Sitemap:

Home | vervolg van Home | Sitemap |

Nieuws | ..............................................................de laatste veranderingen aan de website

Feiten | ................................................................een aantal feiten op een rijtje

Freiburger Appell | ...........................................verschillende Appels

het bitje | - ...........................................................regelmatig verschijnend elektronisch magazine

Elektrosmog | ....................................................wat techniek
Meters en eenheden
| ......................................uitleg over eenheden
Andere velden
|
................................................uitleg over andere velden
Elektrosmog bronnen
|
Laagfrequent |
..................................................wat zijn laagfrequente stralingsbronnen
Hoogfrequent 1 | 2 | 3 |
....GSM, C-2000, zendmasten, reflektie / kurves en TNO / UMTS, Wi-Fi, Digitenne
Antennebeleid |
................................................hoe het niet moet
Afscherming
|
...................................................hoe met meters om te gaan
Meten van hoogfrequente velden |
.............soorten meters
Afschermingsmaterialen
| 1 | 2 |
...................materialen, en hoe ze getest worden
Afschermingsvoorbeelden
|
.........................voorbeelden

Symptomen | .....................................................ziektebeelden en Naila Studie
Symptomen 1
|
..................................................herkenbare symptomen en Reflex Studie, fantoompijnen
Symptomen 2
|
..................................................slaapstoornissen, amalgaam, waarschuwing
Symptomen 3
|
..................................................MCS of Multiple Chemical Sensitivity
Symptomen 4 |
.................................................Ultra laag geluid
Symptomen 5
|
.................................................Buitenwereld en GGD

DECT | ................................................................draadloze huistelefoon, ziekmaker bij uitstek

Info | ................................................Stralings-CD, Andere publikaties, Radio-TV Interviews en Geluiden.

SBM-2003 | ...........bouwbiologische richtwaarden volgens Standard Baubiologische Messtechnik 2003

Bouwbiologisch huisonderzoek | ...............wat er onderzocht wordt

Literatuur | .........................................................lijst met interessante boeken

Alternatief | ............................een aantal thema's welke de invloed van elektrosmog op de mens verklaren
Anti-Elektrosmog *Dingen* |
.........................uitleg longitudinale golven
De tarwekiemen-water proef
|
......................demonstratie werking en Bioprotect kaart
Andere *Dingen*
1
|
.........................................Pulsors, TecnoAO /
- .........................
en 2 |
.....kristallen, BioElectrical Shield, toermalijn, ESK, Nabat, Wikroma, Springlife, Muis
*Spelen* met frequenties |
.............................uitleg over inwerking straling op lichaam
Bioresonantie
|
...............................................verschillende apparaten die frequenties aan lichaam toedienen
Aura's
|
............................amerikaans meetsysteem dat gemeten frequenties rond lichaam omzet in aura's
Bioenergie
| |
..................meetsysteem om de bioenergie van mensen planten en dingen te meten
Water
|
waterverbeteraars
|
.........................................energieverbeteraars van waters
omgekeerde osmose
|
....................................waterfilter systemen
Donave
| .............................................................geinformeerd water
colloïdaal zilver
| ....................................gedistilleerd water waarin zich micro-fijne zilverdeeltjes rondzweven Links | .................................................................andere interessante websites

Kontakt |

 

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2003 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |