Afscherming

Meten

Om goed afscherming te kunnen maken, is het noodzakelijk dat er eerst goed gemeten wordt.
Velen denken dat zij enkel met de aanschaf van een meter ook in staat zijn goed te kunnen meten, maar dat is niet zo.

Voor de goede orde laat ik de spectrum analysers en EMV meet apparatuur hier buiten beschouwing.

Er zijn meters voor elektrische velden, welke voor het goed funktioneren op een bepaalde afstand van het lichaam gehouden moeten worden.
Sommige dicht tegen het lichaam; andere hoort men met gestrekte arm vast te houden.

Ook is het bij bepaalde meters vereist, dat er een aardleiding aan gekoppeld is.

Daar komt dus echt wel wat meettechniek bij kijken. Ook dient men zich steeds af te vragen wat men nu eigenlijk aan het meten is. Welke zijn de faktoren, welke de meting kunnen beïnvloeden, en heeft men daar voldoende rekening mee gehouden?

Heeft men ook een betrouwbare meter? Er zijn meters in de handel, die echter lang niet voldoen aan de door de fabrikant opgegeven specifikaties.
Men denkt dan iets te meten, wat er echter niet is, of door de meter niet gemeten kan worden, omdat de hardware dat gewoon niet presteren kan.

Ook kan het voorkomen, dat een meter bepaalde signalen versterkt en andere verzwakt, waardoor er verkeerde konklusies getrokken kunnen worden.

In het frequentiegebied tot rond 1 MHz noemen we de velden laagfrequent.
Alles wat zich daarboven bevindt noemen we hoogfrequent (zie Elektrosmog).

Bij laagfrequente velden hebben we een elektrisch- en een magnetisch wisselveld, welke ieder apart gemeten moeten worden.
Veelal worden de twee verschillende meetkoppen in één apparaat gebouwd en kunnen we dmv. een knop tussen de twee omschakelen.


Let wel, bij dergelijke meters moet vaak voor het elektrische veld een aarde-leiding gekoppeld worden.
Voor het magnetische veld hoeft dat niet, maar daar moet de X-, Y- en Z-as gemeten worden. Deze waarden moeten gekwadrateerd worden, dan bij elkaar opgeteld, en uit deze som moet dan de wortel getrokken worden om de juiste waarde van het magnetische wisselveld te kennen.

Om niet steeds met een calculator rond te lopen, zijn er zg 3D Teslameters;
die rekenen dat automatisch uit.
Omdat er nogal wat fluctuaties in het stroomnet optreden, zijn er 3D Tesla-meters met een Logger. Die houdt dan de waarden over langere tijd vast, en kan men achteraf bekijken hoe het verloop was, en op welke tijdstippen er pieken optraden.

 

Lees verder Meten van hoogfrequente velden

Elektrosmog | Meters en eenheden | Andere velden | Elektrosmog bronnen | Afscherming |
Meten van hoogfrequente velden | Afschermingsmaterialen | Afschermingsvoorbeelden
|

Home | Nieuws | Feiten | Freiburger Appell | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |