het bitje uitgave oktober 2002.

Inhoud: Elektrosmog

- Freiburger Appell:
een nederlandse versie van dit dokument, waarbij meer dan 100 artsen en wetenschappers vanuit hun praktijkervaring het verband leggen tussen allerlei ziektes en de te hoge elektromagnetische straling van GSM zendmasten en DECT telefoons.

nederlandstalige uitgave voor autochtone nederlanders, ook van limburgse of friese afkomst

Bestandsgrootte: 165 kb

Adobe Acrobat Reader 4.0 benodigd
Reader 5 is er nu ook.

oktober
2002

- Freiburger Appell:

turkse uitgave voor nederlanders,
van turkse afkomst