Symptomen 4

Ultra laag geluid

Een vaak voorkomende vorm van milieuziekte is het hebben van Oorsuizingen of Brommen.

Oorsuizingen is een heel voorkomend verschijnsel, en mondt uit in Tinnitus.
Op www.eurotinnitus.com is daar veel informatie over te vinden.

Net als bij andere milieuziektes vindt dit ook plaats via voorgeschiedenissen.
Operaties, verkeerde medicaties, amalgaam en hoogfrequente straling.
Veelal blijkt dat vooral amalgaam vullingen met hoogfrequente straling een direkte veroorzaker kunnen zijn.

Ook is gebleken, dat wanneer de amalgaam vullingen naar behoren zijn verwijderd en de bronnen van hoogfrequente straling weggenomen (DECT telefoons vervangen, en afscherming tegen GSM en WLan aangebracht) er verbetering kan optreden.

Het hoeft niet zo te zijn, dat men de geluiden in het oor hoort.
Net als met Bioresonantie waar men de elektrische frequenties ook via licht of kontakt ontvangt, is het zo, dat men geluidsfrequenties ook met het hele lichaam kan waarnemen en ontvangen.
Het hoeft dus helemaal niet via de oren te gaan, maar ook bijvoorbeeld via de kaak, of elders.
Theoretisch kunnen we enkel met onze oren geluids frequenties horen vanaf 20 Hz tot 20.000 Hz, alhoewel het bij de meeste mensen bij 16-17.000 Hz al ophoudt.

Low-power microwave testing is een US-Army rapport uit 1980, waarin men vermeldt, dat wanneer men personen blootstelt aan gepulste hoogfrequente straling, met zeer lage dosis, in het frequentiebereik van 400 MHz tot 3 GHz (de ons nu omringende frequenties), dan ervaren deze personen suizen, klikken en brommen.
Ongeacht hun positie ten opzichte van de stralingsbron ervaren zij deze geluiden ergens in hun hoofd, of direct achter hun hoofd.

Microwave auditory effect uit Wikipedia.

Nu ook: Bioeffects_of_Selected_Non-Lethal_Weapons

Bekend is ook dat elektrosensibele mensen afwijkingen in gehoor hebben.
Velen zijn extra gehorig op hogere frequenties en sommigen juist op hele lage frequenties.
Vandaar dat sommigen zeer geirriteerd kunnen reageren op zachtlopende ventilators van bv de computer of luchtfilters.
Ook ondervinden anderen last van verder weg werkende liften, zij het van hoog of laag geluid.
Ook kunnen passerende auto's en zelfs vliegtuigen als hinderlijk ervaren worden.
Dat heeft allemaal met een veranderde perceptie van het lichaam te maken.

 

Hieronder wat interessante lectuur

Brummreport, een duits rapport over metingen

Kokomo Report, een engelse studie

NSG evaluatie, nederlands

www.brummt.de, duitse website

www.brummton.com

LfU-Untersuchungen

Infrasound John Cody

Schall-Infraschall

Humsimulator progje, leuk om de geluiden na te bootsen
Humsimulator, help bestand

Tinnitus, geluid (MP3) zoals iemand dat hoort

 

http://groups.yahoo.com/group/humforum/ ...................engelstalig forum

BI Omega mededeling

 

Lees verder Symptomen 5

 

 

 

 

Symptomen | Symptomen 1 | Symptomen 2 | Symptomen 3 | Symptomen 4 | Symptomen 5

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |