermische effekten noemen, en die biologische veranderingen in ons lichaam, langzaam, maar desastreus teweegbrengen.
En het kan goed zijn, dat deze zeer lage stralingshoeveelheden nu juist het gevaarlijkst zijn.

De studies uitgevoerd door de telecomindustrie beperkten zich tot enkele telefoonfrequenties, terwijl in feite een heel spectrum op ons lichaam afkomt van allerlei elektrosmog bronnen.
Ook rond de gebruikelijke telefoonfrequenties (bv 900 MHz) is nog veel ruis aanwezig; dwz. nog veel andere frequenties, zelfs in het VLF gebied, die wij ook voor de kiezen krijgen.

Bv. de computermonitor straalt ook met verschillende frequenties, zelfs in het VLF gebied, dwz. van 0 tot 50 Hz, plus ook tussen 5 kHz en 200 kHz. De magnetische velden worden door niets tegengehouden.

DNA wordt veranderd, met rampzalige gevolgen.

Er was een studie gepubliceerd in 2003 in the Journal of Alzheimer's Disease, genaamd "Apolipoprotein E genotyping as a potential biomarker for mercury neurotoxicity." Hier is een abstract van dat artikel.
Uit deze studie zou blijken, dat mensen met het Apolipoprotein E epsilon-4 gene allel geen metalen kunnen uitscheiden zoals mensen met het epsilon-2 or -3 allel, en lopen daarom extra risico op een toename van opslag van Hg in de hersenen. Aldus zou het hebben van dit allel iemand kunen voorbestemmen tot snellere en hogere opname van Hg dan anderen in de bevolking, en daardoor een grotere gevoeligheid kunnen hebben tot Hg-gebaseerde pathologien zoals ES.

Dit is wellicht een van de redenen waarom sommigen onder ons ES worden en anderen niet.
En het heeft dan ook te maken met het feit dat er veel meer ontgift moet worden dan bij de mensen met het epsilon-4 allel, om succesvol hun ES te kunnen behandelen.

Source: Beau

In een nieuw, nog te verschijnen boek, wordt beschreven dat ons lichaam een natuurlijke mogelijkheid heeft om kwik af te voeren, maar dat doet te koste van de vermindering van onze gluathione (GSH) produktie.
Zodra kwik ons lichaam binnentreedt, steelt het een electron van een glutathione molecule, en maakt het onbruikbaar. Vervolgens hebben we niet genoeg glutathione om de vrije radikalen te lijf te gaan, teneinde de rest van ons lichaam gezond te houden. Hypothyroidism is een van de gevolgen (tesamen met ongeveer 50 andere potentiele gezondheidsproblemen).
De schrijver doet daarom de sterke suggestie om glutatione te verhogen door sommige van de in het volgende lijstje te nemen, om op natuurlijke wijze het kwik kwijt te rakenen de rest van het lichaam gezond te houden:

* Vitamin C - houdt GSH levels konstant
* Beta-Carotene - verhoogt GSH produktie
* Vitamin E - verbetert GSH produktie
* Selenium - GSH cofactor
* N-Acetyl-Cysteine - verhoogt GSH levels
* Alpha-Lipoic Acid - verbetert cellulair en extracellulair GSH
* SAM-e - verhoogt RBC en lever GSH levels
* Riboflavin - vergemakkelijkt GSH-Px system
* Niacin - vergemakkelijkt GSH-Px system
* Cysteine - Metabolic precursor - verhoogt GSH levels

De schrijver vermeldt dat uit klinische proeven in Zweden bleek, dat mensen die hun amalgaam vullingen hadden laten verwijderen binnen een jaar 50 % van het kwik op natuurlijkewijze was uitgescheiden.
Hij vermeldt voorts dat kwik, dat reeds de bloed-hersen-barrière is gepasseerd veel moeilijker is te verwijderen.

Source: Glenn

"How Mercury Causes Brain Degeneration"?
Hieronder een link naar een film (Aple Quicktime) dat laat zien hoe kwik de hersenen kan aantasten.

http://commons.ucalgary.ca/movies2/mercury/

Kwik komt niet alleen vanuit amalgaam vullingen. Het bevindt zich ook in alles wat we eten drinken en ook inademen.

Ook zit het in de lucht.
Hierbij een artikel die dat beschrijft hoe energie centrales op kolen dit ook veroorzaken.

Mercury-in-the-air.pdf

Interessante video over kwik, vaccinaties en autisme:

http://video.google.com:80/videoplay?docid=6890106663412840646&hl=en