Water | waterverbeteraars | omgekeerde osmose | Donave | colloïdaal zilver

Men hoeft niet alles te geloven wat een minister verkondigt.
Vaak verkondigen ze gewoon onwaarheden; het is moeilijk te achterhalen of zij dat bewust of onbewust doen.
Een ding kan men stellen; ze zijn niet dom. En als ze soms er iets uit flappen, blijken dat later gewoon *proefballonnetjes* te zijn, om te zien hoe wij op slecht nieuws reageren.
Wel geven ze blijk niet veel om het volksbelang te geven: Het enige wat hun interesseert is een sluitende begroting, ten koste van veel volksbelang.

Minister Brinkhorst, die geen aanleiding ziet om het *UMTS-uitrollen* een pas op de plaats te laten maken totdat er wat meer onderzoek bekend is aangaande de schadelijke effekten van UMTS, vertelt onwaarheid. Omwille van zijn portemonnee.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, vertelde die onzin over Homeopathie.
Nu heb je als minister natuurlijk bijzonder weinig vrije tijd, moet je veel stukken lezen, en ga je daarom af op wat ambtenaren je in het oor fluisteren.
*Homeopathie is gewoon water en het is verschrikkelijk dat artsen dat voorschrijven* verkondigde hij.
Dat was waarschijnlijk een *ballonnetje*.
De farmaceutische industrie is al jaren bezig de hun bedreigende homeopathie de nek om te draaien, en per 1 juli 2005 komt er een europese regel, die in geheel Europa de verkoop van voedingssupplementen gaat verbieden. Gelukkig zijn er nieuwe oosteuropese lidstaten bij de EU gekomen, die er voor zullen zorgen dat net als met de sigaretten, er een levendige handel in voedingssupplementen op de zwarte markt zal komen.
(officiële Melatonine kost 30 Euro; dezelfde op de zwarte markt 16 Euro)

Die domme ambtenaren wisten dus blijkbaar niet, dat water
een hele goede informatiedrager is.

In het boek *The Field* (zie Literatuur ) wordt vermeldt hoe een aantal wetenschappers aantonen, dat de bevindingen van Beneviste wel degelijk kloppen, dat na een verdunning tot op een waarde, dat er theoretisch geen informatie meer in het water zou kunnen zijn, er toch informatie blijkt in te zitten.

In de praktijk blijkt steeds weer, dat homeopatische middelen werken.

Homöopathie auf dem Prüfstand

moderntimes.orf.at/web/Beitragneu/s2004_02_13/beitrag6.html
hns.pvs-bw.de/article.php?sid=13894

Met bioresonantie systemen, zoals bijvoorbeeld de QXCI, kan men de benodigde homeopatische middelen ook als frequenties in een flesje water toevoegen.

De Japanner Emoto heeft mooie foto's gemaakt van waterkristallen, die verschillende informatie bevatten.

Bij de De tarwekiemen-water proef blijkt ook, dat water informatie opneemt, o.a. van mobieltjes, en zelfs binnen in een Kooi van Faraday. Ook blijkt, dat *ontstoordingen*, zoals de BioProtect *Handy*, opgeplakt op een mobieltje, deze negatieve informatie kan tegengaan.

Langs de Nieuwe Waterweg zijn veel waterbekkens, maar er staan tevens veel radarinstallaties voor de scheepvaart. Hun hoogfrequente straling zal echt wel in het drinkwater zitten.

 

Lees verder Waterverbeteraars

 

 

Home | Nieuws | Feiten | Freiburger Appell | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Alternatief | Anti-Elektrosmog *Dingen* | De tarwekiemen-water proef | Andere *Dingen* |
*Spelen* met frequenties | Bioresonantie | Aura's | Bioenergie | Water |