17-08-2013 Longitudinale Golven 01

Rond 1890 deed Nikola Tesla een proef in Colorado Springs.
Daarbij had hij een zender van longitudinale golven gebouwd en zo'n 40 mijl verderop een ontvanger van longitudinale golven.
Daarmee zond hij energie door de lucht en liet daar 40 lampen op branden.
Als bijverschijnsel vielen alle koeien en paarden in de weilanden daar om.

Later wilde tesla zo een schip via de lucht van stroom voorzien, maar zijn bankier Morgan zag dat niet zitten, en dat werd in feite het einde van Tesla's avonturen.

De afgelopen 15 jaar heb ik een aantal fenomenen kunnen waarnemen, waar ik destijds geen sluitende logische technische verklaring voor kon vinden.

Het inzicht begon eigenlijk met de BioProtect kaart, die wat met longitudinale golven doet. In ieder geval deed hij de biologische werkingen van elektrosmog drastisch verminderen.

Elektrosmog bestaat dus in feite uit twee soorten golven:
Elektrische en magnetische golven, en wanneer in het hoogfrequente gebied zijn deze aan elkaar gekoppeld en noemen we dat elektromagnetische golven.
Dat noemen we transversale golven, welke we kunnen meten en afschermen en die een sinus of blokgolf kunnen vertonen.
Daarbij hebben we longitudinale golven, die een *pompende werking* hebben, en waarvoor nog geen elektronische meetinstrumenten bestaan.

Resonantie

Enige tijd terug deed men een proef in een groot laboratorium.
Men had op tafel een afgesloten fles met de legionella bacterie.
Vervolgens plaatste men op een afstand een eveneens afgesloten fles met gevitaliseerd water op deze tafel. Het resultaat was, dat de legionella bacterie dood ging.

Deze proef is herhaald in een ander groot laboratorium van een ander concern. Met hetzelfde resultaat.

In Duitsland heeft iemand in een kamer op tafel een bokaal met water geplaatst.
Eenzelfde bokaal, ook met water gevuld, werd op gelijke hoogte op een tafel in een kamer enkele kamers verwijderd van de eerste geplaatst. Deze twee bokalen waren met elkaar in resonantie.
Door middel van meten van een brekingsindex, werd geconstateerd, dat de informatie van de twee bokalen identiek was.
In de eerste bokaal werd een kruimeltje zout gedropt. Deze info werd in de eerste bokaal gemeten. Echter, in de tweede bokaal werd nu ook de zout informatie gemeten.
Vervolgens werd in de tweede bokaal een kruimeltje suiker gedropt. De informatie van suiker werd in de tweede bokaal gemeten. Maar tevens ook in de eerste bokaal.

Dit wordt niet in de natuurkunde boekjes verklaard.Ik ga nu verder met wat te beschrijven uit de praktijk, zonder nader in te gaan op het hoe, waarom en waarmee.

Een veld van longitudinale golven, verder LG veld genoemd, kan veel informatie bevatten, zoals het spectrum van de lichamen waardoor het is gepasseerd.
Als eenheid wordt dB LG aangenomen.

Longitudinale golven zijn geen elektrische, maar mechanische atomaire eigentrillingen in het hogere Gigahertzbereik tot in het Terahertzbereik.

Om een en ander goed te kunnen begrijpen dient men afscheid te nemen van de elektrotechnische verklaringsmodellen voor elektrosmog en alle andere onbegrijpelijke fenomenen, en ook van de elektrotechnische denkwijzen.
Longitudinale golven zijn mechanische trillingen, en daarmee wordt alles in principe zeer eenvoudig.

Spectrum van LG velden, zoals door Reiner Gebbensleben verklaard

Het spectrum van een vreemd LG veld is belangrijk. Staat men bijvoorbeeld bij droog weer naast een mobiele telefoon mast, die meer dan 1000dB in de omgeving afstraalt, dan zal men daarvan weinig bemerken. Het LG veld van de antenne bevat in haar spectrum enkel de eigen frequenties van Si, Cu, wat staal, aluminium en kunststof. Dat zijn allemaal stoffen die lichaamsvreemd zijn. Dientengevolge werkt het menselijke lichaam als een blokkeringsfilter.

Dat verandert echter plotseling wanneer het wat regent. Dan wordt namelijk aan het totale spectrum ook het spectrum van water bijgemengd. Dat is echter het hoofdbestandsdeel van het menselijk lichaam –en vervolgens opent het Trojaanse paard *Water* de toegang tot het totale spectrum met zijn extreem hoge LG piek in het menselijke lichaam. Dan is het alleen nog maar de vraag van de hoogte van de piek en de tijd waarna de mens ziek wordt..Dat is ook de reden waarom *wateraders* zo gevaarlijk kunnen zijn, en reeds vanaf 300dB op langeduur tot kanker kan voeren.

De mens is geschapen om in een omgeving van 120dB goed te kunnen functioneren.
Echter, de omgeving is afgezakt naar 60dB, dat is het globale LG veld.
In het globale LG veld van 60 dB straalt de ClaeSmog een LG piek van 123dB af.
Straalt het globale LG veld er doorheen, ontstaat er een versterkingswerking door de veelvoudige stoffen met verschillende brekingsindexen. De vial vult de ruimte waarin het zich bevindt met vele virtuele vials, en bewerkt, dat vreemde LG velden, zoals bv. elektrosmog niet meer ongehinderd in de ruimte afgestraald kunnen worden.
De ClaeSmog brengt 123dB, en is daardoor een van de krachtigste *dingen* op de markt.

Onlangs vertoonden de media mooie afbeeldingen van zg. feen-cirkels in Namibië (www.spiegel.de/fotostrecke/sensationen-der-savanne-feenkreise-in-westafrika-fotostrecke-94932.html).

Een analyse bracht naar voren ,datv zich in het centrum van iedere cirkel op ca. 4 m diepte een sterk LG afstralende druppel van een voorheen gloeiend ijzer-meteoriet bevindt (niet groter dan 1 cm).
's Werelds grootste stuk van deze Hoba-meteoriet heeft een Duitse wetenschapper in 1977 zelf in Namibië kunnen onderzoeken. Wanneer men die feen-cirkels nauwkeurig onderzoekt, kan men in het midden LG pieken vaststellen van 700 tot 800dB. Voor planten is dat dodelijk. Termieten mogen en verdragen het. Ze zijn dus secondair en niet primaire oorzaak, zoals prof. Jürgens van de Uni Hamburg meent.

De LG piek valt vanaf het centrum naar buiten toe tamelijk snel af. Op de rand, waar het gras heel sterk groeit, heeft het een piek van 124dB – en bij alle cirkels. Daarbuiten zijn de pieken lager. Onderzoekingen hebben ertoe geleid, dat ca. 120dB een optimale piek is voor planten groei.
Bergbeken, waarin forellen leven, hebben 120 tot 125dB, en water met 120dB smaakt veel beter.
Waarom dat zo is? Uit resultaten van onderzoekingen van het globale veld in het verleden (het is zoals alles duurzaam opgeslagen) is gebleken dat sinds miljoenen jaren de horizontale componente van het globale LG veld - veroorzaakt door C14 in en op de bodem -  constant 120 dB. Ongeveer 1800, met het begin van de technische revolutie begint het globale veld te verzwakken en is tegenwoordig op een duiznedste, op 60dB geslonken. De trend zet door.
Mensen hebben dus een piek van 120dB nodig.. Krijgt hij die niet, wordt hij op den duur ziek, waarbij het uiteraard individuele verschillen geeft. Sterke personen kunnen deze tekorten compenseren, zij genereren zelf voldoende hoge LG pieken.

Iedere gezonde persoon ontwikkelt zelf een eigen LG veld (zg. lichaamsveld), dat bijvoorbeeld op een afstand van 0,5 m iedere vreemde LG velden totaal reflecteert. Is men daarin goed, kan deze afstand tijdelijk tot een afstand van 20 meter en meer aangroeien. (Denk aan het *meeliften* van huisgenoten op de drager van een ClaeSmog.) Als iemand ziek is, is hij vreemde LG velden weerloos overgeleverd. Dan behoort hij tot de elektrosensitieven.
Onze hersenen zijn zo ingesteld, dat ze bij het optreden van sterke LG velden (intern: trauma, eigen-stress, extern: externe-stress, elektrosmog) een interne weerstand opbouwt. Door vermeerdering van gliacellen worden extra dendrieten en synapsen opgebouwd. Deze ontwikkelen LG-terugkoppelingen en daardoor een verhoogde LG gevoeligheid. Daarmee kan de mens zulke situaties beter voelen en ze vermijden kunnen.

Geluiden of modulaties

Over mijn geluidenverzameling op Pagina9.html het volgende: (English Pagina109.html )
Radioamateurs stellen, dat de geluiden op de kortegolf vroeger analoog waren en een ander karakter hadden, *zachter* klonken.
De geluiden van nu zijn digitaal en daarom ook met emissies van LG verbonden zijn, of het nu een Mozart sympfonie van een CD of het signaal van een mobieltje is..

Wanneer elektrosensitieve dergelijke elektrosmog geluiden (modulaties) beluisteren, ontvangen ze gelijktijdig ook het daarbij behorende LG veld, onafhankelijk daarvan of het een origineel of een opname handelt.
Bij het horen van een opname analyseren de hersenen de spectrale structuur van da akoestische waarneming, activeert het in dezelfde hersencellen opgeslagen LG veld, en het auditieve centrum gaat direct in resonantie met de overal in het globale veld opgeslagen LG veld van de originele bron.

Jaren geleden heb ik voor de lokale radio in 's Hertogenbosch een interview gegeven, welke live werd uitgezonden.
De opname geschiedde in een café aldaar. Het interview werd door een operateur via zijn laptop draadloos naar de studio verzonden.
Later heeft men mij het geluidsbestand als MP3 per mail thuis toegezonden.
Mijn echtgenote,, die onderhand mijn stem toch wel kent, liet ik het fragment horen.
Maar zij werd er beroerd van en ik moest stoppen met afspelen.
Later realiseerde ik mij, dat ver weg in dat café een DECT op de bar stond, en uiteraard de Wifi van de laptop een rol speelden.
Hun LG velden zijn in dat audio bestand meegekropen.

Er zijn elektrosensitieven, die aan hun draadgebonden telefoon beroerd worden, wanneer zij door iemand anders worden gebeld, die een *dirty air* veroorzakende geluidsinstallatie naast hun telefoon hebben staan.
Ook merk ik zelf wel eens als iemand mij met een DECT telefoon belt; soms hoor ik dan zelfs de typische DECT modulaties op de achtergrond.

Aan een Eco Mode Plus telefoon van Orchid, die met een breedbandmeter geen DECT signalen zou afgeven, heb ik met een spectrumanalyser wel signalen tussen 3 en 4GHz kunnen meten.
Weliswaar zwak, maar toch. Het beste is nog steeds een snoergebonden telefoon.

Infrageluid

Anfang des Jahres erlitt ich infolge von Stress links einen schweren Hörsturz. Das „soziale Gehör“ war weg. In diesem Frequenzbereich hatte sich im sekundären auditiven Cortex eine Rückkopplung gebildet, die die Nutzinformationen blockierte und dafür ein ständiges (Rückkopplungs-) Rauschen erzeugte. Der Nebeneffekt war, dass die Sensibilität auf sehr tiefe Frequenzen stark angehoben wurde. So vernahm ich, wenn es ruhig war, immer ein niederfrequentes Rumpeln wie von einer unrund laufenden Waschmaschine. Es stellte sich folgendes heraus. Wir haben in der Nähe Windkraftanlagen. Die Spitzen der Rotorblätter erzeugen infolge Wirbelbildung, elektrostatischer Aufladung und Entladung sehr starke LG-Felder, die am Ort des Beobachters mit der dreifachen Drehzahl (bei 3 Rotorblättern) moduliert sind. LG-Felder aus der Umwelt werden im Wachzustand ständig rezipiert und gelangen in sämtliche Wahrnehmungszentren des Gehirns, also auch in das auditive Zentrum. Dort löst die tieffrequente Modulationen (bzw. ihre Oberwellen) des LG-Feldes eine ebensolche Hörwahrnehmung aus. Das beantwortet die oft gestellte Frage, ob der Infraschall von Windkraftwerken schädlich sei. Der über das Ohr wahrgenommene Infraschall nicht, aber die nur im Kopf lokalisierte wahrgenommene Modulation des LG schon - sie kann Menschen in den Wahnsinn treiben.

Het is mij opgevallen, dat speciaal elektrosensitieve vrouwen een extra sensitief gehoor hebben voor wat betreft hogere geluidsfrequenties.
Ook zijn er gevallen van vrouwen, die sterk op heel lage frequenties reageren, zoals vrachtwagens in de verte en vliegtuigen, die nog niet zichtbaar zijn. Ook kreeg ik berichten van elektrosensitieve personen die al trillingen *voelden*, lang voordat de tsunami's optraden. (net als de dieren die op tijd hogere gebieden opzochten).

Deze prent toont het spectrum van een ClaeSmog.
Tussen de twee blauwe markeringen is het met het transparante etiketje.
Tussen de twee zwarte markeringen is het zonder het transparante etiketje.
Twee onafhankelijke personen in Duitsland hebben de ClaeSmog gemeten.
Met transparant etiketje 0dB, en zonder transparant etiketje 120-123dB.

Op het terras van onze flat in Rotterdam had ik destijds een schotelantenne gehangen.
Een denkbeeldige straal vanuit de achterkant kwam precies op de linkerkant van onze brede zitbank.
Als mijn echtgenote op de rechterkant van de bank zat was er niets aan de hand, maar zat zij op de rechterkant, voelde zij zich beroerd. Ik kon absoluut niets meten.
Tot wij in een artikel lazen dat rond schotelantenneszich veel wolken van longitudinale golven bevinden, heb ik de schotel gedemonteerd. Er traden toen geen probelemen meer op.
Voortaan let ik op, dat geen achterkanten van satelliet schotels richting slaapkamer wijzen.

 

Wanneer men de interessante Powerpoint presentaties van Gebbensleben goed heeft bestudeerd en tot zich genomen, kan men zien hoe longitudinale golven effectief kunnen worden gereflecteerd en ontstoord.
Zendmasten ontstoren gaat ook goed met een Bioprotect kaart achter de kabels of onder de kabelgoot plaatsen.

Voorts heeft Gebbensleben al eea gepubliceerd in eerder genoemde publicaties:

In navolging daarop heb ik in de bouwmarkt een rol zelfklevend aluminiumfolie van 5 cm breed gehaald en op alle leidingen in huis bevestigd. Ook anderen vinden dat het in hun huis nu veel *rustiger* is.

'.....

...

...

En consequent ook het toetesenbord en de muis.

Ook blijkt uit de Powerpoints dat een materiaal met een bepaalde verhouding opening/wanddikte voor een goede reflectie kan zorgdragen.
Hiertoe is het glasweefsel A2000+ van Aaronia uitermate geschikt. Het is tevens, na de reddinsgdeken, een van de goedkoopste afschermingsmaterialen.
Zie: A2000.pdf
Aaronia.de kan het A2000+ leveren in 1x10m, en 1x50m., maar helaas niet meer in 1x1m.
Wel bij http://www.biologa-gmbh.com, het G-ES weefsel,
of het G-ES Spezial in wit.
G-ES glasweefsel dempt EMV (transversale golven) met 20dB en reflecteert Hyperschall (€ 8,95/m²).
Hyperschall alleen kan ook gereflecteerd worden door Armierungsgewebe 135gr/m² (€ 40,- /50m²)
https://tinyurl.com/y9auydqe
Magnetische longitudinale golven (MLW)
kunnen gereflecteerd worden met transformator folie.
(Wij hebben transformatorfolie over het Armierungsgewebe aangebracht.)

Er zullen wijsneuzen zijn, die stellen dat het A2000+ slechts 20dB kan afschermen, en dat klopt ook, maar dat geldt voor tranmsversale golven. Nu hebben we het over longitudinale golven.
We hebben dat uitgeprobeerd met elektrosensitieve personen en het werkt voortreffelijk.

Hieronder een laadtrafo van mijn laptop. Daar was eerst al een ClaeProtect tegen bevestigd, en later A2000+ eromheen. De combinatie werkt voortreffelijk.
..

..

Hierboven staat een NLS apparaat, welke normalerwijze voor elektrosensitieven niet te verdragen is, maar het A2000+ weefsel er omheen biedt echt soelaas. rechts ervoor staat een ClaeProtect.
Zoals ook op onze Airfryer, die ook veel elektrosmog (dirty air) veroorzaakt.

....................................

De ClaeProtect is 5 ml en....................... de ClaeSmog2, evenals de ClaeSmog1 is 2 ml.
De ClaeSmog2 is een veel zwaardere uitvoering dan de ClaeSmog1, en bestemd voor de NB-IoT.

Een elektrosensitieve persoon meldde ons, dat wanneer zij met een draadgebonden telefoon een gesprek krijgt van iemand die een DECT gebruikt, zij na enkele minuten moet ophangen. Nadatr ze een ClaeProtect tegen haar hoorn had verbonden, kan zij wel 30 minuten met die persoon met DECT telefoneren.

Ook het gebruik van computer gaf bezwaren. Met een ClaeProtect er tegenaan werkt ze nu 4-8 uur achter elkaar met dezelfde computer. Zonder problemen.

Hieronder een apparaat, welke veel pulsjes veroorzaakt op het display.
De voeding van 5Volt en 2Amp is zo afgeschermd, en voldoet prima voor elektrosensitieven.

Mijn nieuwe computer heeft al een bepaalde elektrosmog-arme voeding.
Aan de voorzijde achter het klapdeurtje bevindt zich een tralievenster, voorzien van een stoffilter. Daarachter bevindt zich een ventilator. Mijn EMP Detector gaf hinderlijke elektrosmog aan.

....

Het stoffilter in het tralievenster (links) heb ik vervangen door het A2000 glasweefsel.
De elektrische en magnetische velden zijn nu verwaarloosbaar, evenals de longitudinale golven.

 

Reiner Gebbensleben heeft nu ook een eigen website: www.hyperschall.at/

Daar staat ook op vermeld hoe men zijn stickers en andere artikelen kan bestellen.

Gebbensleben schrijft:

Folgende Beispiele zeigen den Dynamikumfang von HS-Schwingungen. 0 dB entspricht der menschlichen Wahrnehmungsschwelle. Das uns umgebende globale HS-Feld hat gegenwärtig einen Pegel von 60 bis 70 dB. In technischen HS-Feldern dominieren körperfremde Spektren. Sie werden bereits ab 100 dB als unangenehm empfunden und führen bei höheren Pegeln zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Ab 290 dB Dauereinwirkung kann Krebs entstehen. Bei 465 dB wird die Dissoziationsenergie
von Molekülen überschritten. Sie werden in ihre atomaren Bestandteile zerlegt. Ab 526 dB werden Atome zerstört und zerfallen in Elektronen, Protonen und Neutronen.

Bei den 100 dB, bei denen es unangenehm wird, handelt es sich um technische Felder, d.h. Spektren von Silizium, Kupfer, Quecksilber und anderen. Diese Felder blockieren körperinterne Hyperschallflüsse, weil sie nicht im Körper vorkommen. Anders die natürlichen 120-dB-Felder. Sie enthalten Spektren von Wasser (sehr wichtig!) und andere für die Gesundheit wichtige Spektren.

Zoals al eerder beschreven, zijn de Spectra in de longitudinale golven bepalend of ze voor ons lichaam goed of slecht zijn.

 

11-09-2013 LG 02

De wetenschappers hebben geen verklaring voor de vraag hoe de biologie en de mens hun energie en informatietechnische opgaves vervullen.

De biologie doet dat prima en beter dan alle techniek bij elkaar.Biologische systemen verstoten tegen de natuurkundige wetten van energiebehoud.
*De totale energie in een afgesloten systeem blijft constant.*

Bij trekvogels heeft men vastgesteld, dat deze enorme afstanden afleggen, en zonder de daarbij verbruikte energie aan gewicht te verliezen.
Of bij vissen, die steeds tegen de stroom inzwemmen.

Tot op heden is men er nog niet in geslaagd de fotosynthese op technische wijze na te bootsen.
Men kan dan alleen maar concluderen, dat hier de energie aan de omgeving onttrokken wordt.
Er moeten dus nog andere energievormen zijn, die de biologie gebruikt, en niet onze techniek.

Zo hebben we nog weinig begrepen van de biologische informatie techniek.
Die fingeert helemaal anders dan de informatietechniek en fysica ons leert.

 

Water
Ik meet wel eens het leidingwater op zuiverheid met een Hanna meter, die de geleiding in het water meet in µS (microSiemens), in feite het aantal opgeloste deeltjes.Hoe meer opgeloste deeltjes er zich in het water bevinden, hoe hoger de waarde.
Het leidingwater in Antwerpen gaf destijds 640 µS aan.
Normaal hier 420 µS.
Spa blauw vroeger 20µS, tegenwoordig 60 µS.Zo deed ik dat ook eens bij iemand, waar het leidingwater 460 µS aangaf in een glas leidingwater.
Vervolgens roerde zij met een staafje in het water (om het te vitaliseren).
Direct daarna heb ik hetzelfde water in het glas nog eens gemeten: 360µS.

Er zijn diverse methodes om water te vitaliseren.

Met wervelaars kan men water ook vitaliseren. Zie mijn rapportje hierover.
Ook als men een fles water op een BioProtect kaart een tijdje laat staan, worct dat water ook gevitaliseerd.
En uiteraard ook op een Purple Plate.
De structuur van het water verandert.
Een BioProtect kaartje is ook een eenvoudig middel om longitudinale golven te relfecteren.
Zie: Pagina64b.html

 

Hier nog wat andere info en documenten van Reiner Gebbensleben::

Bayerische Staatszeitung


H3 Antenne

Elektrosmog

HS-Entstehung.pdf

HS-Mensch.pdf

HS-Nutzen.pdf

Hyperschall-Das-unsichtbare-Licht.pdf

Comed Hyperschall.pdf

 

04-11-2013 LG 03 of Hyperschall

Zoals reeds gesteld, heb ik in de loop der jaren bepaalde ervaringen opgedaan, die enkel en alleen door de aanname van longitudinale golven verklaard konden worden.

Een specialist, die zich wetenschappelijk met dit thema heeft beziggehouden is:
Dipl.-Ing. Reiner Gebbensleben.

Hieronder zijn Powerpoint presentatie van October 2013.
Hij noemt longitudinale golven Hyperschall of HS.

Hyperschall 1 EAV.ppt

Hyperschall 2 EAV.ppt

Hyperschall 3 EAV.ppt


Hyperschall 4 EAV.ppt

Hyperschall 5 EAV.pptZo heb ik met enkele van zijn aanbevelingen significante resultaten behaald.
Deze effecten waren weliswaar niet meetbaar, maar wel direct biologisch waarneembaar.
Bedenk, dat de problematiek van elektrosmog niet van technische, maar van biologische aard. is.

 

Ene Prof. Dr. Friedrich H. Balck van de TU Clausthal heeft ook veel onderzoek gedaan naar bepaalde fenomenen, waar de meeste natuurkundigen weinig van begrijpen en hun neus voor ophalen.
De praktijk wijst echter uit, dat een aantal *gevoelige* personen bepaalde zaken *speuren of voelen* en er onder bepaalde omstandigheden zelf behoorlijk last van kunnen hebben.
Hun omgeving doet dat af als onzin, omdat men het niet begrijpt, en zg. *knatterboxen* niets aanwijzen.

Het gebruik van pendel, biotensor en wichelroede wordt door veel betweters als humbug afgedaan, omdat zij zelf behoorlijk afgestompt zijn, hun eigen vaardigheden dienaangaande overboord hebben gegooid, en zich strikt aan *foute achterhaalde boekjes* houden. In feite zijn het domme schriftgeleerden.

Welnu Friedrich Balck heeft een en ander onderzocht, en komt met logische verklaringen.
Zijn website is nu: http://www.biosensor-physik.de/

Een aantal van zijn documenten heb ik hier geplaatst. Zij geven een plausibele verklaring voor fenomenen, welke we wel kennen, maar waar we voordien toch geen logische acceptabele verklaring voor hadden.
Het stemt in ieder geval tot nadenken. Hetgeen mijn opzet is.

. informationsfelder-evolution-002.pdf

. innovative-physik-vortrag-2012-10-21.pdf

. forschungsbericht-2013-doc

. energiesparlampe-gewendelt, Biosensor, Friedrich Balck.pdf

. Kabel-Eigenschaft, Biosensor, Friedrich Balck

. LED-Stress,Biosensor,FriedrichBalck.pdf.

mind-matter-esg-2012-lowdens-english.pdf

. Photovoltaik, Biosensor, Friedrich Balck

. Physik-Experiment, Biosensor, Friedrich Balck

. versuche, Biosensor, Friedrich Balck

. Wasserader, Biosensor, Friedrich Balck

http://www.biosensor-physik.de/biosensor/led-stress.htm ........nieuw per 20161102

http://www.biosensor-physik.de/biosensor/eenergiesparlampe-gewendelt.htm

http://www.biosensor-physik.de/biosensor/elektrosmog

http://www.biosensor-physik.de/biosensor/entstoerung.htm


http://www.biosensor-physik.de/biosensor/toroidspule-test.htm


http://www.biosensor-physik.de/biosensor/wbm-seminar-odenwald-2014-03-low.pdf

Diverse lezingen en video's:

http://www.biosensor-physik.de/welcome.htm#highlights

- Ist das physikalische Vakuum tatsächlich leer?

- Wo könnte die Freie Energie versteckt sein?
Eigene Experimente zu Strukturen unsichtbarer Materie

- Fließendes Wasser in Kombination mit elektromagnetischen Wellen, LEDs und Energiesparlampen

-

 

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |


...