Meten aan personen

Buiten de uitgebreide meetapparatuur en antennes welke ik gebruik bij mijn bouwbiologische huisonderzoeken beschik ik ook over apparatuur om aan personen zelf te kunnen meten.

Zie Pagina305.html

Daarnaast gebruik ik ook NLS systemen, ofwel Non-Linear System.

1. Eerste generatie

Alhoewel de Quantum Magnetic Analyser een groot aantal Biomarkers kan aangeven, is het enkel een diagnosemiddel, maar geen behandel apparaat.

De eerste generatie NLS is de 3D NLS met software van Diacom.
Daarbij worden onbalansen van frequenties gemeten en stress-reductie toegepast.
Men noemet dat ook wel een *brain-machine*. Ja, er zit veel *tussen de oren*.
Het is ook *non-invasive* en alles geschiedt middels een speciale hoofdtelefoon, die frequenties in het Hz gebied afgeeft. Elektrosensitieven hebben er geen last van en reageren zeer positief. Wij hebben hiermeee zeer bijzondere resultaten behaald.
Het enige nadeel is, dat er veel tijd mee gemoeid is. Een diganose duurt gauw een uur, plus dan behandelingen.
Voor elektrosensitieven geldt, dat er bepaalde maatregelen genomen dienen te worden (zie Pagina600.html) om het apparaat en de computer te *ontstoren*.

De graad van de gevonden afwijkingen worden van 1 t/m 6 aangegeven.
Bepaalde frequentie/energie tekorten kunnen tot ernstige aandoeningen leiden, nu en/of over bv. 3-5 jaar.

.......

................ .

 

....

 

...............

...

Hieronder wat *ongedierte*

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

......

Het programma kent energie-waardes toe van 1 t/m 6.
1 en 2 zijn hoge energiewaarde; 4 is zwak, 5 is slecht, en 6 is heel slecht, dus veel te weinig energie.
Bij organen, weefsels en cellen is het zaak om de energie te verhogen, en 5-en en 6-en te veranderen in 3-en en 2-en.
Omgekeerd is het zo, dat bij micro-organismen het zaak is, om via de Destructiemethode de energielevels te verlagen, en overal 6-en te verkrijgen.

Hieronder is links de Enterococcum Faecium te zien, zoals hij/zij werd aangetroffen in redelijk gezonde staat, en rechts na een destructieve behandeling, met zo laag mogelijk energielevel.

......

Er is nu ook een Forum, waar tips gegeven en vragen beantwoord worden.

www.hetbitje.nl/phpBB3/viewforum.php?f=2

 

2. De tweede generatie.

Dat zijn NLS systemen, die met Vector software werken.
Types zijn o.a. VectorNLS en 8D LRIS NLS
De VectorNLS zou geproduceerd zijn in Rusland en de 8D LRIS NLS in China. Beide werken met Vector software.

Er zijn firma's die dergelijke apparaten verkopen en reclame maken met vergelijkingen ten opzichte van bv. Ultrasound scans.
Zoals hieronder afgebeeld. Zie bv. cwu.pdf
Zij claimen dat hun diagnose to 95-98% correct is.

Vector software heeft veel meer mogelijkheden en items om te onderzoeken.
Waaar bijvoorbeeld de Diacom 3 wervels toont, worden ze allemaal bij de Vector getoond.
Ook zijn er veel meer bibliotheken, waaruit men medicijnen kan vervaardigen.

Hieronder afbeeldingen uit de Vector software.

Daar het systeem via de hersenen de benodigde frequentieenergie voor ieder item gerelateerd aan leeftijd en geslacht in een database heeft staan, kan het aangeven waar er tekorten aanwezig zijn.
Door een Meta-Therapy kan de ontbrekende frequentieenergie (bioresonatie) worden toegediend, en worden de behandelde items weer *gezonder*.
Naast specifieke Chromosomen, DNA en RNA items, kan ook geanalyseerd worden welke ervan gerelateerd zijn aan bepaalde organen, etc. en ook aangepast worden.
De uitgebreide database bevat ook de karakteristieken vele homeopatische en allopatische middelen, evenals vele andere zaken, die via een Vegetotest getest kunnen worden of ze geschikt zijn of niet. Vervolgens kunnen ze via een Imprinter in water of alcohol worden aangebracht.
Uiteraard kan zo ook bekeken worden in hoeverre bepaalde *gizmo's* een bescherming bieden of niet.
Zo heb ik reeds in eerste aanleg de werking van een aantal *gizmo's* op verschillende organen in het lichaam onderzocht, met opmerkelijke resultaten.
(Hetgeen ik ook al eens via bio-energie-velden heb bepaald.)

Hieronder aura afbeeldingen in 3D uit het programma.

............................

2. De derde generatie.

Dat zijn NLS systemen, die met Metapathia GR Hunter software werken.
Hier beschrijven we de Hunter4025, welke in China wordt vervaardigd.

Deze software onderscheidt zich van Diacom en Vector, doordat ze veel dieper in een item kunnen kijken.

In een doorsnede kan men willekeurig extra Nidus punten plaatsen, waardoor een duidelijker beeld van problemen verkregen kunnen worden.

Met het gereedschap *Microscope* gaat men met de muis over een item, en kan willekeurig gekeken worden wat zich eronder bevindt.
In de Vector software bijvoorbeeld is er de Esophagus (slokdarm) met één doorsnede. Met de *Microscope* kan ik een aantal willekeurige doorsnedes maken en apart beoordelen.

Wanneer men bijvoorbeeld de *Blood Cells bekijkt, geeft de *Microscope* aan welke Cellen en Cytes zich waar bevinden en kan men via die verder gaan naar bv. de Chromosoemen, en verder naar DNA en verder RNA, en de bouwstoffen Cytosine, Adenine, Guanine en Thymine.
Al die zaken kunnen behandeld worden.

Zie: www.hetbitje.nl/BitjeE201411p.pdf , een wat oudere uitgave

www.hetbitje.nl/bitjeE201509.pdf , een meer recente uitgave

 

 

 

Hieronder wat men met een 3D NLS o.a. kan meten en corrigeren.
Gemeten wordt het energie niveau. En dat kan bijgestuurd worden.
5 en 6 tonen een tekort aan energie. 2 is uitstekend, 3 en 4 zijn zwak.

......

....

...........


.........

...........


..........

...........

........

.........

.......

.......

...

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |