De tarwekiemen-water proef

De duitse arts dr. Grün heeft jarenlange ervaring met elektroacupunktuur en kan dus zo reakties bij mensen vaststellen.

Zo heeft dr. Grün tarwekiemen genomen en deze in
glazen potjes op aarde gedaan om ze zo te laten
kiemen.

Daarbij heeft hij water genomen en de tarwekorrels
dagelijks afgemeten hoeveelheid water toegediend.

Het water werd apart bewaard.
Er was kontrolewater, zo uit de kraan.
En hij had water met een mobieltje gedurende
1 minuut bestraald.

Het kiemen met dat laatste watertype bleek een
groeivertraging te veroorzaken.
Nadat een klein BioProtect kaartje op het mobieltje
was aangebracht, en
daarmee vervolgens nieuw
water bestraald, bleek de groeivertraging verdwenen!

Vervolgens werd water in een kooi van Farady
geplaatst, en van buiten door dat mobieltje
zonder kaartje bestraald.

Niet op 10 cm afstand, maar op 100 cm.
Gevolg: dezelfde groeivertraging!

Eenzelfde bestraling, maar nu met het BioProtect
kaartje op het mobieltje gaf als resultaat:
geen groeivertraging.
Lees het artikel in *het bitje* juli 2003.

Hieruit mag men afleiden, dat er in een kooi van Farady
iets gebeurt, wat men voordien niet voor mogelijk had
gehouden. 90 % afscherming blijkt dus
toch nog veel
door te laten.
In ieder geval zoveel, dat een biologisch groeiproces
beïnvloed wordt.

Dus de werking van *dingen* is afhankelijk van uw eigen niveau van elektrosensibiliteit, en de mate van de hoeveeldheid straling op dat moment.

Blijkbaar bevaten de elektromagnetische velden naast de transversale golven ook nog andere golven, welke wij longitudinale of skalar golven of Tesla golven noemen.
Uit bovenstaande is af te leiden, dat deze longitudinale golven een zeer schadelijke invloed op onze gezondheid hebben.

Dr. Grün stelt, dat zolang wij niet de longitudinale golven bestuderen, zullen we op het gebied van de oplossing van elektrosmog weinig voortgang boeken. Hij citeert Prof. Ulrich Warnke, Universitšt des Saarlandes: Hebben wij met het probleem "Elektrosmog" tot nu toe principieel de verkeerde weg vervolgd, daar tot nu toe uitsluitend de transverale elektromagnetische trilling gemeten en bekeken - en niet de longitudinale? De toekomst zal het uitwijzen.

Let op de zinsnede: principieel de verkeerde weg vervolgd.
Dr. Grün vreest, dat alhoewel de toekomst reeds begonnen is, het nog wel een lange tijd zal duren vooraleer het voor iedereen werkelijkheid is geworden.

Voorts is het zo, dat dr. Grün met zijn elektroacupunktuur verschillende andere *dingen* heeft onderzocht op hun werking op het menselijk lichaam.

Daarbij kan gesteld worden, dat het merendeel van deze *dingen* in meer of mindere mate inderdaad doen, wat er van beweerd wordt.
(De werking is met conventionele meters niet aan te tonen, omdat er voor longitudinale golven nog geen meetapparatuur bestaat. Wij hopen er binnenkort over een te beschikken!).

 

Home | Nieuws | Feiten | Freiburger Appell | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Alternatief | Anti-Elektrosmog *Dingen* | De tarwekiemen-water proef | Andere *Dingen* |
*Spelen* met frequenties | Bioresonantie | Aura's | Bioenergie | Water |

Tevens is hier aangetoond, dat water informatie kan bevatten.

En dat deze informatie invloed kan uitoefenen.

Men had er voor gezorgd, dat er geen straling bij de tarwekiemen, als bij de watermonsters kon komen.

Dr. Grün heeft mbv. elektroacupunktuur ook een aantal andere *dingen* onderzocht op hun werking.

Hij heeft zo gevonden, dat de meeste van die *dingen* inderdaad een bepaalde bescherming bieden, als resonator van longitudinale golven.

Men kan aldus konkluderen, dat deze *dingen* absoluut niets veranderen aan de transversale golven, en enkel bij de longitudinale golven een werking kunnen hebben.

Daarom is mijn stelling ook steeds, dat een afscherming in de woning noodzakelijk is, en men daarnaast *dingen* kan gebruiken teneinde de werking van longitudinale golven te kunnen absorberen.

Men mag dus niet zomaar stellen dat al die *dingen* geen werking zouden hebben, omdat het niet direkt te meten is.
Via een omweg kunnen we wel iets erover uitvinden.
(Bv. het meten van Bioenergie of het meten van veranderde Aura's: Hierover op andere pagina's meer)

Ook moet men zich het volgende realiseren:
Het zijn absorbers met een bepaalde capaciteit!

Indien uw lichaam een grotere absorber is geworden, dan het *ding* aankan, zult u geen effekt bespeuren. Pas wanneer uw elektrosensibilieit wat is afgenomen (bij een juiste afscherming thuis) zal het *ding* weer gaan werken.

Als men elektrosensibel is, bevindt men zich in een neerwaartse spiraal, en is het erg moeilijk daaruit te klauteren.

 

Meer info op www.bioprotect.de.vu

Folder (duits) BioProtect.pdf en (engels) BioProtectE.pdf

Volgens dr.Grün kan deze kaart ook met succes gebruikt worden om de monitor, of de meterkast te ontstoren.
Hij heeft zelfs gemeten dat plaatsing bij een GSM zendmast een ontstorende werking heeft.

De bekende transversale golven worden door de kooi van Faraday tegengehouden: Dat kunnen we door middel van metingen vaststellen.
Maar wat komt er desondanks toch nog door?

Volgens dr. Grün zijn dat de longitudinale golven.
Ook is met deze proef aangetoond, dat de Bioprotect een invloed heeft op het neutraliseren van de schadelijke invloed van *straling* op een biologisch proces.

Een voordracht staat hier: Vortrag Vers Mai 2004.pdf

En hier een duitse publikatie in een tijdschrift : en hier in het engels

De vele honderden gebruikers van het kaartje en de creditcard grote kaart hebben dat inmiddels volmondig beaamd.

Lees verder Andere *Dingen*

Met elektroacupunktuur metingen is aangetoond, dat leidingwater, wanneer het met een mobieltje of met een andere vorm van elektrosmog is bestraald geworden, een biologisch negative kwaliteit heeft aangenomen.

De bovenaan de pagina geplaatste afbeeldingen laten zien hoe de tarwekiemen reageren op water wat bestraald is. Merk op, dat de tarwekiemen zelf nimmer aan bestraling onderhevig zijn geweest; het is enkel het water wat wel of niet deze EMF informatie heeft gekregen en doorgegeven.

Direct hierboven iets anders hieromtrent.
Links is te zien, hoe de tarwezaadjes na 5 dagen met gewoon leidigingwater kiemen.

De afbeelding ernaast toont tarwezaadjes, waarvan het gietwater slechts 1 minuut op een BioProtect kaartje heeft gestaan, en dit vóór het begin van de proef.
Merk op, dat niet alleen *het gewas* langer is, maar ook dat er meer zaadjes zijn gaan kiemen.

Het moge duidelijk zijn, dat er *iets* met het water gebeurt, waardoor dit mogelijk is.

Wij wijten dit aan het fenomeen *longitudinale golven.*