Aura's

Er wordt veel gepraat over aura's. Velen menen dat het *flauwekul* is.

Er zijn echter mensen die kunnen ze voelen. Anderen kunnen ze zien.
Maar je kunt ze ook meten.

Alle mentale aktiviteit is elektromagnetisch. Alhoewel enkele theoretische medici argumenteren dat dit chemisch is, omdat er chemische neurotransmitters, het blijkt echter een feit te zijn, dat neuritransmitters enkel optreden wanneer elektrische impulsen een voltage induceren in een neuron, dat haar capaciteit te boven gaat. Daarenboven toont EEG (elektroencephalogram) technologie aan, dat mentale aktiviteit effektief geanalyseerd en gemonitord kan worden met elektromagnetische principes.
Dr. Lebrecht von Klitzing was de eerste, die middels EEG's de inwerking van mobiele telefonie op ons lichaam aantoonde. Zijn onderzoeken zijn door velen bevestigd.

GSR of Galvanic Skin Response

Sommige therapeuten gebruiken GSR apparaten. Dat zijn heel gevoelige meters. De leugendetector is daarvan afgeleid.
Het valt onder het hoofdstuk Biofeedback.

De proefpersoon krijgt een handelektrode, en de therapeut stelt een aantal vragen, waarop de patient dient te antwoorden.
De therapeut vraagt bijvoorbeeld: *Regent het vandaag?*
Nog voordat de patient zich gerealiseerd heeft wat hem gevraagd wordt, heeft de meter al uitgeslagen. De patient denkt eerst met de ene hersenhelft en verifiëert dat met de andere hersenhelft. De Bilateral geeft dat zuiver aan.
De Ability is meer een algemene machine.
Meer hierover is te vinden op:
Klikken op de afbeeldingen geven ook de betreffende websites.
De afbeelding linksonder toont de Ability en die rechts de Bilateral.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met andere woorden, gedachten kunnen getoetst worden met deze meters.
Dergelijke meters reageren sneller, dan de persoon zelf.

 

Aura systemen

Het is nog niet duidelijk hoeveel aura lagen de mens heeft, maar men gaat er momenteel van uit dat er een viertal van zijn.
Wij beperken ons tot de twee, welke zich dicht op het lichaam bevinden.

Het meest bekend is de zg Kirlian fotografie. Echter men heeft een echte donkere kamer nodig om te foto te kunnen maken. De informatie zegt niets over de psychologische of mentale energiën. Het toont enkel de vingertoppen of op zijn best de hand. De elektrische impulsen, benodigd voor de Kirlian foto veranderen en vervormen de werkelijke vorm van de aura, ook omdat een onnodig voltage met een pulsering of frequentie de natuurlijke energie informatie beïnvloedt.

Als tweede zijn er de elektroveld apparaten. Zij maken geen gebruik van fotografie, maar van een indirect systeem.
De client plaatst de hand op een elektroplaat, welke een elektrische puls geeft om de natuurlijke aura voor elektronische herkenneing mogelijk te maken. Vervolgens detecteert en analyseert een computer het resulterende elektrische bioveld, en probeert te bepalen welke kleur dat aura zou mogen hebben, als het apparaat de aura daadwerkelijk zou zien. Dan projekteert de computer een wolk van die geselekteerde kleur op de Polaroid foto. De resulterende foto's zien er goed uit, en een mooi bewijs van bestaande aura's.
De nadelen van deze elektroveld methode zijn, dat de resulterende wolkige overlappende afbeeldingen niet gerelateerd kunnen worden aan specifieke organen of neurologische systemen, en de afstand tot het lichaam (essentieel voor interpretatie) kan niet vanaf de foto bepaald worden. Voorts maken ze geen onderscheid tussen het gezondheidsniveau en het emotionele niveau van de aura, en bieden daarom vage interpretaties. Bovendien tonen deze foto's slechts alleen het bovenlichaam en niet de handen, welke vaak zeer belangrijke informatie kan bevatten. De nodige elektrische impulsen vertekenen de originele aura. Aldus kan een technische of wetenschappelijke interpretatie niet gemaakt worden.

De derde categorie aura toestellen vormen de *elektro-meridiaan* apparaten. Het is een intelligente methode omde nadelen van de vorige apparaten te verbeteren. In plaats van elektroplaten die een elektrische impuls geven om de aura te versterken, lezen ze passief de elektrische aktiviteit op de vingertoppen, en maken gebruik van meridiaan principes, akupunktuur punten en refelexologie om te ontdekken waar in het lichaam de in de vingertoppen ontdekte bioenergie vandaan komt. Een computer kalkuleert vervolgens welke kleuren deze energiën zouden kunnen hebben, als hij ze kon zien, en plaatst de de kleuren op de Polaroid foto. Het resultaat is een mooie foto, met een meer rationele wetenschappelijke basis.
De kleuren op de foto beschrijven de biologische condities IN het fysieke lichaam, maar worden kunstmatig afgebeeld, alsof ze BUITEN het lichaam zijn, waardoor de foto geen informatie verschaft over de aura. Ze geven geen indikatie over het gezondheidsniveau en het emotionele niveau van de aura; ze geven geen getallen in eenheden, zodat de aura afbeeldingen niet geinterpreteerd kunnen worden met enige andere medische of wetenschappelijke data. Voorts detecteren of tonen ze geen bioenergie komende uit spieren, cellen, zenuwen of hersengolven, welke allemaal deel uitmaken van het werkelijke menselijke externe bioveld, dat bepalend is voor de aura.

 

Alternatief | Anti-Elektrosmog *Dingen* | De tarwekiemen-water proef | Andere *Dingen* |
*Spelen* met frequenties | Bioresonantie | Aura's | Bioenergie | Water |

Home | Nieuws | Feiten | Freiburger Appell | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

De reden waarom ik dit hele hoofdstuk hier op de website heb geplaatst is niet om een pleidooi over het wel of niet bestaan van aura's te houden, maar over het naakte feit, dat men met een simpele frequentieteller (met een betere gaat het niet) bepaalde frequentievelden rondom het lichaam kan meten. Deze frequenties zijn op de display afleesbaar, en bevinden zich meestal in het MHz gebied.

Dat wij ook nog andere frequenties rond ons lichaam meedragen, bijvoorbeeld 90 GHz, heeft de firma Brijot aangetoond.
Die hebben een videocamera op de markt gebracht, welke afwijkingen van 80 tot 100 GHz kan laten zien op een scherm, en wel *on the fly*.

Passagiers op luchthavens hoeven daarbij niet eens stil te staan maar kunnen gewoon er langs lopen.

Zie: www.brijot.com

 

Met de *Point / Object Analysis* heb ik ook een aantal planten gemeten.

Zeer interessante resultaten.

Info over Resonant Field Imaging


De afbeeldingen hieronder tonen een T-shirt en een hemd.
De mensen van bioresonant.com beweren, dat door de felle kleuren de aura's verbeterd worden. Zij maken reclame met de afbeelding volgens Korotkov.

Ik heb bij een persoon de Chakra's gemeten. Vervolgens heeft die persoon zo'n T-shirt een uur lang gedragen.
Daarna heb ik weer de Chakra's gemeten.
Ik kon zo vaststellen, dat inderdaad de Chakra's verbeterd waren.

RFI of Resonant Field Imaging

Ons RFI systeem bevat volgende unieke eigenschappen:
1. Het kan gebruikt worden om alle bestaande energie velden te detecteren en analyseren, inklusief de aura's van mensen, objecten, planten en dieren. Alsook de omringende velden gerelateerd aan hersengolven of zelfs paranormale fenomenen.
2. De aura afbeelding die de software creëert toont duidelijke gedefiniëerde zones van de aura en maakt onderscheid tussen het gezondheidsniveau en het emotionele niveau van de aura.
Het toont tevens de identiteit en bioenergie-kleur van ieder van de 7 Chakra's.
Chakra's zijn bioenergie vortexen langs de wervelkolom, die energie informatie bevatten van de corresponderende endokriene klieren.
3. Het genereert automatisch medisch en technisch correcte afbeeldingen van de menselijke hersenen, in kleur, en geeft daarbij aan welke kleur bioenergiën in specifieke plaatsen in de hersenen zijn.
4. Het print een gedetailleerde interpretatie van zowel de multi Aura-lagen en de hersen scan.
De interpretaties zijn gebaseerd op fundamentele empirische wetenschap, en houdt rekening met het verschil tussen de bioenergiën van de gezondheidslaag, de psychische of emotionele laag, en hersen golven. Heel belangrijk is daarbij, dat de interpretaties uitleg en gedetailleerde analyse bevatten omtrent de belangrijkheid van de gevonden bioenergiën in de context van de plaatsen waar ze werden gevonden, en zijn daarom klinisch gezien van belang en te gebruiken door praktizerende professionals, alhoewel ze van algemeen ontwerp zijn, daar het systeem niet bedoeld is voor diagnose doeleinden.
Er worden geen actuele foto's gegenereerd.
De software kan niet automatisch afbeeldingen voor objecten, planten, dieren en andere energievelden genereren, omdat deze onvoorspelbaar van vorm zijn.
Om dat te compenseren is de modus *Point / Object Analysis* toegevoegd.
Een plug-in voor andere zaken is in ontwikkeling.

Hiernaast een scan van een mens.

Dicht op het lichaam, de punten
1 t/m 17, vormen de gezondheid.

Verder er vanaf, 18 t/m 37 geven
de psyche aan.

35 t/m 40, plus 9 vormen de
Chakra's .

Met een speciale frequentieteller
worden op genoemde plekken de
frequenties gemeten en in een
computerprogramma ingebracht.
De aanwezige bioenergiën worden
niet verstoord.

Dit programma genereert deze
afbeelding, maar ook tevens de
daaronder staande afbeelding
van de schedel.

Van beide wordt een uitvoerige
uitleg gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dit RFI systeem kan men bij personen de omgevende frequenties meten.
Het computerprogramma geeft een bepaalde waardering aan de gemeten waarden.
Gebleken is, dat deze waarden bij verschillende personen niet hetzelfde zijn.
Gebleken is ook, dat bij dezelfde personen de gezondheidslaag een vrij betrouwbare weerspiegeling is van de gezondheidstoestand, en voor deze persoon vrij stabiel blijft.
De waarden van de buitenste laag, de psychische of emotionele laag inderdaad afhankelijk is van de mentale toestand en een weerspiegeling van wisselende toestanden kan weergeven.

Konklusie: Mensen hebben een frequentieveld rond hun lichaam, welke een directe afspiegeling en afhankelijk is van hun innerlijke toestand, qua gezondheid als psyche / emotie.

 

Met dit RFI systeem kan men bij personen de omgevende frequenties meten.
Het computerprogramma geeft een bepaalde waardering aan de gemeten waarden.
Gebleken is, dat deze waarden bij verschillende personen niet hetzelfde zijn.
Gebleken is ook, dat bij dezelfde personen de gezondheidslaag een vrij betrouwbare weerspiegeling is van de gezondheidstoestand, en voor deze persoon vrij stabiel blijft.
De waarden van de buitenste laag, de psychische of emotionele laag inderdaad afhankelijk is van de mentale toestand en een weerspiegeling van wisselende toestanden kan weergeven.

Konklusie: Mensen hebben frequentievelden rond hun lichaam, welke een directe afspiegeling vormt en afhankelijk is van hun innerlijke toestand, qua gezondheid als psyche / emotie.

 

Hieronder een YouTube film over dr. Valerie Hunt
Helaas is die film verwijderd.

Men had meetapparatuur aan een boom bevestigd.
Een heel eind verderop ging iemand een tak van een boom afzagen.
Tijdens het afzagen van die tak, kon de verderop geplaatste meetapparatuur op ide andere boom signalen registreren.

Met andere woorden, ook bomen houden kontakt met elkaar.
(Waarschijnlijk via longitudinale golven.

 

Over bomen gesproken :

Zij werken als antenne. En dat is al heel lang bekend. Al vanaf de eerste wereldoorlog, waarbij de militairen bomen als radioantennes gebruikten om berichten te zenden en ontvangen. Zie studie


Dat aura's beinvloed kunnen worden door EMF kunt u hier lezen.