Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Standaard van de bouwbiologische Meettechniek SBM-2015. Dat zijn Richtwaarden om niet ziek te worden.

Merk op dat in deze nieuwe Standard der baubiologische Messtechnik 2015 het een en ander veranderd is. Zie de omschrijving !
Zo dient nu ook de dominerende frequentie (Hz) en opmerkelijke bovengolven bepaald te worden.

Zeker bij de hoogfrequente golven dienen de dominerende zenders bepaald te worden, evenals de bijbehorende laagfrequente signalen (pulsrate, periode en modulatie.
Met andere woorden, men dient frequentieselektief te meten.

Hieronder de omschrijving van de SBM 2015.
Merk op wat er nu allemaal gemeten dient te worden.

Daar is extra meetapparatuur voor nodig, en is een spectrumanalyser onontbeerlijk.
Met een breedband-meter komt men niet meer toe.