Anti-Elektrosmog *Dingen*


Allereerst wat uitleg.

Elektromagnetische velden bestaan uit twee soorten golven.

Iedereen kent de transversale golven. Die kunnen we meten met bestaande meetapparatuur, en we kunnen ons daar tegen afschermen.

Haaks daarop staan de veel minder bekende longitudinale golven.
Alhoewel ze honderd jaar geleden reeds door Tesla zijn beschreven, bestaat er nog steeds geen meetapparatuur om ze te kunnen meten.
Longitudinale golven noemen we ook wel Tesla-golven of Skalar-golven.

Over longitudinale golven is er weer een nieuwe publikate van dr. Warnke verschenen.

Hier te downloaden: Longitudinale Schwingungen

De hieraan voorafgaande publikatie: Warum kŲnnen kleinste Leistungsflussdichten

Een eveneens interessante publikatie van hem: Diesseits und Jenseits der Raum-Zeit-Netze

En: WarnkeReizthema1

En studies waaruit biologische effekten blijken: Studien

Er zijn wetenschappers, die er zich mee bezig houden, zoals bv een prof. Meyl, maar zij worden door de *betweters* gehoond en uitgelachen, omdat de bestaande theorie stellingen daar niet voor opgaan. Daar zijn andere, nieuwere theorïen voor nodig. En zoals bij veel wat nieuw is, wordt er stevig tegengewerkt.

Ik ga er van uit, dat wat wij gemakshalve *straling* noemen, bestaat uit transversale golven en longitudinale golven.

Men wil het niet erkennen, maar de mens reageert op straling. Hoe je het ook draait of keert, en of de Gezondheidsraad in al haar wijsheid blijft beweren dat het niet kan, het is nu eenmaal zo.
Een aantal mensen reageert op straling. Mijn voorzichtige schatting van 10 % wordt in zwitserland en oostenrijk ondersteboven gehaald. Daar spreekt men van 20-30 % van de bevolking.
Aangezien de nederlandse medici hieromtrent niet naar (willen) kijken, hebben wij daarom ook geen cijfers. DE GGD weigert ook categorisch daar iets aan te willen doen.

*Tegen elektrosmog* is een prachtige marketing kreet, en er zijn veel zakenlui, die allerhande produkten daarom op de markt brengen, met maar één doel; uw portemonnee. Navraag bij dergelijke lieden leert ons ook, dat men geen flauw benul heeft, wat elektrosensibiliteit inhoudt.
Er wordt geschermd met allerlei *wetenschappelijke* rapporten, die zouden aantonen, dat de spullen effektief zouden zijn.

Dat is allemaal flauwekul.
Die rapporten zijn er niet.

Geen enkele officiële instantie is in staat dergelijke testen te doen: gewoon omdat zij de meetapparatuur niet hebben.

Maar er zijn wel reagerende zaken. Daar worden bij onderzoekingen bijvoorbeeld dieren, zoals ratten en muizen en kippeneieren voor genomen. Omdat hun DNA zoveel overeenkomst vertoont met dat van de mens.

Het is prachtig, dat dergelijke onderzoeken plaatsvinden, want zo worden er biologische effecten aangetoond, maar voor mij persoonlijk is dat nog niet afdoende.

 

De mens als meetpunt

De mens is ook een goed reagerend meetinstrument. Het is echter moeilijk een bepaalde uitslag op een display te krijgen.
In ieder geval reageert de mens op straling. Als we nu iets aan die mens kunnen koppelen om die effekten te kunnen registreren, zijn we al een eind verder.
(zoals bv. met EEG)

Kijk die stralingsproeven doet men op een zak zout water. Hoe je het ook draait of keert, dat is een statisch iets. De mens zit anders in elkaar. Bloed stroomt door het hele lichaam en reageert op aangevallen plaatsen. Als het ergens warmer wordt (bv door een mobieltje) onderneemt het lichaam aktie. Het stromende bloed voert de warmte af en zorgt ervoor dat koeler bloed op de verwarmde plek komt (tot het lichaam uitgeput raakt).
Ik wil maar aanduiden dat een levend lichaam iets anders is dan een dooie zak zout water.
Ons lichaam is ook groter dan dat van een rat; onze verkoelende bloedinhoud in liters is ook groter dan dat van een rat.
Vandaar, dat ik liever metingen aan echte mensen de voorkeur geef.

Alternatief | Anti-Elektrosmog *Dingen* | De tarwekiemen-water proef | Andere *Dingen* |
*Spelen* met frequenties | Bioresonantie | Aura's Bioenergie | Water

Home | Nieuws | Feiten | Freiburger Appell | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Een van de manieren is de elektroacupunktuur.

Er zijn verscheidene systemen op de markt.
De meeste zijn gebaseerd op EAV, dwz. volgens dr. Voll.

Op bepaalde acupunktuurpunten wordt daarbij de
elektrische weerstand van de huid gemeten. Voll had
daarbij ontdekt, dat het gedrag van deze weerstand
verandert, wanneer men het lichaam van de patiŽnt
blootstelt aan de invloed van een passend homeopatisch
middel. Daaruit ontwikkelde zich de hedentendage nog
steeds gebruikte medikamententest van de
elektroacupunktuur. Deze meetwaardeverandering treedt
echter ook op bij alle andere invloeden zoals verschillende
voedingsmiddelen, gezondheidswater, kleuren, edelstenen
en nu ook elektrosmog.
(Zie *het bitje* juli 2003 )

De reguliere geneeskunde wil electroacupunktuur nog niet aanvaarden, maar heeft zelf geen alternatieven.
In ieder geval kan er het een en ander mee gemeten worden en kunnen we bepaalde konklusies trekken, welke we anders niet konden doen.

 

Lees verder De tarwekiemen-water proef